Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 18. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

75 éves az Apponyi : A mezőgazdasági szakközépiskola története Lengyel : AM DASZK Apponyi S. Mezőgazd. Szakgimn., Szakközépisk. és Kollégium, 2020

Visszatekintő 1960-2020 : Göböljárástól napjainkig - a besnyői iskola első 60 éve Besnyő : [közread. az Arany jános Általános Iskola], 2020

Széchenyi úti "Gézengúz" Óvoda múltja és jelene : Történeti áttekintés 1960-2020 között Csongrád : Raszter, 2020

Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek Budapest : M. Cserkészszövets., cop. 2020

-

-

Bartha Ákos: A sárospataki cserkészet és a revízió In: Sárospataki füzetek 24. 2. 2020. - 183-186. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2021/03/SFuzetek_2020_2szam_14_Bartha.pdf

Bene Adrián: Populáris kultúra és tudomány-népszerűsítés : H. Nagy Péter: A képzelet tudománya. Praxeológiai bevezetés In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 105-106. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34093/33403

Vámossy Erzsébet: Küldetés a lagkiszolgáltatottabbakhoz : a gyöngyösi Autista Segítő Központ történetéről In: Új Ember 77. 17. 2021. - 6. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Gyermekvédelmi ismeretek cserkészeknek Budapest : M. Cserkészszövets., cop. 2020

Cacciatore, Raisa - Korteniemi-Poikela, Erja - Bába Laura: Szerelem, öröm, bátorság : A szexuális nevelés kézikönyve Budapest : Scolar, 2020

Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság : Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? : [Válogatás Vekerdy Tamás legjobb előadásaiból] [Budapest] : Kulcslyuk K., 2020

Chapman, Gary D. - Warden, Shannon - Király Teodóra: 12 dolog, amit jó lett volna tudni, mielőtt szülők lettünk Budapest : Harmat, 2020

Útmutató az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetéséhez és gyakorlatához az iskolában : EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú kiemelt projekt Budapest : OH, 2019 URL: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/efop194/194_Utmutato_iskola_190710.pdf

Szűcs Maja: Élő híd In: Sárospataki füzetek 24. 2. 2020. - 201-203. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2021/03/SFuzetek_2020_2szam_full.pdf#page=202

Kis Klára: Az osztálytermi kommunikáció mint az agresszióprevenció eszköze In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 87-95. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=87

Miklya Luzsányi Mónika: A neki megfelelő módon...avagy mihez kezdjünk a digitális kor gyermekeivel az iskolában? In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 97-106. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=97

Orosz Gábor Viktor: Szexualizált erőszak és "gyermeki"szégyen az iskolában In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 107-113. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=107

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Munkaerőpiaci tükör Budapest : Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, 2020

-

-

Fórizs István: Hittanoktatás a Tiszáninnen 1952-1956 között : az elnyomás és a túlélés stratégiái In: Sárospataki füzetek 24. 1. 2020. - 253-265. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/08/ForizsI.pdf

Berekméri Árpád Róbert: A Marosi Református Egyházmegye oktatásügyi problémái az impériumváltás idején, 1919-1925 In: Sárospataki füzetek 24. 2. 2020. - 49-60. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2021/03/SFuzetek_2020_2szam_05_Berekmeri.pdf

Héder János: Felvillanások a Kárpátalja 1918 utáni történetéből, különös tekintettel az oktatásügyre és a református iskolák helyzetére In: Sárospataki füzetek 24. 2. 2020. - 83-93. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2021/03/SFuzetek_2020_2szam_08_Heder.pdf

Kustárné Almási Zsuzsanna: Jézus-ábrázolások a gyermekbibliákban és azok katechetikai vetületei In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 75-85. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=75

Fukász László: Ecsedy Aladár "lélekmentő" gyermekmissziója In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 171-182. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=171

Sántha Kálmán: A kvalitatív összehasonlító elemzés és a strukturálatlan reflektív napló a tanárok reflektív gondolkodásának feltárásában In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 25-38. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34139/33398

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda - Bredács Alice: Kreativitáskutatás a középfokú építőipar és földmérés ágazati szakképzésben In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 81-101. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33062/33401

Bene Adrián: Populáris kultúra és tudomány-népszerűsítés : H. Nagy Péter: A képzelet tudománya. Praxeológiai bevezetés In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 105-106. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34093/33403

Sebestyén Edmond: Pedagógusok támogatása feladatok és kérdőívek kidolgozásában : Hódi Ágnes és Tóth Edit: Mérőfeladatok és kérdőívtételek szerkesztése In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 107-108. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34132/33404

Schnider Dorottya - Hömöstrei Mihály: Hagyományos vagy digitális? Melyik a nyerő? : fizika házi feladatok papír alapon és digitális módban In: Fizikai Szemle 71. 3. 2021. - 97-101. p.

Takátsné Lucz Ildikó - Tasnádi Péter: Villámok az új Nemzeti Alaptanterv tüktében In: Fizikai Szemle 71. 3. 2021. - 102-109. p.

Körössy László: Katolikus irodalomtankönyv-sorozat indul In: Új Ember 77. 17. 2021. - 7. p.

Kovács Örs - Tamásiné Makay Mariann - Körössy László: Katolikus történelemtankönyv-sorozat indul In: Új Ember 77. 16. 2021. - 7. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2021/04/210418_hetilap_.pdf

Lanszki Anita - Papp-Danka Adrienn: Egy táncművészeti módszertani program bevezetésének vizsgálata a közoktatásban In: Tánc és Nevelés 2. 1. 2021. - 55-72. p. URL: https://ojs.mtak.hu/index.php/tanc_es_neveles/article/view/4812/4326

Borbáth Katalin: Körtánccal és táncterápiával a hátrányokkal küzdő tehetségekért In: Tánc és Nevelés 2. 1. 2021. - 122-134. p. URL: https://ojs.mtak.hu/index.php/tanc_es_neveles/article/view/4919/4322

4. Neveléstörténet

75 éves az Apponyi : A mezőgazdasági szakközépiskola története Lengyel : AM DASZK Apponyi S. Mezőgazd. Szakgimn., Szakközépisk. és Kollégium, 2020

Visszatekintő 1960-2020 : Göböljárástól napjainkig - a besnyői iskola első 60 éve Besnyő : [közread. az Arany jános Általános Iskola], 2020

Ezer éves végvár Csurgó : Csurgói Baksay Népfőiskola évkönyve, 2019/2020 Csurgó : Csurgói Baksay S. Alapítvány, 2020

Fórizs István: Hittanoktatás a Tiszáninnen 1952-1956 között : az elnyomás és a túlélés stratégiái In: Sárospataki füzetek 24. 1. 2020. - 253-265. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/08/ForizsI.pdf

Szatmári Emília: "Az ügy iránt való igaz szeretettel teljesítette elvállalt kötelességeit" : Maller Sándor (1882-1919) főgimnáziumi tanár emlékezete In: Sárospataki füzetek 24. 1. 2020. - 289-295. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020-1sz_Web_boritos.pdf#page=290

Berekméri Árpád Róbert: A Marosi Református Egyházmegye oktatásügyi problémái az impériumváltás idején, 1919-1925 In: Sárospataki füzetek 24. 2. 2020. - 49-60. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2021/03/SFuzetek_2020_2szam_05_Berekmeri.pdf

Héder János: Felvillanások a Kárpátalja 1918 utáni történetéből, különös tekintettel az oktatásügyre és a református iskolák helyzetére In: Sárospataki füzetek 24. 2. 2020. - 83-93. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2021/03/SFuzetek_2020_2szam_08_Heder.pdf

Bartha Ákos: A sárospataki cserkészet és a revízió In: Sárospataki füzetek 24. 2. 2020. - 183-186. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2021/03/SFuzetek_2020_2szam_14_Bartha.pdf

Szűcs Maja: Élő híd In: Sárospataki füzetek 24. 2. 2020. - 201-203. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2021/03/SFuzetek_2020_2szam_full.pdf#page=202

Marjovszky Tibor: Megjegyzések az Ószövetség gyermekképéhez In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 23-29. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=23

Tóth Judit, D.: Gyermek az ókorban : tények és toposzok a klasszikus antikvitásban és a kora kereszténységben In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 47-60. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=47

Fukász László: Ecsedy Aladár "lélekmentő" gyermekmissziója In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 171-182. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=171

Szente Dorina: Az iskolai táncok szerepe a 20. század első felében : a Fortepan képi adatbázis rituálé-köpontú vizsgálata In: Tánc és Nevelés 2. 1. 2021. - 90-105. p. URL: https://ojs.mtak.hu/index.php/tanc_es_neveles/article/view/5091/4320

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Szatmári Emília: "Az ügy iránt való igaz szeretettel teljesítette elvállalt kötelességeit" : Maller Sándor (1882-1919) főgimnáziumi tanár emlékezete In: Sárospataki füzetek 24. 1. 2020. - 289-295. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020-1sz_Web_boritos.pdf#page=290

Bolvári-Takács Gábor: Dobay Béla és a pataki szellem In: Sárospataki füzetek 24. 1. 2020. - 299-300. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020-1sz_Web_boritos.pdf#page=300

Dringó-Horváth Ida - Dombi Judit: A digitális pedagógia tartalmi és módszertani megjelenése a pedagógus-továbbképzésben : egy széleskörű igényfelmérés eredményei In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 39-58. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34133/33399

Sipka Sándor: A "tanári személyiség" kérdése Németh László kapcsán In: Tiszatáj 74. 4. 2021. - 78-82. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Miklya Luzsányi Mónika: A neki megfelelő módon...avagy mihez kezdjünk a digitális kor gyermekeivel az iskolában? In: Sárospataki füzetek 24. 3. 2020. - 97-106. p. URL: http://sarospatakifuzetek.hu/wp-content/uploads/2020/12/SFuzetek_2020_3szam_re.pdf#page=97

Vámossy Erzsébet: Küldetés a lagkiszolgáltatottabbakhoz : a gyöngyösi Autista Segítő Központ történetéről In: Új Ember 77. 17. 2021. - 6. p.

7. Pszichológia

- Egy illúzió jövője , [2019]

Freud, Sigmund: Totem és tabu Budapest : Animula, [2019]

Freud, Sigmund: Mózes az ember és az egyistenhit Budapest : Animula, [2019]

Pléh Csaba: A pszichológia egysége vagy sokszínűsége a mai világban In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 3-24. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34178/33397

Dringó-Horváth Ida - Dombi Judit: A digitális pedagógia tartalmi és módszertani megjelenése a pedagógus-továbbképzésben : egy széleskörű igényfelmérés eredményei In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 39-58. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34133/33399

Hegyi Ágnes - Jagodics Balázs: Az okostelefon- és YouTube-használat, valamint a serdülők attitűd- és normarendszerének összefüggései az önértékeléssel és a diákok kiégésével : serdülők online normarendszere In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 59-80. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34096/33400

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda - Bredács Alice: Kreativitáskutatás a középfokú építőipar és földmérés ágazati szakképzésben In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 81-101. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33062/33401

Sebestyén Edmond: Pedagógusok támogatása feladatok és kérdőívek kidolgozásában : Hódi Ágnes és Tóth Edit: Mérőfeladatok és kérdőívtételek szerkesztése In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 107-108. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34132/33404

Borbáth Katalin: Körtánccal és táncterápiával a hátrányokkal küzdő tehetségekért In: Tánc és Nevelés 2. 1. 2021. - 122-134. p. URL: https://ojs.mtak.hu/index.php/tanc_es_neveles/article/view/4919/4322

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Szűcs Katalin - Kiss Attila: Adatbányászati módszerek alkalmazása oktatási környezetben keletkezett adatokon [S.l.] : [S.n.], [2020] URL: https://www.researchgate.net/publication/343524588_Adatbanyaszati_modszerek_alkalmazasa_oktatasi_kornyezetben_keletkezett_adatokon

Sipos Edit: Kapcsolatokban tnulunk : megfigyelés és önkifejezés Franz Klett valláspedagógiájában In: Vigilia 86. 3. 2021. - 223-226. p.

Sántha Kálmán: A kvalitatív összehasonlító elemzés és a strukturálatlan reflektív napló a tanárok reflektív gondolkodásának feltárásában In: Iskolakultúra 30. 12. 2021. - 25-38. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34139/33398


Régebbi listák: 17. hét   16. hét   15. hét   14. hét