Versenyszabályzat
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!


A versenyszabályzat letölthető ide kattintva.

I.) A verseny célja

A tehetséggondozás, a tanulók információs műveltségének, azon belül is könyvtárhasználati eszköztudásuknak, szövegértésüknek, logikus gondolkodásuknak és kreativitásuknak a fejlesztése. Mindemellett cél az önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, az iskolai tanulási folyamat során részekre bontott ismeretelemeket egységbe foglaló, szintetizáló, az információs műveltséget és a forráshasználati képességeket mozgósító tudás mérése, értékelése. Mindezek mellett célja a könyvtáros szakma megismertetése, megszerettetése is és ezen keresztül a pályaorientáció.

II.) A versenyen való részvétel
 

 • A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny magyar nyelvű egyéni verseny.

A) Kategóriák:
I. kategória: a magyarországi iskolák 7-8. évfolyamos tanterv szerint tanuló diák, bármely iskolatípusból
II. kategória: a magyarországi iskolák 9-10. évfolyamos tanterv szerint tanuló diák, bármely iskolatípusból

B) Nevezés:

 • Nevezés a megyei/fővárosi szervezők által kiadott nevezési lapon lehetséges. 
 • A nevezési lapot a megyei/fővárosi szervezőkhöz kell eljuttatni.
 • A megyei/fővárosi fordulón csak az a tanuló vehet részt, aki a nevezési határidőig írásban nevezett.
 • Nevezési szándékát a nevező intézmény köteles a nevezési díj megfizetésével megerősíteni. (Az egyes megyei/fővárosi szervezők a nevezési díjtól eltekinthetnek.)
 • Amennyiben a megyei/fővárosi szervezők nem tekintenek el a nevezési díjtól, úgy a nevezés csak akkor érvényes, ha a nevezők eljuttatják a nevezési díjat a szervezők által megadott számlaszámra. A nevezési díjról visszaigazolást és igény szerint számlát kapnak.

C) Egyéb szabályok:

 • Ha a versenyző akadályoztatása, betegsége esetén nem tud részt venni, kimarad a versenyből.
 • Az iskolai fordulóból a verseny megyei/fővárosi fordulójába jutott, illetve a megyei/fővárosi fordulóból az országos döntőbe jutott és a versenyen részt venni nem tudó versenyző helyett más tanuló nem versenyezhet.
 • Amennyiben a versenykiírás szerint a verseny vállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált versenyeztetését, számukra az esélyegyenlőséget biztosítani kell, melynek módját nyilvánosságra kell hozni.

III.) A verseny lebonyolítása
 

 • A verseny országos szervezője: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI PKM).
 • A verseny lebonyolításához a verseny meghirdetője és egyben országos versenyszervezője versenybizottságot hoz létre.
 • Az országos versenyszervező a szervezésben, lebonyolításban támaszkodik a versenybizottságra és a megyei/fővárosi szervezőkre.

A) A versenybizottság

 • A versenybizottság feladata:
  • a verseny témájának évenkénti meghatározása,
  • a feladatlapok elkészítése, illetve elkészíttetése,
  • a verseny szervezése,
  • kapcsolattartás a megyei szervezőkkel,
  • a verseny tisztaságának felügyelete.
 • A versenybizottság tagjai és a feladatlapok készítői minden a versennyel kapcsolatos szakmai kérdést bizalmasan kezelnek, a feladatokat érintő semmilyen információt nem adnak ki és nem osztanak meg senkivel
 • A versenybizottság tagjai − előzetes egyeztetés alapján − részt vehetnek a megyei fordulókon.

B) A verseny menete

A verseny háromfordulós:

1. forduló: iskolai forduló
a) Résztvevők:

 • Az iskola bármelyik, a nevezési feltételeknek megfelelő diákja.

b) Lebonyolítás:

 • A forduló időpontját, nevezési módját, feladatsorát az iskola könyvtárostanára és vezetősége közösen határozzák meg.

c) Továbbjutás:

 • A megyei/fővárosi fordulóba bejutott versenyzők (intézményenként, illetve tagintézményenként és kategóriánként legfeljebb 3 fő) nevét – a megyei/fővárosi szervezők tájékoztatása szerint – nevezési lapon kell megküldeni a megjelölt címre.

2. forduló: megyei/fővárosi forduló
a) Résztvevők:

 • Érvényes nevezéssel rendelkező azon tanulók, akik az iskolai forduló elvárásainak megfeleltek.

b) Lebonyolítás:

 • Amennyiben ez az adott helyszínen lehetséges, a verseny iskolai könyvtári környezetben zajlik.
 • A megyei/fővárosi szervezők feladata, hogy a megyei/fővárosi versenyt a versenyszabályzatnak és a versenykiírásnak megfelelőn megszervezzék. Szóbeli versenyt a megye/főváros saját hatáskörben szervezhet, annak eredménye azonban nem befolyásolja a komplex döntőbe való bejutást, és annak feladatait is helyben (megye/főváros) állítják össze, s saját hatáskörben díjaznak.
 • Az írásbeli forduló a megyei/fővárosi (lehetőleg iskolai) könyvtári helyszíneken történik ugyanazon a napon, ugyanabban az órában a versenykiírás szerint, délelőtt 10 órától.
 • Az írásbeli feladatsorokat – elektronikus úton – az országos versenyszervező juttatja el a megyei/fővárosi versenyszervezőhöz, az írásbeli időpontját megelőző nap délelőttjén.
 • A feladatsorok titkosságáért a helyi versenyszervezők a felelősök.
 • Az írásbelin nem felügyelhet sem könyvtáros, sem könyvtárostanár.
 • Az írásbeli befejeztével (90 perc elteltével) a szervezők a kész dolgozatokat összeszedik, s a helyszínen kell lezárt borítékba helyezniük.
 • A lezárt borítékot 24 órán belül kell az országos versenyszervező címére megküldeni.
 • Minden, a megyében/fővárosban megírt írásbeli feladatsort az országos versenybizottság, általa felkért szakértő könyvtáros kollégák javítanak.
 • Az országos versenyszervező e-mailben és a honlapján publikálja az elért eredményeket és az országos döntőbe bejutott tanulók névsorát.

c) Továbbjutás:

 • Az országos döntőbe az I. és a II. kategóriából juthatnak be tanulók.
 • Az országos komplex döntőbe mindkét kategóriában a legjobb 16 fő tanuló jut be, a megyében/fővárosban lezajlott írásbelin elért eredmények alapján.
 • Az országos fordulóba jutottak és felkészítőik értesítése az országos szervező feladata.
 • Az országos fordulóba be nem jutott tanulók és felkészítőik értesítése a megyei/fővárosi szervezők feladata.

3. forduló, országos döntő
a) Résztvevők:

 • A megyei/fővárosi versenyen 1-16. helyezést elért tanulók.

b) Lebonyolítás:

 • A verseny országos döntője iskolai könyvtári környezetben zajlik.
 • A verseny döntőjének tisztaságát a versenybizottság, valamint a zsűri biztosítja.
 • A feladatok megoldása közben a zsűri figyelemmel kíséri a versenyzők munkáját.
 • A teljesítmény értékelése során a részfeladatokat is figyelembe kell venni.
 • A felkészítő tanárok a döntőn nem vehetnek részt, de számukra a verseny e részéről tájékoztatást kell adni.

c) Nyertesek

 • A kategóriánkénti első három helyezett kiemelt könyvjutalomban részesül.
 • Valamennyi döntőbe jutott diák és felkészítője oklevelet és könyvjutalmat kap.
 • Kategóriánként különdíjak is adhatók.
 • A nyertesek, felkészítőik és iskoláik nevét az országos szervező közzéteszi.

C) További lebonyolítási szabályok

 • Az országos versenyen a zsűri munkájában nem vehet részt az, akinek az adott kategóriában az adott versenyen részt vevő diákja van.
 • Az írásbeli feladatokra a tanulók csak kódszámot írhatnak. Sem nevüket, sem iskolájukat nem tüntethetik fel munkájukon.
 • A megyei/fővárosi fordulóban a kódszámot az országos versenyszervező generálja. A kódok titkosságáért a versenyszervezők felelősek.
 • Az írásbeli feladatok javítása javítókulcs alapján, pontszámok meghatározásával történik.
 • Az írásbeli feladatok javítása után közvetlenül össze kell állítani egy jegyzőkönyvben az eredmények listáját. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tanulók nevét, pontszámát, a javítás dátumát, a javításban résztvevők nevét, aláírását.
 • Az írásbeli dolgozatok értékelését a versenyt követő 15 napon belül meg kell küldeni az érintetteknek.
 • A verseny feladatlapjai, eredményei megoldókulccsal, valamint a verseny tapasztalatainak értékelő összegzése publikálásra kerül.


Budapest, 2013. január 17.
 

A Bod Péter
Országos Könyvtárhasználati Verseny
versenybizottsága