Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 48. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Számít-e az iskola? : Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata Budapest : ELTE, 2021 URL: http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2021/09/ELTE-2021_Szamit-e_az_iskola-4.pdf

Az oktatási jogok biztosának beszámolója ... évi tevékenységéről Budapest : Oktatási Jogok Biztosának Hivatala, [2020] URL: https://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2019/ojb_2019_beszamolo.pdf

Mezeiné Rumpf Anita: Az iskolai rituálék és nevelési jelentőségük egy csurgói iskola példáján keresztül In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/mezeine-rumpf-anita-az-iskolai-ritualek-es-nevelesi-jelentoseguk-egy-csurgoi-iskola-peldajan-keresztul-12-02-13/

Nagy Erzsébet: Tanéveleji jogszabályváltozások - különös tekintettel az ellenőrzésre In: Intézményvezetői Tanácsadó 14. 11. 1-6. p.

Trauttwein Éva: Idegen földön evangelizáló pedagógusok : kettős könyvbemutató a dallasi magyar ciszterciektől In: Új Ember 77. 47. 2021. - 7. p.

Farkas Ildikó: Egy iskolaátszervezés viszontagságai - 2021 In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 11. 2021. - 14-23. p.

Farkas Ildikó: Az iskolai, a kollégiumi nevelést-oktatást érintő járványhírek 2021. november In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 11. 2021. - 1-3. p.

Migazzi-ösztöndíj a pedagógus-utánpótlásért In: Új Ember 77. 46. 2021. - 6. p.

Farkas Ildikó: Az oktatási jogok biztosának tapasztalatai a tantermen kívüli, digitális munkarenddel kapcsolatosan In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 11. 2021. - 9-13. p.

Németh Tibor: Alaszkai őslakos gyermekek bölcsessége In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/nemeth-tibor-alaszkai-oslakos-gyermekek-bolcsessege-12-02-11/

Gál Várady Tamara - Harkay Gabriella - Pásztor Orsolya: Csapatmentorok kézikönyve : Kísérőként a fejlődés útján Budapest : MCSSZ, 2021

Kálmán László - Tóth Edit: Óvodapedagógusok, tanítók és szülők vélekedései az iskolakészültségről In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 3- 24. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34672/38840

Farkasfalvy Dénes: Tartós otthon keresvén : A ciszterciek története Texasban : Apátság is iskola Budapest : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, 2021

Szabó Dóra: Hallgatói haladási utak és rizikófaktorai – helyzetkép a felsőoktatásról In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 113-115. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34735/38847

Madarász Hedvig: Miniszteri rendeletmódósítások a köznevelésben In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 11. 2021. - 3-8. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Dancs Katinka: A társadalomismereti műveltség értelmezése In: Neveléstudomány 3. 2021. - 115-129. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_115-129.pdf

- Ősz

Parsons, Rob: Hatvanperces apa : Egy óra, ami megváltoztatja gyermeke életét Budapest : Harmat, 2019

Davies, Simone: Montessori tipegő : Kulcs a világ önálló felfedezéséhez [Budapest] : Open Books, 2021

Balogh Klára - Hézser Gábor - Krasznay Mónika: Beszélgetések a családról : Gondolatok, tapasztalatok, kérdések családterápiáról és -lelkigondozásról Budapest : Kálvin, 2021

- Nyár

Dávidné Bajor Ágota - Székely Noémi, N. - Vizvárdy Rita - Fecske Orsolya: Isten szeret engem! : Tanári kézikönyv az 1. osztályos munkatankönyvhöz Budapest : Ecclesia Szövetkezet, 2021

Fűz Nóra - Fűzné Kószó Mária: A környezettudatosság jelentősége és fejlesztésének lehetőségei az általános iskolai oktatásban In: Természet és felelősség : A környezeti etika és nevelés filozófiai alapjai / szerk. Szécsi Gábor, Tóth I. János. - Budapest : Gondolat, 2020. - 217-244. p.

Urbán Anikó - Villányi Gergő: Bántanak! Segítesz? : Útmutató az online bántalmazás veszélyeiről és megoldásaihoz : [Tudatos szülőknek és pedagógusoknak] [S.l.] : Szerző : 2021

Gál Várady Tamara - Harkay Gabriella - Pásztor Orsolya: Csapatmentorok kézikönyve : Kísérőként a fejlődés útján Budapest : MCSSZ, 2021

Boda Zsuzsa: Esély az újrakezdéshez : szerteágazó segítséget nyújt az Ökomenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthona Miskolcon In: Evangélikus Élet 86. 45-46. 2021. - 22-25. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Kolosai Nedda: Meeting cultures and languages in the classroom : Rethinking Aronson’s Method In: Neveléstudomány 3. 2021. - 83-103. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_83-103.pdf

Kálmán Orsolya - Eszes Fruzsina - Kardos - Dorottya - Lénárd Sándor - Pálvölgyi Lajos - Szivák Judit: Arctalanság a távolléti felsőoktatásban : oktatók és hallgatókdilemmái és kritikus eseményei a távolléti oktatás elsőidőszakában In: Neveléstudomány 3. 2021. - 43-61. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_43-61.pdf

Malatyinszki Szilárd - Szabó Péter - Szatmári Péter: Egy innovatív együttműködési program : A Kodolányi János Egyetem és a Békés megyei középiskolák újszerű együttműködési programjának bemutatása : EFOP-3.4.4-16-2017-00001 azonosító számú "Pályaorientáció és felkészülés az intelligens szakosodás szakmáira" Székesfehérvár : KJE, 2021

Chalupa, Cynthia: Increasing motivation among language learners through individualized assessment In: Central European Journal of Educational Research 3. 2. 2021. - 1-13. p. URL: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/9564/8723

Mezeiné Rumpf Anita: Az iskolai rituálék és nevelési jelentőségük egy csurgói iskola példáján keresztül In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/mezeine-rumpf-anita-az-iskolai-ritualek-es-nevelesi-jelentoseguk-egy-csurgoi-iskola-peldajan-keresztul-12-02-13/

Buda András: Oktatás koronavírus idején : tanárszakos hallgatók véleménye a távolléti oktatás időszakáról In: Pedagógusképzés 1-2. 2021. - 61-86. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2488/2274

Kálmán Orsolya - Eszes Fruzsina - Kardos Dorottya - Lénárd Sándor - Szivák Judit: A partnerség lehetősége : oktatók és hallgatók dilemmái atávolléti felsőoktatás második időszakában In: Neveléstudomány 3. 2021. - 62-81. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_62-81.pdf

Dancs Katinka: A társadalomismereti műveltség értelmezése In: Neveléstudomány 3. 2021. - 115-129. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_115-129.pdf

Katona András: Trianon „reneszánsza” a demokratikus Magyarország történelemtankönyveiben (1990–2020) : a trianoni béke és következményei In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/katona-andras-trianon-reneszansza-a-demokratikus-magyarorszag-tortenelemtankonyveiben-1990-2020-12-02-08/

Gordon Győri János: Tehetségek együtt : A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium első speciális matematika tagozatos gimnáziumi osztálya tehetségpedagógiai szempontokból Budapest : M. Tehetségsegítő Szerv. Szövets., cop. 2021 URL: https://tehetseg.hu/sites/default/files/tehetsegek_6.pdf

Nagy Tünde: Using technology for foreign language learning : the teacher’s role In: Central European Journal of Educational Research 3. 2. 2021. - 23-28. p. URL: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/9347/8725

- Ősz

Dessewffy Tibor - Láng László: Egyetem 2.0? : Felsőoktatás az információs korban In: Digitális szociológia : Szociológiai képzelet a digitális korban / Dessewffy Tibor. - Budapest : Typotex, cop. 2019. - 57-72. p.

Davies, Simone: Montessori tipegő : Kulcs a világ önálló felfedezéséhez [Budapest] : Open Books, 2021

Varjas János - Nagy Ádám - Czigány Szabolcs - Pirkhoffer Ervin: A Star Wars földrajza - sci-fi alapú oktatóregények lehetőségei a földrajztanításban In: GeoMetodika 5. 3. 2021. - 75-84. p. URL: https://geometodika.hu/wp-content/uploads/GeoMetodika_13-1.pdf

Lévesque, Stéphane: Viszlát, Trump, viszlát, Columbus: Miért kell történelmet tanulnunk? In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/stephane-levesque-viszlat-trump-viszlat-columbus-miert-kell-tortenelmet-tanulnunk-12-02-03/

Hunyadi-Buzás Éva: Az őshazából a Kárpát-medencébe In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/hunyadi-buzas-eva-az-oshazabol-a-karpat-medencebe-12-02-12/

Katona András: Trianon „reneszánsza” a demokratikus Magyarország történelemtankönyveiben (1990–2020) : II. : a középiskolai tankönyvek Trianon-képe In: Történelemtanítás Online 12. 1-2. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/05/katona-andras-trianon-reneszansza-a-demokratikus-magyarorszag-tortenelemtankonyveiben-1990-2020-12-01-09/

Chapman, Arthur: Mi a történelemtanítás célja? Nehézségek és lehetőségek In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/arthur-chapman-mi-a-tortenelemtanitas-celja-nehezsegek-es-lehetosegek-12-02-05/

Tamás Eszter: Vigyázz, kész, suli! : Tér-irány gyakorlatok - iskola-előkészítő feladatok [Budapest] : Móra, cop. 2020

Farkas Ildikó: Az oktatási jogok biztosának tapasztalatai a tantermen kívüli, digitális munkarenddel kapcsolatosan In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 11. 2021. - 9-13. p.

Kopp Erika - Saád Judit: A pandémia első hulláma a felsőoktatás-kutatások tükrében : szakirodalmi átttekintés In: Neveléstudomány 3. 2021. - 7-22. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_7-22.pdf

Varga Aranka - Vitéz Kitti - Széll Krisztián: Diverzitás és inklúzió jellemzői a Pécsi Tudományegyetemen : egy helyzetfelmérő kutatás tükrében In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 45-62. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34680/38842

Organisation for Economic Co-operation and Development. Programme for the International Assessment of Adult Competencies: Kérdezői útmutató : PIAAC próbamérés 2021 : PIAAC Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Program [Budapest] : [NSZFH], [2017]

Schüttler Vera: Történelem munkafüzetek tanulásban akadályozott általános iskolai tanulók számára : egy szakmai innováció története In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/schuttler-vera-tortenelem-munkafuzetek-tanulasban-akadalyozott-altalanos-iskolai-tanulok-szamara-egy-szakmai-innovacio-tortenete-12-02-06/

Neumann Viktor: Megőrizve megújítani – a földrajz érettségi vizsga új vonásai In: GeoMetodika 5. 3. 2021. - 95-100. p. URL: https://geometodika.hu/wp-content/uploads/GeoMetodika_13-1.pdf

Schmercz István: A tanulók észlelési sajátosságaihoz igazodó fejlesztés In: Jövőformáló tudomány : A Magyar Tudomány Napja alkalmából 2020. november 20-án rendezett tudományos konferencia anyaga / [szerk. Schmercz István] ; [kiad. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2021. - 133-144. p.

Pécsi Kinga Tünde: Student perception of learning english online In: Central European Journal of Educational Research 3. 2. 2021. - 47-55. p. URL: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/9338/8728

Makszim Györgyné Nagy Tímea - Barabásné Kárpáti Dóra: Hagyományos versus duális képzés, avagy In: Jövőformáló tudomány : A Magyar Tudomány Napja alkalmából 2020. november 20-án rendezett tudományos konferencia anyaga / [szerk. Schmercz István] ; [kiad. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2021. - 101-115. p.

- Nyár

Seres Zoltán: A földrajz és a történelem tantárgyak kapcsolata a köznevelési rendszer 7–10. évfolyamain In: GeoMetodika 5. 3. 2021. - 35-56. p. URL: https://geometodika.hu/wp-content/uploads/GeoMetodika_13-1.pdf

Dávidné Bajor Ágota - Székely Noémi, N. - Vizvárdy Rita - Fecske Orsolya: Isten szeret engem! : Tanári kézikönyv az 1. osztályos munkatankönyvhöz Budapest : Ecclesia Szövetkezet, 2021

Élet(t)rend : Munkatankönyv 8. osztályos fiatalok részére : Tanári kézikönyv a 8. osztályos munkatankönyvhöz Budapest, Vác : Ecclesia Szövetkezet, 2021

Tantárgy-pedagógiai kaleidoszkóp, 2020 : Reformpedagógiai és tantárgy-pedagógiai tanulmányok : [Tanulmányok a csoportos tanulásszervezés sajátos gyakorlatairól] Békéscsaba : Magánkiad., 2020

Horváth László - Czirfusz Dóra - Misley Helga: Alkalmazkodási stratégiák a távolléti oktatás során hallgatói,oktatói és intézményi szinten In: Neveléstudomány 3. 2021. - 23-42. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_23-42.pdf

Imre Nóra - Török Balázs - Révész László: A házi feladat szerepe a tanulási környezet alakításában : a Komplex Alapprogram fejlesztési tapasztalatai In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 25-44. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34620/38841

Fodor Richárd: Ügyvédek az iskola tárgyalótermében? Az EuroClio „Learning to Disagree” című kézikönyvének bemutatása In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/fodor-richard-az-euroclio-learning-to-disagree-cimu-kezikonyvenek-bemutatasa-12-02-10/

Szabó Fruzsina: Idegennyelv-oktatás és hátrányos helyzet : A nyelvérzék és nyelvtanulási sikeresség összefüggései egy Kelet-Magyarországi hátrányos helyzetű régió 11-12 éves korú tanulóinál Oradea : Partium, 2021

Lépésről lépésre : A gyermek fejlődése 0-6 éves korig Budapest : Business Publ. Services Kft., 2021

Pinczés Tamás - Nádasi Lajos: Testnevelési játék téka nem csak pedagógusjelölt hallgatóknak Debrecen : DRHE, 2020

Varga Dávid Csaba: Miként jelenik meg a tanár másik szakja a földrajz tanítása közben? In: GeoMetodika 5. 3. 2021. - 19-33. p. URL: https://geometodika.hu/wp-content/uploads/GeoMetodika_13-1.pdf

Fekete Áron: Digitális szövegértési képességek mérése a történelem tantárgy keretén belül az általános iskola 8. évfolyamában In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/fekete-aron-digitalis-szovegertesi-kepessegek-merese-a-tortenelem-tantargy-kereten-belul-az-altalanos-iskola-8-evfolyamaban-12-02-07/

Szabó Dóra: Hallgatói haladási utak és rizikófaktorai – helyzetkép a felsőoktatásról In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 113-115. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34735/38847

Muzsalyiné Molnár Henrietta: A történetmesélés mint pedagógiai eszköz a természettudományos oktatásban In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 101-112. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34705/38846

Szabóné Berta Olga: Online oktatás kutatásának részeredményei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei felsőoktatási tapasztalatok tükrében In: Jövőformáló tudomány : A Magyar Tudomány Napja alkalmából 2020. november 20-án rendezett tudományos konferencia anyaga / [szerk. Schmercz István] ; [kiad. a] Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola. - Nyíregyháza : Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2021. - 145-161. p.

Madarász Hedvig: Miniszteri rendeletmódósítások a köznevelésben In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 11. 2021. - 3-8. p.

Popp, Suzanne: „Az emberiség történelme”, „egyetemes történelem”, „világtörténelem”, „nagy történelem”, mint az iskolai történelemtanítás didaktikai megközelítései In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/suzanne-popp-az-iskolai-tortenelemtanitas-didaktikai-megkozelitesei-12-02-02/

4. Neveléstörténet

Mezeiné Rumpf Anita: Az iskolai rituálék és nevelési jelentőségük egy csurgói iskola példáján keresztül In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/mezeine-rumpf-anita-az-iskolai-ritualek-es-nevelesi-jelentoseguk-egy-csurgoi-iskola-peldajan-keresztul-12-02-13/

175 év - Tanító emberség : Tanulmányok Kiss Áron (1845-1908) tiszteletére [Budapest] : Magyar Pedagógiai Társaság, 2021

Farkasfalvy Dénes: Tartós otthon keresvén : A ciszterciek története Texasban : Apátság is iskola Budapest : Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány, 2021

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Dobrova Zita - Szivák Judit: A szakmai könyvklub mint a pedagógusképzés sajátos tanulási környezete In: Pedagógusképzés 1-2. 2021. - 5-25. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2485/2271

Borbáth Katalin - Horváth H. Attila: A tanulói jóllét és a pedagógus/nők/ foglalkozási éspszichológiai jóllétének kapcsolódásai In: Neveléstudomány 3. 2021. -104-114. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2021/10/a-tanuloi-jollet-es-a-pedagogusnok-foglalkozasi-es-pszichologiai-jolletenek-kapcsolodasai/

Réger Mihály: Mentorprogram az Óbudai Egyetemen In: Pedagógusképzés 1-2. 2020. - 97-103. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2411/2277

Kardos Dorottya: Egy kontinens, két témakör és rengeteg lehetőség In: Pedagógusképzés 1-2. 2020. - 105-108. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/issue/view/221/92

Schlichter-Takács Anett - Kolosai Nedda - Fűzi Beatris - Falus Iván: Kollégák és növendékek szeretett mestere: dr. Sallai Éva In: Pedagógusképzés 1-2. 2020. - 88-94. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2408/2275

Bencsikné Molnár Réka - Szabolcs Éva: Narratív interjú a pedagóguskutatásban In: Neveléstudomány 3. 2021. - 130-139. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_130-139.pdf

Dósa Katalin Katalin - Sebestyén Lilla Anna: "Üdv a fedélzeten" - A Budapesti Gazdasági Egyetem oktatói mentorprogramja In: Pedagógusképzés 1-2. 2021. - 46-60. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2487/2273

Nádudvari Gabriella: Az ausztriai tanártovábbképzés helyzete a 21. század tízes éveiben In: Pedagógusképzés 1-2. 2021. - 26-44. p. URL: http://ojs.elte.hu/pedagoguskepzes/article/view/2486/2272

6. Gyógypedagógia, SNI

Fung Emília: Egy kopasz kukac kedvenc versei : Memoriterek koncentrációs és artikulációs gyakorlatokkal - nemcsak logopédiai foglalkozásokra Budapest : Szerző, 2021

Schüttler Vera: Történelem munkafüzetek tanulásban akadályozott általános iskolai tanulók számára : egy szakmai innováció története In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/schuttler-vera-tortenelem-munkafuzetek-tanulasban-akadalyozott-altalanos-iskolai-tanulok-szamara-egy-szakmai-innovacio-tortenete-12-02-06/

Németh Tibor: Alaszkai őslakos gyermekek bölcsessége In: Történelemtanítás Online 12. 3. 2021. URL: https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/nemeth-tibor-alaszkai-oslakos-gyermekek-bolcsessege-12-02-11/

Madarassy-Szűcs Anna - Tárnok Zsanett - Táskai Gergely: Az Esernyő csapat kalandjai Szentendre : Geobook, 2021

7. Pszichológia

Pap Kinga: Anyelvi agresszió kutatásának aktualitása és társadalmi jelentősége In: Anyanyelvi Kultúraközvetítés 4. 1. 2021. - 3-19. p. URL: https://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/article/view/2504/3124

Borbáth Katalin - Horváth H. Attila: A tanulói jóllét és a pedagógus/nők/ foglalkozási éspszichológiai jóllétének kapcsolódásai In: Neveléstudomány 3. 2021. -104-114. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2021/10/a-tanuloi-jollet-es-a-pedagogusnok-foglalkozasi-es-pszichologiai-jolletenek-kapcsolodasai/

Unger-Király Tünde Erzsébet - Vass Dorottea: A mesélő nyelvi közeg hatása a hat-nyolc éves tanulók aktív és passzív szókincsére In: Iskolakultúra 4. 1. 2021. - 45-56. p. URL: https://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/article/view/2522/3125

Meg tudod oldani! : Gyakorlatok a stresszkezelés, a kapcsolatokban való eligazodás, valamint az önbecsülés és az életvezetési készségek fejlesztésére : 14 éves kortól Budapest : Szabad Iskolákért Alapítvány, 2021

OxIPO [elektronikus dok.] : interdiszciplináris e-folyóirat Debrecen : K+F Stúdió Kft., 2019- URL: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156795

Raeymaekers, Karolien: Gyerekfejjel : Minden, amit a bölcsisek/ovisok észjárásáról tudni kell : Végre megtudhatod, hogy gyermeked miért nem akar enni, miért hisztizik, ha nem kapja meg azonnal, amit szeretne, miért nem akar aludni menni, miért mond mindenre nemet, és mitől fél... Budapest : Scolar, 2021

Kovács Edina: A szociális kompetencia fejlesztése drámapedagógiai eszközökkel In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 91-100. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34596/38845

Kálmán László - Tóth Edit: Óvodapedagógusok, tanítók és szülők vélekedései az iskolakészültségről In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 3- 24. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34672/38840

Blatt Péterné: A személyiség fejlesztésének lehetőségei a sport által In: Iskolakultúra 31. 9. 2021. - 81-90. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34270/38844

Pap Kinga: Anyelvi agresszió formai és funkcionális jellemzőinek empirikus vizsgálata az osztálytermi diskurzusokban In: Anyanyelvi Kultúraközvetítés 4. 1. 2021. - 20-44. p. URL: https://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/article/view/2619/3127

Lépésről lépésre : A gyermek fejlődése 0-6 éves korig Budapest : Business Publ. Services Kft., 2021

Wu, Ching-Hsuan: Self-study : tensions and growth in graduate teaching assistant development In: Central European Journal of Educational Research 3. 2. 2021. - 14-22. p. URL: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/9376/8724

Carey, Tanith: Mi jár a gyerekem fejében? : Gyakorlati gyermekpszichológia mai szülőknek : [2-7 éves korig] Budapest : HVG Kv., 2019

Széll Zsófia: The two-way model of creativity In: Central European Journal of Educational Research 3. 2. 2021. - 56-65. p. URL: https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/9263/8729

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Gemza Melinda: Közös alkotás : Bethlenfalvy Ádám Dráma a tanteremben című könyvéről In: Színház 54. 11. 2021. - 47-48. p.

Természet és felelősség : A környezeti etika és nevelés filozófiai alapjai Budapest : Gondolat, 2020

OxIPO [elektronikus dok.] : interdiszciplináris e-folyóirat Debrecen : K+F Stúdió Kft., 2019- URL: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-156795

Bencsikné Molnár Réka - Szabolcs Éva: Narratív interjú a pedagóguskutatásban In: Neveléstudomány 3. 2021. - 130-139. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_3_130-139.pdf

Molnár Blanka: A környezeti válság és az iskola : John Dewey nevelésfilozófiájának aktualitásáról In: Természet és felelősség : A környezeti etika és nevelés filozófiai alapjai / szerk. Szécsi Gábor, Tóth I. János. - Budapest : Gondolat, 2020. - 197-216. p.


Régebbi listák: 47. hét   46. hét   45. hét   44. hét