Versenyfelhívás
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

A versenyfelhívás letölthető innen.

Téma: Hatalom és demokrácia

A verseny meghirdetője
Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.

A verseny célja
A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – azon belül is legfőképpen könyvtárhasználati eszköztudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Célja továbbá az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint
I. kategória: 7.-8. évfolyamos iskolai tanulók
II. kategória: 9.-10. évfolyamos tanulók

A részvétel feltételei
A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi és kárpát-medencei iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákja nevezheti felkészítő tanára, könyvtárostanára vagy iskolai könyvtárosa.

A felkészüléshez felhasználható irodalom
A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor a verseny fordulóin (fordulónként eltérő módon) a tanulóktól elvárás, hogy használjanak nyomtatott és elektronikus forrásokat, katalógusokat és egyéb adatbázisokat.

A nevezés módja és határideje
Nevezni Magyarországról a megyei/fővárosi Oktatási Hivatal (OH) Pedagógiai Oktatási Központok (POK) versenyszervezőinél lehet, elérhetőségeik a verseny honlapjáról is letölthetők lesznek, ugyanúgy, mint a határon túli versenyszervező intézmény, illetve személy neve, elérhetősége is, 2018. október 15-étől:
https://www.opkm.hu/Bod_verseny
Nevezéskor a POK-ok hivatalos versenydokumentumait is ki kell tölteni és beküldeni, ezekről a nevező intézmények a helyi POK versenyszervezőjétől kapnak felvilágosítást. Budapesti versenyzőknek a Tehetséghálón online is kell regisztrálni és nevezni, erről itt kapható bővebb információ:
http://www.tehetseghalo.hu/versenyek/versenyszabalyzat
A versenyre nevezés határideje: 2019. január 18. péntek 24 óra

Nevezési díj
A versenyre nevezési díj nincs.

Fordulók
1. forduló: iskolai forduló

Időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg, de az időpont nem lehet későbbi, mint 2019. január 17. csütörtök (az intézmények helyi verseny vagy felkészítő foglalkozások megrendezése nélkül nem nevezhetnek tanulókat a megyei, fővárosi, illetve határon túli versenyekre). Az iskolai verseny vagy a felkészítő foglalkozások lebonyolításáról megadott űrlapon beszámolót kell küldeni a nevezéssel együtt elektronikus formában a megyei/fővárosi/határon túli szervezők és a központi versenyszervező (bod@opkm.hu) számára is. A nevezés és a beszámoló együttes megküldése nélkül a nevezés nem fogadható el. Az iskolai versenyt az iskola saját hatáskörben szervezi meg, a szervezők ehhez segédanyagokat biztosítanak a verseny honlapján.

2. forduló: országos (megyei, fővárosi, határon túli) forduló

Időpontja: 2019. február 18. hétfő 10 óra
Helyszínét a megyei/fővárosi/határon túli szervezők határozzák meg (a helyszínek legkésőbb 2019. január 15-ig megjelennek a verseny honlapján), a tanulók írásban adnak számot tudásukról. A központilag elkészített feladatsor megoldásához mellékletként biztosított dokumentumok és könyvtár használata szükséges. Ebben a fordulóban a tanulók elméleti és gyakorlati tudását mérjük fel.

3. forduló: döntő

Időpontja: 2019. április 29-30. hétfő - kedd
Helyszíne: később megnevezendő budapesti könyvtár, a tanulók komplex (írásbeli és szóbeli) feladatokat oldanak meg, papír alapú dokumentumok és internethasználat segítségével.

A 2. fordulóra és a döntőre a feladatsort az országos versenyszervező biztosítja.
Ezek a feladatsorok a verseny témájához több szempontból is kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő forráshasználati és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket, forráskeresési képességeiket.
A verseny lebonyolítását érintő esetleges rendkívüli eseményről minden esetben az adott verseny szervezőjének jegyzőkönyvet kell készítenie, amit a lehető legrövidebb úton kell eljuttatni az országos versenyszervező számára.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból
1. forduló:

A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba történő nevezés jogát.

2. forduló:

Az országos döntőbe jutás feltétele a 2. fordulóban országosan elért kategóriánkénti 1-12. helyezés.

Az eredmények közzétételének módja
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapjának Bod verseny oldalán: https://www.opkm.hu/Bod_verseny

Díjazás

  • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat kap.
  • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és jutalmat kap, valamint részt vehetnek a döntő kétnapos szabadidős programjain. (A szervezők a döntőbe jutott vidéki tanulók és felkészítő tanáraik számára díjmentesen szállást biztosítanak. A szervezők az utazási költséget csak a határon túli döntőbe jutottak számára biztosítják.)
  • Külön díjazzuk – oklevéllel és könyvjutalommal – a 2. fordulóban legjobb eredményt elért szakképzésben tanuló és határon túli versenyzőket.
  • A zsűri javaslata alapján lehetőség van különdíj kiosztására is.

Az országos szervező elérhetősége
Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Tolnai József szakmai és kommunikációs referens, országos versenyszervező
Postacím: 1581 Budapest, Pf. 14.
E-mail: bod@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-12
A verseny szakmai felelőse: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, OPKM – domsody.andrea@opkm.hu
A verseny szervezését és lebonyolítását az OPKM a megyei és budapesti OH Pedagógiai Oktatási Központok közreműködésével és a határon túli, a verseny lebonyolítását végző intézményekkel, személyekkel valósítja meg.

A versennyel kapcsolatos további információkat a versenyszabályzatból és a verseny honlapján található bejegyzésekből lehet folyamatosan megismerni és nyomon követni.
A verseny a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg.


Budapest, 2018. október 17.