Iskolai értesítők különgyűjteménye

 

 

 

 

Gyűjtemény
Az évkönyvek kutatási értéke, tartalma
Visszakeresés - Az OPKM-ben elérhető iskolai évkönyvek megtalálása
Hozzáférés
Bibliográfiák
Digitalizált iskolai évkönyvek
Iskolai évkönyveket (értesítőket, érdemsorozatokat) keresünk

Gyűjtemény

A magyar tanügyigazgatás alá tartozó és tartozott alsó és középszintű oktatási intézmények tanévenként kiadott évkönyveit (értesítőit) a teljesség igényével gyűjti. Az 1849-ben megjelent Entwurf tette kötelezővé az évkönyvek megjelentetését elsősorban a középiskolák számára. A rendelet értelmében az 1850/51-es tanévtől kezdték az iskolák rendszeresen közzétenni értesítőiket. Szórványosan már a XVIII. századtól adtak ki egyes iskolák ún. érdemsorokat, melyekből az OPKM is rendelkezik néhány példánnyal. Az iskolai értesítők kiadása 1949-ben megszakadt, majd az 1980-as évektől kezdve előbb szórványosan, az 1990-es évektől pedig ismét rendszeresen megjelentek, nemcsak itthon, hanem a határon túli magyar nyelven oktató intézményekben is.

Az évkönyvek kutatási értéke, tartalma

 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) felbecsülhetetlen értékű különgyűjteményt gondoz iskolai évkönyvekből. Az iskolai évkönyvek - vagy régi nevükön iskolai értesítők - kis példányszámban jelennek és speciális, máshol kevésbé fellelhető adatokat, információkat közölnek az iskola életéről, a tanulókról, a pedagógusokról.  Ennek megfelelően a családtörténetet, iskolatörténetet, neveléstörténetet, életutakat kutatók számára pótolhatatlan források.
 
Az egyes korszakokban az évkönyvek tartalma is részben más, így más kutatási kérdésekhez adhat segítséget.
 
1850-ig főleg "érdemsorozatok" jelentek meg. Bennük:
 • tanulói névsorok, érdemjegyek,
 • pedagógusi névsorok.
1850-1949-ig a leggazdagabbak adatban:
 • tanulói névsorok, érdemjegyek, személyes háttéradatok,
 • az iskola felszereltsége, gyűjteményei,
 • statisztikák,
 • pedagógusi névsorok, szakmai és tudományos tevékenységük,
 • tanterv, tananyag, használt tankönyvek,
 • az iskolai élet eseményei,
 • összefoglaló iskolatörténet,
 • pedagógusoktól származó tudományos tanulmányok.
1950 után
 • a tanulókról csak névsorok és kiemelt egyéb eredmények (dicséretek, versenyek) találhatók meg,
 • a pedagógusi tudományos tanulmányok közlése háttérbe szorul.
 • Megjelennek a diákoktól, tanároktól származó beszámolók.

Visszakeresés - Az OPKM-ben elérhető iskolai évkönyvek megtalálása

 
Az iskolai évkönyv könyvtári szempontból is sajátos dokumentumtípus, mert rendszeresen jelenik meg, a címek nagyon hasonlóak, nem hivatásos kiadók adják ki, sokszor hiányosak az azonosító adataik. Ezek miatt visszakeresésük bonyolultnak tűnhet, de lehetséges. Amennyiben viszont nem találja meg a keresett intézményt vagy évkönyvet szívesen segítünk nyitva tartási időben.
 
1744-1949 között:
1950-1998 között:
 • cédulakatalógus segítségével a könyvtárban
1998- :
 • online katalógus (OPAC) segítségével: http://opac.opkm.hu
  • Régebbi időszakok évkönyvei is megtalálhatók az online katalógusban, de azok elektronikus feldolgozása még részleges.
  • Összetett keresés:
  • tárgyszó: iskolai évkönyv    ÉS     tárgyszó: a település neve
  • nagyobb település esetén érdemes még 3. tárgyszóként a megfelelő iskolatípust megadni vagy a “Cím szavai” adatmezőbe az iskola nevének egy jellemző szavával szűkíteni.
 • Ha van találat, akkor a leltári szám AE kezdettel megadja az intézmény OPKM azonosítóját. A / utáni szám pedig a vonatkozó időszakot mutatja, amiről a konkrét kötet szól.
  • OPKM azonosítóra keresve csonkolással eljuthatunk az elektronikus katalógusban feldolgozott összes példányig.

Hozzáférés


Az értesítők beiratkozott olvasóink számára helyben használhatók a könyvtár olvasótermében. A be nem iratkozott olvasók mint minden különgyűjteményt, ezt is napijegy váltása után használhatják.
 
A könyvtár szaktájékoztató szolgálata teljes nyitvatartási időben segítséget nyújt olvasóinknak az értesítő különgyűjteményről is. Kutatási témát minden esetben célszerű előzetesen telefonon egyeztetni a tájékoztató szolgálattal, illetve a különgyűjtemény kezelőivel.
A különgyűjtemény elérhetősége munkaidőben (9-16.30 óráig): Tel.: +36 (1) 323-5572.
 
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az értesítők nem kölcsönözhetők.
 
Az iskolai értesítők 1949 előtt megjelent kötetei, illetve a rossz, töredezett állapotban lévő példányok állományvédelmi okokból nem fénymásolhatók. Javasoljuk, hogy a másolást - lehetőség szerint - digitális fényképezőgép segítségével oldják meg. Másolatkészítés előtt tájékozódjanak arról, hogy van-e már digitalizált változat!
 

Bibliográfiák

Digitalizált iskolai évkönyvek

 
Több település, fenntartó, iskola már digitalizálta régebbi iskolai évkönyveit. Ezek közül sok elérhető a Hungaricana adatbázisban: https://library.hungaricana.hu/hu/collection/iskolai_ertesitok/
Ezek a digitalizált bibliográfiában kerettel jelölt művek.
 
Könyvtárunk egyedi megállapodás alapján állományával segíti az iskolai évkönyvek további digatilázálását.
 

Iskolai évkönyveket (értesítőket, érdemsorozatokat) keresünk

 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) felbecsülhetetlen értékű különgyűjteményt gondoz iskolai évkönyvekből. Az iskolai évkönyvek - vagy régi nevükön iskolai értesítők - a nemzeti kulturális örökség részei. Kis példányszámban jelennek meg, így különösen fontos módszeres gyűjtésük, megőrzésük, hiszen a családtörténetet, iskolatörténetet, neveléstörténetet, életutakat kutatók számára pótolhatatlan források.
 
Több más intézmény is rendelkezik ilyen gyűjteménnyel, de az OPKM-é az egyik legnagyobb.  Hiányok viszont így is vannak benne minden korszakból. Ezért kérjük a lakosság és az intézmények segítségét az állomány teljesebbé tételéhez.
 
Ha van a birtokában iskolai évkönyv, akkor kérjük, ellenőrizze le, hogy az OPKM állományában van-e. Ha nincs meg, akkor szívesen vesszük a felajánlást.
 
Az OPKM vállalja, hogy
 • az állományából hiányzó műveket
  • állományba veszi,
  • tartósan megőrzi, nem selejtezi,
  • szakszerűen feldolgozza,
  • kutatók számára szolgáltatja,
 • közzéteszi az adományozók névsorát (ha kérik/engedélyezik).
Adományozás előtt kérjük, tájékozódjon arról, hogy az Ön példánya nálunk hiány-e! Egy évkönyvből két példányt őrzünk meg. A példányok ellenőrzésével kapcsolatban honlapunkon talál információkat: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=15
 
A keresésben szívesen segítünk:
 • személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében: K-P: 10.00-19.00, Szo: 10.00-14.00
 • telefonon: 06-1-323-55-72 vagy 323-5553
 • e-mailben: csillag.beata@opkm.hu
 • a beazonosításhoz a következő információkat kérjük:
  • település
  • iskola neve ( vagy a borítón szereplő cím)
  • tanévek
 • Segíti a beazonosítást a boritó olvasható képminőségű fotója.

A példányokat várjuk

 • Budapesten az OPKM-ben, 1089 Könyves Kálmán krt. 40. (Népliget, Tündérpalota)
  • Postacímünk: 1581 Bp., Pf. 14. (Utánvéttel semmiképpen ne küldjenek semmit!)
 • egyéb szállítási lehetőségek Tolnai Józseffel egyeztethetők: tolnai.jozsef@opkm.hu; 06-1-323-55-12
A példányba, a csomagba helyezzenek el információt az adományozó nevéről, elérhetőségéről.