Országos írásbeli forduló

Tisztelt Megyei Versenyszervezők!

A verseny egységes és szabályos lebonyolításának elősegítése érdekében az alábbiakban összefoglaljuk a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos írásbeli fordulójával kapcsolatos szabályokat, határidőket, teendőket.

Kérjük, hogy a tájékoztató levél mellett tanulmányozzák a versenyszabályzatot (VSZ) is.

Ezen tájékoztató levél tartalma nyilvános, a verseny honlapján is elérhető.

Határidők összefoglalva

2008. március 14. – Az országos írásbelire bejutott tanulók adatainak beküldése AZ OFI OPKM-be a megadott űrlapon

2008. április 2. 10.00 – Az országos írásbeli forduló időpontja

2008. április 3. – Az írásbeli feladatlapok postázásának határideje

Az országos írásbeli forduló szervezése

 • A forduló helyszínét a megyei versenyszervezők választják ki. – Kérjük, hogy amennyiben a helyszín különbözik a megyei forduló helyszínétől, jelezzék!

  • Kiválasztási szempontok:

   • lehetőleg iskolai könyvtár legyen

   • a könyvtár rendezett állománnyal rendelkezzen, melyben a tájékozódást szakszerű feliratok segítik

   • a nevezett tanulók számának megfelelő legyen

   • álljon a versenyzők rendelkezésre 3 számítógép internet-hozzáféréssel (Erre a II. korcsoportos tanulóknak lesz szükségük, így ha kevesebb versenyző van a kategóriában, kevesebb gép is elegendő.)

   • a helyszínen külön helység álljon a felkészítő tanárok/kísérők rendelkezésére, mert ők nem tartózkodhatnak az írásbeli ideje alatt az írásbelizőkkel egy teremben.

 • A megyei fordulóból a verseny országos írásbeli fordulójába jutott, és a versenyen részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet. (VSZ II. C)

 • Az írásbeli sajátos szabályai

  • Az írásbeli forduló a megyei/fővárosi helyszíneken történik ugyanazon a napon, ugyanabban az órában. (VSZ III.B 3.b)

  • A tanulók csak a feladatlapon meghatározott eszközöket használhatják.

  • Az írásbelin nem felügyelhet sem könyvtáros, sem könyvtárostanár. (VSZ III. B 3.b)

  • Amennyiben a versenyszervező könyvtáros, csak a feladatok felbontásakor, kiosztásakor, összeszedésekor lehet jelen.

Feladatok

 • Az országos írásbeli forduló feladatait az országos szervező a megyei/fővárosi versenyszervezőknek juttatja el lezárt borítékban, amelyeket a borítékon feltüntetett napon, órában lehet felbontani a verseny helyszínén. (VSZ III. B 3.b)

  • Az írásbeli feladatlapot az OFI OPKM postán az előzetesen megadott névre és címre, a nevezett tanulók számával megegyező mennyiségben elküldi. – Kérem, ha a cím különbözőik a korábbitól, jelezzék!

  • A kiküldött feladatlapok az írásbeli megkezdése előtt a verseny helyszínén bonthatók ki, a versenyzők jelenlétében.

A forduló lebonyolítása utáni teendők

 • Az országos írásbeli elődöntő befejeztével (a borítékon föltüntetett időtartam után) a szervezők a kész dolgozatokat összeszedik, s a helyszínen kell lezárt borítékba helyezniük. A lezárt borítékot 24 órán belül kell az országos versenyszervező címére megküldeni. (VSZ III. B 3.b)

  • Az írásbeli feladatok javítása javítókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik. (VSZ III. C)

 • A szóbeli döntőbe jutás feltétele: Az írásbeli elődöntőn elért 1-8. helyezés. (VSZ III. 3.b)

  • A szóbeli döntőbe jutottak írásbelin elért pontszáma nem lehet kevesebb a teljes pontszám 80%-ánál. (VSZ III. B 3.c)

 • Az írásbeli dolgozatok értékelését a versenyt követő 10 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek. (VSZ III. C)

  • A versenybizottság feladata a döntőbe jutottak értesítése.

 • Az írásbeli dolgozatokat az országos szóbeli döntőig a versenybizottság megőrzi

Sikeres versenyszervezést kívánunk!

Budapest, 2008. március 11.

A Bod Péter

Országos Könyvtárhasználati Verseny

versenybizottsága