Beszámolók, elemzések

Adatok az Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2019/2020-as tanévéről

 

Utolsó frissítés: 2021.01.25.

Tartalomjegyzék

A verseny számokban
A verseny forrását biztostó pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója

 

A verseny kiemelt támogatója az EMMI, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram. Nagy mennyiségű kiadvánnyal támogatja a Galaktika magazin és a Babilon kiadó.

A verseny számokban

A 2019/2020-as tanévben 51 település 106 iskolája kapcsolódott be a versenybe.
Az iskolai forduló adatai
Az iskolai fordulón 1195 diák vett részt. Közülük 284 visszatérő diák, vagyis nem ebben az évben jelentkezett először. Többségben vannak a 7. és a 10. évfolyamosok. A résztvevők 40%-a fiú. A könyvtárostanárok a tehetséggondozás során 34 hátrányos helyzetűként nyilvántartott és 28 sajátos nevelésű igényű (SNI) diákkal foglalkoztak. Ez utóbbi diákok közül ketten az országos írásbeli fordulóra is továbbjutottak. (A hátrányos helyzetet név szerint nem tartjuk nyilván.)
 
Iskolánként átlagosan 8 tanuló kapcsolódott be a versenybe, de az iskolai könyvtárak között ezen a területen is nagy a különbség. A diákok száma iskolánként 1 és 79 között szóródik.
 
Az országos írásbeli forduló adatai
Az országos írásbeli fordulóra a 828 diákból 246 jutott tovább. Az országos eloszlás sem egyenletes. Budapest után Hajdú-Bihar, Zala, Heves és Bács-Kiskun megye adja a legtöbb továbbjutót. A továbbjutók 47%-a gimnáziumi képzésben veszt részt, 43%-uk általános iskolás, de örömünkre szolgál, hogy van 10%-nyi szakképzésből érkező diák is.
 
A nevezések megeyei táblázata és a nevező intézmlnyek névsora itt érhető el: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=477
 
Az országos írásbeli fordulóra nevezett tanulók száma szempontjából kiemelkedő települések:

Település

tanulók száma

Budapest

44

Debrecen

13

Eger

13

Zalaegerszeg

9

Ajka

8

Szeged

8

Szombathely

8

 
A nevezettek évfolyamonkénti eloszlása:

Évfolyam

Tanulók száma

aránya

7. évf.

88

35,8%

8. évf.

63

25,6%

9. évf.

55

22,4%

10. évf.

40

16,3%

Össz.

246

100%

 
A nevezettek iskolatípus szerinti eloszlása:

Iskolatípus

Tanulók száma

aránya

általános iskola

107

43,5%

gimnázium

116

47,2%

szakgimnázium

20

8,1%

szakközépiskola

3

1,2%

összesen

246

100%

Az országos írásbeli fordulóról

Az érdekesség és az életszerűség érdekében a versenynek minden tanévben van egy témája, a feladatok ehhez kapcsolódó helyzethez kötődnek. Az idei tanév témája: A világűr és az ember. Az országos írásbeli fordulón a 7-8. évfolyamos tanulók ennek keretében egy robot programjának tesztelésében “vettek részt”. A 9-10. évfolyamosok pedig a nemzetközi űrállomással kerültek kapcsolatba.

Információt keresni mindenről lehet, a könyvtárak minden témában tudnak segíteni, így a feladatok mindig sokféle szempontból kapcsolódnak a kiemelt témához. Ebben az évben például, bár a világűr a téma, van irodalmi, biológiai, néprajzi témájú feladat is. Szeretnénk megmutatni, hogy a világ nincs tantárgyakra darabolva, mint az iskolában. A könyvtárakban minden összekapcsolható. Határt csak a fantázia hiánya és a könyvtárhasználatban való járatlanság szabhat.

Az országos írásbeli fordulón több kisebb feladatot kell a könyvtár, az ajándékba kapott Galaktika magazin egy száma és a könyvtárakban elhelyezett Babilon kiadós és más ismeretterjesztő könyvek segítségével megoldani. Ezeket a gyerekkönyveket a Babilon kiadó ajándékba adja a verseny helyszínét biztosító könyvtáraknak. Ebben a tanévben a világűr témához kapcsolódóan, korcsoporttól függően például
  • sci-fi írókat kell kiválasztani egy felolvasóprogramhoz,
  • értékelni kell a magazin formai minőségét,
  • a holdfogyatkozáshoz kapcsolódó magyar népi hiedelmeket kell gyűjteni egy összehasonlító kutatáshoz,
  • meg kell írni egy koncertsorozat meghívóját,
  • egy bolygópályákról szóló cikkben lévő adatokat kell rendszerezni és újabb kérdéseket feltenni,
  • a kutatás folytatásához szakkönyvtárat és internetes adatbázist kell választani.
A résztvevőknek a feladatok megoldása során indokolniuk kell döntéseiket, miért azt a könyvet vagy online cikket választották; honnan ismerték fel, hogy megbízható és a témában segíteni fog. Meg kell állapítaniuk, hogy a szükséges forrásokat melyik könyvtárban találhatják meg, ott kölcsönözhető-e etc. A feladatok azokra a szempontokra hívják fel a figyelmet, amelyek a tanulás és a gyakorlati élet során is segítségek, ha valaminek utána kell járniuk.
 

A verseny forrását biztostó pályázat pénzügyi és szakmai beszámolója

 
 

A verseny az Emberi Erőforrások Minisztériuma EMET Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg.