Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 25. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Lacza Tihamér: Csillagászat a nagyszombati egyetemen a 18. században In: Prágai tükör 26. 1. 2018. - 35-40. p.

Lezsák Sándor: Érték, sikerélmény, veszélytudat - A népfőiskolai mozgalomról In: Szín 21. 6. 2016. - 4-7. p.

Závogyán Magdolna: A magyar járások tudáskörnyezete In: Szín 21. 6. 2016. - 8-12. p.

Baloghné Uracs Marianna: Fiatalokkal a fiatalok megtartásáért : a Kincsesház Pannon Ifjúsági Népfőiskola tervei In: Szín 21. 6. 2016. - 13-20. p.

Szalai Viktor: Az öt éves agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskoláról : beszélgetés Szalai Viktor alapítóval In: Szín 21. 6. 2016. - 21-29. p.

Szabó Gyula: A mezőörsi népfőiskola terevi és előzményei In: Szín 21. 6. 2016. - 30-36. p.

Kovács Norbert: A kiscsőszi Pajtafesztiváltól a kiscsőszi Hunyor Népfőiskoláig : Mátyus Aliz beszélgetése Kovács Norberttel In: Szín 21. 6. 2016. - 37-49. p.

Molnár Eleonóra - Balogh Lívia: A kárpátaljai népfőiskolai mozgalom In: Szín 21. 6. 2016. - 53-60. p.

Balázsi Károly: A népfőiskolai hagyomány In: Szín 21. 6. 2016. - 61-63. p.

Benda Kálmán: Benda Kálmán viszaemlékezése a Tatai Népfőiskolára In: Szín 21. 6. 2016. - 67-69. p.

Trauttwein Éva: Az oktató-nevelő munka elismerése : átadták a Kunszt József-díjat Kalocsán In: Új Ember 74. 21. 2018. - 1, 5. p.

Keresztesi József: 20 éves a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság In: Szín 21. 6. 2016. - 70-73. p.

Farkas Ildikó: Az óvodafenntartó jogai, kötelezettségei 2018 In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 5. 2018. - 1-10. p.

Farkas Ildikó: A közelgő tanév aktuális kérdései In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 8. 5. 2018. - 11-21. p.

Antal Erika: Minőségi oktatás falun is - a Maros megyei Vajdaszentivány példája In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 20-21. p.

Gyurcsó Júlia: Egyházi oktatás Magyarországon In: Tudomány és Hivatás 19. 1. 2018. - 91-102. p. URL: http://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/files/EKONYVEK/xix1szam.pdf#page=91

Györgyjakab Tímea-Rita: Önmaguk folyamatos nevelése által Isten felé növekedni : a Romániai Magyar Cserkészszövetség 1990 utáni története In: Magiszter 14. 3. 2016. - 72-86. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_72-86.pdf

Ozsváth Judit: Becserkészve : cserkészbeszélgetések In: Magiszter 14. 3. 2016. - 87-114. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_87-114.pdf

Kozma Tamás: Reziliens közösségek – reziliens társadalom? In: Educatio 26. 4. 2018. - 517-527. p. URL: https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.4.1

Kovács Réka - Trella-Várhelyi Gyopár: Anyák, ha összefognak... In: Magiszter 14. 4. 2016. - 78-79. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_78-79.pdf

Pontos számok mutatják meg, mekkorát zuhant a magyar iskola In: Pedagógusok Lapja 74. 3. 2028. - 10-11. p.

A közösség ötven órája In: Pedagógusok Lapja 74. 3. 2028. - 14. p.

Boldog gyermekeket akarnak nevelni : az iskola a tanulók számára, leginkább teher, és nem örömforrás In: Pedagógusok Lapja 74. 4. 2018. - 9-10. p.

Bajomi Iván - Csákó Mihály: Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban In: Educatio 26. 4. 2018. - 528-539. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.2

Molnár József - Vásárhelyi Tamás: A múzeumpedagógia társadalmi hasznosságáról In: Magiszter 15. 1. 2017. - 5-12. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_5-12.pdf

Szállassy Noémi - Ábrahám Zsófia - László Enikő: Didergő – vissza a jégkorszakba! : múzeumpedagógiai forgatókönyv In: Magiszter 15. 1. 2017. - 46-49. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_46-49.pdf

Révész Emese: Értékörző tanoda : a NaN- Rajztanoda és Grafikai Műhely In: Új Művészet 2. 2018. - 18-20. p.

Gaál Izabella: A Debreceni Református Kollégium Dóczy tagintézménye In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 27-39. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page27

Tódor Imre: Protestáns középiskolák Székelyföldön In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 95-104. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page95

Sárdy Boglárka: Hallgatói elégedettségmérés az intézményi minőségfejlesztés folymatában In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 20-27. p.

Ozsváth Judit: „Hihetetlenül jó helynek tartom a drámatagozatot” : beszélgetés Fazakas Misivel In: Magiszter 15. 2. 2017. - 72-82. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_72-82.pdf

Ozsváth Judit: Vallomások az Alma Materről In: Magiszter 15. 2. 2017. - 83-88. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_83-88.pdf

Lászlófy Pál: „Nehéz, de a legszebb hivatás nekem” : beszélgetés Lászlófy Pállal, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének örökös tiszteletbeli elnökével In: Magiszter 15. 2. 2017. - 89-91. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_89-91.pdf

Burus-Siklódi Botond: „Az akadályok és nehézségek nyilvánvalóbbá teszik feladatunkat” : beszélgetés Burus-Siklódi Botonddal, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnökével In: Magiszter 15. 2. 2017. - 92-108. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_92-108.pdf

Inántsy-Pap Ágnes: Felekezeti iskolaválasztók : négy egyház intézményei In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 220-235. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#220

Horn Dániel: Az iskolai hozzáadott érték mérése In: Mit mér a műszer? : A tanulói teljesítménymérések alkalmazhatóságáról / szerk. Széll Krisztián ; Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 63-90. p.

Shakeel, M. Danish - Wolf, Patrick: Does private islamic schooling promote terrorism? : an analysis of the educational background of cuccessful American homegrown terrorists In: Practice and Theory in Systems of Education 8. 1. 2018. - 37-54. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf88efc943c

Szabó Mária: "Let us develop together!" : a curriculum development process to improve scientific literacy of the students at secondary vocational schools in Hungary In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 1. 2018. - 97-101. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf8e7160865

Lehorka Ildikó: Berner, A. R. (2017): Pluralism and American Public Education. No One Way to School. New York: Palgrave Macmillan US. : [könyvismertetés] In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 1. 2018. - 117-119. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf92c2d06c9

Lebanoc József: “A tanításon keresztül személyiséget is fejlesztünk" : Lebanov József úgy véli hidat kell építeni a köznevelés és a közigazgatás között In: Parlando 4. 2018. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-4/Refi-Lebanov.htm

Sagrillo, Damien: Kulturális örökség, funkcionalitás és zeneoktatás Európai kontextusban In: Magyar Pedagógia 179. 6. 2018. - 808-817. p.

Novák Géza Máté - Golden Dániel - Cziboly Ádám: alakmazott színház, színházi nevelés és színház-pedagógia Magyarországon In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 843-850. p.

Krsmanivić Sanja, Tasić: A lélek ökológiája : a művészeti nevelés fontossága a 21. században In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 851-855. p.

Katolikus Pedagógiai Intézet : Jubileumi évkönyv 1997-2017 Budapest : Katolikus Pedagógiai Intézet, cop. 2017

- Schillingerné Gulyás Ilona: A katolikus közoktatási intézményrendszer fejlődése a rendszerváltástól napjainkig In: Katolikus Pedagógiai Intézet : Jubileumi évkönyv 1997-2017. - Budapest : Katolikus Pedagógiai Intézet, cop. 2017. - 41-49. p.

Emberi erőforrás menedzsment Budapest : Nemzedékek Tudása Tankvk., 2014

Birta-Székely Noémi: Az iskolai videotréning alkalmazása a tanár-diák interakciók elemzésében In: Magiszter 16. 1. 2018. - 8-13. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_1_8-13.pdf

Zsombori Tünde Orsolya: Szülői értekezlet teaház módszerrel In: Magiszter 16. 1. 2018. - 38-40. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_38-40.pdf

Nagy Péter Tibor: Az iskolázottsági egyenlőtlenségek és a 18 év alatti népesség a 2011–2016-os időszakban In: Educatio 26. 4. 2018. - 540-556. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.3

Lukács Péter: Egy megvalósult és egy tervezett reformról In: Educatio 26. 4. 2018. - 557-566. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.4

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: Tanulói preferenciák, oktatáspolitikai szándékok In: Educatio 26. 4. 2018. - 567-580. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.5

Polónyi István: Finanszírozási libikóka In: Educatio 26. 4. 2018. - 603-624. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.8

Kasza Georgina: Globális oktatáspolitika új megközelítésben In: Educatio 26. 4. 2018. - 678-680. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.14

Kelemen Gabriella: Oktatáspolitikai reformirányzatok az OECD-országokban In: Educatio 26. 4. 2018. - 485-487. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.16

Kovács Melinda: Hátrány és eredményesség? In: Neveléstudomány 2. 2018. - 97-101. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_97-101.pdf

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Borsós Ágnes - Vicziánné Fasang Eszter: Hangszeres ismeretszerző óra : "Bolhacirkusz" In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 21-25. p.

Dávid Krisztina: "Különlegesen különbözők" zenetanulása In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 26-33. p.

Pethő Istvánné Fodor Ktalin: Az Orff-módszer alkalmazása Soltvadkerten : Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI, Soltadkert : Tanár: Dr. Pethő Istvánné Dr. Fodor Katalin In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 41-44. p.

Király Judit - Balásné Molnár Ildikó - Nagy Zsuzsanna: Komplex zenei tehetséggondozó műhely : Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iakola, Miskolc : [Tanár] Király Judit, Balásné Molnár Ildikó, Nagy Zsuzsanna In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 77-81. p.

Laskay Edit: A versenyek szerepe a zenei tehetségek fejlődésében : Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola AMI In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 85-98. p.

Pál Katalin: A Suzuki-módszer a jászárokszállási zeneiskolában In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 107-111. p.

Pozsár Eszter: Speciális szolfézsoktatás tanulási zavarokkal küzdő gyermekek részére : Teleki-Wattay Művészeti Iskola : Tanár: Pozsár Eszter előadóművész (fuvola, szaxofon), zenetanár, zeneterapeuta In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 112-116. p.

Reikort Ildikó: Zenepedagógia tradicionális és modernc eszközökkel : A ReikArt-megközelítés újabb lehetőségei : Kalász Művészeti Iskola, Budakalász In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 117-120. p.

Rónaszéki Mónika: Az interdiszciplináris művészeti nevelési szemlélet : Apagyi Mária ás dr. Lantos Ferenc munkássága : Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola, Pécs In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 121-128. p.

Sigmodné Erős Andrea: Tanmenetek készítése a zeneiskolai hangszeres, egyéni oktatásban : Király Kőnig Zeneiskola AMI, Szeged : Tanár: Sigmodné Erős Andrea In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 129-133. p.

Csesznák Éva: Énekelj az Úrnak új éneket! : a hitéleti és zenei nevelés megújulási lehetőségei a magyarországi evangélikus óvodákban In: Létünk 47. 4. 2017. - 15-41. p.

Lezsák Sándor: Érték, sikerélmény, veszélytudat - A népfőiskolai mozgalomról In: Szín 21. 6. 2016. - 4-7. p.

Balogh Lili - Császár Liza: Pedagógusok tapasztalatai a menekült gyermekek oktatásáról In: Educatio 26. 3. 2017. - 467-471. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.3.13

Kasik László - Gál Zita: Társas problémák és megoldásuk az osztályteremben In: Educatio 26. 3. 2017. - 484-496. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.3.15

Ballagás Nagybecskereken In: Új Ember 74. 21. 2018. - 7. p.

Kerekes Edit: Tanács felnőtteknek: ne oktassuk ki, inkább hallgassuk meg a kamaszokat In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 14-15. p.

Fodor László: Az önismeret mint egyfajta pszichológiai jogosítvány az eligazodáshoz : (1.) In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 18-19. p.

Farkas Claudia, K.: „Az iskola mindenki számára nyitva áll” In: Tudásmenedzsment 19. 1. 2018. - 86-90. p. URL: http://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/files/EKONYVEK/xix1szam.pdf#page=86

Dósa Zoltán: Apró forradalmárok az iskolapadban In: Magiszter 14. 3. 2016. - 5-13. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_5-13.pdf

Sipos Edit: Versengés az arany sastollért : mesefeldolgozás Kett-módszerrel In: Magiszter 14. 3. 2016. - 64-68. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_64-68.pdf

Sipos Edit: Fűszernövények : témafeldolgozás Kett-módszerrel In: Magiszter 14. 3. 2016. - 69-71. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_69-71.pdf

Tapodi Zsuzsa: Könnyedén, örömmel és felelősséggel tanítani In: Magiszter 14. 3. 2016. - 115-120. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_115-120.pdf

Martin Jánosné: Fegyelem az iskolában In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 4. 2018. - 2-12. p.

Nagyné Béres Andrea: A természeti környezetben történő nevelés a speciális nevelési igények figyelembevételével In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 4. 2018. - 13-17. p.

Mona Tamásné: A színház mint irodalmi élmény - az Örkény Színház Hamlet előadása In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 4. 2018. - 37-42. p.

Hornyán Anna: Apák napja In: Óvodai nevelés 71. 6. 2018. - 6-7. p.

Krasztev Emese: "Üdv a Dunának" tématerv tevékenységei : időtartam: 3 hét In: Óvodai nevelés 71. 6. 2018. - 9-11. p.

Hornyán Anna: Augusztus 20. - a kenyér ünnepe In: Óvodai nevelés 71. 6. 2018. - 12-13. p.

Gombás Judit - Baráth Erika Anita: Audionarráció a látássérült személyek akadálymentes kultúrafogyasztásáért : egy jó gyakorlat bemutatása In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 55-63. p.

Gergely Erika Magdolna: A fonóban In: Magiszter 14. 4. 2016. - 62-73. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_62-73.pdf

Körmöci Katalin: Időszerű kérdések a gyermekek mindenek felett álló kérdésben : a befogadás - vagy talán a beszoktatás? In: Óvodai nevelés 71. 6. 2018. - 15-17. p.

Bugja Boglárka: Kooperatív módszerek alkalmazása az óvodai tevékenységek során In: Magiszter 14. 4. 2016. - 74-77. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_74-77.pdf

Kundakker Ferencné: Tevékenységvázlat : nyári mese In: Óvodai nevelés 71. 6. 2018. - 24-25. p.

Tóth István, H. - Ábrahám-Furusné Tallér Erzsébet Katalin - Zámbóné Kis-Illés Magdolna: Kalendárium In: Óvodai nevelés 71. 6. 2018. - 26-27. p.

Porkoláb Andrea-Beáta: Először az óvodában In: Magiszter 14. 4. 2016. - 80-82. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_80-82.pdf

Verba Attiléné: Csak hitelesen! : mikor és mennyit tornázzon egy óvodás? In: Pedagógusok Lapja 74. 4. 2018. - 7. p.

Ozsváth Judit: Franz Kett pedagógiájára épített képzés Csíkszeredában In: Magiszter 14. 4. 2016. - 137. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_137.pdf

Kádár Annamária: A mesélés rítusa In: Magiszter 15. 1. 2017. - 64-71. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_64-71.pdf

Ozsváth Judit: „A hangsúly nem az egyedülön, hanem az együttön van” : beszélgetés a kolozsvári Waldorf Iskola pedagógusaival In: Magiszter 15. 1. 2017. - 72-80. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_72-80.pdf

Boda Székedi Eszter: Filmajánló: Mindannyian másak vagyunk In: Magiszter 15. 1. 2017. - 86-90. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_86-90.pdf

Kolcza Judit - Veres Ildikó: Ismerd meg, őrizd, add tovább! In: Magiszter 15. 1. 2017. - 100-101. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_100-101.pdf

Kissné Zsámboki Réka: Az iskoláskor előtti tehetséggondozás helyzetképe és a tehetségígéretek nyomon követésének lehetősége az óvoda-iskola átmenetben In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere : Az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága által szervezett, azonos című konferencia és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos műhelyeket bemutató tanulmánykötet : A Magyar Tudomány Ünnepe [2015] / szerk. Hanák Zsuzsanna ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar. - Eger : Líceum Kiadó, 2018. - 147-162. p.

Pongrácz Kornélia: Bödös Eszter, Vajdáné Kutas Csilla: Mórika - versek, dalok, mondókák gyűjteménye beszédproblémával küzdő gyermekek számára. Elte Gyakorló Óvoda EGYMI, 2011 : [könyvismertetés] In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 167. p.

Rosta Katalin: Kissné Haffner Éva:"Benned a létra..." ötletek Down-szindrómás kisgyermekek korai fejlesztéséhez. Down Alapítvány, 2017 : [könyvismertetés] In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 166. p.

Rosta Katalin: Tanulunk a kutyával : 1. rész In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 156-159. p.

Schuchné Rumpli Henriette - Alkonyi Mária - Riederauer Andrea: "Tanulunk a kutyával" : 2. rész : általános feladattípusok az állatasszsztált folyamatban In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 160-164. p.

Nagy Anna: Apáczai Napok Másként – avagy hogyan varázsolj el egy iskolát In: Magiszter 15. 2. 2017. - 109-115. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_109-115.pdf

Boda Székedi Eszter: Filmajánló: A plasztik baba és a fehér nyúl In: Magiszter 15. 2. 2017. - 125-128. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_125-128.pdf

Szántó Bíborka: Kézikönyv az Iskola másként hétre In: Magiszter 15. 2. 2017. - 129-130. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_129-130.pdf

Székely Csilla Imola: Rítus a valláspedagógiában In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 191-206. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#191

Shakeel, M. Danish - Wolf, Patrick: Does private islamic schooling promote terrorism? : an analysis of the educational background of cuccessful American homegrown terrorists In: Practice and Theory in Systems of Education 8. 1. 2018. - 37-54. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf88efc943c

Cuskelly, James: The Cuskelly College of Music : interjú dr. James Cuskelly-vel In: Parlando 5. 2018. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-5/Toth_Terez.htm

Péter Csaba: A zene fejlesztő hatása a születés elött és óvodás korban : a zeneterápia In: Parlando 4. 2018. - 1-8. p. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-5/Peter_Csaba.pdf

Sagrillo, Damien: Kulturális örökség, funkcionalitás és zeneoktatás Európai kontextusban In: Magyar Pedagógia 179. 6. 2018. - 808-817. p.

Szabóné Molnár Monika: Hangszerhasználat és zenehallgatás a logopédiai gyakorlatban In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 56-60. p.

Bödös Eszter: Akvarell az óvodában : a Waldorf-festés jó gyakorlat bevezetése alaklmazása In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 66-72. p.

Daróczi Gabriella: Segédanyag az óvodai Mese-vers tevékenység tervezéséhez és vezetéséhez : Módszertani útmutató az óvodai képességfejlesztéshez Budapest : ELTE TÓK, 2017

Janurik Márta: Az ének-zene oktatás megújulásának lehetőségei In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 818-825. p.

Overy, Katie: A zenei agy : tanulás és memória In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 826-830. p.

Lukács Borbála - Deszpot Gabriella - Szirányi Borbála - Honbolygó Ferenc - Nemes László Norbert: Új modellek az ének-zene tanításáben : aktív zenetanulási módszerek és oktatás-idegtudományi hatásvizsgálatuk In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 831-836. p.

Solymosi Tari Emőke: Felfedezőúton - élményközpontú interdiszciplináris művészetpedagógia a Zuglói Zeneházban In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 837-842. p.

Dobosi György: Varázslatos mese-versek : Interaktív mese-versek óvodásoknak [Budapest] : Underground K., 2016

Novák Géza Máté - Golden Dániel - Cziboly Ádám: alakmazott színház, színházi nevelés és színház-pedagógia Magyarországon In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 843-850. p.

Krsmanivić Sanja, Tasić: A lélek ökológiája : a művészeti nevelés fontossága a 21. században In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 851-855. p.

Fodor Ibolya: Az Együtt lenni jó! meseközpontú fejlesztő program hatása az előkészítő osztályos gyermekek szociális kompetenciáinak alakulására In: Magiszter 15. 4. 2017. - 47-57. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_47-57.pdf

Fodor László: Gondolatok a gyermekek testi bántalmazásáról In: Magiszter 15. 4. 2017. - 68-72. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_68-72.pdf

Szabó-Thalmeiner Noémi: Kézikönyv kezdő óvónőknek In: Magiszter 15. 4. 2017. - 101-102. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_101-102-1.pdf

Riederauer Andrea: A mozgás és a kognitív képességek fejlődésének mérése a Walter Strassmeier fejlődési skála alapján In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 80-92. p.

Zsigmond Ildikó: "Vedd ölbe, és ringasd, énekelj!" - őket is, nekik is! In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 93-95. p.

Nagy Ildikó Mária: Játékos IKT az óvodában : Módszertani kalauz az alapoktól a megvalósításig : [Digitális eszközök, módszerek, alternatívák kidolgozott tevékenységtervekkel] Budapest : Neteducatio Kft., 2018

Gáspár Ágota - Abainé Császár Ágnes: Zenei nevelés színes kottával In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 99-104. p.

Alkonyi Mária - Németh Renáta: Pszichomotoros csoportos fejlesztés a korai logopédiai terápia gyakorlatában In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 129-136. p.

Rosta Katalin - Schuchné Rumpli Henriette - Pongrácz Kornélia: A korai fejlesztés lehetőségei intézményünkben In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 145-148. p.

Csillag Sára - Géring Zsuzsanna - Király Gábor - Chandler, Nicholas - Miskolczi Péter: Párhuzamos univerzumok : a hallgatói csalással kapcsolatos percepciók vizsgálata oktatók és hallgatók körében In: Educatio 26. 4. 2018. - 639-648. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.10

Kathyné Mogyoróssy Anita - Nagy Beáta Erika: A szülők és pedagógusok kapcsolattartásának mintázatai In: Educatio 26. 4. 2018. - 657-668. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.12

Bárdos György - Kraiciné Szokoly Mária: Egészség, életmód, egészségfejlesztés a felsőoktatás szemszögéből In: Neveléstudomány 2. 2018. - 5-21. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_5-21.pdf

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Habók Anita: A tanulás tanulása : A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők Budapest : Gondolat, 2017

Borsós Ágnes - Vicziánné Fasang Eszter: Hangszeres ismeretszerző óra : "Bolhacirkusz" In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 21-25. p.

Demarcsek Zsuzsa: Táncos alkotói tehetségek azonosítása és gondozása : Koreográfus palántaképző projekt a Vásárhelyi Tehetségpont Régiós Tehetségdiagnosztikai Központban In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 34-40. p.

Gergely-Gál Ágnes: Iskolai Videotréning : A látható változás módszerének alkalmazása a zenetanárok körében In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 48-62. p.

Laskay Edit: A versenyek szerepe a zenei tehetségek fejlődésében : Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola AMI In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 85-98. p.

Pozsár Eszter: Speciális szolfézsoktatás tanulási zavarokkal küzdő gyermekek részére : Teleki-Wattay Művészeti Iskola : Tanár: Pozsár Eszter előadóművész (fuvola, szaxofon), zenetanár, zeneterapeuta In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 112-116. p.

Király Gábor - Miskolczi Péter: Elméleti útvonalak : oksági térképek használata a szociológiatörténet oktatásában In: Educatio 26. 3. 2017. - 457-466. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.3.12

Szűcs Tímea: A zenetanulás és hatásai egy debreceni vizsgálat alapján In: Educatio 26. 3. 2017. - 472-483. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.3.14

Szenik Ilona: A Kodály-módszer In: Művelődés 71. 4. 208. - 4-5. p.

Mátyus Aliz: Beszélgetés Bartha Lászlóné Borsó Katalin közgazdásszal, akinek a lovászpatonai Apáink szülőföldje tábor köszönhető In: Szín 21. 6. 2016. - 78-88. p.

Bíró Blanka: Összetett megmérettetés a magyarságtörténelem-tantárgyversenyen In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 1. p.

Nagy Éva: "Ahol helyén vannak a szavak, ott helyén van a gondolat is" In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 3-4. p.

Antal Erika: Minőségi oktatás falun is - a Maros megyei Vajdaszentivány példája In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 20-21. p.

Papp Bálint - Vehrer Adél: Felnőttképzési szolgáltatások Szentgotthárdon In: Tudásmenedzsment 19. 1. 2018. - 62-69. p. URL: http://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/files/EKONYVEK/xix1szam.pdf#page=62

Gyurcsó Júlia: Egyházi oktatás Magyarországon In: Tudomány és Hivatás 19. 1. 2018. - 91-102. p. URL: http://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/files/EKONYVEK/xix1szam.pdf#page=91

Péter Lilla: Tankönyvelemzés az Anina Bădescu és Mihaela-Ada Radu: Matematika és környezetismeret II. osztályos alternatív tankönyvről In: Magiszter 14. 3. 2016. - 28-47. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_28-47.pdf

Szabó Katalin: Emlékezet és intermedialitás In: Magiszter 14. 3. 2016. - 48-53. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_48-53.pdf

Tapodi Zsuzsa: Könnyedén, örömmel és felelősséggel tanítani In: Magiszter 14. 3. 2016. - 115-120. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_115-120.pdf

Both Csaba Attila: A magyar nyelvjárások helye a korszerű oktatásban In: Magiszter 14. 3. 2016. - 121-124. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_121-124.pdf

Makkai Júlia: Tehetséggondozás a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen In: Magiszter 14. 3. 2016. - 129-132. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_129-132.pdf

Lázár Csilla: Társadalomtudományi tábor – Csíkszentdomokos, 2016. augusztus 23–28. In: Magiszter 14. 3. 2016. - 133-137. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_133-137.pdf

Ozsváth Judit: Reflexiók a csíkszentdomokosi tábor kapcsán In: Magiszter 14. 3. 2016. - 138-143. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_138-143.pdf

Martin Jánosné: Fegyelem az iskolában In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 4. 2018. - 2-12. p.

Demeter László: A természetismeret tanításáról az általános iskola ötödik-hatodik osztályában : 3. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 4. 2018. - 43-48. p.

Kozma Tamás: Reziliens közösségek – reziliens társadalom? In: Educatio 26. 4. 2018. - 517-527. p. URL: https://doi.org/10.1556/2063.26.2017.4.1

Katona Enikő Edith: Az interaktív módszerek hatékonyságának kérdései a III. osztályban In: Magiszter 14. 4. 2016. - 20-29. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_20-29.pdf

Kelemen Éva - Szabó Katalin: Tankönyvelemzés az Iliana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu és Alina Carmen Birta: Matematika és környezetismeret II. osztályos tankönyvről In: Magiszter 14. 4. 2016. - 30-44. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_30-44.pdf

Orbán Gyöngyi: Mnémoszüné, Léthé, irodalomtanítás In: Magiszter 14. 4. 2016. - 45-51. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_45-51.pdf

Szekeres Márta: Világegyetem titkai – élménypedagógiai alapú oktatás In: Magiszter 14. 4. 2016. - 52-57. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_52-57.pdf

Gergely Andrea: „Kéznél lévő” megoldások a román nyelvoktatásban In: Magiszter 14. 4. 2016. - 58-61. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_58-61.pdf

Botos Réka: Csongor és Tünde és/vagy Alkonyat? In: Pedagógusok Lapja 74. 3. 2028. - 12. p.

Laposa Nikolett: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében / Szántó Anna. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 82-83. p.

Péntek János: Aki felelősen él, mindig az idő szorításában él : beszélgetés Péntek János akadémikussal In: Magiszter 14. 4. 2016. - 100-110. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_100-110.pdf

Asztalos Veronka Örsike - Codău Annamária - Farkas Boglárka - Nagy Egon: Hermészek gyűltek össze In: Magiszter 14. 4. 2016. - 120-128. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_120-128.pdf

Sebesi Ibolya - Kállai Karolina: A hagyomány továbbéléséért In: Magiszter 14. 4. 2016. - 129-131. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_129-131.pdf

Ráduly Réka-Mónika: Sport Poha-Rak, avagy gyors kéz, gyors gondolkodás In: Magiszter 14. 4. 2016. - 132-134. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_132-134.pdf

Bajomi Iván - Csákó Mihály: Fórumok és tiltakozómozgalmak a közoktatásban In: Educatio 26. 4. 2018. - 528-539. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.2

Sógor Csilla: Betekintés a speciációs analitikába In: Magiszter 15. 1. 2017. - 20-29. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_20-29.pdf

Gortva János: A kompetenciafejlesztés lehetőségei a történelemoktatásban, különös tekintettel a helytörténet tanítására In: Magiszter 15. 1. 2017. - 30-35. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_30-35.pdf

Szőcs Erzsébet: A párbeszéd mint a megértés feltétele In: Magiszter 15. 1. 2017. -36-45. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_36-45.pdf

Szállassy Noémi - Ábrahám Zsófia - László Enikő: Didergő – vissza a jégkorszakba! : múzeumpedagógiai forgatókönyv In: Magiszter 15. 1. 2017. - 46-49. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_46-49.pdf

Bordás Andrea: Csipkerózsika – komplex drámaóra középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak, felnőtteknek In: Magiszter 15. 1. 2017. - 52-63. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_52-63.pdf

Karsai Zsuzsa: Budapesti Diákok a nemzetközi robotépítő versenyen In: Természet világa 149. 4. 2018. - 187-189. p.

Karácsony János: Fizikai kísérletek In: Magiszter 15. 1. 2017. - 84-85. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_84-85.pdf

Bordás Andrea: Színház, mozgás, nevelés In: Magiszter 15. 1. 2017. - 96-99. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_96-99.pdf

Nagy Zoltán - Molnár Éva, D.: Tanulást hátráltató, nem hatékony stratégiák és korrigálási lehetőségek In: Magyar Pedagógia 117. 4. 2017. - 347-363. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nagy_MPed20174.pdf

Nánási Tamás: Iránytű és küldetés In: Magyar Krónika 6. 2018. - 34-35. p.

Molnár Pál - Pintér Henriett - Tóth Edit: A tanulóközösségben végzett kutatásalapú tanulás folyamatainak kognitív, társas tényezői In: Magyar Pedagógia 117. 4. 2017. 423-449. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Molnar_MPed20174.pdf

Góczánné Molnár Éva: A nyelvtanulási motiváció és az önszabályozó tanulás tanulói szintjének vizsgálata In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere : Az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága által szervezett, azonos című konferencia és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos műhelyeket bemutató tanulmánykötet : A Magyar Tudomány Ünnepe [2015] / szerk. Hanák Zsuzsanna ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar. - Eger : Líceum Kiadó, 2018. - 99-127. p.

Kissné Zsámboki Réka: Az iskoláskor előtti tehetséggondozás helyzetképe és a tehetségígéretek nyomon követésének lehetősége az óvoda-iskola átmenetben In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere : Az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága által szervezett, azonos című konferencia és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos műhelyeket bemutató tanulmánykötet : A Magyar Tudomány Ünnepe [2015] / szerk. Hanák Zsuzsanna ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar. - Eger : Líceum Kiadó, 2018. - 147-162. p.

Csorba Dávid: The educational model of the calvinist colleges In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 114-127. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page114

Bartalis Kata-Szilvia: Művészeti nevelés az idegennyelv-tanulásban In: Magiszter 15. 2. 2017. - 22-27. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_22-27.pdf

András Szilárd: Hor izontok versus valóság a matematika tanításában In: Magiszter 15. 2. 2017. - 28-35. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_28-35.pdf

Péter Éva: Zen e és játék In: Magiszter 15. 2. 2017. - 36-50. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_36-40.pdf

Rosta Katalin: Tanulunk a kutyával : 1. rész In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 156-159. p.

Schuchné Rumpli Henriette - Alkonyi Mária - Riederauer Andrea: "Tanulunk a kutyával" : 2. rész : általános feladattípusok az állatasszsztált folyamatban In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 160-164. p.

Rusz Csilla: Drámapedagógiai játékok, gyakorlatok az elemi osztályokban In: Magiszter 15. 2. 2017. - 41-48. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_41-48.pdf

Bartalis Kata-Szilvia: A Kamishibai mesélő színház alkalmazása kommunikációs készségek fejlesztésére In: Magiszter 15. 2. 2017. - 49-51. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_49-51.pdf

Pálfi Levente: Hegyezd a füled! Helyesírási szoftver III. osz tályosok számára In: Magiszter 15. 2. 2017. - 52-58. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_52-58.pdf

Kánya Enikő: A szövegértést befolyásoló tényezők vizsgálata II. osztályos tanulóknál In: Magiszter 15. 2. 2017. - 59-70. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_59-70.pdf

Demény Piroska: Kérdéskártya In: Magiszter 15. 2. 2017. - 71. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_71.pdf

Ozsváth Judit: „Hihetetlenül jó helynek tartom a drámatagozatot” : beszélgetés Fazakas Misivel In: Magiszter 15. 2. 2017. - 72-82. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_72-82.pdf

Ozsváth Judit: Vallomások az Alma Materről In: Magiszter 15. 2. 2017. - 83-88. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_83-88.pdf

Szántó Bíborka: Kézikönyv az Iskola másként hétre In: Magiszter 15. 2. 2017. - 129-130. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_129-130.pdf

Kozma Tamás: Protestáns identitás és közösségi tanulás In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 174-179. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#174

Bacskai Katinka - Pándy Árpád: A denomination -based description of church-run primary schools –before and after the 2011 expansion In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 207-219. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#207

Kopp Erika: Az egyházi iskolák tanulóinak teljesítményei –és a pedagógiai hozzáadott érték In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 236-251. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#236

Morvai Laura: The effectiveness of protestant secondary school students –in the light of the Hungarian national assessment of basic competencies 2014 database In: Practice and Theory in Systems of Education 7. Ksz 2. 2017. - 252-268. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#252

Szemerszki Marianna: A tanulói teljesítménymérések szerepe a tényekre alapozott oktatáspolitikában In: Mit mér a műszer? : A tanulói teljesítménymérések alkalmazhatóságáról / szerk. Széll Krisztián ; Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 9-22. p.

Nahalka István: Tanulói teljesítménymérések alkalmazhatósága a neveléstudományban In: Mit mér a műszer? : A tanulói teljesítménymérések alkalmazhatóságáról / szerk. Széll Krisztián ; Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 23-36. p.

Ostorics László: A tanulói teljesítménymérések jellemzői, jövőbeni irányvonalai, kritikái In: Mit mér a műszer? : A tanulói teljesítménymérések alkalmazhatóságáról / szerk. Széll Krisztián ; Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 37-61. p.

Horn Dániel: Az iskolai hozzáadott érték mérése In: Mit mér a műszer? : A tanulói teljesítménymérések alkalmazhatóságáról / szerk. Széll Krisztián ; Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 63-90. p.

Széll Krisztián - Szemerszki Marianna: A tanulói teljesítménymérések megítélése és intézményi hasznosulása In: Mit mér a műszer? : A tanulói teljesítménymérések alkalmazhatóságáról / szerk. Széll Krisztián ; Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 91-117. p.

Marks, Gary. N.: Education is not about SES In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 1. 2018. - 55-79. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf8ada3cd7d

Vass Dorottea: The attitude of 6-8-year-old pupils towards tales In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 1. 2018. - 80-92. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf8c69e0ad9

Szabó Barbara: Erzsebet Kazarjan (2013): Higher Level Vocational Training and mobility, or the morals of a research. : [könyvismertetés] In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 1. 2018. - 106-109. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf902227b07

Rosta Katalin - Schuchné Rumpli Henriette - Daróczy Bálint: Beszédfogyatékos óvodás gyermekek fejlesztési rendszere és fejlesztésük eredménye In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 30-38. p.

Vajdáné Kutas Csilla - Sifter Éva: "A játszótársam, mondd akarsz-e lenni..." In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 39-46. p.

Soós Katalin: Értelmezési lehetőségek Arany János költészetében : az új kutatások három balladára irányuló recenziója, különös tekintettel a tanítási gyakorlatra In: Magiszter 15. 4. 2017. - 5-17. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_5-17.pdf

Bartalis Boróka: Értő olvasás, tudatos kommunikáció és gyermekbarát grammatika In: Magiszter 15. 4. 2017. - 18-25. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_18-25.pdf

Sagrillo, Damien: Kulturális örökség, funkcionalitás és zeneoktatás Európai kontextusban In: Magyar Pedagógia 179. 6. 2018. - 808-817. p.

Szállassy Noémi: Új kihívások a biológia oktatásában In: Magiszter 15. 4. 2017. - 26-33. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_26-33.pdf

Szabóné Molnár Monika: Hangszerhasználat és zenehallgatás a logopédiai gyakorlatban In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 56-60. p.

A modern pedagógus nagykönyve : A szemlélettől a megvalósításig : [Iránytű a digitális korszakban] Budapest : Neteducatio Kft., 2018

Gergényiné Németh Erika: Játékos számok, számolás játékosan : 1. osztályos matematika apró lépésekben : Diszkalkuliás gyermekeknek is ajánljuk [Budapest] : Csbook, [2017]

Bödös Eszter: Akvarell az óvodában : a Waldorf-festés jó gyakorlat bevezetése alaklmazása In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 66-72. p.

Janurik Márta: Az ének-zene oktatás megújulásának lehetőségei In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 818-825. p.

Overy, Katie: A zenei agy : tanulás és memória In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 826-830. p.

Lukács Borbála - Deszpot Gabriella - Szirányi Borbála - Honbolygó Ferenc - Nemes László Norbert: Új modellek az ének-zene tanításáben : aktív zenetanulási módszerek és oktatás-idegtudományi hatásvizsgálatuk In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 831-836. p.

Solymosi Tari Emőke: Felfedezőúton - élményközpontú interdiszciplináris művészetpedagógia a Zuglói Zeneházban In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 837-842. p.

Hrozková, Ivana: Do young learners exploit the same learning strategies as adults? In: Practice and Theory in Systems of Education 12. 1. 2017. - 1-11. p. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ptse/12/1/article-p1.xml

Laki Ildikó: Disability roles : challenges concerning the education of people living with disabilities in Hungary In: Practice and Theory in Systems of Education 12. 1. 2017. - 12-20. p. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ptse/12/1/article-p12.xml

Novák Géza Máté - Golden Dániel - Cziboly Ádám: alakmazott színház, színházi nevelés és színház-pedagógia Magyarországon In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 843-850. p.

Torgyik Judit: Civilians for education In: Practice and Theory in Systems of Education 12. 1. 2017. - 36-42. p. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ptse/12/1/article-p36.xml

Krsmanivić Sanja, Tasić: A lélek ökológiája : a művészeti nevelés fontossága a 21. században In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 851-855. p.

Tóth Szilárd: A történelemtanítás keretei Romániában : új tantervek, de minden a régi? In: Magiszter 15. 4. 2017. - 34-41. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_34-41.pdf

Gál László: Az V–VIII. o sztályos római katolikus vallásoktatás új tanterve In: Magiszter 15. 4. 2017. - 42-46. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_42-46.pdf

Bors Kinga: Új tankönyv, új megközelítésmód a román nyelv oktatásában In: Magiszter 15. 4. 2017. - 58-61. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_58-61.pdf

Bálint Eszter: Montessori mozgatható ábécéjének és dörzsbetűinek összevont, átalakított alkalmazása középsúlyos értelmi akadályozottak írás- és olvasástanításának előkészítésére In: Magiszter 15. 4. 2017. - 62-64. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_62-64.pdf

Száraz Tamás: Problémaalapú földrajzoktatás In: Magiszter 15. 4. 2017. - 65-67. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_65-67.pdf

Simkovics Tamás: Blended learning opportunities in Ukrainian IT public education In: Practice and Theory in Systems of Education 13. 2. 2018. - 60-70. p. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ptse/12/2/article-p60.xml

Antal Éva: Irony and Culture in feminist educational writings : Wollstonecraft, Macaulay, Edgeworth In: Practice and Theory in Systems of Education 13. 2. 2018. - 100-108. p. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ptse/12/2/article-p100.xml

Fodor László: Gondolatok a gyermekek testi bántalmazásáról In: Magiszter 15. 4. 2017. - 68-72. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_68-72.pdf

Váradi Judit: Mesék zongorára : Hang-Játék-Zene ifjúsági élménykoncert In: Magiszter 15. 4. 2017. - 73-80. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_73-80.pdf

Kálmán László: Nyelvi nevelés – másképp In: Magiszter 15. 4. 2017. - 97-100. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_97-100.pdf

Riederauer Andrea: A mozgás és a kognitív képességek fejlődésének mérése a Walter Strassmeier fejlődési skála alapján In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 80-92. p.

Riederauer Andrea: Nemezelés az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 96-98. p.

Dósa Zoltán: A rugalmas elme mint a különbözőségek forrása In: Magiszter 16. 1. 2018. - 3-7. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_3-7.pdf

Birta-Székely Noémi: Az iskolai videotréning alkalmazása a tanár-diák interakciók elemzésében In: Magiszter 16. 1. 2018. - 8-13. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_1_8-13.pdf

Barabási Tünde: Új módszertani ígéret? : gamifikáció a XXI. századi oktatásban In: Magiszter 16. 1. 2018. - 14-25. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_14-25.pdf

Birta-Székely Noémi: Alternatív értékelési módszerek használatának hatásvizsgálata a csoportkohézióra In: Magiszter 16. 1. 2018. - 26-37. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_26-37.pdf

Gaál György: A középfokú iparoktatás kezdetei Kolozsváron In: Magiszter 16. 1. 2018. - 41-60. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_41-60.pdf

Czégényi Dóra: A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag In: Magiszter 16. 1. 2018. - 73-78. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_73-78.pdf

Serestély Zalán: A hiányzó hang In: Magiszter 16. 1. 2018. - 79-84. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_79-84.pdf

Bödös Eszter: Az óvodapedagógus és a gyógypedagógus közös munkája az indiántáborban In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 150-155. p.

Lukács Péter: Egy megvalósult és egy tervezett reformról In: Educatio 26. 4. 2018. - 557-566. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.4

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: Tanulói preferenciák, oktatáspolitikai szándékok In: Educatio 26. 4. 2018. - 567-580. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.5

Horváth Péter - Lannert Judit - Nahalka István - Biró Zsuzsanna Hanna: Mérlegen a pedagóguspálya In: Educatio 26. 4. 2018. - 625-638. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.9

Dohar Magdolna: Varázslatos színező anyanyelvből : Ovi : B kötet Szeged : Maxim, [2014]

Csillag Sára - Géring Zsuzsanna - Király Gábor - Chandler, Nicholas - Miskolczi Péter: Párhuzamos univerzumok : a hallgatói csalással kapcsolatos percepciók vizsgálata oktatók és hallgatók körében In: Educatio 26. 4. 2018. - 639-648. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.10

Kathyné Mogyoróssy Anita - Nagy Beáta Erika: A szülők és pedagógusok kapcsolattartásának mintázatai In: Educatio 26. 4. 2018. - 657-668. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.12

Kenyeres Attila Zoltán: Az iskolai végzettség hatása a felnőttek televíziós dokumentumfilmekből történő tanulási aktivitására In: Educatio 26. 4. 2018. - 669-677. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.13

Kasza Georgina: Globális oktatáspolitika új megközelítésben In: Educatio 26. 4. 2018. - 678-680. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.4.14

Kelemen Gabriella: Oktatáspolitikai reformirányzatok az OECD-országokban In: Educatio 26. 4. 2018. - 485-487. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.26.2017.4.16

Bárdos György - Kraiciné Szokoly Mária: Egészség, életmód, egészségfejlesztés a felsőoktatás szemszögéből In: Neveléstudomány 2. 2018. - 5-21. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_5-21.pdf

Bukta Zsuzsanna: Önkormányzati sportstratégiák In: Neveléstudomány 2. 2018. - 34-43. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_34-43.pdf

Gősi Zsuzsanna: Magyarországi iskolarendszer alapú sporttsámogatások : sport, tanulás, karrier In: Neveléstudomány 2. 2018. - 44-60. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_44-60.pdf

Fazekas Ágnes Sarolta: A fogyatékossággal élő személyek felsőoktatáshoz történő hozzáférésének biztosítása Skóciában In: Neveléstudomány 2. 2018. - 75-89. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_75-89.pdf

Kovács Melinda: Hátrány és eredményesség? In: Neveléstudomány 2. 2018. - 97-101. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_97-101.pdf

Káplár-Kodácsy Kinga: Tudás és innováció : a felnőttskori tanulás kutatásának változatos útjai In: Neveléstudomány 2. 2018. - 102-106. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_102-106.pdf

4. Neveléstörténet

Lacza Tihamér: Csillagászat a nagyszombati egyetemen a 18. században In: Prágai tükör 26. 1. 2018. - 35-40. p.

Lezsák Sándor: Érték, sikerélmény, veszélytudat - A népfőiskolai mozgalomról In: Szín 21. 6. 2016. - 4-7. p.

Balázsi Károly: A népfőiskolai hagyomány In: Szín 21. 6. 2016. - 61-63. p.

Keresztesi József: 20 éves a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság In: Szín 21. 6. 2016. - 70-73. p.

Gyurcsó Júlia: Egyházi oktatás Magyarországon In: Tudomány és Hivatás 19. 1. 2018. - 91-102. p. URL: http://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/files/EKONYVEK/xix1szam.pdf#page=91

Györgyjakab Tímea-Rita: Önmaguk folyamatos nevelése által Isten felé növekedni : a Romániai Magyar Cserkészszövetség 1990 utáni története In: Magiszter 14. 3. 2016. - 72-86. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_72-86.pdf

Trencsényi László: Reformáció és iskolakultúra : referátum a debreceni Bajkó Mátyás-emlékülésen In: Magiszter 14. 4. 2016. - 135-136. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_135-136.pdf

Schwendtner Tibor: Filozófusok és hivatalnokok - megjegyzések a Berlini Egyetem alapításához In: Magyar Pedagógia 117. 4. 2017. - 381-397. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Schwendtner%20_MPed20174.pdf

Bodorik Sándor: A Túri Alma Mater In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 11-26. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page11

Kovács Áron: The development of the school system of the Cistibiscan Reformed Church District - between 1850 and the beginning of World War I. In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 40-56. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page40

Rébay Magdolna: Aristocrats in the Evangelical Lutheran Secondary Grammar School –Eperjes and Nyíregyháza in the age of dualism In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 57-74. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page57

Szatmári Emília: Tehetségkutatás és tehetségmentés a református gimnáziumokban In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 75-88. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page75

Bátoriné Misák Marianna: A Sárospataki Református Kollégium történetének oktatástörténeti jelenségei In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 105-113. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page105

Csorba Dávid: The educational model of the calvinist colleges In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 114-127. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page114

Kodácsy-Simon Eszter: Freedom and responsibility in the education –through the works of Martin Luther In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 162-173. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#162

Simonfi Zsuzsanna: A gyermekközpontú pedagógia protestáns megközelítésben : Comenius In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 180-190. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#180

- Gianone András: A Katolikus Pedagógiai Intézet történelmi gyökerei a kiegyezéstől a rendszerváltásig In: Katolikus Pedagógiai Intézet : Jubileumi évkönyv 1997-2017. - Budapest : Katolikus Pedagógiai Intézet, cop. 2017. - 15-25. p.

Antal Éva: Irony and Culture in feminist educational writings : Wollstonecraft, Macaulay, Edgeworth In: Practice and Theory in Systems of Education 13. 2. 2018. - 100-108. p. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ptse/12/2/article-p100.xml

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 100 éve Budapest : Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, 2013

Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma (egykori Landler Jenő Ipari Szakközépiskola, majd Brassai Sámuel Műszaki Középiskola) : Jubileumi évkönyv 1968-2017 (második 25 év - 1993-2017) Debrecen : Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma, 2017

Gaál György: A középfokú iparoktatás kezdetei Kolozsváron In: Magiszter 16. 1. 2018. - 41-60. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_41-60.pdf

Ilyés Attila: A székely néptanító a történelem sodrában : pillanatképek Ditró község oktatástörténetéből In: Magiszter 16. 1. 2018. - 61-72. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_61-72.pdf

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma évkönyve : Az iskola alapításának 150. évében : [1868, 2018] [Székesfehérvár] : Alapítvány a hunyadis diákokért, 2018

Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola jubileumi évkönyve I. kötet : 1968-2018 [Budapest] : Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola, [2018]

Az Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola jubileumi évkönyve II. kötet : 2013-2018 [Budapest] : Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola, [2018]

Centuries of higher education in Pécs Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2017

A pécsi felsőoktatás évszázadai Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2017

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Vincze Tamás: Alkotás és iskolateremtés : Pedagógia tanszék a Tiszántúl egyetemén 1918 és 1941 között [Debrecen] : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017

Gergely-Gál Ágnes: Iskolai Videotréning : A látható változás módszerének alkalmazása a zenetanárok körében In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 48-62. p.

Czékus Géza: A szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar három tudományos konferenciája és a munkák gyűjteménye In: Létünk 47. 4. 2017. - 133-136. p.

Kalász Ákos: Négy gyerek mellé kaptál még az Úristentől hatszázat : beszélgetés Kalász Ákos váci piarista iskolaigazgatóval In: Új Ember 74. 13-14. - 2018. - 9. p.

Trauttwein Éva: Az oktató-nevelő munka elismerése : átadták a Kunszt József-díjat Kalocsán In: Új Ember 74. 21. 2018. - 1, 5. p.

Csányi Yvonne: Egy szakami életút hat évtizedes emlékei In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 33-54. p.

Pontos számok mutatják meg, mekkorát zuhant a magyar iskola In: Pedagógusok Lapja 74. 3. 2028. - 10-11. p.

Legitim fórumot akartak : Lechner András: kompromisszumkész, közös célért dolgozó partnerként tekintsenek ránk In: Pedagógusok Lapja 74. 4. 2018. - 8. p.

Péntek János: Aki felelősen él, mindig az idő szorításában él : beszélgetés Péntek János akadémikussal In: Magiszter 14. 4. 2016. - 100-110. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_100-110.pdf

Ozsváth Judit: Franz Kett pedagógiájára épített képzés Csíkszeredában In: Magiszter 14. 4. 2016. - 137. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_137.pdf

Rosta Katalin: Kissné Haffner Éva gyógypedagógus, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Óvodájának alapító vezetője In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 16-18. p.

Szatmári Emília: Tehetségkutatás és tehetségmentés a református gimnáziumokban In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 7. Ksz 2. 2017. - 75-88. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/file/3/szamok/112/HERJ_2017_supplement2.pdf#page75

Sárdy Boglárka: Hallgatói elégedettségmérés az intézményi minőségfejlesztés folymatában In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 20-27. p.

Búcsúzunk Marosits Anikótól : (Marosits Istvánné (1946-2018) In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 169-170. p.

Salné Lengyel Mária: Etelka In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 168. p.

Lebanoc József: “A tanításon keresztül személyiséget is fejlesztünk" : Lebanov József úgy véli hidat kell építeni a köznevelés és a közigazgatás között In: Parlando 4. 2018. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-4/Refi-Lebanov.htm

Cuskelly, James: The Cuskelly College of Music : interjú dr. James Cuskelly-vel In: Parlando 5. 2018. URL: http://www.parlando.hu/2018/2018-5/Toth_Terez.htm

Molnár György: Hozzájárulás a digitális pedagógia jelenéhez és jövőjéhez : Eredmények és perspektívák Budapest : [MTA-BME Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport], 2018

Virág Erzsébet: A Bolyai Nyári Akadémia mint a pedagógusok folyamatos „tehetséggondozása” In: Magiszter 15. 4. 2017. - 81-86. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_81-86.pdf

Szabó Gábor: Továbbképző a hagyományőrzés jegyében In: Magiszter 15. 4. 2017. - 87-89. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_87-89.pdf

Deák-Székely Szilárd Levente: Osztályban (l)élek : kreatív játékötletek a kisiskolások és középiskolások kompetenciáinak fejlesztésére In: Magiszter 15. 4. 2017. - 90-91. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_90-91.pdf

Tódor Erika-Mária - Kovács Dorina: Új szemlélet a magyar tannyelvű oktatás román nyelv és irodalom tantervében In: Magiszter 15. 4. 2017. - 92-93. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_92-93.pdf

Orosz-Pál József: Szabadtéri vokálszimfonikus hangverseny Csíkszeredában, a nemzetközi Kodály-évben In: Magiszter 15. 4. 2017. - 94-96. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_94-96.pdf

Ilyés Attila: A székely néptanító a történelem sodrában : pillanatképek Ditró község oktatástörténetéből In: Magiszter 16. 1. 2018. - 61-72. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_61-72.pdf

6. Gyógypedagógia, SNI

Dávid Krisztina: "Különlegesen különbözők" zenetanulása In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 26-33. p.

Pozsár Eszter: Speciális szolfézsoktatás tanulási zavarokkal küzdő gyermekek részére : Teleki-Wattay Művészeti Iskola : Tanár: Pozsár Eszter előadóművész (fuvola, szaxofon), zenetanár, zeneterapeuta In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 112-116. p.

Balogh Lili - Császár Liza: Pedagógusok tapasztalatai a menekült gyermekek oktatásáról In: Educatio 26. 3. 2017. - 467-471. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.3.13

Molnár Eleonóra - Balogh Lívia: A kárpátaljai népfőiskolai mozgalom In: Szín 21. 6. 2016. - 53-60. p.

Szatmári Bence: Van-e esély a fogyatékkal élő fiatalok társadalmi beilleszkedésére? In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 10-11. p.

Farkas Claudia, K.: „Az iskola mindenki számára nyitva áll” In: Tudásmenedzsment 19. 1. 2018. - 86-90. p. URL: http://kpvk.pte.hu/sites/kpvk.pte.hu/files/files/EKONYVEK/xix1szam.pdf#page=86

Nagyné Béres Andrea: A természeti környezetben történő nevelés a speciális nevelési igények figyelembevételével In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 4. 2018. - 13-17. p.

Kuna Éva: ADHD - a szitokszó In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 4. 2018. - 18-22. p.

Pulay Klára: Mikor a fantázia életre kel... örökbefogadottak sajátos tárgy- és szelfreprezentációi In: Pszichoterápia 27. 2. 2018. - 108-117. p.

Höfflerné Pénzes Éva - Szenczi Beáta - Marton Klára: Enyhén értelmi fogyatékos tanulók idiómaértése - egy empirikus kutatás első eredményei In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 1-12. p.

Sándor Anikó: "Az együttgondolkodásból fakadó többlettudás az értelme" : az inkluzív kutatás módszertana egy fogyatékosságtudományi kutatás tapasztalatai tükrében In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 12-32. p.

Csányi Yvonne: Egy szakami életút hat évtizedes emlékei In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 33-54. p.

Gombás Judit - Baráth Erika Anita: Audionarráció a látássérült személyek akadálymentes kultúrafogyasztásáért : egy jó gyakorlat bemutatása In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 55-63. p.

Farasné Gönczi Rita: A könnyen érthető kommunikáció fogalma és szabályrendszere nemzetközi és hazai példák, illetve magyar tapasztalati szakértők javaslatai alapján In: Gyógypedagógiai Szemle 15. 1. 2017. - 64-76. p.

Szekeres Pál: Adaptált testkultúra és sport fogyatékosság specifikus alapismeretei / szerk. Benczúr Miklósné. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2017. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 77-78. p.

Novák Géza Máté: "A hang lelke - a lélek hangja" művészeti terápiák a gyógypedagógiában In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 84-88. p.

Pongrácz Kornélia: Gondolatok a fogyatékosságról és a sajátos nevelési igényről In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 4-10. p.

Rosta Katalin: Kissné Haffner Éva gyógypedagógus, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyakorló Óvodájának alapító vezetője In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 16-18. p.

Szemereiné Szigethy Enikő: Befogadói attitűdvizsgálat Somogy megyei többségi iskolák pedagógusai körében In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere : Az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága által szervezett, azonos című konferencia és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos műhelyeket bemutató tanulmánykötet : A Magyar Tudomány Ünnepe [2015] / szerk. Hanák Zsuzsanna ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar. - Eger : Líceum Kiadó, 2018. - 177-193. p.

Kornné Szaller Judit: A beszédhiba és az infokommunikációs eszközök hatásmechanizmusának vizsgálata In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere : Az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága által szervezett, azonos című konferencia és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos műhelyeket bemutató tanulmánykötet : A Magyar Tudomány Ünnepe [2015] / szerk. Hanák Zsuzsanna ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar. - Eger : Líceum Kiadó, 2018. - 195-207. p.

Sárdy Boglárka: Hallgatói elégedettségmérés az intézményi minőségfejlesztés folymatában In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 20-27. p.

Pongrácz Kornélia: Bödös Eszter, Vajdáné Kutas Csilla: Mórika - versek, dalok, mondókák gyűjteménye beszédproblémával küzdő gyermekek számára. Elte Gyakorló Óvoda EGYMI, 2011 : [könyvismertetés] In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 167. p.

Rosta Katalin: Kissné Haffner Éva:"Benned a létra..." ötletek Down-szindrómás kisgyermekek korai fejlesztéséhez. Down Alapítvány, 2017 : [könyvismertetés] In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 166. p.

Rosta Katalin: Tanulunk a kutyával : 1. rész In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 156-159. p.

Schuchné Rumpli Henriette - Alkonyi Mária - Riederauer Andrea: "Tanulunk a kutyával" : 2. rész : általános feladattípusok az állatasszsztált folyamatban In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 160-164. p.

Rosta Katalin - Schuchné Rumpli Henriette - Daróczy Bálint: Beszédfogyatékos óvodás gyermekek fejlesztési rendszere és fejlesztésük eredménye In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 30-38. p.

Vajdáné Kutas Csilla - Sifter Éva: "A játszótársam, mondd akarsz-e lenni..." In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 39-46. p.

Szabóné Molnár Monika: Hangszerhasználat és zenehallgatás a logopédiai gyakorlatban In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 56-60. p.

Sifter Éva: Beszédfejlődési zavarral küzdő gyerekek pszichológiai megsegítése az óvodában In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 61-65. p.

Gergényiné Németh Erika: Játékos számok, számolás játékosan : 1. osztályos matematika apró lépésekben : Diszkalkuliás gyermekeknek is ajánljuk [Budapest] : Csbook, [2017]

Bödös Eszter: Akvarell az óvodában : a Waldorf-festés jó gyakorlat bevezetése alaklmazása In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 66-72. p.

Schuchné Rumpli Henriette: Egy atipikus beszéd- és nyelvi fejlődésű gyermek fejlesztésének nyomonkövetése In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 73-78. p.

Laki Ildikó: Disability roles : challenges concerning the education of people living with disabilities in Hungary In: Practice and Theory in Systems of Education 12. 1. 2017. - 12-20. p. URL: https://content.sciendo.com/view/journals/ptse/12/1/article-p12.xml

Armstrong, Thomas: Tényleg ADHD-s a gyerekem? : 101 figyelemfejlesztő módszer gyógyszerek, beskatulyázás és kényszerítés helyett [Budapest] : Jaffa, cop. 2018

Bálint Eszter: Montessori mozgatható ábécéjének és dörzsbetűinek összevont, átalakított alkalmazása középsúlyos értelmi akadályozottak írás- és olvasástanításának előkészítésére In: Magiszter 15. 4. 2017. - 62-64. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_4_pp_62-64.pdf

Riederauer Andrea: A mozgás és a kognitív képességek fejlődésének mérése a Walter Strassmeier fejlődési skála alapján In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 80-92. p.

Zsigmond Ildikó: "Vedd ölbe, és ringasd, énekelj!" - őket is, nekik is! In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 93-95. p.

Riederauer Andrea: Nemezelés az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 96-98. p.

Gáspár Ágota - Abainé Császár Ágnes: Zenei nevelés színes kottával In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 99-104. p.

Gordosné Szabó Anna: Bevezető általános gyógypedagógiai ismeretek Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2012

Makarenjáné Dobi Katalin: Esettanulmány a korai intervenció területéről In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 116-128. p.

Alkonyi Mária - Németh Renáta: Pszichomotoros csoportos fejlesztés a korai logopédiai terápia gyakorlatában In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 129-136. p.

Rosta Katalin - Schuchné Rumpli Henriette - Pongrácz Kornélia: A korai fejlesztés lehetőségei intézményünkben In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 145-148. p.

Bödös Eszter: Az óvodapedagógus és a gyógypedagógus közös munkája az indiántáborban In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 150-155. p.

Fazekas Ágnes Sarolta: A fogyatékossággal élő személyek felsőoktatáshoz történő hozzáférésének biztosítása Skóciában In: Neveléstudomány 2. 2018. - 75-89. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_75-89.pdf

7. Pszichológia

Kerekes Edit: Tanács felnőtteknek: ne oktassuk ki, inkább hallgassuk meg a kamaszokat In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 14-15. p.

Fodor László: Az önismeret mint egyfajta pszichológiai jogosítvány az eligazodáshoz : (1.) In: Magyar közoktatás 4. 2018. - 18-19. p.

Kuna Éva: ADHD - a szitokszó In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 4. 4. 2018. - 18-22. p.

Pulay Klára: Mikor a fantázia életre kel... örökbefogadottak sajátos tárgy- és szelfreprezentációi In: Pszichoterápia 27. 2. 2018. - 108-117. p.

Kádár Annamária: A mesékben gyógyító erő lakozik In: Édes Anyanyelvünk 40. 3. 2018. - 11. p.

Laposa Nikolett: Beszédfeldolgozási folyamatok változásai a fejlesztés függvényében / Szántó Anna. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2017. : [könyvismertetés] In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 82-83. p.

Novák Géza Máté: "A hang lelke - a lélek hangja" művészeti terápiák a gyógypedagógiában In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 84-88. p.

Tóth Alisa - Kárpáti Andrea - Molnár Gyöngyvér: A színpercepció és a színértelmezés online mérésének lehetőségei kisiskolás korban In: Magyar Pedagógia 117. 4. 2017. 399-421. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Toth_MPed20174.pdf

Steiner Csilla: Népmesekincstár mesepedagógiai módszer In: Magiszter 15. 1. 2017. - 102-105. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_102-105.pdf

Zsubrits Attila: A tehetséges gyerekek személyiségjellemzői és magatartása : A tehetség fogalma, típusai és előfordulási aránya In: Az iskolai sikeresség pedagógiai-pszichológiai háttere : Az MTA MAB Neveléstudományi Szakbizottsága által szervezett, azonos című konferencia és az előadásokhoz kapcsolódó tudományos műhelyeket bemutató tanulmánykötet : A Magyar Tudomány Ünnepe [2015] / szerk. Hanák Zsuzsanna ; [közread. az] Eszterházy Károly Egyetem Pedagógiai Kar. - Eger : Líceum Kiadó, 2018. - 163-176. p.

Sifter Éva: Beszédfejlődési zavarral küzdő gyerekek pszichológiai megsegítése az óvodában In: Fejlesztő Pedagógia 29. 1-3. 2018. - 61-65. p.

Rogers, Carl R.: Valakivé válni : A személyiség születése Budapest : Edge 2000 Kft., 2018

Janurik Márta: Az ének-zene oktatás megújulásának lehetőségei In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 818-825. p.

Riso, Don Richard - Hudson, Russ - Sóskuthy György: Személyiségtípusok : [Önismeret mindenkinek az enneagram segítségével] Budapest : Park Könyvkiadó, cop. 2018

Armstrong, Thomas: Tényleg ADHD-s a gyerekem? : 101 figyelemfejlesztő módszer gyógyszerek, beskatulyázás és kényszerítés helyett [Budapest] : Jaffa, cop. 2018

Dósa Zoltán: A rugalmas elme mint a különbözőségek forrása In: Magiszter 16. 1. 2018. - 3-7. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_3-7.pdf

Kibédi Varga Katalin: A jómodor nem ciki [Budapest] : Kibédi Varga K., cop. 2018

Tiszai Luca - Kocsisné Kálló Veronika: A „Rajzolj egy fogyatékos embert” teszt alkalmazásának lehetőségei a pedagógiában In: Neveléstudomány 2. 2018. - 62-74. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_62-74.pdf

Vass Dorottea: Hogyan nevelhetünk kisgyermekből igényes olvasót? In: Neveléstudomány 2. 2018. - 91-96. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2018/nevelestudomany_2018_2_91-96.pdf

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Habók Anita: A tanulás tanulása : A tanulás hatékonyságát befolyásoló tényezők Budapest : Gondolat, 2017

Demarcsek Zsuzsa: Táncos alkotói tehetségek azonosítása és gondozása : Koreográfus palántaképző projekt a Vásárhelyi Tehetségpont Régiós Tehetségdiagnosztikai Központban In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 34-40. p.

Reikort Ildikó: Zenepedagógia tradicionális és modernc eszközökkel : A ReikArt-megközelítés újabb lehetőségei : Kalász Művészeti Iskola, Budakalász In: Újító törekvések / [szakmai projektvezető Magyar Margit] ; [kiad. a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége]. - 2. köt., Megújuló művészetpedagógia : Jó gyakorlatok értéktára. - [Budapest] : MZMSZ, 2018. - 117-120. p.

Baloghné Uracs Marianna: Fiatalokkal a fiatalok megtartásáért : a Kincsesház Pannon Ifjúsági Népfőiskola tervei In: Szín 21. 6. 2016. - 13-20. p.

Király Gábor - Miskolczi Péter: Elméleti útvonalak : oksági térképek használata a szociológiatörténet oktatásában In: Educatio 26. 3. 2017. - 457-466. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.26.2017.3.12

Szenik Ilona: A Kodály-módszer In: Művelődés 71. 4. 208. - 4-5. p.

Nemes István: A teljesség pedagógiája – Franz Kett és az egységes, értelemorientált pedagógia útja In: Magiszter 14. 3. 2016. - 54-63. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_3_pp_54-63.pdf

Fazekas - Nagy Ádám: Kilátástalanság? : a fiatalok legégetőbb problémái In: Magiszter 14. 4. 2016. - 5-19. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2016_4_pp_5-19.pdf

Gombás Judit - Baráth Erika Anita: Audionarráció a látássérült személyek akadálymentes kultúrafogyasztásáért : egy jó gyakorlat bemutatása In: Gyógypedagógiai Szemle 46. 1. 2018. - 55-63. p.

Molnár József - Vásárhelyi Tamás: A múzeumpedagógia társadalmi hasznosságáról In: Magiszter 15. 1. 2017. - 5-12. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_5-12.pdf

Bordás Andrea: Színház, mozgás, nevelés In: Magiszter 15. 1. 2017. - 96-99. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_1_pp_96-99.pdf

Orbán Gyöngyi: Irodalomtanítás és játék : a játék fogalmának gadameri újraértelmezése az irodalomtanításban In: Magiszter 15. 2. 2017. - 4-13. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_4-13.pdf

Kánya Enikő: A szövegértést befolyásoló tényezők vizsgálata II. osztályos tanulóknál In: Magiszter 15. 2. 2017. - 59-70. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter_2017_2_pp_59-70.pdf

Robert Peter: Differentiation in education and beyond : introduction to the special issue in memory of Jaap Dronkers (1945-2016) In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 1. 2018. - 5-10. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf850c6e4f1

Nahalka István: Tanulói teljesítménymérések alkalmazhatósága a neveléstudományban In: Mit mér a műszer? : A tanulói teljesítménymérések alkalmazhatóságáról / szerk. Széll Krisztián ; Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet. - Budapest : OFI, 2015. - 23-36. p.

Janurik Márta: Az ének-zene oktatás megújulásának lehetőségei In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 818-825. p.

Novák Géza Máté - Golden Dániel - Cziboly Ádám: alakmazott színház, színházi nevelés és színház-pedagógia Magyarországon In: Magyar Tudomány 179. 6. 2018. - 843-850. p.

Szokolay Sándor: Hogy is kezdődött?... : Levelek a diákévekből : Békés-Tarhos, 1947-1950 : Zeneakadémia, 1950-1957 [Sopron] : Legend Art Kiadó, cop. 2017

Mit tudsz a békési céhekről? Békés : Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum, 2017

Birta-Székely Noémi: Az iskolai videotréning alkalmazása a tanár-diák interakciók elemzésében In: Magiszter 16. 1. 2018. - 8-13. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_1_8-13.pdf

- Peters, Michael A.; SpringerLink (Online service) - Cowie, Bronwen - Menter, Ian: A Companion to Research in Teacher Education [[electronic resource]] Singapore : Springer, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4075-7


Régebbi listák: 24. hét   23. hét   22. hét   21. hét