Versenyszabályzat
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A versenyszabályzat letölthető ide kattintva.

I.) A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, azon belül könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett cél az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. Mindezek mellett célja a könyvtáros szakma megismertetése, megszerettetése és ezen keresztül a pályaorientáció.

II.) A versenyen való részvétel

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny.

A) Kategóriák:
I. kategória: a magyarországi iskolákban 7-8. évfolyamos tanterv szerint tanuló diák, bármely iskolatípusból
II. kategória: a magyarországi iskolákban 9-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diák, bármely iskolatípusból

B) Nevezés:

 • A versenyre jelentkező tanulót saját nevelési intézménye nevezi a következő fordulóra.
 • A megyei versenyekre nevezni az országos versenyszervező által kiadott, és a verseny honlapjáról letölthető nevezési lapon lehetséges.
 • A nevezési lapot a megyei/fővárosi szervezőkhöz kell eljuttatni.
 • A megyei/fővárosi fordulón csak az a tanuló vehet részt, aki a nevezési határidőig írásban nevezett.
 • A nevező nevelési intézmény iskolai fordulót szervezhet, s az erről készült beszámolót – a versenyszervező által közzétett formanyomtatványon – köteles eljuttatni a megyei/fővárosi és az országos versenyszervező számára, elektronikus úton. (Amennyiben nincs iskolai forduló, úgy ugyanezen a nyomtatványon a felkészülés, illetve a kiválasztás módjáról kell beszámolni.)

C) Egyéb szabályok:

 • Ha a versenyző akadályoztatása, betegsége esetén nem tud részt venni, kimarad a versenyből.
 • Az iskolai fordulóból a verseny megyei/fővárosi fordulójába jutott, illetve a megyei/fővárosi fordulóból az országos döntőbe jutott és a versenyen részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet.
 • A versenyszervező vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált versenyeztetését, számukra az esélyegyenlőséget biztosítani kell, melynek módját nyilvánosságra kell hozni.

III.) A verseny lebonyolítása

 • A verseny országos szervezője: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM).
 • A verseny lebonyolításához a verseny meghirdetője és egyben országos versenyszervezője versenybizottságot hoz létre.
 • Az országos versenyszervező a szervezésben, lebonyolításban támaszkodik a versenybizottságra és a megyei/fővárosi szervezőkre.

A) A versenybizottság

 • A versenybizottság feladata:
  • a verseny témájának évenkénti meghatározása,
  • a feladatlapok elkészítése, illetve elkészíttetése,
  • a feladatok, tesztek minőségbiztosítása, bemérése,
  • a feladatlapok javítása,
  • a verseny szervezésében történő aktív részvétel,
  • kapcsolattartás a megyei/fővárosi szervezőkkel,
  • a verseny tisztaságának felügyelete,
  • az országos döntőn zsűri feladatok ellátása.
 • A versenybizottság tagjai és a feladatlapok készítői minden a versennyel kapcsolatos szakmai kérdést bizalmasan kezelnek, a feladatokat érintő semmilyen információt nem adnak ki és nem osztanak meg senkivel. A versenybizottság tagjai titoktartási nyilatkozatot és összeférhetetlenségi nyilatkozatot írnak alá.
 • A versenybizottság tagjai − előzetes egyeztetés alapján − részt vehetnek a megyei fordulókon.

B) A verseny menete
A verseny háromfordulós:

1. forduló: iskolai forduló

a) Résztvevők:

 • A nevelési intézmény bármelyik, a nevezési feltételeknek megfelelő diákja.

b) Lebonyolítás:

 • A forduló időpontját, nevezési módját, feladatsorát az iskola könyvtárostanára és vezetősége közösen határozzák meg, figyelembe véve az országos versenykiírás időintervallumait.

c) Továbbjutás:

 • A megyei/fővárosi fordulóba bejutott versenyzők (intézményenként, illetve tagintézményenként és kategóriánként legfeljebb 2 fő) nevét nevezési lapon kell megküldeni a megyei/fővárosi versenyszervező részére a megjelölt határidőig, elektronikus vagy postai úton. (Postázás esetén tértivevényes, ajánlott levélben kell a nevezést megküldeni, a határidő ez esetben a postai bélyegző feladáskori dátumát jelenti.)
 • Budapesten kerületi forduló is rendezhető (ahol ennek hagyománya van), de a fővárosi versenyen való részvétel csak az iskolai nevezéssel történhet.

2. forduló: megyei/fővárosi forduló

a) Résztvevők:

 • Érvényes nevezéssel rendelkező azon tanulók, akik az iskolai forduló elvárásainak megfeleltek.

b) Lebonyolítás:

 • A megyei/fővárosi szervezők feladata, hogy a megyei/fővárosi versenyt a versenyszabályzatnak és a versenykiírásnak megfelelőn megszervezzék.
 • Az írásbeli forduló a megyei/fővárosi (lehetőleg iskolai) könyvtári helyszíneken történik ugyanazon a napon, azonos időben, a versenykiírás szerint délelőtt 10 órától.
 • Az írásbeli feladatsorokat – elektronikus úton – az országos versenyszervező juttatja el a megyei/fővárosi versenyszervezőhöz, az írásbeli időpontját megelőző nap délelőttjén.
 • A feladatsorok titkosságáért a helyi versenyszervezők a felelősek.
 • A verseny lebonyolítását érintő rendkívüli események bekövetkezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni.
 • Az írásbeli befejeztével a szervezők a kész dolgozatokat összeszedik, s a helyszínen kell lezárt borítékba helyezniük. A lezárt borítékot 24 órán belül kell az országos versenyszervező címére megküldeni.
 • Minden, a megyében/fővárosban megírt írásbeli feladatsort az országos versenybizottság tagjai, illetve az országos szervező által felkért szakértő könyvtáros, könyvtárostanár kollégák javítanak.
 • Az országos versenyszervező e-mail-ben és a honlapján publikálja az elért eredményeket és az országos döntőbe bejutott tanulók névsorát, megyei/fővárosi bontásban és összesített formában egyaránt.

c) Továbbjutás:

 • Az országos döntőbe az I. és a II. kategóriából juthatnak be tanulók.
 • Az országos komplex döntőbe mindkét kategóriában a legjobb 12 fő tanuló jut be, a megyében/fővárosban lezajlott írásbelin elért eredmények alapján.
 • Az országos fordulóba jutottak és felkészítőik értesítése az országos szervező feladata.
 • Az országos fordulóba be nem jutott tanulók és felkészítőik értesítése a megyei/fővárosi szervezők feladata.

3. forduló: országos döntő
a) Résztvevők:

 • A megyei/fővárosi versenyen 1-12. helyezést elért tanulók mindkét kategóriában.

b) Lebonyolítás:

 • A verseny országos döntője iskolai könyvtári környezetben zajlik.
 • A verseny döntőjének tisztaságát a versenybizottság, valamint a zsűri biztosítja.
 • A verseny komplex (írásbeli és szóbeli részből áll), a feladatok megoldása közben a zsűri figyelemmel kíséri a versenyzők munkáját. A II. kategória írásbeli része a feladatsor mellett a témához kapcsolódó rövid esszé megírását is tartalmazza.
 • A felkészítő tanárok a döntőn nem vehetnek részt, de számukra a verseny e részéről tájékoztatást kell adni.


c) Nyertesek

 • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalomban részesül.
 • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.
 • Kategóriánként különdíjak is adhatók.
 • A nyertesek, felkészítőik és iskoláik nevét az országos szervező a verseny honlapján közzéteszi.

C) További lebonyolítási szabályok

 • A versenyre nevezési díj nincs (egyik fordulóban sem).
 • Az országos versenybizottság tagjai saját tanítványt nem készíthetnek fel a versenyre, az országos versenyen a zsűri munkájában nem vehet részt az a versenybizottsági tag, akinek az adott kategóriában az adott versenyen részt vevő diákja van.
 • Az írásbeli feladatokra a tanulók csak kódszámot írhatnak, sem nevüket, sem iskolájukat nem tüntethetik fel a feladatlapon.
 • A megyei/fővárosi fordulóban a kódszámot az országos versenyszervező generálja. A kódok titkosságáért a versenyszervezők a felelősek.
 • Az írásbeli feladatok javítása javítókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik.
 • Az írásbeli feladatok javítása után közvetlenül össze kell állítani egy jegyzőkönyvben az eredmények listáját. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tanulók nevét, pontszámát, a javítás dátumát, a javításban résztvevők nevét, aláírását.
 • Az írásbeli dolgozatok értékelését a versenyt követő 15 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek.
 • A verseny feladatlapjait, eredményeit megoldókulccsal, valamint tapasztalataink értékelő összegzését publikáljuk.


Budapest, 2015. december 18.

A versenybizottság