Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 18. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Gereben Ferencné: A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 43. Országos Szakmai Konferenciája Mohács, 2015. június 25-27. In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 331-359. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_331-359.pdf

Tóth Tamara: Mesés terek In: Híd 79. 11. 2015. - 71-74. p. URL: http://epa.oszk.hu/01000/01014/00130/pdf/EPA01014_hid_2015_11_071-074.pdf

Góli Kornélia: A kislány, aki mindenkit szeretett In: Híd 79. 11. 2015. - 75-78. p. URL: http://epa.oszk.hu/01000/01014/00130/pdf/EPA01014_hid_2015_11_075-078.pdf

Németh Tünde - Daritsné Rajzó Éva - Jánosiné Kakuk Sarolta - Prónay Beáta - Danis Ildikó: A szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció tevékenységének megjelenése és integratív szemlélete a pedagógiai szakszolgálat egyes területein : a lelki egészségvédelem lehetőségei a korai időszakban In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 91-108. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_091-108.pdf

Dániel Botond: Diáktanácsok : a középiskolások önszerveződéséről In: Korunk 27. 5. 2016. - 34-40. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00547/pdf/EPA00458_korunk_2016_05_034-040.pdf

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Baranyai Kamilla: Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola logopédiai tagozatának 10 éves jubileuma In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 313-320. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_313-320.pdf

Bank Éva: Pszichés és viselkedési problémák megjelenése enyhén értelmi fogyatékos gyermekek körében In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 15-30. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_015-030.pdf

Csányi Yvonne: Gisela Batliner: Hallássérült gyermekek játékos fejlesztése (Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördem: Ein Elternbuch zum frühen Hör-und Spracherwerb). Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2013. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 84-85. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_084-085.pdf

Németh Tünde - Daritsné Rajzó Éva - Jánosiné Kakuk Sarolta - Prónay Beáta - Danis Ildikó: A szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció tevékenységének megjelenése és integratív szemlélete a pedagógiai szakszolgálat egyes területein : a lelki egészségvédelem lehetőségei a korai időszakban In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 91-108. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_091-108.pdf

Szekeresné Herbai Erika - Szekeres Ágota: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket integráló "jó" és "rossz" közösségek összehasonlítása In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 149-167. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_149-167.pdf

Nagy Júlia: Új szakmai szerep: a gyógypedagógiai koordinátor : egy terepi jelenlétet kívánó, gyakorlatcentrikus szakmai és képzési modell vázlata In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 216-232. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_216-232.pdf

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Farkasné Gönczi Rita: Józsa Krisztián: A számolás fejlesztése 4-8 éves életkorban. Szeged: Mozaik, 2014. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 321-322. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_321-322.pdf

Farkasné Gönczi Rita: Vargáné Molnár Márta, Höfflerné Pénzes Éva, Szenczi -Velkey Beáta: A kognitív képességek fejlesztésének módszertana. Budapest: ELTE BGGY, 2012. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 322-323. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_322-323.pdf

Láz Csabáné - Dékány Judit: A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat (DPV) és a Test Diagnostique des Compétences de Base en Mathéma (TEDI-MATH) gyógypedagógiai szempontú összehasonlítása : 4. rész In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 31-54. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_031-054.pdf

Abonyi-Tóth Andor: Akadálymentes elektronikus tananyagok fejlesztésének módszertani és technikai kérdései In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 55-66. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_055-066.pdf

Horváth Zsuzsanna: Egy pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás alkalom bemutatása halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott fiatalokkal In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 138-142. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_138-142.pdf

Farkasné Gönczi Rita: Fazekasné dr. Fenyvesi Margit: Orientációs képességek fejlesztésének módszertana. Elektronikus tananyag. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar. In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 243. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_143.pdf

Bodó Márta: A katolikus diákszínjátszás közösségépítő ereje Erdélyben In: Korunk 27. 5. 2016. - 71-77. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00547/pdf/EPA00458_korunk_2016_05_071-077.pdf

Gőblné Lombos Hanna: Ötödik osztályos diszlexiás tanulók szociális beilleszkedésének vizsgálata a pedagógusok integrációval kapcsolatos attitűdjének tükrében In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 168-178. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_168-178.pdf

Sztahó Dávid - Vicsi Klára: Prozódia Oktatóprogram (POP) a kiejtés oktatásának szolgálatában In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 243-254. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_243-254.pdf

Gereben Ferencné: Megemlékezés In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 255. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_255.pdf

Baka L. Patrik: A szlovákiai magyar irodalomtanítás legújabb perspektívái In: Iskolakultúra 26. 6. 2016. - 103-114. p.

Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában Budapest : Hungarovox, 2016

4. Neveléstörténet

Bodó Márta: A katolikus diákszínjátszás közösségépítő ereje Erdélyben In: Korunk 27. 5. 2016. - 71-77. p. URL: http://epa.oszk.hu/00400/00458/00547/pdf/EPA00458_korunk_2016_05_071-077.pdf

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Aporfi László - Áment Márton: A pedagógus Aporfi házaspár : Egy házaspár élete és hitvallása a pedagógus pályáról [Gencsapáti] : Szülőföld Kvk., 2015

Lányiné Engelmayer Ágnes: Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flórára emlékezünk születésének 110. és halálának 20. évfordulója alkalmából In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 305-312. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_305-312.pdf

Gráberné Bősze Klára: Rupp Kornél tanári pályája és a Tanulók Lapja létrehozása In: Könyv és Nevelés 18. 2. 2016. - 35-49. p.

Németi Zsuzsa: Budai László : A nyelvekkel és nyelvkönyveivel bűvölő [Budapest] : Publio, 2015

Lányiné Engelmayer Ágnes: Dr. Pálhegyi Ferenc In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 145-147. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_145-147.pdf

Prónay Beáta: Búcsú Pálhegyi Ferenctől In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 144-145. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_144-145.pdf

Nagy Júlia: Új szakmai szerep: a gyógypedagógiai koordinátor : egy terepi jelenlétet kívánó, gyakorlatcentrikus szakmai és képzési modell vázlata In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 216-232. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_216-232.pdf

Varsányi Lászlóné Ecsedy Annamária: "Mindig mindent jó kedvvel csináltam" In: Parlando 6. 2016. URL: http://www.parlando.hu/2016/2016-6/Mindig_mindent.htm

6. Gyógypedagógia, SNI

Pongrácz Kornélia: Tanulók fogyatékossággal élő társakkal szembeni attitűdjének vizsgálata In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 290-304. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_290-304.pdf

Baranyai Kamilla: Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola logopédiai tagozatának 10 éves jubileuma In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 313-320. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_313-320.pdf

Farkasné Gönczi Rita: Vargáné Molnár Márta, Höfflerné Pénzes Éva, Szenczi -Velkey Beáta: A kognitív képességek fejlesztésének módszertana. Budapest: ELTE BGGY, 2012. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 322-323. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_322-323.pdf

Schiffer Csilla: Beszámoló a gyógypedagógia lisszaboni világkongresszusáról - ISEC 2015 In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 324-326. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_324-326.pdf

Gereben Ferencné: A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 43. Országos Szakmai Konferenciája Mohács, 2015. június 25-27. In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 331-359. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_331-359.pdf

Stefanik Krisztina - Vásárhelyi Nóra: Ha már csinálom, akkor tudom is? : Autizmusspecifikus terápiák ismerete autizmusellátásban dolgozó szakemberek körében In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 1-14. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_001-014.pdf

Bank Éva: Pszichés és viselkedési problémák megjelenése enyhén értelmi fogyatékos gyermekek körében In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 15-30. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_015-030.pdf

Láz Csabáné - Dékány Judit: A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat (DPV) és a Test Diagnostique des Compétences de Base en Mathéma (TEDI-MATH) gyógypedagógiai szempontú összehasonlítása : 4. rész In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 31-54. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_031-054.pdf

Abonyi-Tóth Andor: Akadálymentes elektronikus tananyagok fejlesztésének módszertani és technikai kérdései In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 55-66. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_055-066.pdf

Rosta Katalin - Pál Dániel Levente: Egy tudományos lap nyolc éve - A Gyógypedagógiai Szemle története 2008 és 2016 között In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 67-83. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_067-083.pdf

Csányi Yvonne: Gisela Batliner: Hallássérült gyermekek játékos fejlesztése (Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördem: Ein Elternbuch zum frühen Hör-und Spracherwerb). Ernst Reinhardt Verlag, München, Basel, 2013. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 84-85. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_084-085.pdf

Lőrincz Borbála - Pajor Emese: Általános testalkati és kondicionális jellemzők a Vakok Általános Iskolájában és Speciális Szakiskolájában tanuló 10-17 éves látássérült diákok motoros képességeinek tükrében In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 122-137. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_122-137.pdf

Horváth Zsuzsanna: Egy pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás alkalom bemutatása halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott fiatalokkal In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 138-142. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_138-142.pdf

Szekeresné Herbai Erika - Szekeres Ágota: Enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket integráló "jó" és "rossz" közösségek összehasonlítása In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 149-167. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_149-167.pdf

Gőblné Lombos Hanna: Ötödik osztályos diszlexiás tanulók szociális beilleszkedésének vizsgálata a pedagógusok integrációval kapcsolatos attitűdjének tükrében In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 168-178. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_168-178.pdf

Pajor Emese: Súlyos fokú látássérülés és autizmus spektrumzavar In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 179-194. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_179-194.pdf

Rohár Alexandra: Down-szindrómás személyek nyelvi képessége In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 195-215. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_195-215.pdf

Nagy Júlia: Új szakmai szerep: a gyógypedagógiai koordinátor : egy terepi jelenlétet kívánó, gyakorlatcentrikus szakmai és képzési modell vázlata In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 216-232. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_216-232.pdf

Sztahó Dávid - Vicsi Klára: Prozódia Oktatóprogram (POP) a kiejtés oktatásának szolgálatában In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 243-254. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_243-254.pdf

Forray R. Katalin: Reziliencia a cigány, roma hallgatók körében In: Oktatás és fenntarthatóság / szerk. Fehérvári Anikó [et al.]. - Budapest : M. Nevelés- és Oktatáskutatók Egyes., 2016. - 171-181. p.

7. Pszichológia

Pongrácz Kornélia: Tanulók fogyatékossággal élő társakkal szembeni attitűdjének vizsgálata In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 290-304. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_290-304.pdf

Stefanik Krisztina - Vásárhelyi Nóra: Ha már csinálom, akkor tudom is? : Autizmusspecifikus terápiák ismerete autizmusellátásban dolgozó szakemberek körében In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 1-14. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_001-014.pdf

Láz Csabáné - Dékány Judit: A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat (DPV) és a Test Diagnostique des Compétences de Base en Mathéma (TEDI-MATH) gyógypedagógiai szempontú összehasonlítása : 4. rész In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 1. 2016. - 31-54. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00071/pdf/EPA03047_gyosze_2016_1_031-054.pdf

Gőblné Lombos Hanna: Ötödik osztályos diszlexiás tanulók szociális beilleszkedésének vizsgálata a pedagógusok integrációval kapcsolatos attitűdjének tükrében In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 168-178. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_168-178.pdf

Rohár Alexandra: Down-szindrómás személyek nyelvi képessége In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 195-215. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_195-215.pdf

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Schiffer Csilla: A nevelés- és oktatáskutatók európai konferenciája Budapesten In: Gyógypedagógiai Szemle 43. 4. 2015. - 327-329. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00070/pdf/EPA03047_gyosze_2015_4_327-329.pdf

Tóth Tamara: Mesés terek In: Híd 79. 11. 2015. - 71-74. p. URL: http://epa.oszk.hu/01000/01014/00130/pdf/EPA01014_hid_2015_11_071-074.pdf


Régebbi listák: 17. hét   16. hét   15. hét