Szakmai konzultáció, 2008.04.03
Iskolai könyvtárak, könyvtárostanárok részvétele az EU-s pályázatokon

Szakmai konzultációs megbeszélés


Időpont: 2008. április 3.
Helyszín: OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest
Meghívottak: könyvtárostanárok

A konzultációs megbeszélésen dr. Skaliczki Judit, az OKM főosztályvezető-helyettese, a Könyvtári osztály vezetője bevezetőjében ismertette a könyvtári konstrukciók jelenlegi helyzetét az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatainak rendszerében. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kulturális területek, így a könyvtárak fejlesztése nem önálló program az ÚMFT-s pályázatokon, hanem az oktatási prioritások alá lett sorolva, így az iskolai könyvtárosok és könyvtárostanárok jó pozícióból indulnak a pályázatokon.
A TIOP pályázatok 2008. június 30-án fognak megjelenni. Ezek fontosak, mert alapját képezik a TÁMOP pályázatoknak. A TÁMOP pályázatok várhatóan 2008 szeptemberében jelennek meg. A pályázatok kiírása előtt még lesz társadalmi vita, ennek keretében lesz célzottan iskolai könyvtárosoknak szervezett konzultáció is.
Balogh Anna Mária, a Könyvtári Főosztály vezető tanácsosa előadásában tovább hangsúlyozta az iskolai könyvtárak előnyét a pályázatokon. Kiemelte, hogy a pályázatok szövegeiben is a „közoktatás nyelvét”, hívószavait kell majd alkalmazni, hiszen az operatív programok (OP) oktatási céljaihoz való kapcsolódás elengedhetetlen. Ezeket a célokat és nyelvet viszont a könyvtárostanárok már jól ismerik.
Jelezte, hogy a pályázatok összeállításánál és a megcélzott pénzfelhasználásnál figyelemmel kell lenni az Európai Szociális Alap (ESZA) és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) felhasználási szabályaira, az erre vonatkozó útmutatók előírásaira. Így ezekkel már most a tervezés, a konzorciumok kialakításának fázisában érdemes megismerkedni. Az ESZA és ERFA általános elszámolhatósági útmutatók a már megjelent pályázati kiírások dokumentumai között megtekinthetők, a TÁMOP-os pályázatokon indulóknak az ESZA elszámolhatósági útmutatót kell figyelembe venniük.

A fentebb említett előadókon túl a konzultációs megbeszélésen kérdésekre válaszolva röviden bemutatta intézménye szerepét az ÚMFT pályázatokban dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója és Bánkeszi Katalin, az OSZK címzetes igazgatója

A megbeszélésen elhangzottak és a kérdésekre adott válaszok tematikus csoportosításban:

Konzorcium

 • A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” pályázatok költségvetésének minimuma 10 millió forint. Ilyen méretű pályázatokat iskolai könyvtárak csak kivételes esetben tudnak önállóan megvalósítani. Így esetükben különösen fontos a konzorcium.
 • Lehetőség szerint egy településen belül minden könyvtártípus működjön együtt.
 • Konzorcium sokféle elképzelhető, kerületi, kistérségi is.

Infrastruktúra
 • Az iskolai könyvtárak infrastruktúrájának fejlesztésére az iskolákon keresztül a TIOP 1.1.1. keretében volt mód. A TIOP 1.2.3. a nyilvános könyvtáraknak szól. Így azon már csak a kettős funkciójú iskolai könyvtáraknak van lehetőségük.
 • A TÁMOP-ban eszköz címén IKT eszközökre nem lehet pályázni.
 • A TIOP-ból kimaradó közép-magyarországi települési könyvtáraknak a Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) 4.6.2. pályázatában lesz még lehetőségük.

Állományfejlesztés
 • Az EU pályázati filozófiája szerint a könyvtári állományok fejlesztése fenntartói feladat, így könyvek és más dokumentumok vásárlására sem önállóan, sem pályázatok részeként nem lehet majd pályázni.

Digitalizálás
 • Nem az elsősorban kulturálisan értékes dokumentumok digitalizálását fogják támogatni, hanem azokat, amelyek az oktatás számára fontosak.
 • A digitalizálási pályázatok ősszel fognak megjelenni.
 • * KMOP 4.6.2 – módszertani előkészítő tanulmány az OSZK koordinálásában
 • * a TÁMOP 3.1.2 C komponensében lesz lehetőség az oktatást támogató válogatott közgyűjteményi tartalmak digitalizálására
 • * Cél a TÁMOP 3.2.10. konstrukció keretében kialakítandó „Egységes Elektronikus Kulturális, Közoktatási és Szakképzési Szolgáltató Felület” -hez való kapcsolódás.
 • Az OSZK-ban már folyik a közgyűjteményi digitalizálás szakmai előkészítése. Ennek keretében vizsgálják, hogy
 • * mi az, ami már elérhető digitalizált formában
 • * mi az, ami még nem, de az oktatásnak fontos
 • * hogyan kapcsolódhatnának be többek közt az iskolai könyvtárak, ahol szintén sok érték található. Ez ügyben egyeztetésekre fog sor kerülni a KTE-vel.

Iskolai könyvtárak az interneten
 • A lelőhely-nyilvántartások feltöltéséhez várják az iskolai könyvtárak adatait is. Az ezekhez való kapcsolódásban a megyei könyvtárakat kell partnerként megkeresni.
 • Az OPKM tervei közt szerepel egy központi iskolai könyvtári portál, mely az iskolai könyvtárosoknak kíván szolgáltatásokat nyújtani.

Olvasásfejlesztés
 • A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” konstrukció támogatást nyújt többek között a könyvtárhasználók digitális és információkeresési készségeit és az olvasáskultúrát fejlesztő programok kialakítására.
 • A könyvtári pályázatokon cél minden korosztály és réteg olvasáskultúrájának fejlesztése. Az ilyen irányú programok koordinációját két intézmény vállalja fel:

 • * 0-18 éveseknek szóló programok – OFI - OPKM
 • * felnőtt népességnek szóló programok – Könyvtári Intézet
 • Az OPKM előzetesen már megfogalmazott pályázati céljai, melynek megvalósításában a könyvtárostanárokra fog építeni:
 • * nem csupán egy látványos kampányt kíván lebonyolítani, hanem szeretne egy fejlesztési folyamatot erőteljesen megalapozni és hosszú távon működtetetni
 • * segíteni a módszertani megújulást
 • * gyűjteni, hozzáférhetővé tenni a jó gyakorlatokat (óravázlatokat, foglal­ko­zás­ter­ve­ket, feladatlapokat)
 • * nemzetközi példákat megismertetni
 • * egy iskolai könyvtári portált, keretfelületet kialakítani és működtetni, mely a fenti anyagokból felálló adatbázist is tartalmazná
 • * Az OPKM gyermek- és ifjúsági irodalmi gyűjteménybázisát kiterjeszteni, hozzá­fér­hetőbbé tenni.
 • * A pályázat tervezésében is várja a könyvtárostanárok segítségét. Erre lesz fórum.
 • * Az együttműködésbe a könyvtárostanárokon túl a HUNRA-t, az IBBY-t, a KTE-t és más pedagógusszervezeteket is be kíván vonni.
 • Az olvasásfejlesztési programok nemcsak iskolai könyvtárosok számára fognak készülni, hanem más könyvtártípusban dolgozó könyvtárosoknak, más pedagógusoknak is.

Továbbképzés
 • A továbbképzéseket is tartalmazó TÁMOP 3.1.4. és 3.1.5. 2008. június 30-án fog megjelenni.

További információk a pályázatokról
 • A Könyvtári Intézet egyik célja, hogy a könyvtáraknak szóló EU-s pályázatokról naprakészen tájékoztasson honlapján keresztül.: www.ki.oszk.hu Itt:
 • * pályázati kiírások
 • * TÁMOP-pal kapcsolatos ötletbázis
 • * kidolgozott témajavaslatok
 • * www.ki.oszk.hu
 • a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja
 • * ÚMFT Akciótervek 2007-2008 (A TÁMOP 3.2.4. „Tudásdepó Expressz” konstrukcióra vonatkozó részek) http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2

A könyvtárostanároknak a gondolkodást a partnerek keresését már most el kell kezdeniük, hogy sikeres együttműködésben, sikeres pályázatokat készíthessenek el, és sikeres programokat valósíthassanak meg.