Versenyfelhívás
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A versenyfelhívás letölthető innen.

Téma: „… nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…” – Radnóti és kora

A verseny meghirdetője
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM) – a hagyományoknak megfelelően – ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt. A versenyt országos versenybizottság szervezi, melynek személyi összetételét külön dokumentumban tesszük közzé.

A verseny célja
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók

A jelentkezés és a részvétel feltételei
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.

A felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs adott bibliográfia. A felkészülés és a verseny során a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, egyéb forrásokat.

A nevezés módja és határideje
Nevezni a megyei/fővárosi versenyszervezőknél lehet, elérhetőségeik a verseny honlapjáról letölthetők: www.opkm.hu.
A megyei/fővárosi versenyre a nevezés határideje: 2014. február 14.

Nevezési díj
A versenyre nevezési díj egyik fordulóban sem szedhető.

Fordulók

 1. forduló: iskolai forduló

  időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg (az intézmények könyvtárosai, könyvtárostanárai helyi verseny megrendezése nélkül nem nevezhetnek tanulókat a megyei, illetve fővárosi versenyekre). Az iskolai verseny lebonyolításáról és megszervezéséről maximum egy oldalas beszámolót kell küldeni a nevezéssel egy időben elektronikus formában a megyei/fővárosi szervezők és a központi versenyszervező (bod@opkm.hu) számára. A nevezés és a beszámoló együttes megküldése nélkül a nevezés nem fogadható be. Az iskolák számára komplex (írásbeli és szóbeli) versenyt javaslunk.

 2. forduló: megyei/fővárosi forduló

  időpontja: 2014. március 3., hétfő 10 óra
  helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg, a tanulók írásban adnak számot a tudásukról

 3. forduló: országos forduló

  időpontja: 2014. április 23-24., szerda − csütörtök
  helyszíne: később megnevezendő budapesti iskolai könyvtár, a tanulók komplex (írásbeli és szóbeli) feladatokat oldanak meg

A megyei/fővárosi és az országos fordulóra a feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.
A feladatsorok a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület (irodalom, történelem, erkölcstan) felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket is. A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból
1. forduló:

A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.
(Budapesten – a hagyományoknak megfelelően – kerületi verseny is rendezhető, amennyiben a jelentkezők száma ezt indokolja. Amennyiben egy kerület versenyt rendez, úgy a kerületi verseny 3-3 első helyezettje nevezhet a fővárosi versenyre. A kerületi versenyekre az országos versenybizottság szakmai támogatást nyújt, de nem biztosít kész feladatlapokat.)

2. forduló:

Az országos döntőbe jutás feltétele az írásbeli versenyen országosan elért kategóriánkénti 1-12. helyezés.

Az eredmények közzétételének módja
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

Díjazás
- A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.
- Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap, és részt vehetnek a döntő kétnapos programjain.
- Lehetőség van különdíj kiosztására is − a zsűri javaslata alapján.

Az országos szervező elérhetősége
A verseny honlapja: https://www.opkm.hu
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
E-mail: bod’kukac’opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-65

A verseny további feltételeiről a versenyszabályzatból és a verseny honlapján található információkból lehet!

A versenyt a Nemzeti Tehetség Program támogatja.