Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 51. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Fejes Ildikó: Keresztényibb és műveltebb társadalmat! : interjú Fejes Ildikóval, a KALOT Egyesület irodavezetőjével In: Szín 26. 2. 2021. - 19-21. p.

Gratulálunk az MMA zenepedagógusi tagozati díjazottjainak In: Parlando 6. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-6/MMA-ZENEPEDAGOGUS.pdf

Korsós Borbála Erzsébet: A leterheltség hatása az egészséges életmódra a hallgatók körében In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 257-272. p.

Bartha György: Jubiláló iskola, jubiláns osztály : egy osztály és a négyszáz éve alapított gyulafehérvári Academicum Collegium seu Gymnasium Illustre főiskola, a mai Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium szubjektív története In: Székelyföld 25. 11. 2021. - 133-154. p.

Markos Valéria - Dusa Ágnes: A fiatalok termékenységtudatosságának vizsgálata a pedagógusok tapasztalatai alapján In: Kapocs 3-4. 2021. - 36-42. p.

Sándor Anna: "Ha valaki ezt a pályát nem szereti, ne végezze" : interjú Sándor Annával, a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj kitüntettjével In: Katedra 29. 4. 2021. - 7-8. p. URL: https://katedra.sk/Folyoirat/29/04/index.html#p=7

Hegedűs Bence: Harminc év az ötszázból In: Reformátusok Lapja 65. 46. 2021. - 16-17. p.

Illényi Éva: A legszebb hozomány a boldog gyermekkor... In: Reformátusok Lapja 65. 48. 2021. - 8-11. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Gállné Gróh Ilona: Ringató - zöld könyv : ölbéli játékok, mondókák, hangutánzók, dalok [Szekszárd] : [Ringató Kult. Kft.], 2020

21. századi babaszoba : Egyéni, családi és tágabb környezeti tényezők a kora gyermekkori lelki egészség hátterében : Feltáró kutatás : Elméleti háttér, módszertan, társadalmi indokoltság Budapest : SE EKK Mentálhigiéné Int., 2021 URL: https://semmelweis.hu/mental/files/2021/06/21.sz%C3%A1zadi-babaszoba_kutat%C3%A1si-kiadv%C3%A1ny.pdf

„Véleményem szerint minden alapfokon tanító pedagógus missziót teljesít.” : Cziffra György mesterkurzusa a Keszthelyi Festetics Kastélyban In: Parlando 6. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-6/CZIFFRA_GYORGY-MESTERKURZUSA.pdf

Gruber Mónika: A CP-s gyermeket nevelő családok pszichoedukációja a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájában In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 167-179. p.

Markos Valéria - Dusa Ágnes: A fiatalok termékenységtudatosságának vizsgálata a pedagógusok tapasztalatai alapján In: Kapocs 3-4. 2021. - 36-42. p.

Kocsis Julianna: "Muszáj türelmesnek lenni" In: Reformátusok Lapja 65. 47. 2021. - 22-25. p.

Illényi Éva: A legszebb hozomány a boldog gyermekkor... In: Reformátusok Lapja 65. 48. 2021. - 8-11. p.

Gállné Gróh Ilona: Ringató - lila könyv : hetvenhét gyerekdal : [online zenei melléklettel] [Szekszárd] : [Ringató Kult. Kft.], 2021

Pompor Zoltán: Párbeszédes képtörténet In: Alföld 72. 12. 2021. - 137-140. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Vogel, Heinz: Iskolába készülök! : Iskola-előkészítő logikai játékok : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2019

Müller, Heiner: Látom, értem, tudom! : Iskola-előkészítő feladatok a környező világról : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2019

Wagner, Christiane: Bori és Bandi a nagymamánál : Iskola-előkészítő feladatok : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2019

Junga, Michael: Mire iskolás leszek 2. : Vizuális és koordinációs iskola-előkészítő feladatok : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2019

Wang, Ingrid Yi-Li: Összeadás és összekapcsolás : Játszva tanulok, logikusan gondolkodom : 5-7 éves kortól [Budapest] : Móra, 2020

Wagner, Christiane: Bori és Bandi a nagymamánál : Iskola-előkészítő feladatok : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2020

Figyelemfejlesztő gyakorlatok : Iskola-előkészítő feladatok : 144 feladat Budapest : Móra, 2020

Müller, Heiner: Nézz körül! : Iskola-előkészítő feladatok élő környezetünkről : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2020

Ferencziné Ács Ildikó: Versmegzenésítések gyermekeknek - miként válasszon a karvezető? In: Parlando 6. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-6/Ferenczine-Acs_Ildiko.pdf

Hammer István: Az önfeledt tanulás : Az ortofunkciós spontaneitás tanuláselméleti és neuropszichológiai kapcsolatai In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 141-165. p.

Cerebrális parézises tanulók számára kidolgozott szövegértési stratégia próbamérésének tanulságai In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 199-213. p.

Korsós Borbála Erzsébet: A leterheltség hatása az egészséges életmódra a hallgatók körében In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 257-272. p.

Réti Júlia Olga: A köztünk élő Abigél: Szabó Magda száz éve, szerk. Sotész Márton, V. Gilbert Edit In: Új Forrás 10. 2021. - 38-41. p.

Pintes Gábor: Hagyomány és korszerűség In: Katedra 29. 4. 2021. - 12-14. p. URL: https://katedra.sk/Folyoirat/29/04/index.html#p=12

Vass Vilmos: A kritikus gondolkodás jelentősége és fejlesztése In: Katedra 29. 4. 2021. - 15-16. p. URL: https://katedra.sk/Folyoirat/29/04/index.html#p=15

Papp-Danka Adrienn - Oláh Nóra: Digitális pedagógiai értékelés bevezetése a táncjelírás tanításába In: Tánc és Nevelés 2. 2. 2021. - 3-16. p. URL: https://ojs.mtak.hu/index.php/tanc_es_neveles/article/view/6544/6094

Kun Attila: A magyarországi táncszínházi nevelés In: Tánc és Nevelés 2. 2. 2021. - 87-100. p. URL: https://ojs.mtak.hu/index.php/tanc_es_neveles/article/view/5752/6100

Kocsis Julianna: "Muszáj türelmesnek lenni" In: Reformátusok Lapja 65. 47. 2021. - 22-25. p.

4. Neveléstörténet

Csiszár Miklós - Tölgyesi József: Az Árpád-kori veszprémi székesegyházi (káptalani) iskola In: Veszprémi Szemle 22. 3. 2020. - 125-148. p. URL: https://epa.oszk.hu/03000/03021/00019/pdf/EPA03021_veszpremi_szemle_2020_3_125-148.pdf

Bartha György: Jubiláló iskola, jubiláns osztály : egy osztály és a négyszáz éve alapított gyulafehérvári Academicum Collegium seu Gymnasium Illustre főiskola, a mai Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium szubjektív története In: Székelyföld 25. 11. 2021. - 133-154. p.

Lanszki Anita: Testről és nevelésről In: Tánc és Nevelés 2. 2. 2021. - 115-118. p,. URL: https://ojs.mtak.hu/index.php/tanc_es_neveles/article/view/7433/6102

Hegedűs Bence: Harminc év az ötszázból In: Reformátusok Lapja 65. 46. 2021. - 16-17. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Ivasivka Mátyás: Bárdos Kornél Albert ciszterci zenetudós emlékére In: Parlando 6. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-6/Bardos_Kornel.htm

Gratulálunk az MMA zenepedagógusi tagozati díjazottjainak In: Parlando 6. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-6/MMA-ZENEPEDAGOGUS.pdf

Szabó Balázs: Gárdonyi Zsolt köszöntése In: Parlando 6. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-6/Szabo_Balazs-Gardonyi_Zsolt.pdf

Heimné Reviczki Julianna - Papp Károlyné: Elhunyt Papp Miklósné Bak Zsuzsa a szentendrei zeneiskola ny. szolfézstanára (1939-2021) In: Parlando 6. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-6/Elhunyt-Papp_Miklosne.htm

Magyar Margit: Kiváló zongoratanárát, Hara Csillát gyászolja zeneiskolánk In: Parlando 6. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-6/Elhunyt-Hara_Laszlone.htm

Túri Ibolya: Konduktori szakértelem a hallgatói nézetek tükrében In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 79-91. p.

Miklós Dóra: Levin Kipnisz, a gyerekek királya In: Új Élet 76. 22. 2021. - 6. p.

Sándor Anna: "Ha valaki ezt a pályát nem szereti, ne végezze" : interjú Sándor Annával, a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj kitüntettjével In: Katedra 29. 4. 2021. - 7-8. p. URL: https://katedra.sk/Folyoirat/29/04/index.html#p=7

6. Gyógypedagógia, SNI

Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból Budapest : Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar, 2020

Balogh Brigitta: A konduktív pedagógia mint transzformatív gyakorlat In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 39-57. p.

Kállay Zsófia: Pető András és a konduktív mozgásterápiai koncepció In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 59-77. p.

Pásztorné Tass Ildikó: A konduktív nevelés helye és szerepe a sérült gyermekek és felnőttek habilitációjában és rehabilitációjában : Múlt, jelen, jövő In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 93-116. p.

Szögeczki László: Kvalitatív módszerek a konduktív pedagógiai rendszer vizsgálatában : Felnőttkorú mozgássérültek csoportos rehabilitációjának vizsgálata pedagógiai kontextusban In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 117-139. p.

Hammer István: Az önfeledt tanulás : Az ortofunkciós spontaneitás tanuláselméleti és neuropszichológiai kapcsolatai In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 141-165. p.

Gruber Mónika: A CP-s gyermeket nevelő családok pszichoedukációja a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájában In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 167-179. p.

Cerebrális parézises tanulók számára kidolgozott szövegértési stratégia próbamérésének tanulságai In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 199-213. p.

Pintér Henriett: A mesemondás és a mesebefogadás hatásai az óvodás gyermekekre és a halmozottan sérült cerebrális parézis-es gyermekek mesélési folyamatainak tipikustól eltérő vonásai : Összegző tanulmány In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 215-226. p.

Szabó Regina: CPQOL : Egy életminőség-mérő kérdőív cerebrális parézissel élő gyerekek számára In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 277-284. p.

7. Pszichológia

- Fejlődéselméletek és empirikus eredmények URL: https://semmelweis.hu/mental/files/2020/12/Kora-gyermekkori-lelki-egeszseg_I-kotet.pdf

- Módszerek, irányzatok, modellprogramok URL: https://semmelweis.hu/mental/files/2020/12/Kora-gyermekkori-lelki-egeszseg_II-kotet.pdf

Pekár Panna: Érzékenyítési vizsgálati lehetőségek magyar nyelv és irodalom órán 3-4. évfolyamosok körében In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 300-310. p.

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Sáringerné Szilárd Zsuzsanna: A testnevelés és a sport szerepe a Semmelweis Egyetem Pető András Kar Gyakorló Intézetében : Szakdolgozati témák összegzése az elmúlt harmincöt év távlatában In: Tanulmányok a konduktív pedagógia köréből 2. : Válogatás a Tudomány és hivatás folyóiratban megjelent írásokból / [szerk. Földesi Renáta, Kollega Tarsoly István, Túri Ibolya] ; [... szerzői Bacsó Gizella et al.] ; [közread. a] Semmelweis Egyetem Petőfi András Kar. - 227-255. p.

Tószegi Zsuzsanna: A digitális pedagógia sikerének záloga a technológiatudatos tanár In: Magyar Tudomány 182. 12. 2021. - 1711-1713. p. URL: https://mersz.hu/hivatkozas/matud202112_f68715#matud202112_f68715

Kun Attila: A magyarországi táncszínházi nevelés In: Tánc és Nevelés 2. 2. 2021. - 87-100. p. URL: https://ojs.mtak.hu/index.php/tanc_es_neveles/article/view/5752/6100