Versenykiírás


Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny
2021/2022. tanévi versenyfelhívás

Téma: „A sakk világa”


A verseny meghirdetője

Az Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) ebben a tanévben is meghirdeti a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyt.

A verseny célja

A tehetséggondozás és a tanulók információs műveltségének fejlesztése, különös tekintettel a könyvtárhasználati tudás, a szövegértés, a logikus gondolkodás és a kreativitás területeire. Célja továbbá az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint

I. korcsoport: 7-8. évfolyamos tanulók.
II. korcsoport: 9-10. évfolyamos tanulók.

A részvétel feltételei

A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny, bármely magyarországi iskola 7-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diákját nevezheti iskolai könyvtárosa, könyvtárostanára vagy bármely más szakos pedagógusa.

A felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny témájához – könyvtárhasználati, információkeresési verseny lévén – nincs megadott bibliográfia. Ugyanakkor a verseny fordulóin (fordulónként eltérő módon) a tanulóktól elvárás, hogy elsősorban elektronikus és nyomtatott forrásokat, katalógusokat és egyéb adatbázisokat használjanak.

A nevezés módja és határideje

Nevezni az OPKM erre a célra létrehozott online felületén lehet majd. A nevezéssel kapcsolatos részletes tudnivalók a verseny honlapján, az alábbi linken lesznek megismerhetők:
http://www.opkm.hu/Bod_verseny
A versenyre nevezés határideje: 2022. január 14. (péntek), 24 óra.

Nevezési díj

A versenyre egyik fordulóban sem lehet nevezési díjat kérni.

Fordulók

1. forduló: iskolai forduló

Időpontját és helyszínét a köznevelési intézmények határozzák meg, de az időpont nem lehet későbbi, mint 2022. január 13. (csütörtök). Az intézmények helyi verseny megrendezése és/vagy felkészítő foglalkozások nélkül nem nevezhetnek tanulókat az országos írásbeli fordulóra. Az iskolai versenyt az iskola saját hatáskörben szervezi meg, a szervezők ehhez segédanyagokat biztosítanak a verseny honlapján.


2. forduló: országos írásbeli forduló

Időpontja: 2022. február 14. (hétfő), 10 óra. Helyszínét megyénként az OPKM határozza meg, a megyei/fővárosi versenyszervezőkkel együttműködve.
A tanulók ebben a fordulóban írásbeli feladatlap kitöltésével adnak számot tudásukról. A központilag elkészített feladatsor megoldásához mellékletként biztosított dokumentumok és könyvtár használata szükséges.

3. forduló: döntő

Időpontja: 2022. április 25-26. (hétfő-kedd). Helyszíne egy később megnevezendő könyvtár Budapesten, ahol a tanulók komplex (írásbeli és szóbeli) feladatokat oldanak meg, a könyvtár teljes nyomtatott és elektronikus állományát, eszköztárát használva.

Téma

A feladatsorok a verseny témájához több szempontból is kapcsolódó, azt több tudományterület felől megközelítő, forrás- és könyvtárhasználati feladatokat tartalmaznak. A tanulóknak komplexen kell bemutatniuk információs műveltségüket, forráskeresési és -használati tudásukat.

A verseny idei témája: „A sakk világa”.

A továbbjutás feltételei az egyes fordulókban

1. forduló:
A köznevelési intézmény dönt a továbbjutókról, biztosítva ezzel a 2. fordulóra történő nevezés jogát.

2. forduló:
Az országos döntőbe jutás feltétele a 2. fordulóban országosan elért, kategóriánkénti 1-12. helyezés.

Az eredmények közzétételének módja

Az országos írásbeli forduló és a döntő eredményei az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum honlapján, a verseny oldalán jelennek meg: http://www.opkm.hu/Bod_verseny

Díjazás

  • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalmat és/vagy könyvutalványt kap.
  • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és jutalmat kap, valamint mindannyian részt vehetnek a döntő kétnapos kulturális programjain. (A szervezők a döntőbe jutott vidéki tanulók és felkészítő tanáraik számára díjmentesen szállást és étkezést biztosítanak.)
  • Külön díjazzuk – oklevéllel és könyvjutalommal – a 2. fordulóban legjobb eredményt elért, szakképzésben tanuló versenyzőket.
  • A zsűri javaslata alapján lehetőség van különdíj odaítélésére is.

Az országos szervező elérhetősége

Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

A verseny szakmai felelőse: Borostyániné Rákóczi Mária könyvtáros, OPKM
E-mail: bod@opkm.hu
Telefon: 06-30-571-4236

Versenyszervező: Tolnai József hivatali főtanácsos, szakmai és kommunikációs referens, országos versenyszervező, OPKM
Postacím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
E-mail: bod@opkm.hu
Telefon: 06-1-323-5512, 06-30-823-7564

A versennyel kapcsolatos további információkat és részleteket az aktualizált versenyszabályzatból, valamint a verseny honlapján található bejegyzésekből lehet folyamatosan megismerni és nyomon követni (https://www.opkm.hu/Bod_verseny).
Az országos versenyszervező fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben a diákok személyes könyvtárhasználata biztonsággal és egyenlő eséllyel nem biztosítható, a verseny bármely fordulóját online szervezze meg. Részletesen erről a versenyszabályzat rendelkezik.

 

Budapest, 2021. szeptember 21.

A verseny a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program NTP-TMV-M-21-B-0030 kódszámú pályázati támogatásával valósul meg.

A versenykiírás letölthető, nyomtatóbarát változata.