Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 19. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Hermann Zoltán - Horn Dániel: A gyermekek kórházban töltött idejének hatása az iskolai eredményességre In: Munkaerőpiaci tükör / [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont ; szerk. Fazekas Károly, Elek Péter, Hajdu Tamás. - 2019. - Budapest : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020. -201-206. p.

Adamecz-Völgyi Anna: A tinédzserkori anyaság és a munkaerőpiac In: Munkaerőpiaci tükör / [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont ; szerk. Fazekas Károly, Elek Péter, Hajdu Tamás. - 2019. - Budapest : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020. -209-212. p.

Horváth József: Az első somogyi iskola alapítása In: Ezer éves végvár Csurgó : Csurgói Baksay Népfőiskola évkönyve, 2019/2020 / [szerk. Petlánovics Eszter, Szabó Balázs, Vörös Mátyás] ; [kiad. a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2020. - 47-56. p.

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 1. 2019. - 102-121. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/1.pdf#page=103

Magyarország: A Kormány 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozata a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 7. 2019. - 1935. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/7.pdf#page=48

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: 2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 16. 2019. - 3010-3028. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/16.pdf#page=5

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 24. 2019. - 4544-4586. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/24.pdf#page=7

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: A Kormány 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 24. 2019. - 4596-4598. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/24.pdf#page=59

Farkas Ildikó: Fontos, a köznevelést is érintő új jogszabályok, változások - 2021 In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 2. 2021. - 1-9. p.

Klész Tibor: Vizsgák a szakképzésben In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 2. 2021. - 15-21. p.

Farkas Ildikó: Fontos, a köznevelést is érintő új jogszabályok, változások - 2021 In: Intézményvezetői Tanácsadó 14. 2. 2021. - 1-9. p.

Farkas Ildikó: Új iskolai vizsgálat az alapvető jogok biztosa gyakorlatában - 2021 február In: Intézményvezetői Tanácsadó 14. 2. 2021. - 9-17. p.

Henzsel Nóra: Jogszabályváltozások a gyermekvédelemben In: Intézményvezetői Tanácsadó 14. 2. 2021. - 18-20. p.

Szikora Ágnes: Fontos, hogy felelősségteljesen döntsünk : még egy évig az óvodában In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 3-4. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/fontos-hogy-felelossegteljesen-dontsunk

Goldfárthné Veres Edit: „Célunk a pályaválasztás előtt álló fiatalok segítése” : mire jó a Diplomás Pályakövetési Rendszer? In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 22-25. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/celunk-a-palyavalasztas-elott-allo-fiatalok-segitese

Bali János - Szabó Balázs - Szigeti Anita - Dallman Kristóf: Határokon átívelő összefogás a Kárpát-medencei közoktatás állapotának felméréséért In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 34-37. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/hatarokon-ativelo-osszefogas-a-karpat-medencei-kozoktatas-allapotanak-felmereseert

Gazda István: A trianoni döntés könyves következményei : elcsatolt könyvtárak : 1. rész In: Természet világa 152. 2. 2021. - 56-61. p.

Gazda István: A trianoni döntés könyves következményei : erdályi és partiumi gyűjtemények soesa In: Természet világa 152. 3. 2021. - 111-115. p.

Tóth Máté: Könyvtár, minőség, menedzsment : Útikalauz a könyvtári minőségmenedzsment első lépéseihez Budapest : KI, 2020 URL: https://www.ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/konyvtar_minoseg_menedzsment_online_.pdf

Szűcs Norbert - Fejes József Balázs: Csodafegyver vagy pótcselekvés? : a tanodamozgalom története és legitimációs kérdései In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 45-67. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34052/33716

Turós Mátyás - Dorner László: Pedagógusok egy fejlesztési program fókuszában In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 44-69. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11.pdf#page=46

Hornyák Andrea - Fodor Szilvia: Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk – avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 70-94. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_070-094.pdf

Váradi Szabó Zsuzsa - Nikitscher Péter: Tekintély másképp : Nyolc lépés a humánfókuszú vezetéshez Budapest : Raabe Klett, 2021

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium évkönyve : Közösségben SZeretve Remélni, Bízva Létezni Debrecen : Didakt Kft., 2020, Hajdúböszörmény : DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Alma mater : kiváló középiskolák Magyarországon [Szeged] : Nemz. Értékek Kvk., 2019

Pályer András: Egy amerikai Waldorf-iskola állásfoglalásának különös története In: Szabad gondolat 24. 1. 2021. - 36-40. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Adamecz-Völgyi Anna: A tinédzserkori anyaság és a munkaerőpiac In: Munkaerőpiaci tükör / [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont ; szerk. Fazekas Károly, Elek Péter, Hajdu Tamás. - 2019. - Budapest : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020. -209-212. p.

Petrikné Jánossy Csilla: Szegregáció vagy integráció…? In: Taní-tani 12. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/szegregacio_vagy_integracio

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: A honvédelmi miniszter 51/2019. (VII. 26.) HM utasítása a hazafias és általános honvédelmi neveléssel, valamint a Honvéd Kadét Programmal összefüggő feladatokról In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 16. 2019. - 3366-3375. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/16.pdf#page=361

Farkas Ildikó: Új iskolai vizsgálat az alapvető jogok biztosa gyakorlatában - 2021 február In: Intézményvezetői Tanácsadó 14. 2. 2021. - 9-17. p.

Henzsel Nóra: Jogszabályváltozások a gyermekvédelemben In: Intézményvezetői Tanácsadó 14. 2. 2021. - 18-20. p.

Konczer Kinga: Végleteket megélni – a képzelet felszabadítása drámaórán In: Drámapedagógiai Magazin 2. 2020. - 25-31. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.2.pdf#page=26

Vatai Éva: Morzsák a jövőbe vezető úton In: Drámapedagógiai Magazin 1. 2020. - 3-6. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.1.pdf#page=4

Szilfai Nikolett: Vízivást népszerűsítő országos program fiataloknak In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 5-9. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/vizivast-nepszerusito-orszagos-program-fiataloknak

Kuttner Ádám: Kiállítási kommunikáció elméleti hátterének elemzése az iskolai foglalkozások tükrében In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 86-98. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34098/33718

Kiss Adrienn, Z.: Leszek én a hangod... : Egy autista kiskamasz hétköznapjai Szentendre : Geobook, 2020

Büchsenmeister, Maria - Büchsenmeister, Richard - Trauttwein-Kemény Éva: Beszéljünk róla! : Szexuális nevelés a kisgyermekkortól a serdülőkorig Budapest : Új Ember, 2021 : M. Kurír

Vekerdy Tamás: Iskolák?!?! : Gyerekek, szülők, tanárok Budapest : Sanoma Media Budapest, 2020

Karczewicz Józsefné: Zöld naptár : Két tucat zöld jeles nap és két tucatnál is több, környezetbarát ötlet az óvodában Budapest : Neteducatio Kft., 2020

Európai családpolitikai kitekintő Budapest : KINCS, 2019

Pályer András: Egy amerikai Waldorf-iskola állásfoglalásának különös története In: Szabad gondolat 24. 1. 2021. - 36-40. p.

Pál Fanni: Óvodások múzeumi tanulása – Kirándulni volna jó! : játék és tanulás a múzeumok világában In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 57-86. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2314/2123

Lózsi Tamás: Hisztiretorika In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 115-130. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2317/2126

Márkus Éva: Baranya megyei német népmesék a nemzetiségi oktatásban : az Ördögcsúcs című mesekötet In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 131-144. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2337/2142

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Hermann Zoltán - Horn Dániel: A gyermekek kórházban töltött idejének hatása az iskolai eredményességre In: Munkaerőpiaci tükör / [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont ; szerk. Fazekas Károly, Elek Péter, Hajdu Tamás. - 2019. - Budapest : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020. -201-206. p.

Hornok Máté: „Nem vagy itt jó helyen…” : a kötelező irodalmi művek szerepe és helyzete a magyar közoktatásban, a Bánk bán helye ebben a rendszerben In: Taní-tani 9. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/nem_vagy_itt_jo_helyen

Peschel, Falko: A projektmódszer és a nyitott oktatás In: Taní-tani 11. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/a_projektmodszer_es_a_nyitott_oktatas

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 1. 2019. - 102-121. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/1.pdf#page=103

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: A Kormány 135/2019. (VI. 11.) Korm. rendelete a szakképzési megállapodásró In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 13. 2019. - 2689-2692. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/13.pdf#page=4

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: A Kormány 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 20. 2019. - 4117-4151. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/20.pdf#page=146

Magyarország. Emberi Erőforrások Minisztériuma: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről In: Oktatási és kulturális közlöny 11. 24. 2019. - 4544-4586. p. URL: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2019/24.pdf#page=7

Klész Tibor: Vizsgák a szakképzésben In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 2. 2021. - 15-21. p.

Kovács Éva: Dráma és integráció az alsó tagozatos oktatásban In: Drámapedagógiai Magazin 3. 2020. - 8-12 .p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.3.pdf#page=9

Jozifek Zsófia: To Be projekt : Vagyunk, jól vagyunk, élünk, túlélünk? In: Drámapedagógiai Magazin 3. 2020. - 13-14. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.3.pdf#page=14

Kiss Gabriella: „Fiatalok színháza” : 2. rész : historiográfiai és dráma-illetve projektpedagógiai gondolatoka Szegedi Egyetemi Színpad Petőfi-rockjáról In: Drámapedagógiai Magazin 2. 2020. - 11-21. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.2.pdf#page=12

Szakall Judit: Nem csak játék - játékos és indirekt formában történő tanulás : 2. rész : Szakall Judittal beszélget Körömi Gábor In: Drámapedagógiai Magazin 2. 2020. - 31-36. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.2.pdf#page=32

Vatai Éva: Morzsák a jövőbe vezető úton In: Drámapedagógiai Magazin 1. 2020. - 3-6. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.1.pdf#page=4

Gyevi-Bíró Eszter: Nemzetközi tábor a nappalimban In: Drámapedagógiai Magazin 1. 2020. - 6-16. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.1.pdf#page=7

Kiss Gabriella: „Fiatalok színháza” : első rész : historiográfiai és dráma-illetve projektpedagógiai gondolatoka Szegedi Egyetemi Színpad Petőfi-rockjáról In: Drámapedagógiai Magazin 1. 2020. - 17-27. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.1.pdf#page=18

Szakall Judit: Nem csak játék - játékos és indirekt formában történő tanulás : Szakall Judittal beszélget Körömi Gábor : 1.rész In: Drámapedagógiai Magazin 1. 2020. - 28-36. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.1.pdf#page=29

Szilfai Nikolett: Vízivást népszerűsítő országos program fiataloknak In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 5-9. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/vizivast-nepszerusito-orszagos-program-fiataloknak

Dallman Kristóf: Digitális oktatás – Tapasztalatok és perspektívák : digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 10-11. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/digitalis-oktatas-tapasztalatok-es-perspektivak

Lakatos Anett: A pályaválasztás és az útkeresés kihívásai pszichológus szemmel In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 12-15. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-palyavalasztas-es-az-utkereses-kihivasai-pszichologus-szemmel

Zentai István: Világűr a Földről, Föld a Világűrből nézve – Legyél Te is űrhajós, a Föld nagykövete! : bemutatkozik a SpaceBuzz program In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 16-20. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/vilagur-a-foldrol-fold-a-vilagurbol-nezve-legyel-te-is-urhajos-a-fold-nagykovete

Goldfárthné Veres Edit: „Célunk a pályaválasztás előtt álló fiatalok segítése” : mire jó a Diplomás Pályakövetési Rendszer? In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 22-25. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/celunk-a-palyavalasztas-elott-allo-fiatalok-segitese

Fekete Gergely: A továbbtanulás nagy kérdései In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 26-28. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-tovabbtanulas-nagy-kerdesei

Ostorics László: Fontos, hogy hitelesek legyenek a visszajelzéseink : középpontban az Országos kompetenciamérés In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 29-31. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/fontos-hogy-hitelesek-legyenek-a-visszajelzeseink

Ütőné Visi Judit: Köznevelési pályaorientációs mérések az Oktatási Hivatalban In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 38-40. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/koznevelesi-palyaorientacios-meresek-az-oktatasi-hivatalban

Szabó Dóra Fanni - Tóth Edit - Molnár Éva, D.: A felzárkóztatás nehézségei és támogatásának lehetőségei a gyengén teljesítő iskolákban – egy kérdőíves vizsgálat eredményei In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 3-25. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34088/33714

Szontagh Pál: Hivatás- és pályamotivációs tényezők első éves óvodapedagógus hallgatók körében In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 26-44. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34061/33715

Szűcs Norbert - Fejes József Balázs: Csodafegyver vagy pótcselekvés? : a tanodamozgalom története és legitimációs kérdései In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 45-67. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34052/33716

Grüll Tibor: Az ókor alkonya : a NAT 2020 és az új gimnáziumi történelemtankönyv ókori fejezeteinek elemzése In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 68-85. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34060/33717

Varga Attila: Miért kell végigülnünk unalmas órák sokaságát? In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 99-103. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34181/33719

Hrabéczy Anett - Pusztai Gabriella: Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi pályafutása a felsőoktatási adminisztratív adatok tükrében In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 3-23. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_003-023.pdf

Jagodics Balázs - Kóródi Kitti - Szabó Éva: Az észlelt tanári énhatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában : (2. rész) In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 24-43. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_024-043.pdf

Turós Mátyás - Dorner László: Pedagógusok egy fejlesztési program fókuszában In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 44-69. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11.pdf#page=46

A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése : Záró kiadvány : Vas Megyei Szakképzési Centrum fejlesztésbe bevont iskoláiban megvalósult programok, elért eredmények Szombathely : VMSZC, [2020]

A Lippai Balázs Roma Szakkollégium évkönyve : Közösségben SZeretve Remélni, Bízva Létezni Debrecen : Didakt Kft., 2020, Hajdúböszörmény : DE Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar

Schmelzer, Albert: Aki forradalmakat akar csinálni... : A 9. osztály történelemtanításához Budapest : Emil Molt Alapítvány, 2019

Trentinné Benkő Éva: English language children’s literature as a springboard for teacher-researcher international collaboration In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 39-56. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2313/2122

Pölcz Ádám: Hallgatólagos tudás az anyanyelvi nevelésben : a gyermekirodalom szerepe a nyelvi tudatosság kialakításában In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 99-114. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/gyntf.2021.1.99.114/2125

Kerekes Gábor: Ungarndeutsche Kinderliteratur: Josef Michaelis‘ Zauberhut In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 145-161. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2338/2143

Petres Csizmadia Gabriella: Bukott tanárok történetei In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 191-200. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2340/2145

4. Neveléstörténet

Horváth József: Az első somogyi iskola alapítása In: Ezer éves végvár Csurgó : Csurgói Baksay Népfőiskola évkönyve, 2019/2020 / [szerk. Petlánovics Eszter, Szabó Balázs, Vörös Mátyás] ; [kiad. a Csurgói Baksay Sándor Alapítvány]. - Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2020. - 47-56. p.

Mészáros Ádám: Feminizáció: ok vagy következmény? In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 110-112. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_110-112.pdf

Emlékkönyv 70 : Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely Dunaszerdahely : Kodály Zoltán Alapiskola, 2020

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Raffay Zoltánné: Kristóf Andrásnéra emlékezem In: Taní-tani 10. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/kristof_andrasnera_emlekezem

Körömi Gábor: Sándor Zsuzsa-emlékülés In: Drámapedagógiai Magazin 4. 2020. - 28-33. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.4.pdf#page=29

Barna Endréné: Türelemmel, őszinteséggel In: Evangélikus Élet 85. 13-14. 2021. - 16. p.

Gloviczki Zoltán: A Vigilia beszélgetése Gloviczki Zoltánnal In: Vigilia 86. 4. 2021. - 288-296. p.

Mészáros Ádám: Feminizáció: ok vagy következmény? In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 110-112. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_110-112.pdf

Frank Éva: Játszani Budapest : Memoár Műhely, 2020

Kiss Sándor: A tanyától a szivárványig... Debrecen : TKK, 2020, Budapest

6. Gyógypedagógia, SNI

Petrikné Jánossy Csilla: Szegregáció vagy integráció…? In: Taní-tani 12. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/szegregacio_vagy_integracio

Szűcs Norbert - Fejes József Balázs: Csodafegyver vagy pótcselekvés? : a tanodamozgalom története és legitimációs kérdései In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 45-67. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34052/33716

Hrabéczy Anett - Pusztai Gabriella: Fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányi pályafutása a felsőoktatási adminisztratív adatok tükrében In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 3-23. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_003-023.pdf

Györkő Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései : (2. rész) : az atipikus fejlődést befolyásoló idegrendszeri fejlődési zavarok klinikai összefüggései In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 95-107. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_095-107.pdf

Kiss Adrienn, Z.: Leszek én a hangod... : Egy autista kiskamasz hétköznapjai Szentendre : Geobook, 2020

7. Pszichológia

Szabó-Morvai Ágnes: Szakirodalmi áttekintés a gyermekkori sokkok későbbi hatásairól In: Munkaerőpiaci tükör / [közread. a] Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont ; szerk. Fazekas Károly, Elek Péter, Hajdu Tamás. - 2019. - Budapest : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020. -207-208. p.

Szikora Ágnes: Fontos, hogy felelősségteljesen döntsünk : még egy évig az óvodában In: Új Köznevelés 77. 2. 2021. - 3-4. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/fontos-hogy-felelossegteljesen-dontsunk

Hornyák Andrea - Fodor Szilvia: Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk – avagy a pszichológiai tőke és a vállalkozói kompetencia kapcsolata In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 70-94. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_070-094.pdf

Györkő Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései : (2. rész) : az atipikus fejlődést befolyásoló idegrendszeri fejlődési zavarok klinikai összefüggései In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 95-107. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_095-107.pdf

Lengyel Zsanett: Terápiás stratégiák a művészeti oktatásban In: Iskolakultúra 30. 11. 2020. - 108-109. p. URL: http://epa.oszk.hu/00000/00011/00238/pdf/EPA00011_iskolakutura_2020_11_108-109.pdf

Németh Mária, B. - Hódi Ágnes - Juhász Fruzsina - Sárik Anett - Tóth Edit: Szülők véleménye az óvodáskorú gyermekek IKT-eszköz használatának negatív és pozitív hatásairól In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 8-38. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2311/2121

Balázs Géza: Mi születik velünk? : velünkszületettség: nyelv, gyermekfolklór In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 87-98. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2315/2124

Lózsi Tamás: Hisztiretorika In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 115-130. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2317/2126

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Sipos Edit: Kapcsolatokban tnulunk : megfigyelés és önkifejezés Franz Klett valláspedagógiájában In: Vigilia 86. 3. 2021. - 223-226. p.

Peschel, Falko: A projektmódszer és a nyitott oktatás In: Taní-tani 11. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/a_projektmodszer_es_a_nyitott_oktatas

Kiss Gabriella: „Fiatalok színháza” : 2. rész : historiográfiai és dráma-illetve projektpedagógiai gondolatoka Szegedi Egyetemi Színpad Petőfi-rockjáról In: Drámapedagógiai Magazin 2. 2020. - 11-21. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.2.pdf#page=12

Golden Dániel: A megélés kutatása In: Drámapedagógiai Magazin 2. 2020. - 21-25. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.2.pdf#page=22

Konczer Kinga: Végleteket megélni – a képzelet felszabadítása drámaórán In: Drámapedagógiai Magazin 2. 2020. - 25-31. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.2.pdf#page=26

Szakall Judit: Nem csak játék - játékos és indirekt formában történő tanulás : 2. rész : Szakall Judittal beszélget Körömi Gábor In: Drámapedagógiai Magazin 2. 2020. - 31-36. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.2.pdf#page=32

Kiss Gabriella: „Fiatalok színháza” : első rész : historiográfiai és dráma-illetve projektpedagógiai gondolatoka Szegedi Egyetemi Színpad Petőfi-rockjáról In: Drámapedagógiai Magazin 1. 2020. - 17-27. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.1.pdf#page=18

Szakall Judit: Nem csak játék - játékos és indirekt formában történő tanulás : Szakall Judittal beszélget Körömi Gábor : 1.rész In: Drámapedagógiai Magazin 1. 2020. - 28-36. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.1.pdf#page=29

Körömi Gábor: Sándor Zsuzsa-emlékülés In: Drámapedagógiai Magazin 4. 2020. - 28-33. p. URL: http://letoltes.drama.hu/DPM/2018-2020/2020.4.pdf#page=29

Kuttner Ádám: Kiállítási kommunikáció elméleti hátterének elemzése az iskolai foglalkozások tükrében In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 86-98. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34098/33718

Máté: Útmutató drámatanároknak In: Iskolakultúra 31. 1. 2021. - 104-105. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34179/33720

Soproni kitekintés a neveléstudományra Budapest : Új Helikon Bt., 2021

Pál Fanni: Óvodások múzeumi tanulása – Kirándulni volna jó! : játék és tanulás a múzeumok világában In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 57-86. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2314/2123