Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 43. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Tóthárpád Ferenc: Ahogy műveled a kerted úgy terem : adalékok a kőszegi művelődési házak történetéhez In: Vasi Szemle 72. 4. 2018. - 469-480. p.

Pángyánszky Ágnes: Augusztusi tanévzáró : pedagógus-továbbképzési program az Evangélikus Hittudományi Egyetemen In: Evangélikus Élet 83. 35-36. 2018. - 5. p.

Fibi Sándor: Néhány gondolat a múltról és a jelenről... : beszélgetés Fibi Sándorral In: Katedra 25. 10. 2018. - 4-7. p.

Vančo Ildikó: A szlovák nyelv oktatásának problémaköre : 2. rész : a szlovák nyelv oktatása a magyar iskolákban In: Katedra 25. 10. 2018. - 18-20. p.

Farkas Ildikó: Szabályzatok az óvodában 2018 In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 6. 7. 2018. - 2-25. p.

Lukács-Kéméndi Ágnes: Az óvodák által kötelezően használt nyomtatványok vezetése : 3. rész In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 6. 7. 2018. - 26-34. p.

Matisz Lászlóné: Az egyesített óvodák In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 6. 7. 2018. - 35-43. p.

Keszthelyi József: A szociális munkát meghatározó oktatási folyamatok áttekintése : 3. rész In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 3. 7. 2018. - 4-9. p.

Keszthelyi József: A szociális munkát meghatározó oktatási folyamatok áttekintése : 4. rész In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 3. 8. 2018. - 2-7. p.

Henzsel Nóra: Az alapvető jogok biztosa mint a gyermeki jogok érvényesülésének egyik őre : 1. rész In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 3. 8. 2018. - 7-10. p.

Perlai Rezsőné: Hetvenéves a budatétényi óvoda : születésnapját ünnepelte a Budapest, XXII. Kerületi Varázskastély Óvoda In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 27-28. p.

Pápai Flóriánné Anikó: 40 éves a dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvoda : a Duna-Gyöngye Óvoda bemutatása In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 28-30. p.

Henzsel Nóra: Az alapvető jogok biztosa mint a gyermeki jogok érvényesülésének egyik őre : 1. rész In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 8. 2018. - 3-6. p.

Veres Gábor: A gyermekétkeztezés szabályozása In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 8. 2018. - 6-10. p.

Nagy Erzsébet: A pedagógusok munkarendje In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 7. 2018. - 10-16. p.

Kié az iskola? : összefoglaló a csömöri oktatási fórumról In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 6-31. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/kie-az-iskola

Kibővült épületben kezdődött meg a tanítás a debreceni Szent József-iskolában In: Új Ember 74. 37. 2018. - 8. p.

Halász Gábor - Horváth Zsuzsanna - Knausz Imre - Kozma Tamás - Radó Péter - Trencsényi László - Vass Vilmos: NAT-tervezet, 2018 - szakmai reflexiók In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 5-18. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=7

Villányi Györgyné: A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztályának állásfoglalása In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 19-21. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=21

Németh Tibor: Regionális autonómia és nyelvpolitika Katalóniában In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 116-122. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=118

Hegedűs Bence: Kis iskola nagy tervekkel In: Reformátusok Lapja 62. 38. 2018. -5. p.

Kázmér Klára: A 2018-as PISA-felmérés Szlovákiában In: Katedra 26. 1. 2018. - 24-25. p.

Katolikus óvoda Mátészalkán In: Új Ember 74. 38. 2018. - 6. p. URL: https://ujember.hu/katolikus-ovoda-mateszalkan/

Csűry Csaba: Egyházunkhoz került a csömöri óvoda In: Evangélikus Élet 83. 39-40. 2018. - 12. p. URL: http://www.evangelikuselet.hu/#page/12

Galambos Ádám: Teológiai tanári tisztségébe iktatták Kőszeghy Miklóst In: Evangélikus Élet 83. 37-38. 2018. - 6. p.

Galambos Ádám: Megnyitották a tanévet az Evangélikus In: Evangélikus Élet 83. 37-38. 2018. - 7-8. p.

Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán : 21. [!20] : létszám és hatékonyság In: Tanító 56. 8. 2018. - 16-17. p.

Évkönyv Szeged : SZTE JGYPK HÖK, 2018

Az enesi Tündérkastély Óvoda 60 éves [Enese] : [Tündér, [2018]

Vajóczki Andrásné: Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű esélyegyenlőségben In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 4. 2018. - 3-6. p.

Holczman Györgyné: Kettő az egyben, avagy ilyen egy kétfunkciós könyvtár In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 5. 2018. - 26-31. p.

Jakab Krisztina: Betűcsipegető Törpkönyvtár : ovisok a család, az óvoda és a könyvtár ölelésében In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 5. 2018. - 39-45. p.

Csath Magdolna: A kultúra, mint társadalmi tőke és versenyképességi tényező In: Szín 23. 3. 2018. - 4-9. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Vekerdy Tamás: Belső szabadság : Elég jó szülő, elég jó gyerek [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2017

Gonda Zita: Yves Sans Logement : reklámkampány luxusmárkákkal a hajléktalanokért (francia nyelvű toleranciaprojekt) In: Módszertani Közlemények 58. 1. 2018. - 3-10. p.

Hevérné Kanyó Andrea: "Mindenki tehetséges valamiben! - Olvass.el!" In: Módszertani Közlemények 58. 1. 2018. - 11-16. p.

Harmati Dóra: Kegyetlen kamaszok : őszintén az iskolai zaklatásról In: Evangélikus Élet 83. 35-36. 2018. - 29-31. p.

Podmaniczkiné Papp Zsuzsanna - Tóth-Kocsis Csilla: A drámajátékok felhasználási lehetőségei kisiskoláskorban In: Módszertani Közlemények 58. 1. 2018. - 31-40. p.

Villányi Györgyné: A családi partnerkspcsolatok ápolása In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 6. 7. 2018. - 51-62. p.

Fritz Beáta - Gál Zita - Kasik László: A kortársbántalmazás kapcsolata a tudatelmélettel, a szociálisprobléma-megoldással és a szociometriai pozicióval 8 és 10 évesek körében In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 98-113. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21896/21675

Fejér Zsolt: Azt hiszem...- ég a ház In: Tanító 56. 7. 2018. - 3-5. p.

Keszthelyi József: A szociális munkát meghatározó oktatási folyamatok áttekintése : 3. rész In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 3. 7. 2018. - 4-9. p.

Keszthelyi József: A szociális munkát meghatározó oktatási folyamatok áttekintése : 4. rész In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 3. 8. 2018. - 2-7. p.

Henzsel Nóra: Az alapvető jogok biztosa mint a gyermeki jogok érvényesülésének egyik őre : 1. rész In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 3. 8. 2018. - 7-10. p.

Veres Gábor: A gyermekétkeztetés szabályozása In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 3. 8. 2018. - 11-14. p.

Pap Gábor: Az integráció egy lehetséges formája a művészetoktatásban : dramatikus zenei gyakorlatok In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 135-143. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21899/21678

Biró Ildikó: A digitális médiumok integrálási lehetőségei a rajz és vizuális nevelésben - nemzetközi kitekintés In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 163-170. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21902/21681

Takács Dániel: Erőszak a német iskolákban In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 100-106. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/eroszak-a-nemet-iskolakban

Forray R. Katalin: Könyv a jedi-rajongók nevelőinek In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 122-124. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/konyv-a-jedi-rajongok-neveloinek

Pendula-Bavalics Laura: Befogadás, elfogadás az óvodában In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 7. p.

Kósáné Ormai Vera: Az óvodanyitogató : felkészülés a legkisebbek fogadására In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 8-10. p.

Markovits Judit: Újra a vegyes csoportról In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 11-13. p.

Szinovszki Ágnes: Szabadon a szabadban In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 13-14. p.

Heilmann-Botlik Erika: Kreativitás eredménye a délutáni pihenőidő átgondolt kitöltése óvodánkban In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 14-15. p.

Óvodatörténeti szakmai emléknap az elő magyar és egyben közép-európai óvoda Brunszvik Teréz által Budán történt megnyitásának 190. évfordulója tiszteletére In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 26-27. p.

Henzsel Nóra: Az alapvető jogok biztosa mint a gyermeki jogok érvényesülésének egyik őre : 1. rész In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 8. 2018. - 3-6. p.

Veres Gábor: A gyermekétkeztezés szabályozása In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 8. 2018. - 6-10. p.

Villányi Györgyné: Nyári élet a bölcsődében In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 7. 2018. - 3-6. p.

Henzsel Nóra: Köznevelési intézmények kiemelt szerepe a gyermekvédelemben In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 7. 2018. - 6-10. p.

Villányi Györgyné: A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztályának állásfoglalása In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 19-21. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=21

Kiss Hedvig - Pikó Bettina: Problémás okostelefon- és internethasználat középiskolás és egyetemista fiatalok körében - a veszélyeztetettség meghatározása klaszteranalízis alapján In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 22-43. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=24

Trencsényi László: Hagyománykeresőben In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 133-134. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=135

Bényei Miklós: A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszeteletére. Szerk. Bacskai Katinka. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. : [könyvismertetés] In: Debreceni szemle 26. 2. 2018. - 216-221. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/10_Benyei_Miklos_2018_2.pdf

Bús Anikó: Mátyusföldi lakodalmas játékémény az óvodában In: Katedra 26. 1. 2018. - 14-17. p.

Pénzes Gabriella - Bíró Éva: Egészségfejlesztő program középiskolások körében – az alapállapotfelmérés eredményei In: Egészségfejlesztés 59. 4. 2018. - 7-16. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=291&path%5B%5D=pdf

Szabó Tímea Pálma: Az egészségműveltség iskolákban történő fejlesztésének etikai alapjai: érvek („miért”), irányok („mit”) és hangszínek („hogyan”) In: Egészségfejlesztés 59. 4. 2018. - 62-64. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=pdf

Oláh Barnabás: Egy trauma-tudatos gyermekvédelmi rendszer kialakítása – útmutató ismertetés In: Egészségfejlesztés 59. 4. 2018. - 69-72. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=314&path%5B%5D=pdf

Ittzés Szilvia: Tanárnő fotózni lehet majd? In: Evangélikus Élet 83. 39-40. 2018. - 26. p.

Harmati Dóra: A nagycsalád mintáját követve : gyermekvédelmi munka az evangélikus egyházban In: Evangélikus Élet 83. 37-38. 2018. - 28-30. p.

Majorosné Lasányi Ágnes: A tehetséggondozás kiemelt feladat In: Evangélikus Élet 83. 37-38. 2018. - 38-39. p.

Payne, Kim John: Melegszívű fegyelmezés : Kisgyerekkortól kamaszkorig [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018

Small size annual book : Small size, big citizens : Wildening of the European Network for the diffusion of the performing arts for Early Years Bologna : Pendragon, [2010]

Varró Dániel: Aki szépen butáskodik Budapest : Jelenkor, 2018 : Central Kv.

Kugler Erika: Vizuális médiakommunikáció : Moholy-Nagy Vizuális Modulok - a 21. század képi nyelvének tanítása cikksorozat, (4.) MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport : A vizuális médiakommunikáció modul kipróbálása és gyakorlati tapasztalatai a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban tanórai javaslatok 1-6. osztályig I. rész In: Tanító 56. 8. 2018. - 11-14. p.

Nováky Andrea: Az egyházzene tanítása az Evangélikus Egyház iskoláiban In: Parlando 7. 2018. - 58-62. p. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-7/Novaky_Andrea.pdf

Herrmann, Ève: 100 Montessori fejlesztő gyakorlat 15 hónapos kortól : a gyermek támogatása az első felfedezések időszakában : [kreatív feladatok] [Budapest] : Móra, cop. 2018

Lickona, Thomas: Így neveljünk kedves gyereket : Hogy a világ jobb és szeretettelibb hely legyen [Budapest] : Libri, cop. 2018

Furman, Ben: Kids'Skills - megoldásközpontú gyermeknevelés a gyakorlatban : Kreatív, játékos finn módszer a nehéz helyzetek és viselkedési problémák leküzdésére [Miskolc] : Z-press, cop. 2018

Móricz Márk: Játszótársam mondd, akarsz-e lenni? In: Tanító 56. 8. 2018. - 22-25. p.

Jakab Krisztina: Betűcsipegető Törpkönyvtár : ovisok a család, az óvoda és a könyvtár ölelésében In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 5. 2018. - 39-45. p.

Igaz Dóra: Egy fiú a csapatból [Budapest] : Pagony, 2018

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Mirk Szidónia-Kata: Látogatóban Bogdánfalván In: Moldvai magyarság 28. 2. 2018. - 14-19. p.

Gonda Zita: Yves Sans Logement : reklámkampány luxusmárkákkal a hajléktalanokért (francia nyelvű toleranciaprojekt) In: Módszertani Közlemények 58. 1. 2018. - 3-10. p.

Hevérné Kanyó Andrea: "Mindenki tehetséges valamiben! - Olvass.el!" In: Módszertani Közlemények 58. 1. 2018. - 11-16. p.

Császárné Kaszala Krisztina - Csiszár Imre: Tartalomalapú nyelvoktatás tapasztalatai egy nyári táborban In: Módszertani Közlemények 58. 1. 2018. - 23-30. p.

Pángyánszky Ágnes: Augusztusi tanévzáró : pedagógus-továbbképzési program az Evangélikus Hittudományi Egyetemen In: Evangélikus Élet 83. 35-36. 2018. - 5. p.

Ittzés Szilvia: Tanárnő a másik világban : az interneten élő nemzedék és a felnőttek In: Evangélikus Élet 83. 35-36. 2018. - 28. p.

Podmaniczkiné Papp Zsuzsanna - Tóth-Kocsis Csilla: A drámajátékok felhasználási lehetőségei kisiskoláskorban In: Módszertani Közlemények 58. 1. 2018. - 31-40. p.

Mező Ferenc: Tanulásfejlesztés-személyre szabva In: Katedra 25. 10. 2018. - 8-11. p.

Mező Katalin: A személyre szabott tanulást támogató tanári kompetenciák In: Katedra 25. 10. 2018. - 12-14. p.

Gergye Eszter: Roma, cigány, beás, romani, roma nyelv, cigány nyelv, roma nyelvek, cigány nyelvek... In: Katedra 25. 10. 2018. - 16-18. p.

Vančo Ildikó: A szlovák nyelv oktatásának problémaköre : 2. rész : a szlovák nyelv oktatása a magyar iskolákban In: Katedra 25. 10. 2018. - 18-20. p.

Papp Kornél: Több óvodára van szükség In: Evangélikus Élet 62. 35. 2018. - 3. p.

Albert Sándor: Az élethosszig tartó tanulásról In: Katedra 25. 10. 2018. - 21. p.

Kövecsesné Gősi Viktória: A digitális korszak oktatásmódszertani kihívásai : 4. rész In: Katedra 25. 10. 2018. - 26-29. p.

Pompor Zoltán: Református többlet a tanórákon In: Reformátusok Lapja 62. 36. 2018. - 3. p.

Bereczné Auxner Mónika: A komplex instrukciós program egy gyakorlott pedagógus szemszögéből In: Katedra 25. 10. 2018. - 29-30. p.

Peternai Zsuzsanna: Konstruktív és projektpedagógiai módszerek (nemcsak az eTwinningben) : 2. rész In: Katedra 25. 10. 2018. - 31-32. p.

Polónyi István - Tóth Dorina Anna: Békából királyfi : a kihelyezett képzéstől a közösségi felsőoktatási képzési időpontig In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 3-10. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21887/21666

Molnár Adrienn - Péter-Szarka Szilvia: A serdülők iskolai énhatékonyságának, aspirációinak és az iskolai teljesítményénwk vizsgálata a célorientációs elmélet tükrében In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 19-33. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21889/21668

Probáld Ferenc: A földrajz tantervi helyzetének változásai In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 48-55. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21891/21670

Czékmán Balázs - Kiss József - Tóth Zoltán: Tudásszerkezet-vizsgálat online szóasszociációs teszttel In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 56-65. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21892/21671

Nagy Emese, K.: A digitális eszközök helye a Komplex Instrukciós Program szerint szervezett tanórákon In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 86-97. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21895/21674

Surján Noémi - Mucsi Gergő - Pethő Villő: Ritmikai fejlesztés az általános iskola első osztályában In: Tanító 56. 7. 2018. - 9-12. p.

Körömi Gábor: Tábori szabadidős játékaink In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 121-134. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21898/21677

Schmidt Katalin Ágnes: Képzőművészeti alkotások felhasználása az idegennyelv-oktatásban a drámapedagógia eszköztárának segítségével In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 144-155. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21900/21679

Biró Ildikó: A digitális médiumok integrálási lehetőségei a rajz és vizuális nevelésben - nemzetközi kitekintés In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 163-170. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21902/21681

Oszoli-Pap Márta: Kutyusokkal a tanórákon In: Tanító 56. 7. 2018. - 15-18. p.

Magyar Kinga - Petik Ágota - Ruzsa Ágnes: Álljatok fel! Szövegértés! : szövegértés-fejlesztés : mozgás, játék nyomozás, kincskeresés, kaland-cikksorozat a Kincskereső Iskola tárházából In: Tanító 56. 7. 2018. - 19-21. p.

Móricz Márk: Akarsz-e játszani? In: Tanító 56. 7. 2018. - 21-25. p.

Farkasházi Csilla: Órakezdő ötletek matematikából : 17. [16.] In: Tanító 56. 7. 2018. - 26-28. p.

Katona András: Ilyenek lennénk? : a külföldi könyvek magyarságképe című tanulmánykötetről In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 201-205. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21907/21686

Krausz Anita: Kritikusan az iskolapadban In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 212-214. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21909/21688

Takács Dániel: Erőszak a német iskolákban In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 100-106. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/eroszak-a-nemet-iskolakban

Németh Tibor: Franciaország Dél-Amerikában In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 107-112. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/franciaorszag-del-amerikaban

Győrik Petra: Online tananyagfejlesztés - lépésről lépésre In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 119-121. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/online-tananyagfejlesztes-lepesrol-lepesre

Gálné Hóbor Tímea: Tanulási nehézségek megelőzése, korrekciója a Söjtöri Óvodában Magyar Mozgáskotta Módszerrel In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 17. p.

Gyarmathy Éva: Különleges helyzetek - Tehetséges gyerek : interjú Gyarmathy Éva pszihológussal : 2. rész In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 18. p.

Geröly Krisztina: Tehetséggondozás a Nagykanizsa Központi Óvodában In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 19. p.

Veres Gábor: : Bölcsődei kisgyermeknevelő besorolása In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 8. 2018. - 10-12. p.

Herczog Csilla - Lengyelné Molnár Tünde - Racskó Réka: Úton a társadalom iskolája feké In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 138-143. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/uton-a-tudastarsadalom-iskolaja-fele

Juhász Valéria: A szövegértés-fejlesztési stratégiák hatékonyságról In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 73-88. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-szovegertes-fejlesztesi-strategiak-hatekonysagarol

Halász Gábor - Horváth Zsuzsanna - Knausz Imre - Kozma Tamás - Radó Péter - Trencsényi László - Vass Vilmos: NAT-tervezet, 2018 - szakmai reflexiók In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 5-18. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=7

Villányi Györgyné: A Magyar Pedagógiai Társaság Kisgyermeknevelési Szakosztályának állásfoglalása In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 19-21. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=21

Nagy Ádám: A táborozásőedagógia és helye a pedagógiai rendszertanban : a hidden extracurriculum körvonalai In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 68-85. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=70

Molnár Zoltán Gábor: Milyen matematikát kell tanítanunk és azt hogyan? : az egyetemi és a középiskolai matematikatanítás egységének problémájáról In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 86-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=88

Gintner Tamásné Hornyák Ágnes: Élmény-portfólió Madáchra hangolva In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 109-115. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=111

Hülber László: Egy innováció folyamata az elmélettől a gyakorlatig In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 123-127. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=125

Trencsényi László: Hagyománykeresőben In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 133-134. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=135

Bényei Miklós: A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszeteletére. Szerk. Bacskai Katinka. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. : [könyvismertetés] In: Debreceni szemle 26. 2. 2018. - 216-221. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/10_Benyei_Miklos_2018_2.pdf

Gődény Andrea, G.: Kisiskolások versélménye In: Katedra 26. 1. 2018. - 10-13. p.

Albert Sándor: A tanítás/tanulás újraértelmezése In: Katedra 26. 1. 2018. - 21-22. p.

Kázmér Klára: A 2018-as PISA-felmérés Szlovákiában In: Katedra 26. 1. 2018. - 24-25. p.

Hajdúné László Zita: Az atlétikai ugrások az alsó tagozatos iskolai testnevelésben : 1. rész : az atlétikai ugrások jellemzése és szerepük az iskolai testnevelés alsó tagozatán In: Katedra 26. 1. 2018. - 27-29. p.

Zolczer Péter: Videojátékok és nyelvtanulás In: Katedra 26. 1. 2018. - 30. p.

Szabó Tímea Pálma: Az egészségműveltség iskolákban történő fejlesztésének etikai alapjai: érvek („miért”), irányok („mit”) és hangszínek („hogyan”) In: Egészségfejlesztés 59. 4. 2018. - 62-64. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=342&path%5B%5D=pdf

Veszprémi Erzsébet: Új bekezdés : tanévkezdés a roma szakkollégiumban In: Evangélikus Élet 83. 39-40. 2018. - 11. p. URL: http://www.evangelikuselet.hu/#page/12

Galambos Ádám: Megnyitották a tanévet az Evangélikus In: Evangélikus Élet 83. 37-38. 2018. - 7-8. p.

Csepregi Zoltán: Az Evangélikus Hittudományi Egyetem közleménye In: Evangélikus Élet 83. 37-38. 2018. - 8. p.

Majorosné Lasányi Ágnes: A tehetséggondozás kiemelt feladat In: Evangélikus Élet 83. 37-38. 2018. - 38-39. p.

Kolosai Nedda - Darvay Sarolta - Bihariné Krekó Ilona - Zombori Judit - Nagyné Horváth Emília - Gradvohl Edina - Soósné Kiss Zsuzsanna - Füzi Andrea Rita - Lukács J. Ágnes - Bíró Fanni - Falus András - Feith Helga Judit: A kortársoktatás pedagógiai módszertani kutatása : (1.) In: Tanító 56. 8. 2018. - 5-9. p.

Kugler Erika: Vizuális médiakommunikáció : Moholy-Nagy Vizuális Modulok - a 21. század képi nyelvének tanítása cikksorozat, (4.) MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport : A vizuális médiakommunikáció modul kipróbálása és gyakorlati tapasztalatai a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban tanórai javaslatok 1-6. osztályig I. rész In: Tanító 56. 8. 2018. - 11-14. p.

Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán : 21. [!20] : létszám és hatékonyság In: Tanító 56. 8. 2018. - 16-17. p.

- , cop. 2016

Az Evangélikus Roma Szakkollégium évkönyve Nyíregyháza : Evangélikus Roma Szakkollégium, 2018

Farkasházi Csilla: Matek-játék : 18. [!17] In: Tanító 56. 8. 2018. - 19-21. p.

Egri Károly: Csempés kísérletekkel kapcsolatos tapasztalatok és ötletek In: Középiskolai Kémiai Lapok 45. 4. 2018. - 275-284. p.

4. Neveléstörténet

Pirka Veronika: Reformpedagógiai folyóiratok és a normális gyermek képe a századfordulón Magyarországon In: Pedagógiatörténeti Szemle 1. 3. 2015. - 35-45. p. URL: http://pedagogiatortenetiszemle.hu/index.php/ptszemle/article/view/18/13

Probáld Ferenc: A földrajz tantervi helyzetének változásai In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 48-55. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21891/21670

Korányi István: Choli Daróczi József In: Tanító 56. 7. 2018. - 6-7. p.

Németh Tibor: Franciaország Dél-Amerikában In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 107-112. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/franciaorszag-del-amerikaban

Óvodatörténeti szakmai emléknap az elő magyar és egyben közép-európai óvoda Brunszvik Teréz által Budán történt megnyitásának 190. évfordulója tiszteletére In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 26-27. p.

Perlai Rezsőné: Hetvenéves a budatétényi óvoda : születésnapját ünnepelte a Budapest, XXII. Kerületi Varázskastély Óvoda In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 27-28. p.

Pápai Flóriánné Anikó: 40 éves a dunaszentpáli Duna-Gyöngye Óvoda : a Duna-Gyöngye Óvoda bemutatása In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 28-30. p.

Fábry Béla: Gáspár 80 : egy iksolaalapító emlékezete In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 133-138. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/gaspar-80

Vas Bence: Zenepedagógia tankönyv In: Parlando 7. 2018. URL: http://www.art.pte.hu/sites/www.art.pte.hu/files/files/menuk/dokument/tudomany/innovacio/zmi/zenepedagogia_vegleges.pdf

Az enesi Tündérkastély Óvoda 60 éves [Enese] : [Tündér, [2018]

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Nyírő Gizella: Iskolai könyvtári gyakorlat másképpen : felkészülés/felkészítés könyvtárhasználati versenyekre In: Módszertani Közlemények 58. 1. 2018. - 17-22. p.

Fibi Sándor: Néhány gondolat a múltról és a jelenről... : beszélgetés Fibi Sándorral In: Katedra 25. 10. 2018. - 4-7. p.

Fejér Zsolt: Azt hiszem...- ég a ház In: Tanító 56. 7. 2018. - 3-5. p.

Korányi István: Choli Daróczi József In: Tanító 56. 7. 2018. - 6-7. p.

Kereszty Zsuzsa: Búcsú Choli Daróczi Józseftől (1939-2018), az Apor Vilmos Katolikus Főiskola adjunktusától In: Tanító 56. 7. 2018. - 8. p.

Veres Gábor: : Bölcsődei kisgyermeknevelő besorolása In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 8. 2018. - 10-12. p.

Nagy Erzsébet: A pedagógusok munkarendje In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 3. 7. 2018. - 10-16. p.

Fábry Béla: Gáspár 80 : egy iksolaalapító emlékezete In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 133-138. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/gaspar-80

Hoffmann Rita - Flamich Mária: Egy szemináriumi prezentáció története - Kulturális fogyatékosságtudomány és pedagógia In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 89-92. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egy-szeminariumi-prezentacio-tortenete-kulturalis-fogyatekossagtudomany-es

Levendel Júlia: Horgas Béla (1937-2018) In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 139-143. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=141

Horváth Géza: Összefogva, de nem rutinból... In: Katedra 26. 1. 2018. - 4-7. p.

Oláh Barnabás: Egy trauma-tudatos gyermekvédelmi rendszer kialakítása – útmutató ismertetés In: Egészségfejlesztés 59. 4. 2018. - 69-72. p. URL: http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=article&op=view&path%5B%5D=314&path%5B%5D=pdf

Évkönyv Szeged : SZTE JGYPK HÖK, 2018

6. Gyógypedagógia, SNI

Gergye Eszter: Roma, cigány, beás, romani, roma nyelv, cigány nyelv, roma nyelvek, cigány nyelvek... In: Katedra 25. 10. 2018. - 16-18. p.

Viakter Olga - Molnár Éva, D.: A többségi általános iskolákban működő speciális oktatással kapcsolatos pedagógustapasztalatok, - attitűdök Vajdaságban In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 66-76. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21893/21672

Korányi István: Choli Daróczi József In: Tanító 56. 7. 2018. - 6-7. p.

Makrai Kata: Az elmélet fénye In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 113-118. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-elmelet-fenye

Balogh Bigitta: Egész-volt a tökéletlenségben : az egészség nem-mechanikus felfogása, a szellem fogalma és a konduktív pedagógia In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 32-46. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egesz-volt-a-tokeletlensegben#main-content

Hoffmann Rita - Flamich Mária: Egy szemináriumi prezentáció története - Kulturális fogyatékosságtudomány és pedagógia In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 89-92. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egy-szeminariumi-prezentacio-tortenete-kulturalis-fogyatekossagtudomany-es

Juhász; Tomi: Interjú Juhász Tomival : "Rájöttem hogy ez nekem megy" In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 93-99. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/interju-juhasz-tomival

Lőrinczy Barbara Eszter: Autista tanuló a többségi iskolában : mit tehet a pedagógus? In: Katedra 26. 1. 2018. - 18-20. p.

Veszprémi Erzsébet: Új bekezdés : tanévkezdés a roma szakkollégiumban In: Evangélikus Élet 83. 39-40. 2018. - 11. p. URL: http://www.evangelikuselet.hu/#page/12

Az Evangélikus Roma Szakkollégium évkönyve Nyíregyháza : Evangélikus Roma Szakkollégium, 2018

Csömör Károly - Kazainé Baráth Mariann: A2-I. Jelnyelv munkatankönyv [Budapest] : Hallatlan Alapítvány, 2018

Vajóczki Andrásné: Az iskolai könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű esélyegyenlőségben In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 4. 2018. - 3-6. p.

7. Pszichológia

Pléh Csaba: Kategorizáció, sztereotípia, előítélet In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 11-18. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21888/21667

Tóth Alisa: A színpercepció és színértelmezés mérésének tartalmi keretei általános iskolás diákok körében In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 34-47. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21890/21669

Mihálka Mária - Pikó Bettina: Pedagógusok élettel való elégedettsége és összefüggése a kiégéssel, valamint a pszichoszomatikus egészség mutatóival In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 19. 2. 2018. - 140-157. p.

Pachner Orsolya: A játék funkcionális megközelítése In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 183-195. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21904/21683

Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán : 20. [!19] : az emberismeretről In: Tanító 56. 7. 2018. - 12-13. p.

Szilvássy Orsolya: Gyermekirodalom és kognitív irodalompedagógia In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 128-132. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=130

Ódor László: Nyelvindulás In: Korunk 29. 9. 2018. - 101-113. p.

Gersei Csenge: Aki legyőzte az anorexiát : Gersei Csenge missziója a közösségi médiában In: Új Ember 74. 40. 2018. - 1, 9. p. URL: https://ujember.hu/aki-legyozte-az-anorexiat/

Tehetségfüzet 4. Eger : EKE, 2018

Tari Annamária: Érzelmek és online tér : a gyermekkori személyiségfejlődés változása In: Tanító 56. 8. 2018. - 2-4. p.

Béres Judit: Mesepszichológia a gyakorlatban In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 6. 2018. - 48-51. p.

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Harmati Dóra: Kegyetlen kamaszok : őszintén az iskolai zaklatásról In: Evangélikus Élet 83. 35-36. 2018. - 29-31. p.

Mező Ferenc: Tanulásfejlesztés-személyre szabva In: Katedra 25. 10. 2018. - 8-11. p.

Mező Katalin: A személyre szabott tanulást támogató tanári kompetenciák In: Katedra 25. 10. 2018. - 12-14. p.

Eck Júlia: Drámapedagógia az iskolában - ajánló In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 114-120. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21897/21676

Pap Gábor: Az integráció egy lehetséges formája a művészetoktatásban : dramatikus zenei gyakorlatok In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 135-143. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21899/21678

Bálint Anita - Károlyi Anna - Kósa Boglárka - Szűcs Boglárka - Hódi Ágnes - Gál Anikó: Beszámoló a XVI. Országos Neveléstudományi Konferenciáról In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 156-162. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21901/21680

Móricz Márk: Akarsz-e játszani? In: Tanító 56. 7. 2018. - 21-25. p.

Katona András: Ilyenek lennénk? : a külföldi könyvek magyarságképe című tanulmánykötetről In: Iskolakultúra 27. 1-12. 2017. - 201-205. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/21907/21686

Győrik Petra: Online tananyagfejlesztés - lépésről lépésre In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 119-121. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/online-tananyagfejlesztes-lepesrol-lepesre

Markovits Judit: Újra a vegyes csoportról In: Óvodai nevelés 71. 7. 2018. - 11-13. p.

Sziray Zsófia: A tartalomközvetítés új múzeumi lehetőségei In: Új Pedagógiai Szemle 68. 3-4. 2018. - 125-131. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tartalomkozvetites-uj-muzeumi-lehetosegei

Nagy Ádám: A táborozásőedagógia és helye a pedagógiai rendszertanban : a hidden extracurriculum körvonalai In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 68-85. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=70

Szilvássy Orsolya: Gyermekirodalom és kognitív irodalompedagógia In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 128-132. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=130

Kozma Tamás: A segítő tudomány kérdései In: Új Pedagógiai Szemle 68. 5-6. 2018. - 135-137. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2018_5_6_beliv_online.pdf#page=137

Kaszmán-Saróka Liliána: Az élménypedagógia kulisszái mőgé tekintve : 1. rész : az élménypedagógia és az élményközpontúság mezsgyéjén In: Katedra 26. 1. 2018. - 7-9. p.

Payne, Kim John: Melegszívű fegyelmezés : Kisgyerekkortól kamaszkorig [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2018

Tehetségfüzet 4. Eger : EKE, 2018

Herrmann, Ève: 100 Montessori fejlesztő gyakorlat 15 hónapos kortól : a gyermek támogatása az első felfedezések időszakában : [kreatív feladatok] [Budapest] : Móra, cop. 2018


Régebbi listák: 42. hét   41. hét