Versenyfelhívás
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A versenyfelhívás letölthető innen.

Téma: „…olyan gyönyörű, olyan tökéletes a népzene.” -
135 évvel ezelőtt született Bartók Béla

A verseny meghirdetője
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM) ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.

A verseny célja
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – és azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Mindemellett célja az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint
I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória: 9-10. évfolyamos tanulók

A jelentkezés és a részvétel feltételei
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezhet.

A felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor a felkészülés során (továbbá az iskolai versenyen és az országos döntőn) a tanulók használhatnak nyomtatott és elektronikus bibliográfiákat, lexikonokat, enciklopédiákat, egyéb kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, időszaki kiadványokat, katalógusokat, internetet és egyéb forrásokat.

A nevezés módja és határideje
Nevezni a megyei/fővárosi versenyszervezőknél lehet, elérhetőségeik a verseny honlapjáról tölthetők le: www.opkm.hu.
A megyei/fővárosi versenyre a nevezés határideje: 2016. február 12. péntek 24 óra

Nevezési díj
A versenyre nevezési díj nincs.

Fordulók
1. forduló: iskolai forduló
időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg (az intézmények könyvtárosai, könyvtárostanárai, magyartanárai helyi verseny, ill. felkészítő foglalkozások megrendezése nélkül nem nevezhetnek tanulókat a megyei, illetve fővárosi versenyekre). Az iskolai verseny, a felkészítő foglalkozások lebonyolításáról és megszervezéséről egy adott űrlapon beszámolót kell küldeni a nevezéssel együtt elektronikus formában a megyei/fővárosi szervezők és a központi versenyszervező (bod@opkm.hu) számára. A nevezés és a beszámoló együttes megküldése nélkül a nevezés nem fogadható be. Az iskolai versenyre a döntőhöz hasonló komplex (írásbeli és szóbeli) versenyt javaslunk.

2. forduló: megyei/fővárosi forduló
időpontja: 2016. március 7., hétfő 10 óra
helyszínét a megyei/fővárosi szervezők határozzák meg, a tanulók írásban adnak számot a tudásukról (egy központi feladatlapot töltenek ki, a II. kategória emellett egy rövid esszét is ír, adott cím alapján). E fordulóban a tanulók elméleti tudását mérjük fel, ezen a szinten nincs szükség könyvek és internet használatára.

3. forduló: országos forduló
időpontja: 2016. április 25-26., hétfő − kedd
helyszíne: később megnevezendő iskolai könyvtár, a tanulók komplex (írásbeli és szóbeli) feladatokat oldanak meg.

A megyei/fővárosi és az országos fordulóra a feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.
A feladatsorok a verseny témájához sok szempontból kapcsolódó, azt több tudományterület (irodalom, történelem, erkölcstan) felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket is. A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból

 1. forduló:
  A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba való nevezés jogát.
  (Budapesten kerületi versenyt nem szervezünk.)
 2. forduló:
  Az országos döntőbe jutás feltétele az írásbeli versenyen országosan elért kategóriánkénti 1-12. helyezés.

Az eredmények közzétételének módja
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján (www.opkm.hu) és a szaksajtóban.

Díjazás

 • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.
 • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap, és részt vehetnek a döntő kétnapos programjain.
 • Lehetőség van különdíj kiosztására is − a zsűri javaslata alapján.

Az országos szervező elérhetősége
A verseny honlapja: https://www.opkm.hu
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező
Cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 49.
E-mail: bod’kukac’opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-12

A verseny további feltételeit a versenyszabályzatból és a verseny honlapján található információkból lehet folyamatosan megismerni!

Budapest, 2015. december 18.