Együttműködési felhívás

 

Nevelési Tudásdepó projekt
 
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum a Nevelési Tudásdepó projekt keretében olyan könyvtári foglalkozások kidolgozását, külföldi bevált gyakorlatok adaptálását, a hazai jó gyakorlatok összegyűjtését tűzte ki célul, melyek támogatják az olvasóvá nevelést, az olvasásfejlesztést, a digitális és információs kompetenciák fejlesztését. A foglalkozások célcsoportja az iskoláskorú gyermekek és fiatalok, kiemelt figyelemmel a sajátos nevelési igényűekre, a hátrányos helyzetűekre, a romákra, a közoktatásban tanuló felnőttekre és a szülőkre.
 
Az összegyűjtött információkat kiadványok és egy fejlesztés alatt álló Olvasás Portál elnevezésű internetes oldalon kívánjuk közölni. Reméljük, hogy az így megszülető tudástárak közvetlenül használhatóak lesznek a közoktatásban valamint alapját fogják képezni a folyamatos fejlesztő munkának.
 
A napjainkban végzett vizsgálatok és összehasonlító elemzések bizonyítják, hogy indokolt egy az olvasáskultúra fejlesztését megcélzó országos kampány. 30 új olvasásfejlesztő mintaprogram kidolgozását és számos olvasásnépszerűsítő rendezvény megvalósítását, támogatását tűztük ki célul. Ezek adatainak összegyűjtésével és rendezésével a széles körű használatot, az eredmények terjesztését és a további tervezési munkát kívánjuk elősegíteni.
 
A pályázat célja, hogy erősödjön az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum könyvtár-pedagógiai tevékenysége, fejlődjön az iskoláskorúak információs műveltsége, javuló eredményeket várunk az olvasás és a szövegértés területén.
 
Reméljük, hogy a projekt keretében megvalósított országos olvasásnépszerűsítő kampány közvetlenül szolgálja majd az iskolai könyvtárakat és a közoktatás szereplőit az olvasási és információs kompetenciák fejlesztésében.
 
 
Ebben kérjük a Kollégák segítségét! A projekt megvalósítása során előadások, foglalkozások megtartásában, valamint mintaprogramok kidolgozásában szeretnénk igénybe venni tisztelt Kollégáink segítségét. Mivel jelenleg a tervezés szakaszában vagyunk, konkrétumokat még nem tudunk közölni. Jelentkezőinknek későbbi időpontban szervezünk részletes tájékoztatót, ezért foglalkozás és munkahely, valamint telefonszám és e-mail cím megadását kérjük. A jelentkezéseket Bilicsi Erika várja a bilicsi.erika@opkm.hu e-mail címre vagy a 06-1/323-5532-es telefonszámon.