Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 20. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Studium : A Pázmány Péter Katolikus Egyetem "Sodalitas" tehetséggondozási program évkönyve Budapest : PPKE, 2019 : L'Harmattan

Végzős diákok Debrecen : Tóth Árpád Gimnázium, cop. 2020

Szabó Zoltán: A Waldorf-iskolák egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 6. 10. 2020. - 16-22. p.

Nagyné Béres Andrea: Innovatív tanulási/tanítási módszerek : 2. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 1. 2021. - 10-21. p.

Langerné Buchwald Judit: A tanulási céllal ingázó magyar tanulók helyzete az ausztriai közoktatásban In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 69-76. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1455337425

KIG 2010-2020 : Az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium jubileumi kiadványa [Budapest] : Újpesti Károlyi I. Ált. Isk. és Gimn., [2020]

Gál Edit: A vezetésfejlesztés kiemelt szerepe a köznevelési intézményekben In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 266-278. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/392919521

Hajczinger Krisztina: Mi a pálya? Gondolatok a középiskolai pályaválasztásról In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 279-290. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/742432958

Rébay Magdolna: Fegyelmi esetek egy budapesti I. kerületi gimnáziumban : 1892/93-1917/18 In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 21-34. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

A lemorzsolódás iskolai és tanulói tényezői In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 47-56. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Orsós Anna: Merre tart a cigány, roma oktatáspolitika? In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 57-62. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Langerné Buchwald Judit: Kísérlet az alternativitás és a pluralizmus azonosítására napjaink közoktatási rendszerében In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 73-81. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Almási-Farkas Klaudia: "A természet ölbe vesz", avagy a környezeti nevelés fontossága az óvodában : Ökoóvoda tervezete óvodapedagógus szemmel In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 9-26. p.

Kovácsné Bata Éva: A családjog alapvető tézisei In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 50-70. p.

Farkas Ildikó: Az iskolákat, kollégiumokat érintő rendkívüli járványügyi intézkedések 2021 április In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 4. 2021. - 1-5. p.

Farkas Ildikó: Az óvodai nevelést érintő, a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt elrendelt rendkívüli intézkedések In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 4. 2021. - 4-5. p.

Petróczi Gábor: A rendkívüli munkarend és a távmunka óvodai elrendelésével kapcsolatos vezetői intézkedések a vészhelyzet esetén In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 4. 2021. - 5-8. p.

Klész Tibor: A szakképzés új finanszírozásának keretei In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 4. 2021. - 8-14. p.

Szabó József, N.: A politika szolgálatába állított népművelés kialakítása (1946 ősze-1948) In: Valóság 64. 5. 2021. - 70-81. p.

Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások Budapest : ELTE Egyetemi Kvt. és Lvt., 2021

Schlay Georgina - Tóth Krisztina: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemtörténeti gyűjteménye In: Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások / szerk. Schlay Georgina, Tóth Krisztina. - Budapest : ELTE Egyetemi Kvt. és Lvt., 2021. - 9-20. p.

Bergmann Krisztina: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia-történeti Gyűjteménye In: Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások / szerk. Schlay Georgina, Tóth Krisztina. - Budapest : ELTE Egyetemi Kvt. és Lvt., 2021. - 37-54. p.

Holló-Szabó Ferenc: Az első Magyar Matematikai Múzeum (MaMa) a tanárképzés szolgálatában In: Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások / szerk. Schlay Georgina, Tóth Krisztina. - Budapest : ELTE Egyetemi Kvt. és Lvt., 2021. - 125-134. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Művészeti körkép : Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről Budapest : MMA MMKI, cop. 2020 URL: https://www.mma-mmki.hu/userfiles/Working-papers/MUVESZETI_KORKEP_E-konyv.pdf

Autizmus karantén idején : Szakértők tanácsai a COVID 19 járvány idejére Szentendre : Geobook, cop. 2020

Az egészség az életünk tartópillére : Egészségtanácsadási kézikönyv Szeged : SZEK JGYFK, 2019

Markos Valéria: Úton a felelős állampolgári lét felé : Az iskolai közösségi szolgálat közvetlen és közvetett hatásai [Debrecen] : DE Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Közp., cop. 2020 URL: https://mek.oszk.hu/21000/21006/21006.pdf

Kiss Hedvig - Pikó Bettina: Unalom és kontrollvesztés : a problémás okostelefon-használatot előrejelző pszichológiai változók vizsgálata magyar fiatalok mintáján In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 41-49. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/676483682

Kollarics Tímea - Hartl Éva - Molnár Katalin: Fenntarthatósággal kapcsolatos attitűdök feltárása különböző célcsoportokban In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 50-59. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1234347749

Klein Ágnes - Tancz Tünde: Bölcsődei interakciók elemzése In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 154-164. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1604101207

Fehér Ágnes: Integráció: igen vagy nem? : óvodapedagógusok viszonyulása a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált neveléséhez In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 236-252. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/946446699

Hóbor Dorina: Pedagógiai innováció az óvodában –az éjszakai óvoda ötlete Szolnokon In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 303-318. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1207946959

Tamás Barbara Anna: A szülői példamutatás szerepe a sportolás tekintetében, s ennek hatása a kisgyermekkori mozgástevékenységekre In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 331-344. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1940853113

Bereczkiné Záluszki Anna: Jeux, apprentissage - une bonne pratique avec des contes à l’école maternelle In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 240-249. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2335/2141

Gönczöl Andrea: Olvasóvá nevelés óvodáskorban a drámapedagógia módszereivel In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 250-260. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2332/2138

Sztudva Mónika: Fedezd fel a természetet In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 340-352. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2325/2133

Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020

Kiss Dorottya: Művészeti tevékenységek, rendezvények, kulturális szokások kisiskolások és tanítóik körében In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 368-371. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2318/2127

Somogyvári Lajos: Nyugatra menekült magyarok a kommunista oktatásról az ötvenes évek elején In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 35-44. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Fényes Hajnalka - Pusztai Gabriella: A családi életre való nevelést befolyásoló tényezők a felsőoktatási hallgatók körében In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 95-104. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Juhász Valéria - Kálló Veronika - Radics Márta: Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban Szeged : JGYFK, 2020

Bajzáth Mária: A családon belüli mesélés szerepe, hatása, módszerei, eszközei és rítusai In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 27-49. p.

Farkas Ildikó: Az óvodai nevelést érintő, a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt elrendelt rendkívüli intézkedések In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 4. 2021. - 4-5. p.

Mándoki Réka - Hegedűs Roland: Korai idegennyelv-elsajátítás óvodai és otthoni környezetben In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 97-108. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Csánkiné Tomeg Marianna: 100 zenés sudoku I. [Zebegény] : Magánkiad., 2020

Csordás Ildikó - Tóth Boglárka: COVID-maraton : Útmutató az oktatás megtervezéséhez Budapest : Raabe Klett, 2020

Aknai Dóra Orsolya - Fehér Péter: Előttünk az út : Digitális eszközök és módszerek az (online) oktatásban Budapest : Raabe Klett, 2021

Micsoda cirkusz! : A Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) legjobb pályaműveinek kiállítása Budapest : Deák 17 Gyermek és Ifj. Műv. Galéria, 2020

Martin Jánosné: Kérdőjeles jövő In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 6. 10. 2020. - 2-7. p.

Nagyné Béres Andrea: Innovatív tanulási/tanítási módszerek : 1. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 6. 10. 2020. - 8-15. p.

Szabó Zoltán: A Waldorf-iskolák egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 6. 10. 2020. - 16-22. p.

Nagyné Béres Andrea: Innovatív tanulási/tanítási módszerek : 2. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 1. 2021. - 10-21. p.

Lipták Erika: A Rogers Iskola egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 1. 2021. - 22-26. p.

Mona Tamásné: Osztályfőnöki munka a digitális térben In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 1. 2021. - 27-33. p.

Dinnyés Katalin Julianna - Pusztafalvi Henriette: A szabadidőeltöltés és a pszichés stressz kapcsolatának vizsgálata az egészségnevelés folyamatában In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 13-27. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1423087829

Langerné Buchwald Judit: A tanulási céllal ingázó magyar tanulók helyzete az ausztriai közoktatásban In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 69-76. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1455337425

Czinege Mónika - Szabó Csaba: Kooperatív tanulás a felsőoktatásban – nemzetközi kitekintés In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 116-125. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1043314225

Csiha Tünde Noémi: Kooperatív filmelemzési módszer a tanulói autonómia támogatására : gyermeki megismerés és felnőtté válás Guillermo del Toro: A Faun labirintusa című filmjében In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 126-134. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1562449312

Kovács Zsófia - Prisztóka Gyöngyvér: Vízbiztonság és úszáskompetenciák megjelenése az iskolai tantervekben, utasításokban és tervezetekben In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 165-175. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/225872350

Nagy Enikő: Robotok az oktatási-nevelési folyamatokban In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 176-186. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/2098993077

Sántha-Malomsoki Ágnes: CLIL tanulók nyelvtanulásról alkotott nézetei a nyelvórai IKT eszközintegráció tükrében In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 187-202. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/959272330

Kloiber Alexandra: Parapatics, A. : A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés: Tények, problémák, javaslatok. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2020. : [könyvismertetés] In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 203-207. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/2101146451

Lantos Tünde: Recenzió Perjés István–Héjja-Nagy Katalin (szerk.) (2015): Tanulástámogatás a felsőoktatásban c. művéről In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 208-212. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/918478658

Adorján Balázs: A digitális oktatás tapasztalatai a COVID-19 járvány idején In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 213-226. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/2031609609

Baranyai Mihály: Az elveszett iránytű – avagy az osztályozásról, az énképről és a teljesítményről In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 227-235. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/214143923

Fehér Ágnes: Integráció: igen vagy nem? : óvodapedagógusok viszonyulása a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált neveléséhez In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 236-252. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/946446699

Gál Edit: A vezetésfejlesztés kiemelt szerepe a köznevelési intézményekben In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 266-278. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/392919521

Hajczinger Krisztina: Mi a pálya? Gondolatok a középiskolai pályaválasztásról In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 279-290. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/742432958

Gajdóné Gődény Andrea - Koósné Sinkó Judit - Merényi Hajnalka: A regényolvasás (be)vezetése – meseregények az olvasóvá válás folyamatában In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 261-299. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2331/2137

Grandpierre Aranka: Könyv születik : kreatív írás alsó tagozaton In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 300-319. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2327/2135

Lengyelné Molnár Tünde - Racsko Réka - Szűts Zoltán: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének új lehetőségei : digitális történetmesélés LEGO® eszközzel In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 327-339. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2328/2136

Blankó Miklós: A magyar nyelv és irodalom barátainak, tanárainak lapja In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 353-358. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2324/2132

Maisch Patrícia: A női olvasás kritikái a 18-19. század évfordulóján In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 11-19. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Engler Ágnes: Hallgatói és oktatói együttműködés a felsőoktatás részidős képzésében In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 85-94. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Salát Magdolna - Szivák Judit - Rényi Ágnes: Egy oktatói közösség tanulása és támogatása a projekt alapú tanulás megvalósítása érdekében In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 105-115. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Csillik Olga - Daruka Magdolna: Tanári - tanulói terhelés alakulása egy tükrözött osztálytermi kurzus esetében In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 117-128. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Forray R. Katalin: Város és egyetem találkozása : Esettanulmány egy társadalmi innovációról In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 143-152. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Miklya Zsolt: Sokrétű játékok : Bírák kora : Feladat- és játékötletek, sokrétű intelligencia Kiskunfélegyháza : Parakletos Könyvesház, 2020

Juhász Valéria - Kálló Veronika - Radics Márta: Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban Szeged : JGYFK, 2020

Asztalos Andrea: A gyermekek énekhangképzésének elmélete és gyakorlata Szeged : JATE Press, 2020

Bocsi Veronika - Pusztai Gabriella - Fényes Zsuzsanna Hajnalka: Első generációs hallgatók a campuson különös tekintettel az eredményesség kérdéskörére In: Szociológiai szemle 30. 4. 2020. - 26-44. p.

Mándoki Réka - Hegedűs Roland: Korai idegennyelv-elsajátítás óvodai és otthoni környezetben In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 97-108. p.

Rénes Balázs: A romániai magyar nyelvű történelemkönyvek Erdély képe In: Valóság 64. 3. 2021. - 37-49. p.

Klész Tibor: A szakképzés új finanszírozásának keretei In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 4. 2021. - 8-14. p.

Pivók Lászlóné Gajdár Klára: Egy pedagógus dinasztia generációkon átívelő hatása In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 132-139. p.

Iváncsó Ádám: A Pozsonyi Torna Egylet története : 1880-1945 In: Fórum 22. 4. 2020. - 53-80. p.

Szabó Zs. Roland - Tajti Anna: Digitális játékok és pályaválasztás In: Magyar Tudomány 182. 5. 2021. - 652-662. p.

Lapis-Lovas Anett: Kukoriczás János legújabb kalandjai In: Kortárs 5. 2021. - 89-91. p.

Radnóti Katalin - Adorjánné Farkas Magdolna - Korom Erzsébet: Fizika : Módszertani kézikönyv Szeged : Mozaik, 2020

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny : Versenyfeladatok és megoldások gyűjteménye 9-12. évfolyamok részére, 2013/2014 - 2014/2015 Szolnok : Pelikán Kft., 2020

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny : Versenyfeladatok és megoldások gyűjteménye 3-8. évfolyamok részére, 2013/2014 - 2014/2015 Szolnok : Pelikán Kft., 2020

4. Neveléstörténet

Kovács Krisztina: A német tanítóképzés intézményesülési folyamatainak főbb lépése In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 60-68. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/593395520

Pásztor Enikő: A német nemzetiségi óvodapedagógus professzió kialakulása 1959-től, különös tekintettel a soproni képző intézményre In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 85-95. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/929772788

Jobst Ágnes: Oktatás In: Csepreg a 20. századi történelem viharában, 1900-1960 / Jobst Ágnes. - Szombathely : Szülőföld Kvk., 2020. - 22-28. p.

Iváncsó Ádám: A Pozsonyi Torna Egylet története : 1880-1945 In: Fórum 22. 4. 2020. - 53-80. p.

Szabó József, N.: A politika szolgálatába állított népművelés kialakítása (1946 ősze-1948) In: Valóság 64. 5. 2021. - 70-81. p.

Schlay Georgina - Tóth Krisztina: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemtörténeti gyűjteménye In: Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások / szerk. Schlay Georgina, Tóth Krisztina. - Budapest : ELTE Egyetemi Kvt. és Lvt., 2021. - 9-20. p.

Bergmann Krisztina: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia-történeti Gyűjteménye In: Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások / szerk. Schlay Georgina, Tóth Krisztina. - Budapest : ELTE Egyetemi Kvt. és Lvt., 2021. - 37-54. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Kardos Ferenc: Az alagút végén Budapest : MPT, 2020

Kovács Krisztina: A német tanítóképzés intézményesülési folyamatainak főbb lépése In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 60-68. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/593395520

Pásztor Enikő: A német nemzetiségi óvodapedagógus professzió kialakulása 1959-től, különös tekintettel a soproni képző intézményre In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 85-95. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/929772788

Varga László - Németh Dóra Katalin: A hatvan évvel ezelőtt felsőfokúvá vált Soproni Óvónőképző Intézet első szakdolgozata In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 96-105. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/255165833

Borsos Éva: Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanító szakos hallgatóinak növényismerete a 2018/2019-es tanévben In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 106-115. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1924555895

Frang Gizella: Anyanyelvfejlesztés nyelvjárási háttérrel In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 135-143. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1071151219

Bumberák Maja: A Zoomperenciás-tengeren is túl : egy online élőszavas mesemondó kurzus margójára In: Gyermeknevelés 9. 1. 2021. - 320-326. p. URL: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2326/2134

Dringó-Horváth Ida: A tanárképzés oktatási kultúrájának több szempontú jellemzése In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 129-142. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

Bergmann Krisztina: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia-történeti Gyűjteménye In: Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások / szerk. Schlay Georgina, Tóth Krisztina. - Budapest : ELTE Egyetemi Kvt. és Lvt., 2021. - 37-54. p.

Holló-Szabó Ferenc: Az első Magyar Matematikai Múzeum (MaMa) a tanárképzés szolgálatában In: Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője : Az ELTE Egyetemi Levéltár 2019. október 25-én tartott szakmai napján elhangzott előadások / szerk. Schlay Georgina, Tóth Krisztina. - Budapest : ELTE Egyetemi Kvt. és Lvt., 2021. - 125-134. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Autizmus karantén idején : Szakértők tanácsai a COVID 19 járvány idejére Szentendre : Geobook, cop. 2020

- Herman-Szinyei Andrea: A L, R hangok automatizálása, és a R, L, J hangok differenciálása , 2019

- Kiss-Mikó Boglárka: Játékgyűjtemény a S, SZ hangok automatizálásához és a S-SZ hangok differenciálásához , 2019

Gelencsérné Bakó Márta - Ullmann Dóra: The effect of canine therapy on the development of social and emotional areas in children with learning disabilities in school age In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 28-40. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1837075308

Langerné Buchwald Judit: A tanulási céllal ingázó magyar tanulók helyzete az ausztriai közoktatásban In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 69-76. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1455337425

Fehér Ágnes: Integráció: igen vagy nem? : óvodapedagógusok viszonyulása a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált neveléséhez In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 236-252. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/946446699

Mile Anikó - Papp Gabriella: Történetek az együttnevelésről In: Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. / szerk. Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia ; [rend., közread. a] PTE BTK Neveléstudományi Intézet. - [Budapest]; Pécs : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság : PTE BTK Neveléstud. Int., 2020. - 63-71. p. - (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X ; 2019)

7. Pszichológia

Dinnyés Katalin Julianna - Pusztafalvi Henriette: A szabadidőeltöltés és a pszichés stressz kapcsolatának vizsgálata az egészségnevelés folyamatában In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 13-27. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1423087829

Gelencsérné Bakó Márta - Ullmann Dóra: The effect of canine therapy on the development of social and emotional areas in children with learning disabilities in school age In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 28-40. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1837075308

Kiss Hedvig - Pikó Bettina: Unalom és kontrollvesztés : a problémás okostelefon-használatot előrejelző pszichológiai változók vizsgálata magyar fiatalok mintáján In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 41-49. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/676483682

Kollarics Tímea - Hartl Éva - Molnár Katalin: Fenntarthatósággal kapcsolatos attitűdök feltárása különböző célcsoportokban In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 50-59. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1234347749

Klein Ágnes - Tancz Tünde: Bölcsődei interakciók elemzése In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 154-164. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/1604101207

Halvax Julianna: A motiváció vizsgálata kisiskolás korban In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 291-302. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/450127479

Popper Péter: Hogyan választunk magunknak sorsot? : Válogatás Popper Péter előadásaiból [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020

Bajzáth Mária: A családon belüli mesélés szerepe, hatása, módszerei, eszközei és rítusai In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 27-49. p.

Mező Katalin - Mező Ferenc: Generációk közötti konfliktusok a családban In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 109-119 p.

Nemes Magdolna: Tudta, hogy a hangok neki szólnak : A gyermeki beszédfejlődésről prenatális kortól egy éves korig In: Családi nevelés : Generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - Budapest : Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., 2020. - 120-131. p.

Útmutató kutatási beszámolók, dolgozatok elkészítéséhez : Pszichológus hallgatók részére : "Tutorial" Szeged : JATEPress, 2020

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Szabó Zoltán: A Waldorf-iskolák egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 6. 10. 2020. - 16-22. p.

Lipták Erika: A Rogers Iskola egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 1. 2021. - 22-26. p.

Földi Fanni: Beszámoló a XIII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferenciáról In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 9-12. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/846262067

Fodor Virág: A győri és Győr környéki kisgyermekes szülők érdeklődése a neuropedagógia iránt In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 253-265. p. URL: http://www.trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/684564408

Halvax Julianna: A motiváció vizsgálata kisiskolás korban In: Képzés és gyakorlat 18. 3-4. 2020. - 291-302. p. URL: http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/450127479

Neveléstudomány : Horizontok és dialógusok I. köt. [Budapest] : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2020, Pécs : PTE BTK Neveléstud. Int. URL: https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/ukn2019magyar.pdf

Útmutató kutatási beszámolók, dolgozatok elkészítéséhez : Pszichológus hallgatók részére : "Tutorial" Szeged : JATEPress, 2020


Régebbi listák: 19. hét