Minőségpolitikai nyilatkozat

 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum minőségpolitikai nyilatkozata
 
A könyvtár kötelességének tartja, hogy használói számára teljes körű, hatékony és korszerű szolgáltatásokat nyújtson és azokat folyamatosan fejlessze. A szakkönyvtár folyamatosan vállalja magára a 21. századi igényeknek megfelelő információs és tudásközpont feladatait. A működés az intézmény hosszú távú fejlesztési tervéhez igazodó könyvtári stratégiai terv szerint folyik. A könyvtár gyűjteménye, szakemberei, információs- és kommunikációs technológiai készültsége alapján vállalja a kutatók, gyakorló pedagógusok, pedagógusképzésben és –továbbképzésben részt vevő egyetemi és főiskolai hallgatók és oktatók igényeinek folyamatos, minőségi kielégítését.
 
Országos feladatkörű szakkönyvtárként:
 • A pedagógia szakterületén hozzáférést biztosít a nyomtatott és elektronikus dokumentumokhoz, a hazai és a nemzetközi szakirodalmi adatbázisokhoz és egyéb információforrásokhoz.
 • Gyűjti, adatbázisban feldolgozza és interneten szolgáltatja a teljes hazai pedagógiai szakirodalmat, monografikus és analitikus szinten is.
 • A könyvtár teljes nyitvatartási idejében szaktájékoztató szolgáltatást biztosít.
 • Folyamatosan fejleszti és interneten közzéteszi a mintegy 3500 lexikai egységet tartalmazó Magyar Pedagógiai Tárgyszójegyzéket.
 • Nemzeti Tankönyvtárat működtet, ahol a magyar közoktatás tankönyveit teljes körben gyűjti, feldolgozza és bemutatja.
 • Tematikus portálon, adatbázisban dolgozza fel a szakterület magyar és idegen nyelvű elektronikus információforrásait www.mphp.hu
 • Részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszerben, teljes kölcsönözhető állományát rendelkezésre bocsátja könyvtárközi kölcsönzés keretében is, illetve olvasói számára könyvtárközi kéréseket közvetít.
 • Alapító tagként vesz részt az országos közös katalógus, a MOKKA munkálataiban.
 • Megfelelő környezetet biztosít az egész életen át tartó tanuláshoz, támogatja és ösztönzi a folyamatos tanulást és önképzést.

 

A rendszer minőségi szolgáltatás szinten tartása érdekében
 • Folyamatosan figyelemmel kísérjük a használói igények változását és rendszeresen vizsgáljuk elégedettségüket, az olvasói panaszokat kivizsgáljuk és gondoskodunk a hibák kijavításáról.
 • Szolgáltatásainkat folyamatosan ellenőrizzük, rendszeres statisztikai adatgyűjtésen alapuló teljesítménymutatók segítségével
 • Szakmai rendezvényeken mutatjuk be könyvtárunk tevékenységét, gondoskodunk a folyamatos használóképzésről.
 • különös figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesülésére.
 • a hatékony szolgáltatások megfelelő minőségű szinten tartásáért és folyamatos fejlesztéséért a könyvtár minőségmenedzsmentje felelős.
 • Minőségirányítási rendszert vezetünk be, melyet folyamatosan fejlesztünk a „Könyvtári Minőségfejlesztés 21” program modellje követelményeinek megfelelően.
A hozzáférés érdekében:
 • nyilvánossá tesszük a könyvtár küldetésnyilatkozatát és jövőképét;
 • nyitvatartásunkat felhasználóink igényeihez igazítjuk;
 • szolgáltatásainkról folyamatos tájékoztatást adunk kiadványainkban és honlapunkon
 • a közérthető, egyértelmű tájékoztatást, valamint az egységes megjelenést arculati kézikönyv is segíti.
A környezet és biztonság érdekében:
 • fokozottan ügyelünk a tisztaságra;
 • kiemelt figyelmet fordítunk a gyűjtemény, a használók és a személyzet biztonságára.
A gyűjtemény tekintetében:
 • A gyűjtemény összetételéről és az állománygyarapítás elveiről a gyűjtőköri szabályzatban adunk áttekintést, amelyet nyilvánosságra hozunk.
 • A gyűjtemény gyarapítása során az alapfeladat ellátásán túl használóink igényeit is figyelembe vesszük.
 • A gyűjtemény tartalmáról www.opkm.hu címen elérhető online katalógusunk tájékoztat.
A munkatársak tekintetében:
 • a szolgáltatásokban megfelelő képzettséggel rendelkező munkatársakat alkalmazunk,
 • a munkatársak szakmai továbbképzéséről a könyvtári menedzsment éves képzési tervvel gondoskodik;
 • az udvarias viselkedés és a szakszerű tájékoztatás minőségi követelmény;
 • a szolgáltatásban részt vevők nevüket feltüntető kitűzőt viselnek;
 • az egyes szolgáltatásokért felelős munkatársak neve, telefonszáma és e-mail elérhetősége a honlapon is megjelenik.

 

Budapest, 2008.szeptember hó