A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny rövid története

A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny több, mint 25 éves múlttal rendelkezik.
A verseny kezdetben megyei jellegű volt, majd az 1993-as próbaversenyt követően az 1993/1994-es tanévtől országossá nőtte ki magát. A korcsoportok száma is folyamatosan bővült, 2001-ben már négy kategóriában versenyezhettek az 5-12. évfolyamos tanulók. Sajnálatos módon az elmúlt években megszűnt a pályázati lehetőség az 5-6. és a 11-12. évfolyamos tanulók országos tanulmányi versenyeinek támogatására.
Az országos versenyszervezői feladatokat a 2003/2004-es tanévig a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény (KÁOKSZI) látta el. Ekkor az intézmény megszűnésével a verseny léte veszélybe került, hiszen nem volt állami intézmény, mely ezt a feladatot felvállalta volna. Így a verseny megszervezésére való igény, és annak szakmai elismertsége miatt a Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) és a budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium felvállalta a szervezői feladatokat, és a 2004/2005-ös tanévben lebonyolította a versenyt. Mivel ezen szervezetek infrastruktúrája csak jelentős többletmunkával kiegészítve volt alkalmas a versenyszervezésre, a következő tanévben a Fővárosi Pedagógiai Intézet (FPI) vállalta a versenyszervezést. 2006/2007-ben a versenyszervezői feladatokat az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) vállalta fel, mint az iskolai könyvtárakat szakmai szolgáltatásokkal támogató országos intézmény. Az országos versenyszervező munkáját a is a több intézmény képviselőjéből összeálló versenybizottság irányítja. Az egész országra kiterjedő szervezés pedig a megyei pedagógiai intézetek munkájának köszönhető.
A verseny kezdetektől fogva, megelőzve annak országos elterjedését, a projektszerű feladatok megvalósításának módszerét alkalmazta, melynek során a tanulóknak komplexen kellett alkalmazniuk információs műveltségüket, a könyvtárak nyújtotta lehetőségek segítségével. Minden évi verseny feladatai egy központi, abban az évben aktuális téma köré szerveződnek (Ld: táblázat).
A kezdetekhez képest bővült a feladatok köre is. 2002-től már az elektronikus adathordozók és az Internet lehetőségeit is használniuk kell tudni a versenyen résztvevő tanulóknak.
Az országos versenynek 2001-től van honlapja, melyet Benkő Ilona, budapesti könyvtárostanár, az KÁOKSZI akkori munkatársa szerkesztett. Az OPKM versenyszervezői feladataival a honlap is átkerült az OPKM gondozásába.
2016-ban sor került az első, kifejezetten a versenyre való felkészítést célzó egynapos továbbképzésre. Ezen 133 kolléga vett részt és helyhiány miatt 22-őt el kellett utasítanunk. A képzés anyagi elérhetők honlapunkon: http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=360

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny története vázlatosan, számokban:
 


 
Tanév Téma Iskolák
száma1
Versenyzők
száma
Korcsoportok
Országos döntő helyszíne
0. 1993, próbaverseny Bod Péter és kora
9
28
  Budapest,
Veres Pálné Gimnázium
1. 1993/1994 Kossuth Lajos és kora
150
nincs adat
5-10. évf. Budapest, Móricz Zsigmond Gimnázium
2. 1994/1995 A Duna
213
533
5-10. évf. Budapest, Varga István Szakközépiskola
3. 1995/1996 1000 éves a magyar iskola
250
600
5-10. évf. Budapest,
Szent István Gimnázium
4. 1996/1997 A mesterségek
313
626
5-10. évf. Budapest,
Veres Pálné Gimnázium
5. 1997/1998 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
300
520
5-10. évf. Budapest,
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola és Gimnázium
6. 1998/1999 Hazánk védett értékei (természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem)
284
599
5-10. évf. Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium
7. 1999/2000 Ezer éves magyar államiság
337
827
5-10. évf. Budapest,
Szent István Gimnázium
8. 2000/2001 Az olimpiák története
459
1420
5-10. évf. Budapest, Németh László Gimnázium
9. 2001/2002 Nagy magyar tudósok, feltalálók és földrajzi utazók
663
1500
5-12. évf. Budapest, Eötvös József Gimnázium
10. 2002/2003 Könyv, könyvtár, nemzeti könyvtár
670
1622
5-12. évf. Budapest, Városmajori Gimnázium
11. 2003/2004 Az Európai Unió
650
1654
5-12. évf. Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola
12. 2004/2005 Örökségünk, néphagyományunk – Világjáró magyarok
670
1698
7-10. évf. Budapest, Városmajori Gimnázium
13. 2005/2006 1956 művelődéstörténeti bemutatása
650
1720
7-10. évf. Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium
14. 2006/2007 Batthyány és kora
680
1870
7-10. évf. Szentendre, Móricz Zsigmond Gimnázium
15. 2007/2008 Mátyás király és a reneszánsz (7-8. évf.)
A Nyugat és kora (9-10. évf.)
176
7402
7-10. évf. Budapest, Budai Középiskola
16. 2008/2009 Az erdő (7-8. évf.)
A levegő (9-10. évf.)
216
1042
7-10. évf. Békéscsaba, Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
17. 2009/2010 Tömegközlekedés
206
1176
5-10. évf. Szentendre, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
18. 2010/2011 Gyermek és ifjúsági irodalom az EU-ban
180
1291
7-10. évf. Mátészalka, Esze Tamás Gimnázium
19. 2011/2012 Kopernikusz és a NAprendszer
181
8753
7-10. évf. Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
20. 2012/2013 Sokszínű világ – a biodiverzitás az irodalomban, a művészetekben és a tudományban 164 304 (nevező)4 7-10. évf. Budapest, Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
21. 2013/2014 „… nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” – Radnóti és kora   283 (versenyző) 7-10. évf. Budapest, Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium
22. 2014/2015 A 200 éve született Rómer Flóris öröksége   258 (nevezők) 7-10. évf. Budapest, Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium
23. 2015/2016 „…olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene.” - 135 évvel ezelőtt született Bartók Béla   282 (versenyzők) 7-10. évf. Budapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
24. 2016/2017 Kétszáz éve... - 1817 öröksége   335 (nevezők) 7-10. évf. Budapest, Könyves Kálmán Gimnázium


1Részletesebb statisztikai adatok az adott éves beszámolókban találhatók.
2Ettől az évtől az összes résztvevő becslésének módszerét megváltoztattuk. Felkészítői kérdőívek adatai alapján számítjuk. Így feltehetően ekkora visszaesés nem volt.
3Ebben az évben a 185 felkészítő könyvtárostanárból csupán 8 töltötte ki a kérdőívet, így a becslés feltehetően torz.
4Ettől az évtől nem becsültük az iskolai fordulón résztvevő diákok számát.  

Az utóbbi évek összefoglaló beszámolói
Dömsödy Andrea: Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny, Beszámoló és az aktuális tanév tervei In: Könyvtári Levelező/Lap, 2008/9., 14-17. p.
Dömsödy Andrea: A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny előző és aktuális versenyévada In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/2., 34-37. p.
Dömsödy Andrea: Adatok a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 17. évéről In: Könyvtári Levelező/Lap, 2010/7., 19-22. p
Dömsödy Andrea: Adatok a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 18. évéről In: Könyvtári Levelező/Lap, 2011/7., 20-23. p.
Tolnai József: Jelentés a 2012/2013 tanévi Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyről In: Könyv és Nevelés, 2013/1., 87-91. p., URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/jelentes_a_20122013_tanevi_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_versenyrol Utolsó letöltés: 2017.08.03.
Hock Zsuzsanna: Az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 2012-2013 tapasztalatai In: Könyv és Nevelés, 2013/3., 51-63. p., URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_orszagos_bod_peter_konyvtarhasznalati_verseny_20122013_tapasztalatai Utolsó letöltés: 2017.08.03.
Tolnai József: Sikerrel zárult a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny In: Könyv és Nevelés, 2014/2., 111-112. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/sikerrel_zarult_a_bod_peter_orszagos_konyvtarhasznalati_verseny Utolsó letöltés: 2017.08.03.

Ajánlott módszertani irodalom
Dömsödy Andrea: Egy tehetséggondozó verseny, Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny In: Dán Krisztina - Fehér Miklós (szerk.): Korszerű könyvtár, Finanszírozás, gyarapítás, menedzsment, Z4.3, Bp., Raabe, 2009. április, 11 p.
Hock Zsuzsanna: A tehetséggondozás lehetőségei az iskolai könyvtárban In: Iskolakönyvtáros, 2009/1., 13-16. p.
Hock Zsuzsanna: Tehetséggondozás projektmódszerrel (Könyvtárpedagógiai füzetek, 7.), Bp., MFPI, 2009., 56 p.
Hock Zsuzsanna: Tradíció és innováció a tehetséggondozásban, A Bod Péter Könyvtárhasználati verseny szóbeli fordulói (2005-2007) In: Könyvtári Levelező/lap, 2008/2., 20-22. p.
Melykóné Tőzsér Judit (összeáll.): A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójának feladatai, 1996-2000, Eger, Heves M. Önkormányzat Ped. Int., 2001, 209 p.
Mészáros Antal: Iránytű a Gutenberg-galaxishoz, avagy a könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő tanulságai In: Módszertani Lapok, Könyvtárhasználattan, 1996/4., 23-27. p.
Ugrin Gáborné: Könyvtárhasználati versenyek 1992 és 2007 között a közoktatásban, 15 év a Bod Péter könyvtárhasználati verseny alapítójának szemével In: Könyvtári Levelelező/lap, 2007/6., 34-37. p.
Zsoldos Jánosné: Tíz év az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában, Feladatsorok és elemzések, 1993-2003, Nyíregyháza, Kölcsey Gimn., 2003., 130 p.
Zsoldos Jánosné: Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Feladatsorok és eredmények, 1993-2002, Nyíregyháza, Kölcsey Gimn., 2002.,112 p.

Teljes körű bibliográfiát A versennyel kapcsolatos írások menüpontban talál.

Összeállította: Dömsödy Andrea
2017. augusztus 8.