Országos írásbeli forduló

 

Tisztelt Megyei Versenyszervezők!

A verseny egységes és szabályos lebonyolításának elősegítése érdekében az alábbiakban összefoglaljuk a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos írásbeli fordulójával kapcsolatos szabályokat, határidőket, teendőket.
Kérjük, hogy a tájékoztató levél mellett tanulmányozzák a versenyszabályzatot (VSZ) is.
Ezen tájékoztató levél tartalma nyilvános, a verseny honlapján is elérhető.
 
Határidők összefoglalva
2009. március 20. 10.00 – Az országos írásbeli forduló kezdete
2008. március 20. 24.00 – Az írásbeli feladatlapok postázásának határideje
 
Az országos írásbeli forduló szervezése
 • A forduló helyszínét a megyei versenyszervezők választották ki. (A helyszíneket a felkészítőknek szóló levélben az Önök közlése alapján pontosan megírtuk.)
   • A helyszínen biztosítani kell:
    • szakszerűen rendezett könyvtári állomány, melyben a tájékozódást szakszerű feliratok segítik
    • az állomány minden tudományterületből rendelkezzen többféle kézikönyvvel
    • a nevezett tanulók számának megfelelő hely legyen
    • álljon a versenyzők rendelkezésre 3 számítógép internet-hozzáféréssel (Erre csak a II. korcsoportos tanulóknak lesz szükségük, így ha kevesebb versenyző van a kategóriában, kevesebb gép is elegendő.)
    • a helyszínen külön helység álljon a felkészítő tanárok/kísérők rendelkezésére, mert ők nem tartózkodhatnak az írásbeli ideje alatt az írásbelizőkkel egy teremben.
 • A megyei fordulóból a verseny országos írásbeli fordulójába jutott, és a versenyen részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet. (VSZ II. C)
 • Az írásbeli sajátos szabályai
   • Az írásbeli forduló a megyei/fővárosi helyszíneken történik ugyanazon a napon, ugyanabban az órában. (VSZ III.B 3.b)
   • A tanulók csak a feladatlapon meghatározott eszközöket használhatják.
   • Az írásbelin nem felügyelhet sem könyvtáros, sem könyvtárostanár. (VSZ III. B 3.b)
   • Amennyiben a versenyszervező könyvtáros, csak a feladatok felbontásakor, kiosztásakor, összeszedésekor lehet jelen.
 
Feladatok
 • Az országos írásbeli forduló feladatait az országos szervező a megyei/fővárosi versenyszervezőknek juttatja el lezárt borítékban, amelyeket a borítékon feltüntetett napon, órában lehet felbontani a verseny helyszínén. (VSZ III. B 3.b)
   •  
    Az írásbeli feladatlapot az OFI - OPKM postán az előzetesen megadott névre és címre, a nevezett tanulók számával megegyező mennyiségben elküldi. – Kérem, ha a cím különbözőik a megyei postázási címtől, 2009. március 16-ig jelezzék!
   • A kiküldött feladatlapok az írásbeli megkezdése előtt a verseny helyszínén bonthatók ki, a versenyzők jelenlétében.
  • A korábbi évtől eltérően mindkét korcsoport feladatlapjához fog tartozni melléklet. Ezek a mellékletek kiadványok, melyek a feladatok megoldásához szükségesek. Így kérjük, hogy a feladatlap címlapján feltüntetett mellékleteket a feladatlappal egyszerre osszák ki.
  • A megyei forduló feladatlapjaihoz hasonlóan a feladatlapokat tartalmazó borítékokban apró ajándékokat fognak találni. Ezeket kérjük, hogy a verseny végeztével osszák ki a tanulóknak és a felkészítő tanároknak. Az ajándékokat az Százszorkép Kiadó, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Levegő Munkacsoport jóvoltából tudjuk küldeni.
 
A forduló lebonyolítása utáni teendők
 • Az országos írásbeli elődöntő befejeztével (felhasználható idő: 90 perc) a szervezők a kész dolgozatokat összeszedik, s a helyszínen kell lezárt borítékba helyezniük. A lezárt borítékot 24 órán belül kell az országos versenyszervező címére megküldeni. (VSZ III. B 3.b) Felbélyegzett válaszborítékot a kiküldött csomagban fognak találni.
   • Az írásbeli feladatok javítása javítókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik (VSZ III. C) központilag az országos versenyszervező szervezésében.
 • A szóbeli döntőbe jutás feltétele: Az írásbeli elődöntőn elért országos 1-8. helyezés. (VSZ III. 3.b)
   • A szóbeli döntőbe jutottak írásbelin elért pontszáma nem lehet kevesebb a teljes pontszám 70%-ánál. (VSZ III. B 3.c)
 • Az írásbeli dolgozatok értékelését a versenyt követő 10 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek. (VSZ III. C)
  • A versenybizottság feladata a döntőbe jutottak értesítése.
 • Az írásbeli dolgozatokat az országos szóbeli döntőig a versenybizottság megőrzi
 
 
Sikeres versenyszervezést kívánunk!
 
Budapest, 2009. március 12.
 
A Bod Péter
Országos Könyvtárhasználati Verseny
versenybizottsága