Megyei/fővárosi forduló
Tisztelt Megyei Versenyszervezők!
 
A verseny egységes és szabályos lebonyolításának elősegítése érdekében az alábbiakban összefoglaljuk a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójával kapcsolatos szabályokat, határidőket, teendőket.
Kérjük, hogy a tájékoztató levél mellett tanulmányozzák a versenyszabályzatot (VSZ) is. Ezen tájékoztató levél tartalma nyilvános, a verseny honlapján is elérhető.
 
Határidők összefoglalva:
2008. december 12. – Nevezési határidő a megyei versenyszervezőknél (A nevezési lapokat kérjük a verseny végéig (2009. május) megőrizni.)
2008. december 19. – A nevezések összesített adatainak beküldése az OFI OPKM-be a megadott űrlapon
2009. január 26. 10.00 – Megyei írásbeli forduló
2009. január 26. és február 3. között Megyei szóbeli forduló
2009. február 6. – Az országos írásbelire bejutott tanulók adatainak beküldése AZ OFI OPKM-be a megadott űrlapon
 
A megyei/fővárosi forduló szervezése
 
 • A verseny tisztaságát a megyei/fővárosi versenyszervező biztosítja.
  • A versenybizottság tagjai - előzetes egyeztetés alapján - részt vehetnek a megyei fordulókon. (VSZ III. A) – A kiválasztott megyékkel hamarosan felvesszük a kapcsolatot.
 • A forduló helyszíneit a megyei versenyszervezők választják ki.
  • Kiválasztási szempontok:
   • lehetőleg iskolai könyvtár legyen
   • a könyvtár rendezett állománnyal rendelkezzen, melyben a tájékozódást szakszerű feliratok segítik
   • a könyvtárban minden tudományterület kézikönyvei egyformán jelen legyenek
   • a nevezett tanulók számának megfelelő legyen
   • a helyszínen külön helység álljon a felkészítő tanárok/kísérők rendelkezésére, mert ők nem tartózkodhatnak az írásbeli ideje alatt az írásbelizőkkel egy teremben.
 • Az iskolai fordulóból a verseny megyei/fővárosi fordulójába jutott, és a versenyen részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet. (VSZ II. C)
 • Az írásbeli sajátos szabályai
  • Az írásbeli forduló a megyei/fővárosi helyszíneken történik ugyanazon a napon, ugyanabban az órában. (VSZ III. B 2.b)
  • A tanulók csak a feladatlapon meghatározott eszközöket használhatják.
  • Az írásbelin nem felügyelhet sem könyvtáros, sem könyvtárostanár.
  • Amennyiben a versenyszervező könyvtáros, csak a feladatok felbontásakor, kiosztásakor, összeszedésekor lehet jelen.
  • Amennyiben a versenykiírás szerint a verseny vállalja a sajátos nevelési igény; tanulók integrált versenyeztetését, számukra az esélyegyenlőséget biztosítani kell. (VSZ II. C) – Ezek konkrétan: A diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és nagyothalló tanulók számára biztosítjuk a + 50%-os felkészülési időt és a feladat felolvastatásának lehetőségét.
  • A feladatlapokkal együtt az országos szervező küldeni fog egy tájékoztatót a felkészítő tanárokkal véleményének visszacsatolási módjáról, ezt kérjük kiosztani.
 • A szóbeli sajátos szabályai
  • A megyei/fővárosi szóbeli forduló időpontját a versenykiírás határozza meg.
   • mely szerint a szóbeli 2009. január 26. és február 3. között szervezhető
  • A szóbeli feladatok megoldása közben a zsűri figyelemmel kíséri a versenyzők munkáját. (VSZ III. B 2.b)
  • A szóbelire jutás feltételeit a megyei szervezők határozzák meg. Mivel az országos fordulóra csak az írásbelin legalább 70%-ot elért tanulók juthatnak be, a verseny szempontjából ezeket a tanulókat mindenképpen be kell hívni. A tehetséggondozás céljait szem előtt tartva viszont ajánljuk, hogy ezt az élményt, gyakorlást, tanulási lehetőséget minden nevezett tanulónak adják meg, ha lehetőségeik erre adottak.
  • Szintén a megyei/fővárosi szervezők döntik el, hogy a végeredményt az írásbeli és a szóbeli százalékos eredményének átlagolásával számolják ki, vagy csupán a szóbeli rangsorával.
   Mindkét esetben be kell tartani azt a szabályt, hogy az országos fordulóba csak olyan tanuló juthat be, aki az írásbelin legalább 70%-ot elért.
 
Feladatok
 • Az országos versenyszervező feladata, hogy a megyei/fővárosi versenyfordulóhoz az írásbeli feladatlapot megoldókulccsal, lektorálás után a megyei szervezőknek rendelkezésére bocsássa. (VSZ III. B 2.b)
  • Az írásbeli feladatlapot az OFI OPKM postán az előzetesen megadott névre és címre, a nevezett tanulók számával megegyező mennyiségben elküldi.
  • A kiküldött feladatlapok az írásbeli megkezdése előtt a verseny helyszínén bonthatók ki, a versenyzők jelenlétében.
  • Az OFI OPKM a megoldókulcsokat az írásbeli lebonyolítását követő órában a megyei/fővárosi szervezőknek e-mailben megküldi.
  • Amennyiben valamelyik versenyző igénybe vette a +50%-os felkészülési időt, a feladatlapok javítása csak akkor kezdhető meg, ha már ő is befejezte a munkát.
 • A szóbeli forduló feladatait a megyei/fővárosi szervezők állítják össze. (VSZ III. B 2.b)
 
A forduló lebonyolítása utáni teendők
 • A megyei szervezők gondoskodnak a feladatlapok megoldókulcs alapján való kijavításáról.
  • Írásbeli dolgozatot nem javíthat olyan pedagógus, akinek versenyző diákja van.
  • Az írásbeli feladatok javítása javítókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik. (VSZ III. C)
 • Megosztott első három díj nem adható, mivel az országos írásbeli döntőre kategóriánként csak három nevezettet lehet megjelölni. (VSZ III. B 2.c)
 • A döntőbe jutottak írásbelin elért pontszáma nem lehet kevesebb a teljes pontszám 70%-ánál. (VSZ III. B 2.c)
  • Erre kérjük, figyeljenek!
 • A továbbjutók adatait előre megadott adatlapon a versenykiírásban szereplő határidőre meg kell küldeni az országos szervezőnek. (VSZ III. B 2.c)
  • Ennek határideje: 2009. február 6.
 • Az írásbeli dolgozatok értékelését a versenyt követő 10 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek. (VSZ III. C)
  • A versenybizottság feladata a döntőbe jutottak értesítése. (VSZ III. B 2.c)
  • A döntőbe be nem jutott tanulók és felkészítőik értesítése a megyei/fővárosi szervezők feladata. (VSZ III. B 2.c)
 • Az írásbeli dolgozatokat az országos döntőig meg kell őrizni, azokat a versenybizottság ellenőrzésre bekérheti.
 
Sikeres versenyszervezést kívánunk!
 
Budapest, 2008. december 8.
A Bod Péter
Országos Könyvtárhasználati Verseny
versenybizottsága