Közlönyfigyelő


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/14. (II.11.)

Benne többek között:

-16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15014.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/13. (II.10.)

Benne többek között:

-13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

-6/2015. (II. 10.) MvM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

-1040/2015. (II. 10.) Korm. határozat A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepcióról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15013.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/8. (I.30.)

Benne többek között:

-10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok átadása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15008.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/6. (I.28.)

Benne többek között:

-3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15006.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/2. (I.15.)

Benne többek között:

-1/2015. (I. 15.) ME határozat Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15002.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/1. (I.14.)

Benne többek között:

-1/2015. (I. 14.) MvM rendelet A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól

-1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet A javítóintézetek rendtartásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15001.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/189. (XII.31.)

Benne többek között:

-379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

-380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14189.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/187. (XII.30.)

Benne többek között:

-1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozat A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2015. év december 31-ig tartó cselekvési tervéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14187.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/185. (XII.29.)

Benne többek között:

-353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-356/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14185.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/184. (XII.29.)

Benne többek között:

-2014. évi CI. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14184.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/181. (XII.19.)

Benne többek között:

-1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14181.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/179. (XII.18.)

Benne többek között:

-335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet   A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

-1785/2014. (XII. 18.) Korm. határozat A Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14179.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/176. (XII.15.)

Benne többek között:

-1759/2014. (XII. 15.) Korm. határozat A mindennapos testnevelés részét képező Kölyökatlétikai Program folytatásához szükséges forrás biztosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14176.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/175. (XII.13.)

Benne többek között:

-319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

-1741/2014. (XII. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címrendi besorolásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14175.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/173. (XII.12.)

Benne többek között:

-1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat  Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14173.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/171. (XII.10.)

Benne többek között:

-51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet  A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14171.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/168. (XII.5.)

Benne többek között:

-2014. évi LXXVI. törvény Tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14168.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/167. (XII.5.)

Benne többek között:

-1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14167.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/163. (XI.28.)

Benne többek között:

-296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14163.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/161. (XI.26.)

Benne többek között

-293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

-1680/2014. (XI. 26.) Korm. határozat Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről

-1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat  A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14161.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/150. (XI.4.)

Benne többek között:

-1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozat Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások megkezdéséről

-1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat  A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14150.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/149. (XI.3.)

Benne többek között:

-1596/2014. (XI. 3.) Korm. határozat  A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14149.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/146 (X.27.)

Benne többek között:

-47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet  Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14146.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/131 (IX.24.)

Benne többek között:

-1540/2014. (IX. 24.) Korm. határozat A Széchenyi István Egyetem, az AUDI Hungaria Motor Kft. és Győr Megyei Jogú Város közötti együttműködés alapján létrejövő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14131.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/129 (IX.19.)

Benne többek között:

-1531/2014. (IX. 19.) Korm. határozat A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú („Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című) kiemelt projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14129.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/124. (IX.10.)

Benne többek között:

-8/2014. (IX. 10.) FM rendelet Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14124.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/118. (VIII.29.)

Benne többek között:

-220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet Egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-3/2014. (VIII. 29.) FM rendelet  A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14118.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/116. (VIII.27.)

Benne többek között:

-213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14116.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/115. (VIII.26.)

Benne többek között

-25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet  Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14115.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/111. (VIII.15.)

Benne többek között:

-1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat  A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú („Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14111.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/107. (VII.31.)

Benne többek között:

-1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozat  A Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14107.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/106. (VII.31.)

Benne többek között:

-193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet  A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről

-1428/2014. (VII. 31.) Korm. határozat  A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által ellátott feladatok átvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14106.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/103. (VII.25.)

Benne többek között:

-187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet  A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14103.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/99. (VII.18.)

Benne többek között:

-1402/2014. (VII. 18.) Korm. határozat   Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének értékesítéséről és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány alapítói jogainak átruházásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14099.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/96. (VII.16.)

Benne többek között:

-2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14096.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/91. (VII.3.)

Benne többek között:

-1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozat  A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14091.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/83. (VI.18.)

Benne többek között:

-4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet  A gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14083.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/69. (V.13.)

Benne többek között

-14/2014. (V. 13.) AB határozat  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a családi pótlékról szóló szabályaival kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14069.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/65. (V.6.)

Benne többek között:

-151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14065.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/64. (V.5.)

Benne többek között:

-40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14064.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/63. (V.5.)

Benne többek között:

-1285/2014. (V. 5.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a  Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14063.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/62. (IV.30.)

Benne többek között:

-142/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14062.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/61. (IV.30.)

Benne többek között:

-141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

-35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

-38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról

1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat  A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódóan költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14061.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/60. (IV.29.)

Benne többek között:

-34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet  A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14060.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/58. (IV.24.)

Benne többek között:

-136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet  Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet  A közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

-1270/2014. (IV. 24.) Korm. határozat  Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14058.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/56. (IV.18.)

Benne többek között:

-132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14056.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/55. (IV.18.)

Benne többek között:

-1247/2014. (IV. 18.) Korm. határozat A határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14055.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/53. (IV.10.)

Benne többek között:

-12/2014. (IV. 10.) AB határozat  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2011. április 2-től 2011. december 31-ig hatályos 37/B. § (3) bekezdés b) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról

-1232/2014. (IV. 10.) Korm. határozat Az Országos Roma Önkormányzat köznevelési intézményhálózatának fejlesztéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14053.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/52. (IV.8.)

Benne többek között:

-120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet  A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

-17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet  A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

-1223/2014. (IV. 8.) Korm. határozat  Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósítása érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14052.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/51. (IV.4.)

Benne többek között:

-16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet  A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14051.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/50. (IV.3.)

Benne többek között:

-1212/2014. (IV. 3.) Korm. határozat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1214/2014. (IV. 3.) Korm. határozat Állami ingatlannak a Magyar Cserkészszövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14050.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/48. (III.31.)

Benne többek között:

-14/2014. (III. 31.) NGM rendelet  A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14048.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/44. (III.25.)

Benne többek között:

-1167/2014. (III. 25.) Korm. határozat  A tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14044.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/43. (III.25.)

Benne többek között:

-99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14043.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/41 (III.20.)

Benne többek között:

-20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

-1158/2014. (III. 20.) Korm. határozat Az állami tankönyvfejlesztés és kiadás feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14041.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/40 (III.18.)

Benne többek között:

-1150/2014. (III. 18.) Korm. határozat A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14040.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/39 (III.14.)

Benne többek között:

-23/2014. (III. 14.) BM rendelet A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

-1139/2014. (III. 14.) Korm. határozat A székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14039.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/38 (III.13.)

Benne többek között:

-69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról

-70/2014. (III. 13.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról

-71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

-72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

-1126/2014. (III. 13.) Korm. határozat A Kolozsvári Református Kollégium Szakiskolai Tagozatának létrehozásához szükséges forrásigényről

-1127/2014. (III. 13.) Korm. határozat A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hudec Héten történő részvételének, valamint a Debreceni Egyetem által kiadni tervezett tanulmányi kötet támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1136/2014. (III. 13.) Korm. határozat A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság közötti megállapodás alapján létrejövő ipari kutató-fejlesztő projektközpontokról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14038.pdf

 

-


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/37 (III.12.)

Benne többek között:

-17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14037.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/33 (III.4.)

Benne többek között:

-55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

-58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A program mentortanárok bevonásával igyekszik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkoztatásán segíteni.

-1098/2014. (III. 4.) Korm. határozat A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14033.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/26. (II.24.)

Benne többek között:

-10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet  A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14026.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/23. (II.18.)

Benne többek között:

-33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet  Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

-34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14023.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/16. (II.7.)

Benne többek között:

-1047/2014. (II. 7.) Korm. határozat  A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14016.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/15. (II.6.)

Benne többek között:

-1041/2014. (II. 6.) Korm. határozat   A TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14015.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/14. (II.3.)

Benne többek  között:

-19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

-9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet   A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14014.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/12. (I.30.)

Benne többek között:

-8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet   A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14012.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/11. (I.29.)

Benne többek között:

-6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet   Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14011.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/9. (I.24.)

Benne többek között:

-5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet   A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14009.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/4. (I.17.)

Benne többek között:

-7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet  A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

-1006/2014. (I. 17.) Korm. határozat  A Gandhi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről és a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/24. (XII.30.)

Benne többek között:

-442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jog-viszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

-72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet módosításáról

-1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat a Köznevelési Érdek-egyeztető Tanácsról

-1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozat az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról

-1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat a Klebelsberg -Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozat az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/23. (XII.17.)

Benne többek között.

-393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

-Az emberi erőforrások minisztere határozata a 2014. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/22. (XII.4.)

Benne többek között:

-2013. évi CLX. törvény  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

-1769/2013. (X. 25.) Korm. határozat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről

-Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

-Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2015. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Teljes szöveg:Magyar Közlöny

 


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/21. (XI.20.)

Benne többek között:

-353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-24/2013. (X. 2.) KIM rendelet a közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg: Magyar Közlöny


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/225. (XII.31.)

Benne többek között:

-555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet  A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról

-562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet  A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

-83/2013. ( XII. 31.) BM rendelet  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13225.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/224. (XII.30.)

Benne többek között:

-2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges intézkedések érdekében történő forrásbiztosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13224.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/221. (XII.29.)

Benne többek között:

-513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

-83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével összefüggő gyermekvédelmi tárgyú és a szociális ágazatba tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13221.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/220. (XII.29.)

Benne többek között:

-501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

-502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

-509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13220.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/217. (XII.23.)

Benne többek között:

-81/2013. (XII. 23.) EMMI rendelet Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13217.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/216. (XII.21.)

Benne többek között:

-2013. évi CCXXXII. törvény  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

-80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet, valamint a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13216.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/214. (XII.19.)

Benne többek között:

-79/2013. (XII. 19.) EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13214.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/213. (XII.18.)

Benne többek között:

-489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

-1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozat A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13213.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/208. (XII.13.)

Benne többek között:

-58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

-59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13208.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2013/205. (XII.10.)

Benne többek között:

-113/2013. (XII. 10.) VM rendelet Az póvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

 

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13205.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/203. (XII.7.)

Benne többek között:

-467/2013. (XII. 7.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13203.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/202. (XII.5.)

Benne többek között:

-2013. évi CCV. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13202.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/198. (XI.28.)

Benne többek között:

-449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről

-1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13198.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/197. (XI.27.)

Benne többek között:

-442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13197.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/196. (XI.26.)

Benne többek között:

-72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13196.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/195. (XI.25.)

Benne többek között:

-52/2013. (XI. 25.) NGM rendelet A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13195.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/194. (XI.22.)

Benne többek között:

-68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13194.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/193. (XI.21.)

Benne többek között:

-2013. évi CXC. törvény 2013. évi CXC. törvény A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13193.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/191. (XI.19.)

Benne többek között:

-1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról

-1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13191.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/187. (XI.14.)

Benne többek között:

-2013. évi CLXXXIV. törvény Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13187.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/186. (XI.12.)

Benne többek között:

-392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

-393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13186.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/176. (X.24.)

Benne többek között:

-1761/2013. (X. 25.) Korm. határozat A 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

-1769/2013. (X. 25.) Korm. határozat  A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13176.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/175. (X.24.)

Benne többek között:

-369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13175.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/173. (X.21.)

Benne többek között:

-2013. évi CLXVIII. törvény Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13173.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/172. (X.17.)

Benne többek között:

-2013. évi CLVIII. törvény Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról

-2013. évi CLX. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13172.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/171. (X.16.)

Benne többek között:

-80/2013. (X. 16.) OGY határozat A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen

Teljes  szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13171.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/169. (X.11.)

Benne többek között:

-1735/2013. (X. 11.) Korm. határozat A KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt akciótervi nevesítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13169.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/164. (X.4.)

Benne többek között:

-353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13164.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/162. (X.2.)

Benne többek között:

-24/2013. (X. 2.) KIM rendelet A közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13162.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/160. (IX.30.)

Benne többek között.

-346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13160.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/187. (IX.30.)

Benne többek között:

-2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről -szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

-314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról

-315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

-325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

-326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

-22/2013. (VIII. 21.) KIM rendelet az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/17. (IX.30.)

Benne többek között:

-59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a  Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

-24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások felhasználásának rendjéről

-26/2013. (VIII. 5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

-27/2013. (VIII. 9.) EMMI utasítás a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-28/2013. (VIII. 9.) EMMI utasítás az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásainak szabályairól

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/157. (IX.25.)

Benne többek között.

-1669/2013. (IX. 25.) Korm. határozat A Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13157.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/154. (IX.23.)

Benne többek között:

-1667/2013. (IX. 23.) Korm. határozat  Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13154.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/153. (IX.20.)

Benne többek között:

-1662/2013. (IX. 20.) Korm. határozat határozat A köznevelési rendszer minőségi állami tankönyvekkel való ellátását célzó kormányzati intézkedésről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13153.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/16. (IX.12.)

Benne többek között:

 

-54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/15. (VIII.23.)

Benne többek között:

-2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

-257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról

-46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól

-47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről

-50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-1416/2013. (VII. 9.) Korm. határozat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósításához

-1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozat a felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/14. (VII.22.)

Benne többek között:

-2013. évi C. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról

-207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

-239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

-43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet egyes sajátos köz-oktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/13. (VII.22.)

Benne többek között:

-2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Teljes szöveg:Magyar közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/12. (VII.15.)

Benne többek között:

-2013. évi LXV. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

-2013. évi LXX. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

-37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

-20/2013. (V. 28.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

-41/2013. (V. 28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/11. (VI.28.)

Benne többek között:

-2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Teljes szöveg: Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/10. (VI.13.)

Benne többek között:

-http://1243/2013. (IV. 30.) Korm. határozat az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Teljes szöveg: Magyar Közlönyben


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/145. (IX. 5.)

Benne többek között:

-1621/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A „Holokauszt Gyermekáldozatainak EmlékhelyeEurópai Oktatási Központ” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13145.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/143. (VIII. 30.)

Benne többek közöt:

-2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

-326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

-33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13143.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/142. (VIII. 29.)

Benne többek között:

-325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet A felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13142.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/141. (VIII. 28.)

Benne többek között:

-314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A szakképzési megállapodásról

-315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13141.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/138. (VIII. 21.)

Benne többek között:

-22/2013. (VIII. 21.) KIM rendelet Az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13138.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/133. (VIII. 9.)

Benne többek között:

-59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13133.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/131. (VIII. 31.)

Benne többek között:

-1510/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat  Az agrárszakképző intézmények átvételéhez és további működtetéséhez szükséges, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1519/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról szóló 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

-1520/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat A Magyarország határain kívül működő magyar cserkészet támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13131.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/129. (VII. 29.)

Benne többek között:

-299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

-65/2013. (VII. 29.) VM rendelet Az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

-69/2013. (VII. 29.) VM rendelet A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13129.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/128. (VII. 26.)

Benne többek között:

-290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

-291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

-54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

-1484/2013. (VII. 26.) Korm. határozat A közép-európai térségre irányuló oktatási és kutatási tevékenységek támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13128.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/126. (VII. 24.)

Benne többek között:

-1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat A külföldi oktatói mobilitásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13126.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/122. (VII. 16.)

Benne többek között:

-277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról

-1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13122.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/121. (VII. 15.)

Benne többek között:

-50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13121.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/119. (VII. 11.)

Benne többek között:

-1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozat A felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13119.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/118. (VII. 10.)

Benne többek között:

-49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13118.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/117. (VII. 9.)

Bennet többek között:

-1416/2013. (VII. 9.) Korm. határozat A Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósításához

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13117.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/116. (VII. 5.)

Benne többek között:

-2013. évi CXXIX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

-257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13116.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/115. (VII. 4.)

Benne többek között:

-46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól

-1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozata A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13115.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/113. (VII. 2.)

Benne többek között:

-1396/2013. (VII. 2.) Korm. határozat A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásáról

-1409/2013. (VII. 2.) Korm. határozat A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

-1410/2013. (VII. 2.) Korm. határozat A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [a "Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)"című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13113.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/111. (VI. 30.)

Benne többek között:

-239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13111.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/107. (VI. 26.)

Benne többek között:

-44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13107.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/104. (VI. 24.)

Benne többek között:

-224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet  rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

-43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet  Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-1358/2013. (VI. 24.) Korm. határozat  A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú (az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13104.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/102. (VI. 21.)

Benne többek között:

-2013. évi C. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13102.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/99. (VI. 18.)

Benne többek között:

-21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet rendelet A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13099.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/98. (VI. 17.)

Benne többek között:

-207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

-1345/2013. (VI. 17.) Korm. határozat  Multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakításával kapcsolatos feladatokról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/Mk13098.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/97. (VI. 14.)

Benne többek között:

-1340/2013. (VI. 14.) Korm. határozat A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között a határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/96. (VI. 13.)

Benne többek között:

-2013. évi LXXVII. törvény A felnőttképzésről

-199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/92. (VI. 07.)

Benne többek között:

-188/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13092.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/86. (V. 31.)

Benne többek között:

-2013. évi LXX. törvény A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

-39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13086.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/85. (V. 30.)

Benne többek között:

-2013. évi LXV. törvény A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

-1297/2013. (V. 30.) Korm. határozat A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás 2014–2020 közötti forrásának indikatív tervezéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13085.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/83. (V. 28.)

Benne többek között:

-165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13083.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/82. (V. 29.)

Benne többek között:

-20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

-37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

41/2013. (V. 28.) VM rendelet A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13082.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/78. (V. 17.)

Benne többek között:

-1273/2013. (V. 17.) Korm. határozat határozat Az erdélyi magyar középiskolai oktatási intézmények fejlesztési támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

-1274/2013. (V. 17.) Korm. határozat  A Magyar–Kínai Ifjúsági Csereprogram lebonyolításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13078.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/72. (V. 02.)

Benne többek között:

-31/2013. (V. 2.) VM rendelet Az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13072.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/71. (IV. 30.)

Benne többek között:

-1243/2013. (IV. 30.) Korm. határozat Az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13071.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/8. (IV.23.)

Benne többek között:

-84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

-23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg: Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/7. (IV.15.)

Benne többek között:

-73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

-8/2013. (III. 6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

-1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról

-1104/2013. (III. 7.) Korm. határozat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

-1112/2013. (III. 8.) Korm. határozat a felsőoktatási intézmények önerő igényéről

-1123/2013. (III. 13.) Korm. határozat a külföldi hallgatói létszám magyar felsőoktatásban történő növelésének irányairól

-8/2013. (III. 14.) EMMI utasítás a minősített adatkezelés eljárási rendjének kiadásáról az írásbeli érettségi feladatlapokkal és javítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban kiadott 9/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítás módosításáról

Teljes szöveg: Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/6. (III.28.)

Benne többek között:

-47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

-52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

-16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Teljes szöveg: Magyar Közlöny

   
   
   
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2013/53. (III. 29.)

Benne többek között:

-23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

- 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13053.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/58. (IV. 5.)

Benne többek között:

-14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet  A szakképzési kerettantervekről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13058.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/6. (III.28.)

Benne többek között:

-47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

-52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

-16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Teljes szöveg: ld. Magyar Közlöny

   
   
   
 

Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/5. (III.14.)

Benne többek között:

-24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

-26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról

-12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

-13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

-1047/2013. (II. 7.) Korm. határozat a kiemelt felsőoktatási intézményekről

Teljes szöveg: Ld. Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/4. (III.1.)

Benne többek között:

-11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

-5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

-8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg: Ld. Magyar Közlöny


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/48. (III. 22.)

Benne többek között:

- 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet  Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13048.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/47. (III. 21.)

Benne többek között:

-84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet  Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13047.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/43. (III. 13.)

Benne többek között:

-1123/2013. (III. 13.) Korm. határozat  A külföldi hallgatói létszám magyar felsőoktatásban történő növelésének irányairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13043.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/40. (III. 08.)

Benne többek között:

-73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet  Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-1112/2013. (III. 8.) Korm. határozat  A felsőoktatási intézmények önerő igényéről

-1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat  A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13040.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/39. (III. 07.)

Benne többek között:

-1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat  A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról

-1104/2013. (III. 7.) Korm. határozat  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13039.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/37. (III. 05.)

Benne többek között:

-19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet  A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-20/2013. (III. 5.) EMMI rendelet  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13037.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/3. (I.11.)

Benne többek között:

- 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Teljes szöveg: Magyar Közlöny http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13006.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/164. (XII. 17.)

Benne többek között:

-2012. évi CLXXXVIII. törvény  A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12164.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/1. (I.18.)

Benne többek között:

-2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

-46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet módosításáról

-48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Teljes szöveg: ld. Magyar közlönyben http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12164.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/2. (I.31.)

Benne többek között:

-2012. évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

-363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

-51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről*

-141/2012. (XII. 27.) VM rendelet a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

-1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat a magyar felsőoktatás megújításáról

-1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

Teljes szöveg: ld. MAGYAR KÖZLÖNY 2012/171, 174, 176, 177, 179

http://:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12171.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12174.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12176.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12177.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12179.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/35. (III. 01.)

Benne többek között:

-17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13035.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/34. (II. 28.)

Benne többek között:

-16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet  A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13034.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/32. (II. 26.)

Benne többek között:

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13032.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/30. (II. 25.)

Benne többek között:

-52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13030.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/27. (II. 20.)

Benne többek között:

-47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13027.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/23. (II. 14.)

Benne többek között:

-13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13023.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/21. (II. 12.)

Benne többek között:

-26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13020.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/20. (II. 07.)

Benne többek között:

-1047/2013. (II. 7.) Korm. határozat  A kiemelt felsőoktatási intézményekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13020.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/19. (II. 05.)

Benne többek között:

-24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet  A nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13019.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/15. (I. 30.)

Benne többek között:

-8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

-1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13015.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/2. (I.31.)

Benne többek között:

-2012. évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

-363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

-423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

-51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről*

-141/2012. (XII. 27.) VM rendelet a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

-1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat a magyar felsőoktatás megújításáról

-1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

Teljes szöveg:nem elérhető


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/1. (I.18.)

Benne többek között:

-2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

-46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet módosításáról

-48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Teljes szöveg: nem elérhető


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/11. (I. 23.)

Benne többek között:

-1023/2013. (I. 23.) Korm. határozat határozat A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról szóló 1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13011.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/9. (I. 21.)

Benne többek között:

-11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13009.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/8. (I. 18.)

Benne többek között:

-5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13008.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/6. (I. 11.)

Benne többek között:

-4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet  A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13006.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/4. (I. 08.)

Benne többek között:

-1/2013. (I. 8.) KIM rendelet  A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13004.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/3. (I. 07.)

Benne többek között:

-3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13003.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/1. (I. 02.)

Benne többek között:

-1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról

-2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáró

-1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13001.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/25. (XII. 27.)

Benne többek között:

-331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ld.Magyar Közlöny 2012/158. (XI.28.)

-39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

ld. Magyar Közlöny 2012/153. (XI. 21.)

-44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII.31.) OKM rendelet és az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról

-57/2012. (XI. 22.) BM rendelete az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról szóló 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/25.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/24. (XII. 10)

Benne többek között:

-315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

-317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ld. Magyar Közlöny 2012/150. (XI. 13.)

-36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

ld. Magyar Közlöny 2012/151. (Xi.14.)

-1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról

ld. Magyar Közlöny 2012/147. (XI. 7.)

-134/2012. (XI. 13.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/24.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/23. (XI. 30.)

Benne többek között:

-2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Lásd: Magyar Közlöny 2012/140.

-294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

lásd: Magyar Közlöny 2012/137. (10.16)

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/22.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/22. (XI. 9.)

Benne többek között:

-283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

lásd:Magyar Közlöny 2012/131. (10.4.)

-32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

lásd:Magyar Közlöny 2012/132. (10.08)

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/22.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/21. (XI. 7.)

Benne többek között:

-30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról

lásd:Magyar Közlöny 2012/128. (IX.28.)

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/21.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/20. (X. 18.)

Benne többek között:

-260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

-22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

-23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

lásd:Magyar Közlöny 2012/120. (IX. 14.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/20.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/19. (IX. 28.)

Benne többek között:

-244/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsairól

-248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

-229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

-230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

-20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről ésa köznevelési intézmények névhasználatáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/19.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/17. (IX. 4.)

Benne többek között:

-2012.évi CXXIII.törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény módosításáról

-2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

-2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról

-202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

-11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/17.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/18. (IX. 14.)

Benne többek között:

-222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

(esélyegyenlőségi ösztöndíjak)

-224/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/18.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/16. (VIII. 17.)

Benne többek közt:

-150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

-1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képzési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

-1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozat a szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról

-32/2012. (VII. 4.) AB határozat a felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/16.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/1. (I. 02.)

Benne többek között:

-1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet rendelet  A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról

-2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet  Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13001.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/183. (XII. 29.)

Benne többek között:

-423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet  A felsőoktatási felvételi eljárásról

-1698/2012. (XII. 29.) Korm. határozat A magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12183.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/180. (XII. 27.)

Benne többek között:

- 2012. évi CCXV. törvény  Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12180.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/179. (XII. 27.)

Benne többek között:

-1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12179.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/177. (XII. 21.)

Benne többek között:

-51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12177.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/176. (XII. 21.)

Benne többek között:

-1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat A magyar felsőoktatás megújításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12176.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/174. (XII. 19.)

Benne többek között:

-387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet  A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

-1644/2012. (XII. 19.) Korm. határozat Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12174.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/171. (XII. 17.)

Benne többek között:

-363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet  Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat  A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012–2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12171.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/167. (XII. 12.)

Benne többek között:

-349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet  Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

-48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12167.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/162. (XII. 05.)

Benne többek között.

-46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet rendelet  A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12162.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/158. (XI. 28.)

Benne többek között:

-331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet  A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12158.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/153. (XI. 21.)

Benne többek között:

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet  A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12153.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/150. (XI.13.)

Benne többek között:

-315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet  rendelet  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

-317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet  Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12150.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/147. (XI. 7.)

Benne többek között:

-1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat  A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12147.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/140. (X. 25.)

Benne többek között:

-2012. évi CLII. törvény  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12140.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/137. (X. 16.)

Benne többek között:

-294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet  rendelet  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12137.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/132. (X. 8.)

Benne többek között:

-32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet  A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12132.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/131. (X. 4.)

Benne többek között:

-283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet  rendelet A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12131.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/128. (IX. 28.)

Benne többek között:

-30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet rendelet  Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12128.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/120. (IX. 14.)

Benne többek között:

-260/2012. (IX. 14.) Korm. rend. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

-22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

-23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet rendelet A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

-42/2012. (IX. 14.) KIM rendelet  A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12120.pdf


MAGYAR KÖZLÖGY 2012/115. (VIII.31.)

Benne többek közt:

-20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról
(Az iskolai, kollégiumi könyvtár mûködésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok)

Teljes szöveg:http://www.magyarkozlony.hu/pdf/14046


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/110 (VIII.23.)

Benne többek közt:

- 16/2012. (VIII. 23.) EMMI A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák
rendelet működésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
(támogatás odaítélése)

- 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. A megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési intézmények
határozat fenntartásáról

Teljes szöveg: http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13926


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/108. (VIII.15.)

Benne többek között:

- 222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: alprogramok, lebonyolító, költségvetési háttér, meghírdetés, előny, mentor)

- 224/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

- 14/2012. (VIII. 15.) EMMI rendelet A területi koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról és feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról

- 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12108.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/107. (VIII.13.)

Benne többek között:

- 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
(oktatási intézmények vonatkozáai is)

- 13/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról
 
- 1297/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrésze kisebbségi hányadának értékesítéséről
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12107.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2012/106. (VIII.9.)

Benne többek között:

- 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

- 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet A Nemzetiségekért Díj alapításáról
(oktatási területen végzett tevékenységéért is adományozható)

- 1287/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiemelt projektek jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről (TÁMOP 3.2.1.B-11/1 és a TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1 kiemelt projektek)

- 1290/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
Költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről
(felsőoktatási intézményekhez)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12106.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/105. (VIII.6.)

Benne többek között:

- 1276/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Nyugat-Dunántúli Régióban közoktatás-fejlesztést célzó kiemelt tervezési felhívásról

- 1278/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
Az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című kiemelt projektjavaslat előzetes nevesítéséről

- 1282/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. és 5. prioritásai keretében történő forrásátcsoportosításról
(benne: TÁMOP-3.2.4.A-11/1, TÁMOP-3.2.13-12/1, TÁMOP 3.2.1.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12105.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/15. (VIII.3.)

Benne többek között:

- 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
(témakörök: szakképzési kerettanterv; szakmai gyakorlat, szintvizsga, tanulószerződés)

- 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

- A Kármán Tódor-díj 2012. évi pályázati felhívása

- A Nemzetközi Pető András Közalapítvány alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

- Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai
(OSZK, PIM, M. Ker. és Vend. Múz., Honvéd Egy.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/15.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/14. (VII.24.)

Benne többek között:

- 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
(lásd: Magyar Közlöny 2012/65. (VI.1.)-nél)

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
(lásd: Magyar Közlöny 2012/66. (VI.4.)-nél)

- 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről
(lásd: Magyar Közlöny 2012/69. (VI.8.)-nál)

- 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról
(lásd: Magyar Közlöny 2012/69. (VI.8.)-nál)

- Közlemény a vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra vonatkozó országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék 2012. évi kiegészítéséről

- A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendő 2012/2013-as tanév őszi országos versenyeinek felhívása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/14.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/104. (VIII.2.)

Benne többek között:

- 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet

A hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet módosításáról
 
- 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról
(témák közt: iskolai felzárkóztató program)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12104.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2012/103. (VII.30.)

Benne többek között:

- 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

- 215/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésére szolgáló beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

- 11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
(Kerettanterv a Katonai alapismeretek tantárgy oktatásához a 9–12. évfolyamon)

- 15/2012. (VII. 30.) HM rendelet
A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követelményeiről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12103.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/102. (VII.26.)

Benne többek közöt:

- 201/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
(felsőoktatási törvény szerinti feladatok)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12102.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/101. (VII.26.)

Benne többek között:

- 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről
(témák között: iskoláztatási költség)

- 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
(témák között: érettségi vizsgaszabályzat; gyámhivatal)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12101.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/99. (VII.24.)

Benne többek között:

- 2012. évi CXXIII. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
(témák között: ösztöndíj, ösztöndíjszerződés; tehetséggondozó és felzárkóztató rendszer; fenntartói tevékenységek; képzési idő (tanító, konduktor); hátrányos helyzet meghatározása; felhatalmazás rendeleti szabályozásra; felvételi nyelvi követelmény; oktatók, kutatók foglalkoztatása, besorolása; költségvetés; működési engedély)

- 2012. évi CXXIV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
(témák között: meghatározások (pl.: alapfeladat, aránytalan teher, egész napos iskola; intézményátszervezés, intézményegység, kiemelt figyelmet igénylõ gyermek, közösségi szolgálat, mûködtetõ, nevelõtestület, szakalkalmazotti értekezlet, tagozat, tagintézmény, telephely, székhely); óvodai nevelés finanszírozott idõkerete; Hídprogram; SNI fejlesztő nevelés; alapfokú művészeti iskola térítéses szolgáltatása; egységes óvoda-bölcsõde; köznevelési intézmény; alapító okirat; habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások időkerete; köznevelési szerzõdés; egyházi és magánintézmény kötelezettsége a gyermekek felvételére, diákigazolvány; vezető munkaideje; vezetõpedagógusi megbízás; intézményvezetõi pályázat mellőzése; vezető megbízása; köznevelési feladat átadása vallási, világnézeti elkötelezett fenntartónak; önkormányzati ingatlan működtetése; feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv; vagyonkezelői jog; felhatalmazás rendeleti szabályozásra; nem köznevelési intézmény pedagógus munkaköre; tankötelezettség; alapító okiratok felülvizsgálata; mindennapos testnevelés; anyanyelvi nyelvtanár; megszûnik az Országos Diákjogi Tanács, Országos Szülõi Érdek-képviseleti Tanács; segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma)

- 2012. évi CXXV. törvény
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
(témák között: tankönyvvé nyilvánítás; miniszteri pályázat közismereti tankönyvírásra; tankönyvjegyzék; árkorlát; KELLÓ tankönyvterjesztő; normatív kedvezmén (ingyenes tankönyv))

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12099.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/98. (VII.23.)

Benne többek között:

- 2012. évi CXX. törvény
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
(témák között: képzés és vizsgáztatás)

- 2012. évi CXVIII. törvény
egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
(témák közt: iskoláztatási támogatás szüneteltetése, gyermekétkeztetés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12098.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/96. (VII.19.)

Benne többek között:

- 1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint a TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, TÁMOP-5.4.1-12/1, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projektek támogatásának jóváhagyásáról

- 1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
(oktatási, könyvtári tevékenységet is érintők is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12096.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/94. (VII.16.)

Benne többek között:

- 2012. évi CX. törvény
Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről
(témák között: oktatásba való beépítés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12094.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/13. (VII.13.)

Benne többek között:

- 2012. évi L. törvény az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról
(téma: OTKA vezető testületének és bizottságának tagjai, felügyelet, költségvetés)

- 99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
(téma: szakindítás)

- 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

- 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése aLudovika Campusban” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/13.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/92. (VII.13.)

Benne:

- 2012. évi C. törvény
A Büntető Törvénykönyvről
(témák: iskola környezetében elkövetett bűncselekmények, közfeladatot ellátó személy ellenei erőszak, gyermekek bűntethetősége, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia, gyermekek érdekeit sértő bűncselekmények)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12092.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/91. (VII.13.)

Benne többek között:

- 35/2012. (VII. 13.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 19/2012. (IV. 11.) BM rendelet módosításáról
(szakközépiskolai tanulókra és hallgatókra vonatkozóan is)

- 2/2012. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
(Foktő község tekintetében oktatási vonatkozásban is)

- A köztársasági elnök 189/2012. (VII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
(oktatásszervezési tevékenységért)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12091.pdf
 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/90. (VII.12.)

Benne többek között:

- 1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról

- 1234/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes kiemelt projektjeinek nevesítéséről

- 1235/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. és 2. prioritásainak megállapításáról

- 1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12090.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/88. (VII.6.)

Szerkesztés alatt.

Benne többek között:

- 50/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

- 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat
A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

- A Kormány 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészébõl a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól
(témák között: képzési támogatás)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12088.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/87. (VII.6.)

Benne többek között:

- 2012. évi XCVI. törvény
Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról
(benne: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törv. módosítása: felhatalmazás külön rendeletben való meghatározásra)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12087.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/86. (VII.5.)

Benne többek között:

- 2012. évi XCIII. törvény
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
(benne: A közoktatási törvény módosítása: közigazgatási intézményváltozás (kormányhivatal) átvezetése; feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és köznevelési fejlesztési tervek érvényessége 2013. március 1-jéig meghosszabbodik;
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása: gyámhatóság meghatározása, feladatai)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12086.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/12. (VII.4.)

Benne többek között:

- 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

- Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye országos tanulmányi versenyek meghirdetéséről
(a versenyfelhívások innen letölthetők: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/orszagos-tanulmanyi-versenyek-meghirdetese-a-2012-2013-tanevre)

- Pályázati felhívás Pedagógus Kutatói Pályadíjra
(határidő: 2012. szept. 20.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/12.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/85. (VII.4.)

Benne többek között:

- 32/2012. (VII. 4.) AB határozat
A felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12085.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/82. (VI.29.)

Benne többek között:

- 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
benne: Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12082.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/81. (VI.29.)

Benne többek között:

- 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
témakör: iskolafogászati szolgáltatás finanszírozása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12081.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/80. (VI.28.)

Benne többek között:

- 2012. évi LXXXVI. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
témakör: szakiskolai, szakközépiskolai tanulók jogai a gyakorlat alatt; pedagógus-továbbképzés kötelezettség, következmény, munkaidõ-kedvezmény szakszervezeti és Közalkalmazotti Tanácsi képviselőnek, többlettanítás elrendelése és díjazása, iskolaszövetkezet, honvédelmi és rendvédelmi nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok kiegészítése a köznevelési törvényben

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12080.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/77. (VI.26.)

Benne többek között:

- 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

- 1219/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezéséről és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekről

- A Kormány 120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a közforgalmú utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról (téma: diák, költségvetési szerv foglalkoztatottja, egyházi, társadalmi, alapítványi foglalkoztatott, csoportos)

- A Kormány 1205/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2012. (V. 11.) Korm. rendeletbõl eredõ egyes feladatok végrehajtásáról
(téma: költségvetési előirányzatok)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12077.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/11. (VI.21.)

Benne többek között:

- 2012. évi XXXIX. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
(téma: kistérségi társulás, közoktatási megállapodás)

- 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
(témák: külföldi bizonyítványok elismerése, iskolai helyiségek követelményei, felvételi időpontjának bejelentése, rendkívüli felvételi, egészégügyi oklevelek nemzetközi eleismerése, nem önkormányzati szakszolgálatok engedély iránti kérelme, rehabilitációs bizottság, )

-28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól

- 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról

- 9/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítás a minősített adatkezelés eljárási rendjének kiadásáról az írásbeli érettségi feladatlapokkal és javítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban

- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/11.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/75. (VI.21.)

Benne többek között:

- 55/2012. (VI. 21.) VM rendelet
A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű elõirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól
(témák: iskolatej, iskolagyümölcs, erdei iskola)

- 1202/2012. (VI. 21.) Korm. határozat
A Balassi Intézet határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatai ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12075.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/74. (VI.19.)

Benne többek között:

- 2012. évi LXXI. törvény
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
(témakörök: kerettanterv, gyakorlati képzés, szintvizsga, tanulószerződés, vizsgakövetelmények kiadása, szakképzési tantervi ajánlás, szakképzés indítása, szakmai vizsga az iskolarendszerű szakképzésben)

- 48/2012. (VI. 19.) OGY határozat
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – összhangjáról szóló jelentés elfogadásáról

- 49/2012. (VI. 19.) OGY határozat
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12074.pdf 

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/71. (VI.12.)

Benne többek között:

- 4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról
(ifjúságsegítő)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12071.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/69. (VI.8.)

Benne többek között:

- 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet
Az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról

- 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet
A 2012/2013. tanév rendjéről

- 2/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről

Teljes szöveg:  http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12069.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/67. (VI.5.)

Benne többek között:

- 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

- 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat
A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12067.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/66. (VI.4.)

Benne többek között:

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12066.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/65. (VI.1.)

Benne többek között:

- 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: előrehozott érettségi, szintemelő érettségi, jelentkezési lap, minősítés, osztályzat, vizsgatárgyak és vizsgaformák, pszichológia vizsgakövetelmények)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12065.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/10. (VI.1.)

Benne többek között:

- 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
(témák: fogalmak (értéktár, hungarikum, nemzeti érték), feladatok, javaslattevés, MANDA, védjegy)

- 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozat a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/10.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/9. (V.11.)

Benne többek között:

- 59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: adattartalom, informatikai fejlesztés, adatfeldolgozás, hiányos kérelem, igazolás kiállítása, érvényessége)

- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/9.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/8. (V.3.)

Benne többek között:

- 30/2012. (III.1.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/8.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/7. (IV.24.)

Benne többek között:

- A Kormány 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelete az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról
(lásd: Magyar Közlöny 2012/18. (II.16.)-nál)

- 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

- 8/2012. (II. 22.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/7.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/36. (III.30.)

Benne többek között:

- 54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
(témák: sikertelen vezetői pályázat, önállóan működő költségvetési szervvé alakítás)

- 59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: adattartalom, adatfeldolgozó szervek feladatai, elektronikus igénylés, igazolás)

- 1086/2012. (III. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12036.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/6. (III.28.)

Benne többek között:

- 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: jelentkezési határidő, nyilvános statisztika, alkalmazási határidők)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/6.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/32. (III.20.)

Benne többek között:

- 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról

- Állami kitűntetésekről
Magyar érdemrend

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12032.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/5. (III.5.)

Benne többek között:

- 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet ahallgatói hitelrendszerről

- 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről

- 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet módosításáról

- 1007/2012. (I.20.) Korm. határozat a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
(megjelent: Magyar Közlöny 2012/6. (I.20.))

- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beolvadással történő megszüntetéséről szóló átalakító okirat

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/5.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/26. (III.6.)

Benne többek között:

- 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről

-13/2012. (III. 6.) NFM rendelet
A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12026.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/25. (III.1.)

Benne többek között:

- 2/2012. (III. 1.) BM rendelet
A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

- 3/2012. (III. 1.) BM rendelet
A megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról

- 4/2012. (III. 1.) BM rendelet
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól

- 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet
Az elemi költségvetésről

- 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet
A törzskönyvi nyilvántartásról

- 30/2012. (III. 1.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről

elnök: dr. Balázs Ervin; tagok névsora

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12025.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/24. (II.29.)

Benne többek között:

- 2012. évi VII. törvény
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

- 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

benne: igazolatlan iskolai hiányzás, iskoláztatási támogatás, kezelt személyes adatok, örökbefogadás

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12024.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/22. (II.27.)

Benne többek között:

- 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet
A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12022.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/21. (II.23.)

Benne többek között:

- 1044/2012. (II. 23.) Korm. határozat
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12021.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/4. (II.22.)

Benne többek között:

- 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, anevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV.22.) OKM rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny, 2012/1. (I.3.))

- A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/4.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/20. (II.22.)

Benne többek között:

- 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

témák: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT)

- 8/2012. (II. 22.) KIM rendelet
A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról

témák: pályáztatás

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12020.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/18. (II.16.)

Benne többek között:

- A Kormány 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelete
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról

Nevelésügyi Szakbizottság - a 10 főt delegáló szervezetek listája
Kommunikációs és Információs Szakbizottság - a 10 főt delegáló szerevzetek listáján van az MKE is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12018.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/16. (II.14.)

Benne többek között:

- 2/2012. (II. 14.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

(jelentkezési határidő)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12016.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/3. (II. 8.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
(Magyar Közlöny 2011/162. (XII.29.)):
iskolai könyvtári vonatkozásairól bővebben: http://www.opkm.hu/?lap=konyvtar/szakfel&dok_id=28

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
(Magyar Közlöny 2011/165. (XII.30.))

- 275/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2011/155. (XII.20.))

- 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(Magyar Közlöny 2011/158. (XII.23.))

- 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A történelmi emlékhelyekről
(lásd: Magyar Közlöny 2011/158. (XII.23.)-nál)

- 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
(lásd: Magyar Közlöny 2011/165. (XII.30.)-nál)

- 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint aközigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.évi CXXXII.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
(Magyar Közlöny 2011/165. (XII.30.))

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/3.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/13. (II.3.)

Benne többek között:

- Az Országos Választási Bizottság 19/2012. (II. 3.) OVB határozata
történelmi érettségi tartalmával kapcsolatos népszavazási kezdeményezés elutasítása

- Az Országos Választási Bizottság 21/2012. (II. 3.) OVB határozata
történelmi érettségi tartalmával kapcsolatos népszavazási kezdeményezés elutasítása

- Az Országos Választási Bizottság 25/2012. (II. 3.) OVB határozata
gépkocsivezetés középfokú oktatásba való bevezetésével kapcsolatos népszavazási kezdeményezés elutasítása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12013.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/11. (I.31.)

Benne többek között:

A köztársasági elnök 29/2012. (I. 31.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Érem

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12011.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/2. (I. 30.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLX. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról

- 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

- 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (Lásd: Magyar Közlöny 2011/146. (XII.7.))

- 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról

- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/2.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/1. (I. 23.)

Benne többek között:

- A miniszterelnök 97/2011. (XI. 17.) ME határozata a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagjainak megbízásáról

- A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítéséről

- Az Oktatási Hivatal közleménye a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/1.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/7. (I.23.)

Benne többek között:

- 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12007.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/6. (I.20.)

Benne többek között:

- 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat
A 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói
létszámkeretrõl

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12006.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/2. (I.6.)

Benne többek között:

- 2012. évi I. törvény
A munka törvénykönyvéről

- 2012. évi II. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

XXXI. fejezet Az óvodai nevelés, valamint az alapfokú és középfokú nevelés-oktatás rendjét veszélyeztető szabálysértések

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12002.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2011/25. (XII.29.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXLIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
emlékhelyekkel és régészeti feltárásokkal kapcsolatban

- A Kormány 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelete a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
(Lásd: Magyar Közlöny 2011/130, XI.8.)
 

- A Kormány 1372/2011. (XI. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
(Lásd: Magyar Közlöny 2011/130, XI.8.)

- A Kormány 1373/2011. (XI. 8.) Korm.határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról
(Lásd: Magyar Közlöny 2011/130, XI.8.)

- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki névjegyzékéről

- NGM közlemény a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

- könyvtárostanár állás Tatabányán

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/25.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/1. (I.3.)

Benne többek között:

- 1/2012. (I. 3.) BM rendelete
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról

témák: Büntetés-végrehajtási felügyelő; Rendészeti szervező; önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések; Polgári védelmi előadó; Tűzoltó I.; Tűzoltó technikus; Polgári védelmi szakelőadó; szakképesítések közötti megfeleltetés

- 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról

- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítás a működés megkezdésével, telephelyi adatokkal kapcsolatban, kormányhivatalhoz rendelt feladatok
- Vizsgakövetelmény változása pl.: olasz, rajz és vizuális kultúra, társadalomismeret, magyar népzene alapjai, katonai alapismeretek, informatika, üzleti gazdaságtan

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12001.pdf


Magyar Közlöny 2011/166. (XII.31.)

Benne többek között:

- 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről

alapító okirat szerint elkülönítetten kezelendő könyvtári bevételek és kiadások a közoktatásban is
Az államháztartási szakfeladatok rendje
91012 Könyvtári tevékenység
85 Oktatás

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11166.pdf


Magyar Közlöny 2011/165. (XII.30.)

Benne többek között:

- 2011. évi CCI. évi törvény
Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

pedagógusigazolvány
diákigazolvány
egyházi jogi személy a fenntartásában működõ nevelési-oktatási intézmény vállalhat szerepet az önkormányzati feladatellátásban
menedékes gyermekek nevelése, oktatása céljából ideiglenes működési engedély kiadásával
közoktatás információs rendszere (KIR) adatnyilvántartása

- 2011. évi CCIV. évi törvény
A nemzeti felsőoktatásról

- 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról

diák-, pedagógus-, oktatói igazolvány

- 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

- 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11165.pdf


Magyar Közlöny 2011/163. (XII.29.)

Benne többek között:

- 339/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

- 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

pedagógusok, oktatók, tanulók, hallgatók katasztrófavédelmi felkészítése

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11163.pdf


Magyar Közlöny 2011/162. (XII.29.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

- 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

- 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11162.pdf


Magyar Közlöny 2011/161. (XII.28.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXXXVIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11161.pdf


Magyar Közlöny 2011/160. (XII.27.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXXXV. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

közoktatási intézmények mentességéről is

- 2011. évi CLXXXVI. törvény
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről

közonkatási intézményekről is

- 2011. évi CLXXXVII. törvény
A szakképzésről

- 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

a közoktatást is érintően

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11160.pdf


Magyar Közlöny 2011/159. (XII.23.)

Benne többek között:

- A köztársasági elnök 332/2011. (XII. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11159.pdf


Magyar Közlöny 2011/158. (XII.23.)

Benne többek közt:

- 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

- 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről

köztük: Csurgói Református Gimnázium Nagykönyvtára és Ókollégiuma; Sárospataki Református Kollégium és Nagykönyvtár

- 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

 

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)
Pl.: 910101 Könyvtári tevékenység

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11158.pdf


Magyar Közlöny 2011/157. (XII.22.)

Benne többek között:

- 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról

Pl.: Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács; A Vidékfejlesztési Minisztérium Szakmai Tankönyv Bíráló Bizottság;
Határon Túli Magyar Oktatási Tanács; Közoktatási Érdekegyeztetõ Tanács; Közoktatás-politikai Tanács; Országos Diákjogi Tanács;
Országos Köznevelési Tanács; OKNT Kerettantervi Bizottsága; Országos Érettségi Vizsgabizottság (OKNT); Országos Pedagógus-képzési
és Továbbképzési Bizottság;
Nemzeti Közoktatási Értékelési tanács;
Országos Szülõi Érdekképviseleti Tanács; Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa

- 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11157.pdf


Magyar Közlöny 2011/155. (XII.20.)

Benne többek között:

- 75/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

- 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

Szakmacsoportos súlyszorzó is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11155.pdf


Magyar Közlöny 2011/154. (XII.19.)

Benne:

- 2011. évi CLXXIX. törvény
A nemzetiségek jogairól

többek közt
könyvtári ellátásról (OIK és a megyei könyvtárak szerepéről),
tankönyv- és taneszközeállátásról,
nemzetiségek oktatási önigazgatásról,
nemzetiségi köznevelésben alkalmazottak köréről, pedagógusképzésről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11154.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/24. (XII.16.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

- 225/2011. (X. 24.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
lásd: Magyar Közlöny 2011/125. (X.24.)

- 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
megjelent: Magyar Közlöny 2011/127. (X.28.)

- 59/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról
lásd: Magyar Közlöny 2011/126. (X.25.)

- 1355/2011. (X. 21.) Korm. határozat az állami fenntartású felsőoktatási intézmények működéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

- A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

42 program, A jóváhagyott központi programok megtekinthetõek a NSZFI honlapján (www.ni ve.hu).

- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet közleménye az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

bírálóbizottság névsora és új vizsgaelnökök

- a XI. Országos és Határon Túli Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny

- 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/24.pdf


Magyar Közlöny 2011/153. (XII.16.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXXVIII. törvény
A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

mindkettő a sportiskolákkal kapcsolatban is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11153.pdf


Magyar Közlöny 2011/151. (XII.14.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXXIII. törvény
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról

könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatban

- 2011. évi CLXXIV. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról

tankönyvkiadók és tankönyvforgalmazók tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban

- 2011. évi CLXXII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

sportiskolákkal és azok meghatározásával kapcsolatban

- 2011. évi CLXXV. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

- 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet
A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11151.pdf


Magyar Közlöny 2011/150. (XII.13.)

Benne többek között:

- A köztársasági elnök 320/2011. (XII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

- A Kormány 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Iskolaegészségügyi ellátássak kapcsolatban is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11150.pdf


Magyar Közlöny 2011/149. (XII.13.)

Benne többek között:

- Melléklet az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati
intézkedési terve

I. Gyermek jól-lét területét érintõ feladatok
 

II. Az oktatás területét érintõ feladatok
hátrányos helyzetû gyerekek 3 éves korban történõ óvodai ellátásával kapcsolatban
integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítéssel kapcsolatban
HHH tanulók tanulmányi sikerességének támogatásával kapcsolatban
iskolai lemorzsolódás csökkentésével kapcsolatban
hátrányos helyzetű tanulók ösztösztöndíj programjainak összehangolásával kapcsolatban
hátrányos helyzettel kapcsolatos tartalmak a pedagógusok képzési, kimeneti követelményeivel kapcsolatban
felsõoktatásban tanuló roma fiatalok tehetséggondozásával, beilleszkedésével kapcsolatban
felzárkóztatást segítõ pedagógiai programokkal (egész napos iskolák, kollégiumok) kapcsolatban
hátrányos helyzetû fiatalok diák- és szabadidõsportban való részvételével kapcsolatban


IV. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok
A Teljeskörû Egészségfejlesztés (programok a közoktatási intézményekben)
 

- 1. melléklet az 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz
A 2011. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
közoktatást érintően is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11149.pdf


Magyar Közlöny 2011/148. (XII.9.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXVI. törvény
Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

tartalmából:

10. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása
iskolában nyílt térben sem jelölhető ki dohányzó hely közoktatási és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben

14. A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása
Könyvtárellátó központi feladataival kapcsolatban (2012. október 1-jén lép hatályba)

36. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása
működési engedéllyel kapcsolatban;
nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési
hozzájárulások összegével kapcsolatban;
elsõ szakképesítés és az önkormányzati feladatellátás meghatározásával kapcsolatban;
SNI-vel kapcsolatban;
nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola működési engedélyével kapcsolatban;
normatív hozzájárulás meghatározása az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben; szakmai elméleti képzésben
többlettanítással kapcsolatban
Oktatási Hivatal feladataival kapcsolatban
angol nyelv elsajátításának jogával kapcsolatban

50. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
továbbképzésekkel kapcsolatban

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11148.pdf


Magyar Közlöny 2011/146. (XII.7.)

Benne többek  között:

- 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

néhány témakör: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,
-- pedagógus helyettesítési rendszer,
-- könyvtár átadás-átvétel, vagyonleltár
-- iskolai körzethatár nyilvántartása, adatjelentés a KIR-be,
-- gyermekjóléti alapellátások, bűnmegelőzés, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
-- új közoktatási intézményvezetői megbízásokat 2012. jan. 20-ig kell kiírni
 

- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11146.pdf


Magyar Közlöny 2011/145. (XII.6.)

Benne többek között:

- 1419/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

témakör: volt és leendő iskolaépületek

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11145.pdf


Magyar Közlöny 2011/144. (XII.5.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXV. törvény
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

témakör: iskolák közelében végzett jelzőőri tevékenység

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11144.pdf


Magyar Közlöny 2011/142. (XII.1.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLX. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról

Témakör: bevételi források

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11142.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/23. (XI.30.)

Benne többek között:

- 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Lásd: Magyar Közlöny 2011/119.számánál

- 1328/2011. (X. 7.) Korm. határozat a Magyar–Amerikai Fulbright Közhasznú Alapítvány Oktatási-kulturális Csereprogramok Megvalósítására Alapító Okiratának módosításáról

- 1341/2011. (X. 14.) Korm. határozat a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

- A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadói névjegyzéke

köztük 4 fővárosi és 10 kerületi könyvtár-pedagógiai, iskolai könyvtári szaktanácsadó

- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/23.pdf


Magyar Közlöny 2011/140. (XI.29.)

Benne többek között:

- 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11140.pdf


Magyar Közlöny 2011/139. (XI.25.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLIV. törvény
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről

a témákból: megyei múzeumok; települési könyvtári ellátás; megyei könyvtár;
megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési terv; közoktatási inzézmény átadása, megszüntetése; többcélú kistérségi társulás; SNI működési (felvételi) körzet; rendkívüli szünet; fenntartói közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottság; fenntartói ellenőrzés; szakmai ellenõrzés; közoktatási közalapítvány pénzügyei, főjegyző feladatai (törlés)

- 2011. évi CLV. törvény
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11139.pdf


Magyar Közlöny 2011/138. (XI.24.)

Benne többek között:

- 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11138.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/22. (XI.23.)

Benne többek között:

- A nemzeti erőforrás miniszter 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról

témák: a szervezett képzés fajtái, a részvétel, teljesítés meghatározása, akkreditáció, szakbizottság, hatósági ellenőrzés, tanúsítvány, továbbképzési kötelezettség

- Az Országgyűlés 66/2011. (IX. 29.) OGY határozata a magyar nyelv napjáról

- A nemzeti erőforrás miniszter közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

(két új kettős funkciójú könyvtár és két törölt kettős funkciójú könyvtár)

- Versenyfelhívás irodalmi gyermekfesztiválra

- Versenyfelhívás a Kalmár László Országos Matematika Versenyre

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/22.pdf


Magyar Közlöny 2011/131. (XI.10.)

Benne többek között:

-104/2011. (XI. 10.) VM rendelet
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet módosításáról

Témakörök: klímareferens, települési környezetvédelmi technikus

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11131.pdf


Magyar Közlöny 2011/130. (XI.8.)

Benne többek között:

- 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, Wekerle Sándor Alapkezelõ, Oktatási Hivatal szerepe

- 1372/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és mûködésérõl szóló1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

- 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról

kiemelt fejlesztési területek, felelősök, határidők

- 1378/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A 2012-es Raoul Wallenberg Évrõl az embermentõ diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából és a Raoul Wallenberg Emlékbizottság
felállításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11130.pdf


Magyar Közlöny 2011/129. (XI.5.)

Benne többek között:

- Köztársaság Elnökének Érdemérme
a gyermekek nevelése és a matematika oktatás területén elért eredményei, szakmai sikerei, hivatásszeretete elismeréseként Scherlein Mártának, a Ságvári Endre Általános Iskola tanárának

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11129.pdf


Magyar Közlöny 2011/128. (XI.3.)

Benne többek között:

-2011. évi CXL. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

pótszabadságot érintően

- 61/2011. (XI. 3.) NEFMIrendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

habilitációs kutyakiképző szakképesítés tárgyában

- 2011. évi CXLI. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Benne: A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása (elnevezések)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11128.pdf


Magyar Közlöny 2011/127. (X.28.)

Benne többek között:

- 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

- 1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat
Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról

Köztük a nevelési és oktatási intézmények tervezési előírásait is.

- Köztársaság Elnökének Díszoklevele Érem: a Szabó Lõrinc Két Tannyelvû Általános Iskola és Gimnáziumnak

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11127.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/21. (X.25.)

Benne többek között:

- 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról

témakörök: jogosultság, érvényesség, adatok, adatkezés, chip,  feladatellátó intézmény, kiadó intézmény, igénylés, érvényesítés, díj

- 34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

témakörök: felhasználási és adatszolgáltatási határidő

- 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

témakörök: igénylés feltétele, 2011/2012-es tanév, összeg, kérelem, együttműködési megállapodás, szervezés kiegészítő támogatása,  pedagógusok kiegészítő illetménye,  pótilletmény, elszámolás, ellenőrzés, adatlapok

- 47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

témakörök: jegyzék tartalma, járműfényező

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/21.pdf


Magyar Közlöny 2011/126. (X.25.)

Benne többek között:

- 59/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet
A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

szakképzés szakmai tankönyvei tárgyban

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11126.pdf


Magyar Közlöny 2011/125. (X.24.)

Benne többek között:

- 225/2011. (X. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

központi hivatal, intézetvezetés tárgyában

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11125.pdf


Magyar Közlöny 2011/124. (X.21.)

Benne többek között:

- A nemzeti erõforrás miniszter 58/2011. (X. 21.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

témakörök: módszertani intézmény feladatai, szakmai program, félutasház-szolgáltatás, bölcsödei dolgozok végzettsége

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11124.pdf


Magyar Közlöny 2011/121. (X.19.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXXXIII. törvény
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Benne több oktatást érintő tételről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11121.pdf


Magyar Közlöny 2011/119. (X.14.)

Benne többek között:

- 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

érintett témakörök:
-- óradíj, többlettanítás, kéthavi tanítási idõkeret;
-- pedagógus igazolvány kiállítása, pótlása;
-- KIR adatszolgáltatás, pénzügyi vonatkozűsú adatszolgáltatás (többek között: könyvtári állomány gyarapítására (ezen belül tankönyvre) fordított kifizetéseket);
-- normatív támogatásokra való jogosultság, igénylés, ellenőrzés módja, egyházi vonatkozások;
-- a nem állami térségi integrált szakképzõ központok központi képzõhelyeinek normatív hozzájárulása;
-- központosított elõirányzatokból folyósított támogatások;
-- országos kisebbségi önkormányzatok oktatási feladatának támogatási rendje;

- 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

- 1341/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

- 41/2011. (X. 14.) NGM rendelet A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

A könyvtári tevékenység III. veszélyességi osztályba tartozik

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11119.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/20. (X.5.)

Benne többek között:

- 64/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról

- 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról

- 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

- 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

- 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

- Állás: Bp., könyvtáros-informatikus tanár

-Tanulmányi versenyek felhívása:
-- II. Ihrig Károly Tanulmányi Verseny (gazdaságtudomány)
-- Országos közlekedési ismeretek
 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/20.pdf


Magyar Közlöny 2011/111. (IX.29.)

Benne többek között:

-  Az Országgyûlés 66/2011. (IX. 29.) OGY határozata
a magyar nyelv napjáról
(november 13.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11111.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/19. (IX.23.)

Benne többek között:

- 1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/19.pdf


Magyar Közlöny 2011/108. (IX.20.)

Benne többek között:

- Kitüntetések adományozása
(Többek között két könyvtárostanár kapott Köztársaság Elnökének Díszoklevele Érmet. Bővebben: http://www.ktep.hu/dijazottak)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11108.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/18. (IX.12.)

Benne többek között:

- 125/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
(vezetői megbízás tárgyában)

- 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
(a változások a nem pedagógus besorolású könyvtárosokat érinti (Bővebben: http://mke.info.hu/2011/07/tajekoztatas-a-muzealis-intezmenyek-latogatoit-megilleto-kedvezmenyekrol/))

- 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról

- 143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

- Könyvtárostanári állás: Kiskunmajsa, Dózsa György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium

 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/18.pdf


Magyar Közlöny 2011/107. (IX.19.)

Benne többek között:

- A Kormány 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozata
a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekrõl
(A zárolás alól mentesített előírányzatok között oktatásiak is szerepelnek )

- A Kormány 1318/2011. (IX. 19.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról
(2011-es költségvetés átcsoportosítása oktatási, képzési tételeket is érint)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11107.pdf


Magyar Közlöny 2011/106. (IX.14.)

Benne többek között:

- 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet
Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról
(integráció, fejlesztés, képesség-kibontakoztatás, pótlék)

- 47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet
A közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11106.pdf


Magyar Közlöny 2011/102. (IX.2.)

Benne többek között:

- 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

- 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról

- A Kormány 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozata
a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának elfogadásáról
(Az egyszerûsítendõ ügyek megnevezése, fõfelelõse és ütemezése. Köztük több gyermekeket, oktatást is érintő ügy.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11102.pdf


Magyar Közlöny 2011/101. (IX.1.)

Benne többek között:

- 54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet
A XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11101.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/17. (VIII. 31.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/17.pdf


Magyar Közlöny 2011/99. (VIII.25.)

Benne többek között:

- 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11099.pdf


Magyar Közlöny 2011/98. (VIII.24.)

Benne többek között:

- 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról

- 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról

- 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
(közoktatási és felsőoktatási nyilvántartási és információs rendszerekkel kapcsolatban)

- 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
(Katonai alapismeretekkel kapcsolatban)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11098.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/16. (VIII. 10.)

Benne többek között:

- 2011. évi LXXIV. törvény a közoktatásról szóló törvény módosításáról
(a kötelező órák eltöltése tárgyában bekerül a tanórán kívüli foglalkozás, kikerül a kéthavi időkeret)

- 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
(az emléknapok, az igazolt és igazolatlan mulasztások, független vizsgabizottság előtti vizsga, megismerő funkciók, viselkedési fejlődési rendellenességű tanulók nevelésének, telephely műkődése, kötelező nyomtatványok  tárgyában)

- A nemzeti erőforrás miniszter közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről
(helyesbítések és törlések)

- Közlemény korábban akkreditált, egyedi érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsga megszervezésének engedélyezéséről

- NEFMI közlemény az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programokról
(Irodalmi adatbázisok, Az elektronikus könyv)

- 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

- 1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

- 1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozat az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/16.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/15. (VII. 25.)

Benne többek között:

- 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról

- 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról

- 1190/2011. (VI. 9.) Korm. határozat a 2011. évi egyházi kiegészítő támogatás forráshiányának megoldásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

- 61/2011. (VI. 2.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésének rendjéről

- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye ágazati szakképesítés központi programjának jóváhagyásáról

- 2011. évi LX. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II.törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
(MANDA-val kapcsolatban)

 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/15.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/14. (VII. 15.)

Benne többek között:

- A nemzeti erőforrás miniszter 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

(pl.: SNI tankönyvtámogatás)

- A nemzeti erőforrás miniszter 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- A nemzeti erőforrás miniszter 26/2011. (V. 27.) NEFMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról

(A Magyar Közlöny 2011/56. számának CD melléklete tartalmazza)

- A Kormány 1152/2011. (V. 18.) Korm. határozata az Oktatásért Közalapítvány megszüntetéséről

- A Kormány 1170/2011. (V. 26.) Korm. határozata az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

- könyvtárostanár állás Tiszajenőn

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/14.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/13. (VI. 30.)

Benne többek között:

- 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

(többek között a tankönyvtámogatásról is, adatlap, árjegyzék ...)

- 21/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

- 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozat a Magyar Kultúra Alapítvány megszüntetéséről

- A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye a vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó mezőgazdasági, élelmiszeripari és környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra vonatkozó országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék 2011. évi kiegészítéséről

- A NEFMI közleménye a helyi önkormányzatok 2011. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról

(a megítélt összegek)

- NEFMI közleménye Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2013. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

(Informatikus könyvtáros alapszakhoz informatikai alapismeretek vizsgatárgy is választható)

- 2011/12-es OKTV meghirdetések

- NEFMI által támogatott nemzetiségi, művészeti és SNI tanulmányi versenyek meghirdetése

- további tanulmányi versenyek: Szép magyar beszéd, Édes anyanyelvünk, Kaán Károly, Elsősegély-ismeret

 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/13.pdf


Magyar Közlöny 2011/66. (VI.17.)

Benne többek között:

- 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozat     
A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepcióról

- 1199/2011. (VI. 17.) Korm. határozat
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11066.pdf


Magyar Közlöny 2011/62. (VI.10.)

Benne többek között:

- 2011. évi LX. törvény     
A mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
(A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet feladatival kapcsolatban)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11062.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/12. (VI.8.)

Benne többek között:

- 1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozat a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

- 1122/2011. (IV. 28.) Korm. határozat a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

- 1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozat a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

- A NEFMI közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről
(helyesbítések és törlések)

- A NEFMI közleménye az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári és muzeológiai képzési programokról
(Könyvtári Intézet olvasásfejlesztési, használóképzési és webes tanfolyamai)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/12.pdf


Magyar Közlöny 2011/60. (VI.7.)

Benne többek között:

- 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet     
A 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról

- 1188/2011. (VI. 7.) Korm. határozat     
Az Emlékpont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ támogatásáról

 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11060.pdf


Magyar Közlöny 2011/59. (VI.6.)

Benne többek között:

- 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet     
Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11059.pdf


Magyar Közlöny 2011/57. (V.31.)

Benne többek között:
- 2011. évi LIII. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvénymódosításáról

- 2011. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(sporttehetségek támogatás a közoktatási intézményekben)

- 1177/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11057.pdf
 


Magyar Közlöny 2011/56. (V.27)

Benne többek között:
- 26/2011. (V. 27.) NEFMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
1. mell.:
A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, oktatási programja a középfokú nevelés-oktatás 9–12. évfolyama számára

(Több ponton kiemeli a megvalósításhoz szükséges iskolai könyvtári tárgyi és személyi feltételeket is.)

2. mell.:
Középsúlyosan értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók általános iskolai kerettanterve

3. mell.:
Kerettanterv a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11056.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/11. (V.25.)

Benne többek között:
- A nemzeti erőforrás miniszter 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelete a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról
(Az adatszolgáltatási kötelezettségre konkrét könyvtárakat kérnek fel. A kettős funkciójú iskolai könyvtárakat érintheti.)


Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/11.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/10. (V.5.)

Benne többek között:
- 2011. évi XIX. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról

- 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról

- Az OSZK, az OIK, a MOL és több más NEFMI által fenntartott intézmény alapító okirata


Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/10.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/9. (V.2.)

Benne többek között:
- 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról
(a tankönyvellátást is érinti néhány határidőhosszabbítás)

- A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról
(Iskolákban 1200-3600 Ft/hó, ha ellenérték fejében üzemeltetik.)

- A Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartózó vizsgaelnöki névjegyzék

- Könyvtárostanári állás:
Kiskunmajsa, Dózsa Gy. Gimn, Szki. és Koll.

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/9.pdf