Versenykiírás

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny

2019/2020.

ELŐZETES versenyfelhívás

Téma: „A VILÁGŰR ÉS AZ EMBER”

A verseny meghirdetője

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.

A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének – azon belül is legfőképpen könyvtárhasználati tudásuk, szövegértésük, logikus gondolkodásuk és kreativitásuk – fejlesztése. Célja továbbá az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint

I. korcsoport: 7-8. évfolyamos tanulók

II. korcsoport: 9-10. évfolyamos tanulók

A részvétel feltételei

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákját nevezheti könyvtárostanára vagy bármely szakos tanára.

A felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor a verseny fordulóin (fordulónként eltérő módon) a tanulóktól elvárás, hogy használjanak nyomtatott és elektronikus forrásokat, katalógusokat és egyéb adatbázisokat.

A nevezés módja és határideje

Nevezni az OPKM erre a célra létrehozott online felületén lehet. A nevezéssel kapcsolatos részletes tudnivalók a verseny honlapjáról ismerhetők meg: https://www.opkm.hu/Bod_verseny

A versenyre nevezés határideje: 2020. január 17. péntek 24 óra

Nevezési díj

A versenyre nevezési díj nincs.

Fordulók

1. forduló: iskolai forduló

Időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg, de az időpont nem lehet későbbi, mint 2020. január 16. csütörtök. Az intézmények helyi verseny megrendezése és/vagy felkészítő foglalkozások nélkül nem nevezhetnek tanulókat az országos írásbeli fordulóra. Az iskolai versenyt az iskola saját hatáskörben szervezi meg, a szervezők ehhez segédanyagokat biztosítanak a verseny honlapján.

2. forduló: országos írásbeli forduló

Időpontja: 2020. február 17. hétfő 10 óra

Helyszínét megyénként az OPKM határozza meg, a megyei versenyszervezőkkel együttműködve (a helyszínek legkésőbb 2020. január 10-ig megjelennek a verseny honlapján).

A tanulók ebben a fordulóban írásbeli feladatlap kitöltésével adnak számot tudásukról. A központilag elkészített feladatsor megoldásához mellékletként biztosított dokumentumok és könyvtár használata szükséges.

3. forduló: döntő

    Időpontja: 2020. április 27-28. hétfő - kedd

Helyszíne: később megnevezendő könyvtár, a tanulók komplex (írásbeli és szóbeli) feladatokat oldanak meg, a könyvtár teljes nyomtatott és elektronikus forrását és eszköztárát használva.

Téma

A feladatsorok a verseny témájához több szempontból is kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő forrás- és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak, melyeken keresztül komplexen kell bemutatniuk a tanulóknak információs műveltségüket, forráskeresési és -használati tudásukat.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból

1. forduló:

A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, és biztosítja ezzel a 2. fordulóba történő nevezés jogát.

2. forduló:

Az országos döntőbe jutás feltétele a 2. fordulóban országosan elért kategóriánkénti 1-12. helyezés.

Az eredmények közzétételének módja

Az országos írásbeli forduló és a döntő eredményei az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapjának Bod verseny oldalán jelennek meg: https://www.opkm.hu/Bod_verseny

Díjazás

  • Az országos írásbeli fordulóra jutó diákok korosztályuknak megfelelő olvasmányt kapnak ajándékba.
  • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat és/vagy könyvutalványt kap.
  • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és jutalmat kap, valamint mindannyian részt vehetnek a döntő kétnapos kulturális programjain. (A szervezők a döntőbe jutott vidéki tanulók és felkészítő tanáraik számára díjmentesen szállást és étkezést biztosítanak.
  • Külön díjazzuk – oklevéllel és könyvjutalommal – a 2. fordulóban legjobb eredményt elért szakképzésben tanuló versenyzőket.
  • A zsűri javaslata alapján lehetőség van különdíj odaítélésére is.

Az országos szervező elérhetősége

Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

Tolnai József szakmai és kommunikációs referens, országos versenyszervező

Postacím: 1581 Budapest, Pf. 14.

E-mail: bod@opkm.hu; Telefon: 06-1-323-55-12

A verseny szakmai felelőse: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, OPKM – domsody.andrea@opkm.hu

 

A versennyel kapcsolatos további információkat a versenyszabályzatból, valamint a verseny honlapján található bejegyzésekből lehet folyamatosan megismerni és nyomon követni.

A végleges versenyfelhívás az EKE OFI OPKM által beadott kapcsolódó pályázat (EMET NTP: „A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása”) eredményhirdetése után kerül nyilvánosságra, de a jelen versenyfelhívás az eredmény ismeretében módosulni/változni nem, csak kiegészülni fog.

Budapest, 2019. október 3.

Letölthető fájlok: