Tankönyvtár
Gyűjtemény

A Nemzeti Tankönyvtár az országban egyedülálló gyűjtemény, magában foglalja az elmúlt időszakok tankönyvei mellett a jelenleg használatban lévő tankönyveket is. A teljesség igényével gyűjti a mindenkori Magyarországon megjelent alsó- és középfokú oktatás valamennyi iskolatípusának hivatalos tankönyvminősítésen megfelelt tankönyveit, valamint a határon túli magyar kisebbség tankönyveit.. A külföldön kiadott idegen nyelvű tankönyvek elsősorban az európai országokból származó tankönyvtermést reprezentálják.

A gyűjtemény részei:

  • muzeális tankönyvek 1867 előtt (500.001-510.000 jelzeten)
  • 1868-1948 között Magyarországon megjelent, illetve magyar vonatkozású tankönyvek (510.001-590.000 jelzeten)
  • az 1949-től Magyarországon megjelent, illetve magyar vonatkozású tankönyvek (1994-ig: 600.001-700.000 jelzeten, 1994-től: 1-40.000 jelzeten)
  • külföldi tankönyvek (900.001-990.000 jelzeten)
     
Tankönyvbemutató hely

A tankönyvgyűjtemény mellett elhelyezett tankönyvbemutató helyet az OPKM, a Tankönyvesek Országos Szövetsége (TANOSZ), valamint a Taneszközbemutatók Információs Egyesülete (TIE) működteti. Szabadpolcos rendszerben tekinthetők át a közoktatásban jelenleg választható tankönyvek, tantárgyak és kiadók szerinti csoportosításban. Ugyanitt kutathatók a magyarországi nemzetiségi iskolák, valamint a határon túli magyar nemzetiségi oktatás tankönyvei is.
A tankönyvbemutató hely munkaidőben látogatható.

Hozzáférés
  • A tankönyvállományról a Tankönyvtár előterében található cédulakatalógusból, valamint a könyvtár online katalógusából lehet tájékozódni. Munkatársaink a könyvtár teljes nyitvatartási idejében szaktájékoztatást nyújtanak a tankönyvekről is. A tankönyvek beiratkozott olvasóink számára a könyvtár olvasótermében helyben használhatók, nem kölcsönözhetők. 50 évnél régebbi kiadású, illetve rossz állapotú dokumentumok nem fénymásolhatók. Ezekről a művekről digitális fényképezőgéppel - villanófény nélkül - készíthetők másolatok.
     
  • A tankönyv különgyűjtemény állományáról és a tankönyvbemutató helyről munkaidőben (9-16.30) Szabó Károly munkatársunk nyújt tájékoztatást. A gyűjtemény kutatási célú használatát kérjük, hogy minden esetben egyeztesse telefonon a tájékoztató szolgálattal, vagy a gyűjtemény kezelőjével (Szabó Károly +36 (1) 323-5559)