Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 32. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Sándor Zsuzsanna: A design thinking alkalmazásának lehetőségei az oktatásban In: Katedra 25. 9. 2018. - 19. p.

Peternai Zsuzsanna: Konstruktív és projektpedagógiai módszerek (nemcsak az eTwinningben) : 1 rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 31-33. p.

Seres László: Piac- és agykontroll In: Heti Világgazdaság 29. 2018. - 64. p.

Baka József - Belovári Anita: Tapasztalatok és lehetőségek : alkalmazhatóak-e a népfőiskolák történeti tapasztalatai a mai népfőiskolai működésben? In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 7-24. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_007-024.pdf

Kalmár Erika Anna: Pedagóguspolitika a jogszabályok tükrében : pedagógusokról, iskolafenntartásról : iskolafinanszírozás gyakorlati kérdéseiről röviden – egy kisváros példája In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 85-100. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_085-100.pdf

Szántóné Tóth Hajnalka: Orsós Anna: A romológia alapjai. 2015. Pécs: PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium : [könyvismertetés] In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 328-332. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_328-332.pdf

Horváth Szilárd: Megtérülhet-e az oktatásba fektetett pénz a pedagógusok motiváltsága nélkül? In: Képzés és gyakorlat 15. 4. 2017. - 53-62. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00015/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_04_053-062.pdf

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Lukács-Gűth Csilla: A Könyvek... és ennyi ifjúsági olvasóklub In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 2. 2018. - 33-38. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Czékmán Balázs: Tablet supported education in a Hungarian primary school : results of students and teachers In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 2. 2018. - 127-130. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5b45b499c384c

Jánk István: Arany János balladáinak változatos alkalmazási lehetőségei a nyelvtanórán : 2. rész In: Katedra 25. 8. 2018. - 25-26. p.

Fibi Sándor: Beszélgetés Csicsay Alajossal In: Katedra 25. 9. 2018. - 4-7. p.

Jánk István: Arany János balladáinak változatos alkalmazási lehetőségei a nyelvtanórán : 3. rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 14-15. p.

Vančo Ildikó: A szlovák nyelv oktatásának problémaköre : 1. rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 16-18. p.

Zolczer Péter: Képregények a nyelvoktatásban In: Katedra 25. 9. 2018. - 20. p.

Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: A középiskolások iskolai élményei a mindenki kapcsán In: Katedra 25. 9. 2018. - 21-24. p.

Peternai Zsuzsanna: Konstruktív és projektpedagógiai módszerek (nemcsak az eTwinningben) : 1 rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 31-33. p.

Jáki László: Az önképzőköröktől a Parnasszus felé In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 2. 2018. - 28-32. p.

Lukács-Gűth Csilla: A Könyvek... és ennyi ifjúsági olvasóklub In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 2. 2018. - 33-38. p.

Tegzes Mária: Versengő versenyek In: Élet és tudomány 73. 30. 2018. - 949. p.

Baka József - Belovári Anita: Tapasztalatok és lehetőségek : alkalmazhatóak-e a népfőiskolák történeti tapasztalatai a mai népfőiskolai működésben? In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 7-24. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_007-024.pdf

Czékmán Balázs - Fehér Péter: A számítógéppel támogatott tanítás és tanulás története a közoktatásban Magyarországon (1983–2016) In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 45-66. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_045-066.pdf

Hajdicsné Varga Katalin: Egy kutatótanári program a pedagógus életpályamodellben In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 67-84. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_067-084.pdf

Zagyváné Szűcs Ida: Az önértékelés szerepe gyakorló pedagógusok szakmai önismeretének alakulásában In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 175-194. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_175-194.pdf

Vámosi Tamás: A középfokú szakképzésből kikerülő fiatalok potenciális munkáltatóinak szakképzési folyamattal és kimenettel kapcsolatos elvárásai és részvételi jellemzői In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 195-215. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_195-216.pdf

Kodácsi Boglárka: Olvasmányellenőrzés napjainkban : az IKON - módszer In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 261-274. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_261-274.pdf

Kovács Veronika: Gráfok modern bevezetése a középiskolában In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 275-294. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_275-294.pdf

Januška, Jiří - Píša, Petr: A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években In: Századok 152. 3. 2018. - 651-670. p.

Ledniczki Kinga Melinda: Tanulási szokás - vizsgálat egy városi általános iskolában : tanulás tanítása alsó tagozaton szülők bevonásával In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 295-312. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_295-312.pdf

Réti Júlia - Sebők Melinda: Mészöly Miklós Jelentés öt egérről című novellája az irodalomórán In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 313-324. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_313-324.pdf

Fekete Imre: Learner responsibility and homework quality in secondary EFL blending In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 221-241. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_221-242.pdf

Karap Zsuzsanna: The possible benefits of using comic books in foreign language education : a classroom study In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 243-260. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_243-260.pdf

Benyák Anikó - Mazurné Kiss Mariann: Az iskolai teljesítményt megalapozó/befolyásoló készségek és képességek alakulása az óvodáskor végén, iskoláskor kezdetén In: Képzés és gyakorlat 15. 4. 2017. - 7-16. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00015/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_04_007-016.pdf

Frank Tamás: A munkahelyi diszkrimináció reprezentációja budapesti középiskolások körében In: Képzés és gyakorlat 15. 4. 2017. - 17-24. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00015/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_04_017-024.pdf

Fürjné Nyeste Edit: A 21. századi nevelés a tanulók nézeteinek tükrében In: Képzés és gyakorlat 15. 4. 2017. - 25-36. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00015/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_04_025-036.pdf

Horváth Szilárd: Megtérülhet-e az oktatásba fektetett pénz a pedagógusok motiváltsága nélkül? In: Képzés és gyakorlat 15. 4. 2017. - 53-62. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00015/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_04_053-062.pdf

4. Neveléstörténet

Jáki László: Az önképzőköröktől a Parnasszus felé In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 2. 2018. - 28-32. p.

Baka József - Belovári Anita: Tapasztalatok és lehetőségek : alkalmazhatóak-e a népfőiskolák történeti tapasztalatai a mai népfőiskolai működésben? In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 7-24. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_007-024.pdf

Czékmán Balázs - Fehér Péter: A számítógéppel támogatott tanítás és tanulás története a közoktatásban Magyarországon (1983–2016) In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 45-66. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_045-066.pdf

Januška, Jiří - Píša, Petr: A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években In: Századok 152. 3. 2018. - 651-670. p.

Bencéné Fekete Andrea: Langerné Buchwald Judit: Alternatív pedagógiai tanulmányok. Alternatív pedagógiák a neveléstudományi irodalom, a sajtó, a gyakorlat és a pedagógusok tudásának tükrében.Celldömölk, 2017. : [könyvismertetés] In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 325-327. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_325-327.pdf

Kiss Zoltán - Szabó Eszter: A testi nevelés múltja és jelene a tanítóképzésben In: Képzés és gyakorlat 15. 4. 2017. - 63-68. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00015/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_04_063-068.pdf

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Fibi Sándor: Beszélgetés Csicsay Alajossal In: Katedra 25. 9. 2018. - 4-7. p.

Deichlerné Könyves Ildikó - Bencéné Fekete Andrea: A pedagógusok képzési motivációi és igényei In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 101-122. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_101-122.pdf

Sántha Kálmán: Számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés a hazai neveléstudományi PhD - képzésben In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 159-174. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_159-174.pdf

Zagyváné Szűcs Ida: Az önértékelés szerepe gyakorló pedagógusok szakmai önismeretének alakulásában In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 175-194. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_175-194.pdf

Kiss Zoltán - Szabó Eszter: A testi nevelés múltja és jelene a tanítóképzésben In: Képzés és gyakorlat 15. 4. 2017. - 63-68. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00015/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_04_063-068.pdf

6. Gyógypedagógia, SNI

Szántóné Tóth Hajnalka: Orsós Anna: A romológia alapjai. 2015. Pécs: PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium : [könyvismertetés] In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 328-332. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_328-332.pdf

7. Pszichológia

Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: A középiskolások iskolai élményei a mindenki kapcsán In: Katedra 25. 9. 2018. - 21-24. p.

Csala Alexandra Emma: Az internet sötét oldala In: Katedra 25. 9. 2018. - 25. p.

Kövecsesné Gősi Viktória: A digitális korszak oktatásmódszertani kihívása : 3. rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 26-27. p.

Benyák Anikó - Mazurné Kiss Mariann: Az iskolai teljesítményt megalapozó/befolyásoló készségek és képességek alakulása az óvodáskor végén, iskoláskor kezdetén In: Képzés és gyakorlat 15. 4. 2017. - 7-16. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00015/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_04_007-016.pdf

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Vančo Ildikó: A szlovák nyelv oktatásának problémaköre : 1. rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 16-18. p.

Sándor Zsuzsanna: A design thinking alkalmazásának lehetőségei az oktatásban In: Katedra 25. 9. 2018. - 19. p.

Sántha Kálmán: Számítógéppel támogatott kvalitatív adatelemzés a hazai neveléstudományi PhD - képzésben In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 159-174. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_159-174.pdf

Poór Zoltán: Egy interdiszciplinaritásra törekvő, alkalmazott pedagógiai kutatásokkal és fejlesztésekkel foglalkozó hallgatói és oktatói közösség győri seregszemléjének értékelése In: Képzés és gyakorlat 15. 1-2. 2017. - 217-220. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00013/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2017_01-02_217-220.pdf


Régebbi listák: 31. hét   30. hét   29. hét   28. hét