Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 12. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Pál László György: Hajdani tanyai iskolák Makó határában In: Honismeret 50. 1. 2022. - 20-22. p.

Barha Lászlóné Borsó Katalin: Emlékezés Lovászpatona egykori iskolájára In: Honismeret 50. 1. 2022. - 23-25. p.

Farkas Ildikó: Új járványügyi intézkedési terv az iskolákban és a kollégiumokban In: Intézményvezetői Tanácsadó 12. 2. 2022. - 1-6. p.

25 éves a dunaújvárosi Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, II. kötet : 2011-2021 Dunaújváros : Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, 2021

Szakképzési munkaszerződéssel a duális képzésben [Szekszárd] : Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2021

Bartos Nándor: Közoktatás In: Adatok Jászladány történetéből / Bartos Nándor ; [... szerk. ifj. Bartos Nándor] ; [az illusztrációkat ... kész. Bartos Kinga]. - Jászberény : Bartos Kinga, 2021. - 96-104. p.

Bartos Nándor: A jászladányi városi (központi) általános iskola története In: Adatok Jászladány történetéből / Bartos Nándor ; [... szerk. ifj. Bartos Nándor] ; [az illusztrációkat ... kész. Bartos Kinga]. - Jászberény : Bartos Kinga, 2021. - 96-104. p.

Braun Pál: Megértéssel jót s jól In: Evangélikus Élet 87. 7-8. 2022. - 16. p.

KINCS-tár : Korosztályos ifjúságnevelés cserkészeknek Budapest : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, 2021

Fegert, Jörg M. - Vitiello, Benedetto - Plener, Paul, L. - Clemens, Vera: A gyermekek és serdülők mentális egészségét érintő kihívások és terhek a COVID19- járványhoz kapcslódóan - Szakirodalmi áttekintés a szükséges klinikai és kutatási irányokról az akut fázis, illetve a normalitáshoz való hosszadalmas visszatérés idején In: Serdülő- és gyermek pszichoterápia 14. 2. 2021. - 82-110. p.

Pignitzkyné Lugos Ilona - Paic Róbert - Ombodi Gergő: Az aktív iskola koncepciójának megvalósulása a gyakorlatban : A Klaszter iskolafejlesztő pilot program módszere és eredményei Budapest : MDSZ, 2021

Szilárd Sáringer Zsuzsanna - Pázmándi Eszter - Balogh Anna: Prevenciós kisokos konduktoroknak és hallgatóknak [Budapest] : Habitus, 2021 : [SE Pető A. Kar]

Ugrai János: Utak, kereszteződések, csomópontok In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 69-75. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2406/3156

Szabolcs Éva: Úgy éreztem, annyi tudás vesz engem körül, hogy azt muszáj megosztanom valakivel : interjú Szabolcs Éva professzor emeritával In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 77-88. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2981/3158

Nagy Emese, K.: A Komplex Instrukciós Program mint iskolai innováció In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 92-98. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2532/3160

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Vásárolni jó! : 5 éves kortól Budapest : Babilon, 2021

Batliner, Gisela: Hallássérült gyermekek játékos fejlesztése : Szülőknek szóló könyv a hallás és a beszéd korai elsajátításáról Budapest : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2021

Családhatározó : A sokszínűség pszichológiája [Budapest] : Open Books, 2021

Hevesi Tímea Mária: Szimbólumpedagógia és közösségfejlesztés In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 101-108. p.

Horváth Katalin: Tananyagfejlesztési innováció : Terepgyakorlati praktikum az Őrségi Nemzeti Park értékeinek vizsgálatához In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 145-154. p.

Hanák Zsuzsanna - Taskó Tünde: A pedagógiai munka módszertani gazdagítása In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 235-244. p.

Juhász Zoltán András: A XVIII. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia : a Z és Alfa generációknak szóló honismereti-helytörténeti kiadványok Budapest, 2021. november 19-21. In: Honismeret 50. 1. 2022. - 114-118. p.

Árkovits Amaryl: A "túl jó" szülő In: Mindennapi pszichológia 1. 2022. - 8-11. p.

Zákányi Lili: Elkerülhetetlen újragondolni a család fogalmát In: Mindennapi pszichológia 1. 2022. - 22-27. p.

Kovács Kornélia: A csillámpónin túl : Dübörög a dackorszak [Budapest] : Aposztróf, cop. 2021

Wágner-Zima Zita: Neveljünk olvasókat! : az olvasóvá nevelés lehetőségei In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 3-4. 2021. - 46-64. p.

Pignitzkyné Lugos Ilona - Paic Róbert - Ombodi Gergő: Az aktív iskola koncepciójának megvalósulása a gyakorlatban : A Klaszter iskolafejlesztő pilot program módszere és eredményei Budapest : MDSZ, 2021

Molnár István Gábor: Bogdán Péter könyvéről In: Taní-tani 9. 2022. URL: http://www.tani-tani.info/bogdan_peter_konyverol

Berger-Jones, Annamaria: What is (not)known about the human principle in conductive education? : an inquiry In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 45-59. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=45

Naszályné Lábas Adél: A kollégiumi életvitel program In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 97-105. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=97

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Keresd meg! Folytasd! : 5 éves kortól Budapest : Babilon, 2021

Képek, hangok, szavak : 5 éves kortól Budapest : Babilon, 2021

Vásárolni jó! : 5 éves kortól Budapest : Babilon, 2021

Fischer, Doris: Csuri az óvodában : 3 éves kortól Budapest : Babilon, 2020

Lőrincz Julianna: Tankönyvkutató munka a Variológiai Kutatócsoportban In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 9-21. p.

Vörös Ottó: A tankönyvfordítás elméleti kérdéseihez In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 23-26. p.

Kurtán Zsuzsa: Kétnyelvű környezet fordított tankönyveinek értékelése In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 27-43. p.

Misad Katalin: Szlovákól magyarra fordított tankönyvek nyelvi-nyelvhasználati sajátosságai In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 45-58. p.

Dančo Jakab Veronika: A kétnyelvűség aspektusának vizsgálata a középiskolai anyanyelvtankönyvek gyakorlataiban In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 59-74. p.

Lőrincz Gábor: Fordított tankönyvek a kisebbségi iskolai nyelvi tájképben In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 75-98. p.

Magyari Sára: Nyelvi revitalizáció a fakultatív oktatás tükrében In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 99-104. p.

Kádár Edit: Anyanyelvi nevelés kétnyelvűséget kívánó helyzetben : Egy tananyagfejlesztési kísérletről In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 129-147. p.

Beregszászi Anikó - Dudics Lakatos Katalin: Modern danse macabre egy kárpátaljai középiskolai magyarnyelv-tankönyv kapcsán In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 149-166. p.

Orbán Gyula: Gondolatok két kárpátaljai 11. osztályos magyarnyelv-tankönyvről In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 167-175. p.

Domonkosi Ágnes - Ludányi Zsófia: Problémaalapú szemlélet az anyanyelvi nevelésben In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 177-192. p.

Homoki Erika: A környezetismeret tantárgy a NAT 2020 alapján, elvesztegetett évek In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 137-144. p.

Horváth Katalin: Tananyagfejlesztési innováció : Terepgyakorlati praktikum az Őrségi Nemzeti Park értékeinek vizsgálatához In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 145-154. p.

Ludányi Lajos: A kémia oktathatóságáról az atomfogalom ürügyén In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 155-165. p.

Sütő Noémi - Angyal Zsuzsanna: Alternatív pedagógiai módszerek a megújuló energia témakörének oktatásában In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 167-176. p.

Nagy Tibor: Didaktikai trendek a történelemtankönyveken keresztül : Hogyan és mi változott száz év alatt a történelemtankönyvekben? In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 189-195. p.

Remeczki Imre: Hogyan (ne) tanítsunk történelmet! In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 197-204. p.

Tóth Judit: Érték vagy mérték? : A középszintű történelem írásbeli érettségi 2005 és 2019 közötti egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak áttekintése a kompetencia típusú feladatok tükrében In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 217-224. p.

Hanák Zsuzsanna - Taskó Tünde: A pedagógiai munka módszertani gazdagítása In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 235-244. p.

Hollósi Hajnalka - Dobróné Tóth Márta: Jó gyakorlatok az osztályteremben, avagy In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 245-254. p.

Juhász Márta: A modern zene motivációs szerepe a német és más idegen nyelvek oktatásában In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 265-273. p.

Linkai Virág: Hogyan segíthetjük a diákok tanulásra való alkalmasságát? : Néhány gyakorlati ötlet a tanulástámogatáshoz In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 275-282. p.

Baksa Brigitta: A hon- és népismeret tantárgy az új "Nemzeti alaptanterv"-ben In: Honismeret 50. 1. 2022. - 18-19. p.

Szabó Éva: Mit bizonyít a bizonyítvány? In: Mindennapi pszichológia 1. 2022. - 68-70. p.

Szakképzési munkaszerződéssel a duális képzésben [Szekszárd] : Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2021

Láng Eszter: Beás nyelvi játékok : [Oktatási segédanyag a beás nyelv tanításához] Pécs : PTE, 2021

Nagy Lajos, Cs.: J vagy ly? : Munkafüzet a j hang kétféle jelölésének gyakorlásához Budapest : Tinta Kvk., 2021

Kutatások és látásmódok a Nyíregyházi Egyetemen Nyíregyháza : Nyíregyházi Egyetem, 2021

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Fekete István munkássága, művei az alsó tagozatos anyanyelvi és irodalmi nevelésben In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 3-4. 2021. - 5-25. p.

Czeglédi Ildikó: Arany János Toldija a 6. osztályban In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 3-4. 2021. - 79-91. p.

Kormányos Katona Gyöngyi: A betűrend szabályai az általános iskola 5. osztályosai számára In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 3-4. 2021. - 92-101. p.

Ferenczi Kincső-Aneliße: Digitális fuldoklók : mi a helyzet a digitális írástudással Erdélyben? In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 3-4. 2021. - 103-117. p.

Pignitzkyné Lugos Ilona - Paic Róbert - Ombodi Gergő: Az aktív iskola koncepciójának megvalósulása a gyakorlatban : A Klaszter iskolafejlesztő pilot program módszere és eredményei Budapest : MDSZ, 2021

Hatvani Istvánné: Szőcs Judit: Eszményért, hitért, életért. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2020 : [könyvismertetés] In: Taní-tani 7. 2022. URL: http://www.tani-tani.info/szocs_judit_eszmenyert_hitert_eletert

Smuta Attila: Hiány és teljesség : A fejlesztőpedagógia lehetőségei egy zenész látószögéből In: Kézenfogva a hídon : Magyar szerzők alkotásai Minamizuka Shingo születésnapjára / [szerk. Kriston-Vízi József] ; [ford. Czikkely Zsuzsa et al.]. - [Kecskemét] : [Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör], [2022]. - 117-127. p.

Szabó Károly - Bozsik Katalin - Varga András: 1956 : Tankönyv - történelem - valóság In: Kézenfogva a hídon : Magyar szerzők alkotásai Minamizuka Shingo születésnapjára / [szerk. Kriston-Vízi József] ; [ford. Czikkely Zsuzsa et al.]. - [Kecskemét] : [Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör], [2022]. - 137-149. p.

Megújuló nyelvi mérések digitális területen Budapest : OH, 2021

Szontagh Pál: Pedagógusjelöltek hivatás- és pályamotivációja, kutatás a képzés különböző állomásain In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 29-57. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2243/3155

Nagy Emese, K.: A Komplex Instrukciós Program mint iskolai innováció In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 92-98. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2532/3160

Vissi Tímea - Feketéné Szabó Éva: Tanuláshoz szükséges alapkészségek mérése DIFER programcsomaggal cerebrális parézissel élő gyermekek körében iskolába lépéskor In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 79-82. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=79

4. Neveléstörténet

Sztanáné Babics Edit: Múlt és jövő : Az iskolatörténeti múzeum jelentősége a pedagógushallgatók hivatástudatának erősítésében In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 205-216. p.

Pál László György: Hajdani tanyai iskolák Makó határában In: Honismeret 50. 1. 2022. - 20-22. p.

Barha Lászlóné Borsó Katalin: Emlékezés Lovászpatona egykori iskolájára In: Honismeret 50. 1. 2022. - 23-25. p.

Oly korban éltem én... : Diákévek - iskolai emlékek a gyöngyöshalászi általános iskola 60 évéből, 1959-2019 Gyöngyöshalász : Önkormányzat, 2021

25 éves a dunaújvárosi Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, II. kötet : 2011-2021 Dunaújváros : Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, 2021

Comenius és a tudás Sárospatak : M. Comenius Társ., 2021

Bartos Nándor: Közoktatás In: Adatok Jászladány történetéből / Bartos Nándor ; [... szerk. ifj. Bartos Nándor] ; [az illusztrációkat ... kész. Bartos Kinga]. - Jászberény : Bartos Kinga, 2021. - 96-104. p.

Bartos Nándor: A jászladányi városi (központi) általános iskola története In: Adatok Jászladány történetéből / Bartos Nándor ; [... szerk. ifj. Bartos Nándor] ; [az illusztrációkat ... kész. Bartos Kinga]. - Jászberény : Bartos Kinga, 2021. - 96-104. p.

Molnár Judit - Steierlein István: 50 éves a Radnóti Iskola Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2021

Molnár Béla: A biológia-kémia tagozatos képzés története a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, 1963-1982 : Visszaemlékezés [S.l.] : [Molnár Béla], [2021]

Novák István: Hatvan év a katedrán In: Taní-tani 8. 2022. URL: http://www.tani-tani.info/hatvan_ev_a_katedran

Frank Tamás: Tanítóság sajtóreprezentációja a kurrens politikai lapokban (1926) In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 20-44. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=20

Kopházi-Molnár Erzsébet: Az örök túlélők : a didaktikus mesék Gondolatok a Lamb testvérek Shakespeare-meséi kapcsán In: Anyanyelvi Kultúraközvetítés 4. 2. 2021. - 3-13. p. URL: https://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/article/view/2634/3288

Kiss Márton: II. Rákóczi Ferenc évfordulóinak iskolai ünnepnapjai a két világháború között (1926-1938) In: Valóság 65. 3. 2022. - 67-76. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Dráviczki Sándor: Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása az északkelet-magyarországi tanítóképzőkben 1914-1945 között In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 179-187. p.

Román Panni: A Román Panni Budapest : Dobos E., 2021

Dér Zoltán: Maxium maximum : Dér Zoltán visszaemlékezései Sopron : Sopron Anno Egyes., 2021

Braun Pál: Megértéssel jót s jól In: Evangélikus Élet 87. 7-8. 2022. - 16. p.

Hatvani Istvánné: Szőcs Judit: Eszményért, hitért, életért. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2020 : [könyvismertetés] In: Taní-tani 7. 2022. URL: http://www.tani-tani.info/szocs_judit_eszmenyert_hitert_eletert

Novák István: Hatvan év a katedrán In: Taní-tani 8. 2022. URL: http://www.tani-tani.info/hatvan_ev_a_katedran

Patonay Anita: Rudolfné Galamb Éva ’85 In: Taní-tani 10. 2022. URL: http://www.tani-tani.info/rudolfne_galamb_eva_85

Szilárd Sáringer Zsuzsanna - Pázmándi Eszter - Balogh Anna: Prevenciós kisokos konduktoroknak és hallgatóknak [Budapest] : Habitus, 2021 : [SE Pető A. Kar]

Bordás Andrea: A reziliencia vizsgálata pedagógusok körében és a pedagógusképzésben In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 5-28. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2403/3154

Ugrai János: Utak, kereszteződések, csomópontok In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 69-75. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2406/3156

Szabolcs Éva: Úgy éreztem, annyi tudás vesz engem körül, hogy azt muszáj megosztanom valakivel : interjú Szabolcs Éva professzor emeritával In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 77-88. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2981/3158

Kerekes Rita: A tanárképzés tanterveinek érzékenysége In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 100-109. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/1596/3161

Frank Tamás: Tanítóság sajtóreprezentációja a kurrens politikai lapokban (1926) In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 20-44. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=20

Sipeki Irén - Túri Ibolya - Vissi Tímea: Nehézségek és támogató tényezők a pandémia harmadik hullámában a SE PAK hallgatói körében In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 60-75. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=60

Héviziné Molnár Csilla: Mentorálás, pedagógus életpályamodell a Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános Iskolájában In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 90-96. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=70

6. Gyógypedagógia, SNI

Batliner, Gisela: Hallássérült gyermekek játékos fejlesztése : Szülőknek szóló könyv a hallás és a beszéd korai elsajátításáról Budapest : ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 2021

Bartha Csilla - Tóth Etelka: Kétnyelvű tudásépítés : A nyelvesély online multimodális szótár fejlesztési munkálatai In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 105-128. p.

Pajor Emese - Kiss Erika: Változások a látássérültek pedagógiájában : A 0-14 éves látássérült gyermekek In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 283-289. p.

Smuta Attila: Hiány és teljesség : A fejlesztőpedagógia lehetőségei egy zenész látószögéből In: Kézenfogva a hídon : Magyar szerzők alkotásai Minamizuka Shingo születésnapjára / [szerk. Kriston-Vízi József] ; [ford. Czikkely Zsuzsa et al.]. - [Kecskemét] : [Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör], [2022]. - 117-127. p.

Nagyné Dézsi Erika: Wenn Lawson (2018): A szenvedélyes elme. Hogyan tanulnak az autisták? Budapest: Geobook Hungary Kiadó : [könyvismertetés] In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 110-117. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2294/3162

Berger-Jones, Annamaria: What is (not)known about the human principle in conductive education? : an inquiry In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 45-59. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=45

Vissi Tímea - Feketéné Szabó Éva: Tanuláshoz szükséges alapkészségek mérése DIFER programcsomaggal cerebrális parézissel élő gyermekek körében iskolába lépéskor In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 79-82. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=79

Naszályné Lábas Adél: A kollégiumi életvitel program In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 97-105. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=97

Varczába Katalin: Boccia a Semmelweis Egyetem Pető András Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégiumában In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 106-110. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=106

7. Pszichológia

Keresd meg! Folytasd! : 5 éves kortól Budapest : Babilon, 2021

Fischer, Doris: Csuri az óvodában : 3 éves kortól Budapest : Babilon, 2020

Pesti János: A hosszú távú memória (HTM) működéséről In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 257-262. p.

Horváth Mariann: Gyerek-játsz-ma In: Pedagógiai változások, a változás pedagógiája III. / szerk. Fodor Richárd, Karainé Gombocz Orsolya, Miklós Ágnes Kata] ; [közread. a] Pázmány Péter Katolikus Egyetem. - Budapest : PPKE, 2021. - 255-263. p.

Kollárovics Nóra: Nehéz úton az önazonosság felé : tudnivalók a nemiszerep- diszfóriáról In: Mindennapi pszichológia 1. 2022. - 52-56. p.

Szabó Éva: Mit bizonyít a bizonyítvány? In: Mindennapi pszichológia 1. 2022. - 68-70. p.

"A játék királyi út" : A Kiss Áron Magyar Játék Társaság 25+2 éve : Konferencia, 2014. március 21-22 Budapest : Kiss Áron Magyar Játék Társaság, 2021

Epstein, David: Sokoldalúság : Miért tarolnak a generalisták specializált világunkban? Budapest : HVG Kv., 2021

Bagdy Emőke: Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és az életünkben [Debrecen] : Sapere Aude K., cop. 2021 : Főnix Média Ny.

Adrigán Erzsébet: Ketten két helyen - gyerekterápua online In: Serdülő- és gyermek pszichoterápia 14. 2. 2021. - 5-17. p.

Kepics Zsanett - Sarkadi Borbála: Oda vagyok rakva az ágyra, és nézem a plafont : a gyermekterapeuta szerepei és lehetőségei az online terápiás térben In: Serdülő- és gyermek pszichoterápia 14. 2. 2021. - 18-32. p.

Kopcsó Krisztina - Láng András: A gyermekkori szorongásos zavarok szülő által vezetett "terápiája" : a Fényapó mesekönyv hatékonyságvizsgáata sötéttől félő gyermeknél In: Serdülő- és gyermek pszichoterápia 14. 2. 2021. - 33-58. p.

Mailáth Nóra: A másik gyerek : a szülők megoldatlan problémáinak megjelenése a gyermek tüneteiben és a munkaszövetség kihívásai In: Serdülő- és gyermek pszichoterápia 14. 2. 2021. - 59-81. p.

Fegert, Jörg M. - Vitiello, Benedetto - Plener, Paul, L. - Clemens, Vera: A gyermekek és serdülők mentális egészségét érintő kihívások és terhek a COVID19- járványhoz kapcslódóan - Szakirodalmi áttekintés a szükséges klinikai és kutatási irányokról az akut fázis, illetve a normalitáshoz való hosszadalmas visszatérés idején In: Serdülő- és gyermek pszichoterápia 14. 2. 2021. - 82-110. p.

Ferenczi Kincső-Aneliße: Digitális fuldoklók : mi a helyzet a digitális írástudással Erdélyben? In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 3-4. 2021. - 103-117. p.

Bordás Andrea: A reziliencia vizsgálata pedagógusok körében és a pedagógusképzésben In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 5-28. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2403/3154

Szontagh Pál: Pedagógusjelöltek hivatás- és pályamotivációja, kutatás a képzés különböző állomásain In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 29-57. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2243/3155

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Lőrincz Julianna: Tankönyvkutató munka a Variológiai Kutatócsoportban In: Tankönyvkutatás, fordított tankönyvek, kétnyelvűség : A Variológiai Kutatócsoport 9. nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai / szerk. Istók Béla [et al.] ; [közread. a] Selye János Egyetem Tanárképző Kara. - Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2020. - 9-21. p.

"A játék királyi út" : A Kiss Áron Magyar Játék Társaság 25+2 éve : Konferencia, 2014. március 21-22 Budapest : Kiss Áron Magyar Játék Társaság, 2021

A Csillagkutyával a változás útján : Esettanulmány az EFOP-5.2.4-17-2017-00008 projektben Balatonszemes : Latinovics Z. Műv. Ház, Kvt. és Múz., 2020

Kutatások és látásmódok a Nyíregyházi Egyetemen Nyíregyháza : Nyíregyházi Egyetem, 2021

Zóka Katalin: Világteremtés és világmegértés a papírszínház eszközeivel : Papírszínház Szakmai Nap az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán 2021. május 14-én In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 4. 3-4. 2021. - 70-77. p.

Ugrai János: Utak, kereszteződések, csomópontok In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 69-75. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2406/3156

Szabolcs Éva: Úgy éreztem, annyi tudás vesz engem körül, hogy azt muszáj megosztanom valakivel : interjú Szabolcs Éva professzor emeritával In: Pedagógusképzés 3-4. 2020. - 77-88. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2981/3158

Kollega Tarsoly István: Pető András szellemi hagyatéka Filozófia című könyve megjelenése kapcsán In: Tudomány és Hivatás 2. 2021. - 11-19. p. URL: https://semmelweis.hu/pak/files/2022/01/Tudomany-es-Hivatas_2021_2.pdf#page=11

Karikó Sándor: A háború és a nevelés - filozófiai megközelítésben In: Valóság 65. 3. 2022. - 33-44. p.


Régebbi listák: 11. hét   10. hét   9. hét   8. hét