Az alapító okirat szerint
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum alapító okirata szerint a következő feladatokat látja el az iskolai könyvtárügyet segítendő:

"1.2. (...) Ellátja az iskolai és a pedagógiai szakkönyvtárakkal kapcsolatos, könyvtári jogszabályokban előírt szakmai feladatait. Ellátja az Oktatási Minisztérium könyvtárfejlesztési stratégiájának kialakítása és végrehajtása során ráháruló szakmai feladatokat.
2.4. Együttműködik a hazai és külföldi pedagógiai szakkönyvtárakkal és muzeális intézményekkel.
2.5. A pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében teljes körűen gyűjti, feldolgozza és szolgáltatja a kötelespéldányként beérkezett tankönyveket és taneszközöket, székhelyén központi bemutatóhelyet működtet.
2.6. Szakmai szolgáltatásaival segíti az iskolai könyvtárügyet.
2.9. Részt vesz a pedagógiai szakkönyvtárak és iskolai könyvtárak munkatársainak továbbképzésében.
2.10. Szerkeszt és kiad egy szakmai folyóiratot, amely iskolai könyvtári, tankönyv- és taneszköz-kritikai, valamint e témákkal összefüggő elméleti cikkeket közöl."