Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 32. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Fizel Natasa: A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 : Esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Budapest : Gondolat, 2018

Jelen és jövő határán : Hátrányos helyzetű középiskolások és hallgatók eredményessége [Debrecen] : Wáli István Ref. Cigány Szakkollégium, 2018

Klész Tibor: Kancellárok a szakképzésben In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 3. 2019. - 16-21. p.

Utak és hidak : Esélyteremtés együttműködésben a családokkal : Módszertani kézikönyv [Budapest] : EPSZTI, cop. 2019

Vass Vilmos: A pedagógusmesterség kihívásai a 21. században In: Katedra 26. 7. 2019. - 6-9. p.

Tóth Erika: Iskolaérett(len)ség In: Katedra 26. 7. 2019. - 19. p.

Halász-Szabó Katalin: A mentálhigiéné jelentése és szerepe az iskolában In: Katedra 26. 7. 2019. - 20. p.

Shanda Balázs: Állami egyházjogi modellek Európában - konvergencia és különbözőségek In: Magyar Tudomány 180. 6. 2019. - 813-821. p. URL: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f23847#matud_f23847

Ádám Zita: Gondolatok, üzenetek Rozsnyó és a 25. Közoktatási Konferencia kapcsán In: Katedra 26. 10. 2019. - 6-11. p.

Ambrus Ágnes: Az előkészítő osztály kihívásai a romániai oktatásban In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 55-61. p.

Csizmadia Gertrúd: Mindenki? : recenzió egy Oscar-díjas magyar rövidfilm kapcsán In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 112-113. p.

Pálfi István: Adalékok egy jogtipráshoz : Méhely Lajos bölcsészkari előterjesztése a numerus clausus ügyben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 32-46. p.

Beták Norbert: Az IKT eszközei a sikeres time management szolgálatában In: Katedra 26. 10. 2019. - 23-24. p.

Kovács Krisztina: Die Wirkung der Lebensreform und pädagogischen Reformbewengungen in dem Schulgesundheitwesen In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 40-53. p.

Takács Zsuzsanna Mária: Das Bethlen Gábor Kollegium von Nagyenyed in der Zeit des Dualismus In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 29-37. p.

Takács Ildikó: A székesfehérvári Hosszúsétatéri Óvoda története In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 132-149. p.

Bencédy József: Élet az Eötvös Kollégiumban In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 160-164. p.

Tóbiás László: Révész György (szerk.): Vándortáborozás. Magyar Pedagógiai Társaság Mozgalompedagógiai Szakosztály, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 169-173. p.

Füle Sándor: A magyar cserkészmozgalom fejlődésének története (1912-1948) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 106-116. p.

Pornói Imre: "Jogok írva és élve" : az I. világháborút lezáró békeszerződések kötelezettségei az oktatás területén, és teljesítésük a '20-as, '30-as években In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 131-146. p.

Molnár Károly: Teleki Géza és Keresztury Dezső a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élén (1944-1946) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 147-153. p.

Füle Sándor: A "legfontosabb" nevelési tényezők együttműködésének történeti előzményei In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 7-16. p.

Takács Zsuzsanna Mária: Das Bethlen Gábor Kollégium von Nagyenyed in der Zeit des Dualismus In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 37-44. p.

Györe Géza: Már 1786-ban, a településalapítás évében felépült az iskola In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 68-84. p.

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Kovács-Bardi Renáta: A székesfehérvári Mancz János Óvoda története In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 98-110. p.

Bognárné Kocsis Judit: The reform of the higher education according to Sándor Karácsony In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 150-154. p.

Trencsényi László: Szakmai - civil - egyesületi lét a pedagógus szakmában In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 162-166. p.

Mikonya György: Az iskolai térszerkezet történeti alakulása In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 74-83. p.

Paksi László: Tanárképzés akkor és most : a klebelsbergi és a 21 századi hazai tanárképzés In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 132-137. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Görög Imréné (szerk.): A 140 éves Kiss Árpád Általános Iskola emlékkönyve 1875-2015. Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 169-172. p.

Zaklatás az oktatás területén Budapest : EBH, 2017

Gundyné Szerényi Andrea - Cseke-Marosi Eszter: Kismuzsika : Módszertani kiadvány pedagógusoknak az Óbudai Népzenei Iskola óvodai gyerektáncház programja alapján Budapest : Zenei Anyanyelv Alapítvány, 2019

Tóth Dorina Anna: Erdős István (szerk.): A Boldogasszony Iskolanővérek magyar tartományának története 1858-1989. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 173-176. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Deliága Éva - Lovász Hajnalka - Gutman Bea: Mit kezdjünk a szorongással? : Pszichológiai útmutató, félelemoldó mesék [Budapest] : Kulcslyuk K., 2019

Olvass nekem! : Ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet szülőknek Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2014

Olvass nekem! : Ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet szülőknek Pécs : Csorba Gy. Kvt., 2015

Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Kerek egy esztendő : Tavasz : Komplex tevékenységek az óvodai környezeti nevelésben [Budapest] : Flaccus, 2019

Körmöci Katalin: A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában Budapest : Flaccus, 2019

Herrmann, Ève: 100 Montessori fejlesztő gyakorlat óvodásoknak : A világ felfedezése [Budapest] : Móra, cop. 2019

Keresztesi Polixénia: Csúfolódás, piszkálódás - a bántalmazás rejtve maradz formái In: Magyar közoktatás 4. 2019. - 10-11. p.

Vass Vilmos: A pedagógusmesterség kihívásai a 21. században In: Katedra 26. 7. 2019. - 6-9. p.

Voda Zsófia: A tolerancia erősítése más kultúrájú emberek iránt Babits Mihály Messze... messze... című művével In: Katedra 26. 7. 2019. - 26-27. p.

Pusztai Gabriella: Vallási szocializáció és hatásai In: Magyar Tudomány 180. 6. 2019. - 834-843. p. URL: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f23852#matud_f23852

Farkas Ferenc: Divatba hozzuk az olvasást! : olvasásnépszerűsítő kezdeményezések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban In: Katedra 26. 8. 2019. - 7-9. p.

Brutovszky Gabriella: "Tiéd a gyűjtemény!" : egy irodalmi projekt margójára In: Katedra 26. 8. 2019. - 9-10. p.

Tóth Anikó, N. - Petres Csizmadia Gabriella: Irodalomnépszerűsítés egyetemi közegben In: Katedra 26. 8. 2019. - 11-14. p.

Kaszmán-Saróka Liliána: Játéktár energetizálásához In: Katedra 26. 8. 2019. - 30-31. p.

Jókai Éva: Élményszerű vizuális nevelés az alapiskolában In: Katedra 26. 9. 2019. - 7-8. p.

Ölveczky Mónika: A művészeti oktatás küldetése In: Katedra 26. 9. 2019. - 9-12. p.

Gyenes Gábor - Szokol Katalin: "A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet" : a gútai magániskola "más" szemszögből In: Katedra 26. 9. 2019. - 13. p.

Kása Viktória: Az értő olvasás fejlesztése a gyakorlatban In: Katedra 26. 9. 2019. - 27-28. p.

Kaszmán-Saróka Liliána: Játéktár szórakozáshoz In: Katedra 26. 9. 2019. - 30-31. p.

Szántó Bíborka: Értékközpontú irodalmi nevelés elemi tagozaton : Demény Péter Hóbucka Hugó című meseregényének nézőpont-aspektusú elemzése In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 14-19. p.

Ádám Zita: Gondolatok, üzenetek Rozsnyó és a 25. Közoktatási Konferencia kapcsán In: Katedra 26. 10. 2019. - 6-11. p.

Máté-Szabó Barbara: A sport és a tanulás közöségi kapcsolata : a sport közösségi és tanulást fejlesztő szerepe Hajdúnánáson In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 25-34. p.

Varga Kitti: Integrált táborok Pécsen In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 45-50. p.

Hodossy Vivien: Mindenki? Igen, Mindenki! : (filmelemzés egy diák szemével) In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 14-115. p.

Rajsli-Tokos Elvira: Az inklúzió Szerbiában In: Katedra 26. 10. 2019. - 16-19. p.

Pethő Villő: Life-reform elements in Kodály's and his successors'music pegagogy In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 16-28. p.

Tölgyesi József: Virth László: Magyar nevelés, népi gondolat. Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 176-178. p.

Paksi László: Református nőnevelés a két világháború között Szabó Magda regényei tükrében In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 117-130. p.

Füle Sándor: A "legfontosabb" nevelési tényezők együttműködésének történeti előzményei In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 7-16. p.

Kovács-Bardi Renáta: A székesfehérvári Mancz János Óvoda története In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 98-110. p.

Langerné Buchwald Judit: A Montessori-pedagógia és a Montessori-intézmények a neveléstudományi irodalomban és a sajtóban In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 27-43. p.

Karacs Zsigmond: Karácsony Sándor a hagyományok vonzásában In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 114-122. p.

Trencsényi László: Reformáció és iskolakultúra In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 158-159. p.

Leman, Kevin: Útmutató lányos apáknak : Hogyan találhat utat lánya szívéhez? Budapest : Harmat, 2019

Chapman, Gary D. - Drygas, Paige Haley - Illés Róbert: Az 5 szeretetnyelv titka fiataloknak Budapest : Harmat, 2019

Newton, Ruth P.: A biztonságos kötődés megalapozása : A fogantatástól ötéves korig [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2019

Zaklatás az oktatás területén Budapest : EBH, 2017

Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv Budapest : Central Kv., 2019

Davis, Eric - Santorelli, Diana - Holbok Zoltán: Férfivá nevelni : Mit tanulhat egy szülő a haditengerészet elit kommandósaitól? [Budapest] : Jaffa, cop. 2019

Gundyné Szerényi Andrea - Cseke-Marosi Eszter: Kismuzsika : Módszertani kiadvány pedagógusoknak az Óbudai Népzenei Iskola óvodai gyerektáncház programja alapján Budapest : Zenei Anyanyelv Alapítvány, 2019

Menekült gyerekek a mi iskolánkban? : Kérdések és lehetséges válaszok a menekült gyermekek iskolai (be)fogadásának gyakorlatáról Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2019 : Jezsuita Menekültszolgálat

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Pedagógiai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018 URL: http://www.nyelvilektoralas.hu/wp-content/uploads/2012/05/Pedag%C3%B3giai-m%C3%B3dszertani-ismeretek-p%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s-oktat%C3%B3knak.pdf

Borsodi Csilla Noémi: Sikerek, kudarcok, történetek In: Taní-tani 4. 2018. URL: http://www.tani-tani.info/hogyan_ertelmezheto_az_eredmenyesseg

Arató László: Olvasóvá nevelés és irodalomtanítás In: Kié az olvasás? : Tanulmányok az olvasóvá nevelésről / [szerk. Gombos Péter] ; [kiad. a] Magyar Olvasástársaság. - Budapest : Magyar Olvasástársaság, 2014. - 93-105. p.

Klész Tibor: Az iskola feladatai együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlat esetén : II. rész In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 12. 2018. - 17-22. p.

Jelen és jövő határán : Hátrányos helyzetű középiskolások és hallgatók eredményessége [Debrecen] : Wáli István Ref. Cigány Szakkollégium, 2018

Ceglédi Tímea: Ugródeszkán : Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban [Debrecen] : CHERD-H, 2018 URL: http://mek.oszk.hu/18900/18942/18942.pdf

Szilvia Simándi - Tímea Oszlánczi: The role of previous knowledge in adult learning : A case study in an evening high school In: Education in transition / ed. by Erika Juhász ; [közread. a] Dubnický Technologický Inštitút. - Dubnica nad Váhom : Dubnický Technologický Inšt., 2012. - 221-222. p.

Aczél Eszter - Huiber Edit: "Megint s megint szünetlen" : Széchenyi napjai : Foglalkoztató füzet középiskolai tanulók számára [Fertőd] : EKKF, 2016, Nagycenk

Gyere velem iskolába! : Játékos foglalkoztatókönyv [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2017]

Hajduné László Zita: Kézikönyv az atlétika oktatásához kisiskoláskorban : [Módszertan, gyakorlatgyűjtemény] Pécs : Virágmandula Kft., 2019

"A mi reformata szent ekklésiánk" : Református hétköznapok Bihar vármegyében, 1689-1849 : Szemelvénygyűjtemény Debrecen : MNL Hajdú-Bihar M. Lvt., 2018

Körmöci Katalin: A gyermek szükségleteire épített tanulás az óvodában Budapest : Flaccus, 2019

Atipikus diákok, segítő appok, tudományos evidenciák Budapest : ELTE BGGYK, 2018 [!2019]

Kutyejné Ablonczy Katalin: Együtt daloltak dicséretet : tizenkét énekkar az evangélikus diákkórusok országos találkozóján In: Evangélikus Élet 84. 15-16. 2019. - 13. p.

- Gibbs, Paul; SpringerLink (Online service): Transdisciplinary Higher Education [[electronic resource]] : A Theoretical Basis Revealed in Practice Cham : Springer, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-56185-1

Klész Tibor: Iskolai tanműhelyből vállalati képzőhelyre In: Iskolaszolga 29. 9. 2019. - 43-52. p.

Vass Vilmos: A pedagógusmesterség kihívásai a 21. században In: Katedra 26. 7. 2019. - 6-9. p.

Pintes Gábor: Oktatásügyi reformot: igen vagy nem? In: Katedra 26. 7. 2019. - 16-18. p.

Fenyő D. György: "A kampány lett az olvasásnépszerűsítés fő eszköze" : beszélgetés Fenyő D. Györggyel az irodalomnépszrűsítés lehetőségeiről In: Katedra 26. 8. 2019. - 4-6. p.

Voda Zsófia: A kommunikáció és megértés fejlesztése Tóth Árpád Lélektől lélekig című költeményével In: Katedra 26. 8. 2019. - 15-17. p.

Ágh Barbara: Tájékozódási akadálypálya óvodás korúak számára In: Katedra 26. 8. 2019. - 25-26. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 1. rész In: Katedra 26. 8. 2019. - 27. p.

Horváth Géza: Mikor szabad és mikor tilos kísérletezni (próbálkozni) egy matematikai probléma megoldása során? In: Katedra 26. 8. 2019. - 28-29. p.

Vajner Csilla: A pedagógus és a tanulók közti kapcsolat sajátosságai In: Katedra 26. 9. 2019. - 18-20. p.

Voda Zsófia: Az empátia fejlesztése Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai c. ciklus verseivel és svéd típusú gyermekversekkel In: Katedra 26. 9. 2019. - 25-26. p.

Kása Viktória: Az értő olvasás fejlesztése a gyakorlatban In: Katedra 26. 9. 2019. - 27-28. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 2. rész In: Katedra 26. 9. 2019. - 29. p.

Pintér Márta Zsuzsanna: A karácsonyi ünnepkör színjátékai Mgyarországon (11-18. század) In: Irodalomtörténeti Közlemények 123. 1. 2019. - 109-112. p.

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Értékrend közvetítése az irodalmi nevelésben : legendák és vallásos mondák az irodalomtanítás kezdeti szakaszában In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 20-32. p.

Forró László: "Ha valaki nem szereti a gyerekeket és nincs benne igény a tudásmegosztásra, akkor keressen más állást" : beszélgetés Forró Lászlóval In: Katedra 26. 10. 2019. - 12-14. p.

Sályiné Pásztor Judit: Magyar nyelv és irodalom érettségi 2017-től In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 33-36. p.

Benke Magdolna: Gondolatok a tanuló közösségek kutatásához In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 5-15. p.

Szűcs Tímea: A kulturális tanulás és a zeneoktatás In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 17-24. p.

Máté-Szabó Barbara: A sport és a tanulás közöségi kapcsolata : a sport közösségi és tanulást fejlesztő szerepe Hajdúnánáson In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 25-34. p.

Varga Kitti: Integrált táborok Pécsen In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 45-50. p.

Tóth István, H.: Hozzájárulás a beszédfolyam-váltás tanításához In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 37-44. p.

Gasparicsné Kovács Erzsébet: A nyelvi elemzés szerepe az anyanyelvi ismeretek általános iskolai tanításában In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 45-54. p.

Ambrus Ágnes: Az előkészítő osztály kihívásai a romániai oktatásban In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 55-61. p.

Czeglédi Ildikó: A Pál utcai fiúkról a mai gyermekek szemével In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 88-93. p.

Czeglédi Ildikó: A hagyományos írásmód és az egyszerűsítés elve : óraterv In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 102-108. p.

Heverdle Réka Éva: Apám kakasa : klasstikusok parafrázisai diákszemmel In: Magyartanítás 59. 1-2. 2017. - 115-117. p.

Sallai Éva: Gárdonyi Géza műveinek helye, szerepe a magyar irodalom tanításában további lehetőségek : IV. Göre Gábor Humorkonferencia. Szőlősgyörök, 2017. május 5-6. In: Magyartanítás 59. 3-4. 2017. - 36-44. p.

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolása az irodalomban In: Magyartanítás 59. 3-4. 2017. - 45-60. p.

Baksa Brigitta: A fejlesztés lehetőségei egy nyelvtan gyakorló órán In: Magyartanítás 59. 3-4. 2017. - 87-100. p.

Czeglédi Ildikó: Óratervezési ötletek Gardner többszörösintelligencia-elmélete alapján In: Magyartanítás 59. 3-4. 2017. - 101-106. p.

Vukov-Raffai Éva: Anyanyelv varázsvilágban In: Magyartanítás 59. 3-4. 2017. - 119-121. p.

Pölcz Ádám: Beszámoló a 18. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyről In: Magyartanítás 59. 3-4. 2017. - 123-125. p.

Ambrus Ágnes - Szántó Bíboka: Kossuth-szónokverseny és retorikai konferencia - Kézdivásárhely In: Magyartanítás 59. 3-4. 2017. - 126-129. p.

Pálfi István: Adalékok egy jogtipráshoz : Méhely Lajos bölcsészkari előterjesztése a numerus clausus ügyben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 32-46. p.

Vajner Csilla: A motiváció mint az iskolai teljesítmény egyik alaptényezője In: Katedra 26. 10. 2019. - 15-16. p.

Somogyvári Lajos: Egy "radikális reformterv" a veszprémi vegyipari egyetemen (1959-1960) In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 58-65. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 3. rész In: Katedra 26. 10. 2019. - 25. p.

Voda Zsófia: A kommunikáció és empátia fejlesztése Kosztolányi Dezső A bolgár kalauz v. művével In: Katedra 26. 10. 2019. - 26-28. p.

Tóth Dorina: Tanítók a fronton, tanítók otthon : az első világháború mikrotörténeti megközelítésben In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 7-30. p.

Patyi Gábor: Egy ftratégia alapvonalai : Friedrich Althoff és a németországi felsőoktatás a 19-20. század fordulóján In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 7-15. p.

Tengely Adrienn: Kell-e hittan az iskolába? : kísérlet a vallásoktatás eltörlésére az őszirózsás forradalom idején In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 38-53. p.

Gerják Eszter: Az irodalom, mint nrvelési eszköz Karácsony Sánor kezében In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 54-81. p.

Gécziné Laskai Judit: Néprajzi ismerettartalmak a Nemzeti Alaptanterv-struktúrában (1995-2007) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 74-86. p.

Kerpel Péter Józsefné: Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa és munkatársai In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 82-131. p.

Horváth H. Attila: Informális tanulás Kipesten és Pestszentlőrincen a két világháború között In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 87-105. p.

Szűcs Ferenc Károly: Pedagóguspálya az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 150-154. p.

Tóbiás László: Révész György (szerk.): Vándortáborozás. Magyar Pedagógiai Társaság Mozgalompedagógiai Szakosztály, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 169-173. p.

Paksi László: Református nőnevelés a két világháború között Szabó Magda regényei tükrében In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 117-130. p.

Pornói Imre: "Jogok írva és élve" : az I. világháborút lezáró békeszerződések kötelezettségei az oktatás területén, és teljesítésük a '20-as, '30-as években In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 131-146. p.

Balog Beáta: Balog Beáta és Hegedűs Judit (szerk.): Égi iskolák, földi műhelyek. Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegytem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 165-168. p.

Lipcsei Imre: Zsidó fiatalok a Békés vármegyei gimnáziumokban a Horthy-korszakban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 27-36. p.

Gécziné Laskai Judit: A néphagyomány, mint tananyag a 2012-es Nemzeti alaptantervben In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 56-67. p.

Györe Géza: Már 1786-ban, a településalapítás évében felépült az iskola In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 68-84. p.

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Hegedűs Judit Judit: Männer und/oder Frauen? : die Vertretung und Differenzierung beider Geschlechter im schülerischen und kindergärtnerischen Beruf in der k.u.k. Monarchie In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 120-130. p.

Bognárné Kocsis Judit: The reform of the higher education according to Sándor Karácsony In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 150-154. p.

Kerpel Péterné: Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 155-161. p.

Nagy Adrienn: Commercial schools in Hungary in the age of dualism In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 44-53. p.

Lipcsei Imre: Jewish students in the evangelical secondary grammar schools of Békés country in the Horthy age In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 84-92. p.

Czakó Kálmán: Das Schicksal der Ziele und der Ergebnisse in dem Veränderungsprozess des Hochschulwesens In: Neveléstörténet 57. 5. 2019. - 123-131. p.

Jáki László: Gondolatok a diákújságokról In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 138-152. p.

Tölgyesi József: Derényi András, Temesi Ferenc (szerk.): A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 172-175. p.

Fegyverneki Gergő - Aknai Dóra Orsolya - Váczi Dorka: A mobiltanulás ábécéje pedagógusoknak : Módszertani és technikai ötletek a mobilozó tanulókhoz : Hogyan lesz a játékból korszerű taneszköz? : Appok és tippek minden tantárgyból, mobiltanulás bevezetését segítő útmutatóval, kérdőívvel, látványos kiterjesztett valósággal, hatékony és élménydús tanulást ösztönző módszerekkel Budapest : Neteducatio Kft., 2019

Zaklatás az oktatás területén Budapest : EBH, 2017

Menekült gyerekek a mi iskolánkban? : Kérdések és lehetséges válaszok a menekült gyermekek iskolai (be)fogadásának gyakorlatáról Budapest : Jézus Társasága Mo. Rendtartománya, 2019 : Jezsuita Menekültszolgálat

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kurucz Rózsa (szerk.): Alma és fája. Pedagógus családok világa. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 176-179. p.

4. Neveléstörténet

Fizel Natasa: A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 : Esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Budapest : Gondolat, 2018

- Bércesné Novák Ágnes: 40. Hajós György Matematikai Verseny : Megemlékezés : Feladatgyűjtemény, 2012-2017 Budapest : Pázmány Egy. eK., 2018

Kéri Katalin: Apáczai Csere János üzenete korunk pedagógusainak In: Katedra 26. 7. 2019. - 10-12. p.

Réthy Endréné: Peter Rosegger (1843-1918), a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 7-31. p.

Pálfi István: Adalékok egy jogtipráshoz : Méhely Lajos bölcsészkari előterjesztése a numerus clausus ügyben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 32-46. p.

Mikonya György: Fürstenerziehung und ihre Bedeutung in der k.u.k. Monarchie In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 47-57. p.

Somogyvári Lajos: Egy "radikális reformterv" a veszprémi vegyipari egyetemen (1959-1960) In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 58-65. p.

Rácz-Fodor Sándor: A líceumról és a tanítóképző akadémiáról szóló 1938-as XIV. sz. törvény és végrehajtása a bajai tanítóképzőben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 66-82. p.

Tóth Dorina: Tanítók a fronton, tanítók otthon : az első világháború mikrotörténeti megközelítésben In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 7-30. p.

Kovács Krisztina: Die Wirkung der Lebensreform und pädagogischen Reformbewengungen in dem Schulgesundheitwesen In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 40-53. p.

Patyi Gábor: Egy ftratégia alapvonalai : Friedrich Althoff és a németországi felsőoktatás a 19-20. század fordulóján In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 7-15. p.

Pethő Villő: Life-reform elements in Kodály's and his successors'music pegagogy In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 16-28. p.

Ugrai János: Die protestantische Peregrination und die Verbreitung der aufgeklärten pädagogischen Ideen in Nordost-Ungarn In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 64-73. p.

Takács Zsuzsanna Mária: Das Bethlen Gábor Kollegium von Nagyenyed in der Zeit des Dualismus In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 29-37. p.

Tengely Adrienn: Kell-e hittan az iskolába? : kísérlet a vallásoktatás eltörlésére az őszirózsás forradalom idején In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 38-53. p.

Gerják Eszter: Az irodalom, mint nrvelési eszköz Karácsony Sánor kezében In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 54-81. p.

Gécziné Laskai Judit: Néprajzi ismerettartalmak a Nemzeti Alaptanterv-struktúrában (1995-2007) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 74-86. p.

Kerpel Péter Józsefné: Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa és munkatársai In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 82-131. p.

Takács Ildikó: A székesfehérvári Hosszúsétatéri Óvoda története In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 132-149. p.

Horváth H. Attila: Informális tanulás Kipesten és Pestszentlőrincen a két világháború között In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 87-105. p.

Bencédy József: Élet az Eötvös Kollégiumban In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 160-164. p.

Bányai György, Cs.: Jáki László: Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján: Jancsó Benedek. Jancsó Alapítvány (h.n.), 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 173-175. p.

Tölgyesi József: Virth László: Magyar nevelés, népi gondolat. Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 176-178. p.

Füle Sándor: A magyar cserkészmozgalom fejlődésének története (1912-1948) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 106-116. p.

Paksi László: Református nőnevelés a két világháború között Szabó Magda regényei tükrében In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 117-130. p.

Pornói Imre: "Jogok írva és élve" : az I. világháborút lezáró békeszerződések kötelezettségei az oktatás területén, és teljesítésük a '20-as, '30-as években In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 131-146. p.

Molnár Károly: Teleki Géza és Keresztury Dezső a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élén (1944-1946) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 147-153. p.

Balog Beáta: Pedagóhistória, antropológia és orkesztika egy térben Németh András professzor tiszteletére In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 162-164. p.

Balog Beáta: Balog Beáta és Hegedűs Judit (szerk.): Égi iskolák, földi műhelyek. Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegytem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 165-168. p.

Dúzs Miklós: Donáth Péter (szerk.): Filozófia - Művelődés - Történet 2015. Trezor Kiadó, Budapest, 2015. (Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Tudományos Közleményei XXXVI.) : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 171-176. p.

Füle Sándor: A "legfontosabb" nevelési tényezők együttműködésének történeti előzményei In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 7-16. p.

Pirka Veronika: Das Motiv des heiligen Kindes im romantischen Kinderbild anhand der Fachliteratur In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 17-26. p.

Lipcsei Imre: Zsidó fiatalok a Békés vármegyei gimnáziumokban a Horthy-korszakban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 27-36. p.

Takács Zsuzsanna Mária: Das Bethlen Gábor Kollégium von Nagyenyed in der Zeit des Dualismus In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 37-44. p.

Györe Géza: Már 1786-ban, a településalapítás évében felépült az iskola In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 68-84. p.

Kovács-Bardi Renáta: A székesfehérvári Mancz János Óvoda története In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 98-110. p.

Fáyné Dombi Alice: Rezeption der ausländischen Literatur anhand von zwei ungarischen pädagogischen Zeitschriften aus dem 19. Jahrhzndert In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 111-119. p.

Hegedűs Judit Judit: Männer und/oder Frauen? : die Vertretung und Differenzierung beider Geschlechter im schülerischen und kindergärtnerischen Beruf in der k.u.k. Monarchie In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 120-130. p.

Dráviczki Sándor: Felvidéki és kárpátaljai magyar nyelvű tanítóképzés a két világhábrú között In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 145-149. p.

Kerpel Péterné: Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 155-161. p.

Trencsényi László: Szakmai - civil - egyesületi lét a pedagógus szakmában In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 162-166. p.

Molnár-Kovács Zsófia: Neveléstörténeti "perspektívák". Fókuszban a PTE "oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola évkönyvei : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 167-173. p.

Orosz Gábor: Találkozások: Prohászka és Zibolen In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 7-26. p.

Nagy Adrienn: Commercial schools in Hungary in the age of dualism In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 44-53. p.

Németh Regina: Lebensreform und Ritualität des 20. Jahrhunderts in Ungarn In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 54-63. p.

Mikonya György: Az iskolai térszerkezet történeti alakulása In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 74-83. p.

Lipcsei Imre: Jewish students in the evangelical secondary grammar schools of Békés country in the Horthy age In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 84-92. p.

Füle Sándor: A magyar pedagógiai gondolkodók szellemi hagyatéka In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 93-113. p.

Karacs Zsigmond: Karácsony Sándor a hagyományok vonzásában In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 114-122. p.

Jáki László: Gondolatok a diákújságokról In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 138-152. p.

Halászi Aladár: Comenius és szellemi örökösei. Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 164-166. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kurucz Rózsa: Montessori-pedagógia fejlődéstörténete nemzetközi kitekintéssel. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 166-169. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Görög Imréné (szerk.): A 140 éves Kiss Árpád Általános Iskola emlékkönyve 1875-2015. Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 169-172. p.

Tölgyesi József: Derényi András, Temesi Ferenc (szerk.): A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 172-175. p.

Tóth Dorina Anna: Erdős István (szerk.): A Boldogasszony Iskolanővérek magyar tartományának története 1858-1989. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 173-176. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kurucz Rózsa (szerk.): Alma és fája. Pedagógus családok világa. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 176-179. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Fizel Natasa: A magyar polgári iskolai tanárképzés története, 1868-1947 : Esély az együttműködésre - professzionalizáció és intézményesülés Budapest : Gondolat, 2018

- Bércesné Novák Ágnes: 40. Hajós György Matematikai Verseny : Megemlékezés : Feladatgyűjtemény, 2012-2017 Budapest : Pázmány Egy. eK., 2018

Végh József: Gárdonyi Géza szerelme: Szarvassy Margit tanítónő [Diósjenő] : Végh József, 2019

Utak és hidak : Esélyteremtés együttműködésben a családokkal : Módszertani kézikönyv [Budapest] : EPSZTI, cop. 2019

Kéri Katalin: Apáczai Csere János üzenete korunk pedagógusainak In: Katedra 26. 7. 2019. - 10-12. p.

Lacza Tihamér: "A fizika egyik fejedelme halt meg..." : Eötvös Lóránd In: Prágai tükör 27. 2. 2019. - 46-52. p.

Forró László: "Ha valaki nem szereti a gyerekeket és nincs benne igény a tudásmegosztásra, akkor keressen más állást" : beszélgetés Forró Lászlóval In: Katedra 26. 10. 2019. - 12-14. p.

Réthy Endréné: Peter Rosegger (1843-1918), a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 7-31. p.

Rácz-Fodor Sándor: A líceumról és a tanítóképző akadémiáról szóló 1938-as XIV. sz. törvény és végrehajtása a bajai tanítóképzőben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 66-82. p.

Gerják Eszter: Az irodalom, mint nrvelési eszköz Karácsony Sánor kezében In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 54-81. p.

Szűcs Ferenc Károly: Pedagóguspálya az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 150-154. p.

Kriston Vízi József: Kiss Áron, az elfeledett közösségépítő In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 155-159. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kováts-Németh mária: 50 év a hivatás szolgálatában 1967-2017. Győr, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 165-167. p.

Németh Andrásné Farkas Gabriella: Szecskó Károly: Szvorényi József. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 167-169. p.

Bányai György, Cs.: Jáki László: Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján: Jancsó Benedek. Jancsó Alapítvány (h.n.), 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 173-175. p.

Molnár Károly: Teleki Géza és Keresztury Dezső a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élén (1944-1946) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 147-153. p.

Balog Beáta: Pedagóhistória, antropológia és orkesztika egy térben Németh András professzor tiszteletére In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 162-164. p.

Dúzs Miklós: Donáth Péter (szerk.): Filozófia - Művelődés - Történet 2015. Trezor Kiadó, Budapest, 2015. (Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Tudományos Közleményei XXXVI.) : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 171-176. p.

Szabó József: Népművelő, művelődési menedzser, andragógua : egy régi-új szak útkeresése gyakorlatorientált képzés bevezetésével In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 45-55. p.

Erdélyi Margit: A magyar pedagógusképzés Szlovákiában In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 137-144. p.

Dráviczki Sándor: Felvidéki és kárpátaljai magyar nyelvű tanítóképzés a két világhábrú között In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 145-149. p.

Bognárné Kocsis Judit: The reform of the higher education according to Sándor Karácsony In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 150-154. p.

Orosz Gábor: Találkozások: Prohászka és Zibolen In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 7-26. p.

Füle Sándor: A magyar pedagógiai gondolkodók szellemi hagyatéka In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 93-113. p.

Paksi László: Tanárképzés akkor és most : a klebelsbergi és a 21 századi hazai tanárképzés In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 132-137. p.

Petriné Feyér Judit: Száz éve született Nagy Sándor iskolateremtő kutató, professzor In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 153-157. p.

Kriston Vízi József - Trencsényi László: Emlékbeszédek : 170 évvel ezelőtt született dz. Kiss Áron In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 160-163. p.

Halászi Aladár: Comenius és szellemi örökösei. Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 164-166. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Atipikus diákok, segítő appok, tudományos evidenciák Budapest : ELTE BGGYK, 2018 [!2019]

Vermes Renáta: "A gyerekek megérzik a feltétlen elfogadást" : beszélgetés Vermes Renáta lovasterapeutával In: Katedra 26. 7. 2019. - 4-5. p.

Tóth Erika: Az inkluzív nevelés fejlesztése és gyakorlati megvalósulása : 1. rész In: Katedra 26. 8. 2019. - 21-22. p.

Tóth Erika: Ahol a sokszínűség a természetes : az inkluzív nevelés fejlesztése és gyakorlati megvalósulása : 2. rész In: Katedra 26. 9. 2019. - 16-18. p.

Fejes Réka: Valóban minden üstökös füédet ér? : a Baltazár Színház Az üstökös című előadásáról In: Pannon Tükör 24. 3. 2019. - 131-133. p.

Tóth Erika: Mire elég egy év? : az inkluzív nevelés gyakorlati megvalósulása : 2.rész [!3. rész] In: Katedra 26. 10. 2019. - 19-20. p.

Lipcsei Imre: Zsidó fiatalok a Békés vármegyei gimnáziumokban a Horthy-korszakban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 27-36. p.

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Lipcsei Imre: Jewish students in the evangelical secondary grammar schools of Békés country in the Horthy age In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 84-92. p.

7. Pszichológia

Boldizsár Ildikó: Mesekalauz úton lévőknek : Életfordulók meséi Budapest : Magvető, 2019, cop. 2013

Nemes Orsolya: Alfák kora In: Magyar Krónika 7. 2019. - 118-121. p.

Vermes Renáta: "A gyerekek megérzik a feltétlen elfogadást" : beszélgetés Vermes Renáta lovasterapeutával In: Katedra 26. 7. 2019. - 4-5. p.

Tóth Erika: Iskolaérett(len)ség In: Katedra 26. 7. 2019. - 19. p.

Berger Krisztina: Tudatos jelenlét, lelassulás, flow! : egy hatékony stresszoldó workshop elmélete és módszere In: Katedra 26. 7. 2019. - 21-23. p.

Voda Zsófia: A kommunikáció és megértés fejlesztése Tóth Árpád Lélektől lélekig című költeményével In: Katedra 26. 8. 2019. - 15-17. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 1. rész In: Katedra 26. 8. 2019. - 27. p.

Krippel Éva: A mese lélekfrissítő ereje In: Katedra 26. 9. 2019. - 14-15. p.

Voda Zsófia: Az empátia fejlesztése Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai c. ciklus verseivel és svéd típusú gyermekversekkel In: Katedra 26. 9. 2019. - 25-26. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 2. rész In: Katedra 26. 9. 2019. - 29. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 3. rész In: Katedra 26. 10. 2019. - 25. p.

Voda Zsófia: A kommunikáció és empátia fejlesztése Kosztolányi Dezső A bolgár kalauz v. művével In: Katedra 26. 10. 2019. - 26-28. p.

Newton, Ruth P.: A biztonságos kötődés megalapozása : A fogantatástól ötéves korig [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2019

Miller, Martin: A tehetséges gyermek igazi drámája : Alice Miller tragédiája [Budapest] : Ursus Libris, 2019

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Pedagógiai módszertani ismeretek a közszolgálati pályaorientációs képzés oktatói számára Budapest : NKE ÁKK, cop. 2018 URL: http://www.nyelvilektoralas.hu/wp-content/uploads/2012/05/Pedag%C3%B3giai-m%C3%B3dszertani-ismeretek-p%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s-oktat%C3%B3knak.pdf

Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei : A X. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : [Debrecen, 2017. szeptember 22-23.] Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2018 URL: https://www.researchgate.net/publication/328982007_Interdiszciplinaris_pedagogia_es_a_taneszkozok_valtozo_regiszterei

Ceglédi Tímea: Ugródeszkán : Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban [Debrecen] : CHERD-H, 2018 URL: http://mek.oszk.hu/18900/18942/18942.pdf

Herrmann, Ève: 100 Montessori fejlesztő gyakorlat óvodásoknak : A világ felfedezése [Budapest] : Móra, cop. 2019

- Gibbs, Paul; SpringerLink (Online service): Transdisciplinary Higher Education [[electronic resource]] : A Theoretical Basis Revealed in Practice Cham : Springer, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-56185-1

Ágh Barbara: Tájékozódási akadálypálya óvodás korúak számára In: Katedra 26. 8. 2019. - 25-26. p.

Fazekas Anna - Nagy Ádám: Ablak a világra: szegénynek kicsi, gazdagnak nagy? : nyelvtudás és társadalmi meghatározottság In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 51-67. p.

Szabó József: Népművelő, művelődési menedzser, andragógua : egy régi-új szak útkeresése gyakorlatorientált képzés bevezetésével In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 45-55. p.

Kormos József: Pädagogik und Wirkung von Franz Brentano In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 64-73. p.