Pályázat a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny versenybizottsági tagságára

Pályázati eredményhirdetés

Az EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum megvizsgálta és értékelte a pályázatra beérkezett dokumentumokat, és ez alapján az alábbi döntést hozta meg:

A "Pályázat a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny versenybizottsági tagságára" felhívásra határidőben beérkezett mind a négy pályázati anyag a kiírásnak megfelelőnek minősült, valamint szakmailag elfogadhatónak bizonyult.

Így a 2019/2020. tanévi Bod versenybizottsági tagságra az alábbi könyvtárostanár kollégák kapnak megbízást:
Cserlakiné Hagymássy Krisztina - Veres Pálné Gimnázium, Budapest
Hegyi Imréné - Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola, Budapest
Németh Szilvia - Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest
Pásztorné Csörgei Andrea Krisztina - Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A nyerteseknek jó munkát kívánunk!

Tolnai József
országos versenyszervező, jegyzőkönyvvezető

Budapest, 2019. október 18.

(A dokumentum innen letölthető pdf formátumban is.)

Az EKE-OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pályázatot hirdet a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2019/2020. tanévi versenybizottsági tagságára.

A pályázat célja:

 • Iskolai könyvtáros kollégák bevonása (elsősorban) feladatlapok kidolgozásába és a verseny egyéb szakmai feladatainak ellátásába.
 • A kollégák magas színvonalú és kreatív könyvtár-pedagógiai munkájának elismerése.

A pályázók köre:

Bármely magyar állampolgár jelentkezhet, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

 • rendelkezik könyvtáros és pedagógus szakképesítéssel is,
 • van könyvtárostanári gyakorlata,
 • a 2019/2020. tanévben nevelési intézményéből biztosan nem indul diák a versenyen,
 • és vállalja, hogy a versennyel kapcsolatban titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz.

Előnynek számít, ha a pályázó

 • jelenleg is könyvtárostanár munkakört tölt be,
 • általa felkészített versenyző ért már el kiemelkedő eredményt a Bod versenyen,
 • biztosított helyszínt a verseny számára,
 • volt már korábban versenybizottsági tag,
 • bármely más, a versennyel kapcsolatos szakmai tapasztalatot szerzett.

A pályázat eljárásrendje:

Pályázni csak e-mailben lehet, ehhez ezt az e-mail címet kell használni: bod@opkm.hu

Beküldendő dokumentumok:

 • pályázati adatlap (kattintással innen letölthető),
 • egy kidolgozott feladat megoldókulccsal.

A pályázat beadásának határideje:

2019. október 4. péntek éjfél - meghosszabbítva: 2019. október 12. szombat 24 óra 

A pályázókat legkésőbb 2019. október 18-ig kiértesítjük e-mailben a pályázat eredményességéről.
A versenybizottságba a jelen pályázati úton 4 pályázót fogunk beválogatni.

A versenybizottsági tagok feladata:

 • részvétel a versennyel kapcsolatos döntések meghozatalában,
 • részvétel – várhatóan – 5 versenybizottsági ülésen (a konkrét időpontokról az adott intézmények vezetői számára kikérőt írunk),
 • a verseny írásbeli és szóbeli feladatainak kidolgozása, megoldókulcsainak elkészítése,
 • a versenyzők munkáinak értékelése két fordulóban:
  • írásbeli feladatlapok javítása a II. fordulóban
  • szóbeli zsűrizés a döntőn,
 • a munka során folyamatos (elsősorban internetes) kommunikáció és együttműködés a feladatok kidolgozásában részt vevő többi versenybizottsági taggal, a verseny szakmai felelősével és országos versenyszervezőjével.

A pályázat nyerteseivel szerződést kötünk. A versenybizottsági tagok tiszteletdíjának anyagi fedezetét a Nemzeti Tehetség Program „A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása” meghívásos pályázatából kívánjuk megteremteni.

A pályázattal beküldendő (kidolgozott) feladattal kapcsolatos elvárások:

 • A megadott témakörben készüljön el, ez most a következő: „Csillagok és bolygók. Jövőnk a világűrben.”
 • 7-8. vagy 9-10. évfolyamos diákok számára készüljön! (Mindenképpen kérjük feltüntetni, hogy a feladatot melyik kategóriának szánják!)
 • A feladat írásbeli feladatlapra való legyen, szükséges hozzá megoldókulcs és pontozási/itemezési javaslat.
 • A megoldásnak nem kell feltétlenül könyvtári vagy számítógépes környezetet igényelnie, ugyanakkor a feladat mindenképpen információ-, dokumentum- vagy könyvtárhasználati legyen!
 • A feladat ne könyvtárosi, hanem kimondottan könyvtárhasználati tudást mérjen!
 • A feladat után adja meg, hogy az mely könyvtárhasználati témaköröket, tudáselemeket méri!
 • A feladat megoldása ne igényeljen 20 percnél többet, és szerepeljen is rajta az ajánlott időkeret!
 • A kreatív, „szokatlan” (újító, újszerű) feladatok előnyt élveznek.
 • A feladathoz szükség szerint kapcsolható (egyszerűen biztosítható) melléklet, ebben az esetben kérjük, a pályázatához csatolja azt is!

A versenyről magáról minden további információ itt megtalálható: https://www.opkm.hu/Bod_verseny

A pályázattal kapcsolatban a bod@opkm.hu e-mail címen állunk az érdeklődők rendelkezésére.

Budapest, 2019. augusztus 23.
Utolsó módosítás: 2019. október 7.