Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! 2018
 
Állománygyarapítási és olvasásfejlesztési pályázat iskolai könyvtáraknak
Pályázati kiírás
 
Az EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) a Magyar Olvasástársaság közbenjárásával nagy mennyiségű gyermek- és ifjúsági irodalomhoz jutott. Ezeket az iskolai könyvtárak állományának gyarapítására fordítjuk többek között azon a módon, hogy az alábbi pályázati felhívást tesszük közzé.
 
A pályázat céljai
 • A kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom olvasásának népszerűsítése.
  • Felhívni a figyelmet az élményszerző olvasás fontosságára.
 • Az iskolai könyvtárak funkcióinak megerősítése. Felhívni a figyelmet arra, mekkora előny az, ha egy iskolában van könyvtár.
  • Figyelemfelhívás arra, hogy nagy állománygyarapítási hiány van ma a magyar iskolai könyvtárakban. Megmutatni, hogy kellő állománnyal, hozzáértő könyvtárostanár szakemberekkel elérhető, hogy a gyerekek, fiatalok olvassanak.
 • A szakmai tudásmegosztás előmozdítása. Jó ötletek, jó gyakorlatok terjesztése.
 
Az elnyerhető könyvcsomagok
 • 30 csomag áll rendelkezésre:
  • csomagtól függően 80-100 db kötet,
  • egy műből 1-4 példány,
  • a csomagok 90%-ban azonosak,
  • egy ajándékcsomag összértéke kb. 300 ezer Ft.
 • A művek 4-17 éves korosztályi besorolásúak. Többségük ifjúsági regény.
  • A korosztályos besorolás miatt elképzelhető, hogy az ajándékcsomagban az iskolai könyvtár gyűjtőkörébe nem illő könyvek is vannak. Ebben az esetben ezekre sajátos szolgáltatást kell bevezetni (pl.: korlátozott kölcsönzés, tesókölcsönzés, óvodába kijáró felolvasók, ha újra gyerek lennénk ...) vagy más módú könyvtári hasznosulásáról dokumentáltan gondoskodni kell (pl.: csere, jótékonysági árverés ...). Ennek leírása jó téma az egyik beküldendő szakmai anyaghoz.
  • A címek listája lentebb érhető el.
 • A nyertes pályázók elszállítási sorrendben választanak a lezárt, sorszámozott dobozok közül.
 
Pályázók köre
 • könyvtárat működtető, OM azonosítóval rendelkező magyarországi köznevelési intézmények
 
Pályázat feltételei
 • Az iskola
  • könyvtárat működtet,
   • arról az Oktatási Hivatal által működtetett Közoktatási Információs Rendszer (KIR) Köznevelési statisztikájába adatot szolgáltat,
  • szakképzett könyvtárostanárt, könyvtárost alkalmaz,
   • róla a KIR-be adatokat szolgáltat,
  • vállalja, hogy a kapott könyveket az iskolai könyvtár állományába veszi,
  • vállalja, hogy a kapott könyvek népszerűsítését, olvastatását megtervezi, megszervezi, megvalósítja,
  • vállalja, hogy az olvasásnépszerűsítő tevékenységgel kapcsolatban 5 publikálásra alkalmas szakmai anyagot elküld az OPKM számára,
  • vállalja, hogy az adományozó HUNRA nevét tartalmazó (általunk biztosított) matricát minden kötet címlapjára beragasztja,
 • A könyvcsomagot a nyertes pályázónak kell elszállítania az OPKM épületéből (1089 Bp., Könyves K. krt. 40.).
 • A könyvcsomag átvételét és a vállalásokat igazoló dokumentumot a nyertes intézmény vezetőjének és könyvtárostanárának, könyvtárosának alá kell írnia.
 
A beküldendő szakmai anyagok jellege
A pályázat feltételeként beküldendő szakmai anyagoknak az elnyert könyvekhez kell kapcsolódniuk. Ezek nagyon sokfélék lehetnek, de az alábbiak közül legalább kétfélének kell megjelennie:
 • saját ötleten alapuló vagy adaptált tanórai vagy tanórán kívüli tevékenység terve, leírása, beszámolója és reflexiója pl.:
  • foglalkozás,
  • projekt,
  • feladatlap,
  • foglalkozássorozat, szakkör, klub vagy bármilyen rendszeres tevékenység,
 • könyvajánló, könyvkritika (diáktól, pedagógustól, könyvtárostanártól, szülőtől),
 • olvasási kampány terve, beszámolója, reflexiója (online, offline, vegyes),
 • olvasásnépszerűsítő PR munka,
  • elrendezés, installáció,
  • poszter, plakát,
  • kisfilm…,
 • bármilyen más saját vagy adaptált jó gyakorlat, sikeresen megvalósított ötlet leírása, reflexiója,
 • jó gyakorlat az állományba nem illő dokumentumok hasznosítására,
 • hatékonyságvizsgálat, hatásvizsgálat bármely megvalósított tevékenységről (ideális esetben minden megvalósult tevékenységhez kapcsolódik legalább egy kis volumenű mérés, de önmagában is szívesen veszünk a mérés módját leíró írásokat),
 • a kortárs irodalom arányának elemzése az iskolai könyvtár állományában (pl.: gyarapítási, kölcsönzési, dezideráta statisztikák alapján),
 • tantestületi vagy bármely más szakmai közösség bevonására vonatkozó gyakorlat, tevékenység,
 • ...
 
Ötletek a felhasználásra
 • közös projekt más nyertes iskolai könyvtárakkal,
 • közös projekt más nem nyertes iskolai könyvtárakkal,
 • olvas a tantestület (akár a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmat, akár a Könyv és Nevelést, akár más pedagógiai szakirodalmat),
 • felolvasás másoknak (gyermekkönyveket is nyerő középiskolák figyelmébe),
 • esti iskolások, túlkoros magántanulók ellátása (magasabb korhatáros könyveket nyerő általános iskolák figyelmébe),
 • ...
 
A beküldendő szakmai anyagokkal kapcsolatos elvárások
 • jogtiszta fényképekkel illusztrált,
 • szövegszerkeszthető formában elküldött,
 • terjedelmi korlát nincs, rövid anyagokat is szívesen veszünk, ha azok inspirálóak, látványosak, adaptálhatóak …,
 • a szakmai anyagot az iskola bármely dolgozója, diákja, diákjának szülője írhatja, de legalább egyet a könyvtárostanárnak (is) kell.
 • A szakmai anyagoknak kötődniük kell a kapott könyvekhez, de nem feltétlenül kizárólag azokhoz. A programok, tevékenységek kombinálhatók más művekkel, forrásokkal.
Az újszerű, szokatlan, kreatív ötleteket, jó gyakorlatokat szakmailag igényesen és adaptálhatóan részletesen leírt szakmai anyagokat az OPKM kiválogatja és külön díjazza 2018 őszén.
 
A szakmai anyagok közzététele
 • A beküldött szakmai anyagokat lektorlás, szerkesztés után a pályáztató OPKM Olvasás portálján a szerző(k) és a nyertes intézmény nevének közzétételével közzéteszi.
  • Annak megjelenése után azt a pályázó köteles saját iskolai és iskolai könyvtári felületein megjeleníteni, reklámozni.
 • A kiemelkedő újdonságerejű és kidolgozottságú munkákat a pályáztató kiemeli és a Könyv és Nevelés c. folyóiratnak adja át publikálásra.
 • A pályáztató OPKM fenntartja azt a jogot, hogy egy későbbi kötetben a kiemelt szakmai anyagokat publikálja. Ennek nyomtatásban való megjelenése esetén a szerzőnek tiszteletpéldány jár.
 
A nyertes pályázók kiválasztása
Az OPKM nem szeretne különbséget tenni a már eddig is jelentős könyvtárpedagógiai munkát mutató és az ezen a területen eddig még nem kiemelkedő iskolai könyvtárak között. Minőségi és kortárs irodalom olvasására minden iskola diákjának szüksége van. Így esélyt biztosít minden olyan iskolának, mely könyvtárat működtet, könyvtárost alkalmaz. Így a kiválasztást sorsolással fogja eldönteni. Mivel fontos, hogy az ország minél több pontjára jussanak el a könyvcsomagok a nyilvános sorsolást megyénként fogja végezni. Vagyis minden megyébe legalább egy könyvcsomagot juttat. A hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban nevelő intézmények külön sorsolásban IS részt vesznek.
Visszalépés esetére 2 várólistás intézményt is sorsolunk.
 
Határidők
Jelentkezési határidő: 2018. január 30.
Az első vállalások beküldési határideje: 2018. március 30.
 • másolat az állományba vételt igazoló nyilvántartásból,
 • fotók a beragasztott ajándékozási matricáról,
 • legalább 1 szakmai anyag.
Az összes többi vállalás beküldési határideje: 2018. június 30. Szükség esetén indoklással egyszeri határidőmódosítás kérhető.
Külön pályázatra kiválasztott szakmai anyagok szerzőinek értesítése 2018. október 30.
 
Csatlakozási lehetőség
Várjuk további adományozók jelentkezését, akik a fenti célok érdekében nagyobb mennyiségű kortárs könyvet vagy vásárlási lehetőséget ajánlanának fel akár ebben a pályázati körben, akár egy újabb önálló pályázat keretében.
Ennek a pályázatnak a keretében lehetőség:
- teljes doboz(ok) felajánlása, melyek iskolai könyvtárakba illő kortárs irodalmat tartalmaznak kb. 100 kötetnyit,
- egy-egy műből 30 példány felajánlása, hogy minden meglévő dobozba tegyünk.
 
Jelentkezési felület
Ezen a felületen jelezheti részvételi szándékát, melyben vállalja, hogy amennyiben az Ön intézményét sorsoljuk ki, a fenti elvárásoknak eleget tesz.
 
A könyvcsomagok tartalma
Gyermek és ifjúsági irodalmi művek
Abedi, Isabel: Sosem látott világ
Agosti, Silvano: Pinokkió visszatér
Almond, David: A Vadóc
Almond, David: Csókás nyár
Babendererde, Antje: Indigó nyár
Beerten, Els: Mind a mennybe vágyunk
Blackman, Malorie: Rémálom a vonaton
Boomsma, Christien: Boszorkányvér
Bökös Borbála: Szmirkó
Böszörményi Gyula: Ezopara 1.
Böszörményi Gyula: Ezopara 2.
Böszörményi Gyula: Ezopara 3.
Bright, Paul: Morcos Borz karácsonya
DiCamillo, Kate: Örömhír
Dowd, Siobhan: Éles és gyors sikoly
Eldjárn, Sigrún: Elveszett szemek
Enthoven, Sam: Mászkák
Fisher, Catherine: Incarceron
Fisher, Catherine: Sapphique
Gandolfi, Silvana: Rám lőttek
Gísladóttir, Thórdís: Randalín és Mundi
Gonzalez, Maria Teresa Maia: Szeretettel, Beatríz
Hurley, Tonya: Szellemlány II. – Hazatérés
Hurley, Tonya: Szellemlány III. – Vágyakozás
Kent, Jennie: Puberscrác
Knudsen, Michelle: Oroszlán a könyvtárban
Kosik, Rafał: Félix, Net, Nika és a láthatatlan emberek bandája
Kosik, Rafał: Félix, Net, Nika és az elméletileg lehetséges katasztrófa
Lange, Kathrin: Florenturna – Az éjszaka gyermekei
Limpár Ildikó: Emlékek tava
McKnight, Artair: Becky Apple és az újjászületők
Meister, Derek: Ghosthunter – Gyilkos Fény 1.
Meister, Derek: Ghosthunter – Gyilkos Fény 2.
Milway, Alex: Egerek és egyebek
Molnár Edit, L: A sárga kanapé
Molnár Edit, L: A sárga kanapé 2.
Molnár Edit, L: Circus Mortalis – Tűzvész
Molnár Edit, L: Csika manó otthonra lel
Morgan, Nicola: Látlak…
Neumann Ottó: Tettes után tipegő
Pfister, Marcus: Miértek és hogyanok
Poznanski, Ursula: Erebos
Raud, Piret: Tóbiás és a 2/b
Rech, Lindsay Faith: Felelsz vagy mersz
Rinaldi, Patrizia: Piano forte
Smallman, Steve: Ugye nincsenek szörnyek?
Sortland, Bjørn:Az őszinteség perce
Szendrey, Nita: Hollow Creek Akadémia Évkönyv 2009-2010
Thiemeyer, Thomas: Felfedezők krónikája – Az esőfalók városa
Walder, Vanessa: A tündekirály átka
Walder, Vanessa: A tündekirály éjszakája
Walder, Vanessa: A tündekirály utazása
Walsh, Barbara: Sammy az égen
 
 
További művek:
Könyv és Nevelés 2016/4
Könyv és Nevelés 2017/1
Könyv és Nevelés 2017/2
Könyv és Nevelés 2017/3
Új Köznevelés lapszámok
Új Pedagógiai Szemle lapszámok
Mikkamakka lapszámok
Eck Júlia - Kaposi József - Trencsényi László (szerk.): Dráma - pedagógia - színház - nevelés. Szöveggyűjtemény középhaladóknak. Bp., OFI, 2016., URL: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/dramapedagogia_online.pdf Utolsó letöltés: 2018.01.16.