Nevelési Tudásdepó projekt első félévben elért eredményei

 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum projektjének egyik fő célja, hogy támogassa a könyvtárak oktatási tevékenységének megújítását. Ennek érdekében értő olvasásra nevelő, digitális, információs kompetenciák megszerzését támogató mintaprogramok kidolgozása kezdődött el.
A programfejlesztést előkészítő szakasz lezárult: számos felhívást tett közzé az OPKM a KATALIST levelezőlistán, a KTE levelezőlistáján, rendezvényeken, a www.opkm.hu honlapon. A fejlesztési munka támogatásának érdekében programadatlap készült, melyen a kidolgozandó programjavaslatok gyűjtése folyik, valamint egységes szempontrendszere révén alkalmas a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatok leírására is.
2010. február 5-én került sor a kidolgozással kapcsolatos első megbeszélésre, melynek keretében ismertetésre kerültek a projekt céljai és a megvalósítás folyamata, valamint a programadatlap. A KTE tavaszi szakmai napján a beküldött javaslatok tapasztalatait ismerhették meg a részt vevők. A 2010. április 24-én tartott műhelymunka középpontjában a programfejlesztés menetének ismertetése, valamint a programokkal szembeni tartalmi és formai elvárások bemutatása állt. Sor került a programfejlesztéshez készített minta kipróbálására is csoportos munka keretében.
Az oktatási programok kidolgozása folyamatban van, az elsők a nyár közepére készülnek el.
 
A projekthez a továbbiakban is van lehetőség kapcsolódni a következő területeken:
  • Olyan könyvtári foglalkozás-javaslatok összegyűjtése, melyek ajánlhatóak másoknak, de még kipróbálásra várnak, eddig nem valósultak meg.
  • Olyan hazai és nemzetközi ún. jó gyakorlatok összegyűjtése, melyek olyan könyvtári foglalkozásokat ismertetnek, melyek gyakorlatban vannak és beváltak, eredményesek, valamint átültethetőek, adaptálhatóak más helyszínen is.
  • A kidolgozott oktatási programok kipróbálása.
 
A gyűjtemények, kidolgozott mintaprogramok a fejlesztés alatt álló Olvasás Portálon lesznek közzétéve.
 
Az olvasóvá nevelést a Nevelési Tudásdepó projekt egy másik célkitűzésével, országos olvasásnépszerűsítő kampány lebonyolításával is támogatja. Az első félévben összesen 36 rendezvényt tartott az OPKM, 1076 érdeklődő részvételével.
A Nevelési Tudásdepó projekt feladata a Tudásdepó-Expessz pályázat keretében az országban megvalósuló rendezvények összegyűjtése is. Az adatgyűjtés az OPKM honlapjáról elérhető e-űrlap alapján folyik1. Az adatlap ideiglenesen az OPKM honlapján érhető el, az Olvasás Portál elkészültével végleges helyére fog kerülni, ahol a feltöltött rendezvények adatai - a fejlesztés alatt álló adatbázis segítségével – kereshető formában lesznek elérhetőek.
 
 
A Nevelési Tudásdepó projekt révén az OPKM szolgáltatásai is jelentősen megújulnak.
2009-ben a könyvtár meglévő raktári területén mintegy 100 m² terület felszabadításával elkészült 2030 folyóméternyi könyv elhelyezésére alkalmas tömörraktár.
A pedagógia, valamint a gyermek- és ifjúsági irodalom területén az országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó adatbázis-fejlesztés indult. Az országos lelőhely-nyilvántartás számára eddig 15.000 rekord átadására került sor.
A www.opkm.hu honlap angol nyelvű felülete megújult. Teszt jelleggel elindult az e-szaktájékoztató szolgáltatás, az e-tartalomjegyzék-szolgáltatás2, az on-line kölcsönzéshosszabbítás3, az e-előjegyzéshez szükséges fejlesztések is folyamatban vannak.
Az iskolai könyvtárosoknak szóló rész bővítése folyamatosan zajlik.