Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 43. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Nagy Erzsébet: Pedagógusok vészhelyzet utáni munkarendje, gyermekfelügyelet és táboroztatás In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 7. 2020.- 1-4. p.

Nagy Erzsébet: Hogyan változik 2020. július 1-jétől a pedagóguselmeneteli-rendszer szerint besoroltak illetménye In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 7. 2020.- 5-9. p.

Nagy Erzsébet: A közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó munkáltató átadása a munka törvénykönyve hatálya alá In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 7. 2020.- 9-16. p.

Molnárné Balogh Márta: Aktualitások nyárra : a diákmunka és az árvaellátás In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 7. 2020.- 16-19. p.

Indri Dániel Janisz: Élmény és pedagógia : a Pedagógus Expón láttuk In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 8-9. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/elmeny-es-pedagogia

Pelcz Katalin: Magyarul tanuló külföldi hallgatók a Pécsi Tudományegyetem In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 18-22. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/magyarul-tanulo-kulfoldi-hallgatok-a-pecsi-tudomanyegyetemen

Farkas Ildikó: Különleges jogrend, rendkívüli iskolai változások In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 5. 2020. - 1-10. p.

Farkas Ildikó: Rendkívüli jogrend,rendkívüli szünet rendkívüli beiratkozás In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 5. 2020. - 10-13. p.

Farkas Ildikó: Újranyitás az óvodában In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 6. 2020. - 1-2. p.

Petróczi Gábor: Munkáltatói intézkedések a vészhelyzet idején In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 6. 2020. - 7-13. p.

Klész Tibor: Az új szakképzési törvény : 4. : a tanulói jogviszony a szakképzésben In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 6. 2020. - 14-19. p.

Farkas Ildikó: Az óvodai szereplők jogállása 2020 : 1. rész In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 8. 2020.- 1-10. p.

Madarász Hedvig: Gyakran ismétlődő kérdések a 2020. július 1-jével életbe lépő, pedagógusbéreket/illetményeket érintő intézkedésekről In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 8. 2020.- 10-13. p.

Klész Tibor: Az új szakképzési törvény : 6 : a közismereti és a szakmai gyakorlati oktatás új rendszere In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 8. 2020.- 21-23. p.

Kissné Rusvai Julianna: A nyíregyházi Kálvineum szerepe a város közművelődésében In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 172-181. p.

Horváth Veronika: A határon átnyúló tanulmányi célú ingázás mint az integrációs társadalmi mobilitás eszköze In: Tér és Társadalom 34. 3. 2020. - 46-67. p.

Fehérvári Anikó - Magyar Éva - Széll Krisztián: A tanulói lemorzsolódás empirikus vizsgálata – elméleti és módszertani keretek In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 3-20. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33566/33071

Széll Krisztián - Szabó Lilla - Fehérvári Anikó: Iskolai kötődés, iskolai klíma diák és pedagógus szemmel In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 21-40. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33567/33072

Tókos Katalin - Rapos Nóra - Szivák Judit - Lénárd Sándor - Kárász Judit, T.: Osztálytermi tanulási környezet vizsgálata In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 41-61. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33569/33073

Paksi Borbála - Széll Krisztián - Magyar Éva - Fehérvári Anikó: A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 62-81. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33568/33074

Péntek János - Benő Attila - Kontra Miklós: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-egyesület, Budapest : Gondolat, 2020

Farkas Ildikó: A 2020/2021. tanév rendje és tanévkezdés aktuális kérdései 2020 In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 9. 2020. - 1-8. p.

Petróczi Gábor: A pedagógusok szabadságának kiadási szabályai In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 9. 2020. - 9-14. p.

Hornyán Anna: A csendes pihenő II. : mesehallgatás, csendes pihenő In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 18-20. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Molnárné Balogh Márta: Aktualitások nyárra : a diákmunka és az árvaellátás In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 7. 2020.- 16-19. p.

Szerepi Sándor: A szociokulturális háttértényezők ismeretének jelentősége a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő óvodák pedagógiai eredményességének tekintetében In: Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 8-22. p.

Torhán-Bartha Erika: Roma és nem roma családok nevelési szokásaik és kapcsolatuk az intézménnyel In: Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 23-40. p.

Halász Elizabeth: Az óvodáskorú gyermeket nevelő, roma identitású családok nevelési sajátosságai In: Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019 . - 41-53. p.

Pankotai Fanni - Hegedűs Roland: Óvodás korú, roma / cigány gyermekek integrációja három hátrányos helyzetű óvodában a szülőkkel való együttműködés alapján In: Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 54-67. p.

Erdős Imréné: A szegregátum és a Hajdúböszörményi Kincskereső Óvoda In: Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 82-92. p.

Kapás Mónika: A Vajdaságban élő roma és hátrányos helyzetű gyermekek oktatása In: Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 93-108. p.

Nemes Magdolna: A cigány-magyar kétnyelvű gyermekek nyelvi szocializációja óvodás korban In: Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 109-125. p.

Almási-Farkas Klaudia: Más nemzet, más nevelés In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 24-25. p.

Borbáth Katalin: Az erőszakmentes kommunikáció lehetőségei az intézményes nevelés-oktatásban : pszichológiai nézőpont az óvodáskorúak közötti agresszóról In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 26-28. p.

Matkovits Judit: A gyermek, mint eszköz In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 29-30. p.

Farkas Ildikó: Rendkívüli jogrend,rendkívüli szünet rendkívüli beiratkozás In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 5. 2020. - 10-13. p.

Farkas Ildikó: Az óvodai szereplők jogállása 2020 : 1. rész In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 8. 2020.- 1-10. p.

Paksi Borbála - Széll Krisztián - Magyar Éva - Fehérvári Anikó: A lemorzsolódás egyéni és kontextuális tényezői In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 62-81. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33568/33074

Ekler Ágnes, G.: Egyenlőtlen esélyek In: Szabad gondolat 23. 2. 2020. - 47-50. p.

Forgács Erzsébet: Az inkarnálódó gyermeki lélek : Manfred Kyber A kis Veronika három lámpása c költői regénye alapján In: Szabad gondolat 23. 2. 2020. - 51-52. p.

Szántóné Papp Judit: "Mindannyian mások vagyunk" : (1. rész) In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 4-5. p.

Dósa Réka: Múzeum, mint játszó-tér óvodásoknak? In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 9-12. p.

Fabóné Bíró Ágnes: Játékos feladatgyűjtemény 5-7 évesek számára In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 14-17. p.

Hornyán Anna: A csendes pihenő II. : mesehallgatás, csendes pihenő In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 18-20. p.

Bencsikné Walter Rita: A mese, amely áthatja a heti tevékenységeket : 2.rész : madárijesztő-csőszködés In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 21. p.

Fodor Anna: Projektterv : utazás a világűrbe (2 hét) In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 22-24. p.

Vargáné Nagy Anikó - Monostori Vivien: Külső világ tevékeny megismerésének innovatív lehetőségei : a sárkonyha In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 25-26. p.

Pusztai Gábor: "...mert már majdnem úgy ismerem Leident mint Debreczent!" : (10 évvel ezelött indultak az első gyermekvonatok Hollandiába) In: Debreceni szemle 28. 3. 2020. - 301-312. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/05-Pusztai-gyermekvonatok-BJ_UT.pdf

Gönczöl Andrea: Educational reading in preschool with methods of drama pedagogy complex personality development effect of tale In: Módszerek és teóriák : A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia idegennyelvű előadásai / szerk. Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2019. - 121-130. p.

Klein Ágnes: Zwei sprachen im Kindergarten In: Módszerek és teóriák : A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia idegennyelvű előadásai / szerk. Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2019. - 181-190. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Nagy Erzsébet: Hogyan változik 2020. július 1-jétől a pedagóguselmeneteli-rendszer szerint besoroltak illetménye In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 7. 2020.- 5-9. p.

Molnárné Balogh Márta: Aktualitások nyárra : a diákmunka és az árvaellátás In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 7. 2020.- 16-19. p.

Varga László: The effectiveness of cooperative learning in early childhood education : "Everybody can do something, nobody can do everything" In: Clicked : Culture, language, inclusion, competencies, knowledge, education : Diverse approaches and national perspectives in the field of primary and pre-primary education / ed. by Réka Kissné Zsámboki. - Sopron : Univ. Press Univ. of Sopron, 2020. - 41-56. p.

Bereczki Károly: A Komplex Instrukciós Program alkalmazása hátrányos helyzetű, Arany János kollégiumi programos tanulók oktatásában In: Hátránykompenzációs kiadvány / szerk. Vargáné Nagy Anikó. - [Budapest] : Forstag Kft., 2019. - 68-82. p.

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli digitális munkarendre In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 3-7. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/modszertani-ajanlas-az-oktatas-megszervezesere-a-koronavirus-jarvanyban-bevezetett

Németh Luca: Világmegváltó táncpedagógia : tényleg javíthat a balett a matekjegyen? In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 11-14. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/vilagmegvalto-tancpedagogia

Pelcz Katalin: Magyarul tanuló külföldi hallgatók a Pécsi Tudományegyetem In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 18-22. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/magyarul-tanulo-kulfoldi-hallgatok-a-pecsi-tudomanyegyetemen

Bárdos Jenő: Van-e új a nap alatt? In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 23-25. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/van-e-uj-a-nap-alatt

Kissné Adorján Júlia - Seres Krisztina Kristóf: Megugrott a nyelvvizsgázási kedv In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 26-27. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/megugrott-nyelvvizsgazasi-kedv

Füzes János - Schmidt Ilona, F. - Betlehem János: A kínai nem a világ legnehezebben elsajátítható nyelve : motivációs tényezők a 7-13 éves korú gyermekek kínai nyelvtanulásában In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 28-36. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-kinai-nem-a-vilag-legnehezebben-elsajatithato-nyelve

Boga Bálint: Kalandozás a nyelvek mentén In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 38-41. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/kalandozas-a-nyelvek-menten

Hajas Attila: Idegen nyelvi tankönyvek szerepe a 21. században In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 42-45. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/idegen-nyelvi-tankonyvek-szerepe-a-21-szazadban

Farkas Ildikó: Különleges jogrend, rendkívüli iskolai változások In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 5. 2020. - 1-10. p.

Petróczi Gábor: A digitális munkarend kialakítása igazgatói szemmel In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 5. 2020. - 13-23. p.

Farkas Ildikó: Iskolai intézkedések a digitális munkarend idején - 2020 június In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 6. 2020. - 2-7. p.

Klész Tibor: Az új szakképzési törvény : 4. : a tanulói jogviszony a szakképzésben In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 6. 2020. - 14-19. p.

Petróczi Gábor: Tanácsok mesterfokozatú minősítésre jelentkezőknek és mesterprogramot íróknak In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 8. 2020.- 14-21. p.

Klész Tibor: Az új szakképzési törvény : 6 : a közismereti és a szakmai gyakorlati oktatás új rendszere In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 8. 2020.- 21-23. p.

Fodor Zoltán: Pedagógus életpályát befolyásoló élethelyzetek és következményeik In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 95-108. p.

Hanvay Hajnalka: A zeneoktatás jelene és jövője (?) In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 119-123. p.

Kiss Endre: Abszolút pedagógusok - az értelmezés útján In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 161-171. p.

Lányi Gusztáv: Organikus lélek(vesztés) és pedagógiai modernizáció : Pedagógiai és pszichológiai kihívások In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 203-214. p.

Krankovits Melinda: Felvidéki magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók tanulmányi célú migrációja : motivációs felmérés In: Tér és Társadalom 34. 3. 2020. - 170-192. p.

Tókos Katalin - Rapos Nóra - Szivák Judit - Lénárd Sándor - Kárász Judit, T.: Osztálytermi tanulási környezet vizsgálata In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 41-61. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33569/33073

Bónus Lilla - Nagy Lászlóné: Kutatási készségek fejlesztése digitálisjáték-alapú tanulással tantárgyi tartalmon In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 82-96. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33399/33075

Cserjés Katalin: „Írd tovább!” : kommentárok egy félben maradt Hajnóczy-szöveghez – Ötletek a továbbíráshoz 11–12-es diákok számára In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 117-124. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33487/33077

Módszerek és teóriák : A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia idegennyelvű előadásai Baja : EJF K., 2019

Péntek János - Benő Attila - Kontra Miklós: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-egyesület, Budapest : Gondolat, 2020

Pusztai Gábor: "...mert már majdnem úgy ismerem Leident mint Debreczent!" : (10 évvel ezelött indultak az első gyermekvonatok Hollandiába) In: Debreceni szemle 28. 3. 2020. - 301-312. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/05-Pusztai-gyermekvonatok-BJ_UT.pdf

Balogh Jenifer: "Kis virágok nagy nyílása" avagy reziliensígéretek a felsőoktatás világában In: Debreceni szemle 28. 3. 2020. - 381-384. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/15_16_17_K%C3%B6nyvszemle-UT-12-15.pdf

Deé-Kovács Katalin: Kooperatives Lernen im Fremdsprachenunterricht In: Módszerek és teóriák : A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia idegennyelvű előadásai / szerk. Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2019. - 53-68. p.

Gombkötő-Kemény Krisztina: Medialität und Konzeptionalität im Daf-unterricht In: Módszerek és teóriák : A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia idegennyelvű előadásai / szerk. Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2019. - 89-104. p.

4. Neveléstörténet

Kissné Rusvai Julianna: A nyíregyházi Kálvineum szerepe a város közművelődésében In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 172-181. p.

Donáth Péter: Imre Sándor a köztisztviselői munka párt- és felekezeti elfogultságtól való mentességének szükségességéről s az egyetemi autonómiáról 1924-ben In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 97-116. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33950/33076

Béres Katalin: Bagod : Egy Zala menti falu évszázadai Bagod : Önkormányzat, 2019

Farkas Pálma: A művészet és home office találkozása a századfordulón In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 12-14. p.

Pusztai Gábor: "...mert már majdnem úgy ismerem Leident mint Debreczent!" : (10 évvel ezelött indultak az első gyermekvonatok Hollandiába) In: Debreceni szemle 28. 3. 2020. - 301-312. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/05-Pusztai-gyermekvonatok-BJ_UT.pdf

Gombkötő-Kemény Krisztina: Der ungarndeutsche Nationalitätenunterricht der Gegenwart In: Módszerek és teóriák : A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia idegennyelvű előadásai / szerk. Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2019. - 77-88. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Könyvtárostanárok Egyesületének közleménye : 2019-ben KTE emlékérmet kaptak In: Könyv és Nevelés 21. 3-4. 2019. - 223-229. p. URL: https://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/2019ben_kte_emlekermet_kaptak

Lányi Gusztáv: Abszolút pedagógusok - vannak ilyen (csoda)lények? In: Magyar Szemle 29. 3-4. 2020. - 74-84. p. URL: http://www.magyarszemle.hu/cikk/20200427_abszolut_pedagogusok_vannak_ilyen_csoda_lenyek_karacsony_sandor_peldaja

Bárdos Jenő: Van-e új a nap alatt? In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 23-25. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/van-e-uj-a-nap-alatt

Dallman Kristóf: Hunfalvy János : 1821. január 21. - 1888. december 6. In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 46-47. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/evfordulok-33

Markovits Judit: Utolsó évek, hónapok, napok : emlékezés dr.Karlócai Jánosné Kelemen Mariann nénire, aki 2020. július 13-án végleg itt hagyott bennünket In: Óvodai nevelés 73. 7. 2020. - 32. p.

Fodor Zoltán: Pedagógus életpályát befolyásoló élethelyzetek és következményeik In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 95-108. p.

Holik Ildikó - Sanda István Dániel: Mentortanári erősségek elemzése In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 124-139. p.

Hudra Árpád: Barcsay Jenő, az abszolút pedagógus In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 140-148. p.

Györgyi Erzsébet: Az örökkévalóság játszótársa : Karlóci Marianne-ra Györgyi Erzsébet emlékezik In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 28-29. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Tóth István, H.: Ismeretek nélkül tapasztalat sincsen : gondolatok a hadarás problémájához In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 5-8. p.

7. Pszichológia

Kissné Zsámboki Réka: Mathematical skills and competences in early childhood In: Clicked : Culture, language, inclusion, competencies, knowledge, education : Diverse approaches and national perspectives in the field of primary and pre-primary education / ed. by Réka Kissné Zsámboki. - Sopron : Univ. Press Univ. of Sopron, 2020. - 100-110. p.

Forgács Erzsébet: Az inkarnálódó gyermeki lélek : Manfred Kyber A kis Veronika három lámpása c költői regénye alapján In: Szabad gondolat 23. 2. 2020. - 51-52. p.

Metaferia, Kebebe Biruk - Futó Judit - 920 Zsófia: A játék szerepe az óvodáskorú gyermekek végrehajtó funkcióinak fejlődésében In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. -2-3. p.

- Agyműködés, öröklés, észlelés, fejlődés , 2020

- Tanulás, emlékezés, intelligencia, tudatosság , 2020

- Motiváció, érzelmek, személyiség, közösség , 2020

Pogány Csilla: Tales : Towards a psychologically balanced and achievement encouraging education In: Módszerek és teóriák : A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia idegennyelvű előadásai / szerk. Bordás Sándor. - Baja : EJF K., 2019. - 285-292. p.

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Németh Luca: Világmegváltó táncpedagógia : tényleg javíthat a balett a matekjegyen? In: Új Köznevelés 76. 1-3. 2020. - 11-14. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/vilagmegvalto-tancpedagogia

Kiss Endre: Abszolút pedagógusok - az értelmezés útján In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 161-171. p.

Lányi Gusztáv: Organikus pedagógia és/vagy digitális-virtuális kommunikáció? : Pedagógiai és pszichológiai kihívások In: Interdiszciplináris pedagógia múlt és jövő között : A XI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2019. szeptember 20-21. / [szerk. Buda András, Kiss Endre]. - Debrecen : DE Nevelés- és Művelődéstud. Int., 2020. - 193-202. p.

Sebestyén Edmond: A tanítás-tanulás megváltoztatása az adatokon alapuló döntéshozatalon keresztül In: Iskolakultúra 30. 8. 2020.- 125-127. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33968/33078

Ekler Ágnes, G.: Egyenlőtlen esélyek In: Szabad gondolat 23. 2. 2020. - 47-50. p.

Dósa Réka: Múzeum, mint játszó-tér óvodásoknak? In: Óvodai nevelés 73. 8. 2020. - 9-12. p.


Régebbi listák: 46. hét   45. hét   44. hét   43. hét