SWOT analízis

 
Kiterjesztett SWOT mátrix
Erősségek
 • Közvetlen kapcsolat az egyik legfontosabb használói körrel, a kutatókkal
 • Közvetlen kapcsolat a K+F és annak eredményeit hasznosító szakma között
 • A pedagógia és a pszichológia a legdinamikusabban fejlődő tudományok között van.
 • Jó nemzetközi kapcsolatok (ECML-Élő Nyelvek Európai Központja, EURYDICE-Európai Oktatási Információs Hálózat
 • Nagy tapasztalat és kiváló szakembergárda (képzettség,nyelvtudás)
 • Értékes gyűjtemények
 • Minőség iránt elkötelezett vezetőség
Gyengeségek
 
 • Az OPKM az oktatási területen jelentőségéhez képest alulreprezentált
 • Gyenge önérvényesítő képesség
 • Infrastruktúra hiányosságai (épület adottságai, számítógéppark fejlesztési egyenetlenségei)
 
Lehetőségek
 • Az oktatás a politika egyik fő prioritási területe
 • Új Magyarország Fejlesztési Terv
 • Portál program (könyvtári terület stratégiája)
 • Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, mint a szakmai együttműködés partnere
 • Az iskolai könyvtárak révén az OFI közvetlen kapcsolatot teremthet a közoktatási intézményekkel
 
 
Lehetőség-erősség stratégia
(Használd ki az erősségeket, hogy bővítsd a lehetőségedet!)
 • Aktív részvétel az oktatásügy prioritásait jelentő programokban a közoktatás, felsőoktatás és az élethosszig tartó tanulás területein.
 • Pályázati lehetőségek minél jobb kihasználása az országos közgyűjteményi stratégia megvalósításában, konzorciumok alakítása a teljesebb tartalomszolgáltatás céljából,országos könyvtári és múzeumi programok szervezése
 • Gyűjteményre alapozott szolgáltatásfejlesztés, az intézmény emberi erőforrásainak hatékony felhasználásával
 • Modell-értékű adatbázis-fejlesztési munka a kutatási eredmények felhasználásával, magas színvonalú hozzáadott értéket képvisel a terminológiai fejlesztés, többszintű feldolgozás, sokoldalú információkeresési lehetőség
 • Olvasásfejlesztési programok szervezése az iskolai könyvtárak bevonásával
 • Nemzeti könyvtári feladatok ellátása, együttműködésben az Országos Széchényi Könyvtárral (tankönyv-adatbázis, nemzeti pedagógiai szakirodalmi adatbázis előállítása és szolgáltatása, részvétel a HUMANUS nemzeti cikkadatbázis építésében)
 • Múzeumpedagógiai foglalkozások szervezése, együttműködésben a pedagógusképző felsőoktatási intézményekkel
 • Korszerű iskolai könyvtári hálózat kialakításának szervezése
 • Teljes körű minőségbiztosítási rendszer bevezetése az intézményben
 
 
 
Lehetőség-gyengeség stratégia
(Építs a lehetőségekre, hogy ellensúlyozd a gyengeségeket!)
 
 • Minden lehetséges pályázati forrás kihasználása
 
 • Hasonló gyűjtőkörű könyvtárak közötti rendszeres együttműködés, illetve munkamegosztás kialakítása
 
Fenyegetések
 • Sok a párhuzamosság, sok hasonló intézmény van a piacon
 • Önállóság elvesztése
 • Költségvetés hiánya
 • Intézményen belüli érdekellentétek kialakulása
Fenyegetés-erősség stratégia
(Használd ki az erősségedet, hogy elkerüld a fenyegetéseket!)
 • Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet számára gyűjteményre és könyvtáros-informatikus szakértelemre alapozott szolgáltatások nyújtása
Fenyegetés-gyengeség stratégia (Csökkentsd a gyengeségedet, és kerüld el a fenyegetést!)
 • Intenzív marketing-tevékenység annak érdekében, hogy a könyvtár információs szolgáltatásai ne szoruljanak ki a piacról
 • Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részeként külső segítséggel (OKM Közgyűjteményi Főosztálya, szakmai szervezetek) megőrizni és fenntartani a nyilvános könyvtári alapszolgáltatásokat