Legfrissebb iskolai könyvtári szakirodalom ( 47 - 48. hét)

Az előző két hétben az OPKM-ben feldolgozott, az online adatbázisba került iskolai könyvtárakkal, könyvtárhasználattal, olvasóvá neveléssel és információs műveltséggel kapcsolatos források.

Racsko Réka: Megújúló honlap, digitális fejlesztés In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 20-22. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/megujulo-honlap-digitalis-fejlesztesek

Feld-Knapp Ilona - Perge Gabriella: Az élményszerű olvasás : gondolatok a tanulói motivációról egy nemzetközi együttműködés tanulságai alapján In: Anyanyelv-pedagógia 12. 1. 2019. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=775


Régebbi listák: 47. hét   46. hét   45. hét   44. hét