Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 48. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Kovács Karolina Eszter: A magyar sportiskolai rendszer és nemzetközi vonatkozásai In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 43-53. p.

Brezsnyánszky László: Centenáriumi visszatekintés a neveléstudományi katedra múltjára: vezetők és súlypontok In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 79-88. p.

Jancsák Csaba: Két egyetemi ifjúsági demokráciakísérlet a kommunista diktatúrában Magyarországon In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 89-98. p.

Polónyi István: A felsőoktatás-finanszírozás politikai gazdaságtana In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 115-129. p.

Rébay Magdolna: A trianoni béke hatása a magyar cserkészmozgalomra In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 209-219. p.

Németh Józsefné: Gyermekkertek, tanodák Sóskúton és Pusztazámoron Sóskút : Andreetti Károly Emlékére Nemesen Érző Szív a Gyermekekért Alapítvány, 2019

Farkas Ildikó: Az óvónő munkavégzési kötelezettsége és megszegésének következményei 2019 : II. rész In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 9. 2019. - 20-30. p.

Farkas Ildikó: Jubileumi jutalom az óvodában In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 9. 2019. - 31-39. p.

Sebestyén Krisztina: Variációk egy témára : Közoktatási, tanárképzési és tanártovábbképzési rendszerek Németország 16 tartományában In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 75-102. p.

Bordás Andrea: Pillanatkép Románia oktatási gyakorlatáról és az intézmények közötti kapcsolatrendszerről In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 103-139. p.

Kovács Edina: Skócia oktatási rendszerének, pedagógusképzésének és -továbbképzésének bemutatása : Általános információk In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 141-164. p.

Nagy Zoltán: Szlovákia közoktatása és tanárképzési rendszere In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 165-190. p.

Varga Eszter: A dél-koreai tanárképzési és -továbbképzési rendszer bemutatása In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 191-208. p.

Bencze Rita: Iskolák, felsőoktatási intézmények és fenntartók együttműködése a tanárképzésben az USA-ban In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 209-250. p.

Liptai Kálmán: "Mi azt szeretjük, ami az életben is működik" In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 3-4. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/mi-azt-szeretjuk-ami-az-eletben-is-mukodik

Henzsel Nóra: Szervezeti változások a gyermekvédelemben In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 4. 10. 2019. - 1-3. p.

Sinnemäki Jukka: "Az iskolának a gyermekek suemélyiségének és identitásának erősítésére kell összpontosítani" In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 12-13. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/az-iskolanak-a-gyermekek-szemelyisegenek-es-identitasanak-erositesere-kell

Ritók Nóra: Vizuális nevelés hátrányos helyzetű gyerekekkel In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 123-124. p.

Szlama Tiborné: "Ez élmény volt mindenkinek" In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 27-32. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/ez-elmeny-volt-mindenkinek

Jászay Tamás: Napsugártól Napsugárig : Történetek a hetvenéves békéscsabai bábjátszásról Békéscsaba : Békéscsabai Napsugár Bábszínház, 2019

Jobbágy Zsuzsa: KAPOCS az iskolák között : Iskolahálózat, Élménysuli és szakmai támogatás a Komplex Alapprogramban In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 33-35. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/kapocs-az-iskolak-kozott

Farkas Ildikó: Az óvodai továbbképzés tervezése és a tanulmányi szerződés In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 10. 2019. - 2-11. p.

Lukács-Kéméndi Ágnes - Vass Katalin: Jogszabályi változások a köznevelésben In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 10. 2019. - 12-19. p.

Arató Istvánné: Házi feladat helyett élménypedagógia In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 39-48. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/hazi-feladat-helyett-elmenypedagogia

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Moula, Alireza; SpringerLink (Online service): Brain, School, and Society [[electronic resource]] : The Neuropsychosocial Preparation Theory Cham, : Springer,, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55170-8

Fejér Zsolt: Azt hiszem - pedagógiai közhelyekről, mellékesnek tűnő részletekről : 2. In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 4-7. p.

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra: Gyermekvédelem és esélyteremtés In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 10-14. p.

Petik Ágota: Színek, hangok, hangulatok In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 31-33. p.

Oszoli-Pap Márta: Lássuk a medvét! In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 34-36. p.

Veres Gábor: Közéteztetés bölcsődében és óvodában In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 4. 10. 2019. - 1-3. p.

Villányi Györgyné: Értékek a bölcsődei nevelés szakanyagaiban In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 4. 10. 2019. - 4-7. p.

Sallai Géza: Tapintható költészet In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 13-18. p.

Plathy István: Érzelmi elhanyagolás, hospitalizáció, szimbiotikus állapotok, érzelmi labilitás In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 19-37. p.

Henzsel Nóra: Szervezeti változások a gyermekvédelemben In: Intézményvezetői Tanácsadó Szociális Intézményeknek 4. 10. 2019. - 1-3. p.

Doszpot Gabriella: Művészeti projekt mint fejlesztő lehetőség az integrált nevelésben In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 107-122. p.

Ritók Nóra: Vizuális nevelés hátrányos helyzetű gyerekekkel In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 123-124. p.

Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique : Sélection de communications présentées lors du 6e Congrès International EDILIC, 2016 ... Győr [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2019

A közösségi művelődés jó gyakorlatai : Módszertani útmutató : Cselekvő közösségek, aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 [Szentendre] : Szabadtéri Néprajzi Múz. MOKK, 2019, Budapest : NMI : OSZK KI

Batár Levente: Mit tehet az iskola a bántalmazás ellen? In: Evangélikus Élet 84. 45-46. 2019. - 42-43. p.

Heltai János Imre - Jani-Demetriou Bernadett: A transzlingváló pedagógiai orientáció hatása az iskolai sikerességre In: Anyanyelv-pedagógia 12. 1. 2019. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=769

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Kozma Tamás: Tanuló közösségek és társadalmi innovációk In: Educatio 27. 2. 2018. - 237-246. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.2.6

Stewart, Dafina-Lazarus; SpringerLink (Online service): Black Collegians’ Experiences in US Northern Private Colleges [[electronic resource]] : A Narrative History, 1945-1965 New York : Palgrave Macmillan, 2017 URL: https://doi.org/10.1057/978-1-137-59077-0

Fischer, Doris: Az utcán Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2017

Fehérvári Anikó: Tanulók, régiók : Gimnáziumokban tanuló fiatalok tanulási attitűdjei és karriertervei In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 21-32. p.

Bácskai Katinka: Imádkozva és dolgozva : Helyzetkép a tiszántúli református általános iskolákról az OKM 2017. évi adatai alapján In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 33-41. p.

Kovács Karolina Eszter: A magyar sportiskolai rendszer és nemzetközi vonatkozásai In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 43-53. p.

Drabancz Mihály Róbert: "Magyar gyerek magyar iskolába való" : Nemzetépítés, sajtónyilvánosság és a csehszlovákiai kisebbségi magyar iskoláztatás lehetséges összefüggései, 1927-1938 In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 55-65. p.

Teperics Károly: Kelet-Közép-Európa felsőoktatása a nemzetköziesedés folyamatában In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 99-113. p.

Polónyi István: A felsőoktatás-finanszírozás politikai gazdaságtana In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 115-129. p.

Németh Józsefné: Gyermekkertek, tanodák Sóskúton és Pusztazámoron Sóskút : Andreetti Károly Emlékére Nemesen Érző Szív a Gyermekekért Alapítvány, 2019

Vass Katalin: Az intézményi önértékelés rendszere In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 9. 2019. - 40-50. p.

Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán : számolás vagy gondolkodás? : 31. [!30.] In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 14-15. p.

Nagy Lászlóné: Az analógiás gondolkodás fejlesztésének lehetőségei kisiskoláskorban In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 17-21. p.

Racsko Réka: A Digitális alapú alprogram módszertana, innovációja In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 22-24. p.

Mucsi Gergő: Ritmikai rendszerek, ritmusnevek - A ritmusszótagolás lehetőségei : 1. rész In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 25-27. p.

Nádasdy Ádám: A liliom szebb, mint a hagyma? In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 28-30. p.

Berg Judit: Nyelvtantanítás az általános iskolában In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 30-31. p.

Farkasházi Csilla: Matek-játék : 28. [!27.] In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 37-41. p.

Józsa Tímea: Piros-kék táblajátékok In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 42-44. p.

Liptai Kálmán: "Mi azt szeretjük, ami az életben is működik" In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 3-4. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/mi-azt-szeretjuk-ami-az-eletben-is-mukodik

Révész László: "A programot alakítsuk az iskolához és ne az iskolát a programhoz" In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 8-11. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/a-programot-alakitsuk-az-iskolahoz-es-ne-az-iskolat-a-programhoz

Pucsek József: Tehetséggondozás a fogyatékossággal élők körében, "ki mit tud?" - a Moravcsik Alapítvány tehetségkutató- és fejlesztő programja In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 96-99. p.

Porkolábné Balogh Katalin: Segítség! Győztünk! : beszélgetés Porkolábné Balogh Katalinnal, egy új pedagógiai szakma megálmodójával In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 106-108. p.

Kissné Cseh Judit: Szűrőeljárások, egyéni fejlesztési terv készítése esetismertetéshez kapcsolódóan In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 109-116. p.

Doszpot Gabriella: Művészeti projekt mint fejlesztő lehetőség az integrált nevelésben In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 107-122. p.

Mező Ferenc: Tanulás: diagnosztika és fejlesztés az IPOO-modell alapján Debrecen : K+F Stúdió Kft., 2011

Magyar István: Alprogramok a Komplex Alapprogramban In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 14-19. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/alprogramok-a-komplex-alapprogramban

Racsko Réka: Megújúló honlap, digitális fejlesztés In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 20-22. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/megujulo-honlap-digitalis-fejlesztesek

Szlama Tiborné: "Ez élmény volt mindenkinek" In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 27-32. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/ez-elmeny-volt-mindenkinek

Lőrincz Ildikó: Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique : Le 6e Congrès international de l'association Éducation à la Diversité Linguistique et Culturelle (EDILIC) : En guise d'introduction In: Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique : Sélection de communications présentées lors du 6e Congrès International EDILIC, 2016 ... Győr / sous la direction de Ildikó Lőrincz [et al.] ; organisé par le Département des Langues Vivantes de la Faculté Apáczai Csere János de l'Université Széchenyi István. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2019. - 9-16. p.

Jobbágy Zsuzsa: KAPOCS az iskolák között : Iskolahálózat, Élménysuli és szakmai támogatás a Komplex Alapprogramban In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 33-35. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/kapocs-az-iskolak-kozott

Farkas Ildikó: Az óvodai továbbképzés tervezése és a tanulmányi szerződés In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 10. 2019. - 2-11. p.

Lukács-Kéméndi Ágnes - Vass Katalin: Jogszabályi változások a köznevelésben In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 10. 2019. - 12-19. p.

Arató Istvánné: Házi feladat helyett élménypedagógia In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 39-48. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/hazi-feladat-helyett-elmenypedagogia

Ittzés Szilvia: Tanárnő, well done! : találkozás Ittzés Szilviával In: Evangélikus Élet 84. 45-46. 2019. - 26. p.

Stifner-Kőháti Dorottya: Szeretni való leckék a tábla mellől, tanárnézetből In: Evangélikus Élet 84. 45-46. 2019. -27. p.

Vannay László - Fülöp Ferenc: A 2018. évi Fizika OKTV harmadik fordulója az első kategória részére In: Fizikai Szemle 69. 10. 2019. - 357-360. p.

Hasznosi Tamásné: Sasszárnyakon a fizika népszerűsítéséért In: Fizikai Szemle 69. 10. 2019. - 361-362. p.

Juhász Valéria - Radics Márta: Hazánkban használt szókincsmérő eljárások : I. In: Anyanyelv-pedagógia 12. 1. 2019. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=771

Parapatics Andrea: Dialektusok és modernitás : új módszerekkel a nyelvjárásokról az iskolában In: Anyanyelv-pedagógia 12. 1. 2019. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=772

Feld-Knapp Ilona - Perge Gabriella: Az élményszerű olvasás : gondolatok a tanulói motivációról egy nemzetközi együttműködés tanulságai alapján In: Anyanyelv-pedagógia 12. 1. 2019. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=775

4. Neveléstörténet

Stewart, Dafina-Lazarus; SpringerLink (Online service): Black Collegians’ Experiences in US Northern Private Colleges [[electronic resource]] : A Narrative History, 1945-1965 New York : Palgrave Macmillan, 2017 URL: https://doi.org/10.1057/978-1-137-59077-0

Drabancz Mihály Róbert: "Magyar gyerek magyar iskolába való" : Nemzetépítés, sajtónyilvánosság és a csehszlovákiai kisebbségi magyar iskoláztatás lehetséges összefüggései, 1927-1938 In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 55-65. p.

Vincze Tamás: Az érettségi vizsga beépülése a 20. század közepén a hazai tanítóképzés rendszerébe In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 67-75. p.

Brezsnyánszky László: Centenáriumi visszatekintés a neveléstudományi katedra múltjára: vezetők és súlypontok In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 79-88. p.

Jancsák Csaba: Két egyetemi ifjúsági demokráciakísérlet a kommunista diktatúrában Magyarországon In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 89-98. p.

Rébay Magdolna: A trianoni béke hatása a magyar cserkészmozgalomra In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 209-219. p.

Németh Józsefné: Gyermekkertek, tanodák Sóskúton és Pusztazámoron Sóskút : Andreetti Károly Emlékére Nemesen Érző Szív a Gyermekekért Alapítvány, 2019

Molnár Andrea: Az egyetemi oktatás előmozdítója In: Természet világa 150. 11. 2019. - 505-509. p.

Garai Imre - Horváth László: A tudós társaság érdekében In: Természet világa 150. 11. 2019. - 516-518. p.

Salné Lengyel Mária: Visszapillantás a 30 év kapcsán In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 104-105. p.

Gordosné Szabó Anna: Bárczi Gusztáv 1890-1964. az ELTE BGGYK névadója születésének 120. évfordulójára In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 132-137. p.

Rapai Nándor: Egy tanár vonzásában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 138-141. p.

Iskola az Isten tenyerén : A Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium 25 éves jubileumi emlékkönyve [Szombathely] : [Boldog Brenner János Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Koll.], [2018]

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Kóczán György: Emlékezés Kromek Sándorra In: Középiskolai Kémiai Lapok 46. 4. 2019. - 278-280. p.

Szabó László Tamás: Menet közben : Portré(vázlat) egy társadalomkutatóról In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 11-17. p.

Vincze Tamás: Az érettségi vizsga beépülése a 20. század közepén a hazai tanítóképzés rendszerébe In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 67-75. p.

Farkas Ildikó: Az óvónő munkavégzési kötelezettsége és megszegésének következményei 2019 : II. rész In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 9. 2019. - 20-30. p.

Kereszty Zsuzsa: Jelen lenni a pillanatban : Vekerdy Tamás emlékére In: Tanító 57. 9-10. 2019. . 1-3. p.

Winkler Márta: Vekerdy Tamásra emlékezem In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 4. p.

Sebestyén Krisztina: Variációk egy témára : Közoktatási, tanárképzési és tanártovábbképzési rendszerek Németország 16 tartományában In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 75-102. p.

Bordás Andrea: Pillanatkép Románia oktatási gyakorlatáról és az intézmények közötti kapcsolatrendszerről In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 103-139. p.

Molnár Andrea: Az egyetemi oktatás előmozdítója In: Természet világa 150. 11. 2019. - 505-509. p.

Kovács Edina: Skócia oktatási rendszerének, pedagógusképzésének és -továbbképzésének bemutatása : Általános információk In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 141-164. p.

Nagy Zoltán: Szlovákia közoktatása és tanárképzési rendszere In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 165-190. p.

Varga Eszter: A dél-koreai tanárképzési és -továbbképzési rendszer bemutatása In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 191-208. p.

Bencze Rita: Iskolák, felsőoktatási intézmények és fenntartók együttműködése a tanárképzésben az USA-ban In: Tanárképzési háromszögek: iskolák, fenntartók és képzők együttműködése : Összehasonlító országtanulmányok / szerk. Chrappán Magdolna ; [közread. a] Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar. - [Debrecen] : DE BTK, 2015. - 209-250. p.

Pajtókné Tari Ilona: "Pedagógusnak lenni nem csak egy foglalkozás" In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 5-7. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/pedagogusnak-lenni-nem-csak-egy-foglalkozas

Urbánné Varga Katalin: Személyiségfejlesztés zeneterápiás keretben In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 44-65. p.

Schmidtné Balás Eszter: Kiskapuk és mozaikok - a komplex művészeti terápia követőinek bemutatása In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 92-95. p.

Gordosné Szabó Anna: Bárczi Gusztáv 1890-1964. az ELTE BGGYK névadója születésének 120. évfordulójára In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 132-137. p.

Rapai Nándor: Egy tanár vonzásában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 138-141. p.

Mestersége kémiatanár : Mostbacher Éva In: Középiskolai Kémiai Lapok 46. 5. 2019. - 386-390. p.

Hollóné Bódi Katalin: Képzések a Komplex Alapprogramban In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 36-38. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/kepzesek-a-komplex-alapprogramban

6. Gyógypedagógia, SNI

Tamás Katalin: Alkotással a tanulásért : Sándor Éva életműve In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 7-12. p.

Sallai Géza: Tapintható költészet In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 13-18. p.

Sönfeld Mátyás: Falkongitár, lego-kotta és xilofun- alternatív zenei eszközök fejlesztéséhez, zeneterápiához In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 66-72. p.

Molnárné Bogáth Réka: "Mozaikok" avagy a komplex művészeti terápia elemeinek alkalmazása a logopédiai terápiákban In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 84-87. p.

Tóthné Aszalai Anett: Ahogyan megnyílnak a kiskapuk tapasztalataim a komplex művészeti terápia alkalmazásában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 88-91. p.

Schmidtné Balás Eszter: Kiskapuk és mozaikok - a komplex művészeti terápia követőinek bemutatása In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 92-95. p.

Pucsek József: Tehetséggondozás a fogyatékossággal élők körében, "ki mit tud?" - a Moravcsik Alapítvány tehetségkutató- és fejlesztő programja In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 96-99. p.

Csák Alíz Anna: Kéz a kézben művészet és rehabilitáció kapcsolata a Budapest Art Brut Galériában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 100-102. p.

Salné Lengyel Mária: Visszapillantás a 30 év kapcsán In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 104-105. p.

Gordosné Szabó Anna: Bárczi Gusztáv 1890-1964. az ELTE BGGYK névadója születésének 120. évfordulójára In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 132-137. p.

Rapai Nándor: Egy tanár vonzásában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 138-141. p.

7. Pszichológia

Fischer, Doris: Az utcán Budapest : Tessloff és Babilon, cop. 2017

Nagy Lászlóné: Az analógiás gondolkodás fejlesztésének lehetőségei kisiskoláskorban In: Tanító 57. 9-10. 2019. - 17-21. p.

Szoucsek Ádám: Eötvös emlékezete In: Természet világa 150. 11. 2019. - 510-511. p.

Simon Lajos: Művészetterápia - gyógyítás - rehabilitáció - Bevezető In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 3-5. p.

Tamás Katalin: Alkotással a tanulásért : Sándor Éva életműve In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 7-12. p.

Plathy István: Érzelmi elhanyagolás, hospitalizáció, szimbiotikus állapotok, érzelmi labilitás In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 19-37. p.

Varga Ágnes: Ez mind zeneterápia In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 38-43. p.

Urbánné Varga Katalin: Személyiségfejlesztés zeneterápiás keretben In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 44-65. p.

Sönfeld Mátyás: Falkongitár, lego-kotta és xilofun- alternatív zenei eszközök fejlesztéséhez, zeneterápiához In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 66-72. p.

Novák Géza Máté - Horváth Zsuzsanna - Dobay Júlia: Performansz alapon : részvételi akciókutatás inkluzív középiskolai mozgás- és tánccsoportban In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 73-75. p.

Horváth Zsuzsanna: Tánc és mozgás mint terápia In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 80-83. p.

Molnárné Bogáth Réka: "Mozaikok" avagy a komplex művészeti terápia elemeinek alkalmazása a logopédiai terápiákban In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 84-87. p.

Schmidtné Balás Eszter: Kiskapuk és mozaikok - a komplex művészeti terápia követőinek bemutatása In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 92-95. p.

Csák Alíz Anna: Kéz a kézben művészet és rehabilitáció kapcsolata a Budapest Art Brut Galériában In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 100-102. p.

Porkolábné Balogh Katalin: Segítség! Győztünk! : beszélgetés Porkolábné Balogh Katalinnal, egy új pedagógiai szakma megálmodójával In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 106-108. p.

Kissné Cseh Judit: Szűrőeljárások, egyéni fejlesztési terv készítése esetismertetéshez kapcsolódóan In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 109-116. p.

Sándor Éva: Sárkányok, boszorkányok és a "kis bohóc" : művészeti pedagógiai terápia In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 125-131. p.

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Nagy Gyula - Molnár Gyöngyvér: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai elemzése a hivatkozási szokások és a hivatkozási hálózatok tükrében In: Magyar Pedagógia 118. 3. 2018. - 203-235. p. URL: http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nagy_MPed20183.pdf

KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára Debrecen : Debreceni Egy. K., 2019 : CHERD

Szabó László Tamás: Menet közben : Portré(vázlat) egy társadalomkutatóról In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára / Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, szerk. - Debrecen : Debreceni Egy. K. : CHERD, 2019. - 11-17. p.

Novák Géza Máté - Horváth Zsuzsanna - Dobay Júlia: Performansz alapon : részvételi akciókutatás inkluzív középiskolai mozgás- és tánccsoportban In: Fejlesztő Pedagógia 30. 1-3. 2019. - 73-75. p.

Mező Ferenc: Tanulás: diagnosztika és fejlesztés az IPOO-modell alapján Debrecen : K+F Stúdió Kft., 2011

Sokszínű múzeumpedagógia I. Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múz. Múz. Okt. és Módszertani Közp., 2018

Magyar István: Alprogramok a Komplex Alapprogramban In: Új Köznevelés 75. ksz. 2019. - 14-19. p. URL: https://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/alprogramok-a-komplex-alapprogramban

Lőrincz Ildikó: Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique : Le 6e Congrès international de l'association Éducation à la Diversité Linguistique et Culturelle (EDILIC) : En guise d'introduction In: Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique : Sélection de communications présentées lors du 6e Congrès International EDILIC, 2016 ... Győr / sous la direction de Ildikó Lőrincz [et al.] ; organisé par le Département des Langues Vivantes de la Faculté Apáczai Csere János de l'Université Széchenyi István. - [Győr] : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2019. - 9-16. p.

Bencze Norbert: A jegyzetelés támogatása az oktatásban In: Anyanyelv-pedagógia 12. 1. 2019. URL: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=770


Régebbi listák: 47. hét   46. hét   45. hét   44. hét