A verseny szakmai beszámolójának szöveges elemei az EMET EPER rendszerében
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

(Készítette: Tolnai József)

Letölthető változat.

1. A program lényege: (500 karakterben)

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2016/2017. tanévi lebonyolításához pályáztunk és nyertünk támogatást tavaly. A köznevelési intézmények számára két kategóriában (7-8. osztály; 9-10. osztály) kiírt tehetséggondozó verseny hagyományosan három fordulóban valósult meg (iskolai, megyei fordulók és országos döntő Budapesten). A verseny szakmai feladatait felkért versenybizottság látta el. A döntőbe mindkét kategóriából a legjobb megyei/budapesti eredményt elért 12-12 tanuló jutott be.

2. Szakmai tevékenység időrendi sorrendben: (1500)

A versenybizottság meghatározta az aktuális verseny témáját (Kétszáz éve... - 1817 öröksége), majd kihirdetésre került a versenykiírás. Aktualizáltuk a versenyszabályzatot is. Elkészült a versenyt ismertető prezentáció, amit az országos versenyszervező kommunikált az iskolák, a megyei és budapesti Pedagógiai Oktatási Központok, a kapcsolódó szervezetek felé. A szervezők ajánlásokat tettek az iskolák felé a helyi (első) fordulók lebonyolítására, s elindították a verseny honlapjának 2016/2017. tanévi oldalát. A versenybizottság tagjai elkezdték a második forduló feladatlapjának és javítókulcsának kidolgozását. Felvettük a kapcsolatot a megyei/budapesti POK-ok versenyszervezőivel, akik kiválasztották a verseny helyszíneit, később menedzselték ennek a fordulónak a helyi lebonyolítását, biztosították a verseny szakszerűségét és tisztaságát. Az első fordulók lebonyolítását követően az országos versenyszervező begyűjtötte a nevezéseket a következő fordulóra. Megtörtént a nevezések átvizsgálása, visszaigazolása a felkészítő (nevező) pedagógus felé. A második forduló kitöltött feladatlapjainak begyűjtését, azok szakszerű javítását követően kihirdetésre került a döntőbe jutottak névsora. Elkészítettük a döntő feladatait, javítási táblázatait, megszerveztük a 24 tanuló és kísérőik 2 napos budapesti versenyét (szabadidős programokkal együtt). Ünnepélyes eredményhirdetésen adtuk át az okleveleket és díjakat, majd különböző módokon disszemináltuk a lezajlott versenyt és annak eredményét.

3. Megvalósult célok, a program hatása a célcsoportra: (2000)

A program céljai maradéktalanul megvalósultak. Sikerült több résztvevőt bevonnunk összességében a versenybe, mint a korábbi években, és a megyei/budapesti részvétel tekintetében is 10%-os részvételi arány emelkedés mutatható ki. Sikerült új nevelési intézményeket is bevonni a versenybe, olyanokat, akik korábban még soha nem neveztek erre a versenyre. A tehetséggondozó verseny szakmai alapcéljai is teljesültek, hiszen egyrészt sikerült a tanulók információs műveltségének, azon belül is elsősorban könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk fejlesztése az 1200 fős résztvevői körben, másrészt megtaláltuk és jutalmazni tudtuk a fenti kompetenciákban legtehetségesebb diákokat. A verseny hatással bír a célcsoportra olyan tekintetben is, hogy a résztvevő tanulók pozitív élményeket adnak át társaiknak, minek következtében a résztvevői létszám, s ezzel összefüggésben az iskolai könyvtárak látogatottsága is növekedhet a jövőben.

4. Pályázatba hivatalosan, megállapodással bevont partnerek:

Nem releváns, nem volt ilyen.

5. A program tapasztalatai, visszajelzések: (1000)

A verseny sikeresen lezajlott, a visszajelzések (a szakma, a Könyvtárostanárok Egyesülete és a Pedagógiai Oktatási Központok részéről is) nagyon jók voltak. A döntő résztvevői (diákok és kísérő/felkészítő tanárok) is elégedettek voltak a versennyel. A verseny tapasztalatairól két tanulmány készül hamarosan (munkacímek: Az iskolai felkészülés és az eredményesség összefüggései az iskolai beszámolók tükrében, A megyei/budapesti forduló tapasztalatai a kitöltött feladatlapok részletes eredménylistája alapján). Elöljáróban annyi mindenképpen elmondható, hogy a verseny iránt egyre fokozottabb érdeklődést tapasztalunk, és a Bod verseny láthatóan továbbra is az iskolai könyvtárügy kiemelten fontos és elismert eseménye.


6. Kapcsolódó rendezvény tapasztalatai, visszajelzések: (1000)

A programhoz konkrétan kapcsolódó rendezvény a verseny ünnepélyes díjkiosztója volt, ahol nemcsak az oklevelek, emléklapok, díjak átadására került sor, hanem a résztvevők elemzést hallgathattak/nézhettek meg a versenyzők teljesítményéről a verseny szakmai felelősének, Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referensnek a tolmácsolásában. Az esemény az OPKM dísztermében zajlott le, a program záró akkordjaként, ezt követően szendvicsebéd és italok felszolgálása közben nyílt még lehetőség kötetlen beszélgetésekre, személyes gratulációkra. A visszajelzések itt is pozitívak voltak, a résztvevők megköszönték a szervezést az OPKM dolgozóinak, gratuláltak a pontos lebonyolításhoz. Az eseményről az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a honlapján számolt be, az OPKM Facebook oldalán is megjelent egy összefoglaló, amit sokan kedveltek és osztottak meg, a győztesekről készült fotókkal együtt.

7. Az eredeti pályázathoz képest változások indoklása: (1000)

A program alapvetően nem változott meg a tervezetthez képest (a módosítási kérelmünkben megfogalmazott költségvetés átcsoportosítások nem a programot éríntették). Mindössze annyi változott a feladatok terén, hogy a verseny megyei-budapesti fordulójának feladatlapjait és mellékleteit központilag kellett kinyomtatnunk és postáznunk a megyei Pedagógiai Oktatási Központok számára. Ezt eredetileg a helyszínen végezték volna el, de a POK-ok kérésére és az egységes megjelenés érdekében így döntött a versenybizottság.

(Módosítási kérelem indoklása:
A projekt megfelelő szakmai színvonalon történő lebonyolításának érdekében a feladatok közti költségvetés átcsoportosítás vált szükségessé, mert a valós helyzet és tények felülírták több helyen is az eredeti terveket.
A verseny lebonyolítása során a tervezetthez képest olcsóbban tudtuk a betervezett irodaszereket a KEF portálról beszerezni.
A verseny megyei-budapesti fordulójának feladatlapjait és mellékleteit központilag kellett kinyomtatnunk és postáznunk a megyei Pedagógiai Oktatási Központok számára, így ez nyomtatási költséget indikált, és megnövelte a tervezett postai költségeket is.
A döntőre a vidékre érkező versenyzők és felkészítő tanáraik számra BKK jegyet biztosítottunk a verseny 2 napjában, a hivatalos programban megadott helyszínek között. Szükségtelenné vált további utazási költség biztosítása, mert azt az intézmények helyi szinten biztosítani tudták ennek a költségnek a kifizetését (KLIK, ill. helyi tankerületek segítségével, egyéb iskolai forrásokból).
A verseny lebonyolítása során a tervezetthez képest a hideg élelmiszereket és ebéd illetve vacsora lebonyolítására kedvezőbb ajánlatott kaptunk. Ezért a soron maradvány keletkezett.
A verseny döntőjére a vártnál kevesebb vidéki tanuló érkezett, így a szállás költség a tervezettnél alacsonyabb lett.
Eredetileg a döntőben résztvevő versenyzőket díjaztuk volna, de a verseny népszerűsítésére és a jövőben sikeresebb felkészülés elősegítése érdekében a verseny döntőjén I. és II. helyezettek iskolai könyvtárainak díjazására további könyvutalványok kerültek kiosztásra. Valamint a döntő kezdete előtt a versenyző diákok részére pendrive került kiosztásra. A verseny egész folyamán ezen dolgoztak, majd a verseny végeztével haza is vihették.
Jogszabályi változás következtében a bérek járulékai a tervezéskori 27% SZOCHO helyett a kifizetéskor már csak 22% SZOCHO került megfizetésre, ezért maradvány keletkezett.)

8. Tervezett és vállalt indikátorok táblázat adatai esetleges eltéréseinek okai (500):

Nincs releváns eltérés, több tanulót tudtunk bevonni a versenybe a vártnál, és a döntőben a fiúk létszáma is magasabb lett a tervezetthez képest.

9. Nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenések (CD-n is beadandó):

Fiúk és lányok aránya a döntőn:

8:16 (7-8. évf.: 2:10; 9-10. évf.: 6:6)

Budapest, 2017. július 28.