Versenykiírás
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!


Versenykiírás1 a 2008/2009-as tanévre


A verseny meghirdetője: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A verseny célja:
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is a könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismertelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-8. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.
A diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és nagyothalló tanulók számára biztosítjuk a + 50%-os felkészülési időt és a feladat felolvastatásának lehetőségét.

A versenyen való részvétel kizáró okai:
Nem vehet részt a verseny fővárosi/megyei fordulóján az, aki írásban nem nevezett, és az, aki a nevezési díjat nem fizette meg.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
I. kategória: Az erdő

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincsen megadott bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb forrásokat.

A nevezés módja, határideje:
A nevezés határideje: 2008. december 12.
A nevezés módját a megyei/fővárosi versenyszervezők határozzák meg.
A megyei/fővárosi szervezők elérhetőségei és a nevezési lap a verseny honlapjáról elérhetők.

Nevezési díj:
A megyei fordulókat szervező pedagógiai szakmai szolgáltatók saját döntésük alapján nevezési, szervezési díjat szedhetnek.

Fordulók:

1. forduló: iskolai forduló
időpontját és helyszínét a közoktatási intézmények határozzák meg.
2. forduló: megyei fővárosi forduló
helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg
írásbeli időpontja: 2009. január 26.
szóbeli időpontja: 2009. január 26- február 3. között
3. forduló: országos döntő
írásbeli időpontja: 2009. március 20.
szóbeli időpontja: 2009. április 20-21.
helyszíne: Az erre külön kiírt pályázatot megnyerő iskolai könyvtár

Az egyes fordulók írásbeli és szóbeli részből állnak. A megyei/fővárosi és az országos fordulóra az írásbeli feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.
Az írásbeli feladatsor a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaz, melyeken keresztül komplexen – a szóbeli fordulókon egy projektfeladaton keresztül – kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból:
1. forduló:
A közoktatási intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.
2. forduló:
A továbbjutás feltétele az írásbeli és a szóbeli versenyeken való 1-3. helyezés. Továbbá, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes pontszám 70%-ánál.
3. forduló:
Az országos írásbeliről a szóbeli döntőbe jutás feltétele: Az írásbelin elért 1-8. helyezés. Továbbá, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes pontszám 70%-ánál.

Az eredmények közzétételének módja:
Az OFI - Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

Díjazás:
- Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője emléklapot kap.
- A kategória első három helyezett diákja és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.
- Lehetőség van különdíj kiosztására is a zsűri javaslata szerint.

A szervezők elérhetősége:
A verseny honlapja: https://www.opkm.hu/
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Dömsödy Andrea, iskolai könyvtári szakreferens
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.
Telefon: 06-1-323-55-55
E-mail: domsody.andrea@opkm.hu

1 A versenykiírás megjelent: Oktatási és Kulturális Közlöny, 2009/1. sz., 79-80. p.A versenykiírás letölthető ide kattintva.