Legfrissebb iskolai könyvtári szakirodalom ( 22 - 23. hét)

Az előző két hétben az OPKM-ben feldolgozott, az online adatbázisba került iskolai könyvtárakkal, könyvtárhasználattal, olvasóvá neveléssel és információs műveltséggel kapcsolatos források.

Barnucz Nóra - Labancz Imre: Az IKT-eszközök használatának különbözőségei a felsőoktatásban In: Educatio 26. 2. 2017. - 283-290. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.2.10

Varga Katalin: "Az iskolai könyvtárak most nem csupán könyvgyűjtemény, hanem barát és tanácsadó egyben" : iskolai könyvtárak Magyarországon 1944-1956 In: Könyv és Nevelés 19. 4. 2017. - 7-20. p.

Gődény Andrea, G.: Kötelező/k(?) alsóban és álruhában : a házi olvasmányok feldolgozásának kérdései a közoktatás elemi szakaszában In: Könyv és Nevelés 19. 4. 2017. - 21-45. p.

Juhász Valéria: A literációs tudatosság kialakulása az olvasástanulás előtt In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 26. 12. 2017. - 38-44. p.

Csepeli György: A szegényég a digitális korban In: Információs társadalom 17. 2. 2017. - 48-52. p.

Székely Levente: Győztes vesztesek - az információs társadalom ifjúsága In: Információs társadalom 17. 2. 2017. - 53-68. p.

Rab Árpád - Karvalics László, Z.: Harmadik generációs információs írástudás-fejlesztés a gyermeki életesélyek javításáért In: Információs társadalom 17. 2. 2017. - 69-77. p.

Borbé Levente: Erdélyi iskolai könyvtárosok a változások éveiben In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 1. 2018. - 45-48. p.

Szilágyi Zsófia: Gyerekregények a hátsó polcon In: Jelenkor 61. 3. 2018. - 288-297. p.

Hegedűs Szabina: A kulturális tőke szerepe az olvasóvá nevelésben : Olvasásvizsgálat egy városi és egy falusi iskolában In: Könyvtári Figyelő 24. 3. 2014. URL: http://www.matarka.hu/klikk.php?cikkmutat=2128711&mutat=http://epa.oszk.hu/00100/00143/00094/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2014_3_304-320e.pdf

Csepeli György: A Z nemzedék lehetséges életpályái In: Educatio 25. 4. 2016. - 509-515. p. URL: http://www.edu-online.eu/hu/educatio_reszletes.php?id=116

Fónagy Zoltán: Kaszinó, olvasó, fonó : kultúrhetek a XIX. században In: Szín 22. 5. 2017. - 10-14. p.

Gombos Péter - Péterfy Gergely - Térey János - Valaczka András - Baranyai Katalin: "Az irodalom az egy élvezeti cikk" : kerekasztal-beszélgetés irodalomtanításról, tankönyvszerkesztésről és sorozatokról In: Új Pedagógiai Szemle 67. 7-8. 2017. - 112-122. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/az-irodalom-az-egy-elvezeti-cikk

Gombos Péter: Olvasás és irodalom a 21. században In: Katedra 25. 7. 2018. - 19.20. p.

Horváth Ádám: Mást és máshogy kell tanítani - interjú Horváth Ádámmal, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) divízióvezetőjével In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 3. 2018. - 19-26. p.

Plonický Tamás: Könyvek, oktatás, kötelezők In: Eruditio - Educatio 12. 4. 2017. - 41-54. p.

Kollár Csaba: Az információbiztonság időszerű kérdései : az európai Z generáció oktatása a digitális korban In: Magiszter 14. 3. 2016. - 14-27. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_14-27.pdf


Régebbi listák: 22. hét   21. hét   20. hét   19. hét