Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 41. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Perlai Rezsőné: Hetvenéves a budatétényi óvoda : születésnapját ünnepelte a Budapest, XXII. Kerületi Varázskastély Óvoda In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 27-28. p.

Pápai Flóriánné Anikó: 40 éves a dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvoda : a Duna-Gyöngye Óvoda bemutatása In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 28-30. p.

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Szakközépiskolája és Kollégiuma jubileumi emlékkönyve : Az iskola alapításának 130. évfordulóján : 2015/2016-os tanév [Budapest] : Bolyai J. Műszaki Szakközépisk. és Koll. "Bolyai" Iskolai Alapítvány, [2016]

Hamvay Péter: Horn György pedagógus, AKG alapítója In: Heti Világgazdaság 40. 2018. - 66. p.

Hegedűs Bence: Kis iskola nagy tervekkel In: Reformátusok Lapja 62. 38. 2018. -5. p.

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0109 Projekt keretén belül a Madách Imre Kollégium feladatellátási helyen a szociális, életviteli és környezeti illetve az életpálya építési "C" kompetenciaterületen megvalósított innovációk Balassagyarmat : Madách Imre Kollégium, [2010]

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Péntek János: Határtalan anyanyelvi mozgalom In: Korunk 29. 7. 2018. - 6-11. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00644/pdf/EPA00458_korunk-07-2018_006-011.pdf

Nagy L. János: A magyar nyelv testőrgárdája In: Korunk 29. 7. 2018. - 33-36. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00644/pdf/EPA00458_korunk-07-2018_033-036.pdf

Nagy Éva: A magyar nyelv és kultúra diák-olimpikonjai In: Korunk 29. 7. 2018. - 106-108. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00644/pdf/EPA00458_korunk-07-2018_106-108.pdf

Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtudomány és anyanyelv-pedagógia : Feszültségviszony és összhang In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 27-36. p.

Kugler Nóra: A nyelvtan életre keltése In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 37-47. p.

Heltai Pál: A nyelvtan új megközelítése Karácsony Sándornál In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 97-110. p.

Szabó Veronika - Hoss Alexandra: A kutatásalapú grammatikaoktatás felé In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 177-188. p.

Gonda Zsuzsa: A grammatikatanítás szemléletformái az anyanyelvi órákon In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 245-255. p.

Bari Diána Éva: A nyelvmenedzsment-elmélet és a hibajavítás szerepe a nyelvoktatásban In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 263-270. p.

Laczkó Mária: A spontán beszéd grammatikai-szintaktikai szerkesztettsége tizenéves korban In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 317-327. p.

Constantinovits Milán: Face részvételek a nyelvtanórához : A másodlagos írásbeliség az anyanyelv-pedagógia szolgálatában In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 329-339. p.

Pendula-Bavalics Laura: Befogadás, elfogadás az óvodában In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 7. p.

Kósáné Ormai Vera: Az óvodanyitogató : felkészülés a legkisebbek fogadására In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 8-10. p.

Markovits Judit: Újra a vegyes csoportról In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 11-13. p.

Szinovszki Ágnes: Szabadon a szabadban In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 13-14. p.

Heilmann-Botlik Erika: Kreativitás eredménye a délutáni pihenőidő átgondolt kitöltése óvodánkban In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 14-15. p.

Óvodatörténeti szakmai emléknap az elő magyar és egyben közép-európai óvoda Brunszvik Teréz által Budán történt megnyitásának 190. évfordulója tiszteletére In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 26-27. p.

Szávai Ilona: Az egyke : [Esszé] Budapest : Pont, cop. 2018

Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság : Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? : [Válogatás Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból] [Budapest] : Kulcslyuk K., 2018

Bényei Miklós: A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszeteletére. Szerk. Bacskai Katinka. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. : [könyvismertetés] In: Debreceni szemle 26. 2. 2018. - 216-221. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/10_Benyei_Miklos_2018_2.pdf

Fodor Éva: A tanösvények tervezésének pedagógiai vonatkozásai : Módszertani segédlet Eger : Eszterházy Károly Egyetem, 2018

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban Eger : Líceum Kiadó, 2017 URL: https://www.researchgate.net/profile/Anita_Lanszki/publication/322386597_Digitalis_tortenetmeseles_a_nevelesi-oktatasi_folyamatban/links/5a57430945851547b1bfc0a5/Digitalis-toertenetmeseles-a-nevelesi-oktatasi-folyamatban.pdf

A modern pedagógus nagykönyve : A szemlélettől a megvalósításig : [Iránytű a digitális korszakban] Budapest : Neteducatio Kft., 2018

- Ma, Will W.K.; SpringerLink (Online service) - Chan, Chi-Keung - Tong, Kar-wai - Fung, Heidi - Fong, Cheuk Wai Rose.: New Ecology for Education — Communication X Learning [[electronic resource]] : Selected Papers from the HKAECT-AECT 2017 Summer International Research Symposium Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4346-8

Nagy L. János: A magyar nyelv testőrgárdája In: Korunk 29. 7. 2018. - 33-36. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00644/pdf/EPA00458_korunk-07-2018_033-036.pdf

Nagy Éva: A magyar nyelv és kultúra diák-olimpikonjai In: Korunk 29. 7. 2018. - 106-108. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00644/pdf/EPA00458_korunk-07-2018_106-108.pdf

Péntek János: Apróka eszponkák Frumószából : Máthé Kriszta: Apróka ezponka In: Korunk 29. 7. 2018. - 111-113. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00644/pdf/EPA00458_korunk-07-2018_111-113.pdf

Pál Viktor: Felsőoktatási intézmények a közoktatás és az ismerettejesztés szolgálatában In: GeoMetodika 2. 2. 2018. - 59-72. p. URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/wp-content/uploads/geometodika_2018_02.pdf

Szabó Veronika - Hoss Alexandra: A kutatásalapú grammatikaoktatás felé In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 177-188. p.

Gonda Zsuzsa: A grammatikatanítás szemléletformái az anyanyelvi órákon In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 245-255. p.

Bari Diána Éva: A nyelvmenedzsment-elmélet és a hibajavítás szerepe a nyelvoktatásban In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 263-270. p.

Laczkó Mária: A spontán beszéd grammatikai-szintaktikai szerkesztettsége tizenéves korban In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 317-327. p.

Nagy-Varga Zsolt: Középiskolás diákok definícióalkotása szóban és írásban In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 355-362. p.

Bartha Csilla - Hámori Ágnes - Holecz Margit: Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben : Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 373-3990. p.

Romanek Péter Zalán: Multimodalitás és multikompetencia : Általános nyelvi megfontolások a hallássérültek (grammatika)oktatásához In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 401-418. p.

Gálné Hóbor Tímea: Tanulási nehézségek megelőzése, korrekciója a Söjtöri Óvodában Magyar Mozgáskotta Módszerrel In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 17. p.

Gyarmathy Éva: Különleges helyzetek - Tehetséges gyerek : interjú Gyarmathy Éva pszihológussal : 2. rész In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 18. p.

Geröly Krisztina: Tehetséggondozás a Nagykanizsa Központi Óvodában In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 19. p.

Riba István: Államvizsga In: Heti Világgazdaság 39. 2018. - 12-14. p.

Ortiz, Isabel: 365 intelligenciafejlesztő játék gyermekeknek Budapest : Napraforgó, [2018]

Miklya Luzsányi Mónika: Játéktár hit- és erkölcstanoktatáshoz és bibliai foglalkozásokhoz : Alsó tagozat Budapest : Harmat, 2018

Bényei Miklós: A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszeteletére. Szerk. Bacskai Katinka. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. : [könyvismertetés] In: Debreceni szemle 26. 2. 2018. - 216-221. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/10_Benyei_Miklos_2018_2.pdf

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0109 Projekt keretén belül a Madách Imre Kollégium feladatellátási helyen a szociális, életviteli és környezeti illetve az életpálya építési "C" kompetenciaterületen megvalósított innovációk Balassagyarmat : Madách Imre Kollégium, [2010]

Fodor Éva: A tanösvények tervezésének pedagógiai vonatkozásai : Módszertani segédlet Eger : Eszterházy Károly Egyetem, 2018

4. Neveléstörténet

Péntek János: Határtalan anyanyelvi mozgalom In: Korunk 29. 7. 2018. - 6-11. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00644/pdf/EPA00458_korunk-07-2018_006-011.pdf

Kéri Laura: A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet megalakulása és története (1973-2005) In: Parlando 6. 2018. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-6/Keri_Laura-Kecskemeti_Kodaly_Intezet.pdf

Óvodatörténeti szakmai emléknap az elő magyar és egyben közép-európai óvoda Brunszvik Teréz által Budán történt megnyitásának 190. évfordulója tiszteletére In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 26-27. p.

Perlai Rezsőné: Hetvenéves a budatétényi óvoda : születésnapját ünnepelte a Budapest, XXII. Kerületi Varázskastély Óvoda In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 27-28. p.

Pápai Flóriánné Anikó: 40 éves a dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvoda : a Duna-Gyöngye Óvoda bemutatása In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 28-30. p.

A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Szakközépiskolája és Kollégiuma jubileumi emlékkönyve : Az iskola alapításának 130. évfordulóján : 2015/2016-os tanév [Budapest] : Bolyai J. Műszaki Szakközépisk. és Koll. "Bolyai" Iskolai Alapítvány, [2016]

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Zelinka Tamás: Ittzés Mihály pedagógus pályarajza In: Parlando 6. 2018. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-6/Ittzes_Zelinka1.htm

Kéri Laura: A Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet megalakulása és története (1973-2005) In: Parlando 6. 2018. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-6/Keri_Laura-Kecskemeti_Kodaly_Intezet.pdf

Fekete Anikó: Kreatív szolfézs leendő pedagógusoknak In: Parlando 6. 2018. - 1-9. p. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-6/Fekete_Aniko-Szolfezs.pdf

Heltai Pál: A nyelvtan új megközelítése Karácsony Sándornál In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 97-110. p.

Hamvay Péter: Horn György pedagógus, AKG alapítója In: Heti Világgazdaság 40. 2018. - 66. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Péntek János: Apróka eszponkák Frumószából : Máthé Kriszta: Apróka ezponka In: Korunk 29. 7. 2018. - 111-113. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00644/pdf/EPA00458_korunk-07-2018_111-113.pdf

Szabó M. Helga: A hangzó magyar nyelv és a jelnyelv tanításának kapcsolata a bilingvális oktatás egy lehetséges modelljében In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 363-372. p.

Bartha Csilla - Hámori Ágnes - Holecz Margit: Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben : Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 373-3990. p.

Romanek Péter Zalán: Multimodalitás és multikompetencia : Általános nyelvi megfontolások a hallássérültek (grammatika)oktatásához In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 401-418. p.

7. Pszichológia

Nagy-Varga Zsolt: Középiskolás diákok definícióalkotása szóban és írásban In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 355-362. p.

Cain, Susan: Csendes erő : Az introvertált gyerekek rejtett erősségei Budapest : Háttér Kiadó, cop. 2018

Ódor László: Nyelvindulás In: Korunk 29. 9. 2018. - 101-113. p.

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Pál Viktor: Felsőoktatási intézmények a közoktatás és az ismerettejesztés szolgálatában In: GeoMetodika 2. 2. 2018. - 59-72. p. URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/wp-content/uploads/geometodika_2018_02.pdf

Nagy Zoltán: Holisztikus megközelítés a pedagógiában In: Parlando 6. 2018. - 1-7. p. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-6/Nagy_Zoltan-Holisztikus.pdf

Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvtudomány és anyanyelv-pedagógia : Feszültségviszony és összhang In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 27-36. p.

Imai Ren: Az absztrakt felfogás fejlődése a különböző életkorú gyermekeknél In: Grammatika és oktatás - időszerű kérdések : Struktúra, funkció, szemiotika, hálózat : Tanulmánykötet / szerk. Balázs Géza, Lengyel Klára. - Budapest : ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék : Inter (IKU) : Magyar Szemiotikai Társaság, 2018. - 341-353. p.

Markovits Judit: Újra a vegyes csoportról In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 11-13. p.