Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 29. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Radó Péter: Az iskola jövője Budapest : Noran Libro, 2017

Kaposi László: Drámaközponttól az intézménynélküliség felé : Egy civil szervezet küzdelme a drámapedagógiáért In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 36-43. p.

Szabó Zsófia: Drámapedagógia a köznevelés információs rendszerében, statisztikai adatok tükrében In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 65-90. p.

Honti György: Színházpedagógia, beavató színházi tapasztalatok : Egy előadás elemzése In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 280-289. p.

Gyevi-Bíró Eszter: Színházi nevelés a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházban In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 294-305. p.

Schilling Árpád: Színházi nevelés, drámapedagógia a Krétakör gyakorlatában In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 306-311. p.

Intézményvezetői tanácsadó szociális intézményeknek Budapest : Menedzser Praxis Kft., 2016-

Intézményvezetői tanácsadó bölcsődéknek Budapest : Menedzser Praxis Kft., 2016-

Közoktatási és köznevelési tanácsadó Budapest : Menedzser Praxis, 2012-

Kozma Tamás: Reziliens közösségek – reziliens társadalom? In: Educatio 26. 4. 2017. - 517-527. p. URL: https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.4.1

Bajomi Iván - Csákó Mihály: Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban In: Educatio 26. 4. 2017. - 528-539. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.2

Kissné Rusvai Marianna: Ács Marianna: Még a kövek is...Nőnevelés a felsőbaranyai református egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában (1916-1948) : [könyvismertetés] In: Magyar Református Nevelés 1. 2018. - 70-75. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2018/01/#page=70

Nagy Péter Tibor: Az iskolázottsági egyenlőtlenségek és a 18 év alatti népesség a 2011–2016-os időszakban In: Educatio 26. 4. 2017. - 540-556. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.3

Lukács Péter: Egy megvalósult és egy tervezett reformról In: Educatio 26. 4. 2017. - 557-566. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.4

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: Tanulói preferenciák, oktatáspolitikai szándékok In: Educatio 26. 4. 2017. - 567-580. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.5

Polónyi István: Finanszírozási libikóka In: Educatio 26. 4. 2017. - 603-624. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.8

Kasza Georgina: Globális oktatáspolitika új megközelítésben In: Educatio 26. 4. 2017. - 678-680. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.14

Kelemen Gabriella: Oktatáspolitikai reformirányzatok az OECD-országokban In: Educatio 26. 4. 2017. - 485-487. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.16

Márkusné Vörös Hajnalka: Forrásfeldolgozás másként : a Magyar Nemzeti Levéltár "Utazás Wittenbergne" vetélkedőjének tanulságai In: Magyar Református Nevelés 1. 2018. - 17-25. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2018/01/#page=17

A tanulás helyei: iskolaépítészet Budapest : Martin Opitz K., 2017

Serfőző Mónika: Minőségértékelés és minőségfejlesztés In: Tanító 56. 6. 2018. - 1-3. p.

Farkas Ildikó: Felvétel, beíratás az óvodába - 2018 In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 3. 2018. - 1-7. p.

Farkas Ildikó: Köznevelési jogszabály változások 2018. január 1-jétől In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 3. 2018. - 8-12. p.

Petróczi Gábor: Az intézményi önértékelés időarányos feladatairól és praktikus szervezési módjáról In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 3. 2018. - 12-16. p.

Petróczi Gábor: Meddig lehet, illetve érdemes halogatni a minősítési eljárásra történő jelentkezést? In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 3. 2018. - 16-18. p.

Klész Tibor: Változások az Országos Képzési jegyzékben 2018-ban In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 3. 2018. - 19-23. p.

Farkas Ildikó: Nyári aktualitások az óvodákban 2018 In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 6. 2018. - 1-4. p.

Petróczi Gábor: Tanév végi vezetői teendők az iskolában In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 6. 2018. - 4-10. p.

Rábl Gabriella: Levél egy konferencia után In: Tanító 56. 6. 2018. - 26-28. p.

Tatár Erzsébet Tímea: Önképző- és sportkörök a Marianumban In: Magiszter 16. 2. 2018. - 31-44. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_31-44.pdf

Birta-Székely Noémi: Menjünk múzeumba! In: Magiszter 16. 2. 2018. - 80-81. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_80-81.pdf

Karacs Zsigmond: Séták a honismeret forrásvidékén In: Honismeret 46. 3. 2018. - 7-11. p. URL: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/06/11/honismeret_2018_3_szam.pdf#page=9

Szabó Attila: Tehetséggondozás és korunk kihívásai In: Tehetség 26. 2. 2018.- 4. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=4

Vasas István: Tehetséggondozás és innováció a Mezőtúri Református Kollégium középiskolájában In: Tehetség 26. 2. 2018.- 5. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=5

Takácsné Szilágyi Erzsébet: A tehetségek azonosításáról a tehetségnapig - a tehetséggondozás új útjai a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában In: Tehetség 26. 2. 2018.- 6. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=6

Stelkovicsné Kreuter Anikó: A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium gyorskorcsolya tehetséggondozó programjának bemutatása In: Tehetség 26. 2. 2018.- 8. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=8

Nagy Róza - Szabóné Debreczeni Ildikó: "A játék az gyönyörű" avagy a színjátszás a túrkevei református iskolában In: Tehetség 26. 2. 2018.- 9. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=9

Mészáros Piroska: Gazdagító, dúsító programok az óvodákban In: Tehetség 26. 2. 2018.- 10. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=10

Bártfai Istvánné - Bene Józsefné: A Tiszaföldvári Vadárvácska Óvoda bevált gyakorlata a tehetséggondozásban In: Tehetség 26. 2. 2018.- 11. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=11

Beszteri Éva: Tehetségpalánták gondozása Jászberény Város Óvodai Intézményében In: Tehetség 26. 2. 2018.- 12. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=12

Az elnökség közgyűlési beszámolója a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2017. évi munkájáról In: Tehetség 26. 2. 2018.- 18-19. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=18

Nagy Erzsébet: A köznebvelési intézményeket érintő jogszabály-módosítások - 2018 In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 6. 2018. - 9-11. p.

Maksa Gyula: Képregények kultúraközi áramlatokban Cluj-Napoca : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017

- Tan, Oon Seng.; SpringerLink (Online service) - Low, Ee Ling. - Hung, David: Lee Kuan Yew’s Educational Legacy [[electronic resource]] : The Challenges of Success Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3525-8

- Maclean, Rupert; SpringerLink (Online service): Life in Schools and Classrooms [[electronic resource]] : Past, Present and Future Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3654-5

Nair, Geeta; SpringerLink (Online service): Macroeconomic Aspects of Aging and Retirement of College and University Teachers [[electronic resource]] : Indo-French Perspectives London : Palgrave Macmillan, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-57472-5

- Mok, Ka Ho.; SpringerLink (Online service): Managing International Connectivity, Diversity of Learning and Changing Labour Markets [[electronic resource]] : East Asian Perspectives Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1736-0

- Cefai, Carmel; SpringerLink (Online service) - Cooper, Paul: Mental Health Promotion in Schools [[electronic resource]] : Cross-Cultural Narratives and Perspectives Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-053-0

- Scherman, Vanessa; SpringerLink (Online service) - Bosker, Roel J. - Howie, Sarah J.: Monitoring the Quality of Education in Schools [[electronic resource]] : Examples of Feedback into Systems from Developed and Emerging Economies Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6300-453-4

- Cha, Yun-Kyung; SpringerLink (Online service) - Gundara, Jagdish - Ham, Seung-Hwan - Lee, Moosung: Multicultural Education in Glocal Perspectives [[electronic resource]] : Policy and Institutionalization Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-2222-7

- Gabryś-Barker, Danuta; SpringerLink (Online service) - Gałajda, Dagmara - Wojtaszek, Adam - Zakrajewski, Paweł: Multiculturalism, Multilingualism and the Self [[electronic resource]] : Studies in Linguistics and Language Learning Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56892-8

Li, David C.S.; SpringerLink (Online service): Multilingual Hong Kong: Languages, Literacies and Identities [[electronic resource]] Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44195-5

- Mac an Ghaill, Máirtín; SpringerLink (Online service) - Haywood, Chris: Muslim Students, Education and Neoliberalism [[electronic resource]] : Schooling a 'Suspect Community' London : Palgrave Macmillan, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-56921-9

Miah, Shamim; SpringerLink (Online service): Muslims, Schooling and Security [[electronic resource]] : Trojan Horse, Prevent and Racial Politics Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-52335-4

- , 2018

- Rudd, Tim; SpringerLink (Online service) - Goodson, Ivor F.: Negotiating Neoliberalism [[electronic resource]] : Developing Alternative Educational Visions Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6300-854-9

- Soudien, Crain; SpringerLink (Online service): Nelson Mandela [[electronic resource]] : Comparative Perspectives of his Significance for Education Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6300-908-9

Cole, Mike; SpringerLink (Online service): New Developments in Critical Race Theory and Education [[electronic resource]] : Revisiting Racialized Capitalism and Socialism in Austerity New York : Palgrave Macmillan, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-53540-5

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Seldin, Tim: Hogyan nevelj boldog gyereket : A Montessori-módszer : [Ötletek, gyakorlatok és játékok az önbizalom és a kreativitás fejlesztésére] [Budapest] : Kolibri, 2017

Baker, Amy J. L. - Fine, Paul R. - Váradi Péter: Extelen döntések : Kézikönyv a szülői elidegenítés kezeléséhez Budapest : L'Harmattan, 2017

Tóth Zsuzsanna: Drámapedagógia az iskolán kívül In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 114-142. p.

Achs Károly: Dráma az osztályfőnöki munkában In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 179-190. p.

Gyevi-Bíró Eszter: Színházi nevelés a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházban In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 294-305. p.

Szabó Adrienn: Interaktív zenés színház óvodásokkal In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 321-323. p.

Lukács Józsefné - Ferencz Éva: Mesés mozgás : Játékos tavaszi mesés torna az óvodai élet mindennapjaira [Budapest] : Flaccus, 2018

Magyar református nevelés : református pedagógiai folyóirat Budapest : RPI, 2017-

Korczak, Janusz (orvos, gyógypedagógus, író) : Hogyan szeressük a gyermeket : Gyermek a családban Budapest : Flaccus, 2018

Simonfi Zsuzsanna: A keresztyén nevelés szempontajai a református tananyagfejlesztés számára In: Magyar Református Nevelés 1. 2018. - 5-12. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2018/01/#page=5

Csillag Sára - Géring Zsuzsanna - Király Gábor - Chandler, Nicholas - Miskolczi Péter: Párhuzamos univerzumok : a hallgatói csalással kapcsolatos percepciók vizsgálata oktatók és hallgatók körében In: Educatio 26. 4. 2017. - 639-648. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.10

Kathyné Mogyoróssy Anita - Nagy Beáta Erika: A szülők és pedagógusok kapcsolattartásának mintázatai In: Educatio 26. 4. 2017. - 657-668. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.12

Bogár Zsuzsa: Tévhitek a mozaikcsaládról In: Mindennapi pszichológia 10. 3. 2018. - 33-35. p.

Platthy István - Poór Anna: "Virágba borult csillagok" : népi motívumkincsünk üzenetének felhasználása a művészetterápiában In: Mindennapi pszichológia 10. 3. 2018. - 62. p.

Sándor Zsuzsa: A vizuális kommunikáció modul (1-4. évfolyam) elméleti háttere és pedagógiai koncepciója : vizuális kommunikáció - egy társadalmi kommunikációs indíttatású modul : "Moholy-Nagy Vizuális Modulok - a 21. század képi nyelvének tanítása" cikksorozat, 3. In: Tanító 56. 6. 2018. - 7-9. p.

Sóstói Andrásné: A vizuális kommunikáció modul egy témakörének bemutatása In: Tanító 56. 6. 2018. - 9-10. p.

Farkas Ildikó: Nyári aktualitások az óvodákban 2018 In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 6. 2018. - 1-4. p.

Oszoli-Pap Márta: Komplex művészeti tábor : egy kórustábor mindennapjai In: Tanító 56. 6. 2018. - 14-17. p.

Rábl Gabriella: Levél egy konferencia után In: Tanító 56. 6. 2018. - 26-28. p.

Szabó Kinga: A kreativitás fogalma és fejlesztése kicsit másképp In: Magiszter 16. 2. 2018. - 3-10. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_3-10.pdf

Kádár Annamária: Rugalmas alkalmazkodóképesség megalapozása gyermekkorban In: Magiszter 16. 2. 2018. - 11-19. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_11-19.pdf

Muhi Sándor: Fészbuk, Vízháti Szamolcs, Glamb Bella meg egyebek In: Magiszter 16. 2. 2018. - 20-26. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_20-26.pdf

Ferencz-Salamon Alpár: A kreativitás fejlesztése az iskolában In: Magiszter 16. 2. 2018. - 45-49. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_45-49.pdf

Ferencz–Salamon Alpár: Bolyai Nyári Akadémia – 2018 In: Magiszter 16. 2. 2018. - 50-66. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_50-66.pdf

Gergely Erika Magdolna: Egy óvodai ballagás margójára In: Magiszter 16. 2. 2018. - 73-76. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_73-76.pdf

Birta-Székely Noémi: Menjünk múzeumba! In: Magiszter 16. 2. 2018. - 80-81. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_80-81.pdf

Gyuróné Szenka Dóra: Az anyanyelvű oktatás határai In: Magiszter 16. 2. 2018. - 85-87. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_85-87.pdf

Tamás Katalin: Inkluzív nevelés az óvodában? [Budapest] : [Tamás K.], [2018]

Méhes Vera, B.: Az óvónő és az óvodai játék [Budapest] : Móra Könyvkiadó, cop. 2018

Duró Zsuzsa: Neveljünk kreatív gyerekeket! In: Tehetség 26. 2. 2018.- 13. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=13

Henzsel Nóra: A család- és gyermekjóléti központok, illetve szolgálatok közötti együttműködés, kiemelten a gyermek veszélyezettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer működése során In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 5. 2018. - 5-10. p.

Fecskó-Pirisi Edina - Grosch Nándor: Művészeti eszközök a szociálpedagógiában - esettanulmány egy gyermekotthonban nevelkedő filmalkotó gyermekről In: Szociológiai szemle 5. 1-2. 2017. - 5-17. p.

Nagy Kálmán - Táborossy Anna - Szádeczky-Kardoss Géza: A zenekarban minden gyereknek van helye - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia Programja In: Szociológiai szemle 5. 1-2. 2017. - 69-75. p.

Hanusi Hanna - Fehér Ágota: Az otthon élményei - családok átmeneti otthonában élő gyermekek házrajzainak tükrében In: Szociológiai szemle 5. 1-2. 2017. - 18-37. p.

Bíró Gábor: Tehetségnevelés komplex megközelítésben - az elmélet és gyakorlat rendszerré szervezése az iskolában In: Tehetség 24. 3. 2016. - 10-12. p. URL: http://www.mateh.hu/dokumentumok/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2016_3.pdf#page=10

- Cefai, Carmel; SpringerLink (Online service) - Cooper, Paul: Mental Health Promotion in Schools [[electronic resource]] : Cross-Cultural Narratives and Perspectives Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-053-0

Deliága Éva: Ketten háromfelé : Válás gyerekkel Budapest : HVG Kv., 2018

- Cha, Yun-Kyung; SpringerLink (Online service) - Gundara, Jagdish - Ham, Seung-Hwan - Lee, Moosung: Multicultural Education in Glocal Perspectives [[electronic resource]] : Policy and Institutionalization Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-2222-7

Spiteri, Damian; SpringerLink (Online service): Multiculturalism, Higher Education and Intercultural Communication [[electronic resource]] : Developing Strengths-Based Narratives for Teaching and Learning London : Palgrave Macmillan, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-51367-0

- Gabryś-Barker, Danuta; SpringerLink (Online service) - Gałajda, Dagmara - Wojtaszek, Adam - Zakrajewski, Paweł: Multiculturalism, Multilingualism and the Self [[electronic resource]] : Studies in Linguistics and Language Learning Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56892-8

- Narey, Marilyn J.; SpringerLink (Online service): Multimodal Perspectives of Language, Literacy, and Learning in Early Childhood [[electronic resource]] : The Creative and Critical "Art" of Making Meaning Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44297-6

Beck Andrea: A Titoktündér : tündérek a világ körül : világraszóló titokmesék, hogy a földkerekén mindenhol egy kicsit könnyebb legyen... Veszprém : Beck M. Menedzsment Kft., 2017

Zelina V. György: Bátor kis hősök [Budapest] : [Zelina Gy.], [2018]

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Németh Dávid: Vallásdidaktika : A hit- és erkölcstan tanítása az 5-12. osztályban Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem, 2017 : L'Harmattan

Radó Péter: Az iskola jövője Budapest : Noran Libro, 2017

GeoMetodika [elektronikus dok.] : földrajz szakmódszertani folyóirat : a Magyar Földrajzi Társaság folyóirata Budapest : Magyar Földrajzi Társaság, 2017- URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/

Tóth Zsuzsanna: Drámapedagógia az iskolán kívül In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 114-142. p.

Keresztúri József: Előzmények és mai tendenciák : Drámapedagógia a közoktatás rendszerében In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 143-158. p.

Körömi Gábor: Drámapedagógusok az oktatásban In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 159-178. p.

Golden Dániel - Pap Gábor: A színjáték helye a drámapedagógia és a köznevelés rendszerében In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 199-213. p.

Nánay István: Színház és diákszínjátszás : Vázlatos történeti visszatekintés In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 217-222. p.

Kaposi József: Diákszínpadi műhelymunka : Négy előadás létrejöttének háttere In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 247-270. p.

Szentirmai László: Papundekli, polisztirol, puplin - pedagógiai eszközként? In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 315-320. p.

Körömi Gábor - Sándor Ildikó: Mi a Meseház? : A gyakorlat módszertani megközelítése In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 327-332. p.

A Báró Eötvös József Collegium hivatástörténete, 1895-1950 : Vezető és forrásgyűjtemény az állandó kiállításhoz [Budapest] : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017

Gyakorlati oktatási módszertani kézikönyv a megújuló energetikai technikus szakképzéshez : SZEMESZ, Szövetség az Európai Megújuló Energetikai Szakképzésért projekt Törökkoppány : Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület, 2017

Hernádiné Sándor Ildikó: Iskolába készülök : Az iskolába lépéshez szükséges alapkészségek komplex felmérése : Játékos tesztfüzet óvodásoknak Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2017

Szakképzési és felnőttképzési tanácsadó Budapest : Menedzser Praxis Kft., 2016-

Kozma Tamás: Reziliens közösségek – reziliens társadalom? In: Educatio 26. 4. 2017. - 517-527. p. URL: https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.4.1

Bajomi Iván - Csákó Mihály: Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban In: Educatio 26. 4. 2017. - 528-539. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.2

Lukács Péter: Egy megvalósult és egy tervezett reformról In: Educatio 26. 4. 2017. - 557-566. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.4

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: Tanulói preferenciák, oktatáspolitikai szándékok In: Educatio 26. 4. 2017. - 567-580. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.5

Horváth Péter - Lannert Judit - Nahalka István - Biró Zsuzsanna Hanna: Mérlegen a pedagóguspálya In: Educatio 26. 4. 2017. - 625-638. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.9

Csillag Sára - Géring Zsuzsanna - Király Gábor - Chandler, Nicholas - Miskolczi Péter: Párhuzamos univerzumok : a hallgatói csalással kapcsolatos percepciók vizsgálata oktatók és hallgatók körében In: Educatio 26. 4. 2017. - 639-648. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.10

Kathyné Mogyoróssy Anita - Nagy Beáta Erika: A szülők és pedagógusok kapcsolattartásának mintázatai In: Educatio 26. 4. 2017. - 657-668. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.12

Kenyeres Attila Zoltán: Az iskolai végzettség hatása a felnőttek televíziós dokumentumfilmekből történő tanulási aktivitására In: Educatio 26. 4. 2017. - 669-677. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.13

Kasza Georgina: Globális oktatáspolitika új megközelítésben In: Educatio 26. 4. 2017. - 678-680. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.14

Kelemen Gabriella: Oktatáspolitikai reformirányzatok az OECD-országokban In: Educatio 26. 4. 2017. - 485-487. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.16

Hegedűs Tibor: A Thaiföldi megmérettetés In: Természet világa 149. 2. 2018. - 87-89. p.

Serfőző Mónika: Minőségértékelés és minőségfejlesztés In: Tanító 56. 6. 2018. - 1-3. p.

Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán : 19. [!18.] : érzelmek és tanulás In: Tanító 56. 6. 2018. - 5-6. p.

Sándor Zsuzsa: A vizuális kommunikáció modul (1-4. évfolyam) elméleti háttere és pedagógiai koncepciója : vizuális kommunikáció - egy társadalmi kommunikációs indíttatású modul : "Moholy-Nagy Vizuális Modulok - a 21. század képi nyelvének tanítása" cikksorozat, 3. In: Tanító 56. 6. 2018. - 7-9. p.

Csüllög Ferenc: A hittan digitális feladatbank mint eszköz a Z generáció katechézisének támogatására In: Magyar Református Nevelés 4. 2017. - 50-55. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2017/04/#page=50

Szászi Andrea: Gramifikált értékelés lehetősége a katechézisben In: Magyar Református Nevelés 4. 2017. - 56-62. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2017/04/#page=56

Márkus Gábor: Re:formáció - lendületes megújulás In: Magyar Református Nevelés 1. 2018. - 26-51. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2018/01/#page=26

Sóstói Andrásné: A vizuális kommunikáció modul egy témakörének bemutatása In: Tanító 56. 6. 2018. - 9-10. p.

Magyar Kinga - Petik Ágota - Ruzsa Ágnes: Álljatok fel! Szövegértés! : szövegértés-fejlesztés : mozgás, játék nyomozás, kincskeresés, kaland-cikksorozat a Kincskereső Iskola tárházából In: Tanító 56. 6. 2018. - 11-13. p.

Petróczi Gábor: Meddig lehet, illetve érdemes halogatni a minősítési eljárásra történő jelentkezést? In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 3. 2018. - 16-18. p.

Klész Tibor: Változások az Országos Képzési jegyzékben 2018-ban In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 3. 2018. - 19-23. p.

Ruhlig, Andrea: Ich hab's kapiert! : Typische Deutsch-Fehler sicher vermeiden : [Gemeinsamer Europãischer Referenzrahmen A2-B2] München : Compact Verl., 2016

Oszoli-Pap Márta: Komplex művészeti tábor : egy kórustábor mindennapjai In: Tanító 56. 6. 2018. - 14-17. p.

Demeter Katalin - Szegfű Mária: "A magyart is tanulni kell..." : 5. : az igekötő használata és helyesírása In: Tanító 56. 6. 2018. - 18-19. p.

Farkasházi Csilla: Órakezdő ötletek matematikából : 16 [!15.] In: Tanító 56. 6. 2018. - 20-23. p.

Nagy-Czirok Lászlóné: Amit az elsős bemeneti mérésekből kilvastunk : méréseken alapuló tervezés, bemeneti mérés, eltérés az átlagtól In: Tanító 56. 6. 2018. - 24-25. p.

Birta-Székely Noémi: Értékelő újság In: Magiszter 16. 2. 2018. - 27-30. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_27-30.pdf

Tatár Erzsébet Tímea: Önképző- és sportkörök a Marianumban In: Magiszter 16. 2. 2018. - 31-44. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_31-44.pdf

Balázs Imre József: Visszaható igék In: Magiszter 16. 2. 2018. - 77-79. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_77-79.pdf

Sántha-Malomsoki Ágnes: Oktatás és technológia – kulcsproblémák és viták In: Magiszter 16. 2. 2018. - 82-84. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_82-84.pdf

Gyuróné Szenka Dóra: Az anyanyelvű oktatás határai In: Magiszter 16. 2. 2018. - 85-87. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_85-87.pdf

Széplaki Erzsébet: Az új helyesírási szabályzat : A változások tanításának módszerei Piliscsév : Műszaki Könyvkiadó, cop. 2017, Budapest

Lovassy Klára, Gy.: Régészeti olvasókönyv Kőszegről In: Honismeret 46. 3. 2018. - 105-106. p. URL: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/06/11/honismeret_2018_3_szam.pdf#page=107

Szabó Attila: Tehetséggondozás és korunk kihívásai In: Tehetség 26. 2. 2018.- 4. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=4

Vasas István: Tehetséggondozás és innováció a Mezőtúri Református Kollégium középiskolájában In: Tehetség 26. 2. 2018.- 5. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=5

Takácsné Szilágyi Erzsébet: A tehetségek azonosításáról a tehetségnapig - a tehetséggondozás új útjai a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában In: Tehetség 26. 2. 2018.- 6. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=6

Sósné Kádár Marianna: A gazdagítás, gyorsítás, dúsítás módszertana a nyelvoktatásban In: Tehetség 26. 2. 2018.- 7. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=7

Stelkovicsné Kreuter Anikó: A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium gyorskorcsolya tehetséggondozó programjának bemutatása In: Tehetség 26. 2. 2018.- 8. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=8

Nagy Róza - Szabóné Debreczeni Ildikó: "A játék az gyönyörű" avagy a színjátszás a túrkevei református iskolában In: Tehetség 26. 2. 2018.- 9. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=9

Mészáros Piroska: Gazdagító, dúsító programok az óvodákban In: Tehetség 26. 2. 2018.- 10. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=10

Bártfai Istvánné - Bene Józsefné: A Tiszaföldvári Vadárvácska Óvoda bevált gyakorlata a tehetséggondozásban In: Tehetség 26. 2. 2018.- 11. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=11

Beszteri Éva: Tehetségpalánták gondozása Jászberény Város Óvodai Intézményében In: Tehetség 26. 2. 2018.- 12. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=12

Mező Ferenc - Mező Katalin: Az innovációra nevelés : a felnőttkori tehetséggondozás egyik sarokpontja In: Tehetség 26. 2. 2018.- 14-15. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=14

Nemes Takách Erzsébet: A szabadidő értékei - vitorlás gyerekek In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 5. 2018. - 1-5. p.

- Maclean, Rupert; SpringerLink (Online service): Life in Schools and Classrooms [[electronic resource]] : Past, Present and Future Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3654-5

Kiss Virág: A művészetterápia szakmaisága vizuális területen In: Szociológiai szemle 5. 1-2. 2017. - 38-56. p.

- Street, Brian V.; SpringerLink (Online service) - May, Stephen: Literacies and Language Education [[electronic resource]] Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02252-9

Nagy Kálmán - Táborossy Anna - Szádeczky-Kardoss Géza: A zenekarban minden gyereknek van helye - a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia Programja In: Szociológiai szemle 5. 1-2. 2017. - 69-75. p.

- McLachlan, Claire J.; SpringerLink (Online service) - Arrow, Alison W.: Literacy in the Early Years [[electronic resource]] : Reflections on International Research and Practice Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-2075-9

Guiney, M. Martin.; SpringerLink (Online service): Literature, Pedagogy, and Curriculum in Secondary Education [[electronic resource]] : Examples from France Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-52138-1

Schuh, Kathy L.; SpringerLink (Online service): Making Meaning by Making Connections [[electronic resource]] Dordrecht : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-024-0993-2

Bíró Gábor: Tehetségnevelés komplex megközelítésben - az elmélet és gyakorlat rendszerré szervezése az iskolában In: Tehetség 24. 3. 2016. - 10-12. p. URL: http://www.mateh.hu/dokumentumok/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2016_3.pdf#page=10

Sándor Csilla Judit: A "Sakkpalota Oktatási Program" hasznosulása a kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskolában In: Tehetség 24. 3. 2016. - 13-15. p. URL: http://www.mateh.hu/dokumentumok/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2016_3.pdf#page=13

Juhász Miklósné: Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés Smart School környezetben In: Tehetség 24. 3. 2016. - 16-17. p. URL: http://www.mateh.hu/dokumentumok/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2016_3.pdf#page=16

Koncz Gábor: Felfedeztetés és élményalapú természettudományos oktatás In: Tehetség 24. 3. 2016. - 18-19. p. URL: http://www.mateh.hu/dokumentumok/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2016_3.pdf#page=18

Deák-Takács Szilvia: Alkotás, kreativitás, iskolaújság - publikálás a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban In: Tehetség 24. 3. 2016. - 20-22. p. URL: http://www.mateh.hu/dokumentumok/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2016_3.pdf#page=20

Csörszné Tar Enikő: Inspiráló, motiváló környezet kialakítása a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Arany János Tehetséggondozó Programjában In: Tehetség 24. 3. 2016. - 23-25. p. URL: http://www.mateh.hu/dokumentumok/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2016_3.pdf#page=23

- Thakur, Manish; SpringerLink (Online service) - Babu, R. Rajesh.: Management Education in India [[electronic resource]] : Perspectives and Practices Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1696-7

Goh, Hock Huan.; SpringerLink (Online service): Mandarin Competence of Chinese-English Bilingual Preschoolers [[electronic resource]] : A Corpus-based Analysis of Singaporean Children’s Speech Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-2225-8

Nowlan, Robert A.; SpringerLink (Online service): Masters of Mathematics [[electronic resource]] : The Problems They Solved, Why These Are Important, and What You Should Know about Them Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6300-893-8

- Aldon, Gilles; SpringerLink (Online service) - Hitt, Fernando - Bazzini, Luciana - Gellert, Uwe: Mathematics and Technology [[electronic resource]] : A C.I.E.A.E.M. Sourcebook Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-51380-5

- Murphy, Angela; SpringerLink (Online service) - Farley, Helen - Dyson, Laurel Evelyn. - Jones, Hazel: Mobile Learning in Higher Education in the Asia-Pacific Region [[electronic resource]] : Harnessing Trends and Challenging Orthodoxies Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4944-6

Közoktatási vezetőképzés a BME-n : 25 év a pedagógus továbbképzés fejlesztésében Miskolc : Gergely László Alapítvány, 2018

- Scherman, Vanessa; SpringerLink (Online service) - Bosker, Roel J. - Howie, Sarah J.: Monitoring the Quality of Education in Schools [[electronic resource]] : Examples of Feedback into Systems from Developed and Emerging Economies Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6300-453-4

- Hand, Brian; SpringerLink (Online service) - Norton-Meier, Lori - Jang, Jeong-yoon: More Voices from the Classroom [[electronic resource]] : International Teachers’ Experience with Argument-Based Inquiry Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-095-0

Spiteri, Damian; SpringerLink (Online service): Multiculturalism, Higher Education and Intercultural Communication [[electronic resource]] : Developing Strengths-Based Narratives for Teaching and Learning London : Palgrave Macmillan, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-51367-0

Li, David C.S.; SpringerLink (Online service): Multilingual Hong Kong: Languages, Literacies and Identities [[electronic resource]] Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44195-5

- Narey, Marilyn J.; SpringerLink (Online service): Multimodal Perspectives of Language, Literacy, and Learning in Early Childhood [[electronic resource]] : The Creative and Critical "Art" of Making Meaning Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44297-6

- Treagust, David F.; SpringerLink (Online service) - Duit, Reinders - Fischer, Hans E.: Multiple Representations in Physics Education [[electronic resource]] Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-58914-5

Zalinger, Jason Matthew.; SpringerLink (Online service): Myron Oygold [[electronic resource]] : A Graduate Student Struggles Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-125-4

Ginnis, Paul: Tanítási és tanulási receptkönyv : Az izgalmas és élvezetés tanulás eszközei Pécs : Alexandra, 2018

Dan Tiborné: Életrevaló : Bibliaismeret 7. : Tanári kézikönyv Budapest : Harmat, 2015 : BOK

- Fee, Samuel B.; SpringerLink (Online service) - Holland-Minkley, Amanda M. - Lombardi, Thomas E.: New Directions for Computing Education [[electronic resource]] : Embedding Computing Across Disciplines Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54226-3

4. Neveléstörténet

Gabnai Katalin: Kezdetek, fordulópontok, állomások : A drámaoktatás hazai meghonosításáért In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 24-35. p.

Kaposi László: Drámaközponttól az intézménynélküliség felé : Egy civil szervezet küzdelme a drámapedagógiáért In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 36-43. p.

Trencsényi László: Kettős tükörben : Drámapedagógia a neveléstörténet és a gyermekszínjátszás felől In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 44-62. p.

Nánay István: Színház és diákszínjátszás : Vázlatos történeti visszatekintés In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 217-222. p.

A Báró Eötvös József Collegium hivatástörténete, 1895-1950 : Vezető és forrásgyűjtemény az állandó kiállításhoz [Budapest] : ELTE Eötvös J. Collegium, 2017

Dienes Dénes: Küldetés és református iskolázás In: Magyar Református Nevelés 1. 2018. - 13-15. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2018/01/#page=13

Kissné Rusvai Marianna: Ács Marianna: Még a kövek is...Nőnevelés a felsőbaranyai református egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában (1916-1948) : [könyvismertetés] In: Magyar Református Nevelés 1. 2018. - 70-75. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2018/01/#page=70

Tatár Erzsébet Tímea: Önképző- és sportkörök a Marianumban In: Magiszter 16. 2. 2018. - 31-44. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_31-44.pdf

Illésfalvi Antal: Nemesvámos múltja és jelene és a Nemesvámosi Ált. Iskola története [Nemesvámos] : Illésfalvi Antal, 2018 : Kovátsné Illésfalvi Erzsébet

Jubileumi évkönyv : Szent László Általános Iskola, zenetagozat, 60 év : 1957-2017 [Budapest] : Kőbányai Szent László Általános Iskola, [2018]

Karacs Zsigmond: Séták a honismeret forrásvidékén In: Honismeret 46. 3. 2018. - 7-11. p. URL: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2018/06/11/honismeret_2018_3_szam.pdf#page=9

- Tan, Oon Seng.; SpringerLink (Online service) - Low, Ee Ling. - Hung, David: Lee Kuan Yew’s Educational Legacy [[electronic resource]] : The Challenges of Success Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-3525-8

A szombathelyi domonkos rendi nővérek : 1905-1950 Szombathely : Szülőföld Könyvkiadó, 2018

Kuglics Gábor: 100 újságcikk Püspökmolnári múltjából [Püspökmolnári] : Szerző, 2018

- Soudien, Crain; SpringerLink (Online service): Nelson Mandela [[electronic resource]] : Comparative Perspectives of his Significance for Education Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6300-908-9

Sáska Géza: A pedagógiai normák változása az 1920-as 30-as évek Szovjet-Oroszországában In: Pedagógiatörténeti Szemle 1. 1. 2015. - 31-52. p. URL: http://pedagogiatortenetiszemle.hu/index.php/ptszemle/article/view/8/4

Fizel Natasa: A neveléstörténet változó arcai In: Pedagógiatörténeti Szemle 1. 1. 2015. - 53-55. p. URL: http://pedagogiatortenetiszemle.hu/index.php/ptszemle/article/view/9/5

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Trencsényi László: Kettős tükörben : Drámapedagógia a neveléstörténet és a gyermekszínjátszás felől In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 44-62. p.

Szabó Zsófia: Drámapedagógia a köznevelés információs rendszerében, statisztikai adatok tükrében In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 65-90. p.

Eck Júlia: A dráma helye a közoktatásban és a tanárképzésben In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 91-113. p.

Ferencz-Salamon Alpár: A kreativitás fejlesztése az iskolában In: Magiszter 16. 2. 2018. - 45-49. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_45-49.pdf

Ferencz–Salamon Alpár: Bolyai Nyári Akadémia – 2018 In: Magiszter 16. 2. 2018. - 50-66. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_50-66.pdf

- Ruiz, Angel; SpringerLink (Online service): Mathematics Teacher Preparation in Central America and the Caribbean [[electronic resource]] : The Cases of Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic and Venezuela Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44177-1

Orland-Barak, Lily - Maskit, Ditza; SpringerLink (Online service): Methodologies of Mediation in Professional Learning [[electronic resource]] Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49906-2

Nguyen, Hoa Thi Mai.; SpringerLink (Online service): Models of Mentoring in Language Teacher Education [[electronic resource]] Cham : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-44151-1

- Fitzgerald, Ange; SpringerLink (Online service) - Parr, Graham - Williams, Judy: Narratives of Learning Through International Professional Experience [[electronic resource]] Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4867-8

6. Gyógypedagógia, SNI

Szauder Erik: Dramatikus eljárások a sérült gyermekek oktatásában és nevelésében In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 333-337. p.

Platthy István - Poór Anna: "Virágba borult csillagok" : népi motívumkincsünk üzenetének felhasználása a művészetterápiában In: Mindennapi pszichológia 10. 3. 2018. - 62. p.

Tamás Katalin: Inkluzív nevelés az óvodában? [Budapest] : [Tamás K.], [2018]

Dobó Dorottya: A konkrétsági hatás megjelenése autizmus spektrumzavarral élő gyerekek rövid távú verbális emlékezetében In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 2. 2018. - 91-107. p.

Kereki Judit: Utak - A kora gyermekkori intervenció rendszerszintű megközelítése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2017. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 2. 2018. - 137-139. p.

Fecskó-Pirisi Edina - Grosch Nándor: Művészeti eszközök a szociálpedagógiában - esettanulmány egy gyermekotthonban nevelkedő filmalkotó gyermekről In: Szociológiai szemle 5. 1-2. 2017. - 5-17. p.

Hatos Gyula: Az értelmi akadályozottság értelmezésének változásai In: Pedagógiatörténeti Szemle 1. 1. 2015. - 1-11. p. URL: http://pedagogiatortenetiszemle.hu/index.php/ptszemle/article/view/6/2

Zászkaliczky Péter: Adalék a normalitás fogalmához a magyar gyógypedagógiai tradícióban In: Pedagógiatörténeti Szemle 1. 1. 2015. - 12-19. p. URL: http://pedagogiatortenetiszemle.hu/index.php/ptszemle/article/view/2/29

Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia általános kézikönyve − évtizedekig kéziratban In: Pedagógiatörténeti Szemle 1. 1. 2015. - 20-30. p. URL: http://pedagogiatortenetiszemle.hu/index.php/ptszemle/article/view/7/3

7. Pszichológia

Boldizsár Ildikó: Hamupipőke Facebook-profilja : [Meseterápiás esetek] Budapest : Jelenkor, 2018

Kardos Edina - Purebl György: Sokszínű segítőtársunk: a ló In: Mindennapi pszichológia 10. 3. 2018. - 55-59. p.

Zágorec-Csuka Judit: A szépirodalom önismereti és gyógyító ereje : Biblioterápiai tanulmányok Pilisvörösvár : MBKKE, Kapca : Kapcai József Attila Művelődési Egyesület, 2017

Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán : 19. [!18.] : érzelmek és tanulás In: Tanító 56. 6. 2018. - 5-6. p.

Szabó Kinga: A kreativitás fogalma és fejlesztése kicsit másképp In: Magiszter 16. 2. 2018. - 3-10. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_3-10.pdf

Kádár Annamária: Rugalmas alkalmazkodóképesség megalapozása gyermekkorban In: Magiszter 16. 2. 2018. - 11-19. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_2_11-19.pdf

Dobó Dorottya: A konkrétsági hatás megjelenése autizmus spektrumzavarral élő gyerekek rövid távú verbális emlékezetében In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 2. 2018. - 91-107. p.

Jung, Carl Gustav: Aión : Tanulmányok a Selbst szimbolikájához Budapest : Scolar, 2017

Rudas János: Javne örökösei : Fejlesztő tréningcsoportok - elvek, módszerek, gyakorlatcsomagok Budapest : Oriold és Társai Kiadó, 2011

Duró Zsuzsa: Neveljünk kreatív gyerekeket! In: Tehetség 26. 2. 2018.- 13. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=13

Sarka Ferenc: A relatív tehetség In: Tehetség 26. 2. 2018.- 20-21. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2018_2.pdf#page=20

Jung, Carl Gustav: Lélektani típusok Budapest : Scolar, 2017, cop. 2010

Kiss Virág: A művészetterápia szakmaisága vizuális területen In: Szociológiai szemle 5. 1-2. 2017. - 38-56. p.

Leavy, Patricia - Scotti, Victoria; SpringerLink (Online service): Low-Fat Love Stories [[electronic resource]] Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6300-818-1

Schuh, Kathy L.; SpringerLink (Online service): Making Meaning by Making Connections [[electronic resource]] Dordrecht : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-024-0993-2

- Cefai, Carmel; SpringerLink (Online service) - Cooper, Paul: Mental Health Promotion in Schools [[electronic resource]] : Cross-Cultural Narratives and Perspectives Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-053-0

térZENEtér : Zene a társas térben tudományos konferencia Pécs : PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet, 2018

Beck Andrea: A Titoktündér : tündérek a világ körül : világraszóló titokmesék, hogy a földkerekén mindenhol egy kicsit könnyebb legyen... Veszprém : Beck M. Menedzsment Kft., 2017

Zelina V. György: Bátor kis hősök [Budapest] : [Zelina Gy.], [2018]

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Németh Dávid: Vallásdidaktika : A hit- és erkölcstan tanítása az 5-12. osztályban Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem, 2017 : L'Harmattan

Seldin, Tim: Hogyan nevelj boldog gyereket : A Montessori-módszer : [Ötletek, gyakorlatok és játékok az önbizalom és a kreativitás fejlesztésére] [Budapest] : Kolibri, 2017

Szabó Zsófia: Drámapedagógia a köznevelés információs rendszerében, statisztikai adatok tükrében In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 65-90. p.

Eck Júlia: A dráma helye a közoktatásban és a tanárképzésben In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 91-113. p.

Tóth Zsuzsanna: Drámapedagógia az iskolán kívül In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 114-142. p.

Keresztúri József: Előzmények és mai tendenciák : Drámapedagógia a közoktatás rendszerében In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 143-158. p.

Körömi Gábor: Drámapedagógusok az oktatásban In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 159-178. p.

Achs Károly: Dráma az osztályfőnöki munkában In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 179-190. p.

Golden Dániel - Pap Gábor: A színjáték helye a drámapedagógia és a köznevelés rendszerében In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 199-213. p.

Kaposi József: Diákszínpadi műhelymunka : Négy előadás létrejöttének háttere In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 247-270. p.

Novák Géza Máté: Kortárs útjelzők a magyar színház- és drámapedagógiában In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 273-279. p.

Honti György: Színházpedagógia, beavató színházi tapasztalatok : Egy előadás elemzése In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 280-289. p.

Schilling Árpád: Színházi nevelés, drámapedagógia a Krétakör gyakorlatában In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 306-311. p.

Körömi Gábor - Sándor Ildikó: Mi a Meseház? : A gyakorlat módszertani megközelítése In: Dráma, pedagógia, színház, nevelés : Szöveggyűjtemény középhaladóknak / [alkotószerk. Illés Klára] ; [közread. az] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2016. - 327-332. p.

Kardos Edina - Purebl György: Sokszínű segítőtársunk: a ló In: Mindennapi pszichológia 10. 3. 2018. - 55-59. p.

Márkusné Vörös Hajnalka: Forrásfeldolgozás másként : a Magyar Nemzeti Levéltár "Utazás Wittenbergne" vetélkedőjének tanulságai In: Magyar Református Nevelés 1. 2018. - 17-25. p. URL: http://refpedi.hu/mrn2018/01/#page=17

Méhes Vera, B.: Az óvónő és az óvodai játék [Budapest] : Móra Könyvkiadó, cop. 2018

Prievara Tibor - Nádori Gergely: A 21. századi iskola : Kézikönyv az iskola digitális transzformációjához Budapest : Enabler Kft., cop. 2018

- Lynch, Sandra; SpringerLink (Online service) - Pike, Deborah - à Beckett, Cynthia: Multidisciplinary Perspectives on Play from Birth and Beyond [[electronic resource]] Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-2643-0

- Dwyer, Rachael; SpringerLink (Online service) - Davis, Ian - emerald, elke: Narrative Research in Practice [[electronic resource]] : Stories from the Field Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1579-3

Ginnis, Paul: Tanítási és tanulási receptkönyv : Az izgalmas és élvezetés tanulás eszközei Pécs : Alexandra, 2018

- , 2018

- Rudd, Tim; SpringerLink (Online service) - Goodson, Ivor F.: Negotiating Neoliberalism [[electronic resource]] : Developing Alternative Educational Visions Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6300-854-9

térZENEtér : Zene a társas térben tudományos konferencia Pécs : PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet, 2018

Cole, Mike; SpringerLink (Online service): New Developments in Critical Race Theory and Education [[electronic resource]] : Revisiting Racialized Capitalism and Socialism in Austerity New York : Palgrave Macmillan, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-53540-5