Segédlet az iskolai fordulóhoz

Kedves Felkészítő Kollégák!

A magyar iskolák és iskolai könyvtárak életében évek óta fontos esemény a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny. Az 1993/1994-es tanév óta országosan megrendezett egyéni vetélkedőt 2006 óta az OPKM szervezi. A verseny célja a tanulók információs műveltségének elmélyítése és az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, különös tekintettel a könyvtárhasználati tudás, a szövegértés, a forráshasználat, a logikus gondolkodás és a kreativitás területeire. A vetélkedő alapelvei, feladatai az elmúlt években folyamatosan formálódtak, rugalmasan igazodva a diákok lehetőségeihez és a változó információs és digitális ökoszisztémához.

Az előző évek visszajelzései alapján fontos szempontnak tartottuk, hogy egy játékos könyvtárhasználati kérdéssort állítsunk össze. Bízunk benne, hogy a házi forduló segít a kollégáknak minél több diákkal megszerettetni az információval való értékes munkát.

A könyvtárhasználat hagyományos formái megváltoztak az utóbbi években, amit a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny feladatainak elkészítése során is szem előtt tartunk. A könyvekkel való munka mellett elengedhetetlen, hogy a tanulók az interneten található információkkal is boldoguljanak.

A mostani feladatsorral a különböző online elérhető, ingyenes játékkészítő programokra is szeretnénk felhívni a figyelmet - ezekkel színesíthetők a könyvtárhasználati órák is.

A házi forduló feladatai a legváltozatosabb felhasználási módokra nyújtanak lehetőséget, ahogyan a korábbi években is: egyénileg, párban vagy egy nagyobb csoporttal való kitöltésre is alkalmas. A feladatok nagy száma, illetve a különböző nehézségi szintje alkalmat ad a differenciálásra és az egyéb szempontok szerinti szelektálásra is. A nehezebb, alaposabb kidolgozást igénylő feladatok alkalmasak arra, hogy a tanulók jobban elmélyülhessenek az adott témában.

A feladatsor használható úgy is, hogy a tanuló önállóan tölti ki, de úgy is, hogy a felkészítővel közösen dolgoznak, a versenyző folyamatosan elmondja, hogy hogyan gondolkodik, illetve az adott forrást, találatot miért tartja fontosnak – ezzel rutint szerezve a döntőre, ahol ez elvárás.

Érdemes úgy válogatni a feladatokból, hogy 45 percesre lehessen tervezni a házi fordulót, így könnyebben meg lehet szervezni, és több diák is részt tud venni rajta – aktív könyvtárostanárokként ez a tapasztalatunk.
A játékos feladatok alkalmasak arra, hogy minden érdeklődő diákkal megismertesse, megszerettesse a könyvtárhasználati versenyt.

A feladatsor egy modern, 21. századi versenyre felkészítő anyag, ami nem nélkülözi a hagyományos tudáselemeket (pl. verseskötet, szótár-, lexikonhasználat), de szükséges hozzá megfelelő számítógéphasználati ismeret (pl. kép keresése) és információkeresési rutin (pl. kép-, szövegkeresés, adatbázisokban keresés, információk szelektálása, értékelése).

A felkészítés során érdemes használni az előző évek írásbeli feladatsorait is, hiszen ez is segíti az országos fordulóra továbbjutó tanulóknak a versenyen felhasználható rutin megszerzését.

Sikeres felkészítést kívánunk!

Versenybizottság


Hogyan juthat hozzá a feladatlaphoz?

A feladatlapot elküldtük a könyvtárostanári levelezőlistára. Amennyiben ezen a csatornán nem jutott el Önhöz, mert például nem tagja, kérje a bod@opkm.hu címen, jelezve, hogy melyik iskola tanára vagy könyvtárosa!

 

A verseny a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetség Program NTP-TMV-M-22-B-0031 kódszámú pályázati támogatásával valósul meg.