Pályázat versenybizottsági tagságra
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

(A dokumentum innen letölthető pdf formátumban is.)

Az EKE-OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum pályázatot hirdet a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2018/2019. tanévi versenybizottsági tagságára.

A pályázat célja:

 • Új kollégák bevonása (elsősorban) feladatlapok kidolgozásába és a verseny egyéb szakmai feladatainak ellátásába.
 • A magas színvonalú és kreatív könyvtár-pedagógiai munka elismerése.

A pályázók köre:

Bármely magyar állampolgár jelentkezhet, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

 • van könyvtáros és pedagógus szakképesítése is;
 • a 2018/2019. tanévben nevelési intézményéből nem indul diák a versenyen;
 • vállalja, hogy a versennyel kapcsolatban titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozatot ír alá.

Előnynek számít, ha a pályázó

 • jelenleg is könyvtárostanár munkakört tölt be;
 • általa felkészített versenyző ért már el kiemelkedő eredményt a Bod versenyen;
 • biztosított helyszínt a verseny számára;
 • volt már korábban versenybizottsági tag;
 • bármely más, a versennyel kapcsolatos tapasztalatot szerzett.

A pályázat eljárásrendje:

Pályázni csak e-mailben lehet, ehhez ezt az e-mail címet kell használni: bod@opkm.hu

Beküldendő dokumentumok:

 • pályázati adatlap (kattintással innen letölthető),
 • egy kidolgozott feladat megoldókulccsal.

Határidő: 2018. október 15.

A pályázókat legkésőbb 2018. október 30-ig értesítjük e-mailben a pályázat eredményességéről.
A versenybizottságba a jelen pályázati úton 4 pályázót kívánunk beválogatni.

Nyertes pályázat esetén a kiválasztott versenybizottsági tagok feladata:

 • részvétel a versennyel kapcsolatos döntések meghozatalában;
 • személyes részvétel várhatóan 4 versenybizottsági ülésen (a konkrét időpontokról az adott intézmények vezetői számára kikérőket írunk);
 • a verseny írásbeli és szóbeli feladatainak kidolgozása és megoldókulcsainak elkészítése;
 • a versenyzők munkáinak értékelése
  • írásbeli javítás a II. fordulóban,
  • szóbeli zsűrizés a döntőn;
 • a munka során folyamatos (elsősorban internetes) kommunikáció és együttműködés a feladatok kidolgozásában részt vevő többi versenybizottsági taggal, a verseny szakmai felelősével és országos versenyszervezőjével.

A pályázat nyerteseivel szerződést kötünk. A versenybizottsági tagok tiszteletdíjának anyagi fedezetét a Nemzeti Tehetség Program A hazai nagy hagyományú országos szervezésű tanulmányi és sport versenyek támogatása pályázatából kívánjuk megteremteni, a beadott pályázatunk 2018. július hónapban kerül elbírálásra.

A beküldendő (kidolgozott) feladattal kapcsolatos elvárások:

A megadott témakörben készüljön, ami: „Hatalom és demokrácia”
7-8. vagy 9-10. évfolyamos diákok számára készüljön! (Kérjük is feltüntetni, hogy a feladatot melyik kategóriának szánják!)
A feladat írásbeli feladatlapra való legyen, szükséges hozzá megoldókulcs és pontozási/itemezési javaslat.
A megoldásnak nem kell feltétlenül könyvtári vagy számítógépes környezetet igényelnie.
A feladat információ-, dokumentum- vagy könyvtárhasználati legyen!
A feladat semmiképpen ne könyvtárosi, hanem kimondottan könyvtárhasználati tudást mérjen!
A feladat után adja meg, hogy az mely könyvtárhasználati témaköröket, tudáselemeket méri!
A feladat megoldása ne igényeljen 20 percnél többet, és szerepeljen is rajta az ajánlott időkeret!
A kreatív, „szokatlan” (újító, újszerű) feladatok előnyt élveznek.
A feladathoz szükség szerint kapcsolható egyszerűen biztosítható melléklet, ebben az esetben kérjük, csatolja azt is!

A versenyről magáról minden további információ itt megtalálható: https://www.opkm.hu/Bod_verseny

A pályázattal kapcsolatban a bod@opkm.hu e-mail címen állunk az érdeklődők rendelkezésére, az esetleges kérdéseket is ezen az e-mail címen kérjük feltenni!


Budapest, 2018. június 13.