Felhívás a 7-8. és a 9-10. évfolyamosok számára
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Versenykiírás a 2012/2013-as tanévre

A versenyfelhívás letölthető innen.

A verseny meghirdetője
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A verseny célja
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók

A jelentkezés és a részvétel feltételei
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.
A diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és nagyothalló tanulók számára biztosítjuk a + 50%-os felkészülési időt és a feladat felolvastatásának lehetőségét.

A versenyen való részvétel kizáró okai
Nem vehet részt a verseny fővárosi/megyei fordulóján az, aki írásban korábban nem nevezett és az, aki a nevezési díjat nem fizette meg. Továbbá az sem, akinek felkészítő tanára a versenybizottság tagja.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom
 

„Sokszínű világ – a biodiverzitás az irodalomban, a művészetekben és a tudományban”


A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincsen megadott bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb forrásokat.

A nevezés módja és határideje
A nevezés módját a megyei/fővárosi versenyszervezők határozzák meg. A megyei/fővárosi szervezők elérhetőségei és a nevezési lap a verseny honlapjáról lesznek elérhetők.
A megyei/fővárosi versenyre a nevezés határideje: 2013. január 31.

Nevezési díj
A megyei fordulókat szervező pedagógiai szakmai szolgáltatók saját döntésük alapján nevezési, szervezési díjat szedhetnek. Az országos fordulóra nevezési díj nincs.

Fordulók
1. forduló: iskolai forduló
időpontját és helyszínét a közoktatási intézmények határozzák meg.

2. forduló: megyei/fővárosi forduló
helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg
írásbeli időpontja: 2013. március 4.
szóbeli időpontja: 2013. március 4. és március 7. között
3. forduló: országos forduló 
időpontja: 2013. április 24-25.
helyszíne: Az erre külön kiírt pályázatot megnyerő iskolai könyvtár

A megyei/fővárosi fordulók írásbeli és szóbeli részből állnak. A megyei/fővárosi és az országos fordulóra a feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.
A feladatsorok a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen – a szóbeli fordulókon egy projektfeladaton keresztül – kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból
1. forduló:
A közoktatási intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.
2. forduló:
Az országos döntőbe jutás feltétele az írásbeli és a szóbeli versenyeken az 1-8. helyezés, továbbá feltétel még, hogy az elért pontszám nem lehet kevesebb a teljes írásbeli pontszám 70%-ánál.

Az eredmények közzétételének módja
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

Díjazás
- A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.
- Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.
- A 9-15. helyezett tanulók, amennyiben elérték a 70%-os eredményt, oklevelet kapnak.
- Lehetőség van különdíj kiosztására is a zsűri javaslata alapján.

A szervezők elérhetősége
A verseny honlapja: https://www.opkm.hu
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
E-mail: bod@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-65

A verseny további feltételeiről tájékozódjon a versenyszabályzatból és a verseny honlapján található információkból!

Budapest, 2012. december 15.