Tájékoztató a megyei és fővárosi fordulóról
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A tájékoztató letölthető innen.

Tisztelt Felkészítő Tanárok, Megyei/Fővárosi Versenyszervezők!

Mindenekelőtt köszönjük a verseny érdekében tett eddigi munkájukat, és mindenképpen sikerként könyveljük el, hogy a néha nehezebb körülmények ellenére is megtartották elhivatottságukat e fontos tehetséggondozó verseny iránt.

Mivel az elmúlt évekhez képest némileg módosulva (ugyanakkor a korábbi hagyományoknak megfelelően) zajlik a verseny, ezért az országos versenybizottság az alábbi segítő tájékoztatót, információkat nyújtja a sikeres felkészüléshez és lebonyolításhoz:

 • Az írásbeli verseny teszt alapú, kitöltésére 90 perc áll majd a tanulók rendelkezésre.
 • A verseny országosan mindenhol egy időben, 2013. március 4-én, hétfőn 10 órakor kezdődik.
 • A verseny helyszínéről a nevezettek számára a megyei és fővárosi versenyszervezők adnak felvilágosítást, de a helyszínek hamarosan felkerülnek a verseny honlapjára is: www.opkm.hu.
 • Figyelem! A teszt kitöltéséhez nem kell és nem is szabad használni semmilyen eszközt (sem könyvet, sem internetet; ezen eszközök használata csak az országos döntőn lesz megengedett, illetve kifejezetten elvárt)!
 • A tanulók az országos versenybizottság által generált kódokat (nem a neveiket) tüntetik fel a feladatlapok mindegyik oldalán!
 • A lebonyolító könyvtárakban a teszt írása alatt a raktározási táblázatok nem lehetnek a versenyzők számára elérhetők és láthatók.
 • Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a versenyszabályzat szerint a felügyelő tanár(ok) nem lehet(nek) könyvtáros végzettségű(ek)!
 • Kategóriánként (7-8. és 9-10. osztály) 16-16 fő jut tovább az országos döntőbe, mely Budapesten kerül megrendezésre, előreláthatóan 2013. április 24-25-én.
 • A teszteket központilag javítjuk, a nevek és a dolgozatok azonosítása csak a javítás után történik meg, erről a momentumról jegyzőkönyv készül.
 • Az eredménylistát a fenti honlapon tesszük közzé, és megküldjük a megyei/fővárosi szervezők számára is. A tanulók, illetve intézményeik, felkészítő tanáraik értesítése a megyei/fővárosi versenyszervezők feladata.
 • A javított tesztek – kérésre – megtekinthetők lesznek, az ez irányú kérést az országos versenyszervezőnek kell jelezni e-mailben.
 • A felkészüléshez a könyvtár hagyományos (komplexen, valamennyi dokumentumtípus, szépirodalmi és szakrendi rész) és internet segítségével biztosított információs bázisának használata és begyakoroltatása javasolt.
 • Alapvetően könyvtárhasználati ismeretekhez kapcsolódó kérdésekre, feladatokra kell készülni, a verseny anyaga illeszkedik a könyvtárhasználati tanterv tematikájához: tájékozódás a könyvtárban, dokumentumismeret, könyvtárismeret, szellemi munka technikája.
 • A biodiverzitás, a „Sokszínű világ” csak a téma, jó ismerni, de konkrét biológiai vagy művészeti, irodalmi tudást a feladatok nem igényelnek. (Az általános műveltség persze mindig jó, ha „kéznél van”.)
 • Ahol szóbeli fordulót is rendeznek, ott a megyei/fővárosi versenyszervezők tájékoztatják a nevezetteket a lebonyolítás menetéről. Az esetlegesen megrendezett szóbeli (mivel az a Bod versenynek nem kötelező eleme) eredménye nem játszik szerepet a döntőbe jutásban.
 • További információkért kérjük, forduljanak az országos versenyszervezőhöz e-mailben vagy telefonon, elérhetősége és sok más információ is megtalálható a verseny honlapján.

Budapest, 2013. február 8.
 

Sikeres felkészülést és versenyzést kíván:

A Bod Péter
Országos Könyvtárhasználati Verseny
versenybizottsága