Az OPKM iskolai könyvtárakkal kapcsolatos feladatai

Az OPKM iskolai könyvtárakkal kapcsolatos feladatai

 
Utolsó módosítás: 2019.12.10.
 
 
Az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
 
II. FEJEZET A HIVATAL TEVÉKENYSÉGE
1. A Hivatal szakmai alaptevékenysége körében ellátandó feladatok különösen:
1.18. az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fenntartása és működtetése;
 
IV. FEJEZET A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI
5. A tartalomfejlesztési és tankönyvkiadási elnökhelyettes irányítása alatt álló szervezeti egységek
5.1. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (a továbbiakban: OPKM)
5.1.5. A könyvtár és múzeum feladatai:
 
5.1.5.5. szakmai szolgáltatásokat nyújt az  iskolai és pedagógiai szakkönyvtáraknak; a  pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében országosan koordinálja a pedagógiai tájékoztatást;
 
5.1.5.6. ellátja az  Emberi Erőforrások Minisztériuma könyvtárfejlesztési stratégiájának kialakítása és végrehajtása során ráháruló szakmai feladatokat; továbbképzéseket szervez;
 
Forrás: Az emberi erőforrások minisztere 39/2019. (XII. 9.) EMMI utasítása az Oktatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 60/2015. (XII. 29.) EMMI utasítás módosításáról In: Hivatalos Közlöny, 2019. 65. sz., 6030-6088. p. <https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/80707ee4313fd384d456fa83ac20eea4b5e61be9/megtekintes> Utolsó letöltés: 2019.12.10.