Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 51. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Tar Ferenc: A Festetics család és Keszthely In: Prágai tükör 27. 1. 2019. - 42-46. p.

Murvai László: Az erdélyi magyar oktatás néhány jellegzetessége In: Szülőföldön magyarul : Iskolák és diákok a határon túl / Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 13-27. p.

Hollósi Gábor: Kvótával vagy kvóta nélkül? : Bernolák Nándor a numerus clausus nemzetgyűlési vitájában In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 103-113. p.

Joó András: Hírünk a világban : Magyarország megítélésének kérdései a francia sajtóban és a numerus clausus genfi tárgyalásai In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 187-214. p.

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Baracsi Kitti: Kelet-európai roma tanulók az olaszországi oktatáspolitika horizontján In: Perspektívák a neveléstudományban : Válogatás a Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból, 2013-2014 / [... szerk. Havancsák Alexandra, Oláh Ildikó]. - Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Nevtudományi Doktori Isk., [2014]. - 152-161. p.

Farkas Ildikó: Alkalmazási feltételek az iskolában - 2019 In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 2-17. p.

Farkas Ildikó: Az egyéni tanulói munkarend In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 18-31. p.

Petróczi Gábor: Beszámítható-e az iskolai ügyelet, ebédeltetés időtartama a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe? In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 32-37. p.

Nagy Erzsébet: Gyakori kérdések a jubileumi jutalomról In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 38-45. p.

Klész Tibor: Az új OKJ In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 46-51. p.

Asztalos Tamás: Az Aszódi Javítóintézet története : A kezdetektől napjainkig : "Esélyt adunk, utat mutatunk" [Aszód] : Aszódi Javítóint., Ált. Isk., Szakisk. és Speciális Szakisk., [2019]

Farkas Ildikó: Az óvodafenntartó törvényességi ellenórzése - 2019 In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 11. 2019. - 6-24. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Poplawski, Thomas: Euritmia : Ritmus, tánc és lélek Nagykovácsi : Remedium Kft., cop. 2014

Gruber Mónika: A CP-s gyermeket nevelő családok pszichoedukációja a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájában In: Tudomány és Hivatás 1. 2019. - 35-45. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2019/06/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_1.pdf#page=35

Veres Gábor: A gyermekek otthongondozási díja és iskolába járás In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 4. 11. 2019. - 3-6. p.

Henzsel Nóra: Új szakmai útmutatók az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységhez kapcsolódóan In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 4. 11. 2019. - 8-9. p.

Asztalos Tamás: Az Aszódi Javítóintézet története : A kezdetektől napjainkig : "Esélyt adunk, utat mutatunk" [Aszód] : Aszódi Javítóint., Ált. Isk., Szakisk. és Speciális Szakisk., [2019]

Kónya György: Az Ökoiskola hatása a középiskolások környezeti attitűdjére In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 125-134. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_125-134.pdf

- Ősz - tél URL: http://www.filakovo.sk/documents/projekty/erasmus_daxner/modszertani_kezikonyv_ovodapedagogusoknak_osz-tel.pdf

- Tavasz - nyár URL: http://www.filakovo.sk/documents/projekty/erasmus_daxner/modszertani_kezikonyv_ovodapedagogusoknak_tavasz-nyar.pdf

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Murvai László: Az erdélyi magyar oktatás néhány jellegzetessége In: Szülőföldön magyarul : Iskolák és diákok a határon túl / Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 13-27. p.

Gábrity Molnár Irén: Képzettségi helyzetkép a Vajdaságban In: Szülőföldön magyarul : Iskolák és diákok a határon túl / Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna szerk. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2017. - 28-41. p.

Ledneczká Gyöngyi - Tímár Lívia: A tananyagtartalmak és a tantervek strukturális változásai a szlovákiai magyar alapiskolákban In: Katedra 26. 6. 2019. - 9-12. p.

Hollósi Gábor: Kvótával vagy kvóta nélkül? : Bernolák Nándor a numerus clausus nemzetgyűlési vitájában In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 103-113. p.

Haraszti György: Kényszer-peregrináció az első világháború után In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 175-186. p.

Joó András: Hírünk a világban : Magyarország megítélésének kérdései a francia sajtóban és a numerus clausus genfi tárgyalásai In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 187-214. p.

Debreceni Péter: A numerus clausus kérdése a lengyel és a magyar felsőoktatásban az 1920-as években In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 215-235. p.

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Úton a szép magyar beszédhez : Írások a Kazinczy-versenyek tapasztalatairól Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2019

Bajner Mária: Teaching on the run – learning on the go In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 7-20. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_007-020.pdf

Dóra László: Olvashatósági tesztek: elmélet és gyakorlat In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 21-34. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_021-034.pdf

Kopházi-Molnár Erzsébet - Csarni Éva: Tankönyvválasztási szempontok a Playway to English nyelvkönyv elemzése kapcsán In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 35-54. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_035-054.pdf

Doba László - Szántóné Tóth Hajnalka: A környezetismeret tantárgy attitűdvizsgálata egy pilot mérés tükrében In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 79-90. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_079-090.pdf

Bacsa-Bán Anetta: „A tudás kortalan!” – Mindenki egyeteme Dunaújvárosban In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 55-65. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_055-066.pdf

Klész Tibor: Változtak a szakmai és vizsgakövetelmények és a szakképzési kerettanterv In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 52-56. p.

Horváthné Hidegh Anikó: Szárnyakkal megkapni és repülve elengedni... avagy biológia tehetségek támogatása a gimnáziumunkban In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 91-105. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_091-106.pdf

Klész Tibor: PIAAC a felnőtt kompetenciamérés szolgálatában : 2. rész In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 57-62. p.

Klein Ágnes: Nyelvtanulási módszerek és technikák speciális nevelési igényű gyerekek számára In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 115-124. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_115-124.pdf

Klész Tibor: Az új OKJ In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 46-51. p.

Tódor Erika-Mária: Hétköznapi kétnyelvűség : Nyelvhasználat, iskolai nyelvi tájkép és nyelvi én a romániai magyar uskolákban Budapest : Ráció, 2019 : Szépirodalmi Figyelő Alapítvány

Sebestyén Krisztina: Kon-Takt és Schritte international: egy nyelv, két szemlélet In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 149-160. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_149-160.pdf

Bertalan Péter - Horváthné Petrás Viktória: Az agrárszakképzés jelenlegi helyzetértékelése, dilemmái a kaposvári FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma adatai alapján In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 161-175. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_161-176.pdf

Egresi Vivien - Jankó Judit: A Mesezene módszer hatásvizsgálata a fonológiai tudatosság tükrében In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 177-188. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_177-188.pdf

Lengyel Zsófia: Anna Mystkowska-Wiertelak – Mirosław Pawlak: Willingness to communicate in instructed second language acquisition. Bristol, Multilingual Matters, 2017 : [könyvismertetés] In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 201-205. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_201-205.pdf

4. Neveléstörténet

Tar Ferenc: A Festetics család és Keszthely In: Prágai tükör 27. 1. 2019. - 42-46. p.

Ledneczká Gyöngyi - Tímár Lívia: A tananyagtartalmak és a tantervek strukturális változásai a szlovákiai magyar alapiskolákban In: Katedra 26. 6. 2019. - 9-12. p.

Hollósi Gábor: Kvótával vagy kvóta nélkül? : Bernolák Nándor a numerus clausus nemzetgyűlési vitájában In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 103-113. p.

Debreceni Péter: A numerus clausus kérdése a lengyel és a magyar felsőoktatásban az 1920-as években In: Trianon és a magyar felsőoktatás. - 1. köt. - A Veritas Történetkutató Intézet és a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2017. december 4-én, a budapesti Eötvös Collegiumban rendezett konferenciájának előadásai / szerk. ... Ujváry Gábor ; ... közrem. és a mutatókat összeáll. Ligeti Dávid. - Budapest : Veritas Történetkut. Int. : M. Napló, 2018. - 215-235. p.

Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva : A numerus clausus Magyarországon, 1920-1945 Budapest : Napvilág, 2012

Asztalos Tamás: Az Aszódi Javítóintézet története : A kezdetektől napjainkig : "Esélyt adunk, utat mutatunk" [Aszód] : Aszódi Javítóint., Ált. Isk., Szakisk. és Speciális Szakisk., [2019]

Bertalan Péter - Horváthné Petrás Viktória: Az agrárszakképzés jelenlegi helyzetértékelése, dilemmái a kaposvári FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma adatai alapján In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 161-175. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_161-176.pdf

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Rácz Gergő: A nevelőtanári burnout elkerülése : megelőző copongtechnikák elméletben és gyakorlatban In: Embertárs 16. 4. 2018. - 369-386. p.

Angyal László: 15 éves a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara In: Katedra 26. 4. 2018. - 33. p.

Erdélyi Margit: A magyar pedagógusképzés Szlovákiában In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 137-144. p.

Desits Krisztina: Konduktív Pedagógiai Szakirány a Gyógypedagógia BA képzésben a Nürnbergi Evangélikus Főiskolán (Evangelische Hochschule Nürnberg) In: Tudomány és Hivatás 1. 2019. - 55-63. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2019/06/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_1.pdf#page=55

Langerné Buchwald Judit: Nyelvtanárképzés Ausztriában és Magyarországon In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 135-148. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_135-148.pdf

Jaskóné Gácsi Mária: The versatility of drama-based pedagogy and teacher training In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 107-114. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_107-114.pdf

6. Gyógypedagógia, SNI

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Pintér Henriett: A mesemondás és a mesebefogadás hatásai az óvodás gyermekekre és a halmozottan sérült cerebrális paresis 1 -es gyermekek mesélési folyamatainak tipikustól eltérő vonásai In: Tudomány és hivatás 1. 2019. - 11-20. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2019/06/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_1.pdf#page=9

Gruber Mónika: A CP-s gyermeket nevelő családok pszichoedukációja a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodájában In: Tudomány és Hivatás 1. 2019. - 35-45. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2019/06/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_1.pdf#page=35

Nádasi Zsófia: Nemzetközi kitekintés a konduktív nevelés támogatottságáról In: Tudomány és Hivatás 1. 2019. - 46-52. p. URL: http://semmelweis.hu/pak/files/2019/06/Tudom%C3%A1ny-%C3%A9s-Hivat%C3%A1s_2019_1.pdf#page=46

Csajka Edina - Csimáné Pozsegovics Beáta: A szociális kompetenciák fejlesztési lehetőségei az élménypedagógia módszerével hátrányos helyzetű gyermekek körében In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 67-77. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_067-078.pdf

Klein Ágnes: Nyelvtanulási módszerek és technikák speciális nevelési igényű gyerekek számára In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 115-124. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_115-124.pdf

7. Pszichológia

Rácz Gergő: A nevelőtanári burnout elkerülése : megelőző copongtechnikák elméletben és gyakorlatban In: Embertárs 16. 4. 2018. - 369-386. p.

Csajka Edina - Csimáné Pozsegovics Beáta: A szociális kompetenciák fejlesztési lehetőségei az élménypedagógia módszerével hátrányos helyzetű gyermekek körében In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 67-77. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_067-078.pdf

Egresi Vivien - Jankó Judit: A Mesezene módszer hatásvizsgálata a fonológiai tudatosság tükrében In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 177-188. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_177-188.pdf

Lengyel Zsófia: Anna Mystkowska-Wiertelak – Mirosław Pawlak: Willingness to communicate in instructed second language acquisition. Bristol, Multilingual Matters, 2017 : [könyvismertetés] In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 201-205. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_201-205.pdf

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Stifner-Kőháti Dorottya: Iskolánk a határon : valóságalapú álmok Kőszgen In: Evangélikus Élet 84. 9-10. 2019. - 29-31. p.

A zenepedagógia új eredményei : Tanulmánykötet Szeged : SZTE JGYPK Műv. Int. Ének-zene Tansz., 2019

Csajka Edina - Csimáné Pozsegovics Beáta: A szociális kompetenciák fejlesztési lehetőségei az élménypedagógia módszerével hátrányos helyzetű gyermekek körében In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 67-77. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_067-078.pdf

Farkas Ildikó: Az egyéni tanulói munkarend In: Iskolaszolga 30. 3. 2019. - 18-31. p.

Bacsa-Bán Anetta: „A tudás kortalan!” – Mindenki egyeteme Dunaújvárosban In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 55-65. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_055-066.pdf

Jaskóné Gácsi Mária: The versatility of drama-based pedagogy and teacher training In: Képzés és gyakorlat 17. 2. 2019. - 107-114. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00021/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2019_02_107-114.pdf