Közlönyfigyelő


A Magyar Közlöny, a Hivatalos Értesítő és az Oktatási és Kulturális Közlöny oktatást, képzést, gyermekeket, iskolai könyvtárakat érintő közleményeinek jegyzéke.
(Az Oktatási és Kulturális Közlöny csak az ingyenes közzététel után kerül feldolgozásra.)
 
A jogszabályok, közlemények teljes szövegei a közlöny linkjét követve olvashatóak.
 
Összeállítja: Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens
 
                                                                        Utolsó módosítás: 2017.07.14. 14:57

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/33. (VII.13.)

Benne többek között:

- 31/2017. (VII. 13.) EMMI utasítás az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról (3440-3453. p.)

- 25/2017. (VII. 13.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról (3461-3588. p.)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei (3644-3646. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/33.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/115. (VII.12.)

Benne többek között:

- Helyesbítés A Magyar Közlöny 2017. július 11-én megjelent 114.  számában kihirdetett, a 2017/2018.  tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018.  tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm.  rendelet módosításáról szóló 206/2017. (VII. 11.) Korm.  rendelet 2. mellékletének 14. táblázata a 17749. oldaltól a 17754. oldalig helyesen a következő (17 838-17844. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17115.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/114. (VII. 11.)

Benne többek között:

- 206/2017. (VII. 11.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról (17 668-17 811. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17114.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/113. (VII. 10.)

Benne többek között:

- 77/2017. (VII. 10.) ME határozat Magyarország Kormánya és Maryland Állam között a felsőoktatás területén történő együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról (17 666. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17113.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/112. (VII.10.)

Benne többekközött:

- 1448/2017. (VII. 10.) Korm. határozat A Határtalanul! Programról (17 644. p.)

- 1449/2017. (VII. 10.) Korm. határozat A vendégoktatói hálózat bővítéséről, működésének és finanszírozásának átalakításáról (17 644- 17 645. p.)

- 1451/2017. (VII. 10.) Korm. határozat Szászvár Nagyközség Önkormányzata vis maior pályázatának támogatásáról (17 646. p.)
(óvoda)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17112.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/111. (VII.7.)

Benne többek között:

- 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (17 581-17 587. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17111.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/32. (VI.6.)

Benne többek között:

- A Belügyminisztérium elismerési hírei (3405-3407. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/32.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/110. (VII.5.)

Benne többek között:

- 1445/2017. (VII. 6.) Korm. határozat A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról (17575-17576. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17110.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/109. (VII.5.)

Benne többek között:

- 188/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet A tankerületi központok fenntartásában működő egyes köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet módosításáról (17544-17545. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17109.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/107. (VII.4.)

Benne többek között:

- 224-227/2017. (VII. 4.) KE határozat Rektori megbízásról (10 378-10 379. p.)

- 228-229/2017. (VII. 4.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (10 380. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17107.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/31. (VI.30.)

Benne többek között:

- 14/2017. (VI. 30.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2017. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről (3140-3157. p.)

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási szerződés megkötéséről (3168. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/31.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/106. (VI. 30.)

Benne többek között:

- 1438/2017. (VI. 30.) Korm. határozat A 2016. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról (10367-10369. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17106.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/105. (VI. 30.)

Benne többek között:

- 14/2017. (VI. 30.) NGM rendelet A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes miniszteri rendeletek módosításáról (10 295-10 295. p.)

2. A pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló 40/2015. (XII. 30.) NGM rendelet módosítása

- 71/2017. (VI. 30.) ME határozat Főiskolai tanárok kinevezéséről (10 355. p.)

- 72-73/2017. (VI. 30.) ME határozat Főiskolai rektor megbízásáról (10 355-10 356. p.)

- 74-76/2017. (VI. 30.) ME határozat Főiskolai rektor felmentéséről (10 356-10 357. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17105.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/104. (VI.29.)

Benne többek között:

- 171/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet A járási (fővárosi kerületi) hivatalok további megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (10160-10182. p.)

13. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
(érettségi vizsga, jogorvoslat)

- 19/2017. (VI. 29.) MvM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról (10189. p.)

- 22/2017. (VI. 29.) NFM rendelet A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (10193-10260. p.)
(iskolaépítés)

- 13/2017. (VI. 29.) NGM rendelet A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosításáról (10192. p.)

- 1429/2017. (VI. 29.) Korm. határozat Az EFOP-4.2.1-16 azonosító jelű („Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról (10270-10272. p.)

- 1436/2017. (VI. 29.) Korm. határozat A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról (10285. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17104.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/30. (VI.28.)

Benne többek között:

- 23/2017. (VI. 28.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről (3093. p.)

A Nemzetgazdasági Minisztérium személyügyi hírei (3096-3098. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/30.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/103. (VI.28.)

Benne többek között: 

- 160/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet A Michalicza-ösztöndíjról 10056-1058. p.)
(felsőoktatás, ápolóképzés)

- 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal kapcsolatos módosításáról (10083-10102. p.)

53. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

54. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

 
- 169/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Kistokaji Általános Iskola bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (10121- 1022. p.)

- 1398/2017. (VI. 28.) Korm. határozat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a kairói Modern Educational Services együttműködésével létrehozandó Egyiptomi (Kairói) Egyetemet érintő állami szerepvállalásról (10127. p.)

- 1399/2017. (VI. 28.) Korm. határozat Az ENSZ Gyermekalapja budapesti Globális Szolgáltató Központjának tervezett bővítéséről (10128. p.)

- 1408/2017. (VI. 28.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében Érd megyei jogú város köznevelési, szakképzési, szociális és egészségügyi intézményeinek fejlesztése érdekében támogatás biztosításáról (10134. p.)

- 1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat A Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (10134-10135. p.)

- 1419/2017. (VI. 28.) Korm. határozat A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal kapcsolatos tárgyévi és tárgyéven túli kötelezettségvállalás jóváhagyásáról (10150. p.)

- 68/2017. (VI. 28.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (10154-10155. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17103.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/101. (VI.27.)

Benne többek között:

- 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról (10038-10041. p.)

- 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról (10041-10045. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17101.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/100. (VI.27.)

Benne többek között:

- 2017. évi XCV. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról (9785-9792. p.)

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

4. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
(titoktartás)

2017. évi XCVI. törvény Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról (9792. p.)
(oktatásszervezés, vallási és világnézeti oktatás, nemzetiségi oktatás)
 
- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről (9800-9996. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17100.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/99. (VI.26.)

Benne:

- 2017. évi XC. törvény A büntetőeljárásról (9484-9730. p.)
(javítóintézeti nevelés,  fiatalkorú elleni büntetőeljárás)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17099.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/98. (VI. 26.)

Benne többek között:

- 2017. évi LXXXVI. törvény A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról (9368-9413. p.)
(határon túli oktatás, egységes óvoda-bölcsőde, óvodai létszám, nem állami átlagbér, bérnövekvény, pedagógus előmenetel, tankönyvtámogatás, iskolai könyvtár, önkormányzat támogatása)

- 2017. évi LXXXIX. törvény Egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek létrehozásával összefüggő módosításáról (9435-9441. p.)
 
12. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény módosítása
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17098.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/97. (VI. 23.)

Benne többek között:

- 2017. évi LXXX. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Új-Zéland közötti kapcsolatokról és együttműködésről szóló partnerségi megállapodás kihirdetéséről (9300-9320. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17097.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017/6-9. (IV.28.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye habilitált doktori címet szerzettekről (3891. p.)

- A Miskolci Egyetem közleménye oklevél érvénytelenítéséről (3892. p.)
 
Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2017/6.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/96. (VI. 22.)

Benne többek között:

- 20/2017. (VI. 22.) NFM rendelet Egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (9254-9282. p.)

4. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17096.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/29. (VI.22.)

Benne többe kközött:

- A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint (3042-3058. p.)

- 9/2017. (VI. 22.) IM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (2984. p.)
(Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája, képzés)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei (3009-3011. p.)


Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/29.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/95. (VI. 21.)

Benne többek között:

- 2017. évi LXXVIII. törvény Az ügyvédi tevékenységről (9048-9116. p.)
(képzés, továbbképzés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17095.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/93. (VI. 23.)

Benne többek között:

- 2017. évi LXXVII. törvény Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (8948-9001. p.)

27. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása
(mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló)

- 13/2017. (VI. 19.) OGY határozat A 2017. év Szent László-emlékévvé nyilvánításáról (9039. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17093.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/92. (VI.16.)

Benne többek között:

- 2017. évi LXXII. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetésének megalapozásáról (8823-8844. p.)
(benne: felsőoktatás, határon túli magyarok, vendégoktató)

- 2017. évi LXXIV. törvény Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról (8847-8850.)

- 1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programról (8940. p.)

- 1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat Egyes köznevelési szakmai testületekről (8940-8943. p.)
(Országos Köznevelési Tanács; Országos Nemzetiségi Tanács; Köznevelés-stratégiai Kerekasztal)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17092.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/28. (VI.15.)

Benne többek között:

- 5/2017. (VI. 15.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról (2669-2782. p.)

- 2/2017. (VI. 15.) BVOP utasítás a roma származású fiatalok büntetés-végrehajtási szakemberré válásának elősegítése érdekében a büntetés-végrehajtási szervezet által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága ezzel kapcsolatos feladatairól (2842-2852. p.)

- A Táncsics Mihály Alapítvány 2016. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint (2949-2973. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/28.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/27. (VI.9.)

Benne többek között:

- 19-20/2017. (VI. 9.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról (2572-2614. p.)

- 26/2017. (VI. 9.) EMMI utasítás a tankerületi központok által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól (2615-2618. p.)

- 10/2017. (VI. 9.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról (2642-2658. p.)

- A Földművelésügyi Minisztérium felhívásának módosítása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2016/2017-es tanévben (2665. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/27.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/90. (VI.14.)

Benne többek között:

- 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2017/2018. tanév rendjéről (8796-8808. p.)

- 1376/2017. (VI. 14.) Korm. határozat A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar fejlesztéséről és a Hagyományos Kínai Gyógyászati, Oktató- és Kutatóközpont felállításának tervezéséről (8811-8812. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17090.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/88. (VI. 12.)

Benne többek között:

- 148/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról (8662-8664. p.)

- 149/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (8665-8694. p.)

1. A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
 
2. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
 
3. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
(honvédelmi és műszaki szakképesítések)
 
4. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása
 
- 151/2017. (VI. 12.) Korm. rendelet A Budapesten létesítendő Roma Oktatási és Kulturális Központ megvalósítását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (8696-8698. p.)
 
- 1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozat A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről (8736. p.)
 
- 1360/2017. (VI. 12.) Korm. határozat Az idegennyelv-tanítás hatékonyságának fejlesztéséről (8736. p.)
 
- 1370/2017. (VI. 12.) Korm. határozat Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 azonosító jelű („Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása” című)
felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról (8744-8746. p.)
 
- 61/2017. (VI. 12.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Szingapúri Köztársaság Kormánya közötti Oktatási Együttműködési Egyezmény létrehozására adott
felhatalmazásról (8756. p.)
 
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/87. (VI.9.)

Benne:

- 2017. évi LXX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (8644-8652. p.)

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
 
3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
(habilitáció, rehabilitáció; külföldi iskolai kirándulás;  pedagógus végzettségi követelményei; BTM; továbbhaladás feltételei;  oktatási jogok biztosa; külföldi tagintézmény )
 
4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
(intézményfenntartó központ vezetője)
 
5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
(szenátus; tanársegéd átsorolása; havi illetmény; felvételi; Klebelsberg Képzési Ösztöndíj; pedagógus-továbbképzés, Semmelweis Egyetem; szakirányú továbbképzés)
 
6. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény módosítása
 
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/86. (VI.9.)

Benne többek között:

- 2017. évi LXIX. törvény A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról (8438-8508. p.)
(benne többek között: képzés)
 
- 1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozat A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról (8626-8628. p.)
 
- 1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozat A geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához, valamint hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről (8633. p.)
 
 
- 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozat A Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról (8634-8635. p.)
 
- 52/2017. (VI. 9.) ME határozat A Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (8637. p.)

- 53/2017. (VI. 9.) ME határozat A Magyarország Kormánya, valamint a Botswanai Köztársaság Kormánya, az Ugandai Köztársaság Kormánya, a Gaboni Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya, São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról (8637. p.)

- 54/2017. (VI. 9.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (8638. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17086.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/85. (VI.8.)

Benne többekközött:

- 2017. évi LXIII. törvény Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról (8351-8378. p.)
(benne többek között: képzés, szakmai oktatás)

- 2017. évi LXVII. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (8400-8410. p.)

- 49/2017. (VI. 8.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Kiribati Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú család- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (8433. p.)

 

- 50/2017. (VI. 8.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (8434. p.)

- 51/2017. (VI. 8.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról (8434. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17085.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/84. (VI.8.)

Benne többek között:

- 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról (8222-8223. p.)

- 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról (8224-8225.p.)

- 199/2017. (VI. 8.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (8241. p.)

- 1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozat A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról (8242-8244. p.)

- 1316/2017. (VI. 8.) Korm. határozat A pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó támogatás biztosításáról (8288-8289. p.)

- 1321/2017. (VI. 8.) Korm. határozat Állami ingatlanoknak a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról, valamint az egyes állami ingatlanok a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus által történő hasznosításával összefüggő feladatokról szóló 1287/2016. (VI. 8.) Korm. határozat módosításáról (8295. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17084.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/83. (VI.7.)

Benne többek között:

- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. határozat A központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról (8191-8201. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17083.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/82. (VI.7.)

Benne többek között:

- 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról (8129-8151. p.)

- 45/2017. (VI. 7.) ME határozat Főiskolai rektorok megbízásáról (8186. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17082.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/81. (VI.2.)

Benne többek között:

- 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről (8080-8082. p.)

- 1287/2017. (VI. 2.) Korm. határozat A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról (8090-8095. p.)
(elektronikus ügyintézés, képzés)

- 1296/2017. (VI. 2.) Korm. határozat A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását és fejlesztését szolgáló intézkedésekről (8111. p.)

- 42/2017. (VI. 2.) ME határozat A Magyarország Kormánya, valamint Belize Kormánya, a Dominikai Közösség Kormánya, a Dominikai Köztársaság Kormánya, Grenada Kormánya, a Guatemalai Köztársaság Kormánya, a Guyanai Szövetkezeti Köztársaság Kormánya, Saint Lucia Kormánya, a Salvadori Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú Oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról (8114. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17081.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/80. (VI. 1.)

Benne többek között:

- 120/2017. (VI. 1.) Korm. rendelet Az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramról és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról (8028-8030. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17080.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/26. (V.31.)

Benne többek között: 

- Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről (2548-2560. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/26.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/79. (V.31.)

Benne többek között:

- 1275/2017. (V. 31.) Korm. határozat Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (8020-8021. p.)
(Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17079.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/76. (V.29.)

Benne többek között:

- 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozat Az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról (7945. p.)

- 1268/2017. (V. 29.) Korm. határozat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról (7948. p.)

- 1269/2017. (V. 29.) Korm. határozat Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő kormányzati hozzájárulás módosításáról (7948-7949. p.)
(óvodaépítés)

- 1271/2017. (V. 29.) Korm. határozat A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról (7950-7962. p.)
(hálózatfejlesztés, szakképzés, munkahelyi képzés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17076.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017/5. (IV.10.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye a Vásáry Tamás Ösztöndíj 2017. évi nyerteseiről (3628. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2017/5.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017/4. (IV.3.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye megsemmisült bizonyítványnyomtatványok érvénytelenné nyilvánításáról 2609-2624. p.

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2017/4.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/75. (V. 26.)

Benne többek között:

- 2017. évi LIV. törvény Egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról (7730-7744. p.)

6. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17075.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/74. (V. 25.)

Benne többek között:

- 2017. évi XLIV. törvény Egyes törvényeknek a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásával összefüggő módosításáról (7328-7355. p.)

47. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása

50. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása

- 2017. évi L. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (7400-7622. p.)

63. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
 
88. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
 
150. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása
 
166. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
 
171. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
(benne: gazdasági kamarák,  ingóvagyon átadás-átvétel)
 
173. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
(benne: fellebezési, bírósági, engedélyezési ügyek: működési engedély, fegyelmi, érettségi vizsga, felvételi, diákönkormányzat, szülői szervezet, tankötelezettség, szakértői vizsgálat, kerettanterv)
 
177. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
(benne: hatósági ellenőrzés, működési engedély, fenntartói irányítás, önállóság, nyelvvizsga, okirathamisítás)
 
201. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény módosítása
(benne: működési engedély, szakértői vélemény, ellenőrzés, szakértői nyilvántartás)

211. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása
(benne: eljárási határidők)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17074.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/25. (V.24.)

Benne többek között:

- 22/2017. (V. 24.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról (2270-2369. p.)

- 16/2017. (V. 24.) NGM utasítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (2376-2408. p.)

- A Belügyminisztérium elismerési hírei (2440-2449. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/25.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/73. (V.19.)

Benne többek között:

10/2017. (V. 19.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet, valamint a bankkártya-elfogadó terminálok
számának növeléséhez nyújtott támogatásról szóló 47/2016. (XII. 6.) NGM rendelet módosításáról (7316-7320. p.)
1. A nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet módosítása
(Szakképzésért és Felnőttképzésért Díj,  Weszely Ödön Díj)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17073.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/72. (V.18.)

Benne többek között:

- 168-169/2017. (V. 18.) KE határozatok Rektori megbízásról (7300. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17072.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017/3. (III.22.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről 2540-2548. p.

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2017/3.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/24. (V.17.)

Benne többek között:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei (2239-2241. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/24.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/70. (V.17.)

Benne többek között:

- 8/2017. (V. 17.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról (7274-7278. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17070.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/69. (V.15.)

Benne többek között:

- 2017. évi XXXIX. törvény Az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi együttműködést szabályozó törvények, és ehhez kapcsolódóan más törvények jogharmonizációs célú módosításáról (7111-7213. p.)

20. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása
(terrorizmus)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17069.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/23. (V.11.)

Benne többek között:

- 11/2017. (V. 11.) BM utasítás a gépjárművekkel kapcsolatos belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról (1944-1956. p.)

1. A belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról szóló 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás módosítása
 
13/2017. (V. 11.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III. 18.) NGM utasítás módosításáról (2012-2046. p.)
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/68. (V.10.)
Benne többekközött:
 
- 114/2017. (V. 10.) Korm. rendelet Egyes kormányrendeleteknek a nemzeti rendezvények előkészítésével és lebonyolításával, illetve a turisztikával összefüggő módosításáról (7054-7057. p.)
 
3. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
(felsőoktatás)
 
- 1258/2017. (V. 10.) Korm. határozat A Földművelésügyi Minisztérium egyes szakképzést ellátó háttérintézményeivel összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra a „Dunántúli Felnőttképzési Hálózat” című, az „Agrár Ágazati Tudásfejlesztés a Keleti Régióban” és az „AGRÁR-TREND” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról (7062-7063. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17068.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/66. (V. 8.)

Benne többek között:

- 1254/2017. (V. 8.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról (7049-7050. p.)
(felsőoktatás)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17066.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/65. (V.5.)

Benne többek között:

- 7/2017. (V. 5.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról (6980-6998. p.)
(mindennapos testnevelés, karate)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17065.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/64. (V. 2.)

Benne többek között:

- 1248/2017. (V. 2.) Korm. határozat A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról (6975. p.)

- 1249/2017. (V. 2.) Korm. határozat Az egyházi célú támogatásokból megvalósuló kerettanterv kidolgozásával összefüggő tananyag- és tankönyvfejlesztésekre vonatkozó beszerzések közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről (6976. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17064.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/63. (IV. 28.)

Benne többek között:

- 103/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról (6898. p.)
(iskolaépítés, beruházás)

- 4/2017. (IV. 28.) HM rendelet A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról (6929-6941. p.)

- 1243/2017. (IV. 28.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséhez 2017. évben szükséges forrás előirányzat átcsoportosításáról (6952-6953. p.)

- 1246/2017. (IV. 28.) Korm. határozat A Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról (6956-6963. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17063.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/22. (IV. 28.)

Benne többek között:

- 1/2017. (IV. 28.) FM utasítás a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról (1741-1788. p.)
(agrár szakképzés)

- 16/2017. (IV. 28.) HM utasítás a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra vonatkozó részletes szabályokról szóló 48/2013. (VIII. 23.) HM utasítás módosításáról (1893-1896. p.)

- A Belügyminisztérium elismerési hírei (1916-1926. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/22.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/61. (IV. 27.)

Benne többek között:

- 2017. évi XXXI. törvény Egyes állami tulajdonban álló ingatlanoknak a Magyarországi Református Egyház részére történő tulajdonba adásáról (6838. p.)
(Geszt)

- 2017. évi XXXIII. törvény Egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (6840-6861. p.)

15. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása
(szolgálati igazolvány)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17061.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/60. (IV. 26)

Benne többek között:

- 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról (6750-6793. p.)

- 1229/2017. (IV. 26.) Korm. határozat Az EFOP-3.4.3-16 azonosító számú („Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásáról (6820-6822. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17060.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/59. (IV. 25.)

Benne többek között:

- 144/2017. (IV. 25.) KE határozat Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról (6697. p.)

- 1227/2017. (IV. 25.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében tervezett angol nyelvű alap- és középfokú oktatási intézmény, a Debreceni Nemzetközi Iskola létrehozása érdekében szükséges források biztosításáról (6708-6709. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17059.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/58. (IV. 24.)

Benne többek között:

- 12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet Egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (6686-6690. p.)

4. A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól szóló 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet módosítása

7. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása
 
10. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet módosítása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17058.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/21. (IV. 20.)

Benne többek között:

- 18/2017. (IV. 20.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról (1672. p.)

- 19/2017. (IV. 20.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról (1672. p.)
 
- A Miniszterelnökség közleménye elismerések adományozásáról (1687-1690. p.)
 
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei (1691-1693. p.)
 
- A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről (1696-1698. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/21.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/57. (IV.20.)

Benne többek között:

- 5/2017. (IV. 20.) EMMI rendelet A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról (6664-6668. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17057.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/56. (IV.18.)

Benne többek között:

- 14/2017. (IV. 18.) MvM rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet módosításáról (6586-6623. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17056.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017/2. (II.24.)

Benne nem jelent meg a Magyar Közlönyben meg nem jelent, témánkba vágó közlemény.

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2017/2.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/55. (IV. 12.)

Benne többek között:

- 11/2017. (IV. 12.) NFM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet fejlesztési célú járművek tesztelésével összefüggő módosításáról (6567-6575. p.)
(benne többek között: tesztvezetői képzés)

- 1216/2017. (IV. 12.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (6579. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17055.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/20. (IV.11)

Benne többek között:

- 17/2017. (IV. 11.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről szóló 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás módosításáról (1627-1630. p.)

- 12/2017. (IV. 11.) HM utasítás a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról (1630-1631. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/20.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/54. (IV.11.)

Benne többek között:

- 2017. évi XXVIII. törvény A nemzetközi magánjogról (6527-6552. p.)
(benne többek között: család, gyeremek, szülők, gyámság)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17054.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/53. (IV.10.)

Benne többek között:

- 2017. évi XXV. törvény A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról (4327-4328. p.)
(benne: elnevezés, külföldi intézmény, működési engedély )

- 83/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet A népi iparművészettel és a népmesekincs gondozásával kapcsolatos állami feladatokról (4329-4330. p.)
(benne:  Hagyományok Háza, minősítés, múzeum, oktatás, gyűjtés, díj, hatósági igazolvány)

- 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet módosításáról (4346-4348. p.)
(benne: változtatás, javítás, szakértő, szülői tájékoztatás, rendelés tankönyvellátási szerződés, ellentételezés, nyilvántartás, iskolai könyvtár, lejárt engedély további engedélyezése, szakképzés, határidők)

- 1184/2017. (IV. 10.) Korm. határozat A nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának koncepciójáról és az azzal összefüggő egyes stratégiai kérdésekről (4358. p.)
(benne: társadalmi egyeztetés, nemzeti alaptanterv, kerettanterv)

- 1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozat Az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről (4359-4360. p.)

- 1188/2017. (IV. 10.) Korm. határozat A fiatalok pénzügyi tudatosságát növelő oktatási kompetenciák támogatásáról (4361. p.)

- 1198/2017. (IV. 10.) Korm. határozat Az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról szóló 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról 4377

- 28/2017. (IV. 10.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (4406. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17053.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/51. (IV.7.)

Benne többekközött:

- 130/2017. (IV. 7.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (4313. p.)

- 131/2017. (IV. 7.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (4314. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17051.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017/1. (II.8.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- 65101-3/2016. EMMI határozat az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről (167. p.)

- A Debreceni Egyetem közleménye habilitált doktori címet szerzettekről (168-169. p.)

- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye habilitált doktori címet szerzettekről (170. p.)

- Közlemény a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi ösztöndíjrészéről (171. p.)

- Közlemény a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről (172-175. p.)

- Az Oktatási Hivatal közleménye felsőoktatási intézmények által érvénytelenné nyilvánított oklevelekről (176-588. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2017/1.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/19. (IV.6.)

Benne többek között:

- 16/2017. (IV. 6.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (1574. p.)
(köznevelés tartalmi megújításáért, NAT, kerettanterv)

- A Tempus Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) (1602-1610. p.)

- A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) (1611-1621. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/19.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/48. (III. 31.)

Benne többekközött:

- 1163/2017. (III. 31.) Korm. határozat A hazai mezőgazdasági gépgyártás az Irinyi terv keretében történő fejlesztési lehetőségeiről (4222-4224. p.)
(oktatás, képzés is)

- 1166/2017. (III. 31.) Korm. határozat A Nemzeti Könyvtár, az Alaptörvény díszalbum és zsebfüzetek, a Pedagógusnap 2017., a Zenélő Budapest és a Muzsikáló Budapest projektekhez 2017. évben szükséges források biztosításáról 84226-4227. p.)

- 1167/2017. (III. 31.) Korm. határozat A szentegyházi Gyermekfilharmónia 2017. július 1-jei ”Canada Day” ünnepre való kiutazásának támogatása érdekében történő forrásbiztosításról (4227. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17048.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/17. (III.31.)

Benne:

- 13/2017. (III. 31.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról (1502-1507. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/17.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/16. (III.31.)

Benne többekközött:

- 13/2017. (III. 31.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról (1382-1423. p.)

- Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerések adományozásáról (1462-1464. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/16.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/41. (III. 30.)

Benne többekközött:

- 5/2017. (III. 30.) NGM rendelet Egyes NGM rendeleteknek a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépése kapcsán szükséges módosításáról (4166-4190. p.)

1. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása
(Jövedéki ügyintéző)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17047.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/15. (III.24.)

Benne többek között:

- 3/2017. (III. 24.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról (1207-1213. p.)

- 10/2017. (III. 24.) HM utasítás a honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjéről (1219-1222. p.)

- 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról (1269-1308. p.)
(vizsga és tantervi vonatkozások)

- 10/2017. (III. 24.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről szóló 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről (1350. p.)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2017. február hónapra vonatkozóan (1356-1359. p.)

- A Budapesti Német Iskola Alapítvány – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirata (1372-1380. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/15.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/42. (III.22.)

Benne többek között:

- 115/2017. (III. 22.) KE határozat Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról (4016. p.)

- 116/2017. (III. 22.) KE határozat Rektori megbízásról (4017. p.)

- 1159/2017. (III. 22.) Korm. határozat A gyermek és ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról (4018. p.)

- 26/2017. (III. 22.) ME határozat Főiskolai tanár kinevezéséről (4023. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17042.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/41. (III. 21.)

Benne:

- 1157/2017. (III. 21.) Korm. határozat A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról (3988-4006. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17041.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/40. (III.20.)

Benne többek között:

- 63/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 62/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról (3936. p.)
(elhalasztott minősítés új időpontja)

- 1148/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról (3961-3966. p.)

- 1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat A Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról (3975-3981. p.)
(pl.: tankönyv, taneszköz, dokumentáció nyelve, óvodák, iskolák, társulások, minisztérium, személyi feltételek, könyvtár)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17040.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/39 (III.20.)

Benne többek között:

- 52/2017. (III. 20.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei  kormányhivatalok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (3875-3884. p.)

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
(vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat hatósága)

11. Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
(továbbképzési kötelezettség kezdete)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17039.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/38. (III. 17.)

Benne többek között:

- 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozat Az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről (1771. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17038.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/37. (III.16.)

Benne többek között:

- 2017. évi IV. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kanada közötti Stratégiai Partnerségi Megállapodás kihirdetéséről (1559-1573. p.)

- 2017. évi V. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kubai Köztársaság közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló megállapodás kihirdetéséről (1574-1603. p.)

- 105/2017. (III. 16.) KE határozat A Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról (1686-1689. p.)

- 106-114/2017. (III. 16.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról (1689-1719. p.)
(érdemrendek)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17037.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/36. (III.14.)

Benne többek között:

- 98-104/2017. (III. 14.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (968-971. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17036.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/35. (III.13.)
Benne többek között:
 
- 1117/2017. (III. 13.) Korm. határozat A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról (934-956. p.)
(Oktatási Anyakönyvi Rendszer)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17035.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/14. (III.10.)

Benne többek között:

- 8/2017. (III. 10.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (1117. p.)
(OFI, pedagógusképzés, Székesfehérvár, Nemzeti Pedagógus Kar, Országos Köznevelési Tanács, Köznevelési Kerekasztal)

- 9/2017. (III. 10.) EMMI utasítás a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 34/2014. (X. 10.) EMMI utasítás módosításáról (1118-1119. p.)

- 9/2017. (III. 10.) NGM utasítás a Nemzetgazdasági Minisztérium költségvetési fejezet 2017. évre vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatai és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről (1132-1138. p.)
(felnőttoktatás, szakképzés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/14.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/33. (III.7.)

Benne többek között:

- 39/2017. (III. 7.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló keretmegállapodás kihirdetéséről (791-797. p.)

- 43/2017. (III. 7.) Korm. rendelet A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról (800. p.)
(felsőoktatás)

- 3/2017. (III. 7.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról 810. p.
(javaslattétel, módosult feltételek, új: Németh László-díj)

- 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat A Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról (837-839. p.)
(vízügyi oktatás és szakképzés)

- 1112/2017. (III. 7.) Korm. határozat A Széchenyi István Egyetemen megvalósuló Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ részére történő forrás biztosításáról (840. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17033.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/32. (III.6.)

Benne többek között:

- 37/2017. (III. 6.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról (750. p.)
(csomagolás, fegyveres védelem, szakmai érettségi vizsga)

- 1104/2017. (III. 6.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról (764-766. p.)
(benne: utánpótlásnevelés, iskolaépítés, Lakitelek Népfőiskola)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17032.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/13. (III.3.)

Benne többek között:

- 2/2017. (III. 3.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás módosításáról (1064-1078. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/13.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/12. (II.28.)

Benne többek között:

- 1/2017. (II. 28.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról (924-1034. p.)

- A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről (1053-1055. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/12.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/27. (II.23.)

Benne többek között:

- 1/2017. (II. 23.) OGY határozat Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról (608. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17027.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/11. (II.27.)

Benne többek között:

- 7/2017. (II. 27.) EMMI utasítás a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról (911. p.)
(megnevezések változása)

- 7/2017. (II. 27.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (911-912. p.)
(honvédelmi nevelés)

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elismerési hírei 2016. december hónapban (918. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/11.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/23. (XII.27.)

Benne a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

semmi

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/23.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/10. (II.21.)

Benne többek között:

- 1/2017. (II. 21.) BM OKF utasítás a polgári védelmi szervezetek, a minősített önkéntes mentőszervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2017. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről (839-842. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/10.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/22. (XII.23.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Az emberi erőforrások minisztere EMMI határozata a 2017. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről (11 958-11 965. p.)

- Az emberi erőforrások minisztere EMMI határozata a 2017. évben mesterképzésre felvehető magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám felsőoktatási intézmények közötti elosztásáról (11 966-11 970. p.)

- Az Oktatási Hivatal pályázata az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre és a nyilvántartás megújítására (11 971-11 975. p.)

- A 2017. évi magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre felvehető hallgatói létszám intézmények közötti megosztása (11 976. p.)

- Közlemény habilitált doktori címet szerzettekről (11 977. p.)
 
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az Országos Képzési Jegyzékben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó informatikai és elektronikus hírközlési szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről (11 978-11 992. p.)
 
- Az Oktatási Hivatal közleménye felsőoktatási intézmények által érvénytelenné nyilvánított oklevelekről (11 996-12 087. p.)
 
Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/22.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/23. (II.15.)

Benne többek között:

- 33/2017. (II. 15.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról (548-549. p.)
(bérezés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17023.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/22. (II.14.)

Benne többek között:

- 1/2017. (II. 14.) EMMI rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (484-543. p.)

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
(érdekképviseleti fórum, esetmegbeszélés, krízisközpont, gyermekotthon feladatai,  gyermekvédelmi szakellátás, képesítési előírások)
 
4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása 
 
7. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása
 
 
- 21/2017. (II. 14.) ME határozat A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint új tagja megbízásáról (545. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17022.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/9. (II.14.)

Benne többek között:

- 5/2017. (II. 14.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról (710-761. p.)
(közlekedési témájú oktatási programok, továbbképzések, szakoktatók, vizsgáztatás)

- A Miniszterelnökség pályázati felhívása Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra (775-779. p.)

A Miniszterelnökség pályázati felhívása Petői Sándor Program ösztöndíjra (779-783. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/9.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/21. (II.13.)

Benne többek között:

- 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ijúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről (425-429. p.)

- 1075/2017. (II. 13.) Korm. határozat A Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról (449-455. p.)
(nemzetiségi oktatás)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17021.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2017/20. (II.10.)

Benne többek között:

- 1073/2017. (II. 10.) Korm. határozat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2016. szeptember 1. és 2016. december 31. közötti szakaszának inanszírozásáról (419-420. p.)
(felsőoktatás nemzetközi kapcsolatai)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17020.pdf


HIVATALIS ÉRTESÍTŐ 2017/8. (II.8.)

Benne többek között:

- 5/2017. (II. 8.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról (650-677. p.)
(örökségvédelmi, közigazgatási képzési és vizsgarendszerek)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/8.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/18. (II. 8.)

Benne többek között:

- 1061/2017. (II. 8.) Korm. határozat A Határtalanul! Programról (362. p.)
(KIR adatgyűjtés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17018.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/7. (II.3.)

Benne többekközött:

- 5/2017. (II. 3.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról (550-642. p.)
(nemzetközi, külföldi, határontúli és belső oktatási, képzési ügyek)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/7.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/21. (XII.8.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Közlemény „Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárások során” tárgyban (11 590-11 612. p.)

- Az Oktatási Hivatal közleménye felsőoktatási intézmények által érvénytelenné nyilvánított oklevelekről (11 621-11 712. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/21.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/15. (II.2.)

Benne többek között:

- 21/2017. (II. 2.) Korm. rendelet A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról (269-272. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17015.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/14. (II.1.)

Benne többek között:

- 18/2017. (II. 1.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról (242. p.)

- 1036/2017. (II. 1.) Korm. határozat A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum emelése kapcsán az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről (247. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17014.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/12. (I.31.)

Benne többek között:

- 12/2017. (I. 31.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (228. p.)

- 1033/2017. (I. 31.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról (234. p.)
(Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17012.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/5. (I.24.)

Benne többek között:

- 1/2017. (I. 24.) EMMI KÁT utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2015. (III. 4.) EMMI KÁT utasítás módosításáról (413-423. p.)
(benne:  közigazgatási alap- és szakvizsga, jogi szakvizsga, ügykezelői alapvizsga)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről (429-432. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/5.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/9. (I.24.)

Benne többek között:

- 1026/2017. (I. 24.) Korm. határozat A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról szóló 1442/2013. (VII.16.) Korm. határozat módosításáról (213. p.)

- 1028/2017. (I. 24.) Korm. határozat A kiemelt felsőoktatási intézményekről szóló kormányhatározatok visszavonásáról (214. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17009.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/8. (I.23.)

Benne többek között:

- 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról (146. p.)

- 9/2017. (I. 23.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról (147-149. p.)
(vezetők, illetménypótlék)

- 1/2017. (I. 23.) MvM rendelet A Miniszterelnökséget vezető miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (150-158. p.)
(közbeszerzés, statisztika)

- 1020/2017. (I. 23.) Korm. határozat A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának folyósításához kapcsolódó költségvetési forrás biztosításáról (191-192. p.)

- 1021/2017. (I. 23.) Korm. határozat Az Eötvös József Főiskola Vízellátási és Környezetmérnöki Intézetének, valamint Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézetének a Nemzeti Közszolgálati Egyetembe történő beolvadásával összefüggésben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (193-194. p.,)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17008.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/7. (I.21.)

Benne:

- 7/2017. (I. 21.) Korm. rendelet Nemzeti gyásznap elrendeléséről (144. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17007.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/20. (XI.25.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről (9976-9996. p.)
(Magyar Közlöny, 2016/136.)

- 43/2016. (IX. 8.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól (10 003-10 006. p.)

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhívása a 2016/2017. tanévben megrendezendő országos szakmai tanulmányi versenyre (10 017-10 019. p.)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2017. évi felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról (20 020-10 044. p.)

- Az Oktatási Hivatal közleménye felsőoktatási intézmények által érvénytelenné nyilvánított oklevelekről (10 045-10 443. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/20.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/3. (I.18.)

Benne többek között:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2016. december hónapra vonatkozóan (340-344. p.)

- A nemzetgazdasági miniszter közleménye az Éves Továbbképzési Tájékoztatóról – 2017 a belső ellenőrök kötelező szakmai továbbképzésével és a vizsga letételével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésével kapcsolatban (346-352. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/3.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/4. (I.13.)

Benne többek között:

- A Kormány 2/2017. (I. 12.) Korm. rendelete a Kulturális Javak Megőrzésének és Helyreállításának Nemzetközi Tudományos Központja Statútumának kihirdetéséről (82-91. p.)
(oktatás, képzés is)

- A Kormány 4/2017. (I. 12.) Korm. rendelete a munkaerő mobilitásának elősegítése céljából egyes kormányrendeletek, valamint az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról (93-94. p.)

- A Kormány 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelete a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (94-97. p.)
(Székesfehérvári Középiskolai Campus)

- A Kormány 1014/2017. (I. 12.) Korm. határozata a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar gyulai telephelyű Egészségtudományi Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról (99. p.)

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17004.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/2. (I.11.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 2/2017. (I. 11.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (136-137. p.)
(felsőoktatási képzési szerkezet)

- A Földművelésügyi Minisztérium versenyfelhívása a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2016/2017. tanévben (216-217. p.)

- A nemzetgazdasági miniszter 4/2017. (I. 11.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás módosításáról (138-210. p.)
(szakképzés, pénzügyi és vállalkozói ismeretek oktatása)

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/2.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/3. (I.11.)

Benne többek között:

- A Kormány 1/2017. (I. 11.) Korm. rendelete Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről (60-63. p.)

- A köztársasági elnök 1-4/2017. (I. 11.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésről (69-70. p.)

- A köztársasági elnök 5/2017. (I. 11.) KE határozata rektori megbízás alóli felmentésről (71. p.)

- A Kormány 1010/2017. (I. 11.) Korm. határozata a zsidó vallási közösségek egyes fejlesztéseinek támogatásáról, valamint az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2012. évben elfogadott 1883. számú határozatában foglalt egyes ajánlások végrehajtásáról szóló 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról (74-75. p.)

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17003.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017/1. (I.5.)

Benne többek között:

- A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2017. (I. 5.) MvM utasítása a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről (2. p.)

- A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2017. (I. 5.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról (101-112. p.)
(benne: fogyasztóvédelmi oktatás)

- Az emberi erőforrások minisztere közleménye  a nyilvános könyvtárak jegyzékéről (117-125. p.)

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2017/1.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2017/1. (I.3.)

Benne többek között:

- A Kormány 1004/2017. (I. 3.) Korm. határozata a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékához biztosítandó támogatás  érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról (40. p.)

- A Kormány 1006/2017. (I. 3.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról (43-51. p.)

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17001.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/67. (XII.30.)

Benne többek között:

- 67/2016. (XII. 30.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról (6680-6785. p.)

- 68/2016. (XII. 30.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról (6786-6831. p.)
 
- A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára (7049-7050. p,)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/67.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/66. (XII.29.)

Benne többek között:

- 38/2016. (XII. 29.) BM utasítás a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes belügyi tárgyú miniszteri utasítások módosításáról (6183-6192. p.)
(adományok)

- 61/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás a Klebelsberg Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról (6234-6268. p.)

- 65/2016. (XII. 29.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (6369. p.)
(Testnevelési Egyetem)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/66.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/220. (XII.29.)

Benne többek között:

- 51/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet A járási hivatalok átalakításához kapcsolódóan egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (85 422-85 424. p.)
(hivatal nevének átvezetése)
2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
(középiskolai felvételitankötelesség teljesítése, körzetmegállapítás, hátrányos helyzet, hiányzás, osztályozó vizsga)

- 53/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet Egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (85 431-86 077. p.)
(intézménynevek átvezetése)
1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
(SNI, egyéni előrehaladású nevelés és oktatás, óvodai csoportbasorolás, enyhe értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő iskolába való felvétele, utazó gyógypedagógus)

2. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosítása
(pedagógiai szakértő és pedagógiai előadó munkakör, szaktanácsadói névjegyzék nélküli kirendelés)
 
3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosítása
(Hídprogram, készségfejlesztő iskolák ..., vizsgakövetelmények)
 
4. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása
 
5. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosítása
(fogalommagyarázatok, korai fejlesztés, szakértői vélemény, intenzív ellátás, diagnosztikai feladat, nyomtatvány, végzettségi követelmények, létszám)
 
8. A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosítása
(specializáció, idegennyelvi követelmény)
 
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/219. (XII.28.)

Benne többek között:

- 499/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
(nemzetiségi intézmények)

- 500/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról (84 633-84 634. p.)

- 48/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról (84 636-85 333. p.)
(vizsgakövetelmények, nemzetiségi nyelv és irodalom, szakmai tárgyak,  köztük pedagógiai ismeretek )

- 49/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról (85 334-85 342. p.)
(honvédelmi terv köznevelési intézményekben, iskolai könyvtári gyűjtemény megóvása, oktatóanyagok,  polgári védelmi ismereteket oktatók felkészítése)

- 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet Kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyes háttérintézményei megszüntetéséhez kapcsolódó módosításáról (85 342-85 347. p.)
6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése

- 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról (85 351-85 363. p.)
(képzés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16219.pdf
é
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16219-2R.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/218. (XII. 28.)

Benne többek között:

- 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról (84 289-84 290. p.)
(Pest Megyei Kormányhivatal)

- 486/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet Egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról, valamint egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (84 324-84 334. p.)
1. Egyes európai uniós projektekkel kapcsolatos jogutódlásról
(OFI, tankerületi központ kifejezés átvezetése, esélyegyenlődési program. érettségi jogorvoslat hivatala, tankönyvellátási szerződés, KELLO tőkegyarapodás nem osztandó szét iskolai könyvtári állománygyarapításra, Klebelsberg Központ vezetői feltételek, tankerületek módosított listája)

- 495/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 482/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról (84 415. p.)

- 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet A költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények racionalizálásához kapcsolódó egyes oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (84 464-84 466. p.)
(OFI helyett EKE)
1. A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása
(OPKM neve)
2. Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése
7. Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló 66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet módosítása
(OPKM neve)

- 46/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (84 467-84 468. p.)
(tankerületi központ szöveg átvezetése)
6. Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosítása
(tankerületi központban)

- 47/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról (84 470-54 515. p.)

- 1864/2016. (XII. 28.) Korm. határozat A Budai Szerb Ortodox Egyházmegye és a magyarországi szerb nemzetiség fejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről (84 526. p.)
(Szegedi Szerb Oktatási Központ)

- 1867/2016. (XII. 28.) Korm. határozat A gyermek és az ifjúsági gyalogos vándortáborozás támogatásával kapcsolatos feladatokról (84 528. p.)

- 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozat A Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről (84 528-84 529. p.)

- 1881/2016. (XII. 28.) Korm. határozat A Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról (84 539-84 547. p.)

- 1883/2016. (XII. 28.) Korm. határozat Egyes kormányhatározatok módosításáról (84 550-84 553. p.)
(határon túli források)

- 1868/2016. (XII. 28.) Korm. határozat A Nemzeti Élsport és Utánpótlás-nevelési Képzési Központok Magyarországon történő létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről (84 528-84 529. p.)

- 1880/2016. (XII. 28.) Korm. határozat A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem „MOME Laboratory” Kreatív Innovációs és Tudáspark egyetemi campus állami beruházás megvalósítása érdekében szükséges források rendelkezésre állásáról (84 538. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16218.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/217. (XII.27.)

Benne többekközött:

- 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (83 925-83 949. p.)
(közlekedési szakoktatók, e-learning)
9. A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

- 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról (83 950-83 999. p.)
(kerettanterv, oktatási segédlet, sportiskola, terápiás jellegű sportoktatás, szabadidősport, képzés)

- 477/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról (84 037-84 074. p.)
11. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása
26. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása
(ügyintézés, kedvezmény)
69. A szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

- 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő módosításáról, valamint a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosításáról (84 102-84 112. p.)

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
5. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása
6. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról
7. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása
9. A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékéről szóló 38/2011. (VI. 29.) NEFMI rendelet módosítása
(továbbképzés, gyakorlat)
 
- 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet Az Igazságügyi Hivatalt és más központi hivatalokat, valamint a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézményeket érintő szervezeti átalakításokkal kapcsolatos, az igazságügyi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról (84 112-84 127. p.)
11. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

- 1853/2016. (XII. 27.) Korm. határozat A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról (84 150-84 165. p.)

13. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról szóló 1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat
módosítása36. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1432/2015. (VI. 30.) Korm. határozat módosítása
 
- 1856/2016. (XII. 27.) Korm. határozat A Márton Áron Szakkollégium 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám alatti épületének teljes körű felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról (84 166-84 167. p.)

- 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének visszapótlásáról (84 167-84 168. p.)
(intézményfelújítás, tornaterem-építés)

- 1859/2016. (XII. 27.) Korm. határozat a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016 (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
(GINOP, képzés, felnőttképzési hálózat)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16217.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/65. (XII.23.)

Benne többek között:

- A Gazdasági Versenyhivatal elnökének 7/2016. (XII. 23.) GVH utasítása a versenykultúra és a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló tevékenységek Gazdasági Versenyhivatal általi támogatásáról és az ezzel összefüggő pályázatokra, egyedi támogatási kérelmekre vonatkozó eljárásrendről (6075-6132. p.)
(oktatási, könyvtári vonatkozások)

- A Nemzetgazdasági Minisztérium versenyfelhívása a szakiskolai képzésben részt vevő tanulók részére meghirdetett Szakma Kiváló Tanulója Versenyre a 2016/2017. tanévben (6172-6173. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/65.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/216. (XII.23.)

Benne többek között:

- 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról (83 791-83 793. p.)

- 464/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (83 796-83 829. p.)
16. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

- 1846/2016. (XII. 23.) Korm. határozat A Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes felsőoktatási célú hasznosítása érdekében történő átfogó, állagmegóvó felújításával összefüggő kivitelezési munkák forrásának biztosításáról (83 912. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16216.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/215. (XII.22.)

Benne többekközött:

- 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról (83 694-83 717. p.)
(köznevelési is)

- A Kormány 1821/2016. (XII. 22.) Korm. határozata a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról (83 723-83 733. p.)
(benne pl.: OFI, felsőoktatás, köznevelés, határon túl, nemzetközi, szakdiplomácia)

- 1825/2016. (XII. 22.) Korm. határozat A Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola épületének és közvetlen környezetének felújításához szükséges forrásbiztosításról (83 744. p.)

- A Kormány 1826/2016. (XII. 22.) Korm. határozata a magyar keresztes hadjárat 800. évfordulója: 1217–2017 Az UNESCO Világörökség Crac des Chevaliers magyar koncessziójának támogatásához szükséges források biztosításáról (83 745. p.)
(nem állami felsőoktatási intézmények)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16215.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/64. (XII.22.)

Benne többekközött:

- A honvédelmi miniszter 69/2016. (XII. 22.) HM utasítása egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról (5862-8578. p.)
(előmenetel)

- Az országos rendőrfőkapitány 35/2016. (XII. 22.) ORFK utasítása a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre háruló feladatokról (5907-5918. p.)

- 36/2016. (XII. 22.) ORFK utasítás a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról (5919-5985. p.)
(oktatással kapcsolatos iratok is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/64.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/213. (XII.22.)

Benne többek között:

- 55/2016. (XII. 22.) BM rendelet Egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek módosításáról (83 176-83 183. p.)
(benne: oktaói beosztások)

- 25/2016. (XII. 22.) HM rendelet Egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról (83 261-83 302. p.)

11. A kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosítása

- 57/2016. (XII. 22.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról (83 318-83 325. p.)
(benne: szakképzési és felnőttképzési támogatások)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16213.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/212. (XII.21.)
Benne többek között:
 
- A nemzeti fejlesztési miniszter 54/2016. (XII. 21.) NFM rendelete
a fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet XVII. fejezet címrendjének változásából eredő módosításáról (83 123-83 142. p.)
(iskolaberuházás is)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16212.pdf

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/19. (X.25.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Az Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny 2016/2017-es tanévre szóló versenykiírása (9702-9704. p.)

- Az Oktatási Hivatal közleménye felsőoktatási intézmények által érvénytelenné nyilvánított oklevelekről (9705-9786. p.)

- A Miskolci Egyetem közleménye bizonyítvány, oklevél érvénytelenítéséről (9787. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/19.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/211. (XII.20.)

Benne többek között:

- 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozat Az egyes civil és egyéb szervezetek támogatása forrásszükségletének biztosításáról (83 011-83 016. p.)

- 1813/2016. (XII. 20.) Korm. határozat Az egyes egyházi célú támogatások forrásszükségletének biztosításáról (83 016-83 018. p.)
(egyházi tankönyvfejlesztés)

- 1814/2016. (XII. 20.) Korm. határozat Az egyes sportcélú támogatások forrásszükségletének biztosításáról (83 018-83 021. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16211.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/210. (XII.20.)

Benne többek között:

- 86/2016. (XII. 20.) FM rendelet A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosításáról (82 964-82 985. p.)
(iskolagyümölcs)

- 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat Egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról (82 992-82 993. p.)

- 1802/2016. (XII. 20.) Korm. határozat Az egyes határon túli támogatási ügyek forrásszükségletének biztosításáról (82 996-83 001. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16210.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/63. (XII.19.)

Benne többek között:

- Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz17) (5751-5762. p.)
(oktatási célú is)

- A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról (5841-5845. p.)
(iskolát is érinti)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/63.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/209. (XII.19.)

Benne többek között:

- 1793/2016. (XII. 19.) Korm. határozat Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2016. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról (82 822-82 826. p.)
(építés)

- 1798/2016. (XII. 19.) Korm. határozat A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról és az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozat módosításáról (82 833-82 840. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16209.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/208. (XII.19.)

Benne többek között:

- 2016. évi CLXV. törvény Egyes gyermekvédelmi és egészségügyi tárgyú törvényeknek a gyermekek biztonságának és védelmének fokozása érdekében történő módosításáról (82 617-82 619.)

- 2016. évi CLXVI. törvény Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról (82 619-82 634. p.)

- 2016. évi CLXVII. törvény A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény és egyéb törvények módosításáról (82 634-82 642. p.)
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
(bölcsödei pedagógusok pótszabadsága)

- 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (82 658-82 677. p.)

2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
3. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
11. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
12. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
14. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16208.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/207. (XII. 17.)

Benne többek között:

- 1787/2016 (XII. 17.) Korm. határozat Az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (82 604-82 612. p.)
(költségvetés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16207.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/62. (XII.16.)

Benne többek között:

- 59/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (5556. p.)
(intézményirányítási és finanszírozási rendszer, felsőoktatás, köznevelés)

- 60/2016. (XII. 16.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (5557. p.)
(fogyatékos emberek társadalmi integrációja)

- 42/2016. (XII. 16.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 33/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 2–3. §-ának hatálybalépéséről (5573. p.)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2016. november hónapra vonatkozóan (5576-5578. p.)

- A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felnőttképzést folytató intézmények külső értékelése során felszámítható díj legmagasabb összegéről (5580. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/62.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/206. (XII. 16.)

Benne többek között:

- 33/2016. (XII. 16.) MvM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról (82 588-82 591. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16206.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/205. (XII.16.)

Benne többek között:

- 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról (82 404-82 421. p.)
13. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
(átadás)

- 442/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról (82 441-82 461. p.)

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
2. A biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről szóló 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
(közreműködő intézmény, igazolás, érvényesség, adategyeztetés, nyugdíjasok ...)
4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
(szakváltás költsége)
6. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
(egyéni felkészülők, komplex vizsga)
7. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
(határidő, hiány, határon túli képzés ösztöndíja, szükséges emlet szintű érettségi vizsgák 2017 és 2018)
és nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
(határidő)
9. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
(gyógypedagógia)
10. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
(tartalomszolgáltatás, hallgatói kompetenciamérés, formanyomtatványok)
11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
(diákotthon, követelménymódosítás közös képzés, )

- 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről (82 499-82 580. p.)
(benne: képzés is)

- A Kormány 1782/2016. (XII. 16.) Korm. határozata az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes HCEMM projektkonzorcium felsőoktatási intézmény tagjainak nonprofit gazdasági társaságban való részesedésszerzéséhez való hozzájárulásról (82 582. p.)

- 1784/2016. (XII. 16.) Korm. határozat „A globális felelősségvállalásra nevelésről a formális és nem-formális oktatásban Magyarországon” című koncepcióról (82 583. p.)
 
- 1785/2016. (XII. 16.) Korm. határozat A „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” elfogadásáról (82 584. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16205.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/204. (XII.15.)

Benne többek között:

- A Kormány 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról (82 295-82 313. p.)

- A Kormány 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozata a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjához nyújtott támogatással összefüggő előirányzat-átcsoportosításról (82 330-82 341. p.)

- A Kormány 1766/2016. (XII. 15.) Korm. határozata
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervek és a helyi önkormányzatok közötti feladat- és intézmény átadás-átvételéről (82 342-82 343. p.)
KLIK
 
- 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat A 2015. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról (82 346-82 353. p.)
 
- A Kormány 1769/2016. (XII. 15.) Korm. határozata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása alcím, 6. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról (82 354. p.)
 
- A Kormány 1778/2016. (XII. 15.) Korm. határozata a Rudnay Sándor Alapítvány támogatásáról (82 371. p.)
 
- 1779/2016. (XII. 15.) Korm. határozat A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program első üteméről (82 373. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16204.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/203. (XII.15.)

Benne többek között:

- 2016. évi CLII. törvény A higanyról szóló Minamata Egyezmény kihirdetéséről (82 006-82 055. p.)
(társadalmi tudatosság és oktatás)

- 2016. évi CLXII. törvény Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról (82 189-82 191. p.)

1. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

- 2016. évi CLXIII. törvény A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról (82 191-82 199. p.)
(mozgóképszakmai képzési hozzájárulás)

A Kormány 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól (82 220-82 260. p.)(továbbképzési, művészetpedagógiai adatszolgáltatás, A Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16203.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/61. (XII. 15.)

Benne:

- 36/2016. (XII. 15.) MvM utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról (5492-5513. p.)
(kormányhivatali képzés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/61.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016. 18. (X.7.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Az Oktatási Hivatal közleménye felsőoktatási intézmények által érvénytelenné nyilvánított oklevelekről (6515-6535. p.)

- Az Oktatási Hivatal közleménye a 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyről (6536. p.)
(helyesbítés)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/18.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/201. (XII. 14.)

Benne többek között:

- 1756/2016. (XII. 14.) Korm. határozat A Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpontjának létrehozásáról (81 963. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16201.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/199. (XII. 14.)

Benne többek között:

- 2016. évi CXLI. törvény a Magyar Corvin-lánc Testületről (81 763-81 765. p.)
(magyar nemzeti oktatás fellendítéde)

- 2016. évi CXLVI. törvény A szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok átadásával összefüggő egyes törvények módosításáról (81-825- 81 827. p.)

1. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása
2. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével

összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak
átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény módosítása
 
- A köztársasági elnök 482-484/2016. (XII. 14.) KE határozata rektori megbízásról (81 894-81 895. p.)

- A miniszterelnök 131/2016. (XII. 14.) ME határozata főiskolai rektor megbízásáról (81 896. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16199.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/198. (XII. 13.)

Benne többek között:

- 1727/2016. (XII. 13.) Korm. határozat A vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól (81 714. p.)

- 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programjáról (81 714-81 719. p.)

- A Kormány 1729/2016. (XII. 13.) Korm. határozata a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervéről (81 719. p.)
(elfogadás)

- 1735/2016. (XII. 13.) Korm. határozat A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról (81 725. p.)

- A Kormány 1742/2016. (XII. 13.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt EFOP-3.6.1-16 azonosító számú („Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról (81 739-81 742. p.)

- 1749/2016. (XII. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásaiból történő finanszírozás biztosítása érdekében meghirdetett FIEK_16 kódszámú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című) pályázati felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásának jóváhagyásáról (81 756-81 758. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16198.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/195. (XII. 10.)

Benne többek között: 

- 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról (79 538-79 542. p.)
(többekközött: Oktatási Hivatal)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16195.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/194. (XII. 9.)

Benne többek között:

- 1722/2016. (XII. 9.) Korm. határozat Az Országos Felsőoktatási Kollégiumfejlesztési Stratégiáról (79 521-79 522. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16194.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/60. (XII. 7.)

Benne többek között:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2016/2017. tanévre (5482-5485. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/60.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/193. (XII. 8.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelete a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról (79 459-79 466. p.)
(ételek, étkeztetés típusa, iskolai kihirdetés)

- 49/2016. (XII. 8.) NGM rendelet A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet és az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról (79 469-79 482. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16193.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/192. (XII.6.)

Benne többek között: 

- 2016. évi CXL. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről (79 306-79 428. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16192.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/191. (XII. 5.)

Benne többek között:

- 2016. évi CXXXII. törvény A Honvédelmi Sportszövetségről (79 039-79 043. p.)
(benne: köznevelési és felsőoktatási feladatok)

- 2016. évi CXXXV. törvény a dohányzás visszaszorításával összefüggő egyes törvények módosításáról (79 050-79 056. p.)
(benne: képzés)

- A Kormány 396/2016. (XII. 5.) Korm. rendelete az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról (79 137-79 145. p.)

- A köztársasági elnök 465/2016. (XII. 5.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésről (79 198. p.)

- A Kormány 1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozata az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014–2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről (79 200-79 202. p.)

- A Kormány 1707/2016. (XII. 5.) Korm. határozata az Akkreditálási Tanácsról szóló 1956/2015. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról (79 204. p.)
(delegáló szervezetek)

- A Kormány 1717/2016. (XII. 5.) Korm. határozata a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról (79 213-79 299. p.)
(a kiemelt projektek között oktatsi, iskolai vonatkozásúak)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16191.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/190. (XII. 2.)

Benne:

- 2016. évi CXXX. törvény A polgári perrendtartásról (78 878-79 023. p.)
(többek között: gyermekek tartása, elhelyezése, szülői ügyek)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16190.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/189. (XII.2.)

Benne többek között: 

- 2016. évi CXXVII. törvény A közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról (78 836-78 857. p.)

14. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

37. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
(diákigazolvány, engedélyezési ügyintézési határidők)

38. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
(diákigazolvány)

- 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet A felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról (78 867-78 871. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16189.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/188. (XII.2.)

Benne többek között:

- 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeleteknek a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő módosításáról (78 298-78 681. p.)
(többek között: Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ,   Lakitelek Népfőiskola, Miskolci Egyetem,  fertődi Porpáczy Aladár Középiskola)

- 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról (78 682-78 692. p.)
(többek között: gyermekjogi képviselő)

- 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről (78 693-78 741. p.)
(többek között: képzés, szakoktatók, vizsgáztatás)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16188.pdf

 

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/187. (XII.2.)

Benne többek között:

- 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (77 950-78291. p.)
(OFI, oktatásügyi közvetítői szolgálat, hallgatók rehabilitációs szakértője,  oktatási igazolványok, OH, ellenőrzések fellebezése,  egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer, adatgyüjtő adatbázisok, igazságügyi, építésügyi,  szakhatóságok, iskolai egészségfejlesztési programok, egészségügyi szakképzés, szociális képzés, A külföldi bizonyítványok elismerése,  felnőttképzési tevékenység engedélyezése)

- A Kormány 1700/2016. (XII. 2.) Korm. határozata a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról (78 292-78 295. p.)
(könyvtári dokumentumok digitalizálása)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16187.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/59. (XI.30.)

Benne többek között:

- 57/2016. (XI. 30.) EMMI utasítás a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás módosításáról (5337-5338. p.)
(jóváhagyás, költségtérítés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/59.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/185. (XI.30.)

Benne többek között:

- 377/2016. (XI. 30.) Korm. rendelet Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról (77 640-77 834. p.)
(3. mell.: EMMI)

- Az emberi erőforrások minisztere 35/2016. (XI. 30.) EMMI rendelete a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet módosításáról (77 875-77 880. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16185.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/184. (XI.29.)

Benne többek között:

- A Kormány 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelete az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről (77 342-77 345. p.)
(szakmai képzések, továbbképzések és vizsgák)

- A nemzetgazdasági miniszter 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelete a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (77 481-77 482. p.)
(jövedéki ügyintézői szakképesítés)

- A Kormány 1673/2016. (XI. 29.) Korm. határozata az új nemzetközi magánjogi törvény koncepciójáról (77 573-77 582. p.)
(családjog, gyermek családi jogállása, szülő–gyermek jogviszony)

- A Kormány 1681/2016. (XI. 29.) Korm. határozata a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról (77 590. p.)
(Mezőgazdasági szakoktatás)

- 1690/2016. (XI. 29.) Korm. határozat Az ukrajnai Beregszászi Járásban működő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tervezett tanuszoda- és tornaterem-fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről (77 609. p.)

- 1697/2016. (XI. 29.) Korm. határozat A GINOP-2.3.4-15-2016-00003 azonosító számú („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a Széchenyi István Egyetemen” című) egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához való hozzájárulásról (77 634-77 635. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16184.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/17. (IX.21.)
Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:
 
- A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulója dokumentációjának közzététele (3523-3560. p.)
 
- Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület által meghirdetett versenyek - versenykiírás a 2016/2017. tanévre (3561-3568. p.)
 

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/58. (XI.24.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 56/2016. (XI. 24.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (5264. p.)
(utánpótlásnevelés, sportiskola)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/58.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/182. (XI.25.)

Benne többek között:

- 2016. évi CXXVI. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (77 230-77 246. p.)

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
(szakértő, fellebezés)

2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
(osztály- és csoportlétszámok, alapfeladat, új érettségi vizsgatárgy és követelmény kiadása,  köznevelési rendszer intézményei, szakképzési évfolyam, Hídprogram pótlék, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola, hon- és rendvédelmi intézményvezetői megbízás, KIR adategyeztetés- és kérés, készségfejlesztő iskolai felelősségbiztosítás, felvételi körzethatár fellebbezése, fegyelmi eljárás, NOKS maximális fokozata, nevelési-oktatási feladat intézményi tanácsban, magántanuló, nem magyar állampolgárok iskolakötelezettsége, felhatalmazás külön rendeletekre, kerettanterv jóváhagyási eljárása, hazai felsőfokú/pedagógus végzettség hiánya, intézmény- és kifejezésnevek cseréje)

3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása
(illetmény)

4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
(konzisztórium tagjának joga, képzési idő, alapító okirat hatályosulása, támogatott félévek, szomszédos állomokban élő magyraok munkaviszony-kötelezettsége,  állami (rész)ösztöndíj adminisztrációja, oktatási hivatal jogköre, állami támogatás célja, alapfeladaton túli támogatások, szakkollégium támogatása, Magyar Táncművészeti Egyetem képzési eltérése, Soproni Egyetem, államilag elismert felsőoktatási intézmények felsorolása)

5. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény módosítása
(egy § nem lép hatályba)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16182.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/181. (XI.23.)

Benne többek között:

- 1669/2016. (XI. 23.) Korm. határozat A 2015. évi költségvetési maradványok felhasználásáról (77 132-77 134. p.

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16181.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/180. (XI.23.)

Benne többek között:

- 46/2016. (XI. 23.) BM rendelet A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosításáról (77 030-77 041. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16180.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/179. (XI.21.)

Benne többek között:

- 2016. évi CXXII. törvény a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény végrehajtásáról (76 898-77 010. p.)
(Oktatási Hivatal adótartozás elengedése, ingatlan átadása református felsőoktatás számára, költségvetés 2015-ös teljesítési számai, egyszeri 2016-os egyházi köznevelési támogatás)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16179.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/178. (XI.18.)

Benne többek között:

- 2016. évi CXVI. törvény Az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról (76 731-76 764. p.)

16. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása

19. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása
(érinti: óvodakötelezettség, iskolakötelezettség)

- 2016. évi CXIX. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (76 782-76 804. p.)
(érinti: mindennapos testnevelés, sportiskola, utánpótlás-nevelés)

- 2016. évi CXXI. törvény Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról (76 806-76 854. p.)

19. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása
(érinti: oktatási igazolvány)

53. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása
(külföldi hallgatók)

74. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
(KÜNY, FIR)
 
- A Kormány 352/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete a bizalmi szolgáltatásokról szóló uniós szabályozásra tekintettel szükséges egyes kormányrendeletmódosításokról (76 870-76 871. p.)
5. A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és
követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása
(egységes dokumentum)
 
7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
(elektronikus bélyegző)
 
- 354/2016. (XI. 18.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról (76 875-76 876. p.)
(lemorzsolódás, jelzőrendszer, adatszolgáltatás, Szakképzési Hídprogram)
 
- A Kormány 356/2016. (XI. 18.) Korm. rendelete a Budafoki Munkás Testedző Egyesület sporttelepének felújításával-fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról (76 897-76 882. p.)
 
- 1660/2016. (XI. 18.) Korm. határozat A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv módosított 59. cikkének végrehajtása keretében teljesítendő, a szabályozott szakmákra vonatkozó nemzeti szabályozások felülvizsgálata eredményeképpen összeállított Nemzeti Cselekvési Tervről (76 886. p.)

- 1662/2016. (XI. 18.) Korm. határozat A 2017. évben megrendezendő nemzetközi családügyi konferenciával kapcsolatos kormányzati támogatásról (76 889. p.)

- 1666/2016. (XI. 18.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (76 893. p.)

- 118/2016. (XI. 18.) ME határozat Állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról (76 894. p.)

- 119/2016. (XI. 18.) ME határozat A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának megbízásáról (76 895. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16178.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/57. (XI.18.)

Benne többek között:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei 2016. október hónapra vonatkozóan (5198-5200. p.)

- A Miniszterelnökség közleménye Pro Architectura díj adományozásáról (5201. p.)

- A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről (5202-5204. p.)

- A belügyminiszter felhívása a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoporton belül a belügyminiszter felelősségi körébe tartozó vízügyi szakképesítések szakmai tanulmányi versenyére a 2016/2017-es tanévben (5205-5207. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/57.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/177. (XI.17.)

Benne többek között:

- 340/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról (76 588-76 599. p.)
(napi összeg számítása, súlyszorzó)
 
- A Kormány 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelete a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet és a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról (76 629-76 637. p.)
(TeIR TÉRPORT oktatási célú hozzéférése)
 
- A nemzetgazdasági miniszter 40/2016. (XI. 17.) NGM rendelete a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról (76 649-76 662. p.)
 
- 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet A vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről (76 662-76 672. p.)
 
- 1624/2016. (XI. 17.) Korm. határozat A 2017-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati 
felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről (76 690-76 691. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16177.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/176. (XI.15.)

Benne többek között:

- 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet Az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami tisztviselők részére előírt szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülés eljárási szabályairól, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében megszerzett szakképzettséghez kötött munkakörök meghatározásáról (76 566-76 568. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16176.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/174. (XI.11.)

Benne többek között:

- A Kormány 335/2016. (XI. 11.) Korm. rendelete egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról (76 406-76 416. p.)

5. Az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 199/2015. (VIII. 23.) Korm. rendelet módosítása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16174.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/56. (XI.10.)

Benne többek között:

- A Belügyminisztérium elismerési hírei 2016. október hónapban (5148-5153. p.)

- A Földművelésügyi Minisztérium felhívása a minisztérium hatáskörébe tartozó szakmai tanulmányi versenyekre a 2016/2017-es tanévben (5159-5168. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/56.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/172. (XI.8.)

Benne többek között:

- A Kormány 1605/2016. (XI. 8.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár informatikai fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról (76 325-76 326. p.)

- 1608/2016. (XI. 8.) Korm. határozat Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról (76 327-76 346. p.)

- 1609/2016. (XI. 8.) Korm. határozat Az EFOP-4.1.1-15 azonosító számú („Egyes egyházi oktatási infrastrukturális fejlesztések” című) felhívásra benyújtott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról (76 347-76 348. p.)

- 1614/2016. (XI. 8.) Korm. határozat A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, valamint a Felső-Szabolcsi Kórház által megkezdett fejlesztések lezárásához szükséges források biztosításáról (76 392. p.)

- A köztársasági elnök 436/2016. (XI. 8.) KE határozata rektori megbízásról (76 317. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16172.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/170. (XI.4.)

Benne többek között:

- 2016. évi CX. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról (76 274-76 286. p.)

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

- 2016. évi CXIII. törvény egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos  módosításáról (76 288-76 292. p.)

1. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16170.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/168. (XI.2.)

Benne többek között:

- 43/2016. (XI. 2.) NFM rendelet A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet és a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól szóló 27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet módosításáról (76 218-76 234. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16168.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/167. (X.28.)

Benne többek között:

- A Kormány 329/2016. (X. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról (76 206-76 208. p.)
(pl.: védőnő, iskolaegészségügy)

- Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16167.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/165. (X.27.)

Benne többek között:

- 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet Az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről (75 653-76 658. p.)

- 322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíjáról, valamint a részt vevő pedagógusok pótlékáról (75 659-75 668. p.)
(benne pl.: időtartam, összeg, folyósítás, pótlék számítása, igénylés módja, igénylőlap, elszámolás)

- 323/2016. (X. 27.) Korm. rendelet A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról (75 669-75 676. p.)

- 324/2016. (X. 27.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
módosításáról, valamint az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról (75 676-75 677. p.)
(benne pl.: jogviszony beszámítása, nyugdíj előtti időszak, sikeretlen eljárás utáni rendkívüli eljárás, tankerületi központok létrejöttének határideje)
 
- A Kormány 1591/2016. (X. 27.) Korm. határozata a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról (76 152-76 153. p.)
(iskolákat is érintő)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16165.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/164. (X.25.)

Benne többek között:

- 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről (75 433-75 587. p.)
(benne: elismert, támogatott, korlátozottan támogatott szakképesítések, keretszámok)

- 318/2016. (X. 25.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletnek a középfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők bérrendezésével összefüggő módosításáról (75 588-75590. p.)
(benne: pótlékok)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16164.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/53. (X.21.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről (4985-4994. p.)
(törlési jegyzék, köztük több iskolai és pedagógiai könyvtár)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/53.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/160. (X.21.)

Benne többek között:

- 1578/2016. (X. 21.) Korm. határozat A 2017. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről (71 004-71 007. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16160.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/159. (X.20.)

Benne többek között:

- 2016. évi CIV. törvény A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról (70 903-70 963. p.)
1. Egyes költségvetési szervek feladatainak átadásával összefüggő rendelkezések
(OFI megszűnése feladat- és vagyonátadása)

31. A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása
 
42. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosítása
(nemzeti könyvtár feladata a digitalizálás, OPKM)
 
49. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
 
94. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
 
97. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása
(illetékes szervek névváltozásának átvezetése)
 
101. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
 
106. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény módosítása
 
118. A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény módosítása
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/158. (X.19.)

Benne többek között:

- 314/2016. (X. 19.) Korm. rendelet Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról (70 820-70 821. p.)

- 1573/2016. (X. 19.) Korm. határozat A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról (70 836. p.)

- A Kormány 1577/2016. (X. 19.) Korm. határozata egyes, a GINOP-2.3.4-15 azonosító jelű („Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése” című) pályázati felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához való hozzájárulásról (70 852-70 853. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16158.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/51. (X.14.)

Benne többek között:

- 47/2016. (X. 14.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról (4774-4840. p.)
(benne: egészségügyi, nemzetközi, egyházi, nemzetiségi, civil terület)

- 48/2016. (X. 14.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkárának irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatairól és eljárásuk rendjéről (4841-4861. p.)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei (4890-4892. p.)

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/51.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/156. (X.14.)

Benne többek között:

- 311/2016. (X. 14.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról (70 524-70 712. p.)

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosítása
(szóbeli tételsor összeállítása, közismereti és szakmai tárgyak vizsgakövetelményei)
2. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosítása
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/155. (X.13.)

Benne többek között:

- 309/2016. (X. 13.) Korm. rendelet A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról (70 424-70 427. p.)

- A Kormány 1535/2016. (X. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2016–2017. évekre vonatkozó cselekvési tervéről (70 454-70 459. p.)

- A Kormány 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozata a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról (70 459-70 461. p.)

- A Kormány 1538/2016. (X. 13.) Korm. határozata a Nemzeti Versenyképességi Tanács létrehozásáról (70 462. p.)
(oktatási terület bevonásával)

- A Kormány 1547/2016. (X. 13.) Korm. határozata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról (70 474. p.)

- A Kormány 1552/2016. (X. 13.) Korm. határozata a Lakitelek Népfőiskola működési költségeinek biztosításáról (70 479. p.)

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16155.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/50. (X.12.)

Benne többek között:

- A nemzetgazdasági miniszter 18/2016. (X. 12.) NGM utasítása a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és Működési  Szabályzatáról (4 727-4 758. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/50.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/154. (X.12.)

Benne többek között:

- A belügyminiszter 40/2016. (X. 12.) BM rendelete az egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvényhez kapcsolódó egyes BM rendeletek módosításáról (70 372-70 373. p.)

5. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16154.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/150. (X.3.)

Benne többek között:

- 101/2016. (X. 3.) ME határozat Főiskolai tanárok kinevezéséről (70 274. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16150.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/48. (IX.30.)

Benne többek között:

- A nemzeti fejlesztési miniszter 20/2016. (IX. 30.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 2016. évi fejezeti és központi kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről szóló 4/2016. (III. 10.) NFM utasítás módosításáról (4 604-4 612. p.)

- Az Igazságügyi Minisztérium közleménye elismerések adományozásáról (4 616-4 619. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/48.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/147. (IX.29.)

Benne többek között:

- 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi (70 105-. p.)

2. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet módosításaágazati képzésekkel összefüggő módosításáról 
3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása
5. Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet módosítása
6. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása
7. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása
 
- 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat A Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról (70 222. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16147.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/146. (IX. 27.)

Benne többek között:

- 1518/2016. (IX. 27.) Korm. határozat A Közös Esély Intézkedési Tervről (70 082-70 086. p.)
(kisgyermeknevelők, végzettség nélküli iskolaelhagyás, gyermek- és ifjúságvédelem)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16146.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/142. (IX.21.)

Benne többek között:

- 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról (69 781-69 882. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16142.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/46. (IX.20.)

Benne többek között:

- 27/2016. (IX. 20.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás módosításáról (4 438-4 507. p.)
(oktatási, köznevelési igazgatás is)

- Az emberi erőforrások minisztere 45/2016. (IX. 20.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (4 508-4 509. p.)

(kora gyermekkori intervenció)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/46.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/141. (IX.20.)

Benne többek között:

- A nemzeti fejlesztési miniszter 39/2016. (IX. 20.) NFM rendelete a fejezeti és egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet módosításáról (69 745. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16141.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/140. (IX.19.)

Benne többek között:

- 314-315/2016. (IX. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (69 735. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16140.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/45. (IX.15.)

Benne többek közöt:

- A Belügyminisztérium 2016. augusztus havi elismerési hírei (4 392. p.)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma személyügyi hírei (4 397-4 398. p.) 

- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről (4 402-4 420. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/45.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/16. (VIII.17.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- 35/2016. (VII. 15.) HM utasítás a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás (3367-3370. p.)

- Közlemény a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékérőlmódosításáról (3381-3382. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/16.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/15. (VIII.12.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- 31/2016. (VI. 30.) EMMI–BM–IM–MvM együttes utasítás a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportról (3271-3272. p.)

- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye habilitált doktori címet szerzettekről (3296. p.)

- Közlemény oklevél érvénytelenítéséről (3297. p.)

- A Tempus Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata (3298-3306. p.)
 
Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/15.pdf

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/14. (VIII.11.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- 23/2016. (VI. 8.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól (3184-3186. p.)
(ingyenesség, tartós tankönyv, iskolai könyvtár)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/14.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/13. (VIII.9.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 2/2016. (V. 27.) SZTNH utasítása az Oktatási Bizottság tevékenységéről és összetételéről (3009. p.)

- Közlemény oklevél érvénytelenítéséről (3044. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/13.pdf

 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/12. (VIII.1.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- A Kármán Tódor-díj 2016. évi pályázati felhívása (2909. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/12.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/11. (VII.14.)

Benne többek között a Magyar Közlönyben már megjelenteken túl:

- Felhívás a Szakképző Iskolák X. Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenyére (2837. p.)

- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közleménye habilitált doktori címet szerzettekről (2838. p.)

- Közlemény oklevél érvénytelenítéséről (2839. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/11.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/10. (VII.12.)

Benne többek között:

- 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (2701-2702. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/50.)

- A köztársasági elnök 114-116/2016. (IV. 12.) KE határozatai egyetemi tanári kinevezésekről (2703-2705. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/51.)

- Az Országgyűlés 5/2016. (IV. 5.) OGY határozata a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról (2706. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/46.)

- 6/2016. (IV. 5.) OGY határozat a Magyar Felsőoktatás Napjáról (2707. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/46. )

-  Az Országgyűlés 7/2016. (IV. 5.) OGY határozata gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről (2708. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/46.)

- A Kormány 1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozata a közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról (2709. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/46.)

- 1172/2016. (IV. 6.) Korm. határozat a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (2712. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/47.)

- 1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozat a Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben történő Alumni Találkozó megrendezéséről (2713. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/50.)

- 37/2016. (IV. 6.) ME határozat a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (2714. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/47.)

- 38/2016. (IV. 6.) ME határozat a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti oktatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (2715. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/47.)

- 41/2016. (IV. 6.) ME határozat főiskolai tanár kinevezéséről (2716. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/47.)

- 42/2016. (IV. 6.) ME határozat állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról (2717. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/47.)

- A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2015. évi közhasznú beszámolója (2752-2757. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/10.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/139. (IX.16.)

Benne többek között:

-27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16139.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/137. (IX.14.)

Benne többek között:

-60/2016. (IX. 14.) FM rendelet  Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16137.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/134. (IX.2.)

Benne többek között: 

- 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozat A Gyermekek Számára Biztonságos Internetszolgáltatás megteremtéséről, a tudatos és értékteremtő internethasználatról és Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájáról (68589-68590. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16134.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/133. (IX.1.)

Benne többek között:

- 37/2016. (IX. 1.) BM rendelet Egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (68498-68509. p.)

10. A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása
11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet módosítása
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/132. (VIII.31.)

Benne többek között:

- 266/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról (68301-68303. p.)

- A Kormány 1483/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásáról (68313. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/131. (VIII.31.)

Benne többek között:

- A köztársasági elnök 303/2016. (VIII. 31.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésekről (68277-68279. p.)

- A köztársasági elnök 304/2016. (VIII. 31.) KE határozata rektori megbízásról (68279. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16131.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/130. (VIII.31.)

Benne többek között:

- 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (67832-68227. p.)

- 1471/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról (68235-68247. p.)

- A Kormány 1472/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról (68248-68254. p.)

- A Kormány 1475/2016. (VIII. 31.) Korm. határozata a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról (68261-68268. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16130.pdf
é
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16130-2R.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/129. (VIII.31.)

Benne: 

- 30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet A szakképzési kerettantervekről (16758-67740. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16129.pdf
é
s további 17 melléklet, melyek elérhetőek innen: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=0400&pageindex=0400


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/42. (III.23.)

Benne többek között:

- 41/2016. (VIII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról (4166-4233. p.)

- Az emberi erőforrások minisztere 42/2016. (VIII. 31.) EMMI utasítása a kiadmányozási jogkör átadásáról szóló 42/2015. (VIII. 31.) EMMI utasítás módosításáról (4234. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/42.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/128. (VIII.30.)

Benne többek között:

- 25/2016. (VIII. 30.) MvM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról (16185. p.)

- 36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról (16189-16606. p.)

- 23/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról (16607-16697. p.)
(témák: óraszám, biológia-egészségtan)

- 24/2016. (VIII. 30.) EMMI rendelet A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról (16698-16753. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16128.pdf
é
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16128-2R.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/127. (VIII.26.)

Benne többek között:

- 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról (15241-16127. p.)
(új szakképesítések, jogosultságok megfeleltetése, vizsgakövetelmények)

- 85/2016. (VIII. 26.) ME határozat Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról (16129. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16127.pdf

és http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16127-2R.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/39. (VIII.25.)

Benne többek között:

- A belügyminiszter 19/2016. (VIII. 25.) BM utasítása a Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2014. (IX. 5.) BM utasítás módosításáról (3995-4007. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/39.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/126. (VIII.25.)

Benne:

- 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról (13438-15121. p.)
(szakgimnáziumok 9–12. évfolyama,  szakközépiskolák 9–13. évfolyama, mindennapos testnevelésbe beszámítható sport kerettantervek, Kosárpalánta és Szivacskézilabda kerettanterv, Köznevelési Hídprogram kerettanterve, enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó szakiskola 9-12. évfolyama (OKJ), 

- 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet Az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről (15122-15238. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16126.pdf

és http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16126-2R.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/125. (VIII.24.)

Benne többek között:

- 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról (13285-13297. p.)

- A Kormány 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Türr István Képző és Kutató Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról (13298-)

1. Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása (Útravaló Ösztöndíj)
4. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása
(téma: a gyermekek és az ifjúság esélyegyenlőség)
 
- 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról (13302-13310. p.)
(témák:  Szakképzési Hídprogram, iskolai kórus, vendégtanulói jogviszony létesítése, az ideiglenes óvodai elhelyezés, országos mérések munkaideje, nyomtatványok, nevelőtestületi bizottság, intézmény megnevezése, közösségi szolgálat,  két tanítási nyelvű iskola, művészeti felsőoktatási intézmény által fenntartott iskola,  nyelvi előkészítő évfolyam, intézményi önértékelés, Arany János Kollégiumi Program,  tanulmányi és tehetséggondozó verseny)
 
- Az emberi erőforrások minisztere 21/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról (13310-)
1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
2. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosítása
3. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
4. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása
5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16125.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/124. (VIII.24.)

Benne többek között:

- A Kormány 251/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelete a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (13274-13280. p.)

6. A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16124.pdf

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/9. (VI.29.)

Hozzáférhető 2016. augusztus 29-től.

Benne többek között:

- 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról (2411-2413. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/42.)

- A köztársasági elnök 73/2016. (III. 17.) KE határozata a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról (2414-2418. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/36.)
(többek között tanároknak, felsőoktatási oktatóknak is)

- A köztársasági elnök 75-86/2016. (III. 17.) KE határozata kitüntetés adományozásáról (2419-2458. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/36.)(magyar érdemrend felsőoktatásban oktatóknak is)

- Az emberi erőforrások minisztere 12/2016. (III. 23.) EMMI utasítása a Törőcsik Mari Ösztöndíjról szóló 53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás módosításáról (2463. p.)

- Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2016/2017. tanévre (2509-2659. p.)
-- Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
-- Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára
-- Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek
-- Szép Magyar Beszéd
-- Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye az Országos Képzési Jegyzékben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó informatikai és távközlési szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről (2660-2673. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/9.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/123. (VIII.23.)

Benne többek között: 

- 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról (12590-13231. p.)
(közismereti tárgyak módosításai, ágazati szakmai tárgyakkal (köztük a pedagógia is) való kiegészítés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16123.pdf
és http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16123-2R.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/122. (VIII.22.)

Benne többek között:

- 292-300/2016. (VIII. 22.) KE határozatai Kitüntetés adományozásáról (12549-12586.) p.
(érdemrendek és érdemkeresztek oktatóknak és pedagógusoknak is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16122.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/38. (VIII.19.)

Benne többek között:

- 16/2016. (VIII. 19.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás módosításáról (3963-3988. p.)
(többek között:  köznevelési infrastruktúra-fejlesztés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/38.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/121. (VIII.19.)

Benne:

- 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet A földművelésügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről (12134-12540. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16121.pdf

és http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16121-2R.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/120. (VIII.19.)

Benne többek között:

- 288/2016. (VIII. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (12128. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16120.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/119. (VIII.17.)

Benne többek között:

- 242/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet Magyarország Kormánya és az Eritrea Állam Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény kihirdetéséről (12048-12052. p.)

- A Kormány 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet megszűnésével összefüggő módosításáról (12065-12067. p.)
(gyermekjólét és gyermekvédelem)

- A Kormány 1428/2016. (VIII. 17.) Korm. határozata a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról (12092. p.)

- 1429/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról (12092. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16119.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/37. (VIII.16.)

Benne többek között:

- 18/2016. (VIII. 16.) BM utasítás a belügyi szerv által használt szolgálati gépjárművet és szolgálati hajót vezető és a gépjárművezetést oktató személy képzési követelményeinek megállapításáról (3932-3950. p.)

 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/37.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/118. (VIII.16.)

Benne többek között:

- 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról (12014-12018. p.)
( Balassi Intézet feladatainak ellátása)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16118.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/35. (VIII.8.)

Benne többek között:

- 37/2016. (VIII. 8.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyedi Iratkezelési Szabályzatáról (3800-3871. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/35.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/8. (VI.10.)

Ingyenesen elérhető 2016. augusztus 9-től.

Benne többek között:

- 63/2016. (III. 8.) KE határozat rektori megbízásról (2237. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/32. (III.8.))

- 64-68/2016. (III. 8.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről (2238-2242. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/32. (III.8.))

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/8.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/116. és 116/2. (VIII.5.)

Benne többek között:

- 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról (10408-11970. p.)

(képzési program jellege, )
 
1. mell.:  a felsőoktatásban megszerezhető végzettségi szinteket leíró általános jellemzők
2. mell.: a  felsőoktatási szakképzésben valamennyi felsőoktatási szakképzés közös moduljai
3. mell.: képzési területenként a  felsőoktatási alapképzési szakok
4. mell.: a tanári szakok kivételével – képzési területenként a felsőoktatási mesterképzési szakok
5. mell.: a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények közös képzései
6. mell.: a hitéleti képzés szakjai
7-13. mell.: A  tanári felkészítés közös követelményeiről és az  egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosítása
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16116.pdf
2. rész: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16116-2R.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/34. (VIII.4.)

Benne többek között:

- 41/2016. (VIII. 4.) HM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről (3724-3725. p.)
(honvédelmi nevelési és felkészítési szakpolitika)

- A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára (3786-3787. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/34.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/115. (VIII.2.)

Benne többek között:

- 237/2016. (VIII. 2.) Korm. rendelet Az egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (8980-10325. p. (9006-10308. p. = 2016/115. 2. rész))

1. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása
(követelmények, óraszámok, államilag támogatott agrár képzések)
 
2. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
(konkrét szakmai követelménymodulok leírásai)
 
3. A 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosítása
(korlátozottan támogatott szakképesítések és szakközépiskolai ágazati keretszámai megyénként, fenntartónként)
 
 
- A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2016. (VIII. 2.) NFM rendelete az egyes vasúti közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (10343-
 
7. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai
képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosítása
 
9. A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet módosítása
(balesetvizsgáló képzés)
 
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16115.pdf

2. rész:  http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16115-2R.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/33. (VII.29.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 36/2016. (VII. 29.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (3626. p.)
(bölcsődei rendszer átalakítása)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/33.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/113. (VII.29.)

Benne többek között:

- A Kormány 227/2016. (VII. 29.) Korm. rendelete egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (8880-8884. p.)
(ORFK  Nemzetközi Oktatási Központ)

- 235/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról (8902-8917. p.)


(mesterpedagógus, kutatótanár, gyakornok, eljárás részletei, NOKS bérezés,  helyi értékelési mintaszabályzat ...)

- 1419/2016. (VII. 29.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében tervezett székesfehérvári Középiskolai Campus kialakítása érdekében szükséges források biztosításáról (8954. p.)

- A Kormány 1420/2016. (VII. 29.) Korm. határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rozsályt és más településeket 2016 júniusában ért jégeső okozta károk enyhítéséről (8954-8955. p.)

 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16113.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/112. (VII.28.)

Benne többek között:

- A Miniszterelnökséget vezető miniszter 22/2016. (VII. 28.) MvM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet módosításáról (8786-8830. p.)
(Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ))

- 29/2016. (VII. 28.) NFM rendelet A felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek kötelező szakmai továbbképzésének szabályairól (8845-8848. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16112.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/111. (VII.22.)
Benne többek kiözött: 
 
- 1401/2016. (VII. 22.) Korm. határozat Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2015. évi költségvetési maradványának felhasználásáról (8767-8775. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16111.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/110. (VII.22.)

Benne többek között: 

- 217/2016. (VII. 22.) Korm. rendelet Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (8577-8591. p.)
46. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
(pótlék)

49. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
(szakvizsga)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16110.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/109. (VII.21.)

Benne többek között:

- 78/2016. (VII. 21.) ME határozat Állami felsőoktatási intézmények kancellárjai megbízásának visszavonásáról (8561. p.)

- 79/2016. (VII. 21.) ME határozat A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja és elnöke megbízatása megszűnésének megállapításáról, valamint új tagok megbízásáról és új elnök kinevezéséről (8561. p.)
(új elnök: Csépe Valéria)

- 80/2016. (VII. 21.) ME határozat Főiskolai rektorok megbízásáról (8562. p.)
 
- 81/2016. (VII. 21.) ME határozat Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról, valamint állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról (8562. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16109.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/31. (VII.21.)

Benne többek között:

- 34/2016. (VII. 21.) EMMI utasítás az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról (3439-3445. p.)

- 16/2016. (VII. 21.) ORFK utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról (3600-3606. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/31.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/108. (VII.21.)

Benne többek között:

- A földművelésügyi miniszter 52/2016. (VII. 21.) FM rendelete a zöldség-gyümölcs termelői szerveződéseket szabályozó, egyes miniszteri rendeletek módosításáról (8503-)
2. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

- 1379/2016. (VII. 21.) Korm. határozat A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás második ütemének előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről (8526-8527. p.)

- A Kormány 1387/2016. (VII. 21.) Korm. határozata az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról (8534-8535. p.)

- A Kormány 1392/2016. (VII. 21.) Korm. határozata a Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány felsőoktatási tevékenységének támogatásáról (8541. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16108.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/106. (VII.18.)

Benne többek között:

- 16/2016. (VII. 18.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet módosításáról (8234-8314. p.)
(díszműkovács, kerámia, hangszerkészítő, ötvös)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16106.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/30. (VII.15.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 32/2016. (VII. 15.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (3337. p.)
(önkormányzati iskolák átadása, KLIK)

- Az emberi erőforrások minisztere 33/2016. (VII. 15.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezésének visszavonásáról (3338. p.)
(táboroztatás, Erzsébet-program)

- A honvédelmi miniszter 35/2016. (VII. 15.) HM utasítása a polgári felsőoktatási intézmények és szakképző iskolák hallgatóival köthető ösztöndíjszerződésről, valamint az ösztöndíj folyósításának rendjéről szóló 38/2014. (V. 30.) HM utasítás módosításáról (3343-3346. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/30.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/104. (VII.13.)

Benne többek között:

- 191/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításával összefüggő módosításáról (8034-8044. p.)
(benne: a mini bölcsőde jogszabályokba való bevezetése)

1. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
(benne: adatlap)
 
3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
(benne: pályázat kiírása nélküli munkakörök, munkakörök, fizetési osztályok)
 
7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
(benne: ingyenes gyermekétkeztetés jövedelmi határa)
 
9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16104.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/103. (VII.12.)

Benne többek között:

- 14/2016. (VII. 12.) EMMI rendelet  A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről
és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosításáról (7960-

Teljes szöveg: http://kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16103.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/102. (VII.8.)

Benne többek között:

- 239-242/2016. (VII. 8.) KE határozatai Egyetemi tanári kinevezésről (7954-7955. p.)

- A köztársasági elnök 243-245/2016. (VII. 8.) KE határozata rektori megbízásról (7956-7957. p.)

- A köztársasági elnök 246/2016. (VII. 8.) KE határozata rektori megbízás alóli felmentésről (7958. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16102.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/29. (VII.6.)

Benne többek között:

- 18/2016. (VII. 6.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő ügyekért felelős miniszteri biztos kinevezéséről (3292-3293. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/29.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/28. (VII.5.)

Benen etöbbek között:

- 3/2016. (VII. 5.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2016. (II. 18.) MNB utasítás módosításáról (3200-3251. p.)

(Benne az Oktatási Igazgatóság)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/28.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/99. (VII.5.)

Benne többek között:

- A Kormány 1341/2016. (VII. 5.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról (7873-7908. p.)
(EFOP fejlesztési keretek, határidők)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16099.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/98. (VII.4.)

Benne többek között:

-  A Kormány 1340/2016. (VII. 4.) Korm. határozata az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról (7861-7865. p.)
(benne felsőoktatás is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16098.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/97. (VII.1.)

Benne többek között:

- A Kormány 168/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról (7742-7744. p.)
(oktatási intézmények szakirányítása)

- 169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet A felsőoktatás szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról (7744-7758. p.)

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
 
2. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
 
4. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
( magyar állami (rész)ösztöndíjas)
 
7. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
(benne: szakmai tanárszak képzési ideje, újabb tanári szakképzettség képzési ideje, nyelvszakok nyelvvizsgakövetelménye, szakmai tanárszakok (pl.: pedagógiatanár))
 
8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
(ösztöndíj, többlettámogatás)

10. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

11. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
(benne: szakirány, szakirányú továbbképzés, adminiszzráció, konzisztórium)

12. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása
(államtudomány, hitélet, építőművész)

 

- 170/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról (7759-7760. p.)

1. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
(MAB)
 
3. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása
(tankerület beolvadás)
 
- 171/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról (7760-7763. p.)
(benne: mentor, pályázói feltételek, előnyök, tanuló kötelességei, megszűnés, Önköltség-támogatási komponens )
 

- 1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat Az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról (7809-7810. p.)

- 1326/2016. (VII. 1.) Korm. határozat A TIOP-1.3.4-15/1 azonosító számú („Felsőoktatás struktúraváltása és levéltárak oktatási célú fejlesztése” című) konstrukció keretében egyes felsőoktatási intézmények infrastruktúra-fejlesztési projektjei támogatásáról (7828-7829. p.)

- A Kormány 1329/2016. (VII. 1.) Korm. határozata az egyes kiemelt budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól(7832-7833. p.)
(benne: MOME Laboratory,  Sorsok Háza – Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16097.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/96. (VII.1.)

Benne:

- Magyarország Alaptörvénye, egységes szerkezetben (7708-7738. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16096.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/27. (VI.30.)

Benne többek között:

- 31/2016. (VI. 30.) EMMI–BM–IM–MvM együttes utasítás a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportról (3091-3092. p.)

- A Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint (3134-3147. p.)

- A Liberális Magyarországért Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint (3148-3153. p.)

- A Megújuló Magyarországért Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint (3154-3164. p.)
 
- Az Ökopolisz Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint (3165-3173. p.)
 
- A Váradi András Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint (3174-3181. p.)
 
-  A Tempus Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata (3182-3190. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/27.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/94. (VI.29.)

Benen többek között:

- Az igazságügyi miniszter 14/2016. (VI. 29.) IM rendelete az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (7654-7657. p.)

4. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16094.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/92. (VI.27.)

Benne többek között:

- 2016. évi XCIII. törvény A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről (7308-7354. p.)

- 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet A 2016/2017. tanév rendjéről (7356-7367. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16092.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/26. (VI.24.)

Benne többek között:

- 29/2016. (VI. 24.) EMMI utasítás az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (2937-2988. p.)
(témák között oktatással összefüggő feladatok)

- Az emberi erőforrások minisztere 30/2016. (VI. 24.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (2989. p.)
(új felsőoktatási képzési szerkezet)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/26.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/91. (VI.24.)

Benne többek között:

- 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről (7070-7263. p.)

16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
2. mell. II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak  támogatása (óvoda)
7. mell. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési intézmények fenntartói köznevelési feladatainak és a bevett egyházak hit- és erkölcstanoktatás után járó támogatása 
 
- 2016. évi XCI. törvény A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról (7264-7291. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16091.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/7. (IV.22.)

Ingyenesen elérhető 2016. június végétől.

Benne többek között:

- A Kormány 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról (2033-2184. p. és Magyar Közlöny 2016/24.)
(többek közö9tt: képzések, keretszámok, kódok)

- Az emberi erőforrások minisztere 4/2016. (II. 22.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról (2185-2187. p.)
(étinti: KLIK, OFI)

- A köztársasági elnök 43/2016. (II. 17.) KE határozata államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról (2188. p.)
(Czunyiné dr. Bertalan Judit)

- A köztársasági elnök 44/2016. (II. 22.) KE határozata rektori megbízásról (2189. p.)
(Magyar Képzőművészeti Egyetem)

- A köztársasági elnök 51/2016. (II. 26.) KE határozata kitüntetés adományozásáról (2190. p.)
(vonatkozás:  Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonának, Óvodájának és Általános Iskolája)

- A Kormány 1060/2016. (II. 25.) Korm. határozata a digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól (2191. p. és Magyar Közlöny 2016/24.)

- A Kormány 1075/2016. (II. 25.) Korm. határozata a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola felújítása és korszerűsítése második ütemének támogatásáról (2195. p.)

- A Kormány 1097/2016. (II. 29.) Korm. határozata a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról (2198-2199. p.)

- A miniszterelnök 24/2016. (II. 25.) ME határozata Magyarország Kormánya és a Costa Rica-i Köztársaság Kormánya közötti oktatási és tudományos együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (2202. p.)

- A miniszterelnök 25/2016. (II. 29.) ME határozata „Együttműködési egyezmény Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között az oktatás területén” című egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (2203. p. és  Magyar Közlöny 2016/26.)

-A miniszterelnök 26/2016. (II. 29.) ME határozata Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (2204. p. és  Magyar Közlöny 2016/26.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/7.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/90. (VI. 23.)
Benne többek között:
 
- 2016. évi LXXX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (7009-7036. p.)
 
1. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása (téma: gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben)
 
2. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosítása (témák: szakmai érettségi végzettség, szakképzési centrum (hatáskör, költségvetés, munkáltatói jog, szakszervezet, fenntartói jog, nem nappalis munkaidő) gyakorlati tananyagtartalmak (5%), ingyenesség, OKJ szakmák csökkentése, a felkészítésért felelős, tanulószerződés, nyilvántartás, pénzbeli juttatás, támogatható képzések, keretszámok, költségvetési hozzájárulás)
 
3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása (témák: készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás, gyógypedagógus, egyéni előrehaladású nevelés és oktatás,  SNI feltételek, az utazó gyógypedagógusi utazó konduktori hálózat, köznevelési rendszer intézményei, szakiskola, készségfejlesztő iskola, pedagógiai szakszolgálat, létszámkeret, testnevelés a műv. felsőokt. intézmény gimnáziumában, korhatár, felnőttoktatás, tankerületi központ (munkáltatói jog, kinevezés, vezetőjének megbízása, ingyenes vagyonkezelői jog, bérbeadás, átkerülő alkalmazottak), garantált illetmény, pedagógus értékelése besorolása, üzemi baleset, gyerekek bejárásának útiköltsége, állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési és a tankerületi intézmények alapítása, átszervezése, oktatási központ, fenntartóváltás, munkakörök, szakképzettségi követelmények, kötelező óraszámok)
 
4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása (témák: kiemelt felsőoktatási intézmény, kancellár, konzisztórium, előírt nem alapfeladat, közfeladat ellátásának szervezeti egysége, hallgatói jogviszony, művészeti tanárszak, FIR, MAB, Országos Doktori Tanács, gazdálkodás, államilag elismert felsőoktatási intézmények)
 
5. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény módosítása (témák: „Szemünk Fénye” iskolavilágítási és fűtéskorszerűsítési Program, követelések teljesítésének feladata)
 
6. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása (téma: tankerületi szakszervezeti reprezentativitás)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/25. (VI.17.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 26/2016. (VI. 17.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (2857. p.)
téma: felsőoktatási létesítmények,  Testnevelési Egyetem

- A Barankovics István Alapítvány 2015. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint (2907-2925. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/25.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/88. (VI.17.)

Benne többek között:

- 2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról (6669-6725. p.)
15. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosítása (többek között: felsőoktatási filmalkotások)
20. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása (téma: képzési és kimeneti követelmények, besorolás)
21. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása (témák között:Nemzeti Foglalkoztatási Alap, szaklapok, pályáztatás, eredményes versenyzők, ösztöndíj, pótlék)
24. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása (témák: óvodai időkeret, óvodapedagógiai program, köznevelési szerződés, költségvetési támogatás hatósági eljárása)
52. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
64. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása (téma. szolgáltatási díj)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16088.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/86. (VI.13.)

Benne többek között:

- 2016. évi LXIV. törvény Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról (6510-6538. p.)

52. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény módosítása
60. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása (téma: MAB)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/85 (VI.13.)

Benne többek között:

- 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről (6438-6445. p.)
(érintettek között: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet, Nemzeti Kulturális Alap, Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ, Balassi Intézet, Márton Áron kollégiumi hálózat )

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16085.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/84. (VI.13.)

Benne többek között:

- A Kormány 136/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében adminisztratív kötelezettségek megszüntetése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról (6295-6303. p.)

1. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó
személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása
3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
6. A területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
7. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása (többek között: várossá nyilvánítási mutatószám)
- 144/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról (6326-6329. p.)
 
- A Miniszterelnökséget vezető miniszter 17/2016. (VI. 13.) MvM rendelete az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet, valamint a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról (6364. p.)
(oktatást érintő statisztikai számjel)
 
- Az emberi erőforrások miniszterének 11/2016. (VI. 13.) EMMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról (6365-6408. p.)

(iskolai labdarúgás kerettanterve 1-12. évf.)

- A Kormány 1290/2016. (VI. 13.) Korm. határozata a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális Fejlesztő Központ létrehozásához szükséges egyes intézkedésekről (6409-6410. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16084.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/82. (VI.10.)

Benne:

- 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról (6262-6278. p.)
(témák:  tankerületi központok, feladatellátási területek, tankerületi tanács )

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16082.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/81. (VI.9.)

Benne többek között:

- A belügyminiszter 20/2016. (VI. 9.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról (6210-6225. p.)
(témák között: tanulmányi pótlék, oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16081.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/24. (VI.8.)

Benne többek között:

- 23/2016. (VI. 8.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskolákban a nemzetiségi tankönyvek beszerzésének szabályairól (2819-2821. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/24.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/79. (VI.7.)

Benne többek között:

- 132/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet A Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelet módosításáról (6139. p.)

- A Kormány 1266/2016. (VI. 7.) Korm. határozata a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról (6144-6149. p.)
(oktatási, kutatási vonatkozások is)
 
- 1281/2016. (VI. 7.) Korm. határozat Az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat, valamint a felvidéki kulturális célú beruházások, fejlesztések támogatásának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1532/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról (6161. p.)
(visszavonás)

- A Kormány 1282/2016. (VI. 7.) Korm. határozata a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tevékenységét kiegészítő támogatás biztosítása érdekében a XI. Miniszterelnökség és a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról (6162. p.)

- A Kormány 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozata Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról (6164-6168. p.)
(köz és felsőoktatási vonatkozások is)

- A miniszterelnök 63/2016. (VI. 7.) ME határozata főiskolai rektorok felmentéséről (6171. p.)

- A miniszterelnök 64/2016. (VI. 7.) ME határozata főiskolai rektorok megbízásáról (6171. p.)

- A miniszterelnök 65/2016. (VI. 7.) ME határozata főiskolai tanár kinevezéséről (6172. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16079.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/78. (VI.6.)

Benn etöbbek között:

- 116/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról (5986-6012. p.)
(témák: otthonteremtési támogatás, utógondozás, nyomtatványok, pótlékok, szociális foglalkoztatás)

- A Kormány 117/2016. (VI. 6.) Korm. rendelete a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról (6013-)
(témák között: A foglalkozási rehabilitációt elősegítő, képzési célú támogatások)

- A Kormány 1260/2016. (VI. 6.) Korm. határozata „A Szabadság tér ’89 – a rendszerváltoztatás aktái” című könyvsorozat megvásárlásához szükséges forrás biztosításáról (6043. p.)
(iskolákba és könyvtárakba való eljutattatás)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16078.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/6. (IV.6.)

Ingyenesen elérhető 2016. júniustól.

Benne többek között:

- 7/2016. (II. 9.) FM rendelet az európai közösségi jog hatálya alá tartozó állatorvosi oklevelek elismeréséről szóló 37/2008. (III. 27.) FVM rendelet és a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet módosításáról (699-701. p.) MAGYAR KÖZLÖNY 2016/15. (II.9.)

- 7/2016. (II. 15.) MvM rendelet az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről (702-872. p.) MAGYAR KÖZLÖNY 2016/18. (II.15.)

- 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozat a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatás-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról (876. p.)

- Az emberi erőforrások miniszterének határozata a 2017. évre vonatkozó pedagógus minősítési keretszámról (2012-2013. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/6.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/77. (VI.6.)

Benne többek között:

- 172-175/2016. (VI. 6.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (5950-5951. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16077.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/76. (VI.1.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 10/2016. (VI. 1.) EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet módosításáról (5834-5837. p.)
(nyomtatványok)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16076.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/23. (V.31.)

Benne többek között:

- A honvédelmi miniszter 29/2016. (V. 31.) HM utasítása a honvédelmi felkészítést érintő szervezetátalakításról, a Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével összefüggő feladatokról és egyes honvédelmi miniszteri utasítások módosításáról (2712-2735. p.)
 
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 2/2016. (V. 31.) SZTNH közleménye a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiállításán bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről (2752. p.)
 
- A belügyminiszter közleménye a belügyminiszter által felügyelt szakképesítésekre vonatkozó, az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékekbe kerülés tekintetében benyújtott pályázatokat elbíráló bizottság létrehozásáról (2752. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/23.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/22. (V.27.)

Benne többek között:

- 13/2016. (V. 27.) ORFK utasítás a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló 1/2010. (OT 1.) ORFK utasítás módosításáról (2690-2695. p.)

- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének 2/2016. (V. 27.) SZTNH utasítása az Oktatási Bizottság tevékenységéről és összetételéről (2698-2700. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/22.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/74. (V.27.)
Benne többek között:
 
- 16/2016. (V. 27.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből nyújtható egyes szakképzési és felnőttképzési célú támogatások részletes szabályairól (5718-5727. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16074.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/73. (V.25.)

Benne többek között:

- 111/2016. (V. 25.) Korm. rendelet A Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program során megvalósuló beruházások lebonyolításához szükséges pályázati rendszer kidolgozásáról és lebonyolításáról, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról (5675-5676. p.)
(Budakeszi, Szárföld)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16073.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/72. (V.24.)

Benne többek között:

A belügyminiszter 18/2016. (V. 24.) BM rendelete az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16072.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/71. (V.20.)

Benne többek között:

- 2016. évi XXXIX. törvény egyes migrációs tárgyú és ezekkel összefüggésben más törvények módosításáról (5493-5521. p.)
(szociális, családjogi, felsőoktatási, tanulmányi vonatkozások is)

- 2016. évi XLIX. törvény Egyes iskolaszövetkezetekkel összefüggő törvények módosításáról (5590-5593. p.)
(benne: tagsági megállapodás, pihenőidő, fiatal munkavállalók, szolgáltatási díj, munkaügy, adózás, 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/70. (V.18)

Benne többek között:

- A Kormány 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelete egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról (5406-5416. p.)
benne:
-- A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
--  A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
-- Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság és a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium alapvizsgához kapcsolódó feladatai
-- A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
-- nyomtatványok is

- 1246/2016. (V. 18.) Korm. határozat A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keretében érintett ingatlanjai helyzetének rendezéséről, valamint az ehhez szükséges források biztosításáról (5431-5432. p.)
-- benne: Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16070.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/69. (V.13.)

Benne többek között:

- A Kormány 102/2016. (V. 13.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról (5352-5354. p.)
(témák: ideiglenes vendégtanuló, SNI, pedagógiai szakszolgálat, átlagbér alapú tanulónkénti támogatás, alapítás, megszüntetés, fellebbezés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16069.pdf


HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/20. (V.13.)

Benne többek között:

- A honvédelmi miniszter 19/2016. (V. 13.) HM utasítása a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (VIII. 1.) HM utasítás módosításáról (2572-2593. p.)
(iskolafenntartasi ügyek is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/20.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/66. (V.10)

Benne többek között:

- A belügyminiszter 14/2016. (V. 10.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről (5219-5260. p.)
(rendvédelmi oktatási intézmények hallgatókra és tanulókra vonatkozóan is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16066.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/64. (V.5.)

Benne többek között:

- 2016. évi XXXII. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról (5174-5185. p.)
-- gyermekvédelmi, gyermekgondozási vonatkozásban is
-- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényhatályon kívül helyezték a "57.§ (2) A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak"

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16064.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/5. (III.9.)

Benne többek között:

- 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról (567-665. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/9 (I.22.))
(benne többe között több szakmai tárgy érettségi követelményei, köztük a pedagógiai ismeretek ágazati szakmai vizsga is)

- A köztársasági elnök 20-24/2016. (I. 29.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésről (666-670. p.)

- A Kormány 1020/2016. (I. 27.) Korm. határozata Bartók Béla születésének 135. évfordulójához kapcsolódó programokról és a programok megvalósításával összefüggő feladatokról (671. p.)

- Az emberi erőforrások minisztere 5/2016. (I. 29.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (672. p.)
(PPP konstrukcióban megvalósult felsőoktatási létesítmények, Testnevelési Egyetem)

 
Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/5.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/18. (V.2.)
Benne többek között:
 
- 16/2016. (V. 2.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás módosításáról (2429-2458. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/18.pdf

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016/12. (III.23.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 10/2016. (III. 23.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (1048. p.)
(téma: KLIK)

- Az emberi erőforrások minisztere 11/2016. (III. 23.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről (1049. p.)
(téma: KLIK)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/12/PDF/2016/12.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/61. (V.2.)

Benne többek között: 

- A földművelésügyi miniszter 32/2016. (V. 2.) FM rendelete az egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról szóló 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelet módosításáról- 60/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosításáról (4955-4957. p.)
(benne: Hódos-éri ciklámenes, oktatás, bemutatás)

- A földművelésügyi miniszter 33/2016. (V. 2.) FM rendelete a Magyarország földrajzi középpontja természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló (4957-4959. p.)
(benne: oktatás és bemutatás)

- A Kormány 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozata a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-átcsoportosításról (4981-4997. p.)
(oktatási és gyermekjólésti intézmények vonatkozásában is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16061.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/59. (IV.28.)

Benne többek között:

- A Nemzeti Választási Bizottság 24/2016. (IV. 28.) NVB határozata (4816-4817. p.)
(népszavazási kezdeményezés a tanórán kívüli foglalkozások tárgyában)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16059.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/4. (II.26.)

Benne többek között:

- 2/2016. (I. 7.) MvM rendelet a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról (481-483. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2016/2 (I.7.))

- 1/2016. (I. 7.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról (484-491. p.)
 
- 9-11/2016. (I. 15.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésről (503-505. p.)
 
- 2/2016. (I. 7.) EMMI utasítás a minősített adatkezelés eljárási rendjének kiadásáról az írásbeli érettségi feladatlapokkal és javítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban című 9/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítás módosításáról (507-508. p.)
 
- Eötvös József Országos Középiskolai Szónokverseny (520-522. p.)
 
- A Szolnoki Főiskola közleménye oklevél érvénytelenítéséről (545. p.)
 
Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/4.pdf

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/3. (II.22.)

Benne többek között:

- 2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról (271-296. p.)
(témák között: pedagógus munkakör bérpótléka, munkaideje; gyermekétkeztetés, Család- és gyermekjóléti központ, Bölcsődei ellátás, mini bölcsőde, napközbeni ellátás; A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása)

- 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről (297-303. p.)

- 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról (304-306. p.)

- 417/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes szociális és családtámogatási tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról (307-318. p.) 
(témák között: gyámügy, gyermekgondozást segítő ellátás, hallgatói hitel,  felsőoktatási felvételi, egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer, tanulói jogviszony igazolása)

- 418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról (319-324. p.)

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
(Gyvt. hatálya alá tartozó intézmény esetei)
 
 
- 419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (325-340. p.)
 
- 458/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet a Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti Oktatási együttműködési egyezmény kihirdetéséről (353-356. p.)
 
- 57/2015. (XII. 29.) EMMI rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról (362-364. p.)
 
- 42/2015. (XII. 30.) NGM rendelet egyes felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (365-369. p.)
 
1. A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet módosítása
 
2. A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól szóló 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása
 
3. A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról szóló 59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet módosítása
 
4. A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 14/2014. (III. 31.) NGM rendelet módosítása
 
5. A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról szóló 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet módosítása
 
- 2005/2015. (XII. 28.) Korm. határozat a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról (373-)
 
- 2029/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a Pécsi Tudományegyetem alapítása 650 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedésekről (375. p.)
 
- 118/2015. (XII. 17.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról (377. p.)
 
- 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (379-433. p.)
 
- A belügyminiszter közleménye a szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről (468-469. p.)

 

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/3.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/58. (IV.26.)

Benne többek között:

- A köztársasági elnök 119/2016. (IV. 26.) KE határozata egyetemi tanári kinevezésről (4807. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16058.pdf


OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/2. (II.17.)

Benne:

- 2015. évi CXCIV. törvény egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről (173-175. p.)
(pl.: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása pedagógus és diákigazolvány tárgyában)

- 2015. évi CCVI. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról (176-192. p.)
     1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása (téma: felsőoktatás)
     2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása
     3. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása (téma: diákigazolvány, pedagógusigazolvány,  oktatási jogok biztosa hivatala, katonai és rendvédelmi)
     4. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása (téma: szenátus, doktori képzés, munkáltatói jog, garantált illetmény,   Ket. eljárás,  közösségi felsőoktatási képzési központ, külföldi tanulmány, hitéleti képzés, kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,  Állatorvostudományi Egyetem, 1993-as törvény szerinti hallgatók, intézményi társaság, Budapesti Gazdasági Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem,  Nyíregyházi Egyetem,  Budapesti Metropolitan Egyetem, Állatorvostudományi Egyetem, Pallasz Athéné Egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, államilag elismert felsőoktatási intézmények, felsőoktatási információs rendszer, diákigazolvány)

- 2015. évi CCVII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról (193-198. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2015/195 (XII.12.))
Benne:
-- "„(2) A könyvtári dokumentumok védelmére és nyilvántartására vonatkozó szabályok tekintetében e törvény hatálya kiterjed a nem nyilvános könyvtárakra is."
-- "(2) A  könyvtári dokumentumok adatait elsősorban elektronikusan vezetett nyilvántartásban kell rögzíteni. "
--  gyűjtőköri szabályzat, muzeális dokumentumok,  Országos Könyvtári Digitalizálási Stratégia, köteles példány
--  megyei könyvtár "ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat.”"
-- "(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza) „m) a  különböző típusú könyvtárak működését, továbbá a  városi könyvtárak és a  települési nyilvános könyvtárak szakmai követelményeit,”"

- A Kormány 381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról (209-2010)
(téma: kiegészítő pótlék)

- A Kormány 390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról (211. p.)
(téma: gazdasági kérdések)

- A Kormány 392/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről (212-213. p.)
     1. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
     2. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

- A Kormány 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről (214-218. p. és MAGYAR KÖZLÖNY 2015/195 (XII.12.))
(téma: pályázati kiírás, minősítési szempontok, illetménypótlék,  foglalkoztatási követelményrendszer, segítő és egyéb munkakörök, DKT, Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola)
 
- A Kormány 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról (219-225. p.)
 
- A Kormány 1858/2015. (XII. 1.) Korm. határozata a Lakitelek Népfőiskola beruházásával összefüggő feladatokról (238. p.)
 
- A Kormány 1909/2015. (XII. 8.) Korm. határozata a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról, valamint a fenntartóváltással érintett PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumok kiváltásához szükséges további intézkedésekről (239. p.)
 
- A Kormány 1918/2015. (XII. 11.) Korm. határozata a Széchenyi-kultuszról és a nagycenki Széchenyi-emlékhely felújításáról (240. p.)
 
- A miniszterelnök 114/2015. (XII. 8.) ME határozata Magyarország Kormánya és a Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúságügyi együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (246. p.)
 
- A Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium felhívása budapesti versmondó versenyre (263. p.)
 
- Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye a szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2016. évi felsőoktatási felvételi eljárások során című közlemény módosításáról (264. p.)
 
- Az emberi erőforrások minisztere közleménye a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi intézményi ösztöndíjrészéről (265. p.)
 
- A Debreceni Egyetem közleménye a 2015-ben habilitált doktori címet szerzettekről (266. p.)
 
- A Szolnoki Főiskola közleménye főiskolai szintű oklevélek érvénytelenítéséről (268. p.)

Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/2.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/55. (IV.19.)

Benne többek között:

- 2016. évi XXVI. törvény az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról (4698-4714. p.)
(pl.: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása (pl.: otthonteremtési támogatás; gyermekjóléti szolgálat))

- 2016. évi XXVII. törvény a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításáról (4715. p.)

(iskolaszövetkezetekkel, gyakorlati képzéssel kapcsolatban)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16055.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/53. (IV.15.)

Benne többek között:

- A honvédelmi miniszter 6/2016. (IV. 15.) HM rendelete a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről szóló 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelet módosításáról (4612-4619. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16053.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/51. (IV.12)

Benne többek között:

- A Kormány 1186/2016. (IV. 12.) Korm. határozata a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013–2023) szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat módosításáról (4570-4577. p.)
(többek között:  iskolai prevenciós programok)

- A köztársasági elnök 114-116/2016. (IV. 12.) KE határozatai egyetemi tanári kinevezésekről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16051.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/50. (IV.11.)

Benne többek között:

- A Kormány 79/2016. (IV. 11.) Korm. rendelete a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Raoul Wallenberg Szakközépiskolája és Szakiskolája Budapest Rippl-Rónai utca 22. szám alatti ingatlanban történő elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (4534-4535. p.)

- 1176/2016. (IV. 11.) Korm. határozat A Magyarországon tanulmányokat végzett külföldi hallgatók részére a 2016. évben történő Alumni Találkozó megrendezéséről (4541. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16050.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/49. (IV.11.)

Benne többek között:

- 2016. évi XXI. törvény Az Erzsébet-programot érintő egyes törvények módosításáról (4464-4469. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16049.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/48. (IV.8.)

Benne többek között:

- 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet A fejezeti és az egyes központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (4336-4385. p.)
(köztük több iskola- és tornaterem építése)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16048.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/47. (IV.6.)

Benne többek között:

- A Kormány 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozata a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2016–2017. évre szóló intézkedési tervéről (4285-4294. p.)
(téma többek között: gyermek- és ifjúságvédelem, középiskolai megelőzés)

- A Kormány 1172/2016. (IV. 6.) Korm. határozata a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról (4297. p.)

- A miniszterelnök 37/2016. (IV. 6.) ME határozata a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya közötti oktatási, tudományos és kulturális egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (4297-4298. p.)

- A miniszterelnök 38/2016. (IV. 6.) ME határozata a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya közötti oktatási egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (4298. p.)

- A miniszterelnök 41/2016. (IV. 6.) ME határozata főiskolai tanár kinevezéséről (4299. p.)

- A miniszterelnök 42/2016. (IV. 6.) ME határozata állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról (4300. p.)
(Eszterházy Károly Főiskola)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16047.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/46. (IV.5.)

Benne többek között:

- Az Országgyűlés 5/2016. (IV. 5.) OGY határozata a 2017. év Arany János-emlékévvé nyilvánításáról (4208. p.)
 
- Az Országgyűlés 6/2016. (IV. 5.) OGY határozata a Magyar Felsőoktatás Napjáról (4208. p.)
 
- Az Országgyűlés 7/2016. (IV. 5.) OGY határozata gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulójáról való megemlékezésről (4209. p.)
 
- A Kormány 1157/2016. (IV. 5.) Korm. határozata a közel-keleti térségben menekültként élő keresztény gyermekek oktatásának támogatásáról (4209. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16046.pdf

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2016/1. (I.29.)

Benne:

- 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról (2-34. p.; MK 2015/178.)
-- 1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása
-- 2. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
-- 3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása
-- 4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása
-- 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása (téma: hallgatói ügyek)
-- 6. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
-- 7. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása (téma: általános iskolai vagy középiskolai irányultság) 
-- 8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
-- 9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
-- 10. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása
-- 11. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása
-- 12. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása (téma: szakértői költségtérítés)
-- 13. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
-- 14. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása
-- 15. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása
-- 16. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása
-- 17. A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

(tárgyszavak: felsőoktatás, felsőoktatási törvény, módosítás, diplomák egyenértékűsége, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Oktatási Hivatal, szakértő, pedagógus, Magyarország, jogszabály)

 

- Az emberi erőforrások minisztere 55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (37-63. p.)
-- 1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása (témák: veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer, család- és gyermekjóléti szolgálat, szociális mumnka, iskolai szociális munka, egyéni gondozási-nevelési terv)
-- 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása
-- 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása
-- 4. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

(tárgyszavak: családvédelem ; gyermek- és ifjúságvédelem, módosítás, Magyarország, jogszabály)
 
- A miniszterelnök 106/2015. (XI. 26.) ME határozata állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásáról (71. p.)
( Károly Róbert Főiskola)
 
- A miniszterelnök 107/2015. (XI. 26.) ME határozata főiskolai rektor megbízásáról (72. p.)
(Pető András Főiskola)
 
- Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről (93. p.)
(köztük több iskolai könyvtár)
 
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közleménye a 2016. évi magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre felvehető hallgatói létszám intézmények közötti megosztásáról (140-141. p.)
 
- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alá tartozó informatikai és elektronikus hírközlési szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről (143-164. p.)
(tárgyszavak: vizsgaelnökök ; szakmai vizsgaelnökök ; névjegyzék ; Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék, 2015, Magyarország ; névjegyzék ; címjegyzék)
 
Teljes szöveg: http://okk.kozlonyok.hu/PDF/2016/1.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/44. (III.31.)

Benne többek között: 

- A Kormány 71/2016. (III. 31.) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról (4136. p.)
(vonatkozik: nevelési-oktatási intézménynek a  területén)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16044.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/42. (III.25.)

Benne többek között:

- A Kormány 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelete a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról (3935-3938. p.)

- A Miniszterelnökséget vezető miniszter 8/2016. (III. 25.) MvM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról (3949-3991. p.)
(benne: kutatási, képzési, kulturális területek)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16042.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/41. (III.24.)

Benne:

- A Kormány 55/2016. (III. 24.) Korm. rendelete a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekre irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről (3926-3927. p.)

- A Kormány 1145/2016. (III. 24.) Korm. határozata a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezésével összefüggő infrastrukturális fejlesztésekről (3928. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16041.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/40. (III.24.)

Benne többek között:

- Az emberi erőforrások minisztere 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról (3888-3922. p.)
(témák: bölcsödei ellátás, ellátási típusok, személyi feltételek, A bölcsödei nevelés-gondozás országos alapprogramja, tárgyi feltételek )

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16040.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/36. (III.17.)

Benne többek között:

- A köztársasági elnök 73/2016. (III. 17.) KE határozata a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról (3792-3796. p.)
(pedagógusok is)

- A köztársasági elnök 74-87/2016. (III. 17.) KE határozata kitüntetés adományozásáról (3796-3835. p.)
(Magyar érdemrend különböző fokozatai; pedagógusok is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16036.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/35. (III.11.)

Benne többek között:

- A miniszterelnök 32/2016. (III. 11.) ME határozata helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról (3780. p.)
(Pölöskei Gáborné, EMMI)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16035.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/34. (III.10.)

Benne többek között:

- 2016. évi III. törvény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről (3516-3633. p.)

- A Kormány 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról (3702-3722. p.)

- A Kormány 1129/2016. (III. 10.) Korm. határozata a Lakitelek Népfőiskola 2016–2017. évi beruházásának megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról (3744-3746. p.)

- A Kormány 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozata Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról (3747-3749. p.)
(téma többek között: iskolalétrehozás, iskolafejlesztés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16034.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/32. (III.8.)

Benne többek között:

- rektori és egyetemi tanári kinevezések (3492-3494. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16032.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/26. (II.29.)

Benne többek között: 

- A miniszterelnök 25/2016. (II. 29.) ME határozata „Együttműködési egyezmény Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között az oktatás területén” című egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (1768. p.)
 
- A miniszterelnök 26/2016. (II. 29.) ME határozata Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról (1768. p.)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16026.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/24 (II.25)

Benne többek között:

-1058/2016. (II. 25.) Korm. határozat A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2016. évi programstratégiájának jóváhagyásáról

- 25/2016. (II. 25.) Korm. rendelet Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, valamint a 2016/2017. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2016/2017. tanévben induló képzések tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítéseiről szóló 297/2015. (X. 13.) Korm. rendelet módosításáról
 
-1060/2016. (II. 25.) Korm. határozat
A digitális oktatás tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/18 (II.15)

Benne többek között:

-7/2016. (II. 15.) MvM rendelet

Az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti követelményeiről
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16018.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/9 (I.22.)

Benne többek között:

-5/2016. (I. 22.) Korm. rendelet

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16009.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2016/2 (I.7.)

Benne többek között:

-2/2016. (I. 7.) MvM rendelet

A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról
 
-1/2016. (I. 7.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM–OM együttes rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet módosításáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/202 (XII.23.)

Benne többek között:

-416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról
 
-418/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi és köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
-419/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/199 (XII.17.)

Benne többek között:

-1954/2015. (XII. 17.) Korm. határozat

A 2016-ban az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15199.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/195 (XII.12.)

Benne többek között:

-2015. évi CCVI. törvény

Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról
 
-2015. évi CCVII. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
 
-395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/194 (XII.11.)

Benne többek között:

-390/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15194.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/192 (XII.8.)

Benne többek között:

-381/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 
-1909/2015. (XII. 8.) Korm. határozat
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról szóló 1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról, valamint a fenntartóváltással érintett PPP konstrukcióban megvalósult kollégiumok kiváltásához szükséges további intézkedésekről
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15192.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/189 (XII.4.)

Benne többek között:

-32/2015. (XII. 4.) NGM rendelet

A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15189.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/187 (XII.2.)

Benne többek között:

-360/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15187.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/186 (XII.1.)

Benne többek között:

-354/2015. (XII. 1.) Korm. rendelet

A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15186.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/185 (XI.30.)

Benne többek között:

-55/2015. (XI. 30.) EMMI rendelet

Egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15185.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/181 (XI.24.)

Benne többek között:

-1841/2015. (XI. 24.) Korm. határozat

A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15181.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/178 (XI.19.)

Benne többek között:

-345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15178.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/172 (XI.13.)

Benne többek között:

-1822/2015. (XI. 13.) Korm. határozat

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a szakképzési centrumok és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal működéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15172.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/169 (XI.10)

Benne többek között:

-333/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15160.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/161 (X.28.)

Benne többek között:

-311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet

A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról
 
-48/2015. (X. 28.) EMMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a nevelőszülők részére szervezett központi oktatási programmal összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról
 
-1782/2015. (X. 28.) Korm. határozat
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásával és működésével kapcsolatos források biztosításáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/156 (X.19.)

Benne többek között:

-1775/2015. (X. 19.) Korm. határozat

A TÁMOP-5.3.8-B-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló @Tart1 = 1172/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
 
1776/2015. (X. 19.) Korm. határozat
A TÁMOP-5.2.9.B-15/1-2015-0002 azonosító számú ("Legyen más a szenvedélyed! 2. - Módszertani fejlesztések a drogprevenció területén" című) projekt akciótervi nevesítéséről
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15156.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/151 (X.15.)

Benne többek között:

-1748/2015. (X. 15.) Korm. határozat

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15151.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/147 (X.12.)

Benne többek között:

-46/2015. (X. 12.) EMMI rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15147.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/144 (X.6.)

Benne többek között:

-45/2015. (X. 6.) EMMI rendelet

A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15144.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/143 (X.5.)

Benne többek között:

-1710/2015. (X. 5.) Korm. határozat

A magyarországi, kínai nyelven folytatott alapfokú oktatás feltételeinek fejlesztésére és a középfokú oktatás kialakításának céljaira fordítandó források biztosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15143.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/142 (X.2.)

Benne többek között:

-44/2015. (X. 2.) EMMI rendelet

A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15142.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/140 (IX.29.)

Benne többek között:

-284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet

Egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a kísérő nélküli kiskorúak ellátásának megoldása érdekében történő módosításáról
 
-1706/2015. (IX. 29.) Korm. határozat
A nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/130 (IX.16)

Benne többek között:

-76/2015. (IX. 16.) ME határozat

A Felsőoktatási Tervezési Testület elnökének és tagjainak megbízásáról

-79/2015. (IX. 16.) ME határozat

A Duális Képzési Tanács tagja megbízatása megszűnésének megállapításáról és új tagjának megbízásáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/127 (IX.14.)

Benne többek között:

-263/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatásról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15127.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/126 (IX.10)

Benne többek között:

-1643/2015. (IX. 10.) Korm. határozat 

Az Országos Széchényi Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó intézkedésekről
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15126.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/125 (IX.8.)

Benne többek között:

-249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15125.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/120. (VIII.28.)

Benne többek között:

-339/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet

Egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

-40/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15120.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/115. (VIII.7.)

Benne többek között:

-221/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet

Az egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15115.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/112. (VII.31.)

Benne többek között:

-216/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 
-1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
 
-1531/2015. (VII. 31.) Korm. határozat
Az erdélyi oktatási és kulturális célú programok, beruházások megvalósításának finanszírozása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/108. (VII.23.)

Benne többek között:

-198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet

Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó kormányrendeletek módosításáról
 
-199/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az iskolaszövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról
 
-205/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
 
-206/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 
-209/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetéséről és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről
 
-210/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésével és állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 
-1510/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 4. Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
 
1512/2015. (VII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás egyes programelemeinek megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és a források biztosításáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/106. (VII.21.)

Benne többek között:

-1484/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

A közgyűjteményekben őrzött, állami tulajdonú kulturális javak felújított kulturális örökségi helyszíneken történő elhelyezését szolgáló Műtárgyprogramról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15106.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/105. (VII.20.)

Benne többek között:

-190/201 5. (VII. 20.) Korm. rendelet

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
 
-1478/2015. (VII. 20.) Korm. határozat
A Nemzetközi Tudományos Diákolimpiákkal kapcsolatos feladatok ellátásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/102. (VII.3.)

Benne többek között:

-2015. évi CXXII. törvény

A Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
 
-2015. évi CXXXI. törvény
Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról
 
-2015. évi CXXXII. törvény
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
 
-2015. évi CXXXIII. törvény
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
 
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/96. (VII.1.)

Benne többek között:

-2015. évi XCII. törvény

Az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15096.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/95 (VI.30.)

Benne többek között:

-162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

 
-165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 
-34/2015. (VI. 30.) EMMI rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/91. (VI.25.)

Benne többek között:

-159/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet  A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

 

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15091.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/89. (VI.29.)

Benne többek között:

-33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet  Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15089.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/85. (VI.19.)

Benne többek között:

-32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelet  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15085.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/84. (VI.18.)

Benne többek között:

-2015. évi LXXIV. törvény  A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről

-2015. évi LXXV. törvény  A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/80. (VI.12.)

Benne többek között:

-143/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról
-1381/2015. (VI. 12.) Korm. határozat  A Kárpát-medencei Tehetségkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról
-1390/2015. (VI. 12.) Korm. határozat  A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programjáról
-1394/2015. (VI. 12.) Korm. határozat  A Budapesten megalakításra kerülő business school működési feltételeinek megteremtésével kapcsolatos egyes feladatokról

-1395/2015. (VI. 12.) Korm. határozat  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó köznevelési intézményeknek a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program infrastruktúrájához történő csatlakozáshoz szükséges működtetési forrás biztosításáról

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/79. (VI.9.)

Benne többek között:

-139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet  A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/77. (VI.4.)

Benne többek között:

-2015. évi LXIII. törvény  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról

-2015. évi LXIV. törvény  A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény módosításáról

 

-2015. évi LXV. törvény  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

 

-2015. évi LXVI. törvény A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és az azokkal összefüggő tárgyú törvények módosításáról

 

-30/2015. (VI. 4.) EMMI rendelet  A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/73. (V.28.)

Benne többek között:

-28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet  A 2015/2016. tanév rendjéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15073.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/72. (V.27.)

Benne többek között:

-26/2015. (V. 27.) FM rendelet  Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15071.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/70. (V.22.)

Benne többek között:

-26/2015. (V. 22.) EMMI rendelet

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15070.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/69. (V.21.)

Benne többek között:

-120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15069.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/67. (V.14.)

Benne többek között:

-1305/2015. (V. 14.) Korm. határozat  A TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 azonosító számú („A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes projektjei akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15067.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/61. (V.4.)

Benne többek között:

-10/2015. (V. 4.) AB határozat  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2014. november 3. napjáig hatályban volt 30. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15061.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/57. (IV.24.)

Benne többek között:

-19/2015. (IV. 24.) FM rendelet  Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15057.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/56. (IV.23.)

Benne többek között:

-104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet  A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról

 
-1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozat  Az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről
 
-1249/2015. (IV. 23.) Korm. határozat A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/55. (IV.21.)

Benne többek között:

-22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelet  A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15055.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/54. (IV.20.)

Benne többek között:

-1222/2015. (IV. 20.) Korm. határozat  A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat módosításáról

-1223/2015. (IV. 20.) Korm. határozat  A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat, valamint a Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) létrehozásáról szóló 1102/2011. (IV. 15.) Korm. határozat módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15054.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/53. (IV.17.)

Benne többek között:

-21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet  A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról

-1219/2015. (IV. 17.) Korm. határozat  A kárpátaljai óvodai gyermekétkeztetési program, a kárpátaljai közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítő személyek, valamint a magyar, illetve szórvány gyülekezetben magyar nyelven szolgálatot teljesítő, nemzetmegtartó és hitoktatói tevékenységet végző egyházi személyek támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
 
Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15053.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/48. (IV.9.)

Benne többek között:

-87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

-88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról
 
-89/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 
-96/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2015/47. (IV.7.)

Benne többek között:

-2015. évi XXXVI. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15047.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/45. (III.31.)

Benne többek között.

-18/2015. (III. 31.) EMMI rendelet A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről szóló 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15045.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/44. (III.31.)

Benne többek között:

-1196/2015. (III. 31.) Korm. határozat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram hatásfokának növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

-1197/2015. (III. 31.) Korm. határozat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2015. szeptember 1. – 2015. december 31. közötti időszakban történő lebonyolításához szükséges források biztosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15044.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/40. (III.25.)

Benne többek között:

-2015. évi XIII. törvény Egyes felsőoktatási tárgyú törvények módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15040.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/38. (III.24.)

Benne többek között:

-1169/2015. (III. 24.) Korm. határozat A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és az Erdélyi Református Egyház tevékenységének kiegészítő támogatásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15038.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/37. (III.24.)

Benne többek között:

-2015. évi IX. törvény Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15037.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/33. (III.17.)

Benne többek között:

-24/2015. (III. 17.) ME határozat  A Magyarország Kormánya és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) Globális Szolgáltató Központ Budapestre történő telepítéséről és jogállásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15033.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/32. (III.13.)

Benne többek között:

-14/2015. (III. 13.) EMMI rendelet A köznevelési tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról

-15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet A köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15032.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/31.(III.12.)

Benne többek között:

-47/2015. (III. 12.) Korm. rendelet A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15031.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/27. (III.6.)

Benne többek között:

-36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

-13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15027.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/23. (II.27.)

Benne többek között:

-12/2015. (II. 27.) EMMI rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú miniszteri rendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15023.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/20. (II.20.)

Benne többek között:

-24/2015. (II. 20.) Korm. rendelet  Az egyes szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek a segélyezési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15020.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/15. (II.13.)

Benne többek között:

-3/2015. (II. 13.) NGM rendelet  A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter egyedi döntésével nyújtható képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatások részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15015.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/14. (II.11.)

Benne többek között:

-16/2015. (II. 11.) Korm. rendelet A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15014.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/13. (II.10.)

Benne többek között:

-13/2015. (II. 10.) Korm. rendelet A 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről

-6/2015. (II. 10.) MvM rendelet A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

-1040/2015. (II. 10.) Korm. határozat A „Szakképzés a gazdaság szolgálatában” című koncepcióról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15013.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/8. (I.30.)

Benne többek között:

-10/2015. (I. 30.) Korm. rendelet Köznevelési intézménnyel kapcsolatos fenntartói joggal összefüggő feladatok átadása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15008.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/6. (I.28.)

Benne többek között:

-3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-6/2015. (I. 28.) EMMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15006.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/2. (I.15.)

Benne többek között:

-1/2015. (I. 15.) ME határozat Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15002.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2015/1. (I.14.)

Benne többek között:

-1/2015. (I. 14.) MvM rendelet A közigazgatási, a rendészeti, a katonai, a nemzetbiztonsági, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról, e szakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint az alapképzés képzési ágairól

-1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet A javítóintézetek rendtartásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15001.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/189. (XII.31.)

Benne többek között:

-379/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

-380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14189.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/187. (XII.30.)

Benne többek között:

-1847/2014. (XII. 30.) Korm. határozat A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2015. év december 31-ig tartó cselekvési tervéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14187.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/185. (XII.29.)

Benne többek között:

-353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-356/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14185.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/184. (XII.29.)

Benne többek között:

-2014. évi CI. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14184.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/181. (XII.19.)

Benne többek között:

-1818/2014. (XII. 19.) Korm. határozat A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról szóló 1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges intézkedésekről és előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14181.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/179. (XII.18.)

Benne többek között:

-335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet   A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

-1785/2014. (XII. 18.) Korm. határozat A Fővárosi Roma Kulturális és Módszertani Oktatási Központ megvalósítása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14179.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/176. (XII.15.)

Benne többek között:

-1759/2014. (XII. 15.) Korm. határozat A mindennapos testnevelés részét képező Kölyökatlétikai Program folytatásához szükséges forrás biztosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14176.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/175. (XII.13.)

Benne többek között:

-319/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról

-1741/2014. (XII. 13.) Korm. határozat A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal címrendi besorolásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14175.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/173. (XII.12.)

Benne többek között:

-1732/2014. (XII. 12.) Korm. határozat  Az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés bővítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14173.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/171. (XII.10.)

Benne többek között:

-51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet  A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14171.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/168. (XII.5.)

Benne többek között:

-2014. évi LXXVI. törvény Tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14168.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/167. (XII.5.)

Benne többek között:

-1723/2014. (XII. 5.) Korm. határozat  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés egyes kérdéseiről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14167.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/163. (XI.28.)

Benne többek között:

-296/2014. (XI. 28.) Korm. rendelet  A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet és a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14163.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/161. (XI.26.)

Benne többek között

-293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

-1680/2014. (XI. 26.) Korm. határozat Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről

-1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat  A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14161.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/150. (XI.4.)

Benne többek között:

-1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozat Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások megkezdéséről

-1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat  A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14150.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/149. (XI.3.)

Benne többek között:

-1596/2014. (XI. 3.) Korm. határozat  A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14149.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/146 (X.27.)

Benne többek között:

-47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet  Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14146.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/131 (IX.24.)

Benne többek között:

-1540/2014. (IX. 24.) Korm. határozat A Széchenyi István Egyetem, az AUDI Hungaria Motor Kft. és Győr Megyei Jogú Város közötti együttműködés alapján létrejövő Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14131.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/129 (IX.19.)

Benne többek között:

-1531/2014. (IX. 19.) Korm. határozat A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú („Köznevelési reformok operatív megvalósítása” című) kiemelt projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14129.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/124. (IX.10.)

Benne többek között:

-8/2014. (IX. 10.) FM rendelet Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14124.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/118. (VIII.29.)

Benne többek között:

-220/2014. (VIII. 29.) Korm. rendelet Egyes felsőoktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-3/2014. (VIII. 29.) FM rendelet  A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 41/2013. (V. 28.) VM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14118.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/116. (VIII.27.)

Benne többek között:

-213/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14116.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/115. (VIII.26.)

Benne többek között

-25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet  Egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14115.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/111. (VIII.15.)

Benne többek között:

-1467/2014. (VIII. 15.) Korm. határozat  A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú („Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14111.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/107. (VII.31.)

Benne többek között:

-1445/2014. (VII. 31.) Korm. határozat  A Humán-Mini Művész utca Óvoda és Bölcsőde, valamint annak telephelye a Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde finanszírozásának biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14107.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/106. (VII.31.)

Benne többek között:

-193/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet  A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével kapcsolatos feladatok átvételéről

-1428/2014. (VII. 31.) Korm. határozat  A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által ellátott feladatok átvételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14106.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/103. (VII.25.)

Benne többek között:

-187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet  A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14103.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/99. (VII.18.)

Benne többek között:

-1402/2014. (VII. 18.) Korm. határozat   Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészének értékesítéséről és az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány alapítói jogainak átruházásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14099.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/96. (VII.16.)

Benne többek között:

-2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14096.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/91. (VII.3.)

Benne többek között:

-1368/2014. (VII. 3.) Korm. határozat  A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi telephelyű Pedagógiai Intézetének az egyházi fenntartásban működő Gál Ferenc Főiskolához történő csatlakozásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14091.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/83. (VI.18.)

Benne többek között:

-4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet  A gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását szolgáló pályázat szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14083.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/69. (V.13.)

Benne többek között

-14/2014. (V. 13.) AB határozat  A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvénynek a családi pótlékról szóló szabályaival kapcsolatos, mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14069.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/65. (V.6.)

Benne többek között:

-151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14065.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/64. (V.5.)

Benne többek között:

-40/2014. (V. 5.) EMMI rendelet Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14064.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/63. (V.5.)

Benne többek között:

-1285/2014. (V. 5.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a  Katar Állam Kormánya közötti oktatási, felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14063.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/62. (IV.30.)

Benne többek között:

-142/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14062.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/61. (IV.30.)

Benne többek között:

-141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

-35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

-38/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, valamint a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet módosításáról

1276/2014. (IV. 30.) Korm. határozat  A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódóan költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14061.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/60. (IV.29.)

Benne többek között:

-34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet  A köznevelés szabályozására vonatkozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14060.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/58. (IV.24.)

Benne többek között:

-136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelet  Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet  A közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

-1270/2014. (IV. 24.) Korm. határozat  Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14058.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/56. (IV.18.)

Benne többek között:

-132/2014. (IV. 18.) Korm. rendelet A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14056.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/55. (IV.18.)

Benne többek között:

-1247/2014. (IV. 18.) Korm. határozat A határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14055.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/53. (IV.10.)

Benne többek között:

-12/2014. (IV. 10.) AB határozat  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2011. április 2-től 2011. december 31-ig hatályos 37/B. § (3) bekezdés b) pont szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapításáról és alkalmazhatóságának kizárásáról

-1232/2014. (IV. 10.) Korm. határozat Az Országos Roma Önkormányzat köznevelési intézményhálózatának fejlesztéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14053.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/52. (IV.8.)

Benne többek között:

-120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet  A nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

-17/2014. (IV. 8.) NGM rendelet  A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 8/2013. (III. 6.) NGM rendelet módosításáról

-1223/2014. (IV. 8.) Korm. határozat  Az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósítása érdekében a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14052.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/51. (IV.4.)

Benne többek között:

-16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet  A felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14051.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/50. (IV.3.)

Benne többek között:

-1212/2014. (IV. 3.) Korm. határozat A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 2014. január 1. és 2014. június 30. közötti szakaszának megvalósítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1214/2014. (IV. 3.) Korm. határozat Állami ingatlannak a Magyar Cserkészszövetség részére versenyeztetés mellőzésével történő használatba adásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14050.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/48. (III.31.)

Benne többek között:

-14/2014. (III. 31.) NGM rendelet  A felnőttképzési szakértői és a felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14048.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/44. (III.25.)

Benne többek között:

-1167/2014. (III. 25.) Korm. határozat  A tudományos közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos egyes feladatokról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14044.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/43. (III.25.)

Benne többek között:

-99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14043.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/41 (III.20.)

Benne többek között:

-20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról

-1158/2014. (III. 20.) Korm. határozat Az állami tankönyvfejlesztés és kiadás feltételeinek megteremtése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14041.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/40 (III.18.)

Benne többek között:

-1150/2014. (III. 18.) Korm. határozat A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14040.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/39 (III.14.)

Benne többek között:

-23/2014. (III. 14.) BM rendelet A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

-1139/2014. (III. 14.) Korm. határozat A székesfehérvári műszaki felsőoktatás fejlesztéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14039.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/38 (III.13.)

Benne többek között:

-69/2014. (III. 13.) Korm. rendelet A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról

-70/2014. (III. 13.) Korm. rendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról

-71/2014. (III. 13.) Korm. rendelet A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

-72/2014. (III. 13.) Korm. rendelet Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről

74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

-1126/2014. (III. 13.) Korm. határozat A Kolozsvári Református Kollégium Szakiskolai Tagozatának létrehozásához szükséges forrásigényről

-1127/2014. (III. 13.) Korm. határozat A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hudec Héten történő részvételének, valamint a Debreceni Egyetem által kiadni tervezett tanulmányi kötet támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1136/2014. (III. 13.) Korm. határozat A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság közötti megállapodás alapján létrejövő ipari kutató-fejlesztő projektközpontokról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14038.pdf

 

-


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/37 (III.12.)

Benne többek között:

-17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14037.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/33 (III.4.)

Benne többek között:

-55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról

-58/2014. (III. 4.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A program mentortanárok bevonásával igyekszik a hátrányos helyzetű tanulók felzárkoztatásán segíteni.

-1098/2014. (III. 4.) Korm. határozat A Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásával kapcsolatos intézkedésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14033.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/26. (II.24.)

Benne többek között:

-10/2014. (II. 24.) EMMI rendelet  A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14026.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/23. (II.18.)

Benne többek között:

-33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet  Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

-34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14023.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/16. (II.7.)

Benne többek között:

-1047/2014. (II. 7.) Korm. határozat  A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14016.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/15. (II.6.)

Benne többek között:

-1041/2014. (II. 6.) Korm. határozat   A TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14015.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/14. (II.3.)

Benne többek  között:

-19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet   A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

-9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet   A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14014.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/12. (I.30.)

Benne többek között:

-8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet   A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14012.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/11. (I.29.)

Benne többek között:

-6/2014. (I. 29.) EMMI rendelet   Az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14011.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/9. (I.24.)

Benne többek között:

-5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet   A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14009.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2014/4. (I.17.)

Benne többek között:

-7/2014. (I. 17.) Korm. rendelet  A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

-1006/2014. (I. 17.) Korm. határozat  A Gandhi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési felhívás közzétételéről és a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14004.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/24. (XII.30.)

Benne többek között:

-442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jog-viszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

-72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet módosításáról

-1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat a Köznevelési Érdek-egyeztető Tanácsról

-1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozat az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról

-1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat a Klebelsberg -Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozat az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/23. (XII.17.)

Benne többek között.

-393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

-Az emberi erőforrások minisztere határozata a 2014. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/22. (XII.4.)

Benne többek között:

-2013. évi CLX. törvény  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

-1769/2013. (X. 25.) Korm. határozat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről

-Az emberi erőforrások minisztere közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

-Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2015. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

Teljes szöveg:Magyar Közlöny

 


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/21. (XI.20.)

Benne többek között:

-353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-24/2013. (X. 2.) KIM rendelet a közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg: Magyar Közlöny


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/225. (XII.31.)

Benne többek között:

-555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet  A fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról

-562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet  A 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

 

-83/2013. ( XII. 31.) BM rendelet  A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13225.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/224. (XII.30.)

Benne többek között:

-2045/2013. (XII. 30.) Korm. határozat Egyes köznevelési feladatok ellátásához szükséges intézkedések érdekében történő forrásbiztosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13224.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/221. (XII.29.)

Benne többek között:

-513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

-83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével összefüggő gyermekvédelmi tárgyú és a szociális ágazatba tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13221.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/220. (XII.29.)

Benne többek között:

-501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

-502/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet  A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

-509/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal kapcsolatos módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13220.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/217. (XII.23.)

Benne többek között:

-81/2013. (XII. 23.) EMMI rendelet Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról szóló 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13217.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/216. (XII.21.)

Benne többek között:

-2013. évi CCXXXII. törvény  A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

-80/2013. (XII. 21.) EMMI rendelet Az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet, valamint a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13216.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/214. (XII.19.)

Benne többek között:

-79/2013. (XII. 19.) EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13214.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/213. (XII.18.)

Benne többek között:

-489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról

-1970/2013. (XII. 18.) Korm. határozat A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban elnevezésű állami beruházás programelemeinek bővítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13213.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/208. (XII.13.)

Benne többek között:

-58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet A felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

-59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet A felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13208.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2013/205. (XII.10.)

Benne többek között:

-113/2013. (XII. 10.) VM rendelet Az póvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

 

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13205.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/203. (XII.7.)

Benne többek között:

-467/2013. (XII. 7.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13203.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/202. (XII.5.)

Benne többek között:

-2013. évi CCV. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13202.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/198. (XI.28.)

Benne többek között:

-449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről

-1878/2013. (XI. 28.) Korm. határozat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatainak finanszírozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1880/2013. (XI. 28.) Korm. határozat Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13198.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/197. (XI.27.)

Benne többek között:

-442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13197.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/196. (XI.26.)

Benne többek között:

-72/2013. (XI. 26.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13196.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/195. (XI.25.)

Benne többek között:

-52/2013. (XI. 25.) NGM rendelet A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13195.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/194. (XI.22.)

Benne többek között:

-68/2013. (XI. 22.) NFM rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a nemzeti fejlesztési miniszter irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13194.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/193. (XI.21.)

Benne többek között:

-2013. évi CXC. törvény 2013. évi CXC. törvény A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13193.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/191. (XI.19.)

Benne többek között:

-1854/2013. (XI. 19.) Korm. határozat A Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsról

-1855/2013. (XI. 19.) Korm. határozat Az Országos Köznevelési Tanácsról és az Országos Nemzetiségi Tanácsról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13191.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/187. (XI.14.)

Benne többek között:

-2013. évi CLXXXIV. törvény Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13187.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/186. (XI.12.)

Benne többek között:

-392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról

-393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet A felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13186.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/176. (X.24.)

Benne többek között:

-1761/2013. (X. 25.) Korm. határozat A 2014-ben a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről

-1769/2013. (X. 25.) Korm. határozat  A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark fejlesztéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13176.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/175. (X.24.)

Benne többek között:

-369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13175.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/173. (X.21.)

Benne többek között:

-2013. évi CLXVIII. törvény Egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13173.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/172. (X.17.)

Benne többek között:

-2013. évi CLVIII. törvény Egyes törvényeknek a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásával összefüggő módosításáról

-2013. évi CLX. törvény A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13172.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/171. (X.16.)

Benne többek között:

-80/2013. (X. 16.) OGY határozat A Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020 Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen

Teljes  szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13171.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/169. (X.11.)

Benne többek között:

-1735/2013. (X. 11.) Korm. határozat A KMOP-4.6.1/E-13-2013-0001 azonosító számú [„Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)” című] projekt akciótervi nevesítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13169.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/164. (X.4.)

Benne többek között:

-353/2013. (X. 4.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13164.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/162. (X.2.)

Benne többek között:

-24/2013. (X. 2.) KIM rendelet A közigazgatási felsőoktatás alap- és mesterképzési szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13162.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/160. (IX.30.)

Benne többek között.

-346/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet  A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13160.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/187. (IX.30.)

Benne többek között:

-2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről -szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

-314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a szakképzési megállapodásról

-315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

-325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

-326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

-22/2013. (VIII. 21.) KIM rendelet az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/17. (IX.30.)

Benne többek között:

-59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a  Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

-24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások felhasználásának rendjéről

-26/2013. (VIII. 5.) EMMI utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról

-27/2013. (VIII. 9.) EMMI utasítás a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-28/2013. (VIII. 9.) EMMI utasítás az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásainak szabályairól

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/157. (IX.25.)

Benne többek között.

-1669/2013. (IX. 25.) Korm. határozat A Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13157.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/154. (IX.23.)

Benne többek között:

-1667/2013. (IX. 23.) Korm. határozat  Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13154.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/153. (IX.20.)

Benne többek között:

-1662/2013. (IX. 20.) Korm. határozat határozat A köznevelési rendszer minőségi állami tankönyvekkel való ellátását célzó kormányzati intézkedésről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13153.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/16. (IX.12.)

Benne többek között:

 

-54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/15. (VIII.23.)

Benne többek között:

-2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

-257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról

-46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól

-47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről

-50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-1416/2013. (VII. 9.) Korm. határozat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósításához

-1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozat a felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/14. (VII.22.)

Benne többek között:

-2013. évi C. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról

-207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

-239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

-43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet egyes sajátos köz-oktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/13. (VII.22.)

Benne többek között:

-2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Teljes szöveg:Magyar közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/12. (VII.15.)

Benne többek között:

-2013. évi LXV. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

-2013. évi LXX. törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

-37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

-20/2013. (V. 28.) BM rendelet a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

-41/2013. (V. 28.) VM rendelet a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Teljes szöveg:Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/11. (VI.28.)

Benne többek között:

-2013. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

Teljes szöveg: Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/10. (VI.13.)

Benne többek között:

-http://1243/2013. (IV. 30.) Korm. határozat az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Teljes szöveg: Magyar Közlönyben


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/145. (IX. 5.)

Benne többek között:

-1621/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A „Holokauszt Gyermekáldozatainak EmlékhelyeEurópai Oktatási Központ” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13145.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/143. (VIII. 30.)

Benne többek közöt:

-2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

-326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

-33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet A 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13143.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/142. (VIII. 29.)

Benne többek között:

-325/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet A felsőoktatási képzési feltételek szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13142.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/141. (VIII. 28.)

Benne többek között:

-314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A szakképzési megállapodásról

-315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13141.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/138. (VIII. 21.)

Benne többek között:

-22/2013. (VIII. 21.) KIM rendelet Az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13138.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/133. (VIII. 9.)

Benne többek között:

-59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13133.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/131. (VIII. 31.)

Benne többek között:

-1510/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat  Az agrárszakképző intézmények átvételéhez és további működtetéséhez szükséges, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

-1519/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról szóló 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

-1520/2013. (VIII. 1.) Korm. határozat A Magyarország határain kívül működő magyar cserkészet támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13131.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/129. (VII. 29.)

Benne többek között:

-299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

-65/2013. (VII. 29.) VM rendelet Az egyes agrártámogatási tárgyú és az óvoda-, és iskolatej programot szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

-69/2013. (VII. 29.) VM rendelet A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13129.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/128. (VII. 26.)

Benne többek között:

-290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

-291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

-54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

-1484/2013. (VII. 26.) Korm. határozat A közép-európai térségre irányuló oktatási és kutatási tevékenységek támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13128.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/126. (VII. 24.)

Benne többek között:

-1463/2013. (VII. 24.) Korm. határozat A külföldi oktatói mobilitásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13126.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/122. (VII. 16.)

Benne többek között:

-277/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról

-1442/2013. (VII. 16.) Korm. határozat A Külhoni Magyar Oktatási Tanács létrehozásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13122.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/121. (VII. 15.)

Benne többek között:

-50/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13121.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/119. (VII. 11.)

Benne többek között:

-1436/2013. (VII. 11.) Korm. határozat A felsőoktatási intézmények finanszírozási problémáinak kezeléséhez a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13119.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/118. (VII. 10.)

Benne többek között:

-49/2013. (VII. 10.) EMMI rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekjóléti alapellátásokkal, a gyermekvédelmi szakellátásokkal és a javítóintézeti neveléssel összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13118.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/117. (VII. 9.)

Bennet többek között:

-1416/2013. (VII. 9.) Korm. határozat A Nemzeti Foglalkoztatási Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogram megvalósításához

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13117.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/116. (VII. 5.)

Benne többek között:

-2013. évi CXXIX. törvény Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról

-257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet Egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13116.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/115. (VII. 4.)

Benne többek között:

-46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet Az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól

-1414/2013. (VII. 4.) Korm. határozata A Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) elfogadásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13115.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/113. (VII. 2.)

Benne többek között:

-1396/2013. (VII. 2.) Korm. határozat A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai Oktatási Központ létrehozásáról

-1409/2013. (VII. 2.) Korm. határozat A TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú ("A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése" című) kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

-1410/2013. (VII. 2.) Korm. határozat A TIOP-1.1.3-12/1-2013-0001 azonosító számú [a "Végponti kapcsolatok fejlesztése a közoktatásban (központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban)"című] kiemelt projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13113.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/111. (VI. 30.)

Benne többek között:

-239/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13111.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/107. (VI. 26.)

Benne többek között:

-44/2013. (VI. 26.) EMMI rendelet A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13107.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/104. (VI. 24.)

Benne többek között:

-224/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet  rendelet A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról

-43/2013. (VI. 24.) EMMI rendelet  Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-1358/2013. (VI. 24.) Korm. határozat  A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 azonosító számú (az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13104.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/102. (VI. 21.)

Benne többek között:

-2013. évi C. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13102.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/99. (VI. 18.)

Benne többek között:

-21/2013. (VI. 18.) NGM rendelet rendelet A gyakorlati képzést végző gazdálkodó szervezetek saját munkavállalói részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13099.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/98. (VI. 17.)

Benne többek között:

-207/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

-1345/2013. (VI. 17.) Korm. határozat  Multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani, oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakításával kapcsolatos feladatokról, valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/Mk13098.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/97. (VI. 14.)

Benne többek között:

-1340/2013. (VI. 14.) Korm. határozat A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek között a határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatok ellátása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13097.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/96. (VI. 13.)

Benne többek között:

-2013. évi LXXVII. törvény A felnőttképzésről

-199/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13096.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/92. (VI. 07.)

Benne többek között:

-188/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13092.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/86. (V. 31.)

Benne többek között:

-2013. évi LXX. törvény A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

-39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13086.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/85. (V. 30.)

Benne többek között:

-2013. évi LXV. törvény A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról

-1297/2013. (V. 30.) Korm. határozat A „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban” elnevezésű állami beruházás 2014–2020 közötti forrásának indikatív tervezéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13085.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/83. (V. 28.)

Benne többek között:

-165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13083.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/82. (V. 29.)

Benne többek között:

-20/2013. (V. 28.) BM rendelet A belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

-37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

41/2013. (V. 28.) VM rendelet A vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13082.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/78. (V. 17.)

Benne többek között:

-1273/2013. (V. 17.) Korm. határozat határozat Az erdélyi magyar középiskolai oktatási intézmények fejlesztési támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

-1274/2013. (V. 17.) Korm. határozat  A Magyar–Kínai Ifjúsági Csereprogram lebonyolításához a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13078.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/72. (V. 02.)

Benne többek között:

-31/2013. (V. 2.) VM rendelet Az egyes iskolai ellátást, valamint a zöldség-gyümölcs ágazat támogatási jogcímeit szabályozó rendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13072.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/71. (IV. 30.)

Benne többek között:

-1243/2013. (IV. 30.) Korm. határozat Az olvasásnépszerűsítési program megvalósításához szükséges intézkedésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13071.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/8. (IV.23.)

Benne többek között:

-84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

-23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg: Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/7. (IV.15.)

Benne többek között:

-73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

-8/2013. (III. 6.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

-1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról

-1104/2013. (III. 7.) Korm. határozat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

-1112/2013. (III. 8.) Korm. határozat a felsőoktatási intézmények önerő igényéről

-1123/2013. (III. 13.) Korm. határozat a külföldi hallgatói létszám magyar felsőoktatásban történő növelésének irányairól

-8/2013. (III. 14.) EMMI utasítás a minősített adatkezelés eljárási rendjének kiadásáról az írásbeli érettségi feladatlapokkal és javítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban kiadott 9/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítás módosításáról

Teljes szöveg: Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/6. (III.28.)

Benne többek között:

-47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

-52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

-16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Teljes szöveg: Magyar Közlöny

   
   
   
 

MAGYAR KÖZLÖNY 2013/53. (III. 29.)

Benne többek között:

-23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról

- 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13053.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/58. (IV. 5.)

Benne többek között:

-14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet  A szakképzési kerettantervekről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13058.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/6. (III.28.)

Benne többek között:

-47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

-52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

-16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Teljes szöveg: ld. Magyar Közlöny

   
   
   
 

Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/5. (III.14.)

Benne többek között:

-24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról

-26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet módosításáról

-12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

-13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

-1047/2013. (II. 7.) Korm. határozat a kiemelt felsőoktatási intézményekről

Teljes szöveg: Ld. Magyar Közlöny


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/4. (III.1.)

Benne többek között:

-11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

-5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

-8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg: Ld. Magyar Közlöny


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/48. (III. 22.)

Benne többek között:

- 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet  Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13048.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/47. (III. 21.)

Benne többek között:

-84/2013. (III. 21.) Korm. rendelet  Egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13047.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/43. (III. 13.)

Benne többek között:

-1123/2013. (III. 13.) Korm. határozat  A külföldi hallgatói létszám magyar felsőoktatásban történő növelésének irányairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13043.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/40. (III. 08.)

Benne többek között:

-73/2013. (III. 8.) Korm. rendelet  Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

-1112/2013. (III. 8.) Korm. határozat  A felsőoktatási intézmények önerő igényéről

-1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat  A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13040.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/39. (III. 07.)

Benne többek között:

-1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat  A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap létrehozásáról

-1104/2013. (III. 7.) Korm. határozat  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiemelt felsőoktatási intézménnyé minősítéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13039.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/37. (III. 05.)

Benne többek között:

-19/2013. (III. 5.) EMMI rendelet  A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

-20/2013. (III. 5.) EMMI rendelet  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13037.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/3. (I.11.)

Benne többek között:

- 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Teljes szöveg: Magyar Közlöny http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13006.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/164. (XII. 17.)

Benne többek között:

-2012. évi CLXXXVIII. törvény  A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12164.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/1. (I.18.)

Benne többek között:

-2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

-46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet módosításáról

-48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Teljes szöveg: ld. Magyar közlönyben http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12164.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/2. (I.31.)

Benne többek között:

-2012. évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

-363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

-51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről*

-141/2012. (XII. 27.) VM rendelet a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

-1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat a magyar felsőoktatás megújításáról

-1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

Teljes szöveg: ld. MAGYAR KÖZLÖNY 2012/171, 174, 176, 177, 179

http://:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12171.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12174.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12176.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12177.pdf

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12179.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/35. (III. 01.)

Benne többek között:

-17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet A nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13035.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/34. (II. 28.)

Benne többek között:

-16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet  A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13034.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/32. (II. 26.)

Benne többek között:

-15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13032.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/30. (II. 25.)

Benne többek között:

-52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13030.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/27. (II. 20.)

Benne többek között:

-47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13027.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/23. (II. 14.)

Benne többek között:

-13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13023.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/21. (II. 12.)

Benne többek között:

-26/2013. (II. 12.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet A felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13020.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/20. (II. 07.)

Benne többek között:

-1047/2013. (II. 7.) Korm. határozat  A kiemelt felsőoktatási intézményekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13020.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/19. (II. 05.)

Benne többek között:

-24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet  A nemzeti felsőoktatási kiválóságról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13019.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/15. (I. 30.)

Benne többek között:

-8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

-1031/2013. (I. 30.) Korm. határozat Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttesről és a megvalósítás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13015.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/2. (I.31.)

Benne többek között:

-2012. évi CCXV. törvény az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

-363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

-423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

-51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről*

-141/2012. (XII. 27.) VM rendelet a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

-1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat a magyar felsőoktatás megújításáról

-1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat a 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

Teljes szöveg:nem elérhető


Oktatási és Kulturális Közlöny 2013/1. (I.18.)

Benne többek között:

-2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

-46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet módosításáról

-48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Teljes szöveg: nem elérhető


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/11. (I. 23.)

Benne többek között:

-1023/2013. (I. 23.) Korm. határozat határozat A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról szóló 1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13011.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/9. (I. 21.)

Benne többek között:

-11/2013. (I. 21.) Korm. rendelet A Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13009.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/8. (I. 18.)

Benne többek között:

-5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet Az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13008.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/6. (I. 11.)

Benne többek között:

-4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet  A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13006.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/4. (I. 08.)

Benne többek között:

-1/2013. (I. 8.) KIM rendelet  A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13004.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/3. (I. 07.)

Benne többek között:

-3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13003.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/1. (I. 02.)

Benne többek között:

-1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról

-2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáró

-1002/2013. (I. 2.) Korm. határozat Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanácsról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13001.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/25. (XII. 27.)

Benne többek között:

-331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ld.Magyar Közlöny 2012/158. (XI.28.)

-39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

ld. Magyar Közlöny 2012/153. (XI. 21.)

-44/2012. (XI. 30.) EMMI rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról az oktatási és kulturális miniszter irányítása alatt álló egyes költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak jogállását érintő egyes kérdésekről szóló 37/2008. (XII.31.) OKM rendelet és az előadó-művészeti államigazgatási szerv által végzett egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 13/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet módosításáról

-57/2012. (XI. 22.) BM rendelete az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról szóló 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/25.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/24. (XII. 10)

Benne többek között:

-315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

-317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

ld. Magyar Közlöny 2012/150. (XI. 13.)

-36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I.19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

ld. Magyar Közlöny 2012/151. (Xi.14.)

-1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról

ld. Magyar Közlöny 2012/147. (XI. 7.)

-134/2012. (XI. 13.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Felülvizsgálati Bizottsága tagjainak megbízásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/24.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/23. (XI. 30.)

Benne többek között:

-2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Lásd: Magyar Közlöny 2012/140.

-294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

lásd: Magyar Közlöny 2012/137. (10.16)

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/22.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/22. (XI. 9.)

Benne többek között:

-283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

lásd:Magyar Közlöny 2012/131. (10.4.)

-32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

lásd:Magyar Közlöny 2012/132. (10.08)

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/22.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/21. (XI. 7.)

Benne többek között:

-30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról

lásd:Magyar Közlöny 2012/128. (IX.28.)

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/21.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/20. (X. 18.)

Benne többek között:

-260/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

-22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

-23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

lásd:Magyar Közlöny 2012/120. (IX. 14.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/20.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/19. (IX. 28.)

Benne többek között:

-244/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények gazdasági tanácsairól

-248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről

-229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

-230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

-20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről ésa köznevelési intézmények névhasználatáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/19.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/17. (IX. 4.)

Benne többek között:

-2012.évi CXXIII.törvény a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény módosításáról

-2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

-2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról

-202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról

-11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/17.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/18. (IX. 14.)

Benne többek között:

-222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

(esélyegyenlőségi ösztöndíjak)

-224/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/18.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2012/16. (VIII. 17.)

Benne többek közt:

-150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

-1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képzési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

-1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozat a szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról

-32/2012. (VII. 4.) AB határozat a felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/16.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2013/1. (I. 02.)

Benne többek között:

-1/2013. (I. 2.) EMMI rendelet rendelet  A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet módosításáról

-2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet  Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13001.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/183. (XII. 29.)

Benne többek között:

-423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet  A felsőoktatási felvételi eljárásról

-1698/2012. (XII. 29.) Korm. határozat A magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12183.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/180. (XII. 27.)

Benne többek között:

- 2012. évi CCXV. törvény  Az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12180.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/179. (XII. 27.)

Benne többek között:

-1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12179.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/177. (XII. 21.)

Benne többek között:

-51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12177.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/176. (XII. 21.)

Benne többek között:

-1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat A magyar felsőoktatás megújításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12176.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/174. (XII. 19.)

Benne többek között:

-387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet  A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról

-1644/2012. (XII. 19.) Korm. határozat Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12174.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/171. (XII. 17.)

Benne többek között:

-363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet  Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

-1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat  A Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012–2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12171.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/167. (XII. 12.)

Benne többek között:

-349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet  Egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról

-48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet  A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12167.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/162. (XII. 05.)

Benne többek között.

-46/2012. (XII. 5.) EMMI rendelet rendelet  A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12162.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/158. (XI. 28.)

Benne többek között:

-331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet  A 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12158.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/153. (XI. 21.)

Benne többek között:

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet  A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12153.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/150. (XI.13.)

Benne többek között:

-315/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

-316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet  rendelet  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

-317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet  Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12150.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/147. (XI. 7.)

Benne többek között:

-1483/2012. (XI. 7.) Korm. határozat  A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4-12/1-2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati kiírásokra beérkezett pályázatok értékeléséről, a vonatkozó megoldási javaslatról és eljárásról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12147.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/140. (X. 25.)

Benne többek között:

-2012. évi CLII. törvény  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12140.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/137. (X. 16.)

Benne többek között:

-294/2012. (X. 16.) Korm. rendelet  rendelet  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12137.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/132. (X. 8.)

Benne többek között:

-32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet  A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12132.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/131. (X. 4.)

Benne többek között:

-283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet  rendelet A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12131.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/128. (IX. 28.)

Benne többek között:

-30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet rendelet  Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12128.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/120. (IX. 14.)

Benne többek között:

-260/2012. (IX. 14.) Korm. rend. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

-22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

-23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet rendelet A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

-42/2012. (IX. 14.) KIM rendelet  A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról

Teljes szöveg:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12120.pdf


MAGYAR KÖZLÖGY 2012/115. (VIII.31.)

Benne többek közt:

-20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról
(Az iskolai, kollégiumi könyvtár mûködésére, eszközeire, felszerelésére vonatkozó szabályok)

Teljes szöveg:http://www.magyarkozlony.hu/pdf/14046


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/110 (VIII.23.)

Benne többek közt:

- 16/2012. (VIII. 23.) EMMI A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák
rendelet működésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról
(támogatás odaítélése)

- 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. A megyei múzeumok, könyvtárak és közmûvelõdési intézmények
határozat fenntartásáról

Teljes szöveg: http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13926


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/108. (VIII.15.)

Benne többek között:

- 222/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: alprogramok, lebonyolító, költségvetési háttér, meghírdetés, előny, mentor)

- 224/2012. (VIII. 15.) Korm. rendelet A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról a Magyary Program Egyszerűsítési Programjának végrehajtása céljából

- 14/2012. (VIII. 15.) EMMI rendelet A területi koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról és feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról

- 24/2012. (VIII. 15.) NGM rendelet A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészből nyújtható szakképzési célú támogatások szabályairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12108.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/107. (VIII.13.)

Benne többek között:

- 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
(oktatási intézmények vonatkozáai is)

- 13/2012. (VIII. 13.) EMMI rendelet A Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról
 
- 1297/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. üzletrésze kisebbségi hányadának értékesítéséről
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12107.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2012/106. (VIII.9.)

Benne többek között:

- 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

- 2/2012. (VIII. 9.) ME rendelet A Nemzetiségekért Díj alapításáról
(oktatási területen végzett tevékenységéért is adományozható)

- 1287/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiemelt projektek jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről (TÁMOP 3.2.1.B-11/1 és a TÁMOP 4.2.4.B/2-11/1 kiemelt projektek)

- 1290/2012. (VIII. 9.) Korm. határozat
Költségvetési főfelügyelők és költségvetési felügyelők kirendeléséről
(felsőoktatási intézményekhez)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12106.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/105. (VIII.6.)

Benne többek között:

- 1276/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Nyugat-Dunántúli Régióban közoktatás-fejlesztést célzó kiemelt tervezési felhívásról

- 1278/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
Az „Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében” című kiemelt projektjavaslat előzetes nevesítéséről

- 1282/2012. (VIII. 6.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 3. és 5. prioritásai keretében történő forrásátcsoportosításról
(benne: TÁMOP-3.2.4.A-11/1, TÁMOP-3.2.13-12/1, TÁMOP 3.2.1.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12105.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/15. (VIII.3.)

Benne többek között:

- 2012. évi LXXI. törvény a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
(témakörök: szakképzési kerettanterv; szakmai gyakorlat, szintvizsga, tanulószerződés)

- 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

- A Kármán Tódor-díj 2012. évi pályázati felhívása

- A Nemzetközi Pető András Közalapítvány alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

- Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai
(OSZK, PIM, M. Ker. és Vend. Múz., Honvéd Egy.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/15.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/14. (VII.24.)

Benne többek között:

- 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
(lásd: Magyar Közlöny 2012/65. (VI.1.)-nél)

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
(lásd: Magyar Közlöny 2012/66. (VI.4.)-nél)

- 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről
(lásd: Magyar Közlöny 2012/69. (VI.8.)-nál)

- 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról
(lásd: Magyar Közlöny 2012/69. (VI.8.)-nál)

- Közlemény a vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra vonatkozó országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék 2012. évi kiegészítéséről

- A Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértésével megrendezendő 2012/2013-as tanév őszi országos versenyeinek felhívása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/14.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/104. (VIII.2.)

Benne többek között:

- 16/2012. (VIII. 2.) HM rendelet

A hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő engedélyezésének szabályairól szóló 7/2006. (III. 21.) HM rendelet módosításáról
 
- 84/2012. (VIII. 2.) VM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról
(témák közt: iskolai felzárkóztató program)
 
Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12104.pdf

MAGYAR KÖZLÖNY 2012/103. (VII.30.)

Benne többek között:

- 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

- 215/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egységes elhelyezésére szolgáló beruházáshoz kapcsolódó egyes beszerzéseknek a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről

- 11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
(Kerettanterv a Katonai alapismeretek tantárgy oktatásához a 9–12. évfolyamon)

- 15/2012. (VII. 30.) HM rendelet
A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységek és az ezek elvégzéséhez szükséges szakkiképzés követelményeiről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12103.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/102. (VII.26.)

Benne többek közöt:

- 201/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
(felsőoktatási törvény szerinti feladatok)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12102.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/101. (VII.26.)

Benne többek között:

- 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről
(témák között: iskoláztatási költség)

- 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
(témák között: érettségi vizsgaszabályzat; gyámhivatal)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12101.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/99. (VII.24.)

Benne többek között:

- 2012. évi CXXIII. törvény
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról
(témák között: ösztöndíj, ösztöndíjszerződés; tehetséggondozó és felzárkóztató rendszer; fenntartói tevékenységek; képzési idő (tanító, konduktor); hátrányos helyzet meghatározása; felhatalmazás rendeleti szabályozásra; felvételi nyelvi követelmény; oktatók, kutatók foglalkoztatása, besorolása; költségvetés; működési engedély)

- 2012. évi CXXIV. törvény
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról
(témák között: meghatározások (pl.: alapfeladat, aránytalan teher, egész napos iskola; intézményátszervezés, intézményegység, kiemelt figyelmet igénylõ gyermek, közösségi szolgálat, mûködtetõ, nevelõtestület, szakalkalmazotti értekezlet, tagozat, tagintézmény, telephely, székhely); óvodai nevelés finanszírozott idõkerete; Hídprogram; SNI fejlesztő nevelés; alapfokú művészeti iskola térítéses szolgáltatása; egységes óvoda-bölcsõde; köznevelési intézmény; alapító okirat; habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások időkerete; köznevelési szerzõdés; egyházi és magánintézmény kötelezettsége a gyermekek felvételére, diákigazolvány; vezető munkaideje; vezetõpedagógusi megbízás; intézményvezetõi pályázat mellőzése; vezető megbízása; köznevelési feladat átadása vallási, világnézeti elkötelezett fenntartónak; önkormányzati ingatlan működtetése; feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv; vagyonkezelői jog; felhatalmazás rendeleti szabályozásra; nem köznevelési intézmény pedagógus munkaköre; tankötelezettség; alapító okiratok felülvizsgálata; mindennapos testnevelés; anyanyelvi nyelvtanár; megszûnik az Országos Diákjogi Tanács, Országos Szülõi Érdek-képviseleti Tanács; segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma)

- 2012. évi CXXV. törvény
A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról
(témák között: tankönyvvé nyilvánítás; miniszteri pályázat közismereti tankönyvírásra; tankönyvjegyzék; árkorlát; KELLÓ tankönyvterjesztő; normatív kedvezmén (ingyenes tankönyv))

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12099.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/98. (VII.23.)

Benne többek között:

- 2012. évi CXX. törvény
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
(témák között: képzés és vizsgáztatás)

- 2012. évi CXVIII. törvény
egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
(témák közt: iskoláztatási támogatás szüneteltetése, gyermekétkeztetés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12098.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/96. (VII.19.)

Benne többek között:

- 1247/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program kiemelt projektjeinek akciótervi nevesítéséről, valamint a TÁMOP 4.2.4.B/1-11/1, TÁMOP-5.4.1-12/1, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1 kiemelt projektek támogatásának jóváhagyásáról

- 1253/2012. (VII. 19.) Korm. határozat
Egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról
(oktatási, könyvtári tevékenységet is érintők is)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12096.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/94. (VII.16.)

Benne többek között:

- 2012. évi CX. törvény
Az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezményének kihirdetéséről
(témák között: oktatásba való beépítés)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12094.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/13. (VII.13.)

Benne többek között:

- 2012. évi L. törvény az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosításáról
(téma: OTKA vezető testületének és bizottságának tagjai, felügyelet, költségvetés)

- 99/2012. (V. 16.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
(téma: szakindítás)

- 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

- 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése aLudovika Campusban” elnevezésű állami beruházás egyes kérdéseiről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/13.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/92. (VII.13.)

Benne:

- 2012. évi C. törvény
A Büntető Törvénykönyvről
(témák: iskola környezetében elkövetett bűncselekmények, közfeladatot ellátó személy ellenei erőszak, gyermekek bűntethetősége, gyermekprostitúció, gyermekpornográfia, gyermekek érdekeit sértő bűncselekmények)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12092.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/91. (VII.13.)

Benne többek között:

- 35/2012. (VII. 13.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről szóló 19/2012. (IV. 11.) BM rendelet módosításáról
(szakközépiskolai tanulókra és hallgatókra vonatkozóan is)

- 2/2012. PJE jogegységi határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata
(Foktő község tekintetében oktatási vonatkozásban is)

- A köztársasági elnök 189/2012. (VII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
(oktatásszervezési tevékenységért)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12091.pdf
 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/90. (VII.12.)

Benne többek között:

- 1232/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A szakképzésben szerzett egyes szakképesítések felsőoktatásba történő beszámításához szükséges feladatokról

- 1234/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program egyes kiemelt projektjeinek nevesítéséről

- 1235/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. és 2. prioritásainak megállapításáról

- 1238/2012. (VII. 12.) Korm. határozat
A TÁMOP 2.1.2-12/1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12090.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/88. (VII.6.)

Szerkesztés alatt.

Benne többek között:

- 50/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

- 1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat
A Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról

- A Kormány 149/2012. (VII. 6.) Korm. rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészébõl a Kormány egyedi döntésével nyújtható támogatások részletes szabályairól
(témák között: képzési támogatás)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12088.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/87. (VII.6.)

Benne többek között:

- 2012. évi XCVI. törvény
Az egyes törvényeknek a polgári hírszerzési tevékenység irányításával kapcsolatos módosításáról
(benne: a közalkalmazottak jogállásáról szóló törv. módosítása: felhatalmazás külön rendeletben való meghatározásra)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12087.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/86. (VII.5.)

Benne többek között:

- 2012. évi XCIII. törvény
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
(benne: A közoktatási törvény módosítása: közigazgatási intézményváltozás (kormányhivatal) átvezetése; feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és köznevelési fejlesztési tervek érvényessége 2013. március 1-jéig meghosszabbodik;
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása: gyámhatóság meghatározása, feladatai)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12086.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/12. (VII.4.)

Benne többek között:

- 26/2012. (V. 9.) KIM rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

- Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye országos tanulmányi versenyek meghirdetéséről
(a versenyfelhívások innen letölthetők: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/orszagos-tanulmanyi-versenyek-meghirdetese-a-2012-2013-tanevre)

- Pályázati felhívás Pedagógus Kutatói Pályadíjra
(határidő: 2012. szept. 20.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/12.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/85. (VII.4.)

Benne többek között:

- 32/2012. (VII. 4.) AB határozat
A felsőoktatási hallgatói szerződéseket szabályozó egyes jogszabályi rendelkezések megsemmisítéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12085.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/82. (VI.29.)

Benne többek között:

- 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
benne: Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12082.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/81. (VI.29.)

Benne többek között:

- 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
témakör: iskolafogászati szolgáltatás finanszírozása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12081.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/80. (VI.28.)

Benne többek között:

- 2012. évi LXXXVI. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról
témakör: szakiskolai, szakközépiskolai tanulók jogai a gyakorlat alatt; pedagógus-továbbképzés kötelezettség, következmény, munkaidõ-kedvezmény szakszervezeti és Közalkalmazotti Tanácsi képviselőnek, többlettanítás elrendelése és díjazása, iskolaszövetkezet, honvédelmi és rendvédelmi nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok kiegészítése a köznevelési törvényben

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12080.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/77. (VI.26.)

Benne többek között:

- 1208/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

- 1219/2012. (VI. 26.) Korm. határozat
A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházás befejezéséről és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekről

- A Kormány 120/2012. (VI. 26.) Korm. rendelete
a közforgalmú utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról (téma: diák, költségvetési szerv foglalkoztatottja, egyházi, társadalmi, alapítványi foglalkoztatott, csoportos)

- A Kormány 1205/2012. (VI. 26.) Korm. határozata
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 94/2012. (V. 11.) Korm. rendeletbõl eredõ egyes feladatok végrehajtásáról
(téma: költségvetési előirányzatok)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12077.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/11. (VI.21.)

Benne többek között:

- 2012. évi XXXIX. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
(téma: kistérségi társulás, közoktatási megállapodás)

- 24/2012. (IV. 18.) NEFMI rendelet egyes egészségügyi és oktatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
(témák: külföldi bizonyítványok elismerése, iskolai helyiségek követelményei, felvételi időpontjának bejelentése, rendkívüli felvételi, egészégügyi oklevelek nemzetközi eleismerése, nem önkormányzati szakszolgálatok engedély iránti kérelme, rehabilitációs bizottság, )

-28/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- 29/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- 30/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja támogatásának igénylése, döntési rendszere, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése részletes szabályairól

- 39/2012. (IV. 27.) VM rendelet a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet módosításáról

- 9/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítás a minősített adatkezelés eljárási rendjének kiadásáról az írásbeli érettségi feladatlapokkal és javítási-értékelési útmutatókkal kapcsolatban

- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/11.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/75. (VI.21.)

Benne többek között:

- 55/2012. (VI. 21.) VM rendelet
A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű elõirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól
(témák: iskolatej, iskolagyümölcs, erdei iskola)

- 1202/2012. (VI. 21.) Korm. határozat
A Balassi Intézet határon túli magyar köz- és felsőoktatási feladatai ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12075.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/74. (VI.19.)

Benne többek között:

- 2012. évi LXXI. törvény
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény módosításáról
(témakörök: kerettanterv, gyakorlati képzés, szintvizsga, tanulószerződés, vizsgakövetelmények kiadása, szakképzési tantervi ajánlás, szakképzés indítása, szakmai vizsga az iskolarendszerű szakképzésben)

- 48/2012. (VI. 19.) OGY határozat
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terve és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák – összhangjáról szóló jelentés elfogadásáról

- 49/2012. (VI. 19.) OGY határozat
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12074.pdf 

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/71. (VI.12.)

Benne többek között:

- 4/2012. (VI. 12.) EMMI rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról
(ifjúságsegítő)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12071.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/69. (VI.8.)

Benne többek között:

- 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet
Az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról

- 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet
A 2012/2013. tanév rendjéről

- 2/2012. (VI. 8.) NFM rendelet
A Társadalmi Megújulás Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről

Teljes szöveg:  http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12069.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/67. (VI.5.)

Benne többek között:

- 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól

- 1183/2012. (VI. 5.) Korm. határozat
A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közötti együttműködés kereteinek meghatározásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12067.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/66. (VI.4.)

Benne többek között:

- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12066.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/65. (VI.1.)

Benne többek között:

- 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: előrehozott érettségi, szintemelő érettségi, jelentkezési lap, minősítés, osztályzat, vizsgatárgyak és vizsgaformák, pszichológia vizsgakövetelmények)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12065.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/10. (VI.1.)

Benne többek között:

- 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról
(témák: fogalmak (értéktár, hungarikum, nemzeti érték), feladatok, javaslattevés, MANDA, védjegy)

- 1094/2012. (IV. 3.) Korm. határozat a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/10.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/9. (V.11.)

Benne többek között:

- 59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: adattartalom, informatikai fejlesztés, adatfeldolgozás, hiányos kérelem, igazolás kiállítása, érvényessége)

- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/9.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/8. (V.3.)

Benne többek között:

- 30/2012. (III.1.) ME határozat a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/8.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/7. (IV.24.)

Benne többek között:

- A Kormány 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelete az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról
(lásd: Magyar Közlöny 2012/18. (II.16.)-nál)

- 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

- 8/2012. (II. 22.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/7.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/36. (III.30.)

Benne többek között:

- 54/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
(témák: sikertelen vezetői pályázat, önállóan működő költségvetési szervvé alakítás)

- 59/2012. (III. 30.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: adattartalom, adatfeldolgozó szervek feladatai, elektronikus igénylés, igazolás)

- 1086/2012. (III. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása érdekében

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12036.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/6. (III.28.)

Benne többek között:

- 12/2012. (II. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
(témák: jelentkezési határidő, nyilvános statisztika, alkalmazási határidők)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/6.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/32. (III.20.)

Benne többek között:

- 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat
A Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012–2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról

- Állami kitűntetésekről
Magyar érdemrend

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12032.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/5. (III.5.)

Benne többek között:

- 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet ahallgatói hitelrendszerről

- 2/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a magyar állami ösztöndíjas és magyar állami részösztöndíjas hallgatókkal kötendő hallgatói szerződésről

- 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III.14.) Korm. rendelet módosításáról

- 1007/2012. (I.20.) Korm. határozat a 2012-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretről
(megjelent: Magyar Közlöny 2012/6. (I.20.))

- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet beolvadással történő megszüntetéséről szóló átalakító okirat

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/5.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/26. (III.6.)

Benne többek között:

- 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről

-13/2012. (III. 6.) NFM rendelet
A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési követelményeiről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12026.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/25. (III.1.)

Benne többek között:

- 2/2012. (III. 1.) BM rendelet
A települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

- 3/2012. (III. 1.) BM rendelet
A megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról

- 4/2012. (III. 1.) BM rendelet
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól

- 5/2012. (III. 1.) NGM rendelet
Az elemi költségvetésről

- 6/2012. (III. 1.) NGM rendelet
A törzskönyvi nyilvántartásról

- 30/2012. (III. 1.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak megbízásáról és elnökének kinevezéséről

elnök: dr. Balázs Ervin; tagok névsora

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12025.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/24. (II.29.)

Benne többek között:

- 2012. évi VII. törvény
A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény módosításáról

- 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet
Egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

benne: igazolatlan iskolai hiányzás, iskoláztatási támogatás, kezelt személyes adatok, örökbefogadás

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12024.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/22. (II.27.)

Benne többek között:

- 9/2012. (II. 27.) KIM rendelet
A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12022.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/21. (II.23.)

Benne többek között:

- 1044/2012. (II. 23.) Korm. határozat
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12021.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/4. (II.22.)

Benne többek között:

- 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, anevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV.22.) OKM rendelet módosításáról

(Magyar Közlöny, 2012/1. (I.3.))

- A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/4.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/20. (II.22.)

Benne többek között:

- 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről

témák: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), Felsőoktatási Tervezési Testület (FTT)

- 8/2012. (II. 22.) KIM rendelet
A közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról

témák: pályáztatás

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12020.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/18. (II.16.)

Benne többek között:

- A Kormány 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelete
az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról

Nevelésügyi Szakbizottság - a 10 főt delegáló szervezetek listája
Kommunikációs és Információs Szakbizottság - a 10 főt delegáló szerevzetek listáján van az MKE is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12018.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/16. (II.14.)

Benne többek között:

- 2/2012. (II. 14.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

(jelentkezési határidő)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12016.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/3. (II. 8.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
(Magyar Közlöny 2011/162. (XII.29.)):
iskolai könyvtári vonatkozásairól bővebben: http://www.opkm.hu/?lap=konyvtar/szakfel&dok_id=28

- 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
(Magyar Közlöny 2011/165. (XII.30.))

- 275/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
(Magyar Közlöny 2011/155. (XII.20.))

- 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
(Magyar Közlöny 2011/158. (XII.23.))

- 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A történelmi emlékhelyekről
(lásd: Magyar Közlöny 2011/158. (XII.23.)-nál)

- 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
(lásd: Magyar Közlöny 2011/165. (XII.30.)-nál)

- 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint aközigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.évi CXXXII.törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
(Magyar Közlöny 2011/165. (XII.30.))

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/3.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/13. (II.3.)

Benne többek között:

- Az Országos Választási Bizottság 19/2012. (II. 3.) OVB határozata
történelmi érettségi tartalmával kapcsolatos népszavazási kezdeményezés elutasítása

- Az Országos Választási Bizottság 21/2012. (II. 3.) OVB határozata
történelmi érettségi tartalmával kapcsolatos népszavazási kezdeményezés elutasítása

- Az Országos Választási Bizottság 25/2012. (II. 3.) OVB határozata
gépkocsivezetés középfokú oktatásba való bevezetésével kapcsolatos népszavazási kezdeményezés elutasítása

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12013.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/11. (I.31.)

Benne többek között:

A köztársasági elnök 29/2012. (I. 31.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Magyarország Köztársasági Elnökének Érdemérme és Magyarország Köztársasági Elnökének Díszoklevele Érem

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12011.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/2. (I. 30.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLX. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról

- 65/2011. (XII. 9.) NEFMI rendelet a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

- 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (Lásd: Magyar Közlöny 2011/146. (XII.7.))

- 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról

- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/2.pdf

 


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2012/1. (I. 23.)

Benne többek között:

- A miniszterelnök 97/2011. (XI. 17.) ME határozata a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagjainak megbízásáról

- A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék kiegészítéséről

- Az Oktatási Hivatal közleménye a Magyarország területén engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2012/1.pdf

 


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/7. (I.23.)

Benne többek között:

- 3/2012. (I. 23.) Korm. rendelet
A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12007.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/6. (I.20.)

Benne többek között:

- 1007/2012. (I. 20.) Korm. határozat
A 2012-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói
létszámkeretrõl

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12006.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/2. (I.6.)

Benne többek között:

- 2012. évi I. törvény
A munka törvénykönyvéről

- 2012. évi II. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

XXXI. fejezet Az óvodai nevelés, valamint az alapfokú és középfokú nevelés-oktatás rendjét veszélyeztető szabálysértések

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12002.pdf


OKTATÁSI és KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2011/25. (XII.29.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXLIX. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosításáról
emlékhelyekkel és régészeti feltárásokkal kapcsolatban

- A Kormány 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelete a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
(Lásd: Magyar Közlöny 2011/130, XI.8.)
 

- A Kormány 1372/2011. (XI. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és működéséről szóló 1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
(Lásd: Magyar Közlöny 2011/130, XI.8.)

- A Kormány 1373/2011. (XI. 8.) Korm.határozata a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról
(Lásd: Magyar Közlöny 2011/130, XI.8.)

- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki névjegyzékéről

- NGM közlemény a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

- könyvtárostanár állás Tatabányán

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/25.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2012/1. (I.3.)

Benne többek között:

- 1/2012. (I. 3.) BM rendelete
Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról

témák: Büntetés-végrehajtási felügyelő; Rendészeti szervező; önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések; Polgári védelmi előadó; Tűzoltó I.; Tűzoltó technikus; Polgári védelmi szakelőadó; szakképesítések közötti megfeleltetés

- 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 22/2009. (IV. 22.) OKM rendelet módosításáról

- 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosítás a működés megkezdésével, telephelyi adatokkal kapcsolatban, kormányhivatalhoz rendelt feladatok
- Vizsgakövetelmény változása pl.: olasz, rajz és vizuális kultúra, társadalomismeret, magyar népzene alapjai, katonai alapismeretek, informatika, üzleti gazdaságtan

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12001.pdf


Magyar Közlöny 2011/166. (XII.31.)

Benne többek között:

- 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet
A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről

alapító okirat szerint elkülönítetten kezelendő könyvtári bevételek és kiadások a közoktatásban is
Az államháztartási szakfeladatok rendje
91012 Könyvtári tevékenység
85 Oktatás

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11166.pdf


Magyar Közlöny 2011/165. (XII.30.)

Benne többek között:

- 2011. évi CCI. évi törvény
Egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

pedagógusigazolvány
diákigazolvány
egyházi jogi személy a fenntartásában működõ nevelési-oktatási intézmény vállalhat szerepet az önkormányzati feladatellátásban
menedékes gyermekek nevelése, oktatása céljából ideiglenes működési engedély kiadásával
közoktatás információs rendszere (KIR) adatnyilvántartása

- 2011. évi CCIV. évi törvény
A nemzeti felsőoktatásról

- 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az oktatási igazolványokról

diák-, pedagógus-, oktatói igazolvány

- 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

- 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet
Egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával, valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11165.pdf


Magyar Közlöny 2011/163. (XII.29.)

Benne többek között:

- 339/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

- 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

pedagógusok, oktatók, tanulók, hallgatók katasztrófavédelmi felkészítése

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11163.pdf


Magyar Közlöny 2011/162. (XII.29.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXC. törvény
A nemzeti köznevelésről

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

- 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

- 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11162.pdf


Magyar Közlöny 2011/161. (XII.28.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXXXVIII. törvény
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11161.pdf


Magyar Közlöny 2011/160. (XII.27.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXXXV. törvény
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

közoktatási intézmények mentességéről is

- 2011. évi CLXXXVI. törvény
Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről

közonkatási intézményekről is

- 2011. évi CLXXXVII. törvény
A szakképzésről

- 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

a közoktatást is érintően

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11160.pdf


Magyar Közlöny 2011/159. (XII.23.)

Benne többek között:

- A köztársasági elnök 332/2011. (XII. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11159.pdf


Magyar Közlöny 2011/158. (XII.23.)

Benne többek közt:

- 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti iskolai együttműködésről szóló, Baján, 2000. december 7-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről

- 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
A történelmi emlékhelyekről

köztük: Csurgói Református Gimnázium Nagykönyvtára és Ókollégiuma; Sárospataki Református Kollégium és Nagykönyvtár

- 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet
Az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról

 

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ)
Pl.: 910101 Könyvtári tevékenység

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11158.pdf


Magyar Közlöny 2011/157. (XII.22.)

Benne többek között:

- 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról

Pl.: Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács; A Vidékfejlesztési Minisztérium Szakmai Tankönyv Bíráló Bizottság;
Határon Túli Magyar Oktatási Tanács; Közoktatási Érdekegyeztetõ Tanács; Közoktatás-politikai Tanács; Országos Diákjogi Tanács;
Országos Köznevelési Tanács; OKNT Kerettantervi Bizottsága; Országos Érettségi Vizsgabizottság (OKNT); Országos Pedagógus-képzési
és Továbbképzési Bizottság;
Nemzeti Közoktatási Értékelési tanács;
Országos Szülõi Érdekképviseleti Tanács; Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa

- 1453/2011. (XII. 22.) Korm. határozat
A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11157.pdf


Magyar Közlöny 2011/155. (XII.20.)

Benne többek között:

- 75/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

- 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet
A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról

Szakmacsoportos súlyszorzó is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11155.pdf


Magyar Közlöny 2011/154. (XII.19.)

Benne:

- 2011. évi CLXXIX. törvény
A nemzetiségek jogairól

többek közt
könyvtári ellátásról (OIK és a megyei könyvtárak szerepéről),
tankönyv- és taneszközeállátásról,
nemzetiségek oktatási önigazgatásról,
nemzetiségi köznevelésben alkalmazottak köréről, pedagógusképzésről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11154.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/24. (XII.16.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

- 225/2011. (X. 24.) Korm. rendelet a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
lásd: Magyar Közlöny 2011/125. (X.24.)

- 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
megjelent: Magyar Közlöny 2011/127. (X.28.)

- 59/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet a közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról
lásd: Magyar Közlöny 2011/126. (X.25.)

- 1355/2011. (X. 21.) Korm. határozat az állami fenntartású felsőoktatási intézmények működéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

- A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

42 program, A jóváhagyott központi programok megtekinthetõek a NSZFI honlapján (www.ni ve.hu).

- A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet közleménye az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

bírálóbizottság névsora és új vizsgaelnökök

- a XI. Országos és Határon Túli Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny

- 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/24.pdf


Magyar Közlöny 2011/153. (XII.16.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXXVIII. törvény
A látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról

268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelet
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

mindkettő a sportiskolákkal kapcsolatban is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11153.pdf


Magyar Közlöny 2011/151. (XII.14.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXXIII. törvény
A szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról

könyvtárközi kölcsönzéssel kapcsolatban

- 2011. évi CLXXIV. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról

tankönyvkiadók és tankönyvforgalmazók tevékenységének ellenőrzésével kapcsolatban

- 2011. évi CLXXII. törvény
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

sportiskolákkal és azok meghatározásával kapcsolatban

- 2011. évi CLXXV. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

- 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet
A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11151.pdf


Magyar Közlöny 2011/150. (XII.13.)

Benne többek között:

- A köztársasági elnök 320/2011. (XII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

- A Kormány 263/2011. (XII. 13.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Iskolaegészségügyi ellátássak kapcsolatban is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11150.pdf


Magyar Közlöny 2011/149. (XII.13.)

Benne többek között:

- Melléklet az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati
intézkedési terve

I. Gyermek jól-lét területét érintõ feladatok
 

II. Az oktatás területét érintõ feladatok
hátrányos helyzetû gyerekek 3 éves korban történõ óvodai ellátásával kapcsolatban
integrációs és a képesség-kibontakoztató felkészítéssel kapcsolatban
HHH tanulók tanulmányi sikerességének támogatásával kapcsolatban
iskolai lemorzsolódás csökkentésével kapcsolatban
hátrányos helyzetű tanulók ösztösztöndíj programjainak összehangolásával kapcsolatban
hátrányos helyzettel kapcsolatos tartalmak a pedagógusok képzési, kimeneti követelményeivel kapcsolatban
felsõoktatásban tanuló roma fiatalok tehetséggondozásával, beilleszkedésével kapcsolatban
felzárkóztatást segítõ pedagógiai programokkal (egész napos iskolák, kollégiumok) kapcsolatban
hátrányos helyzetû fiatalok diák- és szabadidõsportban való részvételével kapcsolatban


IV. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok
A Teljeskörû Egészségfejlesztés (programok a közoktatási intézményekben)
 

- 1. melléklet az 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozathoz
A 2011. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
közoktatást érintően is

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11149.pdf


Magyar Közlöny 2011/148. (XII.9.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXVI. törvény
Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

tartalmából:

10. A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosítása
iskolában nyílt térben sem jelölhető ki dohányzó hely közoktatási és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben

14. A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása
Könyvtárellátó központi feladataival kapcsolatban (2012. október 1-jén lép hatályba)

36. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása
működési engedéllyel kapcsolatban;
nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési
hozzájárulások összegével kapcsolatban;
elsõ szakképesítés és az önkormányzati feladatellátás meghatározásával kapcsolatban;
SNI-vel kapcsolatban;
nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal mûködõ általános iskola működési engedélyével kapcsolatban;
normatív hozzájárulás meghatározása az alapfokú mûvészetoktatási intézményekben; szakmai elméleti képzésben
többlettanítással kapcsolatban
Oktatási Hivatal feladataival kapcsolatban
angol nyelv elsajátításának jogával kapcsolatban

50. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása
továbbképzésekkel kapcsolatban

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11148.pdf


Magyar Közlöny 2011/146. (XII.7.)

Benne többek  között:

- 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

néhány témakör: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet,
-- pedagógus helyettesítési rendszer,
-- könyvtár átadás-átvétel, vagyonleltár
-- iskolai körzethatár nyilvántartása, adatjelentés a KIR-be,
-- gyermekjóléti alapellátások, bűnmegelőzés, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
-- új közoktatási intézményvezetői megbízásokat 2012. jan. 20-ig kell kiírni
 

- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11146.pdf


Magyar Közlöny 2011/145. (XII.6.)

Benne többek között:

- 1419/2011. (XII. 6.) Korm. határozat
A Magyarországi Evangélikus Egyház számára 2011-ben rendezésre javasolt ingatlanokról, az e célra elkülönített költségvetési keret elosztásáról

témakör: volt és leendő iskolaépületek

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11145.pdf


Magyar Közlöny 2011/144. (XII.5.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLXV. törvény
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

témakör: iskolák közelében végzett jelzőőri tevékenység

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11144.pdf


Magyar Közlöny 2011/142. (XII.1.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLX. törvény
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról

Témakör: bevételi források

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11142.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/23. (XI.30.)

Benne többek között:

- 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Lásd: Magyar Közlöny 2011/119.számánál

- 1328/2011. (X. 7.) Korm. határozat a Magyar–Amerikai Fulbright Közhasznú Alapítvány Oktatási-kulturális Csereprogramok Megvalósítására Alapító Okiratának módosításáról

- 1341/2011. (X. 14.) Korm. határozat a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

- A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadói névjegyzéke

köztük 4 fővárosi és 10 kerületi könyvtár-pedagógiai, iskolai könyvtári szaktanácsadó

- Közlemény az Országos Képzési Jegyzékben az NFM felügyelete alá tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Névjegyzékéről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/23.pdf


Magyar Közlöny 2011/140. (XI.29.)

Benne többek között:

- 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

- 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11140.pdf


Magyar Közlöny 2011/139. (XI.25.)

Benne többek között:

- 2011. évi CLIV. törvény
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről

a témákból: megyei múzeumok; települési könyvtári ellátás; megyei könyvtár;
megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési terv; közoktatási inzézmény átadása, megszüntetése; többcélú kistérségi társulás; SNI működési (felvételi) körzet; rendkívüli szünet; fenntartói közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottság; fenntartói ellenőrzés; szakmai ellenõrzés; közoktatási közalapítvány pénzügyei, főjegyző feladatai (törlés)

- 2011. évi CLV. törvény
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11139.pdf


Magyar Közlöny 2011/138. (XI.24.)

Benne többek között:

- 58/2011. (XI. 24.) NFM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11138.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/22. (XI.23.)

Benne többek között:

- A nemzeti erőforrás miniszter 56/2011. (IX. 22.) NEFMI rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosításáról

témák: a szervezett képzés fajtái, a részvétel, teljesítés meghatározása, akkreditáció, szakbizottság, hatósági ellenőrzés, tanúsítvány, továbbképzési kötelezettség

- Az Országgyűlés 66/2011. (IX. 29.) OGY határozata a magyar nyelv napjáról

- A nemzeti erőforrás miniszter közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről

(két új kettős funkciójú könyvtár és két törölt kettős funkciójú könyvtár)

- Versenyfelhívás irodalmi gyermekfesztiválra

- Versenyfelhívás a Kalmár László Országos Matematika Versenyre

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/22.pdf


Magyar Közlöny 2011/131. (XI.10.)

Benne többek között:

-104/2011. (XI. 10.) VM rendelet
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet módosításáról

Témakörök: klímareferens, települési környezetvédelmi technikus

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11131.pdf


Magyar Közlöny 2011/130. (XI.8.)

Benne többek között:

- 233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet
A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, Wekerle Sándor Alapkezelõ, Oktatási Hivatal szerepe

- 1372/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásáról és mûködésérõl szóló1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

- 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról

kiemelt fejlesztési területek, felelősök, határidők

- 1378/2011. (XI. 8.) Korm. határozat
A 2012-es Raoul Wallenberg Évrõl az embermentõ diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából és a Raoul Wallenberg Emlékbizottság
felállításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11130.pdf


Magyar Közlöny 2011/129. (XI.5.)

Benne többek között:

- Köztársaság Elnökének Érdemérme
a gyermekek nevelése és a matematika oktatás területén elért eredményei, szakmai sikerei, hivatásszeretete elismeréseként Scherlein Mártának, a Ságvári Endre Általános Iskola tanárának

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11129.pdf


Magyar Közlöny 2011/128. (XI.3.)

Benne többek között:

-2011. évi CXL. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról

pótszabadságot érintően

- 61/2011. (XI. 3.) NEFMIrendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

habilitációs kutyakiképző szakképesítés tárgyában

- 2011. évi CXLI. törvény
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

Benne: A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása (elnevezések)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11128.pdf


Magyar Közlöny 2011/127. (X.28.)

Benne többek között:

- 229/2011. (X. 28.) Korm. rendelet
A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

- 1357/2011. (X. 28.) Korm. határozat
Az építésügyi szabályozás ésszerűsítéséről és az ehhez kapcsolódó szabványok felülvizsgálatáról

Köztük a nevelési és oktatási intézmények tervezési előírásait is.

- Köztársaság Elnökének Díszoklevele Érem: a Szabó Lõrinc Két Tannyelvû Általános Iskola és Gimnáziumnak

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11127.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/21. (X.25.)

Benne többek között:

- 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról

témakörök: jogosultság, érvényesség, adatok, adatkezés, chip,  feladatellátó intézmény, kiadó intézmény, igénylés, érvényesítés, díj

- 34/2011. (IX. 9.) NGM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet módosításáról

témakörök: felhasználási és adatszolgáltatási határidő

- 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

témakörök: igénylés feltétele, 2011/2012-es tanév, összeg, kérelem, együttműködési megállapodás, szervezés kiegészítő támogatása,  pedagógusok kiegészítő illetménye,  pótilletmény, elszámolás, ellenőrzés, adatlapok

- 47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

témakörök: jegyzék tartalma, járműfényező

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/21.pdf


Magyar Közlöny 2011/126. (X.25.)

Benne többek között:

- 59/2011. (X. 25.) NEFMI rendelet
A közoktatási tankönyvek legmagasabb fogyasztói áráról szóló 13/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet módosításáról

szakképzés szakmai tankönyvei tárgyban

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11126.pdf


Magyar Közlöny 2011/125. (X.24.)

Benne többek között:

- 225/2011. (X. 24.) Korm. rendelet
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről szóló 292/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

központi hivatal, intézetvezetés tárgyában

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11125.pdf


Magyar Közlöny 2011/124. (X.21.)

Benne többek között:

- A nemzeti erõforrás miniszter 58/2011. (X. 21.) NEFMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

témakörök: módszertani intézmény feladatai, szakmai program, félutasház-szolgáltatás, bölcsödei dolgozok végzettsége

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11124.pdf


Magyar Közlöny 2011/121. (X.19.)

Benne többek között:

- 2011. évi CXXXIII. törvény
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Benne több oktatást érintő tételről

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11121.pdf


Magyar Közlöny 2011/119. (X.14.)

Benne többek között:

- 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

érintett témakörök:
-- óradíj, többlettanítás, kéthavi tanítási idõkeret;
-- pedagógus igazolvány kiállítása, pótlása;
-- KIR adatszolgáltatás, pénzügyi vonatkozűsú adatszolgáltatás (többek között: könyvtári állomány gyarapítására (ezen belül tankönyvre) fordított kifizetéseket);
-- normatív támogatásokra való jogosultság, igénylés, ellenőrzés módja, egyházi vonatkozások;
-- a nem állami térségi integrált szakképzõ központok központi képzõhelyeinek normatív hozzájárulása;
-- központosított elõirányzatokból folyósított támogatások;
-- országos kisebbségi önkormányzatok oktatási feladatának támogatási rendje;

- 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
A 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

- 1341/2011. (X. 14.) Korm. határozat
A Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

- 41/2011. (X. 14.) NGM rendelet A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet és a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról

A könyvtári tevékenység III. veszélyességi osztályba tartozik

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11119.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/20. (X.5.)

Benne többek között:

- 64/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról

- 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról

- 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

- 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

- 50/2011. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.törvény hatálya alá tartozó képesítésekkel összefüggő egyes miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

- Állás: Bp., könyvtáros-informatikus tanár

-Tanulmányi versenyek felhívása:
-- II. Ihrig Károly Tanulmányi Verseny (gazdaságtudomány)
-- Országos közlekedési ismeretek
 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/20.pdf


Magyar Közlöny 2011/111. (IX.29.)

Benne többek között:

-  Az Országgyûlés 66/2011. (IX. 29.) OGY határozata
a magyar nyelv napjáról
(november 13.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11111.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/19. (IX.23.)

Benne többek között:

- 1276/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/19.pdf


Magyar Közlöny 2011/108. (IX.20.)

Benne többek között:

- Kitüntetések adományozása
(Többek között két könyvtárostanár kapott Köztársaság Elnökének Díszoklevele Érmet. Bővebben: http://www.ktep.hu/dijazottak)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11108.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/18. (IX.12.)

Benne többek között:

- 125/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
(vezetői megbízás tárgyában)

- 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról
(a változások a nem pedagógus besorolású könyvtárosokat érinti (Bővebben: http://mke.info.hu/2011/07/tajekoztatas-a-muzealis-intezmenyek-latogatoit-megilleto-kedvezmenyekrol/))

- 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról

- 143/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

- Könyvtárostanári állás: Kiskunmajsa, Dózsa György Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium

 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/18.pdf


Magyar Közlöny 2011/107. (IX.19.)

Benne többek között:

- A Kormány 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozata
a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekrõl
(A zárolás alól mentesített előírányzatok között oktatásiak is szerepelnek )

- A Kormány 1318/2011. (IX. 19.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról
(2011-es költségvetés átcsoportosítása oktatási, képzési tételeket is érint)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11107.pdf


Magyar Közlöny 2011/106. (IX.14.)

Benne többek között:

- 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet
Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról
(integráció, fejlesztés, képesség-kibontakoztatás, pótlék)

- 47/2011. (IX. 14.) NFM rendelet
A közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11106.pdf


Magyar Közlöny 2011/102. (IX.2.)

Benne többek között:

- 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól

- 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról

- A Kormány 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozata
a Magyary Program Egyszerûsítési Programjának elfogadásáról
(Az egyszerûsítendõ ügyek megnevezése, fõfelelõse és ütemezése. Köztük több gyermekeket, oktatást is érintő ügy.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11102.pdf


Magyar Közlöny 2011/101. (IX.1.)

Benne többek között:

- 54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet
A XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2011. évi felhasználásának szabályairól

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11101.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/17. (VIII. 31.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/17.pdf


Magyar Közlöny 2011/99. (VIII.25.)

Benne többek között:

- 32/2011. (VIII. 25.) NGM rendelet
A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11099.pdf


Magyar Közlöny 2011/98. (VIII.24.)

Benne többek között:

- 164/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról

- 1292/2011. (VIII. 24.) Korm. határozat
Az egyházi fenntartású közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyûjteményi és közmûvelõdési szolgáltatást nyújtó intézményeknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjának finanszírozásáról

- 165/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
(közoktatási és felsőoktatási nyilvántartási és információs rendszerekkel kapcsolatban)

- 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról
(Katonai alapismeretekkel kapcsolatban)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11098.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/16. (VIII. 10.)

Benne többek között:

- 2011. évi LXXIV. törvény a közoktatásról szóló törvény módosításáról
(a kötelező órák eltöltése tárgyában bekerül a tanórán kívüli foglalkozás, kikerül a kéthavi időkeret)

- 34/2011. (VI. 24.) NEFMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról
(az emléknapok, az igazolt és igazolatlan mulasztások, független vizsgabizottság előtti vizsga, megismerő funkciók, viselkedési fejlődési rendellenességű tanulók nevelésének, telephely műkődése, kötelező nyomtatványok  tárgyában)

- A nemzeti erőforrás miniszter közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről
(helyesbítések és törlések)

- Közlemény korábban akkreditált, egyedi érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsga megszervezésének engedélyezéséről

- NEFMI közlemény az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári képzési programokról
(Irodalmi adatbázisok, Az elektronikus könyv)

- 32/2011. (VI. 20.) NEFMI rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

- 1217/2011. (VI. 28.) Korm. határozat a Budapesti Osztrák Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

- 1218/2011. (VI. 28.) Korm. határozat az Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/16.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/15. (VII. 25.)

Benne többek között:

- 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet a 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról

- 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról

- 1190/2011. (VI. 9.) Korm. határozat a 2011. évi egyházi kiegészítő támogatás forráshiányának megoldásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

- 61/2011. (VI. 2.) HM utasítás a Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj odaítélésének rendjéről

- A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye ágazati szakképesítés központi programjának jóváhagyásáról

- 2011. évi LX. törvény a mozgóképről szóló 2004. évi II.törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
(MANDA-val kapcsolatban)

 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/15.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/14. (VII. 15.)

Benne többek között:

- A nemzeti erőforrás miniszter 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

(pl.: SNI tankönyvtámogatás)

- A nemzeti erőforrás miniszter 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

- A nemzeti erőforrás miniszter 26/2011. (V. 27.) NEFMI rendelete a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról

(A Magyar Közlöny 2011/56. számának CD melléklete tartalmazza)

- A Kormány 1152/2011. (V. 18.) Korm. határozata az Oktatásért Közalapítvány megszüntetéséről

- A Kormány 1170/2011. (V. 26.) Korm. határozata az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

- könyvtárostanár állás Tiszajenőn

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/14.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/13. (VI. 30.)

Benne többek között:

- 17/2011. (V. 6.) NEFMI rendelet a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

(többek között a tankönyvtámogatásról is, adatlap, árjegyzék ...)

- 21/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

- 1141/2011. (V. 12.) Korm. határozat a Magyar Kultúra Alapítvány megszüntetéséről

- A Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye a vidékfejlesztési miniszter illetékességébe tartozó mezőgazdasági, élelmiszeripari és környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra vonatkozó országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék 2011. évi kiegészítéséről

- A NEFMI közleménye a helyi önkormányzatok 2011. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról

(a megítélt összegek)

- NEFMI közleménye Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2013. évi felsőoktatási felvételi eljárások során

(Informatikus könyvtáros alapszakhoz informatikai alapismeretek vizsgatárgy is választható)

- 2011/12-es OKTV meghirdetések

- NEFMI által támogatott nemzetiségi, művészeti és SNI tanulmányi versenyek meghirdetése

- további tanulmányi versenyek: Szép magyar beszéd, Édes anyanyelvünk, Kaán Károly, Elsősegély-ismeret

 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/13.pdf


Magyar Közlöny 2011/66. (VI.17.)

Benne többek között:

- 1198/2011. (VI. 17.) Korm. határozat     
A szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására vonatkozó koncepcióról

- 1199/2011. (VI. 17.) Korm. határozat
A Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11066.pdf


Magyar Közlöny 2011/62. (VI.10.)

Benne többek között:

- 2011. évi LX. törvény     
A mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról
(A Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet feladatival kapcsolatban)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11062.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/12. (VI.8.)

Benne többek között:

- 1099/2011. (IV. 15.) Korm. határozat a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról

- 1122/2011. (IV. 28.) Korm. határozat a Gandhi Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

- 1123/2011. (IV. 28.) Korm. határozat a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról

- A NEFMI közleménye a nyilvános könyvtárak jegyzékéről
(helyesbítések és törlések)

- A NEFMI közleménye az alapítási és indítási engedélyt kapott könyvtári és muzeológiai képzési programokról
(Könyvtári Intézet olvasásfejlesztési, használóképzési és webes tanfolyamai)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/12.pdf


Magyar Közlöny 2011/60. (VI.7.)

Benne többek között:

- 30/2011. (VI. 7.) NEFMI rendelet     
A 2011/2012. tanév rendjéről, valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról

- 1188/2011. (VI. 7.) Korm. határozat     
Az Emlékpont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ támogatásáról

 

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11060.pdf


Magyar Közlöny 2011/59. (VI.6.)

Benne többek között:

- 51/2011. (VI. 6.) VM rendelet     
Az iskolagyümölcs-program 2011/2012. tanévi végrehajtásáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11059.pdf


Magyar Közlöny 2011/57. (V.31.)

Benne többek között:
- 2011. évi LIII. törvény A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvénymódosításáról

- 2011. évi LIV. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról
(sporttehetségek támogatás a közoktatási intézményekben)

- 1177/2011. (V. 31.) Korm. határozat
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról szóló 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11057.pdf
 


Magyar Közlöny 2011/56. (V.27)

Benne többek között:
- 26/2011. (V. 27.) NEFMI rendelet
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról
1. mell.:
A Nemzeti Tankönyvkiadó kerettanterve, oktatási programja a középfokú nevelés-oktatás 9–12. évfolyama számára

(Több ponton kiemeli a megvalósításhoz szükséges iskolai könyvtári tárgyi és személyi feltételeket is.)

2. mell.:
Középsúlyosan értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) tanulók általános iskolai kerettanterve

3. mell.:
Kerettanterv a készségfejlesztő speciális szakiskolák számára

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11056.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/11. (V.25.)

Benne többek között:
- A nemzeti erőforrás miniszter 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelete a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról
(Az adatszolgáltatási kötelezettségre konkrét könyvtárakat kérnek fel. A kettős funkciójú iskolai könyvtárakat érintheti.)


Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/11.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/10. (V.5.)

Benne többek között:
- 2011. évi XIX. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény és a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosításáról

- 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról

- Az OSZK, az OIK, a MOL és több más NEFMI által fenntartott intézmény alapító okirata


Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/10.pdf


Oktatási és Kulturális Közlöny 2011/9. (V.2.)

Benne többek között:
- 6/2011. (III. 8.) NEFMI rendelet egyes oktatási-kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben szükséges módosításáról
(a tankönyvellátást is érinti néhány határidőhosszabbítás)

- A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról
(Iskolákban 1200-3600 Ft/hó, ha ellenérték fejében üzemeltetik.)

- A Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartózó vizsgaelnöki névjegyzék

- Könyvtárostanári állás:
Kiskunmajsa, Dózsa Gy. Gimn, Szki. és Koll.

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/32/PDF/2011/9.pdf


MAGYAR KÖZLÖNY 2016/140. (IX.19.)

Benne többek között:

- 314-315/2016. (IX. 19.) KE határozat Egyetemi tanári kinevezésről (69 735. p.)

Teljes szöveg: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16140.pdf