Legfrissebb iskolai könyvtári szakirodalom ( 32 - 33. hét)

Az előző két hétben az OPKM-ben feldolgozott, az online adatbázisba került iskolai könyvtárakkal, könyvtárhasználattal, olvasóvá neveléssel és információs műveltséggel kapcsolatos források.

Koltay Tibor: A posztigazság kora és a könyvtárak In: Könyv és Nevelés 20. 4. 2018. 48-61. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_posztigazsag_kora_es_a_konyvtarak

Csík Tibor: A használóképzés és az információkeresés könyvtári tanításának keretei In: Könyv és Nevelés 20. 4. 2018. 85-110. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_hasznalokepzes_es_az_informaciokezeles_konyvtari_tanitasanak_keretei

Simon Krisztina: Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig : Béres Judit (2017):"Azért olvasok, hogy éljek!" - Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Kronosz iadó, Pécs, recenzió In: Könyv és Nevelés 20. 4. 2018. 115-116. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_olvasasnepszerusitestol_az_irodalomterapiaig__recenzio

Antalné Szabó Ágnes - Raátz Judit - Lehoczki István: Magyar nyelv és kommunikáció : Tankönyv a 9. évfolyam számára [Eger] : EKE-OFI, 2019

Béres István - Korpics Márta: Digitális tananyag - a jövő útja? : Egy tananyagfejlesztési projekt eredményei és tanulságai In: A kultúraátörökítés médiumai : Tanulmányok Tari János tiszteletére / szerk. Spannraft Marcellina és Tari János. - Budapest : KRE : L'Harmattan, 2018. - 213-222. p.