Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 34. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Szabó Mária: "Let us develop together!" : a curriculum development process to improve scientific literacy of the students at secondary vocational schools in Hungary In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 1. 2018. - 97-101. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf8e7160865

Kolics Pál: Óvodák az egykori dobszai (nagydobszai) ÁMK-ban In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 22-23. p.

Sándor Zsuzsanna: A design thinking alkalmazásának lehetőségei az oktatásban In: Katedra 25. 9. 2018. - 19. p.

Peternai Zsuzsanna: Konstruktív és projektpedagógiai módszerek (nemcsak az eTwinningben) : 1 rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 31-33. p.

Új óvoda épül Pécsett In: Új Ember 74. 29. 2018. - 5. p. URL: https://ujember.hu/uj-ovoda-epul-pecsett/

A köznevelés helyzetéről tanácskoztak Salgótarjánban In: Pedagógusok Lapja 74. 5. 2018. - 9. p.

Az MTA változásokat sürget az oktatásban In: Pedagógusok Lapja 74. 6-7. 2018. - 14. p.

Totyik Tamás: Az oktatás jövője, a jövő oktatása In: Pedagógusok Lapja 74. 6-7. 2018. - 15. p.

Simándi Szilvia: Középpontban a közösség és a tanulás In: Létünk 47. 3. 2017. - 57-67. p.

Dömsödy Andrea: Merre menjen a közoktatás könyvtára? In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 3. 2018. - 3-10. p.

Marincsákné Nagy Ildikó: Három program a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Könyvtárának életéből In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 3. 2018. - 24-27. p.

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Kiss Gabriella: Két hagyománytisztelő forradalmár: Joseph Wresinski és Karácsony Sándor pedagógiája In: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok / szerk. Karlovitz János Tibor ; International Research Institute s.r.o. - Komárno : International Research Institute s.r.o., 2016. - 35-44. p.

Papp Viktória: Zelk Zoltán Párbeszéd című versének bábos feldolgozása óvodások számára In: Katedra 25. 8. 2018. - 11-12. p.

Pintes Gábor: Inkluzív edukáció - rögös út a kirekesztéstől a teljes, feltétel nélküli befogadásig In: Katedra 25. 8. 2018. - 18-19. p.

Onódi Teréz: Család és óvoda együttműködése a néphagyományőrzés jegyében In: Katedra 25. 8. 2018. - 20. p.

Csordás Edina: Élménybeszámoló a konferenciáról In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 6-8. p.

Villányi Györgyné: Hogyan látjuk a matematika helyét az életünkben? : 1. rész In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 9-12. p.

Pintér Dóra: Az esélyteremtő szabad játék fontossága napjainkban In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 15-16. p.

Tajtiné Czene Zsuzsanna: Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 17. p.

Lukács-Gűth Csilla: A Könyvek... és ennyi ifjúsági olvasóklub In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 2. 2018. - 33-38. p.

Tudás és értékrend : diplomaosztó ünnepség az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán In: Új Ember 74. 29. 2018. - 6. p. URL: https://ujember.hu/tudas-es-ertekrend/

Uzsalyné Pécsi Rita: Kapcsolatokban élünk vagy "online" vagyunk? : 2. rész In: Új Ember 74. 29. 2018. - 8. p. URL: https://ujember.hu/kapcsolatokban-elunk-vagy-online-vagyunk-2/

Péntek János: Határtalan anyanyelvi mozgalom In: Korunk 29. 7. 2018. - 6-11. p.

Nagy L. János: A magyar nyelv testőrgárdája In: Korunk 29. 7. 2018. - 33-36. p.

Nagy Éva: A magyar nyelv és kultúra diák-olimpikonjai In: Korunk 29. 7. 2018. - 106-108. p.

Marincsákné Nagy Ildikó: Három program a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Könyvtárának életéből In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 3. 2018. - 24-27. p.

Hok Csbáné: A titok a dobozban van... In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 3. 2018. - 28-31. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Szabó Mária: "Let us develop together!" : a curriculum development process to improve scientific literacy of the students at secondary vocational schools in Hungary In: Pedagógia Online - Hungarian Educational Research Journal 8. 1. 2018. - 97-101. p. URL: http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/html/5adf8e7160865

Antalné Szabó Ágnes: A tanulói munkaformák és a tanári beszéd összefüggéseinek elemzése osztálytermi kommunikációs keretben In: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok / szerk. Karlovitz János Tibor ; International Research Institute s.r.o. - Komárno : International Research Institute s.r.o., 2016. - 47-56. p.

- Bakné Egyed Katalin: Így előzd meg a tanulási zavarokat! : Óvodai játékgyűjtemény a kognitív készségek fejlesztéséhez , 2017

-

Kalocsányi Mónika: A bábjáték jelentősége az oktató-nevelő munkában In: Katedra 25. 8. 2018. - 7-9. p.

Misad Katalin: Mutatvány a szlovákiai magyar írásgyakorlat helyesírási sajátosságaiból In: Katedra 25. 8. 2018. - 14-17. p.

Pintes Gábor: Inkluzív edukáció - rögös út a kirekesztéstől a teljes, feltétel nélküli befogadásig In: Katedra 25. 8. 2018. - 18-19. p.

Jánk István: Arany János balladáinak változatos alkalmazási lehetőségei a nyelvtanórán : 2. rész In: Katedra 25. 8. 2018. - 25-26. p.

Kövecsesné Gősi Viktória: A digitális korszak oktatásmódszertani kihívásai : 2. rész In: Katedra 25. 8. 2018. - 27-29. p.

Peternai Zsuzsanna: Az eTwinning pedagógus-továbbképzés lehetőségei In: Katedra 25. 8. 2018. - 32-33. p.

Fibi Sándor: Beszélgetés Csicsay Alajossal In: Katedra 25. 9. 2018. - 4-7. p.

Jánk István: Arany János balladáinak változatos alkalmazási lehetőségei a nyelvtanórán : 3. rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 14-15. p.

Vančo Ildikó: A szlovák nyelv oktatásának problémaköre : 1. rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 16-18. p.

Zolczer Péter: Képregények a nyelvoktatásban In: Katedra 25. 9. 2018. - 20. p.

Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: A középiskolások iskolai élményei a mindenki kapcsán In: Katedra 25. 9. 2018. - 21-24. p.

Peternai Zsuzsanna: Konstruktív és projektpedagógiai módszerek (nemcsak az eTwinningben) : 1 rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 31-33. p.

Jáki László: Az önképzőköröktől a Parnasszus felé In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 2. 2018. - 28-32. p.

Lukács-Gűth Csilla: A Könyvek... és ennyi ifjúsági olvasóklub In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 2. 2018. - 33-38. p.

Kaizinger Rita: A Budai Énekakadémiától a Járdányi Pál Zeneiskoláig : a budai zeneoktatás 150 éve In: Zenekar 25. 4. 2018. - 43-44. p. URL: https://zene-kar.hu/wp-content/uploads/2018/06/zenekar_18_4_web.pdf

Babinszki Edit: Hazánk első iskolai zsebatlasza In: Természet világa 149. 7. 2018. - 296-297. p.

Tegzes Mária: Versengő versenyek In: Élet és tudomány 73. 30. 2018. - 949. p.

A szakközépiskolában nagy a baj : a kompetenciamérés friss eredményei In: Pedagógusok Lapja 74. 5. 2018. - 10-11. p.

Az MTA változásokat sürget az oktatásban In: Pedagógusok Lapja 74. 6-7. 2018. - 14. p.

Námesztovszki Zsolt - Kovács Cintia - Balázs P. Dorottya: Magyar nyelvű online kurzusok a Vajdaságban In: Létünk 47. 3. 2017. - 91-100. p.

Januška, Jiří - Píša, Petr: A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években In: Századok 152. 3. 2018. - 651-670. p.

Nagy L. János: A magyar nyelv testőrgárdája In: Korunk 29. 7. 2018. - 33-36. p.

Nagy Éva: A magyar nyelv és kultúra diák-olimpikonjai In: Korunk 29. 7. 2018. - 106-108. p.

Péntek János: Apróka eszponkák Frumószából : Máthé Kriszta: Apróka ezponka In: Korunk 29. 7. 2018. - 111-113. p.

Molnárné Kövér Ibolya: Megjelent az újgenerációs hetedik osztályos tankönyvhöz készült tanári kézikönyv In: GeoMetodika 2. 1. 2018. - 55-59. p. URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/index.php/geometodika-2018-1/megjelent-az-ujgeneracios-hetedik-osztalyos-tankonyvhoz-keszult-tanari-kezikonyv/http://foldrajztanitas.elte.hu/index.php/geometodika-2018-1/megjelent-az-ujgeneracios-hetedik-osztalyos-tankonyvhoz-keszult-tanari-kezikonyv/

Reyes Nuňez José Jesús - Kiss Judit: Térkép alapú együttműködés a középfokú földrajzoktatásban : a Google Maps alkalmazásának tesztelése egy budapesti gimnáziumban In: GeoMetodika 2. 2. 2018. 5-18. p. URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/index.php/geometodika-2018-2-szam/terkep-alapu-egyuttmukodes-a-kozepfoku-foldrajzoktatasban-a-google-maps-alkalmazasanak-tesztelese-egy-budapesti-gimnaziumban/

Szilassi Péter: Földrajztanárok földrajz kerettantervekről alkotott véleménye online kérdőíves felmérés alapján In: GeoMetodika 2. 2. 2018. - 19-26. p. URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/index.php/geometodika-2018-2-szam/foldrajztanarok-foldrajz-kerettantervekrol-alkotott-velemenye-online-kerdoives-felmeres-alapjan/

Csapó Tamás - Guba András: Az Euroscola-program és szerepe az Európai Parlament munkájának megismertetésében In: GeoMetodika 2. 2. 2018. - 53-57. p. URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/index.php/geometodika-2018-2-szam/az-euroscola-program-es-szerepe-az-europai-parlament-munkajanak-megismerteteseben/

Pál Viktor: Felsőoktatási intézmények a közoktatás és az ismerettejesztés szolgálatában In: GeoMetodika 2. 2. 2018. - 59-72. p. URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/wp-content/uploads/geometodika_2018_02.pdf

Dömsödy Andrea: Merre menjen a közoktatás könyvtára? In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 3. 2018. - 3-10. p.

Hok Csbáné: A titok a dobozban van... In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 3. 2018. - 28-31. p.

Náray-Szabó Gábor: Tömegképzés és elitképzés a felsőoktatásban In: Valóság 61. 8. 2018. - 104-108. p.

Tegzes Mária: Otthoni számítások : eredmémyes okosok In: Élet és tudomány 73. 31. 2018. - 979. p.

Tegzes Mária: A tehetség útja : eredményes matekosok In: Élet és tudomány 73. 32. 2018. - 1012. p.

Tegzes Mária: Testvéri trükkök : eredményes matekosok In: Élet és tudomány 73. 33. 2018. - 1044. p.

4. Neveléstörténet

Szóró Ilona: Tehetségmentés a tanyavilágban : A "Cseresnyés" népi kollégium tevékenysége In: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok / szerk. Karlovitz János Tibor ; International Research Institute s.r.o. - Komárno : International Research Institute s.r.o., 2016. - 11-18. p.

Takács Zsuzsanna Mária: A női "lámpások" : A tanítónők élete és képzésük a 20. század első felében egy memoár tükrében In: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok / szerk. Karlovitz János Tibor ; International Research Institute s.r.o. - Komárno : International Research Institute s.r.o., 2016. - 19-26. p.

Olasz Lajos: A népi írók fellépése az észak-európai népfőiskolai tapasztalatok hazai alkalmazásáért In: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok / szerk. Karlovitz János Tibor ; International Research Institute s.r.o. - Komárno : International Research Institute s.r.o., 2016. - 27-34. p.

Villányi Györgyné: Hogyan látjuk a matematika helyét az életünkben? : 1. rész In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 9-12. p.

Jáki László: Az önképzőköröktől a Parnasszus felé In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 27. 2. 2018. - 28-32. p.

Kaizinger Rita: A Budai Énekakadémiától a Járdányi Pál Zeneiskoláig : a budai zeneoktatás 150 éve In: Zenekar 25. 4. 2018. - 43-44. p. URL: https://zene-kar.hu/wp-content/uploads/2018/06/zenekar_18_4_web.pdf

Babinszki Edit: Hazánk első iskolai zsebatlasza In: Természet világa 149. 7. 2018. - 296-297. p.

Simándi Szilvia: Középpontban a közösség és a tanulás In: Létünk 47. 3. 2017. - 57-67. p.

Károly Adrienn: Szabadka első tanügyi szakközlönyei a 19. század végén és a 20. század elején In: Létünk 47. 3. 2017. - 69-90. p.

Januška, Jiří - Píša, Petr: A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években In: Századok 152. 3. 2018. - 651-670. p.

Péntek János: Határtalan anyanyelvi mozgalom In: Korunk 29. 7. 2018. - 6-11. p.

Federmayer, Frederik: A jezsuita iskolákban végzett diákok és karrierlehetőségeik a Magyar Királyság 17. századi fővárosában In: Történelmi szemle 60. 2. 2018. - 215-236. p.

Kádár Zsófia: A pozsonyi jezsuita kollégium mint összetett intézmény a 17. században In: Történelmi szemle 60. 2. 2018. - 237-282. p.

Kökényesi Zsolt: A pozsonyi jezsuita gimnázium diáklétszám-változásai a 17-18. században In: Történelmi szemle 60. 2. 2018. - 283-298. p.

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Antalné Szabó Ágnes: A tanulói munkaformák és a tanári beszéd összefüggéseinek elemzése osztálytermi kommunikációs keretben In: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok / szerk. Karlovitz János Tibor ; International Research Institute s.r.o. - Komárno : International Research Institute s.r.o., 2016. - 47-56. p.

Salné Lengyel Mária - Villányi Györgyné: Búcsú Etelkától In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 3-4. p.

Tóth Marianna: Képzői tapasztalatok az EFOP - 3.1.1-14-2015-00001 Kisgyermekkori nevelés támogatása kiemelt projektről In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 13-14. p.

Tajtiné Czene Zsuzsanna: Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 17. p.

Halasi Ágnes: Elismerés kapcsán emlékezés az előzményekre In: A Kisgyermek 12. 1. 2018. - 20-21. p.

Fibi Sándor: Beszélgetés Csicsay Alajossal In: Katedra 25. 9. 2018. - 4-7. p.

6. Gyógypedagógia, SNI

- Bakné Egyed Katalin: Így előzd meg a tanulási zavarokat! : Óvodai játékgyűjtemény a kognitív készségek fejlesztéséhez , 2017

-

Péntek János: Apróka eszponkák Frumószából : Máthé Kriszta: Apróka ezponka In: Korunk 29. 7. 2018. - 111-113. p.

7. Pszichológia

Ladnai Attiláné Szerencsés Anita: A középiskolások iskolai élményei a mindenki kapcsán In: Katedra 25. 9. 2018. - 21-24. p.

Csala Alexandra Emma: Az internet sötét oldala In: Katedra 25. 9. 2018. - 25. p.

Kövecsesné Gősi Viktória: A digitális korszak oktatásmódszertani kihívása : 3. rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 26-27. p.

Göncz Lajos: Hogyan percipiálják a vajdasági magyr egyetemi hallgatók szüleik neveléssel kapcsolatos viselkedését? In: Létünk 47. 3. 2017. - 9-37. p.

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Kiss Gabriella: Két hagyománytisztelő forradalmár: Joseph Wresinski és Karácsony Sándor pedagógiája In: Pedagógiai és szakmódszertani tanulmányok / szerk. Karlovitz János Tibor ; International Research Institute s.r.o. - Komárno : International Research Institute s.r.o., 2016. - 35-44. p.

Vančo Ildikó: A szlovák nyelv oktatásának problémaköre : 1. rész In: Katedra 25. 9. 2018. - 16-18. p.

Sándor Zsuzsanna: A design thinking alkalmazásának lehetőségei az oktatásban In: Katedra 25. 9. 2018. - 19. p.

Göncz Lajos: Hogyan percipiálják a vajdasági magyr egyetemi hallgatók szüleik neveléssel kapcsolatos viselkedését? In: Létünk 47. 3. 2017. - 9-37. p.

Pál Viktor: Felsőoktatási intézmények a közoktatás és az ismerettejesztés szolgálatában In: GeoMetodika 2. 2. 2018. - 59-72. p. URL: http://foldrajztanitas.elte.hu/wp-content/uploads/geometodika_2018_02.pdf


Régebbi listák: 33. hét   32. hét   31. hét   30. hét