Az iskolai értesítők különgyűjteménye
Gyűjtemény

A magyar tanügyigazgatás alá tartozó és tartozott alsó és középszintű oktatási intézmények tanévenként kiadott évkönyveit (értesítőit) a teljesség igényével gyűjti. Az 1849-ben megjelent Entwurf tette kötelezővé az évkönyvek megjelentetését elsősorban a középiskolák számára. A rendelet értelmében az 1850/51-es tanévtől kezdték az iskolák rendszeresen közzétenni értesítőiket. Szórványosan már a XVIII. századtól adtak ki egyes iskolák ún. érdemsorokat, melyekből az OPKM is rendelkezik néhány példánnyal. Az iskolai értesítők kiadása 1949-ben megszakadt, majd az 1980-as évektől kezdve előbb szórványosan, az 1990-es évektől pedig ismét rendszeresen megjelentek, nemcsak itthon, hanem a határon túli magyar nyelven oktató intézményekben is.

Hozzáférés:

Az iskolai értesítők cédulakatalógusa az olvasószolgálat előterében található. Az értesítők beiratkozott olvasóink számára helyben használhatók a könyvtár olvasótermében. A könyvtár szaktájékoztató szolgálata teljes nyitvatartási időben segítséget nyújt olvasóinknak az értesítő gyűjteményről is. Kutatási témát minden esetben célszerű előzetesen telefonon egyeztetni a tájékoztató szolgálattal, illetve a különgyűjtemény kezelőivel.
A különgyűjtemény elérhetősége munkaidőben (9-16.30 óráig): Tel.: +36 (1) 323-5572.

Az iskolai értesítők 1949 előtt megjelent kötetei, illetve a rossz, töredezett állapotban lévő példányok állományvédelmi okokból nem fénymásolhatók. Javasoljuk, hogy a másolást - lehetőség szerint - digitális fényképezőgép segítségével oldják meg.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az értesítők nem kölcsönözhetők.

A Könyvtár kiadásában megjelenő "A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája : 1850/51-1948/49" kötetei megrendelhetők kiadónktól.