Megyei/fővárosi forduló

Tisztelt Megyei Versenyszervezők!

A verseny egységes és szabályos lebonyolításának elősegítése érdekében az alábbiakban összefoglaljuk a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójával kapcsolatos szabályokat, határidőket, teendőket.

Kérjük, hogy a tájékoztató levél mellett tanulmányozzák a versenyszabályzatot (VSZ) is.

Ezen tájékoztató levél tartalma nyilvános, a verseny honlapján is elérhető.

Határidők összefoglalva

2008. január 31. – Nevezési határidő a megyei versenyszervezőknél (A nevezési lapokat kérjük a verseny végéig (2008. május) megőrizni.)

2008. február 7. – A nevezések összesített adatainak beküldése az OFI OPKM-be a megadott űrlapon

2008. február 22. – Megyei írásbeli forduló

2008. február 22. – és március 5. között Megyei szóbeli forduló

2008. március 14. – Az országos írásbelire bejutott tanulók adatainak beküldése AZ OFI OPKM-be a megadott űrlapon

A megyei/fővárosi forduló szervezése

 • A verseny tisztaságát a megyei/fővárosi versenyszervező biztosítja.

  • A versenybizottság tagjai - előzetes egyeztetés alapján - részt vehetnek a megyei fordulókon. (VSZ III. A) – A kiválasztott megyékkel hamarosan felvesszük a kapcsolatot.

 • A forduló helyszíneit a megyei versenyszervezők választják ki.

  • Kiválasztási szempontok:

   • lehetőleg iskolai könyvtár legyen

   • a könyvtár rendezett állománnyal rendelkezzen, melyben a tájékozódást szakszerű feliratok segítik

   • a nevezett tanulók számának megfelelő legyen

   • a helyszínen külön helység álljon a felkészítő tanárok/kísérők rendelkezésére, mert ők nem tartózkodhatnak az írásbeli ideje alatt az írásbelizőkkel egy teremben.

 • Az iskolai fordulóból a verseny megyei/fővárosi fordulójába jutott, és a versenyen részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet. (VSZ II. C)

 • Az írásbeli sajátos szabályai

  • Az írásbeli forduló a megyei/fővárosi helyszíneken történik ugyanazon a napon, ugyanabban az órában. (VSZ III. B 2.b)

  • A tanulók csak a feladatlapon meghatározott eszközöket használhatják.

  • Az írásbelin nem felügyelhet sem könyvtáros, sem könyvtárostanár.

  • Amennyiben a versenyszervező könyvtáros, csak a feladatok felbontásakor, kiosztásakor, összeszedésekor lehet jelen.

  • A feladatlapokkal együtt az országos szervező küldeni fog egy rövid kérdőívet, melyet kérünk a felkészítő tanárokkal kitöltetni.

 • A szóbeli sajátos szabályai

  • A megyei/fővárosi szóbeli forduló időpontját a versenykiírás határozza meg.

   • mely szerint a szóbeli 2008. február 22. és március 5. között szervezhető

  • A szóbeli feladatok megoldása közben a zsűri figyelemmel kíséri a versenyzők munkáját. (VSZ III. B 2.b)

  • A szóbelire jutás feltételeit a megyei szervezők határozzák meg. Mivel az országos fordulóra csak az írásbelin legalább 80%-ot elért tanulók juthatnak be, a verseny szempontjából ezeket a tanulókat érdemes behívni. A tehetséggondozás céljait szem előtt tartva viszont ajánljuk, hogy ezt az élményt, gyakorlást, tanulási lehetőséget minden nevezett tanulónak adják meg, ha lehetőségeik erre adottak.

  • Szintén a megyei/fővárosi szervezők döntik el, hogy a végeredményt az írásbeli és a szóbeli százalékos eredményének átlagolásával számolják ki, vagy csupán a szóbeli rangsorával. Mindkét esetben be kell tartani azt a szabályt, hogy az országos fordulóba csak olyan tanuló juthat be, aki az írásbelin legalább 80%-ot elért.

Feladatok

 • Az országos versenyszervező feladata, hogy a megyei/fővárosi versenyfordulóhoz az írásbeli feladatlapot megoldókulccsal, lektorálás után a megyei szervezőknek rendelkezésére bocsássa. (VSZ III. B 2.b)

  • Az írásbeli feladatlapot az OFI OPKM postán az előzetesen megadott névre és címre, a nevezett tanulók számával megegyező mennyiségben elküldi.

  • A kiküldött feladatlapok az írásbeli megkezdése előtt a verseny helyszínén bonthatók ki, a versenyzők jelenlétében.

  • Az OFI OPKM a megoldókulcsokat az írásbeli lebonyolítását követő órában a megyei/fővárosi szervezőknek e-mailben megküldi.

 • A szóbeli forduló feladatait a megyei/fővárosi szervezők állítják össze. (VSZ III. B 2.b)

A forduló lebonyolítása utáni teendők

 • A megyei szervezők gondoskodnak a feladatlapok megoldókulcs alapján való kijavításáról.

  • Írásbeli dolgozatot nem javíthat olyan pedagógus, akinek versenyző diákja van.

  • Az írásbeli feladatok javítása javítókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik. (VSZ III. C)

 • Megosztott első három díj nem adható, mivel az országos írásbeli döntőre kategóriánként csak három nevezettet lehet megjelölni. (VSZ III. B 2.c)

 • A döntőbe jutottak írásbelin elért pontszáma nem lehet kevesebb a teljes pontszám 80%-ánál. (VSZ III. B 2.c)

  • Erre kérjük, figyeljenek!

 • A továbbjutók adatait előre megadott adatlapon a versenykiírásban szereplő határidőre meg kell küldeni az országos szervezőnek. (VSZ III. B 2.c)

  • Ennek határideje: 2008. március 14.

 • Az írásbeli dolgozatok értékelését a versenyt követő 10 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek. (VSZ III. C)

  • A versenybizottság feladata a döntőbe jutottak értesítése. (VSZ III. B 2.c)

  • A döntőbe be nem jutott tanulók és felkészítőik értesítése a megyei/fővárosi szervezők feladata. (VSZ III. B 2.c)

 • Az írásbeli dolgozatokat az országos döntőig meg kell őrizni, azokat a versenybizottság ellenőrzésre bekérheti.

Sikeres versenyszervezést kívánunk!

Budapest, 2008. január 31.

A Bod Péter

Országos Könyvtárhasználati Verseny

versenybizottsága

Kedves Megyei Versenyszervező Kollégák!

Az országos versenybizottság a megyei szervezőkkel történő egyeztetés után úgy döntött, hogy a versenyszabályzatban szereplő 80%-os továbbjutási minimumot 70%-ra csökkenti, annak érdekében, hogy minél több tanulónak legyen esélye az országos megmérettetésre is.

Vagyis az országos írásbeli fordulóra azok a tanulók juthatnak tovább, akik az írásbeli fordulón legalább 70 pontot elértek, és az írásbeli és szóbeli fordulókon nyújtott együttes teljesítményük eléri a 80%-ot.

A megyei 1-3 díj kiosztása természetesen az országos továbbjutástól független, így a megyei szóbeli fordulók megtartását, és a megyei eredményhirdetést mindenképpen javasoljuk.

Kérjük, hogy a versenyen résztvevő felkészítő tanárokat és tanulókat eszerint értesítsék.

Budapest, 2008. február 26.

A Bod Péter

Országos Könyvtárhasználati Verseny

versenybizottsága