Időszaki kiállítás

„Gyermekvilágháború” – 1914–1918 rajzokban
Az OFI-Pedagógiai Múzeum kiállítása

A kiállítás az első világháború idején keletkezett gyermekrajzokból ad válogatást. Ám a rajzok bemutatása korántsem mai, „évfordulós” ötlet: a Magyar Gyermektanulmányi Társaság, valamint az Iparművészeti Múzeum már száz esztendővel ezelőtt megvalósította. Ez az előzmény – a tárlatokról szóló akkori tudományos és társadalmi párbeszéd – hozzáférhetővé teszi az egykorú értelmezéseket.
A kiállítás célja összetett: egyrészt bemutatja a hajdani gyermeki mentalitásokat, a kialakult és kialakított pedagógiai elvárásokat a háborúval kapcsolatban. Másrészt megidézi a gyermek által megtapasztalt hátországi mindennapokat (a családfenntartó, az apa, idősebb testvér távolléte, az áruhiány, jegyrendszer, hadikórház stb.) és a közvetlenül nem látott világot, a csatateret. Ez utóbbi esetében utal az előképek (újságillusztráció, képeslapok, könyvek, játékok stb.) hatására.

A két egykorú (1915 és 1916) kiállítás rajzait kutatások során nem találtuk meg, gyakorlatilag elveszettnek tekinthetők. A most bemutatott anyagot részint a Pedagógiai Múzeum gyűjteményéből és más közgyűjteményekből, részint magántulajdonban lévő családi hagyatékokból állítottuk össze.
Ez utóbbiak érdekessége az, hogy két olyan kislány, Kőszegi Bella és Petrich Kató rajzait láthatjuk, akikből később grafikus és festő lett.

Kőszegi Bella: Tábori konyha Petrich Kató: Katona és lova
Kőszegi Bella: Tábori konyha, (1916), színes ceruzarajz részlete. Magántulajdon Petrich Kató: Katona és lova (1915?), színes ceruzarajz. Magántulajdon


A kiállításon szereplő rajzokat a gyermeklélektani kutatások, a háborús pedagógia, valamint az önkifejezés igénye hozta létre. E képeket tekinthetjük a személyiségfejlődés lenyomatának, pedagógiai módszerek és a vizuális kultúra közvetítőjének, valamint esztétikai élvezetet nyújtó munkának, akár alkotói életművek kiindulópontjának is.

Tóth József: Magyar-orosz ütközet Vértesi Béla: Magyarok és oroszok harca
Tóth József: Magyar-orosz ütközet (1915?), színes ceruzarajz. Pedagógiai Múzeum Vértesi Béla: Magyarok és oroszok harca (1915?), színes ceruzarajz. Pedagógiai Múzeum


Kurátor: Bogdán Melinda

A kiállítás helyszíne a Széphárom Közösségi Tér (Budapes, V. kerület, Szép u. 1/B), ideje: 2016. június 1. – július 1.

Kurátori vezetések:
június 21. 17.00 óra
július 1. 17.00 óra