Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 2. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Bércesi Richárd: Az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) középfokú iskolája, a Pécsi Magyar Királyi Szénbánya Iskola (Pécs-Bányatelep, 1896-1940) In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 42-72. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=43

Család a nevelés és az oktatás fókuszában [Budapest] : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Debrecen : Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, 2021

Kuti Éva - Marschall Miklós: Kiskáté kezdő kultúrpolitikusoknak avagy "nincs új a nap alatt" In: Sárospataki füzetek 25. 2. 2021. - 27-35. p.

Szatmári Emília: A vezető mint minőségfejlesztő a köznevelésben In: Sárospataki füzetek 25. 2. 2021. - 37-56. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Panda Peti óvodás : Mesék, mondókák, versek 3-5 éveseknek [Nyíregyháza] : Novum, [2021], cop. 2015

Farkas Ilona, P.: Ideológiai offenzíva : franciatankönyvek a magyar gimnáziumokban 1956 és 1968 között In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 126-135. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708014

Hammer Zsuzsanna: Boldog karácsonyt! : a "kell" és a "lehet" családok 1. In: Mindennapi pszichológia 13. 6. 2021. - 26-30. p.

Fedor Zsuzsanna: A jó apa pénzt keres, míg anya babázik? In: Mindennapi pszichológia 13. 6. 2021. - 32-35. p.

Vámos Róbert: Bátran lehetsz fura*! : *Nincs is olyan, hogy fura! [Dunakeszi] : Vámos Robi EV, [2021]

Szöveg nélküli képkönyvek : Elmélet és gyakorlat [Budapest] : OH OPKM, 2021

Goda Beatrix: Bevezetés a szöveg nélküli képkönyvek (silent bookok) alkalmazásába In: Szöveg nélküli képkönyvek : Elmélet és gyakorlat / szerk. Goda Beatrix, Péterfi Rita ; [ill. Máray Mariann] ; [közread. az] Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OH OPKM, 2021. - 13-38. p.

Nagy Nóra: Mesék szavak nélkül : Olvasási stratégiák képkönyvekhez In: Szöveg nélküli képkönyvek : Elmélet és gyakorlat / szerk. Goda Beatrix, Péterfi Rita ; [ill. Máray Mariann] ; [közread. az] Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OH OPKM, 2021. - 39-49. p.

Domokos Dóra: Az alfa-generáció olvasóvá nevelése szöveg nélküli képkönyvek segítségével In: Szöveg nélküli képkönyvek : Elmélet és gyakorlat / szerk. Goda Beatrix, Péterfi Rita ; [ill. Máray Mariann] ; [közread. az] Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OH OPKM, 2021. - 51-68. p.

Várhegyi Mónika: Képkönyv az óvodai mindennapokban In: Szöveg nélküli képkönyvek : Elmélet és gyakorlat / szerk. Goda Beatrix, Péterfi Rita ; [ill. Máray Mariann] ; [közread. az] Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OH OPKM, 2021. - 69-76. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Bércesi Richárd: Az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) középfokú iskolája, a Pécsi Magyar Királyi Szénbánya Iskola (Pécs-Bányatelep, 1896-1940) In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 42-72. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=43

Fodor Bálint: A produktív tanulás alternatív modellje In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 111-124. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=112

Szabóné Mojzes Angelika: A pozitív hibakultúra szerepe a köznevelésben - gyakorlati szempontok In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 125-135. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=126

Lukács Andrea - Dorner Helga: Az élethosszig tartó tanulás, a munkahelyi képzések és a tudásmenedzsment összefüggései egy magyarországi kisvállalatnál végzett esettanulmány alapján In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 153-175. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=154

Morcz Fruzsina: Tudásmenedzsment, felsőoktatás és zeneipar – és a tudás, ami legalább olyan értékes, mint az, amit a „tantermekben tanítanak” In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 176-186. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=177

Gúti Erika: Alulról jövő nyelvpolitika : a szelíd nyelvpolitikai modell In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 5-11. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708006

Rajnai Richárd: A médiaoktatás gyakorlata a 21. századi Magyarországon In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 12-29. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708007

Tőzsér Anett - Kudlotyák Krisztina - Puskás Attila: Távoktatás a Kárpát-medencei közoktatásban a járványhelyzet időszakában In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 30-49. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708008

Varga Andrea: Digitális történetmesélés a HÍD-ban In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 63-73. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708010

Tóth Judit: A 2020. májusi-októberi középszintű történelemérettségi írásbeli feladatsorok itemszintű vizsgálata In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 74-86. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708011

Mátó Áron: A Dózsa-mém pedagógiai jelenvalósága In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 87-94. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708012

Bacher-Tuli Andrea: Új megközelítések a történelemtanításban : a differenciálás lehetőségei In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 95-125. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708013

Farkas Ilona, P.: Ideológiai offenzíva : franciatankönyvek a magyar gimnáziumokban 1956 és 1968 között In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 126-135. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708014

Fodor Richárd: Adaptív tudás kialakítása a történelemórákon In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 136-140. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708015

Kerényi Mari: Az iránytű In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 141-142. p. URL: http://upszonline.hu/index.php?article=710708016

Hild Gabriella - Berta Anikó - Németh Tímea: „Kicsit beszélek magyarul, kérem röviden válaszoljon.” : esettanulmány három, Magyarországon tanuló külföldi orvostanhallgatóval In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 20-36. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=21

Szabóné Mojzes Angelika: A pozitív hibakultúra modelljének adaptálása a magyar közoktatási rendszerhez In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 70-80. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=71

Család a nevelés és az oktatás fókuszában [Budapest] : MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Debrecen : Debreceni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete, 2021

Koltai Zoltán: Egy izgalmas kihívás sikeres megoldása : ötéves a belső nyelvi képzés a Pécsi Tudományegyetemen In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 108-119. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=109

Bércesi Richárd: Javaslatok a pécsi bányatörténeti emlékek iskolai keretek közötti bemutatására In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 132-156. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=133

Kőmüves Zsolt - Hollósy-Vadász Gábor - Szabó Szilvia: Pályakezdők a munkaerőpiacon In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 158-173. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=159

Korczak, Janusz: Mózsi, Józsi, Samu és a többiek : Tábori történetek Budapest : Magyar Pedagógai Társaság, 2021

Bakó Katalin: Képkönyvek az alsó tagozaton - képkönyvek a tanítási órán : Módszerek és tapasztalatok az olvasóvá nevelés szolgálatában In: Szöveg nélküli képkönyvek : Elmélet és gyakorlat / szerk. Goda Beatrix, Péterfi Rita ; [ill. Máray Mariann] ; [közread. az] Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OH OPKM, 2021. - 77-100. p.

Bakó Katalin: Képkönyves óravázlatok : Barroux: Where is the elephant? Képkönyves tanítási óra, Tasnádi Éva: Borika fája - képkönyvvel támogatott etikaóra, 2 tanítási óra In: Szöveg nélküli képkönyvek : Elmélet és gyakorlat / szerk. Goda Beatrix, Péterfi Rita ; [ill. Máray Mariann] ; [közread. az] Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OH OPKM, 2021. - 155-166. p.

Szarka Lajos: Csillagok! Csillagok! : Segédanyag a magyarországi holokauszt oktatásához [Budapest] : Patmos Records, cop. 2021

Thomas, Linda: Szeretni a takarítást?! [Solymár] : Casparus, cop. 2021

4. Neveléstörténet

Bércesi Richárd: Az Első Dunagőzhajózási Társaság (DGT) középfokú iskolája, a Pécsi Magyar Királyi Szénbánya Iskola (Pécs-Bányatelep, 1896-1940) In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 42-72. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=43

Farkas Ilona, P.: Ideológiai offenzíva : franciatankönyvek a magyar gimnáziumokban 1956 és 1968 között In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 126-135. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708014

Oláh Róbert: Arany János nagykőrösi évei (1851‒1860) a levelezései tükrében II. : a meghívás és az érkezés éve (1851) In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 52-68. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=53

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Szontagh Pál Iván - Tolnai Ágnes: A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés fejlesztése a kombinált képzésszervezés eszközeivel In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 50-62. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708009

Oláh Róbert: Arany János nagykőrösi évei (1851‒1860) a levelezései tükrében II. : a meghívás és az érkezés éve (1851) In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 52-68. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=53

6. Gyógypedagógia, SNI

Horváth Gergely - Boda Vivien Lilla: Az egyéni mentorálás gyakorlata és a mentoráltak visszajelzései In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 136-152. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=137

Varga Andrea: Digitális történetmesélés a HÍD-ban In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 63-73. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708010

Chapman, Gary - Philo, Jolene - Füstös Erika, J.: Korlátlan szeretet : Hogyan segít az 5 szeretetnyelv a sajátos igényű gyermekkel élő családban Budapest : Harmat, 2021

7. Pszichológia

Dezső Renáta Anna: Többszörösen vitatott többszörös intelligenciák In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 94-110. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=95

Kovács Edina: A felsőoktatásba belépő hallgatók digitális kompetenciaszintjének változása In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 81-107. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=82

Csorba-Simon Eszter: Önismereti munka a falak mögött : az irodalom szerepe zárt intézményben In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 120-131. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=121

Garnier, Stéphane: Hogyan éljünk úgy, mint a kis herceg : [Szabadon, álmodozva, rácsodálkozva, költőien, elbűvölően, őszintén, kedvesen...] Pécs : Alexandra, 2021

Holcsik Erzsébet: Matekon is talpig sminkben In: Mindennapi pszichológia 13. 6. 2021. - 36-39. p.

Petersen, Anne Helen: Jöttünk, láttunk, elegünk van : A fiatal felnőttek és a kiégés Budapest : Athenaeum, 2021

Chapman, Gary - Philo, Jolene - Füstös Erika, J.: Korlátlan szeretet : Hogyan segít az 5 szeretetnyelv a sajátos igényű gyermekkel élő családban Budapest : Harmat, 2021

Bartos Éva: Gondolatok a silent book alkalmazási lehetőségeiről - a fejlesztő biblioterápia nézőpontjából In: Szöveg nélküli képkönyvek : Elmélet és gyakorlat / szerk. Goda Beatrix, Péterfi Rita ; [ill. Máray Mariann] ; [közread. az] Oktatási Hivatal Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. - [Budapest] : OH OPKM, 2021. - 103-110. p.

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Dezső Renáta Anna: Többszörösen vitatott többszörös intelligenciák In: Tudásmenedzsment 22. 1. 2021. - 94-110. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM211031_1_0.pdf#page=95

Bacher-Tuli Andrea: Új megközelítések a történelemtanításban : a differenciálás lehetőségei In: Új Pedagógiai Szemle 71. 7-8. 2021. - 95-125. p. URL: https://upszonline.hu/index.php?article=710708013

Hild Gabriella - Berta Anikó - Németh Tímea: „Kicsit beszélek magyarul, kérem röviden válaszoljon.” : esettanulmány három, Magyarországon tanuló külföldi orvostanhallgatóval In: Tudásmenedzsment 22. 2. 2021. - 20-36. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TM2021_22_2.pdf#page=21

Új idők, új utak, régi cél Sárospatak : MBE, 2021


Régebbi listák: 1. hét   50. hét   49. hét