Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 33. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Bánfai Bálint - Bánfai-Csonka Henrietta - Betlehem József: Hogyan menthetnek életet gyermekeink? : at elsősegélynyújtás oktatásának lehetőségei az iskolában In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 59-75. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/hogyan-menthetnek-eletet-gyermekeink

Sarkadi Livia - Androsits Beáta - Majdik Kornélia: Milyen lehetőségeket biztosít a kémiatanárok számára a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE)? In: Firka 28. 3. 2018. - 40-43. p.

Ďurkovská, Mária - Sáposová, Zlatica: Hatalmi változások - tannyelvi váltások. Középiskolák, Kassa 1920-1938 In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 52-74. p.

Halbritter András Albert - Pauliczky Nóra - Mátyás Izolda: Iskolakertek: korunk fenntarthatósági és életviteli játszóterei In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 168-171. p.

Pöllnitz Ilona: Utak és hidak : esélyteremtés együttműködésben a családokkal – módszertani kézikönyv bemutatása In: Magiszter 17. 1. 2019. - 223-226. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_223-226.pdf

Fogarassy Zoltán: A Tanácsköztársaság eseményei és következményeik a debreceni református leánynevelő intézet életében In: Debreceni szemle 27. 2. 2019. - 217-227. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/DSZ_2019_2_Fogarassy.pdf

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: A középfokú továbbtanulás néhány jellemzője In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 100-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-kozepfoku-tovabbtanulas-nehany-jellemzoje#main-content

Tengely Adrienn: Az iskolaállamosítás kérdése az őszirózsás forradalom idején : adalékok az őszirózsás forradalom időszakának oktatástörténetéhez In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 95-100. p.

Hornyák Ágnes: Összefügg-e az oktatási eredményesség és méltányosság? In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 135-137. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/osszefugg-e-az-oktatasi-eredmenyesseg-es-meltanyossag

Gergely Ferenc: "Hallod-e Rozika Te, üljünk a moziba be...", avagy: a szovjet film 'diadalútja' Magyarországon - neveléstörténeti aspektusokkal In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 135-148. p.

Takács Géza: űnődések, találkozások : III. In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 140-143. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tunodesek-talalkozasok-iii

Harcsa Tiborné: 190 éves az első magyarországi óvoda In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 149-154. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Szeidlné Lakos Éva (szerk.): 160 éves a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium. Jubielumi Évkönyv. Sümeg, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 161-163. p.

Bányai György, Cs.: Lengvári István (szerk.): Pécsi egyetemi almanach I. 1367-1950. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 174-177. p.

Kovács Klára - Moravecz Marianna - Nagy Ágoston: Vélemények a mindennapos testnevelésről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és oktatók szemszögéből In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 87-99. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: A mindennapos testnevelés iskolai feltételei In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 118-127. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Józsa Gabriella: Lemorzsolódási rizikófaktorok a felvételi adatbázis alapján In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 3-21. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31948

Trendl Fanni: Egyre közelebb a felsőoktatási lemorzsolódás kérdésköréhez In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 105-107. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31956

Hanák Zsuzsanna: Végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciója megújuló pedagógusképzési program segítségével In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 65-75. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_065-076.pdf

Varga Szabolcs: Jogi tárgyak szükségessége a pedagógusképzésben In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 193-204. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_193-204.pdf

Kissné Zsámboki Réka - Patyi Gábor: Angyalkertek egykor és ma : az óvodapedagógus hallgatók metaforáiban megjelenő óvodakép pedagógiatörténeti vonatkozásai és jelenkori sajátosságai In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 17-28. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_017-028.pdf

Buczkó József: A múzeumügy története Hajdúnánáson Hajdúnánás : Móricz P. Vár. Kvt. és Helytört. Gyűjt., 2019

Sárközi Gabriella: Panaszkezelés az iskolán túl Budapest : Raabe Klett, 2019

Póhr Kitti - Gyenge Nikolett - Komlósi Kálmánné - Karácsony Ilona: Pozitív családtervezéssel kapcsolatos ismeretek In: Egészségfejlesztés 60. 2. 2019. - 18-28. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=432&path%5B%5D=pdf

Komjáthy Zsuzsanna: A kvótarendszer hatása a megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott emberek integrált foglalkoztatására : fókuszban: Nyugat-Dunántúl tíz legnagyobb vállalata In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 109-121. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_109-121.pdf

Komjáthy Zsuzsanna: Fogyatékos személyek foglalkoztatását segítő hazai és nemzetközi tötvények koherenciája In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 233-242. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_233-242.pdf

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Zsoltárokat imádkozni : Módszertani gyűjtemény Franz Kett egységes-értelemorientált pedagógiája alapján Pécs : META Egyes., 2019

Zöldi Anna: Láss, ne csak nézz... : a KultúrAktív Egyesület projektjei (nem csak) építészetről gyerekeknek In: Korunk 30. 7. 2019. - 28-36. p.

Nagy Edit: Egy serdülőkori krízisben lévő leány esetének elemző leírása In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 11. 2018. - 101-119. p.

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szekemberek körében In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 146-160. p.

Baksa Brigitta: Épített örökségünk : módszertani foglalkozás pedagógusoknak In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 161-167. p.

Halbritter András Albert - Pauliczky Nóra - Mátyás Izolda: Iskolakertek: korunk fenntarthatósági és életviteli játszóterei In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 168-171. p.

Pető Ildikó: Az anyaság és a fogyatékosság összekapcsolása In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 173-177. p.

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Családi mesék a kortárs magyar gyermeirodalomban In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 21-38. p.

Kiss Melinda: Kisdiákok olvasóvá neveléséről In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 83-92. p.

Veress Anna Aranka - Kalamár Mária: Az ERASMUS+ program keretében megvalósult intézményközi stratégiai partnerség In: Magiszter 17. 1. 2019. - 219-222. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_219-222.pdf

Miklós Tamás, P.: 100 éve alakult meg a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 101-109. p.

Gombocz János: A testnevelés, az iskolai sport In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 7-15. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Járdaházi Evelin - Láng András: Az iskolai zaklatás kapcsolata az empátiával és az alapvető pszichológiai szükségletek megélésével: ahogy a diákok látják ,és ahogy a tanárok kezelik In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 100-114. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_100-114.pdf

Kónya György: Környezeti attitűdöt befolyásoló hatástényezők In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 115-125. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_115-126.pdf

Reho Anna: A multikulturális oktatás és az etnikai tolerancia kialakulása Kárpátalja óvodai nevelési intézményeiben In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 147-154. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_147-154.pdf

Bereczki Enikő Orsolya: A kreativitás fejlesztése digitális eszközökkel támogatott tanulási környezetben : mit üzennek a kutatások az osztályterem számára és mikor hallgatnak? In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 50-70. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32004

Kissné Zsámboki Réka - Patyi Gábor: Angyalkertek egykor és ma : az óvodapedagógus hallgatók metaforáiban megjelenő óvodakép pedagógiatörténeti vonatkozásai és jelenkori sajátosságai In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 17-28. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_017-028.pdf

Stipkovits Erika, L.: Nagyszülők a kispadon? : 11 tévhit a generációk közötti konfliktusokról Budapest : HVG K., 2019

Kollár Borbála: Alkoss szabadon! : Kreatív ötlettár kicsiknek és nagyoknak [Budapest] : Book K., 2019

Pápai János - Krausz Krisztina: Szemléletváltozás szükségessége – kell-e szeretni a természettudományokat? In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 81-88. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_081-088.pdf

Bogár Zsuzsa: Mozaik a családom : Kérdések, történetek, megoldások [Budapest] : Mozaikcsalád Alapítvány, 2017

Póhr Kitti - Gyenge Nikolett - Komlósi Kálmánné - Karácsony Ilona: Pozitív családtervezéssel kapcsolatos ismeretek In: Egészségfejlesztés 60. 2. 2019. - 18-28. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=432&path%5B%5D=pdf

Szalainé Tóth Tünde - Nagyné Horváth Emília - Falus András - Bihariné Krekó Ilona - Mészárosné Darvay Sarolta - Kitzinger István - Kukovecz Éva - Karacs Zsuzsanna - Horváth Zsolt - Kőrösiné Molnár Andrea - Jánossyné Solt Anna - Feith Helga Judit: A felső tagozatos és a középiskolai biológia tankönyvek szerepe az egészségnevelésben In: Egészségfejlesztés 60. 2. 2019. - 35-41. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=download&path%5B%5D=413&path%5B%5D=pdf

Vitrai József: Iskola az egészség alapköve? Miért és mit tegyen az iskola a tanulói egészségéért? In: Egészségfejlesztés 60. 2. 2019. - 42-45. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=445&path%5B%5D=pdf

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Kovács Judit: Iskola, nyelv, siker : Harmincéves a hazai kéttannyelvű oktatás Budapest : Eötvös J. Kvk., 2018

Zsoltárokat imádkozni : Módszertani gyűjtemény Franz Kett egységes-értelemorientált pedagógiája alapján Pécs : META Egyes., 2019

Taródi Anna - Tóth Boglárka - Tassi Timián: A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak bemutatkozása : 1. rész In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 102-112. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-27-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-tehetsegkutato-verseny-legjobbjainak

Nahalka István: A tapasztalati tanulás elvének kritikája In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 5-20. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tapasztalati-tanulas-elvenek-kritikaja

Soponyai Dóra, G.: "Tanulok embernek lenni" : digitális történetmesélés a Zöld Kakasban In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 44-56. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanulok-embernek-lenni

Bánfai Bálint - Bánfai-Csonka Henrietta - Betlehem József: Hogyan menthetnek életet gyermekeink? : at elsősegélynyújtás oktatásának lehetőségei az iskolában In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 59-75. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/hogyan-menthetnek-eletet-gyermekeink

Erdős Ákos: A rendészeti tisztté válás első nehézségei – a gyermeki elképzelések találkozása a realitással In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 76-99. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-rendeszeti-tisztte-valas-elso-nehezsegei-a-gyermeki-elkepzelesek-talalkozasa

Lawson, Wendy: A szenvedélyes elme : Hogyan tanulnak az autisták? Szentendre : Geobook, cop. 2018

Demeter Katalin - Déri András: Digitális dialektusok : a digitális sajátosságok és tanulás generációalapú megközelítésének újragondolása In: Korunk 30. 7. 2019. - 92-102. p.

Sarkadi Livia - Androsits Beáta - Majdik Kornélia: Milyen lehetőségeket biztosít a kémiatanárok számára a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE)? In: Firka 28. 3. 2018. - 40-43. p.

Ďurkovská, Mária - Sáposová, Zlatica: Hatalmi változások - tannyelvi váltások. Középiskolák, Kassa 1920-1938 In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 52-74. p.

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szekemberek körében In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 146-160. p.

Homa-Móra Éva: Találkozásaink a mesével In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 39-49. p.

Kiss Melinda: Kisdiákok olvasóvá neveléséről In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 83-92. p.

Barabás Andrea: Puzzle-darabok a tanulói teljesítménymérések történetéből In: Magiszter 17. 1. 2019. - 25-38. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_25-38.pdf

Szász Judit: Alternatívák. Pedagógiai értékelés a Waldorf-iskolákban In: Magiszter 17. 1. 2019. - 39-56. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_39-56.pdf

Kuktin Erzsébet: Órasoroló In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 93-95. p.

Gőgh Előd - Kővári Attila: Az önszabályozott tanulás jellemzői egy szakgimnáziumi felmérés tapasztalatai alapján In: Magiszter 17. 1. 2019. - 57-67. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_57-67.pdf

Hózsa Éva - Horváth Futó Hargita: Az újvidéki Magyar Tanszék módszertani műhelyének két projektje In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 96-105. p.

Jánk István: Nyelvi diszkrimináció a romániai magyartanárok értékelésében In: Magiszter 17. 1. 2019. - 68-81. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_68-81.pdf

Máté Petrik Emese: Érzelem, intelligencia, sakk, avagy sakk-matt a diszlexiának, diszgráfiának és a diszkalkuliának In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 107-120. p.

Koszti Ildikó: Az anyanyelvi képességek fejlesztése mesével előkészítő osztályban In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 141-152. p.

Csizmadia Gertrúd: Nevelés a mese által : meseprojekt a magyarfakultáción In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 153-162. p.

Szász Judit: Pedagógiai értékelés a gyakorlatban, Waldorf módra In: Magiszter 17. 1. 2019. - 82-100. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_82-100.pdf

Fehér Petra: Rólunk szól! : egy identitásfejlesztő innováció In: Magiszter 17. 1. 2019. - 101-107. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_101-107.pdf

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Részképességek fejlesztése az olvasástanítás előkészítő szakaszában In: Magiszter 17. 1. 2019. - 108-116. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_108-116.pdf

Bolgyán-Bora Zsuzsánna: Matematika és környezetismeret integrált munkafüzet II. osztályosok számára In: Magiszter 17. 1. 2019. - 117-133. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_117-133.pdf

Kovács Zoltán: Curriculum vagy syllabus? In: Magiszter 17. 1. 2019. - 147-148. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_147-148.pdf

Gergely Tamás: Összehasonlító tantervelemzés In: Magiszter 17. 1. 2019. - 149-154. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_149-154.pdf

Varga Tünde: A humor forrásai a szóviccekben (a szójátékokban, a többjelentésű és az azonos alakú szavakban, szókapcsolatokban) In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 163-169. p.

Adamikné Jászó Anna: H. Tóth István: Helyesírási gyakorlatok és tollbamondások. Munkafüzet 5. évfolyam számára. Tinta Kiadó, Budapest, 2017. : [könyvismertetés] In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 171-172. p.

Kovács Rácz Eleonóra: A Magyar Nyelvi és Nyelvhelyességi Verseny jelentősége, célja és feladatai a 21. században In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 182-187. p.

Ozsváth Judit: Ad multos annos, Nagyváradi Drámaműhely! In: Magiszter 17. 1. 2019. - 155-187. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_155-187.pdf

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: A középfokú továbbtanulás néhány jellemzője In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 100-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-kozepfoku-tovabbtanulas-nehany-jellemzoje#main-content

Kerényi Mária: Iskola Extremisztán határán In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 109-124. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/iskola-extremisztan-hataran

Bánhidi Dominik - Nagy Felicián: A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak bemutatkozása : 2. rész In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 125-134. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-27-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-tehetsegkutato-verseny-legjobbjainak-0

Hornyák Ágnes: Összefügg-e az oktatási eredményesség és méltányosság? In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 135-137. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/osszefugg-e-az-oktatasi-eredmenyesseg-es-meltanyossag

Gombocz János: A testnevelés, az iskolai sport In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 7-15. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Csányi Tamás: Szemelvények az utóbbi tíz év iskolai testnevelés-oktatását szabályozó európai tantervi irányzatokból : következtetések a mindennapos testnevelés tartalmi fejlesztése érdekében In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 16-36. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Borbély Szilvia: A mindennapos testnevelés implementációjának megítélése az Észak-Alföld régióban In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 37-55. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Szakály Zsolt - Bognár József - Lengvári Balázs - Koller Ákos: A mindennapos testnevelés fittségi hatásai alsó és felső tagozatos fiúknál: homok a gépezetben In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 56-69. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Tóth László - Zalai Borbála - Benczenleitner Ottó - Reinhardt Melinda: Testnevelő mentortanárok mindennapos testneveléssel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata személyiségük, énhatékonyságuk és intézményük szervezeti kultúrája tükrében In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 70-86. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Bognár József: A testnevelés értékorientációja In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 100-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Révész László: A Komplex Alapprogram Testmozgásalapú alprogramjának kapcsolata a mindennapos testnevelés megvalósítási lehetőségeivel In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 109-117. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: A mindennapos testnevelés iskolai feltételei In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 118-127. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Takács Alexa - Béres Sándor - Benczenleitner Ottó: Innováció a mindennapos testnevelésre: a korcsolya- és jégkorongoktatás bevezetésének tapasztalatai In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 128-139. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Józsa Gabriella: Lemorzsolódási rizikófaktorok a felvételi adatbázis alapján In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 3-21. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31948

Szabó Lilla - Rausch Attila - Zsolnai Anikó: A pedagógus-diák közötti kötődés jellemzése egy hazai vizsgálat tükrében In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 22-38. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31949

Kárpáti László: Egy nyelvkönyv a sikeresebb idegennyelv-használatért In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 90-102. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31954

Somogyvári Lajos: A hazai felsőoktatásba való bejutás az ötvenes évek első felében In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 103-104. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31955

Trendl Fanni: Egyre közelebb a felsőoktatási lemorzsolódás kérdésköréhez In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 105-107. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31956

Horváthné Petrás Viktória: A középiskolai mezőgazdasági képzések jelentősége Magyarországon In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 85-99. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_085-099.pdf

Kónya György: Környezeti attitűdöt befolyásoló hatástényezők In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 115-125. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_115-126.pdf

Pintér-Keresztes Ildikó: Elmélet és gyakorlat kapcsolata 2012 után az ének -zeneoktatásban In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 137-146. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_137-146.pdf

Téglás Anna: Hallássérült személyek idegennyelv-tanulása Magyarországon : a jelnyelv szerepe a magyar idegennyelv-oktatásban In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 175-182. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_175-182.pdf

Szoboszlai Regina: A közösség margóján „táncoló iskola” In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 234-237. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_234-237.pdf

Farnady-Landerl Viktória: Egy hullámhosszon: neuro-tudományos felismerések az egymásra hangolódás szerepéről a tanulási folyamatok során In: Képzés és gyakorlat 16. 3. 2018. - 13-20. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00018/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_03_013-020.pdf

Kissné Zsámboki Réka - Farnady-Landerl Viktória: Neuropedagógiai innovációs lehetőségek a neveléstudományi kutatásokban az EMOTIV EPOC+ mobil EEG készülék alkalmazásával In: Képzés és gyakorlat 16. 3. 2018. - 21-36. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00018/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_03_021-036.pdf

Molnár Gyöngyvér - Csapó Benő: A diagnosztikus mérési rendeszer technológiai keretei : az eDia online platform In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 16-32. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32002

Gonda Zsuzsa - Molnár Gábor Tamás: Irodalomértés és kreatív szövegfeldolgozás a digitális magyarórán In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 33-49. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32003

Szécsi Tünde - Varga László - Mak Veronika: Current trends, dilemmas and future directions in neuropedagogy in the field of early childhood In: Képzés és gyakorlat 16. 3. 2018. - 51-58. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00018/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_03_051-058.pdf

Bereczki Enikő Orsolya: A kreativitás fejlesztése digitális eszközökkel támogatott tanulási környezetben : mit üzennek a kutatások az osztályterem számára és mikor hallgatnak? In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 50-70. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32004

Lanszki Anita: Tanulói kreativitás fejlesztése digitális történetmesélés segítségével In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 71-85. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32005

Kárpáti Andrea - Nagy Angelika: Digitális kreativitás – a vizuális és informatikai kultúra szinergiája In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 86-98. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32006

Lénárd András: A digitális környezet következményei és lehetőségei kisgyermekkorban In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 99-114. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32007

Csók Cintia: „Rögös út vezet a csillagokig”, avagy reziliensígéretek a felsőoktatás útvesztőiben In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 115-117. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32008

Kovács Andrea: Mackógyógytorna a mozgásfejlődés harmonizálására 1-9 hónapos babáknak : Fejtartás, hasalás, forgás, kúszás [Budapest] : K&J Vital Kft., 2019

Sárközi Gabriella: Panaszkezelés az iskolán túl Budapest : Raabe Klett, 2019

Generációs kérdések a kommunikációs készségfejlesztésben : [Tanulmányok] Budapest : Hungarovox, 2019

Simon Katalin: Tanulási módszerek a Google-találatok függvényében In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 39-48. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_039-048.pdf

Nagy György: Digitális kihívások a környezetismeret oktatása terén In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 73-80. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_073-080.pdf

Pápai János - Krausz Krisztina: Szemléletváltozás szükségessége – kell-e szeretni a természettudományokat? In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 81-88. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_081-088.pdf

Jakab Gabriella - Borsi Bence: Differenciálás a labdajátékos testnevelésórán a 3– 4. osztályban In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 101-109. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_101-110.pdf

Fodor Szabina - Zsámbok István: A testnevelésórák hatékonyságának mérése általános iskolás tanulók körében az atlétika tanítási egység alatt In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 111-121. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_111-122.pdf

Szabó László András: Konstruktivizmus és digitalizáció In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 123-131. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_123-132.pdf

Úton a szép magyar beszédhez : Írások a Kazinczy-versenyek tapasztalatairól Győr : Az Iskoláért és az Anyanyelvért Alapítvány, 2019

Motiváció és döntési szempontok a külföldi egyetem kiválasztásában : Tanulmánykötet Budapest : ETOKI, 2018

Kertész Vilmos - Gál Krisztina: Nemzeti Tehetség Program Győr-Moson-Sopron megyében Győr : Budapest, 2019 : MMSZ

Guhe, Irmtraud: Mindenki segít : Képes történetek mesélésre, beszélgetésre, tanulásra : 5 éves kortól [Budapest] : Móra, 2019

Szalainé Tóth Tünde - Nagyné Horváth Emília - Falus András - Bihariné Krekó Ilona - Mészárosné Darvay Sarolta - Kitzinger István - Kukovecz Éva - Karacs Zsuzsanna - Horváth Zsolt - Kőrösiné Molnár Andrea - Jánossyné Solt Anna - Feith Helga Judit: A felső tagozatos és a középiskolai biológia tankönyvek szerepe az egészségnevelésben In: Egészségfejlesztés 60. 2. 2019. - 35-41. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=download&path%5B%5D=413&path%5B%5D=pdf

4. Neveléstörténet

Márkus Éva - Pintér Tibor, M.: Kezdetben vala...Szepeskáptalan : az első német nemzetiségi tanítóképző intézet a történelmi Magyarország területén In: Fórum 21. 2. 2019. - 93-102. p.

Ďurkovská, Mária - Sáposová, Zlatica: Hatalmi változások - tannyelvi váltások. Középiskolák, Kassa 1920-1938 In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 52-74. p.

Fogarassy Zoltán: A Tanácsköztársaság eseményei és következményeik a debreceni református leánynevelő intézet életében In: Debreceni szemle 27. 2. 2019. - 217-227. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/DSZ_2019_2_Fogarassy.pdf

Pethő Villő: Kodály és követői zenepedagógiájának életreform-elemei In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 83-94. p.

Tengely Adrienn: Az iskolaállamosítás kérdése az őszirózsás forradalom idején : adalékok az őszirózsás forradalom időszakának oktatástörténetéhez In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 95-100. p.

Miklós Tamás, P.: 100 éve alakult meg a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 101-109. p.

Karacs Zsigmond: A magyar nőnevelés úttörője, az első magyar újságírónő, Karacs Ferencné Takáts Éva In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 110-134. p.

Tölgyesi József: „Egy ember, aki szétosztotta magát” In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 138-140. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egy-ember-aki-szetosztotta-magat

Harcsa Tiborné: 190 éves az első magyarországi óvoda In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 149-154. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Szeidlné Lakos Éva (szerk.): 160 éves a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium. Jubielumi Évkönyv. Sümeg, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 161-163. p.

Torgyik Judit: Langerné Buchwald Judit: Alternatív pedagógiai tanulmányok. Györéné Losoncz Andrea, Veszprém, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 172-174. p.

Bányai György, Cs.: Lengvári István (szerk.): Pécsi egyetemi almanach I. 1367-1950. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 174-177. p.

Bányai György, Cs.: Dr. Kőrössy László: Diákkori naplóm. Laskai Ostvát Antikvárium. Esztergom, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 179-183. p.

Bányai György, Cs.: Kurucz Rózsa (szerk.): A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében. Pécsi Tudományegyetem Kultúrtudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 183-185. p.

Tölgyesi József: Jáki László: Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján: Jancsó Benedek. Jancsó Alapítvány (h.n.), 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 185-188. p.

Donáth Péter: Délvidéki magyar pedagógusok és a szolgálati eskü az impériumváltás időszakában In: Bácsország 1. 2019. - 9-20. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Sántha Kálmán: A támogatott felidézés videoadatai a tanári gondolkodás vizsgálatában In: Magiszter 17. 1. 2019. - 16-24. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_16-24.pdf

Márkus Éva - Pintér Tibor, M.: Kezdetben vala...Szepeskáptalan : az első német nemzetiségi tanítóképző intézet a történelmi Magyarország területén In: Fórum 21. 2. 2019. - 93-102. p.

Köllő Gábor: Volt egyszer egy tanár : emlékezés Sütő György, szanosújvári matematikatanárra In: Firka 28. 4. 2018. - 25-26. p.

Iskolai kémiai kísérletekről Salló Ervin professzor úrra (1929-2009) emlékezve In: Firka 28. 4. 2018. - 27-29. p.

Baksa Brigitta: Épített örökségünk : módszertani foglalkozás pedagógusoknak In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 161-167. p.

Ferencz-Salamon Alpár: Tudás tapasztalat által : XXVII. Bolyai Nyári Akadémia 2019 In: Magiszter 17. 1. 2019. - 188-191. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_188-191.pdf

Ozsváth Judit: Bolyai Nyári Akadémia 2019 In: Magiszter 17. 1. 2019. - 192-210. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_192-210.pdf

Muhi Béla: A magyarság megtartó ereje az oktatás : az Apáczai Nyári Akadémia szerepe In: Magiszter 17. 1. 2019. - 211-218. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_211-218.pdf

Karacs Zsigmond: A magyar nőnevelés úttörője, az első magyar újságírónő, Karacs Ferencné Takáts Éva In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 110-134. p.

Tölgyesi József: „Egy ember, aki szétosztotta magát” In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 138-140. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egy-ember-aki-szetosztotta-magat

Mészáros István: Fél évszázad művelődéstörténet, pedagógiatörténet, egyháztörténet : születésnapi beszélgetés Mészáros István professzorral In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 155-160. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kováts-Németh Mária: 50 év a hivatás szolgálatában 1967-2017. Győr, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 177-179. p.

Bányai György, Cs.: Dr. Kőrössy László: Diákkori naplóm. Laskai Ostvát Antikvárium. Esztergom, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 179-183. p.

Bányai György, Cs.: Kurucz Rózsa (szerk.): A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében. Pécsi Tudományegyetem Kultúrtudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 183-185. p.

Tölgyesi József: Jáki László: Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján: Jancsó Benedek. Jancsó Alapítvány (h.n.), 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 185-188. p.

Tölgyesi József: Hudea Árpád(szerk.): Abszolút pedagógusok. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2016. In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 188-192. p.

Dringó Horváth Ida - Gonda Zsuzsa: Tanárjelöltek IKT - kompetenciájának jellemzői és fejlesztési lehetőségei In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 21-47. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_021-048.pdf

Hanák Zsuzsanna: Végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciója megújuló pedagógusképzési program segítségével In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 65-75. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_065-076.pdf

Temesi-Ferenczi Kinga: Tanterv-átalakulások a digitális kompetencia szempontjából az ELTE TÓK tanító szakán In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 183-192. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_183-192.pdf

Varga Szabolcs: Jogi tárgyak szükségessége a pedagógusképzésben In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 193-204. p. URL: https://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_193-204.pdf

Kiss Zoltán - Szabó Eszter: Tanítójelöltek testneveléssel kapcsolatos szemlélete egy összehasonlító vizsgálat tükrében In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 7-15. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_007-016.pdf

Tanárjelölti kézikönyv : Szakmai gyakorlatok, portfólió és záróvizsga a tanárképzésben Budapest : Patrocinium, 2019

6. Gyógypedagógia, SNI

Pető Ildikó: Az anyaság és a fogyatékosság összekapcsolása In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 173-177. p.

Máté Petrik Emese: Érzelem, intelligencia, sakk, avagy sakk-matt a diszlexiának, diszgráfiának és a diszkalkuliának In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 107-120. p.

Téglás Anna: Hallássérült személyek idegennyelv-tanulása Magyarországon : a jelnyelv szerepe a magyar idegennyelv-oktatásban In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 175-182. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_175-182.pdf

Szoboszlai Regina: A közösség margóján „táncoló iskola” In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 234-237. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_234-237.pdf

Biró Mariann - Halász Iván: Útmutató az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők számára : Különlegescsalád születik [Nyíregyháza] : Fény és Kristály Kft., 2018, Budapest : Csodák Csodája Alapítvány

Komjáthy Zsuzsanna: A kvótarendszer hatása a megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott emberek integrált foglalkoztatására : fókuszban: Nyugat-Dunántúl tíz legnagyobb vállalata In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 109-121. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_109-121.pdf

Komjáthy Zsuzsanna: Fogyatékos személyek foglalkoztatását segítő hazai és nemzetközi tötvények koherenciája In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 233-242. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_233-242.pdf

7. Pszichológia

Kroeger, Otto: Mások vagyunk - együtt működünk : MBTI-A16 Myers-Briggs-féle személyiségtípus [Budapest] : Ursus Libris, 2017

Végh-Fodor Mónika: Mesetréning : 31 napos önismereti program Budapest : Expert Books, 2018

Obál Annabella - Hamvai Csaba - Pikó Bettina: A testbecsülést befolyásoló tényezők vizsgálata serdülő lányok körében In: Egészségfejlesztés 60. 2. 2019. - 6-17. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=download&path%5B%5D=396&path%5B%5D=pdf

Soponyai Dóra, G.: "Tanulok embernek lenni" : digitális történetmesélés a Zöld Kakasban In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 44-56. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanulok-embernek-lenni

Molnár Éva, D. - Kovács Dénes: A Gyermeki Viselkedés Kérdőív legrövidebb változatának (CBQ VS) magyar adaptációja In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 20. 2. 2019. - 159-179. p.

Nagy Edit: Egy serdülőkori krízisben lévő leány esetének elemző leírása In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 11. 2018. - 101-119. p.

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szekemberek körében In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 146-160. p.

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Részképességek fejlesztése az olvasástanítás előkészítő szakaszában In: Magiszter 17. 1. 2019. - 108-116. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_108-116.pdf

Hegedűs Szilvia: A proszociális viselkedés egyes altípusainak megjelenése kiscsoportos óvodás gyermekek viselkedésében In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 39-56. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31950

Fehérvári Anikó: Vonzások világa In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 108-109. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31957

Járdaházi Evelin - Láng András: Az iskolai zaklatás kapcsolata az empátiával és az alapvető pszichológiai szükségletek megélésével: ahogy a diákok látják ,és ahogy a tanárok kezelik In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 100-114. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_100-114.pdf

Szélesné Ferencz Edit - Hornyák Andrea: Tanulható-e a boldogság? In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 155-174. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_155-174.pdf

Németh Dóra Katalin: Bóna Judit (szerk.): „Friss térképpel a gyermeki beszéd világában” Új utak a gyermeknyelvi kutatásokban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó 2017. : [könyvismertetés] In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 231-233. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_231-233.pdf

Farnady-Landerl Viktória: Egy hullámhosszon: neuro-tudományos felismerések az egymásra hangolódás szerepéről a tanulási folyamatok során In: Képzés és gyakorlat 16. 3. 2018. - 13-20. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00018/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_03_013-020.pdf

Pléh Csaba: A feladatmegosztás a diszruptív technológiák világában In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 3-15. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32001

Kiss Zoltán - Szabó Eszter: Tanítójelöltek testneveléssel kapcsolatos szemlélete egy összehasonlító vizsgálat tükrében In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 7-15. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_007-016.pdf

Stern, André: Lelkesedés : Fedezd fel újra a gyermekkor energiáját! [Budapest] : Lelkesedés, Tanulás, Szabadság Könyvek, 2019 : Workshop Humán Kft.

Lukas, Elisabeth: Értelemkeresés és életöröm : Logoterápiás segítség depresszió és értelemkrízis esetén [Budapest] : Ursus Libris, 2019

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Nahalka István: A tapasztalati tanulás elvének kritikája In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 5-20. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tapasztalati-tanulas-elvenek-kritikaja

Iuga-Gombos Márta: A pedagógiai nézetek értelmezése és vizsgálata In: Magiszter 17. 1. 2019. - 3-15. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_3-15.pdf

Sántha Kálmán: A támogatott felidézés videoadatai a tanári gondolkodás vizsgálatában In: Magiszter 17. 1. 2019. - 16-24. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_16-24.pdf

Barabás Andrea: Puzzle-darabok a tanulói teljesítménymérések történetéből In: Magiszter 17. 1. 2019. - 25-38. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_25-38.pdf

Szász Judit: Alternatívák. Pedagógiai értékelés a Waldorf-iskolákban In: Magiszter 17. 1. 2019. - 39-56. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_39-56.pdf

Szász Judit: Pedagógiai értékelés a gyakorlatban, Waldorf módra In: Magiszter 17. 1. 2019. - 82-100. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_82-100.pdf

Ozsváth Judit: Ad multos annos, Nagyváradi Drámaműhely! In: Magiszter 17. 1. 2019. - 155-187. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_155-187.pdf

Eperjesi Gergely: Popcorn versus nem-popcorn? : gondolatok Nagy Ádám (szerk.): Nevelj jedit! – a képzelet pedagógiája című könyv kapcsán In: Magiszter 17. 1. 2019. - 227-230. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_227-230.pdf

Bognár József: A testnevelés értékorientációja In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 100-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Sinkó István: A Bauhaus-pedagógia és továbbélése a kortárs művészetpedagógiában In: Új Művészet 3. 2019. mell. - 20-21. p.

Kárpáti Andrea: Moholy-Nagy Vizuális Modulok In: Új Művészet 3. 2019. mell. - 22-29. p.

Geisbühl Tünde: Kortárs vizuális művészet a vizuális kultúra órán In: Új Művészet 3. 2019. mell. - 30-31. p.

Szécsi Tünde - Varga László - Mak Veronika: Current trends, dilemmas and future directions in neuropedagogy in the field of early childhood In: Képzés és gyakorlat 16. 3. 2018. - 51-58. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00018/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_03_051-058.pdf

Varga László - Szécsi Tünde: Neuropedagogy in early childhood in Hungary : foundations and micro-investigation In: Képzés és gyakorlat 16. 3. 2018. - 67-74. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00018/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_03_067-074.pdf

Kárpáti Andrea - Nagy Angelika: Digitális kreativitás – a vizuális és informatikai kultúra szinergiája In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 86-98. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32006

Perjés István: Az önazonosság mint a pedagógiai kapcsolat próbája In: Képzés és gyakorlat 16. 4. 2018. - 29-37. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00019/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_04_029-038.pdf


Régebbi listák: 32. hét