Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 47. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Márkus Éva: A nemzetiségi tanítóképzés története In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 39-50. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_039-050.pdf

Podráczky Judit: A hazai tanítóképzés helyzete (2000–2019) In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 51-63. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_051-063.pdf

Demeter Katalin: Pillanatképek a 150 éves állami tanítóképzésről – a „budai képző” emlékei In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 107-122. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_107-122.pdf

Széll Krisztián - Tóth G. Csaba: Az oktatási részvétel előrejelzése : demográfiai folyamatok és oktatáspolitik ai beavatkozások In: Educatio 30. 2. 2021. - 206-225. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p206.xml

Gadár László - Banász Zsuzsanna - Kosztyán Zsolt Tibor - Telics András: A felsőoktatási kínálat és a munkaerőpiaci kereslet találkozása In: Educatio 30. 2. 2021. - 260-279. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p260.xml

Nagy Magdolna: Hogyan látják a múzeumok a felsőoktatással való kapcsolatot és a továbbfejlesztés lehetőségeit? In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 11-46. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=12

Koltai Zsuzsa: Együttműködés a múzeumok és a felsőoktatás között : fejlesztési lehetőségek a felsőoktatás szempontjából In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 47-64. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=48

Vogt, Matthias Theodor: Museums to strengthen young people’s resilience after the COVID-19 Juventocid In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 151-164. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=152

Keszei Ernő: A bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség célja és értelme In: Magyar Tudomány 182. 11. 2021. - 1446-1450. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202111_f67885#matud202111_f67885

Molnár Gyöngyvér: Az IKT szerepe a felsőoktatás megújításában In: Magyar Tudomány 182. 11. 2021. - 1488-1501. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202111_f67888#matud202111_f67888

Kelemen István: Iskola In: Hegykő történelme / [szerzők Kelemen István et al.] ; [szerk. Németh Ildikó] ; [kiad. Hegykő Község Önkormányzata]. - Hegykő : Önkormányzat, 2021. - 299-329. p.

Tóth Krisztina: A katolikus iskola In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 299-313. p.

Tóth Krisztina: A református iskola In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 314-322. p.

Tóth Krisztina: A gyarmatpusztai uradalmi iskola In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 322-325. p.

Fülöp Teréz: Iskolák a második világháború után In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 326-345. p.

Fülöp Teréz: Iskola és óvoda a 20. század második felében In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 346-361. p.

Törökszentmiklósi útravaló : Várostörténet dióhéjban Törökszentmiklós : Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület, 2021

Oktatás In: Imrehegy falukönyv / [szakmai vezető Rádiné Láng Mónika] ; [helyismereti, helytörténeti tartalom Szőke Menyhértné] ; [kiad. Imrehegy Község Önkormányzata]. - Imrehegy : Önkormányzat, 2021. - 17-26. p.

Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium jubileumi évkönyve, 1921-2021, 100 Eger : Agria-Humán Kft., 2021

Emlékkönyv a Zrínyi Miklós Gimnázium fennállásának 125. évfordulójára, 1895-2020 Zalaegerszeg : Zalaegerszegi Zrínyi M. Gimn., 2020

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Bekő Tamás: A haza bölcse zalatárnoki gyermekévei (?) avagy hol nevelődött a kis Deák Ferenc 1803-1808-ig In: Pannon Tükör 24. 2. 2019. - 84-93. p. URL: https://www.epa.hu/03300/03335/00132/pdf/EPA03335_pannon_tukor_2019_2_084-093.pdf

Molnár Mária: "Ne beszéljünk suksük, szukszük nyelven...!" : Tiltás és következetlenség 21. századi anyanyelvi nevelésünk oktatási gyakorlatában In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 147-157. p.URL: http://real.mtak.hu/119464/1/147_157_Moln%C3%A1r.pdf

Nagy L. János: Bóbita varázskönyvéről : Weöres az óvodától az egyetemig In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 261-269. p.URL: http://real.mtak.hu/119474/1/261_269_Nagy.pdf

Székely Andrea: Képekkel mesélünk. / Meséljünk képekkel! In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 1-2. 2021. - 91-107. p.

Eszes Fruzsina: Kreativitás és demokrácia az oktatásban In: Pedagógusképzés 3-4. 2019. - 146-150. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2354/2210

Veroszta Zsuzsanna - Györgyi Zoltán: Képzési háttér és gyermekvállalási tervek In: Educatio 30. 2. 2021. - 184-205. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p184.xml

Vogt, Matthias Theodor: Museums to strengthen young people’s resilience after the COVID-19 Juventocid In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 151-164. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=152

Váradi Judit - Óváry Zoltán: A tanulók éneklési attitűdjére ható tényezők vizsgálata In: Educatio 30. 2. 2021. - 353-363. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p353.xml

Tóth G. Ildikó: A nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus/tanár lehetséges támogató szerepe a többnyelvű cigány gyermekek magyar nyelvi fejlesztésében In: Tavaszi szél vizet áraszt : Rendhagyó konferenciakötet Micheller Magdolna professzor emeritus 75. születésnapjára / [szerk. Malatyinszki Szilárd] ; [fotó Jármi József] ; [készült Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont]. - Békéscsaba : Békéscsabai SzC Szent-Györgyi Albert Technikum és Koll. Nyomdaip. Tudás- és Képzőközp., 2020. - 79-87. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Vogel, Heinz: Iskolába készülök! : Iskola-előkészítő logikai játékok : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2019

Müller, Heiner: Látom, értem, tudom! : Iskola-előkészítő feladatok a környező világról : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2019

Wagner, Christiane: Bori és Bandi a nagymamánál : Iskola-előkészítő feladatok : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2019

Junga, Michael: Mire iskolás leszek 2. : Vizuális és koordinációs iskola-előkészítő feladatok : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2019

Dömsödy Andrea: Társasjátékok a könyvtárhasználat tanításában In: Módszertani Közlemények 59. 3. 2019. - 24-36. p. URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/69081/1/modszertani_059_003_024-036.pdf

Bácsi János - Bogyó Katalin, Cs.: Kreatív írás - szövegalkotás In: Módszertani Közlemények 59. 4. 2019. - 3-12. p. URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/69069/1/modszertani_059_001_003-011.pdf

Karáth Anita: A felnőtté válás tükörszilánkjai : Andresen klasszikusa bábköntösben a zalaegerszegi Griff Bábszínház előadásáról In: Pannon Tükör 25. 1. 2020. - 92-93. p. URL: https://www.epa.hu/03300/03335/00138/pdf/EPA03335_pannon_tukor_2020_1_092-093.pdf

Wagner, Christiane: Bori és Bandi a nagymamánál : Iskola-előkészítő feladatok : 144 feladat [Budapest] : Móra, 2020

Figyelemfejlesztő gyakorlatok : Iskola-előkészítő feladatok : 144 feladat Budapest : Móra, 2020

Farkas Anett: A digitális közegben történő kommunikációs kompetenciafejlesztés hatékonysága In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 125-134. p.URL: http://real.mtak.hu/119462/1/125_134_Farkas.pdf

Jánk István: Magyarországi és határon túli magyartanárok és tanítók nyelvi ideológiái In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 137-146. p.URL: http://real.mtak.hu/119463/1/137_146_J%C3%A1nk.pdf

Molnár Mária: "Ne beszéljünk suksük, szukszük nyelven...!" : Tiltás és következetlenség 21. századi anyanyelvi nevelésünk oktatási gyakorlatában In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 147-157. p.URL: http://real.mtak.hu/119464/1/147_157_Moln%C3%A1r.pdf

Simon Gábor: Egy sajátos Menón-paradoxon az anyanyelvoktatásban, avagy In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 159-171. p.URL: http://real.mtak.hu/119465/1/159_171_Simon.pdf

Darvas Anikó - Janurikné Soltész Erika: A tankönyvszövegektől a digitális tananyagok felé In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 195-207. p.URL: http://real.mtak.hu/119468/1/195_207_Darvas.pdf

Lőrincz Gábor: A nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 225-242. p.URL: http://real.mtak.hu/119471/1/225_242_L%C5%91rincz.pdf

Lőrincz Julianna: A szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvek, oktatási segédletek vizsgálati szempontjai : Tankönyvkutatás a komáromi Selye János Egyetem Variológiai Kutatócsoportjában In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 243-249. p.URL: http://real.mtak.hu/119472/1/243_249_L%C5%91rincz.pdf

Misad Katalin: A nyelvváltozatok szemléltetése a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvtankönyveiben In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 251-260. p.URL: http://real.mtak.hu/119473/1/251_260_Misad.pdf

Nagy L. János: Bóbita varázskönyvéről : Weöres az óvodától az egyetemig In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 261-269. p.URL: http://real.mtak.hu/119474/1/261_269_Nagy.pdf

Hámori Ágnes: "Mi lehet az oka ennek, mit gondoltok?" : A metakognitív nyelvhasználat elemzése az osztálytermi diskurzusban In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 273-295. p.URL: http://real.mtak.hu/119475/1/273_295_H%C3%A1mori.pdf

Vitányi Borbála: Játékossággal a Z generáció anyanyelvi műveltségéért In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 335-348. p.URL: http://real.mtak.hu/119478/1/335_348_Vit%C3%A1nyi.pdf

Sturcz Zoltán: Szakmai anyanyelv, szakképzés a közoktatásban, nyelvpedagógiai összefüggések In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 379-392. p.URL: http://real.mtak.hu/119507/1/379_392_Sturcz.pdf

Bajzát Tünde: Nyelvtanári motivációs stratégiák gyakorisági használata a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei régió néhány középiskolájában In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 419-427. p.URL: http://real.mtak.hu/119510/1/419_427_Bajz%C3%A1t.pdf

Huszthy Alma: Tanári beszéd a középiskolai olaszórán : Általánosítható sajátosságok és egyéni stratégiák In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 459-473. p.URL: http://real.mtak.hu/119513/1/459_473_Huszthy.pdf

Schmidt Ildikó: Az alfabetizálás szerepe a magyar nyelvtudás kialakulásában In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 477-486. p.URL: http://real.mtak.hu/119514/1/477_486_Schmidt.pdf

Márki Herta: A többnyelvűség támogatása az idegennyelv-órákon az egynyelvű magyar oktatási rendszerben In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 487-496. p.URL: http://real.mtak.hu/119515/1/487_496_M%C3%A1rki.pdf

Simon Szabolcs: Az anyanyelv, az államnyelv és az idegen nyelvek tanulása kétnyelvű környezetben In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 497-513. p.URL: http://real.mtak.hu/119516/1/497_515_Simon.pdf

Gasparicsné Kovács Erzsébet: A beszédtechnika fejlesztése óvodás- és kisiskoláskorban : 5. : a hangerő és a szünet helyes alkalmazása a beszédfolyamatban In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 1-2. 2021. - 23-38. p.

Palkóné Tabi Katalin: Szövegértés és szövegalkotás tanítása Berg Judit Rumini-könyvein keresztül In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 1-2. 2021. - 39-53. p.

Fejesné Gál Szilvia: Az érzelmi intelligencia fejlesztése a Meixner-féle olvasástanítási módszerrel In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 1-2. 2021. - 109-123. p.

Kormányos Katona Gyöngyi: A szerelem nyelve - egy népköltészeti alkotás szövegének elemzése az általános iskola 7. osztályosai számára In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 1-2. 2021. - 124-135. p.

A XXXI. Természet - Tudomány Diákpályázat felhívása és versenyszabályzata In: Természet világa 152. 11. 2021. -LXXXVII-LXXXVII. p.

Gadár László - Banász Zsuzsanna - Kosztyán Zsolt Tibor - Telics András: A felsőoktatási kínálat és a munkaerőpiaci kereslet találkozása In: Educatio 30. 2. 2021. - 260-279. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p260.xml

Nagy Magdolna: Hogyan látják a múzeumok a felsőoktatással való kapcsolatot és a továbbfejlesztés lehetőségeit? In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 11-46. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=12

Koltai Zsuzsa: Együttműködés a múzeumok és a felsőoktatás között : fejlesztési lehetőségek a felsőoktatás szempontjából In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 47-64. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=48

Ruttkay Zsófia - Bényei Judit: A Digitális Múzeum 10 éve In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 84-105. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=85

Berde Éva: Gutenberg és a MOOC In: Educatio 30. 2. 2021. - 301-316. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p301.xml?body=pdf-23898

Abari Kálmán - Szabó Fruzsina - Polonyi Tünde: HANNA : gamifikált digitális tananyag hátrányos helyzetű tanulók nyelvtanulásának segítésére In: Educatio 30. 2. 2021. - 317-326. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p317.xml

Kenyeres Éva - Mihálykóné Orbán Éva - Mihálykó Csaba: Oktatott tárgyak kiértékelése szubjektív hallgatói vélemények alapján In: Educatio 30. 2. 2021. - 327-343. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p327.xml

Novák Ildikó: Középiskolások nyelvtanulásának eredményessége az anyagi, kulturális és társadalmi tőke tükrében In: Educatio 30. 2. 2021. - 344-352. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p344.xml

Váradi Judit - Óváry Zoltán: A tanulók éneklési attitűdjére ható tényezők vizsgálata In: Educatio 30. 2. 2021. - 353-363. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p353.xml

Bagyura Márton: Diverzitás a felsőoktatásban : lehetőségek és kihívások In: Educatio 30. 2. 2021. - 379-383. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p379.xml

Keszei Ernő: A bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség célja és értelme In: Magyar Tudomány 182. 11. 2021. - 1446-1450. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202111_f67885#matud202111_f67885

Halász Gábor: A tanulás és tanítás minősége és eredményessége az egyetemeken In: Magyar Tudomány 182. 11. 2021. - 1477-1487. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202111_f67887#matud202111_f67887

Molnár Gyöngyvér: Az IKT szerepe a felsőoktatás megújításában In: Magyar Tudomány 182. 11. 2021. - 1488-1501. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202111_f67888#matud202111_f67888

Tóth Veronika - Kaló Zsuzsa: Pályatanácsadás és pozitív pszichológia In: Alkalmazott Pszichológia 21. 1. 2021. - 97-120. p. URL: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2012/02/AP_2021_1-1.pdf#page=97

Csontosné Herendi Borbála: Tanítási kísérlet modern "clicker"-ek segítségével In: Fizikai Szemle 71. 10. 2021. - 355-359. p.

Beszeda Imre - Stonawski Tamás: Kreatív fizika tábor : nyári tábor a fizika iránt érdeklődő tehetségek, a jövő mérnökei szánára In: Fizikai Szemle 71. 10. 2021. - 360-365. p.

Tábor Istvánné: A felnőttképzésről, az "Egész életen át tartó tanulás"-ról In: Tavaszi szél vizet áraszt : Rendhagyó konferenciakötet Micheller Magdolna professzor emeritus 75. születésnapjára / [szerk. Malatyinszki Szilárd] ; [fotó Jármi József] ; [készült Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont]. - Békéscsaba : Békéscsabai SzC Szent-Györgyi Albert Technikum és Koll. Nyomdaip. Tudás- és Képzőközp., 2020. - 29-40. p.

Tóth G. Ildikó: A nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus/tanár lehetséges támogató szerepe a többnyelvű cigány gyermekek magyar nyelvi fejlesztésében In: Tavaszi szél vizet áraszt : Rendhagyó konferenciakötet Micheller Magdolna professzor emeritus 75. születésnapjára / [szerk. Malatyinszki Szilárd] ; [fotó Jármi József] ; [készült Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont]. - Békéscsaba : Békéscsabai SzC Szent-Györgyi Albert Technikum és Koll. Nyomdaip. Tudás- és Képzőközp., 2020. - 79-87. p.

4. Neveléstörténet

Kelemen Elemér: Az állami tanítóképzés történetének fordulópontjai In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 7-20. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_007-020.pdf

Márkus Éva: A nemzetiségi tanítóképzés története In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 39-50. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_039-050.pdf

Jenei Teréz: Gyakorlati képzés és közoktatási gyakorlat In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 89-106. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_089-106.pdf

Demeter Katalin: Pillanatképek a 150 éves állami tanítóképzésről – a „budai képző” emlékei In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 107-122. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_107-122.pdf

Kelemen István: Iskola In: Hegykő történelme / [szerzők Kelemen István et al.] ; [szerk. Németh Ildikó] ; [kiad. Hegykő Község Önkormányzata]. - Hegykő : Önkormányzat, 2021. - 299-329. p.

Tóth Krisztina: A katolikus iskola In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 299-313. p.

Tóth Krisztina: A református iskola In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 314-322. p.

Tóth Krisztina: A gyarmatpusztai uradalmi iskola In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 322-325. p.

Fülöp Teréz: Iskolák a második világháború után In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp Teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 326-345. p.

Fülöp Teréz: Iskola és óvoda a 20. század második felében In: Gyermely szép hely / Tóth Krisztina, Fülöp teréz ; [kiad. Gyermely Község Önkormányzata]. - Gyermely : Önkormányzat, 2021. - 346-361. p.

Rádiné Láng Mónika - Szőke Menyhértné: Imrehegy falukönyv Imrehegy : Önkormányzat, 2021

Oktatás In: Imrehegy falukönyv / [szakmai vezető Rádiné Láng Mónika] ; [helyismereti, helytörténeti tartalom Szőke Menyhértné] ; [kiad. Imrehegy Község Önkormányzata]. - Imrehegy : Önkormányzat, 2021. - 17-26. p.

Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola, 25, 1996-2021 Balassagyarmat : Balassagyarmati Szabó L. Ált. Isk., 2021

Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium jubileumi évkönyve, 1921-2021, 100 Eger : Agria-Humán Kft., 2021

Emlékkönyv a Zrínyi Miklós Gimnázium fennállásának 125. évfordulójára, 1895-2020 Zalaegerszeg : Zalaegerszegi Zrínyi M. Gimn., 2020

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Ludányi Zsófia - Domonkosi Ágnes: A tanár- és a diákszerep megalkotása a pedagógusképzés e-mailezési gyakorlatában In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 311-334. p.URL: http://real.mtak.hu/119477/1/311_334_Lud%C3%A1nyi.pdf

Nemes Magdolna - Jenei Tamás: A szaknyelvoktatás kihívásai és lehetőségei a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 403-415. p.URL: http://real.mtak.hu/119509/1/403_415_Nemes.pdf

Búcsú Lukácsi Pálné Mészáros Irma tanárnőtől In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 1-2. 2021. - 5-6. p.

Prémus Karina - Gábriel Bálint: A fizika idomára : Öveges József élete és munkássága egy új szemszögből In: Természet világa 152. 11. 2021. - LXXXI-LXXXVII. p.

Kelemen Elemér: Az állami tanítóképzés történetének fordulópontjai In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 7-20. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_007-020.pdf

Márkus Éva: A nemzetiségi tanítóképzés története In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 39-50. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_039-050.pdf

Podráczky Judit: A hazai tanítóképzés helyzete (2000–2019) In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 51-63. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_051-063.pdf

Serfőző Mónika: Mesterképzés tanítóknak In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 64-73. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_064-073.pdf

Kövecsesné Gősi Viktória: A tanítás-tanulás módszertanának szerepe a tanítóképzésben In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 74-88. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_074-088.pdf

Jenei Teréz: Gyakorlati képzés és közoktatási gyakorlat In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 89-106. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_089-106.pdf

Demeter Katalin: Pillanatképek a 150 éves állami tanítóképzésről – a „budai képző” emlékei In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 107-122. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_107-122.pdf

Nádasi Mária , M.: Engem érdekel az iskola, érdekel a pedagógia : interjú M. Nádasi Mária professzor emeritussal In: Pedagógusképzés 3-4. 2019. - 120-134. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2352/2214

Szalai Gábor László: Érted jötteünk, nem ellened In: Pedagógusképzés 3-4. 2019. - 137-140. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2404/2213

Molnár Krisztina: A mentorálásban rejlő lehetőségek és kihívások In: Pedagógusképzés 3-4. 2019. - 141-144. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2405/2212

Vincze Beatrix - Kempf Katalin: Az ELTE PPK múzeumpedagógiai szakirányú képzésének tapasztalatai a kihívások tükrében In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 65-83. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=66

Nagy Veronika: Múzeumra érzékenyítő képzés tanító és óvodapedagógus hallgatóknak a Hetedhét Játékmúzeumban In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 106-114. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=107

6. Gyógypedagógia, SNI

Fejes Réka: Valóban minden üstökös füédet ér? : a Baltazár Színház Az üstökös című előadásáról In: Pannon Tükör 24. 3. 2019. - 131-133. p. URL: https://www.epa.hu/03300/03335/00133/pdf/EPA03335_pannon_tukor_2019_3_131-133.pdf

Csorba-Simon Eszter: Szárnyat adó szövegek - az irodalomterápia hatása a gyermekotthonban élő kamaszokra In: Könyvtári Figyelő 65. 3. 2019. - 400-406. p. URL: https://epa.oszk.hu/00100/00143/00357/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2019_03_400-406.pdf

Márki Herta: A többnyelvűség támogatása az idegennyelv-órákon az egynyelvű magyar oktatási rendszerben In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 487-496. p.URL: http://real.mtak.hu/119515/1/487_496_M%C3%A1rki.pdf

Papp Z. Attila: Roma népesség és oktatástervezés In: Educatio 30. 2. 2021. - 242-259. p. URL: https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p242.xml

7. Pszichológia

Csorba-Simon Eszter: Szárnyat adó szövegek - az irodalomterápia hatása a gyermekotthonban élő kamaszokra In: Könyvtári Figyelő 65. 3. 2019. - 400-406. p. URL: https://epa.oszk.hu/00100/00143/00357/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2019_03_400-406.pdf

Bácsi János - Bogyó Katalin, Cs.: Kreatív írás - szövegalkotás In: Módszertani Közlemények 59. 4. 2019. - 3-12. p. URL: http://acta.bibl.u-szeged.hu/69069/1/modszertani_059_001_003-011.pdf

Bakó Tihamér - Zana Katalin: A transzgenerációs trauma és terápiája : A transzgenerációs atmoszféra Budapest : Medicina, 2021

Fejős Edina: Biblioterápia a pandémia idején - üzenet a palackban online In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 30. 5. 2021. - 17-23. p.

Fejesné Gál Szilvia: Az érzelmi intelligencia fejlesztése a Meixner-féle olvasástanítási módszerrel In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 1-2. 2021. - 109-123. p.

Tóth Veronika - Kaló Zsuzsa: Pályatanácsadás és pozitív pszichológia In: Alkalmazott Pszichológia 21. 1. 2021. - 97-120. p. URL: http://ap.elte.hu/wp-content/uploads/2012/02/AP_2021_1-1.pdf#page=97

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Lőrincz Julianna: A szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvek, oktatási segédletek vizsgálati szempontjai : Tankönyvkutatás a komáromi Selye János Egyetem Variológiai Kutatócsoportjában In: A nyelv perspektívája az oktatásban : Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból / szerk. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes. - Eger : Líceum K., 2020. - 243-249. p.URL: http://real.mtak.hu/119472/1/243_249_L%C5%91rincz.pdf

Tomori Tímea: Az információs térsadalom kihívásai az iskolapedagógiában In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 30. 5. 2021. - 41-47. p.

Serfőző Mónika: Mesterképzés tanítóknak In: Pedagógusképzés ksz. 2019. - 64-73. p. URL: https://epa.oszk.hu/04000/04051/00017/pdf/EPA04051_pedagoguskepzes_2019_ksz_064-073.pdf

Vályi Péter: Furcsa realizmus, spekulatív pedagógiai fordulat In: Pedagógusképzés 3-4. 2019. - 151-158. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2355/2211

Koltai Zsuzsa: Együttműködés a múzeumok és a felsőoktatás között : fejlesztési lehetőségek a felsőoktatás szempontjából In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 47-64. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=48

Vincze Beatrix - Kempf Katalin: Az ELTE PPK múzeumpedagógiai szakirányú képzésének tapasztalatai a kihívások tükrében In: Tudásmenedzsment 22. ksz2 2021. - 65-83. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/TMK22K2.pdf#page=66

Tavaszi szél vizet áraszt : Rendhagyó konferenciakötet Micheller Magdolna professzor emeritus 75. születésnapjára Békéscsaba : Békéscsabai SzC Szent-Györgyi Albert Technikum és Koll. Nyomdaip. Tudás- és Képzőközp., 2020


Régebbi listák: 46. hét   45. hét   44. hét   43. hét