Áttekintő folyamattérkép

 

Folyamattérkép
VEZETÉSI FOLYAMAT
Könyvtár-használók
igényeinek felmérése, környezeti elemzések készítése
Stratégiai tervezés
A könyvtár tevékenységének irányítása és ellenőrzése
Pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok írása
Használói elégedettség mérése, teljesítménymérés,
önértékelés
Éves beszámoló, statisztika elkészítése
 
P D C A
F Ő F O L Y A M A T
Éves munkatervek készítése a szervezeti egységek számára
Szolgáltatások tervezése.
 
Gyűjtemény-fejlesztés tervezése
Gyarapítás
Feldolgozás
Dokumentumszolgáltatás
Kölcsönzés
Tájékoztatás
Adatbázis-szolgáltatás
Integrált rendszer fejlesztése
Teljesítménymutatók meghatározása az egyes munkafolyamatok méréséhez
Mérés, értékelés
 
TÁMOGATÓ FOLYAMAT
Humán erőforrás-gazdálkodás
Bérszámfejtés, TB-ügyintézés, könyvelés
Épület-karbantartás és
-üzemeltetés, portaszolgálat,
takarítás
Informatikai rendszerek üzemeltetése
Iktatás, iratkezelés,
postázás