Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 30. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Héjj Andreas: Ha vágytanárainkat választhatnánk : egy empirikus vizsgálat arról, mitől jó egy tanár In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 127-133. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XXI_evf_Kulonszam.pdf#page=127

Asztalos Andrea: Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az értékeléssel kapcsolatban In: Parlando 3. 2021. URL: https://ppk.elte.hu/dstore/document/388/doktorjel%C3%B6lt_Asztalos%20Andrea_doktori%20disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf

Új katolikus egyetem Egerben In: Új Ember 72. 19. 2021. - 5. p. URL: https://ujember.hu/az-uj-ember-majus-9-ei-szama/#more-69252

Erdészné Nagy Éva: Keresztúri iskolapélda : beszélgetés Erdészné Nagy Éva igazgatónővel In: Evangélikus Élet 86. 17-18. 2021. - 30-31. p.

Kiss Tamás: Illeszkedő korszellem : Szent Margit Gimnázium tornacsarnoka, Budapest In: Régi-Új Magyar Építőművészet 20. 6. 2020. - 30-33. p.

Hadik András: Puritán, illeszkedő célszerűség : a Szentendrei Ferences Gimnázium igazgatási épülete In: Régi-Új Magyar Építőművészet 20. 6. 2020. - 48-50. p.

Nagy Erzsébet: A köznevelési intézményekben foglalkoztatottak 2021. évi illetménye és pótlékai In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 2. 2021. - 2-8. p.

Vass Katalin: Egy jó tanács mindig jól jön! - szaktanácsadó hálózat a pedagógusok szolgálatában In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 2. 2021. - 28-35. p.

Farkas Ildikó: A köznevelést is érintő jogszabályok és jogszabályváltozások - 2021 In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 3. 2021. - 2-5. p.

Farkas Ildikó: A kiskorú veszélyeztetése az óvodában In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 3. 2021. - 14-20. p.

Farkas Ildikó: Az óvodai nevelést érintő, a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt elrendelt rendkívüli intézkedések In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 4. 2021. - 2-4. p.

Farkas Ildikó: Az óvodákat is érintő, új jogszabályváltozások - 2021. április In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 4. 2021. - 5-8. p.

Farkas Ildikó: A kötelező felvételt biztosító óvoda - 2021 In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 4. 2021. - 9-15. p.

Bakonyi Anna - Kosztel Krisztina: Az óvoda belső és külső kapcsolatrendszere a COVID időszakában In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 4. 2021. - 26-39. p.

Vargáné Nagy Anikó - Pálfi Sándor: Gyermeki jogok és szükségletek az alapprogram tükrében In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 13-15. p.

Bartha Csilla: Van egy óvoda Csepelen, ahol elsősorban a szeretet nevel, és a segítőszándék vezérel... : 2. rész : a Majd Megnövök Baptista Óvoda In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 27-29. p.

A legkisebbek is visszavágynak az óvodába In: Pedagógusok Lapja 77. 5. 2021. - 3-5. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-05/

Bán Mihály: Kettős kattintás In: Pedagógusok Lapja 77. 5. 2021. - 9. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-05/

A tanárok nagy többsége ellenzi az iskolanyitást In: Pedagógusok Lapja 77. 5. 2021. - 10-11. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-05/

Újranyitás a közoktatásban : 1. rész In: Pedagógusok Lapja 77. 5. 2021. - 12-13. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-05/

Bíró Endre: Bilincs vagy kilincs?! : Joghasználat, jogalkalmazás a köznevelésben : A gyerekek, diákok, szülők és a pedagógusok jogairól az iskolában, óvodában, kollégiumban : A SaNyI és BaTMaN gyerekek, tanulók külön jogairól : Jogpedagógia Budapest : Jogismeret Alapítvány, 2019

Jövő évi költségvetés - hátralépés az oktatásban In: Pedagógusok Lapja 77. 6. 2021. - 7-8. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-01-06/

Palotás József: Ahogyan a PSZ előre jelezte : ismét módosítani kell a szakképzési törvényt In: Pedagógusok Lapja 77. 6. 2021. - 8-9. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-01-06/

Újranyitás a közoktatásban : 2. rész In: Pedagógusok Lapja 77. 6. 2021. - 14-15. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-01-06/

Farkas Ildikó: Egyenlőségi kérdések az iskolában In: Intézményvezetői Tanácsadó 14. 6. 2021. - 9-20. p.

Petőné Vígh Katalin: Az óvodai nevelést szabályozó dokumentumok In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 289-318. p.

Henzsel Nóra: Jogszabályváltozások a gyermekvédelemben In: Iskolaszolga 31. 6. 2021. - 33-37. p.

Klész Tibor: Szakképzési, felnőttképzési törvénymódosítások In: Iskolaszolga 31. 6. 2021. - 58-64. p.

Farkas Ildikó: Az általános iskolai felvétel 2021 In: Iskolaszolga 31. 7. 2021. - 2-16. p.

Klész Tibor: A gazdasági kamara szakképzési feladatai In: Iskolaszolga 31. 7. 2021. - 47-59. p.

Klész Tibor: Szakképzési, felnőttképzési törvénymódosítások : 2. rész In: Iskolaszolga 31. 7. 2021. - 60-64. p.

Farkas Ildikó: Fontos köznevelési jogaszbályváltozások - 2021 április In: Iskolaszolga 31. 8. 2021. - 7-15. p.

Farkas Ildikó: Az alapvető jogok biztosának jelentése a tankötelezettség hatéves korban történő megkezdésével kapcsolatosan 2021 In: Iskolaszolga 31. 8. 2021. - 36-46. p.

Klész Tibor: A szakképzés új finanszírozásának keretei In: Iskolaszolga 31. 8. 2021. - 47-58. p.

Farkas Ildikó: Az iskolai vizsgák 2021-ben In: Iskolaszolga 31. 9. 2021. - 6-39. p.

Klész Tibor: A tanulói juttatások a szakképzésben : 1. rész In: Iskolaszolga 31. 9. 2021. - 68-72. p.

Nagy Krisztina, D.: Az iskolai jóllét értelmezésének és modellezésének lehetőségei In: Magyar Pedagógia 120. 2. 2020. - 123-148. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/DNagy_MPed20202.pdf

Kerényi Mária: Az AKG egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 2. 2021. - 26-30. p.

Kerényi Mária: A Kincskereső Iskola egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 4. 2021. - 12-17. p.

Mona Tamásné: Évzáró mozaik In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 6. 2021. - 40-45. p.

Tengely Adrienn: Az iskolán kívüli népművelés kérdése az 1931-es és az 1942-es egri egyházmegyei zsinaton In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 45-50. p.

Dobos Orsolya: Egy harmincéves modern alternatív iskola gyökerei In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 75-81. p.

Bíró Endre: Bilincs vagy kilincs?! : Joghasználat, jogalkalmazás a köznevelésben : A gyerekek, diákok, szülők és a pedagógusok jogairól az iskolában, óvodában, kollégiumban : A SaNyI és BaTMaN gyerekek, tanulók külön jogairól : Jogpedagógia Budapest : Jogismeret Alapítvány, 2021

Feng, Siyuan: The evolution of shadow education in China : from emergence to capitalisation In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 11. 2. 2021. - 89-100. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/063/11/2/article-p89.xml

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Cooper, Alistair - Redfern, Sheila - Gócs Viktor: Reflektív nevelés : Útmutató a gyermek belső történetének megértéséhez Budapest : Oriold és Tsa, [2020]

Tóth-Farkas Renáta - Táncsics Judit - Ráduly Csaba: Játssz, mesélj és figyelj! : [Játékalapú gyermeknevelés a Plukkido módszerével] : [Praktikus gyakorlatokkal és napi rutint segítő mesékkel] [Budapest] : Móra, cop. 2020

Melis Orsolya Kinga: Éneklő ifjúság ismét? : a mindennapos éneklés lehetőségei az iskolában In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Melis_Orsolya_Kinga.pdf

Molnár Keri Edit: Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelv-tanulás összefüggéseiben In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban : A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete / [főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig]. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2020. - 248-256. p.

Wipfler, Patty - Schore, Tosha - Marczin Orsolya: Hallgasd meg! : öt egyszerű eszköz a gyereknevelés mindennapos kihívásaihoz Budapest : HVG Kv., 2021

Hornyán Anna: Konfliktuskezelés : az óvodában alkalmazható hatékony konfliktuskezelési módszerek szubjektív ötlettára Budapest : Sprint Kft., 2020

Fabinyi Tamás: Andorka Rudolf öröksége : kilencven éve született az egyházhoz mindvégig hű szociológusprofesszor In: Evangélikus Élet 86. 17-18. 2021. - 19-21. p.

Bakonyi Anna: Egyedi óvodapedagógiai programok alakulása és változásai Magyarországon In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 2. 2021. - 36-48. p.

Farkas Ildikó: A kiskorú veszélyeztetése az óvodában In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 3. 2021. - 14-20. p.

Karczewicz Ágnes: Gyerekjátékok az udvarra In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 3. 2021. - 28-36. p.

Farkas Ildikó: Az óvodai nevelést érintő, a COVID-19 járvány harmadik hulláma miatt elrendelt rendkívüli intézkedések In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 4. 2021. - 2-4. p.

Farkas Ildikó: Az óvodákat is érintő, új jogszabályváltozások - 2021. április In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 4. 2021. - 5-8. p.

Lipták Mónika Zoé - Tarkó Klára: Hétköznapi egészségfogalom –Tévképzetek, naiv elméletek, mítoszok vagy laikus értelmezések In: Magyar Pedagógia 120. 1. 2020. - 33-46. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Liptak_MPed20201.pdf

Nógrádi Csilla: A szabadság ára : a család: ahol az énhatáraink kialakulnak In: HVG Extra Pszichológia 1. 2021. - 50-53. p.

Orosz Katalin: Akit megértenek, azt szeretik In: HVG Extra Pszichológia 1. 2021. - 54-56. p.

Héjja Edit: Szárnyakat adni In: HVG Extra Pszichológia 1. 2021. - 58-59. p.

Léder László: Emelj át a küszöbön! In: HVG Extra Pszichológia 1. 2021. - 60-61. p.

Kollár Attiláné: "Maradj otthon!" : 2. rész : heti témánk: Madarak és fák napja In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 8-9. p.

Czinkiné Mészáros Krisztina: Tanösvény az óvodaudvaron In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. -10-12. p

Vargáné Nagy Anikó - Pálfi Sándor: Gyermeki jogok és szükségletek az alapprogram tükrében In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 13-15. p.

Batancs Enikő: Participáció az óvodában In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 18-19. p.

Pásztor Ágnes: Szepi, a földönkívüli kalandjai az Albertfalvai Óvodában In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 20-23. p.

Szántóné Papp Judit - Halicsné Jenei Zsuzsa: "Indulj el egy úton, én is egy másikon..." - avagy egy testi-kinesztetikus tehetséggondozást végző hagyományos értékek átadását képviselő óvodapedagógus tevékenysége a mindennapokban : 2. rész In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 24-26. p.

Bartha Csilla: Van egy óvoda Csepelen, ahol elsősorban a szeretet nevel, és a segítőszándék vezérel... : 2. rész : a Majd Megnövök Baptista Óvoda In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 27-29. p.

Pivókné Gajdár Klára: Elkészült at Óvodák Országos Közösségének (ÓVOK) az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról (ÓNOAP) 2020-ban indított országos vizsgálatának záró dokumentuma In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 30-31. p.

A legkisebbek is visszavágynak az óvodába In: Pedagógusok Lapja 77. 5. 2021. - 3-5. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-05/

Újranyitás a közoktatásban : 1. rész In: Pedagógusok Lapja 77. 5. 2021. - 12-13. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-05/

- Tavasz - nyár , 2021

Sharma, Prasun: An analytical review of cross cultural child-rearing and care practices : a special reference to India In: Central European Journal of Educational Research 2. 3. 2020. - 7-18. p. URL: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/8525/7762

Bernhardt Renáta: A nevelés fogalma, alapelvei és funkciói In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 9-37. p.

Szabadi Edit: A nevelés célja, feladatai In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 38-79. p.

Petőné Vígh Katalin: Az óvodai élet tevékenységformái és személyiségfejlesztő hatásuk In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 80-122. p.

Körmöci Katalin: Az óvodai nevelés módszertani alapvetései In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 123-150. p.

Bakonyi Anna: A diverzitás mint érték In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 151-166. p.

Bús Éva: Kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelése az óvodában In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 167-208. p.

Bernhardt Renáta: A család mint laikus, de kompetens nevelés színtere In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 209-245. p.

Körmöci Katalin: Az átmenetek óvodapedagógiai kérdései In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 246-264. p.

Henzsel Nóra: Jogszabályváltozások a gyermekvédelemben In: Iskolaszolga 31. 6. 2021. - 33-37. p.

Kappanyos Ilona: Zománc fürdőkád és fateknő : csecsmőfürdetési tanácsok a 20. század eleji magyr gyermekápolási irodalomban In: Korall 22. 83. 2021. - 59-83. p.

Vámos Gabriella: Gyermekek és fiatalok egészségnevelése az 1960-as évektől az 1980-as évekig In: Korall 22. 83. 2021. - 152-168. p.

Martin Jánosné: Nyelvi hidak építése - nemzetközi partnerségi projekt In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 3. 2021. - 2-12. p.

Gerencsér Beáta: Mura-menti River'scool füzete kis felfedezőknek : Foglalkoztató füzet alsó tagozatosok számára Csopak : Balaton-felvidéki Nemz. Park Ig., 2019

Vedd kézbe a jövőt! : Fenntarthatósági kiskönyv [Budapest] : Forstag Kft., cop. 2019

Parlagfű kisokos : Foglalkoztató füzet gyerekeknek [Budapest] : NÉBIH NTAI, 2019

(T)edd ne (t)edd! : Tesztfüzet [Budapest] : Forstag Kft., [2019]

Állampolgári kalauz solti fiatalok számára [Budapest] : Fort-Inn Kft., 2020 cop. 2018

Munkafüzet ovisoknak Kaposvár : Rippl-Rónai M. Hatókörű Vár. Múz., 2020

Tanulói szükségletek - nevelői válaszok I-II. Győr : Széchenyi I. Egy. ACSJK, 2020

Turós Mátyás: Az iskolai szocializáció hatékonyságának mérése történeti megközelítésben In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 63-73. p.

Steiner, Rudolf: Gazdaság és szociális hármas tagozódás a Waldorf-iskola tantervében : Paradoxien írássorozatok Budapest : Európai Közép Alapítvány, 2021

Kulcsár Mihályné: Kisgyermek nevelés, korai fejlesztés [Bicske] : [Kulcsár M.-né], [2021]

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Márkus Edina - Herczegh Judit: A DEXARTA-kutatás szolgáltatói oldalának vizsgálata In: Művészeti körkép : Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről / [szerk. Váradi Judit] ; [közread. az MMA MMKI]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020. - 171-185. p.

Farmosi István: Mozgásfejlődés Budapest : Flaccus, 2021

Antal-Lundström Ilona: Megújuló ének-zeneórák : 4. rész : a fejlesztő zenepedagógia feladata és taneszközeinek hatása In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Antal-Lundstrom_Ilona.pdf

Kovács Ilona: Szolfézs és történelem In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Kovacs_Ilona-Szolfezs_es_tortenelem.htm

Horváth Ágnes: Tanulás – improvizáció – alkotás : kreatív zenei műhely és innovatív szemléletű zeneelmélet-oktatás az ELTE-n In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Horvath_Agnes.pdf

Melis Orsolya Kinga: Éneklő ifjúság ismét? : a mindennapos éneklés lehetőségei az iskolában In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Melis_Orsolya_Kinga.pdf

Dudás Eleonóra - Csontosné Buzás Zsuzsa: Felső tagozatos tanulók hangszerismeretének vizsgálata online környezetben In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Dudas_Eleonora-Buzas_Zsuzsa.pdf

Danguly Tünde: Online? komolyan? zenét? : online oktatás a zeneművészeti oktatásban In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Danguly_Tunde.pdf

Szedmák Borbála - Szabó Zsolt Roland: Digitális megoldások a zeneoktatás terén - fókuszban a csellóoktatás In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Szedmak_Borbala-Szabo_Roland.pdf

Asztalos Andrea: Az általános iskolai ének-zene tanárok, tanítók gondolkodása a gyerekek zenei képességeinek fejlesztésével, a tanítással és az értékeléssel kapcsolatban In: Parlando 3. 2021. URL: https://ppk.elte.hu/dstore/document/388/doktorjel%C3%B6lt_Asztalos%20Andrea_doktori%20disszert%C3%A1ci%C3%B3.pdf

Ferencziné Ács Ildikó: Nyíregyházi modell : „a zene/zenélés tanítása” In: Parlando 3. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-3/Ferenczine-Acs_Ildiko.pdf

Lehotka Ildikó: Az ének-zene tantárgy helyzete napjainkban - a szakértők szemével In: Parlando 3. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-3/Lehotka_Ildiko_interjuelemzes.pdf

Lehotka Ildikó: Az ének-zene tantárgy zenehallgatási szakasza a 2012-es Nemzeti Alaptanterv, a kerettantervek, az ének-zene tankönyvek és a hanghordozók tükrében : In: Parlando 3. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-3/Lehotka_Ildiko.pdf

Szakter Zsuzsa: Az idegennyelvi kommunkáció fejlesztése : A spontán szabad beszélgetés módszeréről In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban : A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete / [főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig]. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2020. - 257-266. p.

Gyuris Edit: Kommunikációfejlesztés az alsó tagozatos németnyelv-órán a drámapedagógia eszközeivel In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban : A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete / [főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig]. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2020. - 267-278. p.

Mester Réka: A "szatellitgeneráció" német nyelvtani kompetenciái In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban : A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete / [főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig]. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2020. - 279-289. p.

Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban : A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete / [főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig]. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2020. - 310-321. p.

Dejcsics Konrád: Nem kell elnézést kérned, hogy meg fogod szúrni az ellenfeled : interjú Dejcsics benzés szerzetessel In: Új Ember 72. 19. 2021. - 1, 9. p. URL: https://ujember.hu/az-uj-ember-majus-9-ei-szama/#more-69252

Tollár Ivett: János vitéz – 14. rész In: Taní-tani 20. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/janos_vitez_14_resz

Nagy Erzsébet: A köznevelési intézményekben foglalkoztatottak 2021. évi illetménye és pótlékai In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 2. 2021. - 2-8. p.

Villányi Györgyné: Szakmai tudás és elköteleződés szükségessége a hatékony óvodai nevelés folymatában In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 3. 2021. - 21-27. p.

Szántóné Papp Judit - Halicsné Jenei Zsuzsa: "Indulj el egy úton, én is egy másikon..." - avagy egy testi-kinesztetikus tehetséggondozást végző hagyományos értékek átadását képviselő óvodapedagógus tevékenysége a mindennapokban : 2. rész In: Óvodai nevelés 74. 5. 2021. - 24-26. p.

Hódi Ágnes - Tóth Edit - Németh Mária, B.: Mese, plakát vagy táblázat? : 2–8. évfolyamos tanulók szövegértésének jellemzése szövegformák és olvasási műveletek mentén In: Magyar Pedagógia 120. 1. 2020. - 71-90. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Hodi_MPed20201.pdf

A tanárok nagy többsége ellenzi az iskolanyitást In: Pedagógusok Lapja 77. 5. 2021. - 10-11. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-05/

Kálmán Klára: Health awareness and study performancein public educational type sports schools In: Central European Journal of Educational Research 3. 1. 2021. - 134-136. p. URL: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/9363/8406

Palotás József: Ahogyan a PSZ előre jelezte : ismét módosítani kell a szakképzési törvényt In: Pedagógusok Lapja 77. 6. 2021. - 8-9. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-01-06/

Változnak az érettségi követelményei a 2023-24-es tanévtől In: Pedagógusok Lapja 77. 6. 2021. - 16-17. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-01-06/

Körmöci Katalin: Az átmenetek óvodapedagógiai kérdései In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 246-264. p.

Szent-Gály Viola: Pályakezdéstől az innovációig In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 265-288. p.

Klész Tibor: Szakképzési, felnőttképzési törvénymódosítások In: Iskolaszolga 31. 6. 2021. - 58-64. p.

Klész Tibor: A gazdasági kamara szakképzési feladatai In: Iskolaszolga 31. 7. 2021. - 47-59. p.

Klész Tibor: Szakképzési, felnőttképzési törvénymódosítások : 2. rész In: Iskolaszolga 31. 7. 2021. - 60-64. p.

Farkas Ildikó: Fontos köznevelési jogaszbályváltozások - 2021 április In: Iskolaszolga 31. 8. 2021. - 7-15. p.

Klész Tibor: A szakképzés új finanszírozásának keretei In: Iskolaszolga 31. 8. 2021. - 47-58. p.

Farkas Ildikó: Az iskolai vizsgák 2021-ben In: Iskolaszolga 31. 9. 2021. - 6-39. p.

Klész Tibor: A tanulói juttatások a szakképzésben : 1. rész In: Iskolaszolga 31. 9. 2021. - 68-72. p.

Húsvéti móka : Játékos foglalkoztató gyerekeknek : Több mint 60 db matrica, társasjátékkal Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020 : Szalay Kv.

Lámaságok : Játékos foglalkoztató gyerekeknek : Több mint 60 db matrica, társasjátékkal Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2019 : Szalay Kv.

Dinóka móka : Játékos foglalkoztató gyerekeknek : Több mint 100 db matrica, társasjátékkal Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020 : Szalay Kv.

Szuper szafari : Kalandos gyerekrejtvények : 70 db matricával Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2019 : Szalay Kv.

Vagány verdák : Kalandos gyerekrejtvények : 70 db matricával Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020 : Szalay Kv.

Játékos járművek : Kalandos gyerekrejtvények : 70 db matricával Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2019 : Szalay Kv.

Készülünk a húsvétra : Játékos foglalkoztató kicsiknek : Több mint 60 db matrica Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021 : Szalay Kv.

Gépek a farmon : Munkában a traktorok Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021 : Szalay Kv.

Kiss Csaba - Zsolnai Virág - Nagy Mária: Óriás munkagépek : Ragaszd be a nagy matricákat! Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2019 : Szalay Kv.

Szabó Zsolt: Óriás dinoszauruszok : Ragaszd be a nagy matricákat! Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2019 : Szalay Kv.

Kedvenc járműves kifestőm : Játékos mondókákkal, nagy matricákkal Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020 : Szalay Kv.

Közmondások kifestője : Több mint 60 db matricával Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2020 : Szalay Kv.

Fülöo Márta - Gordon Győry János: Árnyékoktatás és verseny –magyar középiskolások és egyetemisták nézetei az ányékoktatás és a verseny kapcsolatáról In: Magyar Pedagógia 120. 2. 2020. - 93-121. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Fulop_MPed20202.pdf

Kádár Sheila - Kedei Hanna Boróka - Szabó Szidónia: Búzásbesnyő lámpása: Rátoni János In: Művelődés 74. 6. 2021. - 23-31. p.

Genetika-200 1. & 2. : Nemzetközi diák-tudományos vetélkedő (2019-2020) és webinárium (2020.03.12.) Balatonfüred [etc.] : [Szabó T. E. A.], 2020 URL: http://mek.oszk.hu/20700/20763/20763.pdf

Nagyné Béres Andrea: Az értékelési módszerek felülvizsgálata az iskolai tentervek tükrében In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 2. 2021. - 2-13. p.

Martin Jánosné: Egymástól tanulunk - Nemzetközi partnerségi projekt In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 2. 2021. - 14-25. p.

Kerényi Mária: Az AKG egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 2. 2021. - 26-30. p.

Martin Jánosné: Nyelvi hidak építése - nemzetközi partnerségi projekt In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 3. 2021. - 2-12. p.

Szuper csajok : Kalandos gyerekrejtvények : Több mint 200 db matricával Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021 : Szalay Kv.

Kerényi Mária: Menteni a menthetetlent In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 3. 2021. - 13-19. p.

Unikornis pindúrok : Kalandos foglakoztató : Több mint 160 db matricával Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021 : Szalay Kv.

Kerényi Mária: A Kincskereső Iskola egyedi megoldásai In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 4. 2021. - 12-17. p.

Fantasztikus kalandok : Szuper rejtvények : Több mint 200 db matricával Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021 : Szalay Kv.

Cukiságok a farmon : Több mint 70 db matricával Kisújszállás : Pannon-Literatúra, 2021 : Szalay Kv.

Martin Jánosné: Csak játszunk! - koncentráció és problémamegoldás In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 4. 2021. - 23-31. p.

Demeter László: A természettudományos tantárgyak összevont képzése és oktatása : 1. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 4. 2021. - 45-48. p.

Martin Jánosné: Kooperatív tanulás - egyéni értékelés In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 5. 2021. - 2-7. p.

Mona Tamásné: Érettségi "vizsgálat" In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 5. 2021. - 8-15. p.

Demeter László: A természettudományos tantárgyak összevont képzése és oktatása : 2. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 5. 2021. - 24-46. p.

Demeter László: Természetismeret az online térben In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 6. 2021. - 2-20. p.

Lányi András: Milyen lesz a jövő? : beszélgetés Lányi Andrással In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 6. 2021. - 21-24. p.

Lapozga-Tó : Játékos ismeretterjesztő feladatok általános iskolák alsós tanulói számára Poroszló : Tisza-tavi Ökocentrum, [2021]

Suba Eszter: Őskori túlélőkalauz : 5-7 év Budapest : MNM, 2019

Biricz Dóra: Segítség! Elvesztem Pannóniában! : 5-7 év Budapest : MNM, 2019

MobileKids : A Daimler initiative : Modul 1, modul 2 [Budapest] : KTI Nonprofit Kft., [2019]

MobileKids : A Daimler initiative : Modul 3, modul 4 [Budapest] : KTI Nonprofit Kft., [2019]

Munkafüzet ovisoknak Kaposvár : Rippl-Rónai M. Hatókörű Vár. Múz., 2020

Tengely Adrienn: Az iskolán kívüli népművelés kérdése az 1931-es és az 1942-es egri egyházmegyei zsinaton In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 45-50. p.

Nagy Emese, K.: A tanulói státuszhelyzet hatása az iskolai teljesítményre In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 83-100. p.

Orgoványi-Gajdos Judit: A pedagóguspálya tagolása, a pedagógusok szakmai életútgörbéje In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 101-110. p.

Zagyváné Szűcs Ida: A pedagógusok szakmai önértékelésének vizsgálata Eger : Líceum K., 2020

Szegedi Innovatív Informatika Verseny 2021 : A Szegedi Tudományegyetem informatika versenye középiskolásoknak : SZI2V [Szeged] : SZTE TTIK Informatikai Intézet, [2021]

Szegedi Innovatív Informatika Verseny 2019 : A Szegedi Tudományegyetem informatika versenye középiskolásoknak : SZI2V [Szeged] : SZTE TTIK Informatikai Intézet, [2019]

Steiner, Rudolf: Gazdaság és szociális hármas tagozódás a Waldorf-iskola tantervében : Paradoxien írássorozatok Budapest : Európai Közép Alapítvány, 2021

Kulcsár Mihályné: Kisgyermek nevelés, korai fejlesztés [Bicske] : [Kulcsár M.-né], [2021]

Dobay Beáta: A természetiskola szervezése Szlovákiában Komárom : Kompress, 2021

Győry Gordon János - Bray Márk: Learning from each other : expanding and deepening international research on shadow education In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 11. 2. 2021. - 79-88. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/063/11/2/article-p79.xml

Feng, Siyuan: The evolution of shadow education in China : from emergence to capitalisation In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 11. 2. 2021. - 89-100. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/063/11/2/article-p89.xml

4. Neveléstörténet

Vida Ibolya - Gál Anikó - Hódi Ágnes: A mozgáskorlátozott germekek integrált nevelésének, oktatásának reprezentációja a hazai pedagógiai folyóiratokban In: Gyógypedagógiai Szemle 49. 1. 2021. - 1-23. p.

Bildung : Neveléstudományi és filozófiai megközelítések Budapest : L'Harmattan, 2020

A magyar neveléstudomány és a filozófia Budapest : L'Harmattan, 2020

Bakonyi Anna: Egyedi óvodapedagógiai programok alakulása és változásai Magyarországon In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 2. 2021. - 36-48. p.

Bernhardt Renáta: A nevelés fogalma, alapelvei és funkciói In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 9-37. p.

Kádár Sheila - Kedei Hanna Boróka - Szabó Szidónia: Búzásbesnyő lámpása: Rátoni János In: Művelődés 74. 6. 2021. - 23-31. p.

Kappanyos Ilona: Zománc fürdőkád és fateknő : csecsmőfürdetési tanácsok a 20. század eleji magyr gyermekápolási irodalomban In: Korall 22. 83. 2021. - 59-83. p.

Vámos Gabriella: Gyermekek és fiatalok egészségnevelése az 1960-as évektől az 1980-as évekig In: Korall 22. 83. 2021. - 152-168. p.

Mona Tamásné: Érettségi "vizsgálat" In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 5. 2021. - 8-15. p.

Mona Tamásné: Évzáró mozaik In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 6. 2021. - 40-45. p.

Klem Dénes: Az ének- és zenetanítás helyzete a magyar nyelvű felekezeti tanítóképzésben a 19. században In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 15-24. p.

Medovarszki István: A tanulók képzését és személyiségformálását meghatározó tényezők a budapesti Református Főgimnáziumban a Pál utcai fiúk korában In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 25-44. p.

Tengely Adrienn: Az iskolán kívüli népművelés kérdése az 1931-es és az 1942-es egri egyházmegyei zsinaton In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 45-50. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Héjj Andreas: Ha vágytanárainkat választhatnánk : egy empirikus vizsgálat arról, mitől jó egy tanár In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 127-133. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XXI_evf_Kulonszam.pdf#page=127

Váczi Károly (1921-2007) : egész életművével a magyar zenei művészoktatást szolgálta! In: Parlando 3. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-3/Vaczi_Karoly.pdf

Tallián Tibor: Elhunyt Kárpáti János : zenetörténész, a Zeneakadémia címzetes egyetemi tanára és a Könyvtár egykori igazgatója (1932-2021) In: Parlando 3. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-3/Elhunyt-Karpati_Janos.htm

Pálfy Zsuzsa, F.: Elhunyt Bartalus Ilona : nemzetközi hírű pedagógus karvezető, a Duna Televízió egykori főszerkesztője és zenei vezetője (1940-2021) In: Parlando 3. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-3/Elhunyt-Bartalus_Ilona.htm

Vajna Katalin: Elhunyt dr. Adrovicz István gitárművész-tanár (1950-2021) In: Parlando 3. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-3/Elhunyt-Adrovicz_Istvan.htm

Szabó Júlia: "mindig úgy érzem, van még feladatom" : Szabó Júlia igazgatásról, tanításról és a szolfézs megszerettetéséről In: Parlando 3. 2021. URL: https://www.parlando.hu/2021/2021-3/Refi_Zsuzsanna-Szabo_Julia.htm

Dvorácsek Ágoston: Tanárnak születni kell! In: Természet világa 152. 5. 2021. - 232-234. p.

Bán Mihály: Kettős kattintás In: Pedagógusok Lapja 77. 5. 2021. - 9. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2021-05/

Szent-Gály Viola: Pályakezdéstől az innovációig In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 265-288. p.

Klem Dénes: Az ének- és zenetanítás helyzete a magyar nyelvű felekezeti tanítóképzésben a 19. században In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 15-24. p.

Mihalec Gábor: Gyűrű-kúra : A sikeres házasság kézikönyve kezdőknek, házasoknak és újrakezdőknek Budapest : Harmat, 2021

6. Gyógypedagógia, SNI

Vida Ibolya - Gál Anikó - Hódi Ágnes: A mozgáskorlátozott germekek integrált nevelésének, oktatásának reprezentációja a hazai pedagógiai folyóiratokban In: Gyógypedagógiai Szemle 49. 1. 2021. - 1-23. p.

Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban : A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete / [főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig]. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2020. - 310-321. p.

Középiskolásként a rákot kutatja Seitz Erik pannonhalmi bencés diák In: Új Ember 72. 19. 2021. - 12. p. URL: https://ujember.hu/az-uj-ember-majus-9-ei-szama/#more-69252

Somosi Melinda: Mi a szelektív mutizmus? In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 3. 2021. - 37-42. p.

Bús Éva: Kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelése az óvodában In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 167-208. p.

Somosi Melinda: Mi a szelektív mutizmus? In: Iskolaszolga 31. 8. 2021. - 59-63. p.

Gódány Nikoletta: Az egerbaktai általános iskola története In: Fejezetek Egerbakta múltjáról és jelenéről / főszerk. Uhrin Dorottya ; a szerkesztésben közrem. Bayer Árpád ; [közread. az] ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács, Egerbakta Község Önkormányzata. - Budapest; Egerbakta : ELTE BTK Tud. Diákköri Tcs. : Önkormányzat, 2020. - 157-183. p.

Somosi Melinda: Mi a szelektív mutizmus? In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 4. 2021. - 18-22. p.

Nagy Emese, K.: A tanulói státuszhelyzet hatása az iskolai teljesítményre In: Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae. Sectio paedagogica = Az Eszterházy Károly Egyetem tudományos közleményei. Tanulmányok a neveléstudomány köréből / red. Irén Virág, János Ugrai. - T. 42. - Eger : EKE Líceum K., 2019. - 83-100. p.

7. Pszichológia

Sheffer, Edith: Asperger gyermekei : Az autizmusfogalom gyökerei a bécsi nácizmusban Budapest : Európa, 2020, cop. 2019

Hédervári-Heller Éva: A szülő-csecsemő konzultáció és terápia : A viselkedésszabályozás zavarai csecsemő- és kisgyermekkorban Budapest : Animula, cop. 2020

Bauer, Joachim: Miért érzem azt, amit te? : Ösztönös kommunikáció és a tükörneuronok titka [Budapest] : Ursus Libris, 2020, cop. 2010

Lyubomirsky, Sonja: Hogyan legyünk boldogok? : Életünk átalakításának útjai tudományos megközelítésben [Budapest] : Ursus Libris, 2020

Magonyné Varga Emőke: Mi van a képen? : A pedagógus és a kisgyermek közti nyelvi-képi kommunikáció metodológiai kérdései In: Kommunikáció- és beszédfejlesztés a gyakorlatban : A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken meghirdetett, 2020. május 8-i konferencia tanulmánykötete / [főszerk. Juhász Valéria, Sulyok Hedvig]. - Szeged : SZTE JGYPK M. és Alkalmazott Nyelvészeti Tansz., 2020. - 224-235. p.

Wipfler, Patty - Schore, Tosha - Marczin Orsolya: Hallgasd meg! : öt egyszerű eszköz a gyereknevelés mindennapos kihívásaihoz Budapest : HVG Kv., 2021

Simon Tünde - Kárpáti Andrea: A vizuális kommunikációs képesség online diagnosztikus mérése 4–6. évfolyamon In: Magyar Pedagógia 120. 1. 2020. - 3-31. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Simon_MPed20201.pdf

Somosi Melinda: Mi a szelektív mutizmus? In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 9. 3. 2021. - 37-42. p.

Nógrádi Csilla: A szabadság ára : a család: ahol az énhatáraink kialakulnak In: HVG Extra Pszichológia 1. 2021. - 50-53. p.

Józsa Gabriella - Józsa Krisztián: A gyermekkori (CHEXI) és a felnőttkori (ADEXI) végrehajtó funkció kérdőívek magyar nyelvre történő adaptációja In: Magyar Pedagógia 120. 1. 2020. - 47-69. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Jozsa_MPed20201.pdf

Hódi Ágnes - Tóth Edit - Németh Mária, B.: Mese, plakát vagy táblázat? : 2–8. évfolyamos tanulók szövegértésének jellemzése szövegformák és olvasási műveletek mentén In: Magyar Pedagógia 120. 1. 2020. - 71-90. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Hodi_MPed20201.pdf

Petőné Vígh Katalin: Az óvodai élet tevékenységformái és személyiségfejlesztő hatásuk In: Az óvodapedagógia színes világa / szerk. Petőné Vígh Katalin ; [írta Bakonyi Anna et al.]. - [Budapest] : Flaccus, 2021. - 80-122. p.

Somosi Melinda: Mi a szelektív mutizmus? In: Iskolaszolga 31. 8. 2021. - 59-63. p.

Pálvölgyi Lajos: Összetett képességek mérése : dilemmák és megközelítések In: Magyar Pedagógia 120. 2. 2020. - 149-170. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Palvolgyi_MPed20202.pdf

Janurik Márta - Szabó Norbert - Józsa Krisztián: A zenei énkép jellemzői és összefüggése a zenei képességekkel hetedik osztályosok körében In: Magyar Pedagógia 120. 2. 2020. - 171-200. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Janurik_MPed20202.pdf

Somosi Melinda: Mi a szelektív mutizmus? In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 4. 2021. - 18-22. p.

Martin Jánosné: Csak játszunk! - koncentráció és problémamegoldás In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 7. 4. 2021. - 23-31. p.

Murthy, Vivek Hallegere: A közösség hatalma : Az emberi kapcsolatok gyógyereje elmagányosodott világunkban Pécs : Alexandra, 2021

Motivation to physical education of school and university students : Collective monograph Budapest : Inst. of Educational and Professional Development, 2021

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Pusztai Gabriella: A vallásosság nevelésszociológiája : Kutatások vallásos nevelésről és egyházi oktatásról Budapest : Gondolat, 2020

Márkus Edina - Herczegh Judit: A DEXARTA-kutatás szolgáltatói oldalának vizsgálata In: Művészeti körkép : Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről / [szerk. Váradi Judit] ; [közread. az MMA MMKI]. - Budapest : MMA MMKI, cop. 2020. - 171-185. p.

Antal-Lundström Ilona: Megújuló ének-zeneórák : 4. rész : a fejlesztő zenepedagógia feladata és taneszközeinek hatása In: Parlando 3. 2021. URL: http://www.parlando.hu/2021/2021-3/Antal-Lundstrom_Ilona.pdf

Középiskolásként a rákot kutatja Seitz Erik pannonhalmi bencés diák In: Új Ember 72. 19. 2021. - 12. p. URL: https://ujember.hu/az-uj-ember-majus-9-ei-szama/#more-69252

Chrappán Magdolna: Didaktika I. : Célok, tartalmak, követelmények [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2020

Acta Universitatis de Carolo Eszterházy Nominatae Eger : EKE Líceum K., 2019

Zagyváné Szűcs Ida: A pedagógusok szakmai önértékelésének vizsgálata Eger : Líceum K., 2020

Győry Gordon János - Bray Márk: Learning from each other : expanding and deepening international research on shadow education In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 11. 2. 2021. - 79-88. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/063/11/2/article-p79.xml


Régebbi listák: 29. hét   28. hét   27. hét   26. hét