Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 8. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Huszonegyedik alkalommal adták át a Magyar Kémiaoktatásért díjakat In: Középiskolai Kémiai Lapok 47. 5. 2020. - 341-344. p.

Perge Éva: Otthonról haza In: Taní-tani 68. 2020. URL: http://www.tani-tani.info/otthonrol_haza

Petrikné Jánossy Csilla: Rendszerszemlélet az oktatásban, avagy mit is nyújthat a „mátrix-módszer” a történelem tantárgy oktatása során? In: Taní-tani 70. 2020. URL: http://www.tani-tani.info/rendszerszemlelet_az_oktatasban

Falus Iván: A tanárképzési reform logikája In: Taní-tani 71. 2020. URL: http://www.tani-tani.info/a_tanarkepzesi_reform_logikaja

Átadták a Szent Margit Gimnázium új tornacsarnokát In: Új Ember 76. 49. 2020. - 8. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2020/12/201206_hetilap_.pdf

Bércesi Richárd: A pécsi bányavidék elemi iskoláinak hálózati rendszere 1856 és 1944 között In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 113-130. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3678/3432

Dóri Éva: A Nyitott ház mozgalom : a közösségi művelődés szemléleti változásainak társadalmi és kultúrpolitikai közege a Kádár - korszakban In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 131-144. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3679/3416

Petróczi Gábor: Az óvodába járási kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályi előírások In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 11. 2020. - 13-16. p.

Farkas Ildikó: Az óvodai döntéshozatal, panaszkezelés, ügyintézés iratok 2020 In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 11. 2020. - 17-32. p.

Madarász Hedvig: A köznevelési törvény változásához kapcsolódó rendeletmódosítás főbb elemei In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 11. 2020. - 9-12. p.

Petróczi Gábor: Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező dokumentumairól In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 11. 2020. - 12-15. p.

Farkas Ildikó: Fontos miniszteri rendeleti változások 2020 őszén In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 11. 2020. - 1-9. p.

Trencsényi László: Lévai - Egy különös történet a bonyolult XX. századból In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 164-169. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3681/3418

Madarász Hedvig: A köznevelési törvény változásához kapcsolódó rendeletmódosítás főbb elemei In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 11. 2020. - 9-14. p.

Keszthelyi József: Új igazgató egy válságban lévő intézményben In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 5. 11. 2020. - 3-9. p.

Kéri Katalin: Tanítói egyletek a történeti Baranyában In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 121-126. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3460/3222

Héjj Andreas: Ha vágytanárainkat választhatnánk : egy empirikus vizsgálat arról, mitől jó egy tanár In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 127-133. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/issue/view/292/8#page=127

Reisz Terézia: Hallgatói javaslatok a múzeumpedagógia fejlesztéséről In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 153-165. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3465/3225

Murin Kata: A "Jó gyakorlatok" helye a közösségfejlesztésben In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 265-277. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3475/3235

Szép Zsófia - Vámosi Tamás: Egy 2007-es forgatókönyv részletei In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 37-49. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=37

Kóródi Kitti - Jagodics Balázs - Szabó Éva: Az észlelt tanári énhatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában : (1. rész) In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 38-52. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33991/33224

Király Zsolt - Szabó Szilvia: Tudásmenedzsment lehetőségei a felsőoktatásban : az egyetem, mint tanulószervezet In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 92-99. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=92

Cservenka Judit: Mesevilág Budán In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 271-275. p.

Koltai Zsuzsa: Múzeumpedagógiai tapasztalatok és igények a pécsi óvodás gyermekek szülei körében In: Tudásmenedzsment 20. 1. 2019. - 14-30. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/tudasmenedzsment_xx1szam.pdf#page=14

Reisz Terézia: A pedagógusjelöltek múzeumpedagógiai tapasztalatai In: Tudásmenedzsment 20. 1. 2019. - 31-41. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/tudasmenedzsment_xx1szam.pdf#page=31

Velkey Gábor: Az oktatási rendszer hatása az elmeradott vidéki térségekben élő fiatalok iskoláztatási és foglalkoztatási esélyeire In: Tér és Társadalom 34. 4. 2020. - 122-142. p. URL: https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3304

Biró A. Zoltán - Bodó Julianna: Iskolai oktatás egy vidéki társadalom szemszögéből In: Tér és Társadalom 34. 4. 2020. - 143-157. p. URL: https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/3307

Hornyán Anna: Napirenden belül felsorolt és végzett tevékenységek : folyamatos ébredés - délutáni szabad játék - a szabad játék közben történő folyamatos uzsonna - kínált és szabadon választható tevékenységek párhuzamos szervezéssel - készülődés hazamenetelhez : II. In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 12-14. p.

Bihariné Krekó Ilona: Egészségnevelés az óvodában - kortársoktatással : 2. rész In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 25-29. p.

Farkas Ildikó: A járványhelyzettel kapcsolatos aktualitások In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 12. 2020. -1-5. p.

Petróczi Gábor: Tipikus besorolási problémák és megoldásaik In: Intézményvezetői Tanácsadó 13. 12. 2020. - 10-17. p.

Farkas Ildikó: A járványhelyzettel kapcsolatos aktualitások In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 12. 2020. - 1-5. p.

Petróczi Gábor: Tipikus besorolási problémák és megoldásaik In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 12. 2020. - 10-17. p.

Klész Tibor: A szakképzési munkaszerződés In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 12. 2020. - 17-23. p.

Polonkai Mária: Czeizel Endre (1935 – 2015) elnök szerepe a Magyar Tehetséggondozó Társaság építésében In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 5-6. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=5

Farkas György: Globális lehetőségek, helyi megoldások : (egy komplex tehetséggondozó program anatómiája) In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 19-20. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=19

A Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért”kitűző és emléklap 2020. évi kitüntetettje: Tóth Ilona In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 37. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=37

Balogh László: Az elnökség közgyűlési beszámolója a Magyar Tehetséggondozó Társaság 2019. évi munkájáról In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 39-42. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=39

Mikola Edit: Az erdélyi magyar tannyelvű Waldorf iskolák története megalakulásuk sorrendjében : (2.) In: Magiszter 18. 2. 2020. - 69-79. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_69-79.pdf

Nagy József Tamás: Katedra mögött Norvégiában : Nagy József Tamás norvégiai nyelvtanárt Ozsváth Judit kérdezte In: Magiszter 18. 2. 2020. - 86-94. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_86-94.pdf

Mihály Réka: Apáczai-díjas pedagógusaink 2020-ban In: Magiszter 18. 2. 2020. - 95-124. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_95-124.pdf

Kerek László: A 150 évet megélt iskola : II. In: Hevesi Műhely 105-106. 2020. - 51-56. p.

Bendó Ferenc: Befogadásra épülő nevelés a Nagy Zoltán Általános Iskolában In: Hevesi Műhely 105-106. 2020. - 57-59. p.

Csépe Valéria: Az online iskolában elfelejthetjük a számonkérés szót In: Hevesi Műhely 105-106. 2020. - 66-70. p.

Szautnerné Szigeti Gizella: A hatévesek tankötelezettsége In: Hevesi Műhely 104. 2019. - 46-48. p.

Kerek László - Szabados Lajos - Molnárné Szabó Márta: A 150 évet megélt iskola In: Hevesi Műhely 104. 2019. - 49-53. p.

Czakó Józsefné: Adalékok a tarnaszentmiklósi iskola történetéhez : II. In: Hevesi Műhely 104. 2019. - 55-58. p.

Verebélyi Zoltán: A Hevesei József Tagiskola bemutatása In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 49-52. p.

Szautnerné Szigeti Gizella: Módosították a köznevelési törvényt In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 63-64. p.

Erdészné Turcsányi Katalin: A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola tevékenysége In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 65-67. p.

Czakó Józsefné: Adalékok a tarnaszentmiklósi iskola történetéhez : I. In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 69-72. p.

Bánka-Forgó Judit: Bemutatkozik az Erki Óvoda In: Hevesi Műhely 102. 2019. - 33-37. p.

Molnár Judit: Trianontól a numerus claususig In: BBC History 10. 10. 2020. - 52-57. p.

Paska Rudolf: Több mint zsidótörvény In: BBC History 10. 12. 2020. - 64-65. p.

Innovatív református iskolák In: Reformátusok Lapja 64. 45. 2020. - 24. p.

Murka István - Molnár Szilvia - Hajdú József: Kortárs faépítészet : Mesevár Óvoda, Monor In: Régi-Új Magyar Építőművészet 20. 5. 2020. - 26-28. p.

Kováts-Németh Mária: A győri közoktatás 1945–1990 között a rendeletek, törvények tükrében In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 100-122. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_14.pdf

Éliás János: A nagykunsági partikulák, mint alsóbb iskolák szerepe a Debreceni Református Kollégium oktatási rendszerében 1750-től 1850-ig In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 149-170. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_17.pdf

Mohr Szilárd: A visszafoglalt Baranyai háromszög főbb oktatási kérdései : fókuszban az oktatásszervezés problémái a mohácsi gimnáziumban In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 191-202. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_19.pdf

Rékasi Imréné: Intézményi projekt a Tarnazsadányi Óvodában In: Hevesi Műhely 101. 2019. - 29-30. p.

Szautnerné Szigeti Gizella: Menjen-e idén iskolába a gyerekem? In: Hevesi Műhely 101. 2019. - 34-35. p.

Pető László: Az erki Nagy Zoltán Általános Iskola története In: Hevesi Műhely 101. 2019. - 41-46. p.

Varga Aranka - Trendl Fanni - Vitéz Kitti: Development of positive psychological capital at a Roma Student College In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 263.279. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p263.xml

Lannert Judit - Derényi András: Internationalization in Hungarian higher education : recent developments and factors of reaching better global visibility In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 4. 2020. - 346-369. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/4/article-p346.xml

Varró-Horváth Diána: A korai iskolaelhagyás lélektani háttere : interjú Varró-Horváth Diána gyermek- és ifjúsági mentálhigiénés és klinikai szakpszichológussal In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 8-11. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-korai-iskolaelhagyas-lelektani-hattere

Glowacz Miklósné: Aki lemarad, az elmarad : mit tesz a kormány a korai iskolaelhagyás ellen? In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 20-26. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/aki-lemarad-az-kimarad

Langerné Victor Katalin: Hosszú távú, folyamatos jelenlét : interjú Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárral In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 33-38. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/hosszu-tavu-folyamatos-jelenlet

Nagy Melinda: Gyakorlati eszközök az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez : bemutatkozik a gyöngyösi Hatáspont Tanoda In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 39-43. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/gyakorlati-eszkozok-az-iskolai-lemorzsolodas-csokkentesehez

EMMI: új munkarend a köznevelési és szakképzési intézményekben In: Pedagógusok Lapja 76. 4. 2020. - 4. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2020-04/

: Karanténélet egy lakásotthonban In: Pedagógusok Lapja 76. 5. 2020. - 6-7. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2020-05/

Vonják vissza a szakképzési törvényt és a végrehajtási rendeletet! In: Pedagógusok Lapja 76. 5. 2020. - 12-14. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2020-05/

Cultural learning at the eastern border : Cultural education charasteristics of Hungary, Transylvania, Upper Hungary and Subcarpathia Debrecen : KultúrÁsz Public Benefit Assoc., 2019

A katolikus kultúra, a család és a nevelés szolgálatában In: Új Ember 77. 5. 2021. - 1-2. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2021/02/210131_hetilap_.pdf

Gábor Dénes-díj Budapest : Novofer Alapítvány, [2020]

Imre Anna: A közoktatás az indikátorok tükrében In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 124-129. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_124-129.pdf

Szabó János: „Legyek újra a pusztán Veled” In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 139-143. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_139-143.pdf

Visszatekintő 1960-2020 : Göböljárástól napjainkig - a besnyői iskola első 60 éve Besnyő : [közread. az Arany jános Általános Iskola], 2020

Vámossy Erzsébet: Kukucskáló: suliváró honlap készült a leendő elsősöknek : az újpesti Szent János apostol iskola újítása a Covid idején In: Új Ember 77. 6. 2021. - 11. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2021/02/210207_hetilap_.pdf

Farkas Ildikó: Az óvodai nevelést érintő járványügyi rendelkezések 2020. december In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 12. 2020. - 2-7. p.

Nagy Erzsébet: A pedagógusokra vonatkozó járványügyi intézkedések a koronavírus-járvány második hullámában In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 12. 2020. - 10-18. p.

Farkas Ildikó: Az óvoda gyermekvédelmi feladatainak aktuális kérdései In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 12. 2020. - 19-35. p.

Fókuszban a tudásmegosztás : új szakmai hálózatok segítik az esélyteremtő óvodai módszertan széles körű alkalmazását In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 12. 2020. - 46-48. p.

Farkas Ildikó: Iskolai járványügyi intézkedések In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 1. 2021. - 1-6. p.

Farkas Ildikó: Az óvodákat is érintő járványügyi intézkedések In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 1. 2021. - 7-12. p.

Petróczi Gábor: Készüljünk föl időben az ellenőrzésre! In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 1. 2021. - 12-21. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Török Ilona: Győznie kell a szülőnek? In: Magyar közoktatás 12. 2020. - 15-17. p.

Petróczi Gábor: Az óvodába járási kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályi előírások In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 11. 2020. - 13-16. p.

Bakonyi Anna - Kosztel Krisztina: Online lehetőségek az óvodában túl a karantén időszakán In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 11. 2020. - 33-43. p.

Hornyák-Kövi Franciska: Kulturális sokszínűség az oktatásban In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 221-228. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3687/3424

Horváth Gábor Barnabás: Torzuló valóság a virtuális térben : az álhírek és veszélyei In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 260-268. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3690/3427

Klein Ágnes - Szederkényi Éva: Iskolai ünnepek másként In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 134-141.p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3462/3223

Murin Kata: A "Jó gyakorlatok" helye a közösségfejlesztésben In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 265-277. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3475/3235

Koltai Zsuzsa: Múzeumpedagógiai tapasztalatok és igények a pécsi óvodás gyermekek szülei körében In: Tudásmenedzsment 20. 1. 2019. - 14-30. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/tudasmenedzsment_xx1szam.pdf#page=14

Kovácsné Farkas Claudia: Természetre nevelés az Agazzi-óvodában In: Tudásmenedzsment 20. 1. 2019. - 68-71. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/tudasmenedzsment_xx1szam.pdf#page=68

Bencsikné Walter Rita: A mese, amely áthatja a heti tevékenységeket : 4. rész In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 3-4. p.

Hornyán Anna: Napirenden belül felsorolt és végzett tevékenységek : folyamatos ébredés - délutáni szabad játék - a szabad játék közben történő folyamatos uzsonna - kínált és szabadon választható tevékenységek párhuzamos szervezéssel - készülődés hazamenetelhez : II. In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 12-14. p.

Szórád Éva: Észrevétlenül születnek a kis "művészek" Tatabányán In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 14-15. p.

Lelovicsné Tüske Anita: Innováció az óvodánkban : 1. rész In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 18-21. p.

Szántóné Papp Judit: "Mindannyian mások vagyunk..." : (3. rész) : a személyes bánásmód fontossága az óvodai nevelés során, avagy a hátrányok csökkentése, minden egyes gyermekben rejlő lehetőségek kibontakozásának elősegítése, különös tekintettel a roma gyermekek esetében In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 23-25. p.

Bihariné Krekó Ilona: Egészségnevelés az óvodában - kortársoktatással : 2. rész In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 25-29. p.

Markovits Judit: Fiúból férfivá In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 30-32. p.

Dominkó István: A gyermek- és egyénközpontú zenei nevelés feltételei In: Parlando 6. 2020. - 1-6. p. URL: http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Dominko_Istvan_gyermekkozpontu.pdf

Császiné Szoboszlai Ildikó: Alternatív irányzatok az óvodai zenei nevelésben In: Parlando 6. 2020. - 1-57. p. URL: http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Szoboszlai_Ildiko.pdf

Antoci Diana - Mislitchi Valentira - Diacon Maria: Mentoring valorization in combating violent and aggressive behaviour in preadolescence andadolescence In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 189-210. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p189.xml

Kovács-Terge Anita: Digitális óvodai nevelés – szülői attitűdök In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 21-22. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=21

Wenzler-Cremer, Hildegard: Coping with diversity : insights into the qualitative evaluation of a mentoring program In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 252-262.p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p252.xml

Rékasi Imréné: Az esélyteremtő óvoda nevelési rendszer alkalmazása Tarnazsadányban In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 45-48. p.

Gyombolai Bálint: Muzsikáló gyermekrádió In: Magyar Tudomány 181. 12. 2020. - 1715-1717. p. URL: https://mersz.hu/?xmlazonosito=matud202012_f52144#matud202012_f52144

Illés Nóra: Készíts lapbookot! : módszertani innováció a kreatív tanulásban In: Módszertani Közlemények 60. 4. 2020. - 23-34. p.

Krakker Anna: Egy környezeti oktatócsomag hatásának vizsgálata kisiskolás korban In: Módszertani Közlemények 60. 4. 2020. - 35-46. p.

Borbély Ildikó: Kutatási design : egy 9 hetes mindfulness alapú stresszredukciós program hatásának vizsgálata iskolai környezetben In: Módszertani Közlemények 60. 4. 2020. - 66-73. p.

Bognárné Kocsis Judit: A valdens nők és a valdens család a középkorban In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 86-99. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_13.pdf

Rékasi Imréné: Intézményi projekt a Tarnazsadányi Óvodában In: Hevesi Műhely 101. 2019. - 29-30. p.

Kerek László: Mire jó az iskola? In: Hevesi Műhely 101. 2019. - 31-32. p.

Kaposi József: Current issues concerning education for democracy in Hungary In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 280-295. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p280.xml

Varró-Horváth Diána: A korai iskolaelhagyás lélektani háttere : interjú Varró-Horváth Diána gyermek- és ifjúsági mentálhigiénés és klinikai szakpszichológussal In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 8-11. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/a-korai-iskolaelhagyas-lelektani-hattere

Németh Gábor: Az Anthropolis Egyesület workshopja a P4C módszerről In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 27. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/az-anthropolis-egyesulet-workshopja-a-p4c-modszerrol

-

-

Deliága Éva: A szemnek láthatatlan : Mi állhat a gyerek viselkedése, tünete hátterében? Budapest : Kulcslyuk K., 2020

Lukács Liza: Hogyan szeretsz? : Kötődési sebeink gyógyítása Budapest : Kulcslyuk K., 2020

Snyder, Rachel Louise: Láthatatlan sérülések : Amit nem tudunk a családon belüli erőszakról, az megölhet bennünket [Budapest] : Hórusz Kvk., cop. 2020

Bagdy Emőke: A személyiség titkai : Család, nevelés, önértékelés [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2020

Tóthné Vojtkó Veronika: A konstruktivista tanuláselmélet megjelenése az olimpiai nevelés elméletében és a nemzetközi olimpiai nevelési programokban In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 34-52. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_034-052.pdf

Sütő László - Homoki Erika - Nagy Roland: Fények és árnyak – Fényszennyezéssel és érzék-szervekkel kapcsolatos terepi ismeretterjesztés tervezete egy esti túrán In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 102-116. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_102-116.pdf

Farkas Ildikó: Az óvoda gyermekvédelmi feladatainak aktuális kérdései In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 12. 2020. - 19-35. p.

Fókuszban a tudásmegosztás : új szakmai hálózatok segítik az esélyteremtő óvodai módszertan széles körű alkalmazását In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 12. 2020. - 46-48. p.

Baranyai Béla: Beszéljünk róla! : könyvet adtunk ki a felelős szexuális nevelésről In: Új Ember 77. 6. 2021. - 12. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2021/02/210207_hetilap_.pdf

Farkas Ildikó: Csak az iskola közlésére nem alapítható az iskoláztatási támogatás szüneteltetése! In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 5. 12. 2020. - 6-10. p.

Szűcs Viktória: Kisgyermekkori (0-6 év) inklúzió és a gyermekeket ellátó személyzet szakmai támogatása (folyamatos képzés) In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 5. 12. 2020. - 22-23. p.

Gállné Gróh Ilona: Ringató - zöld könyv : ölbéli játékok, mondókák, hangutánzók, dalok [Szekszárd] : [Ringató Kult. Kft.], 2020

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Bede Laura: Földmentő csapatmunka bölcs diákokkal In: Magyar közoktatás 12. 2020. - 5. p.

Bede Laura: Munkafüzetben elevenedik meg a kastélyvilág In: Magyar közoktatás 12. 2020. - 8. p.

Szatmári Bence: Gyakorlat teszi a mestert, avagy a szakoktatás nehézségei járványidőben In: Magyar közoktatás 12. 2020. - 10-11. p.

Bede Laura: "Nem könnyű virtuálisan diáknak lenni" In: Magyar közoktatás 12. 2020. - 20-21. p.

Perge Éva: Otthonról haza In: Taní-tani 68. 2020. URL: http://www.tani-tani.info/otthonrol_haza

Pálné Tótszegi Erzsébet: Pedagógus vagyok – leszek! : Martin Jánosné interjúja Pálné Tótszegi Erzsébet dunaújvárosi általános iskolai tanárral In: Taní-tani 69. 2020. URL: http://www.tani-tani.info/pedagogus_vagyok_leszek

Petrikné Jánossy Csilla: Rendszerszemlélet az oktatásban, avagy mit is nyújthat a „mátrix-módszer” a történelem tantárgy oktatása során? In: Taní-tani 70. 2020. URL: http://www.tani-tani.info/rendszerszemlelet_az_oktatasban

Páncsics Edina: Érintések In: Taní-tani 1. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/erintesek

Lázár László - Biró Fanni - Tóth-Szabó Veronika: Piarista iskolák a távtanulás időszakában : II. : megállapítások a nyitott kérdésekre adott válaszok alapján. In: Taní-tani 2. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/piarista_iskolak_a_tavtanulas_idoszakaban_ii

Espasa-Sancho Ramon: A szeretet az első, a többit meg lehet tanulni : egy katalán iskolaigazgató Esztergomban In: Új Ember 77. 1. 2021. - 11. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2021/01/210103_hetilap_.pdf

Kendeh-Kirchknopfné Farkis Tímea: Az olasz nyelvkönyvek elemzése a fordítási feladatok tükrében, történeti kitekintéssel In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 194-209. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3685/3422

Mangné Kardos Zita - Kovács Éva: A pályaválasztás és a pályaorientáció kihívásai – az önismeret és a motiváció fontossága In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 241-258. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3689/3426

Molnár Ferenc Tamás: „Nagy Testvér figyel! Szabadulj ki a könyvtárból!” program megvalósulása és eredményei In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 315-327. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3693/3430

Bálint István Ábrahám - Rőmer Viola - Sütő Ramona: Fekete Csönd : irodalom-népszerűsítő szabadulószoba In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 328-339. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3694/3431

Polónyi István: Harmadik csapás : a felsőoktatási felvételi ingadozásai – avagy az oktatáspolitika társadalomismeretének hiánya In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 25-37. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34009/33223

Koltai Zsuzsa: Múzeumpedagógia az online térben In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 142-152. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3463/3224

Grecmanová, Helena - Dopita, Miroslav: Wandlungen der Andragogik als einer Wissenschaft von der Erziehung an der Palacký Universität in Olomouc In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 232-240. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3472/3232

Szép Zsófia - Vámosi Tamás: Egy 2007-es forgatókönyv részletei In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 37-49. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=37

Mangné Kardos Zita: A felsőoktatási szakképzés nemzetközi aspektusai In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 74-79. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=74

Kóródi Kitti - Jagodics Balázs - Szabó Éva: Az észlelt tanári énhatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában : (1. rész) In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 38-52. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33991/33224

Jakab György: ISKOLA – járvány idején : 2. rész In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 53-64. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34135/33235

Kovácsné Farkas Claudia: Varázsdoboz : olasz példák a pedagógiai ötletességre In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 100-104. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=100

Blankó Miklós: "A teljes tudás: adat nélküli." : Weöres Sándor A teljesség felé című kötetének stilisztikai-retorikai elemzése a magyarórán In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 200-204. p.

Deák-Takács Szilvia: Helyek és nem-helyek : Szabó Magda tanítása, helye az irodalomoktatásban In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 234-239. p.

Szabó Renáta Krisztina - Fodor Szilvia: A pszichológiai tőke fogalma, jelentősége és fejlesztési lehetőségei az iskolában In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 65-82. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33979/33221

Szederkényi Éva - Farkas Petra - Horváth Dalma - Ignácz Ildikó - Svélecz Eszter - Szászfai Dorina: Felnőttkori tanulás digitális támogatottsággal : az EPALE elektronikus platform lehetőségei In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 144-150. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=144

Pfeiffer Tamás István: A gyertyák csonkig égnek feldolgozása magyarórán In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 249-252. p.

Blankó Miklós: Én így tanítom...a késő magyar modern irodalmat In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 268-270. p.

Szafner Rózsa: A felnőttképzés szerepe és gyakorlata Iregszemcse térségében In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 151-158. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=151

Libárdi Péter: Miért és hogyan olvassunk kortárs regényt a gimnáziumban? In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 281-283. p.

Lengyel Emese: A kodályi zenepedagógia dimenziói In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 108-110. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34016/33232

Angler Kinga - Bihari Róbert: A duális szakképzés kihívásai a szakács szakmában In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 159-172. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=159

Kondor Katalin: Késő modern regény - posztmodern opera : Estreházy Péter Fuharosok című regénye és Vajda Gergely azonos című operája s középiskolai irodalomoktatásban In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 284-288. p.

Tuba Márta: A tudás analóg, a billentyű digitális In: Magyaróra 2. 2-3. 2020. - 289-291. p.

Deák Márton: Több witchert az iskolába In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 292-295.p.

Molnár Zsolt: Trianon A-tól Z-ig - kislexikon nem csak diákoknak In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 296-297.p.

Lelovicsné Tüske Anita: Innováció az óvodánkban : 1. rész In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 18-21. p.

Juhász Erika: A közművelődési szakma felsőfokú képzésének 65 éve In: Szín 25. 4. 2020. - 5-12. p.

Márkus Edina - Juhász Erika: A Nemzeti Művelődési Intézet felsőoktatás-fejlesztő tevékenysége In: Szín 25. 4. 2020. - 13-17. p.

Dominkó István: Élményalapú zeneoktatásra törekvés a 21. században In: Parlando 6. 2020. - 1-9. p. URL: http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Dominko_Istvan_Elmenyalapu_zeneoktatas.pdf

Antal-Lundström Ilona: Megújuló ének-zeneórák : (1. rész) In: Parlando 6. 2020. - 1-22. p. URL: http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Antal-Lundstrom_Ilona.pdf

Klész Tibor: A szakképzési munkaszerződés In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 10. 12. 2020. - 17-23. p.

Balogh László: Dr. Czeizel Endre professzor munkásságának jelentősége a tehetséggondozás tudományos alapozásában In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 3-4. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=3

Polonkai Mária: Czeizel Endre (1935 – 2015) elnök szerepe a Magyar Tehetséggondozó Társaság építésében In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 5-6. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=5

Farkas György: Globális lehetőségek, helyi megoldások : (egy komplex tehetséggondozó program anatómiája) In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 19-20. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=19

Csáki Éva - Csáki Katalin: Történelmi programok a Magyar Tehetséggondozó Társaság nyári táboraiban In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 23-25. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=23

Demarcsek Zsuzsa: Terne Cserhaja Színkör Biri : több évet átölelő tehetséggondozó program hátrányos helyzetű fiatalokkal In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 26-29. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=26

Tóth Lajos, L.: A Lions-szekció hátránykompenzációs és tehetségsegítő tevékenysége In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 30-31. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=30

Bajor Péter: A Nemzeti Tehetség Program helyzete: eredményei, tervei In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 32-33. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=32

Berszán István: Kanonizáló relevanciarendekről és gyakorlati alternatíváikról In: Magiszter 18. 2. 2020. - 4-9. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_4-9.pdf

Mekis D. János: Ki szereti Ady Endrét? : a kánon mint lehetőség In: Magiszter 18. 2. 2020. - 19-27. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_19-27.pdf

Farmati Anna: A kánon pereméről : dekanonizáció és újrakanonizáció, avagy régi szövegek autonóm olvasatban és diakronikus függőségben In: Magiszter 18. 2. 2020. - 28-34. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_28-34.pdf

Szabó Levente, T.: Klasszikus magyar irodalom az iskolában? In: Magiszter 18. 2. 2020. - 35-46. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_35-46.pdf

Kovács Szilvia: Készítsünk interaktív leckét egyszerűen! : a LIVRESQ program alkalmazásáról In: Magiszter 18. 2. 2020. - 54-58. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_54-58.pdf

Nemes István: Az angyali üdvözlet – Mária döntés előtt : (9. osztályos katolikus hittanóra-vázlat) In: Magiszter 18. 2. 2020. - 59-63. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_59-63.pdf

Kovács Szilvia: Krisztus Király ünnepe : (iskolai katolikus hittanóra online munkarendben) In: Magiszter 18. 2. 2020. - 64-68. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_64-68.pdf

Nagy József Tamás: Katedra mögött Norvégiában : Nagy József Tamás norvégiai nyelvtanárt Ozsváth Judit kérdezte In: Magiszter 18. 2. 2020. - 86-94. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_86-94.pdf

Fóris-Ferenczi Rita: Koncepció-javaslat a magyar nyelv és irodalom középiskolai oktatásához In: Magiszter 18. 2. 2020. - 125-162. P. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_125-162.pdf

Szautnerné Szigeti Gizella: Tanítás és tanulás : I. In: Hevesi Műhely 105-106. 2020. - 48-50. p.

Bartis Erika: A romániai magyar történelemtanárok online tanítással kapcsolatos meglátásai In: Magiszter 18. 2. 2020. - 163-174. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_163-174.pdf

Orsóné Papp Andrea: Mese, mese, mátka... In: Hevesi Műhely 105-106. 2020. - 61-65. p.

Csépe Valéria: Az online iskolában elfelejthetjük a számonkérés szót In: Hevesi Műhely 105-106. 2020. - 66-70. p.

Dányi Márta: Fejlesztő innovátori tevékenységem mesterprogramja In: Hevesi Műhely 104. 2019. - 59-67. p.

Kerek László - Katona Jánosné: Mire jó az iskola In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 53-54. p.

Fodor Endre: Útkeresés a szakképzésben (kérdések és válaszok) In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 57-62. p.

Kis Tamás: Mesterségem címere: "F", mint fizika In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 73-75. p.

Kis Tamás: VI. Földi János természettudományi verseny In: Hevesi Műhely 102. 2019. - 16-17. p.

Kerek László: Mire jó az iskola? In: Hevesi Műhely 102. 2019. - 39-42. p.

Szautnerné Szigeti Gizella: Az integrációról In: Hevesi Műhely 102. 2019. - 51-54. p.

Nagy Sándorné Bede Rozália: Emlékeim a régi baróti iskoláról In: Művelődés 73. 11. 2020. - 6-12. p.

Molnár Judit: Trianontól a numerus claususig In: BBC History 10. 10. 2020. - 52-57. p.

Paska Rudolf: Több mint zsidótörvény In: BBC History 10. 12. 2020. - 64-65. p.

Innovatív református iskolák In: Reformátusok Lapja 64. 45. 2020. - 24. p.

Nádas Nóra: A drámapedagógia kapcsolata más tudományokkal In: Módszertani Közlemények 60. 4. 2020. - 3-22. p.

Illés Nóra: Készíts lapbookot! : módszertani innováció a kreatív tanulásban In: Módszertani Közlemények 60. 4. 2020. - 23-34. p.

Krakker Anna: Egy környezeti oktatócsomag hatásának vizsgálata kisiskolás korban In: Módszertani Közlemények 60. 4. 2020. - 35-46. p.

Fodor Zoltán Miklós: A tanári munka eredményességét meghatározó attitűdök, nézetek és tudás hatása és változása a pályakezdő és az újrakezdő pedagógusok körében In: Módszertani Közlemények 60. 4. 2020. - 47-65. p.

Kováts-Németh Mária: A győri közoktatás 1945–1990 között a rendeletek, törvények tükrében In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 100-122. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_14.pdf

Éliás János: A nagykunsági partikulák, mint alsóbb iskolák szerepe a Debreceni Református Kollégium oktatási rendszerében 1750-től 1850-ig In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 149-170. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_17.pdf

Mohr Szilárd: A visszafoglalt Baranyai háromszög főbb oktatási kérdései : fókuszban az oktatásszervezés problémái a mohácsi gimnáziumban In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 191-202. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_19.pdf

Bardiné Bohács Anikó: "Új vizeken járok"... In: Hevesi Műhely 101. 2019. - 36-38. p.

Kaposi József: Current issues concerning education for democracy in Hungary In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 280-295. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p280.xml

Lannert Judit - Derényi András: Internationalization in Hungarian higher education : recent developments and factors of reaching better global visibility In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 4. 2020. - 346-369. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/4/article-p346.xml

Tong, Linh: Higher education internationalization and diplomacy: Successes mixed with challenges : a case study of Hungary’s Stipendium Hungaricum scholarship program In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 4. 2020. - 382-400. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/4/article-p382.xml

Toroţcoi, Simona: Bachelor’s and Master’s degrees : one and the samething? A case study of implementing the degree system in Romania In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 4. 2020. - 401-415. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/4/article-p401.xml

Bernáth Julianna: Legfőbb szövetségeseink a pedagógusok In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 3-5. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/legfobb-szovetsegeseink-a-pedagogusok

Kiss Gabriella: Magyar nyelv és irodalom: A további tanulás alapja : interjú Kiss Gabriella tananyagfejlesztővel In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 16-18. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/magyar-nyelv-es-irodalom-a-tovabbi-tanulas-alapja

Glowacz Miklósné: Aki lemarad, az elmarad : mit tesz a kormány a korai iskolaelhagyás ellen? In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 20-26. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/aki-lemarad-az-kimarad

Németh Gábor: Az Anthropolis Egyesület workshopja a P4C módszerről In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 27. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/az-anthropolis-egyesulet-workshopja-a-p4c-modszerrol

Tomasz Gábor: Húsz éve a középiskolás tehetségekért – az Arany János Programok : interjú Tomasz Gábor oktatáskutatóval In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 28-31. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/husz-eve-a-kozepiskolas-tehetsegekert-az-arany-janos-programok

Langerné Victor Katalin: Hosszú távú, folyamatos jelenlét : interjú Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárral In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 33-38. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/hosszu-tavu-folyamatos-jelenlet

Nagy Melinda: Gyakorlati eszközök az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez : bemutatkozik a gyöngyösi Hatáspont Tanoda In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 39-43. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/gyakorlati-eszkozok-az-iskolai-lemorzsolodas-csokkentesehez

Érettségi - másképp In: Pedagógusok Lapja 76. 5. 2020. - 4-5. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2020-05/

Vonják vissza a szakképzési törvényt és a végrehajtási rendeletet! In: Pedagógusok Lapja 76. 5. 2020. - 12-14. p. URL: https://pedagogusok.hu/hirek/portfolio/pl-2020-05/

Cultural learning at the eastern border : Cultural education charasteristics of Hungary, Transylvania, Upper Hungary and Subcarpathia Debrecen : KultúrÁsz Public Benefit Assoc., 2019

Pap Jánosné - Krén-Rostási Nikolett - Baki Szilvia: Lurkó : Írás-előkészítő feladatlapok : [Iskola-előkészítő program] [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2020]

-

Kozsánné Tóth Marianna: Kreatív tanulási módszerek : Önfejlesztő munkafüzet [Budapest] : Móra, cop. 2020

Zrínyi 2019 : A 2019. évi Zrínyi Ilona Matematikaverseny 9-12. osztályos feladatai, megoldásai és eredményei Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2020

Eplényi Anna - Kárpáti Gergely - Schmidt Gertrúd: Selyemúti-társ : Kreatív művészeti feladatok Ázsia kultúrtörténetéből Budapest : GYIK-Műhely, 2020

Orosz Gyula: Hibás feladatmegoldások az általános iskolában Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2020

Zrínyi 2019 : A 2019. évi Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2-8. osztályos feladatai, megoldásai és eredményei Kecskemét : Mategye Alapítvány, 2020

Keszeg Erika - Toró Tibor: "Örültünk, hogy van egy táblánk, egy krétánk, meg ahova beüljünk..." : Fakultatív magyarnyelv-oktatás Erdélyben Kolozsvár : Bálványos Int., 2020

Balla Ágnes - Molnár Krisztina - Almássy Anett: Taking stock of TCAs realised in the field of education and training between 2014-2018 : Report of the research findings Budapest : Tempus Public Found., 2020

Csordás Ildikó - Tóth Boglárka: COVID-maraton : Útmutató az oktatás megtervezéséhez Budapest : Raabe Klett, 2020

Aknai Dóra Orsolya - Fehér Péter: Előttünk az út : Digitális eszközök és módszerek az (online) oktatásban Budapest : Raabe Klett, 2021

Tóth Péter: A problémaalapú tanulás Komárom : Selye János Egyetem Tanárképző Kar, 2019

Rádiné Mónus Andrea: Gulipán és Sóvirág Solton : A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat óvodás foglalkoztató füzete 4-6 éveseknek Kecskemét : Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 2020

Dátán Attila: „Mintha áthoztak volna valamit” : beszélgetés Dátán Attilával a 2019/2020. tanév karantén időszakának tanulságairól In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 5-12. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_005-012.pdf

Borbély-Pecze Tibor Bors - Suhajda Csilla Judit - Kenderfi Miklós - Tajtiné Lesó Györgyi - Juhász Ágnes: Pályakonstrukció és pályaalkalmasság In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 15-33. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_013-033.pdf

Barnusz Nóra - Uricska Erna: Innovatív nyelvtanulási módszerek és módszertan a rendészeti szaknyelvi képzés vizsgálatában In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 53-63. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_053-063.pdf

Sütő László - Homoki Erika - Nagy Roland: Fények és árnyak – Fényszennyezéssel és érzék-szervekkel kapcsolatos terepi ismeretterjesztés tervezete egy esti túrán In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 102-116. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_102-116.pdf

Imre Anna: A közoktatás az indikátorok tükrében In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 124-129. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_124-129.pdf

Veszprémi Attila: Játékok pedagógiai térben In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 130-134. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_130-134.pdf

Nem állt meg az élet... másodszor In: Prágai tükör 28. 6. 2020. - 8-9. p.

Hámori Máté: A hallás fontosságára hívja fel a figyelmet az Óbudai Danubia Zenekar In: Zenekar 27. 2. 2020. - 6-8. p. URL: https://zene-kar.hu/wp-content/uploads/2020/03/zenekar_20_2_web_compressed.pdf

Tarkövi Gábor: Szeretném a lehető legszélesebb palettát felkínálni In: Zenekar 27. 2. 2020. - 18-20. p. URL: https://zene-kar.hu/wp-content/uploads/2020/03/zenekar_20_2_web_compressed.pdf

4. Neveléstörténet

Oláh Róbert: Arany János útja a nagy-kőrösi katedráig : tanuló és tanító évek 1817–1851 között a források tükrében In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 96-112. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3677/3415

Bércesi Richárd: A pécsi bányavidék elemi iskoláinak hálózati rendszere 1856 és 1944 között In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 113-130. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3678/3432

Ábrahám Nóra: Szentpál Olga és a tánc – a tánc természete In: Kultúra és Közösség 11. 3. 2020. - 39-50. p. URL: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2020/3/04_%C3%81brah%C3%A1m_2020_03.pdf

Kéri Katalin: Tanítói egyletek a történeti Baranyában In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 121-126. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3460/3222

Szemerjai Demeter: Élettörténetem : egy tizenkilenc századi iskolamester önéletrajza : Szemerjai Demeter önéletírása In: Székelyföld 24. 11. 2020. - 105-131. p.

Gergely András, A.: Iskolai tudás, avagy a feltételek függő állapotai In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 97-105. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34002/33226

Köteles György: A Kodály-szemléletű tanárképzés története Kaliforniában : 1969–2019 In: Parlando 6. 2020. - 1-32. p. URL: http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Koteles_Gyorgy.pdf

Mikola Edit: Az erdélyi magyar tannyelvű Waldorf iskolák története megalakulásuk sorrendjében : (2.) In: Magiszter 18. 2. 2020. - 69-79. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_69-79.pdf

Czakó Józsefné: Adalékok a tarnaszentmiklósi iskola történetéhez : II. In: Hevesi Műhely 104. 2019. - 55-58. p.

Czakó Józsefné: Adalékok a tarnaszentmiklósi iskola történetéhez : I. In: Hevesi Műhely 103. 2019. - 69-72. p.

Nagy Sándorné Bede Rozália: Emlékeim a régi baróti iskoláról In: Művelődés 73. 11. 2020. - 6-12. p.

Molnár Judit: Trianontól a numerus claususig In: BBC History 10. 10. 2020. - 52-57. p.

Paska Rudolf: Több mint zsidótörvény In: BBC History 10. 12. 2020. - 64-65. p.

Gönczöl Lászlóné: XIX. századi pedagógusportrék Győr-Moson-Sopron megyéből In: Honismeret 48. 6. 2020. - 46-49. p.

Illyés Benjámin: Egyetemi hallgatók soproni diákszállásai 1919-1959 In: Soproni szemle 74. 4. 2020. - 431-454. p.

Bognárné Kocsis Judit: A valdens nők és a valdens család a középkorban In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 86-99. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_13.pdf

Kováts-Németh Mária: A győri közoktatás 1945–1990 között a rendeletek, törvények tükrében In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 100-122. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_14.pdf

Réthy Endréné: A gyógypedagógus-képzés fejlődéstörténetének útja 1900–1945 In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 123-136. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_15.pdf

Éliás János: A nagykunsági partikulák, mint alsóbb iskolák szerepe a Debreceni Református Kollégium oktatási rendszerében 1750-től 1850-ig In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 149-170. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_17.pdf

Mohr Szilárd: A visszafoglalt Baranyai háromszög főbb oktatási kérdései : fókuszban az oktatásszervezés problémái a mohácsi gimnáziumban In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 191-202. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_19.pdf

Takács Zsuzsanna Mária: Donáth Péter: Pedagógusok az 1918–1919. évi politikai forgószélben. Tanítóképzők a forradalmak, az idegen meg-szállás és az ellenforradalmi számonkérés idején. Trezor Kiadó, Budapest. 2020. : [könyvismertetés] In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 237-241. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_23.pdf

Pető László: Az erki Nagy Zoltán Általános Iskola története In: Hevesi Műhely 101. 2019. - 41-46. p.

Szabó János: „Legyek újra a pusztán Veled” In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 139-143. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_139-143.pdf

Visszatekintő 1960-2020 : Göböljárástól napjainkig - a besnyői iskola első 60 éve Besnyő : [közread. az Arany jános Általános Iskola], 2020

Kiss László: Comenius és a magyarok : 350 éve hunyt el "a népek tanítója": Jan Amos Komenský In: Prágai tükör 28. 5. 2020. - 11-19. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Rakota Edina: Mestersége kémiatanár - Rakota Eina In: Középiskolai Kémiai Lapok 47. 5. 2020. - 275-278. p.

Huszonegyedik alkalommal adták át a Magyar Kémiaoktatásért díjakat In: Középiskolai Kémiai Lapok 47. 5. 2020. - 341-344. p.

Falus Iván: A tanárképzési reform logikája In: Taní-tani 71. 2020. URL: http://www.tani-tani.info/a_tanarkepzesi_reform_logikaja

Szivák Judit - Kálmán Orsolya - Pesti Csilla - Rapos Nóra - Vámos Ágnes: A pedagógus professzió hazai megújításának esélyei a mesterpedagógus programok tükrében In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 3-24. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33988/33222

Oláh Róbert: Arany János útja a nagy-kőrösi katedráig : tanuló és tanító évek 1817–1851 között a források tükrében In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 96-112. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3677/3415

Ábrahám Nóra: Szentpál Olga és a tánc – a tánc természete In: Kultúra és Közösség 11. 3. 2020. - 39-50. p. URL: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2020/3/04_%C3%81brah%C3%A1m_2020_03.pdf

Petz Tiborné - Reider József: A tanító szakos hallgatók IKT ismeretei a matematika oktatásában In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 210-220. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3686/3423

Héjj Andreas: Ha vágytanárainkat választhatnánk : egy empirikus vizsgálat arról, mitől jó egy tanár In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 127-133. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/issue/view/292/8#page=127

Reisz Terézia: Hallgatói javaslatok a múzeumpedagógia fejlesztéséről In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 153-165. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3465/3225

Kóródi Kitti - Jagodics Balázs - Szabó Éva: Az észlelt tanári énhatékonyságot befolyásoló tényezők vizsgálata a kényszerű digitális oktatás időszakában : (1. rész) In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 38-52. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33991/33224

Szemerjai Demeter: Élettörténetem : egy tizenkilenc századi iskolamester önéletrajza : Szemerjai Demeter önéletírása In: Székelyföld 24. 11. 2020. - 105-131. p.

Józsáné Botos Mariann: Nem véletlenül jézusi példa a gyermek In: Evangélikus Élet 85. 45-46. 2020. - 18. p. URL: https://www.evangelikus.hu/nem-veletlenul-jezusi-pelda-gyermek

Reisz Terézia: A pedagógusjelöltek múzeumpedagógiai tapasztalatai In: Tudásmenedzsment 20. 1. 2019. - 31-41. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/tudasmenedzsment_xx1szam.pdf#page=31

Ménes András: Egy alkotó értelmiség a pécsi kultúrtörténetben In: Tudásmenedzsment 20. 1. 2019. - 78-79. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/tudasmenedzsment_xx1szam.pdf#page=78

Emlékezzünk : Gajdos Terézre - Tercsire, Tercsikére! In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 22. p.

Köteles György: A Kodály-szemléletű tanárképzés története Kaliforniában : 1969–2019 In: Parlando 6. 2020. - 1-32. p. URL: http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Koteles_Gyorgy.pdf

Fekete Anikó - Fehérvári Anikó - Bodnár Gábor: Kreatív zenei gyakorlatok hatása a felsőoktatásban tanulók körében In: Parlando 6. 2020. - 1-25. p. URL: http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Fekete_Aniko.pdf

Óhidy Andrea - Comes, Nadine - Pikula Norbert: Mentoring programmes for disadvantaged children in selected European countries In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 180-188. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p180.xml

Heimann Ilona: Czeizel Endre szerepe a pedagógus továbbképzésben In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 7-8. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=7

Tóth Tamás: Dr. Czeizel Endre tanítványa voltam In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 9. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=9

Dávid Imre: Czeizel professzor úr, a debreceni Mester In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 10-11. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=10

A Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetségekért”kitűző és emléklap 2020. évi kitüntetettje: Tóth Ilona In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 37. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=37

Heinzel, Friederike - Heise, Christina: Academic mentoring projects between disadvantaged children and students : a methodfor the preparation of students for inclusive schoolsettings In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 211-231. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p211.xml

Kottmann, Brigitte - Pieper, Catania: Project "Schule für alle" as a mentoring programme in university teacher education : professionalization processes of student teachers in different practical university phases In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 232-251. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p232.xml

Nemes István: Digitális tananyagszerkesztés LIVRESQ-ben : képzési lehetőségek pedagógusok számára In: Magiszter 18. 2. 2020. - 47-53. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_47-53.pdf

Wenzler-Cremer, Hildegard: Coping with diversity : insights into the qualitative evaluation of a mentoring program In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 252-262.p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p252.xml

Erősdi Edit - Ferencz-Salamon Alpár: Laudációk Burus-Siklódi Botond elköszönő igazgatónak In: Magiszter 18. 2. 2020. - 80-85. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_80-85.pdf

Mihály Réka: Apáczai-díjas pedagógusaink 2020-ban In: Magiszter 18. 2. 2020. - 95-124. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_95-124.pdf

Szautnerné Szigeti Gizella: Tanítás és tanulás : I. In: Hevesi Műhely 105-106. 2020. - 48-50. p.

Köllő Zsófia: Online lebonyolítású továbbképzések az RMPSZ programjában In: Magiszter 18. 2. 2020. - 175-182. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_175-182.pdf

Mikulányi Tamás: Pedagógiai innováció In: Hevesi Műhely 102. 2019. - 46-49. p.

Ozsváth-Berényi Hajnal: Romániai magyar pedagógusok online képzések, távoktatást segítő képzések iránti igényei : online adatfelvétel, RMPSZ, 2020. április 6–26. In: Magiszter 18. 2. 2020. - 183-192. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_183-192.pdf

Györgyi-Ambró Kristóf: A tanulás jövője online kurzusok In: Magiszter 18. 2. 2020. - 193-203. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_193-203.pdf

Ozsváth-Berényi Hajnal: A BNYA 2.0 résztvevői és a rendezvényről alkotott véleményük In: Magiszter 18. 2. 2020. - 204-209. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_204-209.pdf

Viszhányó Aranka: A zöld ötven árnyalata avagy hogyan lesz tehéntulajdonos a környezetbarát pedagógus? In: Magiszter 18. 2. 2020. - 210-215. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_210-2015.pdf

Ozsváth Judit: Jó gyakorlatok a hitoktatásban : módszertani minikonferencia-sorozat az online térben In: Magiszter 18. 2. 2020. - 216-219. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_216-219.pdf

Dimény Áron - Jánosi Zsolt - Lukács Zsombor - Szennyes Krisztián: Incze László múzeumpedagógus In: Művelődés 73. 10. 2020. - 25-31. p.

Leviczki Anita: Szellemes és találós In: Természet világa 151. 12. 2020. - 530-534. p. URL: https://www.dimag.hu/magazin/672-termeszet-vilaga/59304-202012

Jenei József: Értékrombolás helyett az értékteremtés mellett In: Evangélikus Élet 85. 47-48. 2020. - 18. p.

Gönczöl Lászlóné: XIX. századi pedagógusportrék Győr-Moson-Sopron megyéből In: Honismeret 48. 6. 2020. - 46-49. p.

Andics János: Bogár István református kántortanító emlékezete In: Honismeret 48. 6. 2020. - 49-51. p.

Vicziánné Salla Ildikó: Isten szertetét hirdetve : Vicziánné Salla Ildikó, a Sztehlo-iskola igazgatója a missziói elköteleződésről In: Evangélikus Élet 85. 49-50. 2020. - 24. p.

Réthy Endréné: A gyógypedagógus-képzés fejlődéstörténetének útja 1900–1945 In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 123-136. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_15.pdf

Takács Zsuzsanna Mária: Donáth Péter: Pedagógusok az 1918–1919. évi politikai forgószélben. Tanítóképzők a forradalmak, az idegen meg-szállás és az ellenforradalmi számonkérés idején. Trezor Kiadó, Budapest. 2020. : [könyvismertetés] In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 237-241. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_23.pdf

Csík Tibor: Jáki László tudományos munkássága az Országos Pedagógiai Könyvtárban In: Könyv és Nevelés 22. 1. 2020. - 7-26. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/jaki-laszlo-tudomanyos-munkassaga-az-orszagos-pedagogiai-konyvtarban

Balogh Mihály: Levélféle Jáki László Tanár Úrnak - a túlpartra In: Könyv és Nevelés 22. 1. 2020. - 123-124. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/levelfele-jaki-laszlo-tanar-urnak-a-tulpartra

Uzsalyné Pécsi Rita: A teremtő erő és a jóság képviselője : Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató az apa családban betöltött szerepéről In: Új Ember 77. 5. 2021. - 1,8. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2021/02/210131_hetilap_.pdf

Farkas Ildikó: Iskolai járványügyi intézkedések In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 1. 2021. - 1-6. p.

Farkas Ildikó: Az óvodákat is érintő járványügyi intézkedések In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 1. 2021. - 7-12. p.

Petróczi Gábor: Készüljünk föl időben az ellenőrzésre! In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 11. 1. 2021. - 12-21. p.

Tóth Imre: Mestersége kémiatanár - Tóth Imre In: Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 48. 1. 2021. - 4-7. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

Páncsics Edina: Érintések In: Taní-tani 1. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/erintesek

Györkő Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései : (1. rész) In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 83-96. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31868/33225

Szántóné Papp Judit: "Mindannyian mások vagyunk..." : (3. rész) : a személyes bánásmód fontossága az óvodai nevelés során, avagy a hátrányok csökkentése, minden egyes gyermekben rejlő lehetőségek kibontakozásának elősegítése, különös tekintettel a roma gyermekek esetében In: Óvodai nevelés 73. 10. 2020. - 23-25. p.

Tóth Lajos, L.: A Lions-szekció hátránykompenzációs és tehetségsegítő tevékenysége In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 30-31. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=30

Réthy Endréné: A gyógypedagógus-képzés fejlődéstörténetének útja 1900–1945 In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 123-136. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_15.pdf

Nagy Melinda: Gyakorlati eszközök az iskolai lemorzsolódás csökkentéséhez : bemutatkozik a gyöngyösi Hatáspont Tanoda In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 39-43. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/gyakorlati-eszkozok-az-iskolai-lemorzsolodas-csokkentesehez

Az IKT eszközök helye, használatuk lehetőségei a gyógypedagógiában : VIII. "Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira" : Regionális szakmai konferencia : 2019. október 22., Szeged : Program és absztrakt kötet Szeged : SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Int., [2019]

Fókuszban a tudásmegosztás : új szakmai hálózatok segítik az esélyteremtő óvodai módszertan széles körű alkalmazását In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 8. 12. 2020. - 46-48. p.

Hámori Máté: A hallás fontosságára hívja fel a figyelmet az Óbudai Danubia Zenekar In: Zenekar 27. 2. 2020. - 6-8. p. URL: https://zene-kar.hu/wp-content/uploads/2020/03/zenekar_20_2_web_compressed.pdf

7. Pszichológia

Páncsics Edina: Érintések In: Taní-tani 1. 2021. URL: http://www.tani-tani.info/erintesek

Bajzáth Mária: A történetek segítik a kicsik otthonra találását : bszélgetés Bajzáth Mária mesepedagógussal In: Új Ember 77. 1. 2021. - 8. p. URL: https://ujember.hu/wp-content/uploads/2021/01/210103_hetilap_.pdf

Fekete Mariann - Nagy Ádám: Q vagy Q? – Generációs válaszutak In: Kultúra és Közösség 11. 3. 2020. - 63-68. p. URL: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2020/3/06_Fekete-Nagy_2020_03.pdf

Ita Mariann - Grünhut Zoltán: Bizalom : emberség és tágasság. Iskolapszichológusi reflexiók egy elméleti problémára In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 229-240. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3688/3425

Kóczián Zoltán Gergely: Ne csak nézz, láss is! : segédeszköz és módszer az információs- és médiaműveltség oktatásához In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 269-291.p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3691/3428

Varga Katalin: A tudásalapú társadalom műveltségfelfogása In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 64-71. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3454/3216

Czeglédi Csilla - Juhász Tímea: Milyen a digitális kompetenciája az Y-generációnak? In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 136-143. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=136

Szabó Renáta Krisztina - Fodor Szilvia: A pszichológiai tőke fogalma, jelentősége és fejlesztési lehetőségei az iskolában In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 65-82. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/33979/33221

Györkő Enikő: Az atipikus fejlődés alapvető kérdései : (1. rész) In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 83-96. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31868/33225

Gósy Mária: Szóidőtartamok ismétlésben és spontán beszédben gyermekeknél In: Magyar nyelvőr 114. 4. 2020. - 426-440. p.

Kertész Csaba: A ritmikai szinkronizáció kapcsolata a folológiai tudatossággal és sz olvasással iskolakezdő gyerekenél In: Magyar Pszichológiai Szemle 74. 3. 2020. - 455-476. p.

Antoci Diana - Mislitchi Valentira - Diacon Maria: Mentoring valorization in combating violent and aggressive behaviour in preadolescence andadolescence In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 10. 3. 2020. - 189-210. p. URL: https://akjournals.com/downloadpdf/journals/063/10/3/article-p189.xml

Balogh László: Dr. Czeizel Endre professzor munkásságának jelentősége a tehetséggondozás tudományos alapozásában In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 3-4. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=3

Tóth László: Erikson fejlődéselmélete és a tehetség In: Tehetség 28. 3-4. 2020. - 12-14. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetseg_2020_3-4.pdf#page=3#page=12

Kotta Ibolya: Fészkelődők In: Magiszter 18. 2. 2020. - 224-226. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_224-226.pdf

Borbély Ildikó: Kutatási design : egy 9 hetes mindfulness alapú stresszredukciós program hatásának vizsgálata iskolai környezetben In: Módszertani Közlemények 60. 4. 2020. - 66-73. p.

Szautnerné Szigeti Gizella: Menjen-e idén iskolába a gyerekem? In: Hevesi Műhely 101. 2019. - 34-35. p.

Pap Jánosné: Lurkó : Iskolaérettséget mérő faladatlapok : [Iskola-előkészítő program] [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2020]

Deliága Éva: A szemnek láthatatlan : Mi állhat a gyerek viselkedése, tünete hátterében? Budapest : Kulcslyuk K., 2020

Lukács Liza: Hogyan szeretsz? : Kötődési sebeink gyógyítása Budapest : Kulcslyuk K., 2020

Bagdy Emőke: A személyiség titkai : Család, nevelés, önértékelés [Budapest] : Kulcslyuk K., cop. 2020

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Bede Laura: Munkafüzetben elevenedik meg a kastélyvilág In: Magyar közoktatás 12. 2020. - 8. p.

Fekete Mariann - Nagy Ádám: Q vagy Q? – Generációs válaszutak In: Kultúra és Közösség 11. 3. 2020. - 63-68. p. URL: http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2020/3/06_Fekete-Nagy_2020_03.pdf

Nyúl Eszter Anna: Az állampolgárság elvesztett átmeneti rítusa In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 170-177. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3682/3419

Hornyák-Kövi Franciska: Kulturális sokszínűség az oktatásban In: Tudásmenedzsment 21. 1-2 .2020. - 221-228. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3687/3424

Koltai Zsuzsa: Múzeumpedagógia az online térben In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 142-152. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3463/3224

Reisz Terézia: Hallgatói javaslatok a múzeumpedagógia fejlesztéséről In: Tudásmenedzsment 21. ksz 2020. - 153-165. p. URL: https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3465/3225

Kovácsné Farkas Claudia: Varázsdoboz : olasz példák a pedagógiai ötletességre In: Tudásmenedzsment 20. 2. 2019. - 100-104. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/Tudasmenedzsment_XX2_v4.pdf#page=100

Cservenka Judit: Mesevilág Budán In: Magyaróra 2. 3-4. 2020. - 271-275. p.

Lengyel Emese: A kodályi zenepedagógia dimenziói In: Iskolakultúra 30. 10. 2020. - 108-110. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/34016/33232

Reisz Terézia: A pedagógusjelöltek múzeumpedagógiai tapasztalatai In: Tudásmenedzsment 20. 1. 2019. - 31-41. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/tudasmenedzsment_xx1szam.pdf#page=31

Kovácsné Farkas Claudia: Természetre nevelés az Agazzi-óvodában In: Tudásmenedzsment 20. 1. 2019. - 68-71. p. URL: https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/hfmi/tudasmenedzsment_xx1szam.pdf#page=68

Antal-Lundström Ilona: Megújuló ének-zeneórák : (1. rész) In: Parlando 6. 2020. - 1-22. p. URL: http://www.parlando.hu/2020/2020-6/Antal-Lundstrom_Ilona.pdf

Kotta Ibolya: Fészkelődők In: Magiszter 18. 2. 2020. - 224-226. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2020_2_224-226.pdf

Dimény Áron - Jánosi Zsolt - Lukács Zsombor - Szennyes Krisztián: Incze László múzeumpedagógus In: Művelődés 73. 10. 2020. - 25-31. p.

Sántha Kálmán: A kvalitatív összehasonlító elemzés történeti háttere In: Polymatheia 17. 1-2. 2020. - 137-148. p. URL: http://www.polymatheia.hu/images/pdf/pdf_16.pdf

Fodor Richárd: Változó idők változatlan elkötelezettsége : beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központja országos neveléstudományi konferenciájáról In: Új Köznevelés 76. 9-10. 2020. - 6-7. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-kozneveles/valtozo-idok-valtozatlan-elkotelezettsege

Pásztor Csörgei Andrea: A képtől az előadásig : a papírszínház alkalmazása a drámapedagógiai munkában In: Könyv és Nevelés 22. 1. 2020. - 63-88. p. URL: https://folyoiratok.oh.gov.hu/konyv-es-neveles/a-keptol-az-eloadasig

Csíkos Csaba: A neveléstudomány kutatásmódszertanának alapjai [Budapest] : ELTE Eötvös K., cop. 2020 URL: http://www.eltereader.hu/media/2020/12/web_Csikos-Csaba_Bevezetes__.pdf

Tóthné Vojtkó Veronika: A konstruktivista tanuláselmélet megjelenése az olimpiai nevelés elméletében és a nemzetközi olimpiai nevelési programokban In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 34-52. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_034-052.pdf

Gloviczki Zoltán: Idő-szerű recenzió In: Új Pedagógiai Szemle 70. 9-10. 2020. - 117-123. p. URL: https://epa.oszk.hu/00000/00035/00230/pdf/EPA00035_upsz_2020_09-10_117-123.pdf


Régebbi listák: 7. hét   6. hét   5. hét   4. hét