Magyarországi kezdetek
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Dr. Göllner Mária

Dr. Göllner Mária

Magyarországon az első Waldorf iskola 1926-ban kezdte meg működést. Alapítója, szervezője Nagyné Dr. Göllner Mária volt, aki egy németországi utazása során ismerte meg Rudolf Steinert, és lelkes hívévé vált. Elhatározta a Doktor gondolatainak Magyarországon való népszerűsítését, amit nehezített, hogy ehhez fordítások még egyáltalán nem álltak rendelkezésre. Tervezte ugyan több Steiner mű lefordíttatását, kiadását (ezeket egyébként maga Steiner lektorálta volna), de ez a törekvése meghiúsult. Ezért döntött úgy, hogy egy olyan intézménnyel kelti fel az érdeklődést, ami az antropozófia gyakorlati alkalmazását jelenti. Munkáját könnyítette, hogy férje, Nagy Emil országosan ismert, nagy befolyással rendelkező személy volt, többek között igazságügy-miniszterként is tevékenykedett, abban a kormányban, ahol Klebelsberg Kuno volt a közoktatásért felelős miniszter. A két férfi kölcsönösen nagyra becsülte egymást.
Megnyíltak tehát a kapuk egy olyan kétnyelvű magániskola létesítéséhez, aminek bizonyítványa megfelelt a polgári iskolai bizonyítványnak, sőt még azt is sikerült kijárni, hogy a hatóságok tizennégy éves korig engedélyezzék a koedukációt.
1926 szeptemberében két osztállyal, mintegy húsz növendékkel kezdődött meg az oktatás a „Kissvábhegyi Iskola és Internátus”-ban a stuttgarti iskola célkitűzései alapján és módszereivel. A tanítás például epochákban folyt, és erősen igazodtak a gyerekek életkori sajátosságaihoz. Ezeket a módszereket a szülők egyébként kezdetben gyanakvással fogadták. Ez volt az első Németországon kívül létesített nyilvános Waldorf iskola. Az alapító házaspár saját villáját ajánlotta fel és alakította át az iskola számára, amit pár évvel később még bővítettek is.

A Kissvábhegyi Iskola és Internátus

A Kissvábhegyi Iskola és Internátus

Az intézmény működtetését minden anyagi terhével együtt, teljes egészében Nagy Emil vállalta. Az iskola sajnos csak hét évig működött, 1933-ban megszűnt, tanerő hiányában. A magyar tanárok nem ismerték igazán a steineri gondolatokat, a Németországból érkezett pedagógusoknak pedig Hitler hatalomra jutása után haza kellett települniük.

Az első kissvábhegyi tanulók és tanáraik
Az első kissvábhegyi tanulók és tanáraik

1988-ig kellett várni egy új Waldorf intézmény megalakulására, ekkor nyitotta meg kapuit a Solymári Waldorf Óvoda.

Interjú a Kissvábhegyi Waldorf Iskola öregdiákjával

Vissza