Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 16. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Szögi László: A szatmárnémeti R. K. Bölcsészeti Líceum és a Püspöki Szeminárium hallgatói, 1804-1852 Szatmárnémeti : Identitás Alapítvány : Profundis K., Budapest : ELTE Egyetelmi Lvt., 2018 URL: http://real.mtak.hu/90382/1/Szatmar.pdf

Somlai Péter: 1968: kudarc és győzelem In: Educatio 27. 3. 2018. - 370-381. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.1

Almanach : Magyar Cserkészszövetség, II. Észak-magyarországi Kerület Miskolc : Háromkő Egyesület, [2018]

Élet és életszentség : 25 éves az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont [Győr] : Apor Vilmos Római Katolikus Alapítvány, 2018

Múltidéző : Emlékkönyv a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fennállásának 50. évfordulójára Nyíregyháza : Nyíregyházi SZC Wesselényi Szakgimn., Szakközépisk. és Koll., 2019

Klaniczay Gábor: 1968 és sz ellenkultúra In: Educatio 27. 3. 2018. - 382-390. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.2

Polónyi István: Az aranykor leáldozása - '68 korszaka In: Educatio 27. 3. 2018. - 391-404. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.3

Farkas Ildikó: Titoktatrás az iskolában 2019 In: Iskolaszolga 29. 7. 2019. - 2-12. p.

Farkas Ildikó: A magántanulói jogviszony az alapvető jogok biztosának vizsgálata tükrében In: Iskolaszolga 29. 7. 2019. - 13-33. p.

Petróczi Gábor: Felkészülés a minősítésre és a portfóliókészítésre 2019-ben In: Iskolaszolga 29. 7. 2019. - 34-46. p.

Nagy Erzsébet: Vonatkozhat-e a munka törvénykönyvének legutóbbi módosítása a köznevelési intézményekben foglalkoztatottakra? In: Iskolaszolga 29. 7. 2019. - 47-50. p.

Klész Tibor: Kancellárok a szakképzésben In: Iskolaszolga 29. 7. 2019. - 51-60. p.

Pornói Imre: Karácsony Sándor és a népoktatás In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 9-16. p.

Alma mater : Személyiség- és közösségfejlesztés a prevenció szolgálatában Győr : Palatia, 2018

"Miénk itt a tér" : A Csurgói Eötvös József Általános Iskola múltja, jelene [Csurgó] : [Csurgói Eötvös József Általános Iskola], 2019

Novák Mónika: Új elnöke van a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének In: Katedra 26. 4. 2018. - 32. p.

Szalai Erzsébet: A Janus-arcú 1968 In: Educatio 27. 3. 2018. - 405-414. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.4

Hrubos Ildikó: Az egyetem válsága és megújulása 1968 mint szakaszhatár In: Educatio 27. 3. 2018. - 415-426. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.5

Bajomi Iván: 1968 hatása a francia oktatásügyre In: Educatio 27. 3. 2018. - 427-439. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.27.2018.3.6

Forray R. Katalin - Karády Viktor - Görög Veronika - Nagy Péter Tibor: Emlékek 1986-ból In: Educatio 27. 3. 2018. - 457-473. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.8

Bobik Jánosné: A kisdedóvótól a Mesekertig : A kéki óvoda története 1896-2016 Kék : Örökségünk K., 2016, Nyíregyháza

Bain, Alan - Zundans-Fraser, Lucia; SpringerLink (Online service): The Self-organizing University [[electronic resource]] : Designing the Higher Education Organization for Quality Learning and Teaching Singapore : Springer, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-981-10-4917-0

Salmi, Jamil; SpringerLink (Online service): The Tertiary Education Imperative [[electronic resource]] : Knowledge, Skills and Values for Development Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-128-5

Smyth, John; SpringerLink (Online service): The Toxic University [[electronic resource]] : Zombie Leadership, Academic Rock Stars and Neoliberal Ideology London : Palgrave Macmillan, 2017 URL: https://doi.org/10.1057/978-1-137-54968-6

- Deem, Rosemary; SpringerLink (Online service) - Eggins, Heather: The University as a Critical Institution? [[electronic resource]] Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-116-2

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Jó Pásztor Katolikus Óvoda jubileumi évkönyve, 1993-2018 Salgótarján : Jó Pásztor Katolikus Óvoda, [2018]

Ötven év üzenete : Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége Magyarországon és a nagyvilágban [Kecskemét] : Zeneakadémia Kodály Intézet, [2018]

Farkas Ildikó: Titoktatrás az iskolában 2019 In: Iskolaszolga 29. 7. 2019. - 2-12. p.

Kaló Zsuzsa - Hegedűs Judit - Bihari Zsófia - Szécsi Judit: A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő lányok szerhasználati tapasztalatai és kezelésbe kerülésük jellemzői egy kvalitatív kutatás tükrében In: Esély 30. 1. 2019. - 67-90. p.

Verdes Miklós: A személyközpontú nevelésfelfogás elemei Karácsony Sándor pedagógiájában : Források és lehetséges párhuzamok In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 24-33. p.

Bognárné Kocsis Judit: Társas kapcsolatok aspektusai különös tekintettel Karácsony Sándor koncepciójára In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 34-60. p.

Kádár Annamária: Mesepszichológia : Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban : [Tíz EQ-fejlesztő mesével] [Budapest] : Kulcslyuk K., [2018]

Balogh Katalin Gabriella: Hetedhét tervezés : Tematikus tervek gyűjteménye [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2018]

Vígh Istváné - Fraisz Ferencné - Peregi Györgyi - Manxhuka Afrodita: Játék a mozgás? : A mindennapi mozgásfejlesztés lehetőségei az óvodában [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2018]

Alma mater : Személyiség- és közösségfejlesztés a prevenció szolgálatában Győr : Palatia, 2018

Patakfalvi-Czirják Ágnes - Papp Z. Attila - Neumann Eszter: Az iskola nem sziget In: Educatio 27. 3. 2018. - 474-480 p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.9

Lukács Józsefné: A részképességek játékos fejlesztése az óvodában : Fejlesztő játékok részképesség területenként - az őszi környezeti témákhoz illesztve Budapest : Flaccus, 2019

Aknai Dóra Orsolya - Fehér Péter: Kalandozások robotméhecskével : Problémamegoldás, gondolkodásfejlesztés padlórobotokkal Debrecen : Debreceni Egyetemi K., 2019

Martinez, Jaime E.; SpringerLink (Online service): The Search for Method in STEAM Education [[electronic resource]] Cham : Palgrave Macmillan, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55822-6

- Otulaja, Femi S.; SpringerLink (Online service) - Ogunniyi, Meshach B.: The World of Science Education [[electronic resource]] : Handbook of Research in Science Education in Sub-Saharan Africa Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-089-9

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Répásiné Pethő Melinda: Memóriatréning, memóriajavító képességfejlesztés Budapest : Vezetőképző Akadémia, [2018], Gödöllő

Ötven év üzenete : Kodály Zoltán zenepedagógiai öröksége Magyarországon és a nagyvilágban [Kecskemét] : Zeneakadémia Kodály Intézet, [2018]

Bakos Katalin: Pályaorientációs feladatbank általános iskolás osztályfőnököknek Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 2018

Gyöngyösi Alexandra Bianka: Pályaorientációs feladatbank középiskolás osztályfőnököknek Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, 2018

Braun József: Haszon-talanok - kísérlet az átütő tehetség körülírására In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 2. 2019. - 30-39. p.

Demeter László: Kémia a gimnáziumban : II. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 2. 2019. - 40-59. p.

Petróczi Gábor: Felkészülés a minősítésre és a portfóliókészítésre 2019-ben In: Iskolaszolga 29. 7. 2019. - 34-46. p.

Klész Tibor: Kancellárok a szakképzésben In: Iskolaszolga 29. 7. 2019. - 51-60. p.

Keszthelyi József: A tudatoséletút-menedzsment : II. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 3. 2019. - 6-18. p.

Vígh Istváné - Fraisz Ferencné - Peregi Györgyi - Manxhuka Afrodita: Játék a mozgás? : A mindennapi mozgásfejlesztés lehetőségei az óvodában [Nyíregyháza] : Novum Kvklub, [2018]

Dobszay Károly: A társadalomfejlődés matematikai modellrendszerei Budapest : NDP K., 2018

Kalácska József: Rendhagyó beszélgetés Kalácska Józseffel : Kalácska József In: Katedra 26. 4. 2018. - 4-6. p.

Urbán Péter: A pályaorientáció helye az iskolában In: Katedra 26. 4. 2018. - 8-10. p.

Kaszmán-Saróka Liliána: Az élménypedagógia kulisszái mögé tekintve : 4. rész In: Katedra 26. 4. 2018. - 15-17. p.

Voda Zsófia: A kamaszkor pszichológiai sajátosságai az irodalomtanítás fényében In: Katedra 26. 4. 2018. - 18-20. p.

Beták Norbert: Informatikai eszközök az általános iskolai digitális kompetenciafejlesztésben In: Katedra 26. 4. 2018. - 24-25. p.

Bajomi Iván: 1968 hatása a francia oktatásügyre In: Educatio 27. 3. 2018. - 427-439. p. URL: https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/2063.27.2018.3.6

Aknai Dóra Orsolya - Fehér Péter: Kalandozások robotméhecskével : Problémamegoldás, gondolkodásfejlesztés padlórobotokkal Debrecen : Debreceni Egyetemi K., 2019

Martinez, Jaime E.; SpringerLink (Online service): The Search for Method in STEAM Education [[electronic resource]] Cham : Palgrave Macmillan, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55822-6

Bain, Alan - Zundans-Fraser, Lucia; SpringerLink (Online service): The Self-organizing University [[electronic resource]] : Designing the Higher Education Organization for Quality Learning and Teaching Singapore : Springer, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-981-10-4917-0

Salmi, Jamil; SpringerLink (Online service): The Tertiary Education Imperative [[electronic resource]] : Knowledge, Skills and Values for Development Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-128-5

Smyth, John; SpringerLink (Online service): The Toxic University [[electronic resource]] : Zombie Leadership, Academic Rock Stars and Neoliberal Ideology London : Palgrave Macmillan, 2017 URL: https://doi.org/10.1057/978-1-137-54968-6

Dilley, Patrick; SpringerLink (Online service): The Transformation of Women’s Collegiate Education [[electronic resource]] : The Legacy of Virginia Gildersleeve Cham : Palgrave Macmillan, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46861-7

- Deem, Rosemary; SpringerLink (Online service) - Eggins, Heather: The University as a Critical Institution? [[electronic resource]] Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-116-2

- Otulaja, Femi S.; SpringerLink (Online service) - Ogunniyi, Meshach B.: The World of Science Education [[electronic resource]] : Handbook of Research in Science Education in Sub-Saharan Africa Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-089-9

4. Neveléstörténet

Szögi László: A szatmárnémeti R. K. Bölcsészeti Líceum és a Püspöki Szeminárium hallgatói, 1804-1852 Szatmárnémeti : Identitás Alapítvány : Profundis K., Budapest : ELTE Egyetelmi Lvt., 2018 URL: http://real.mtak.hu/90382/1/Szatmar.pdf

Garai Imre: A tanári elitképzés műhelye : A Báró Eötvös József Collegium története, 1895-1950 Budapest : ELTE Eötvös Collegium, 2016 URL: http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/A_Tanari_elitkepzes_masodik_kiad.pdf

Élet és életszentség : 25 éves az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont [Győr] : Apor Vilmos Római Katolikus Alapítvány, 2018

Múltidéző : Emlékkönyv a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fennállásának 50. évfordulójára Nyíregyháza : Nyíregyházi SZC Wesselényi Szakgimn., Szakközépisk. és Koll., 2019

Pornói Imre: Karácsony Sándor és a népoktatás In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 9-16. p.

Czeglédi Sándor: Karácsony Sándor és a kortárs református értelmiség : Módszer és tartalom a református iskolák vallási életében In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 17-23. p.

Verdes Miklós: A személyközpontú nevelésfelfogás elemei Karácsony Sándor pedagógiájában : Források és lehetséges párhuzamok In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 24-33. p.

Simon Márton: Nevelésfilozófiai párhuzam Karácsony Sándor és Kodály Zoltán pedagógiájában In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 61-77. p.

"Miénk itt a tér" : A Csurgói Eötvös József Általános Iskola múltja, jelene [Csurgó] : [Csurgói Eötvös József Általános Iskola], 2019

Trencsényi László: '68 az oktatásban, pedagógiában In: Educatio 27. 3. 2018. - 440-456. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.7

Bobik Jánosné: A kisdedóvótól a Mesekertig : A kéki óvoda története 1896-2016 Kék : Örökségünk K., 2016, Nyíregyháza

Dilley, Patrick; SpringerLink (Online service): The Transformation of Women’s Collegiate Education [[electronic resource]] : The Legacy of Virginia Gildersleeve Cham : Palgrave Macmillan, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-46861-7

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Garai Imre: A tanári elitképzés műhelye : A Báró Eötvös József Collegium története, 1895-1950 Budapest : ELTE Eötvös Collegium, 2016 URL: http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/A_Tanari_elitkepzes_masodik_kiad.pdf

Kozma Tamás: Csákó Mihály (1941-2019) In: Educatio 27. 3. 2018. - 369. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.27.2018.3.0

Pedagóguskutatások : Merre tart a pedagógusszakma? Budapest : OFI, 2016

Verdes Miklós: A személyközpontú nevelésfelfogás elemei Karácsony Sándor pedagógiájában : Források és lehetséges párhuzamok In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 24-33. p.

Kalácska József: Rendhagyó beszélgetés Kalácska Józseffel : Kalácska József In: Katedra 26. 4. 2018. - 4-6. p.

Angyal László: 15 éves a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara In: Katedra 26. 4. 2018. - 33. p.

Baracsi Ágnes: Személyes és társas kompetenciák a pedagógusok munkájában [Budapest] : Kery E., cop. 2019

6. Gyógypedagógia, SNI

Vademecum a Biztos Kezdet Gyerekházak számára Budapest : Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 2018 URL: https://efop141.szgyf.gov.hu/wp-content/uploads/2019/01/vadamecum_kiadvany_web.pdf

Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018

Diósi Annamária: Hallod? : [Játékos foglalkoztató] Budapest : Csimota, 2018

Kaló Zsuzsa - Hegedűs Judit - Bihari Zsófia - Szécsi Judit: A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő lányok szerhasználati tapasztalatai és kezelésbe kerülésük jellemzői egy kvalitatív kutatás tükrében In: Esély 30. 1. 2019. - 67-90. p.

Czékmány Anna: Pattintás, avagy roma származású diákok a múzeumban In: Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel / szerk. Dabi-Farkas Rita ; [társszerk. Pacsika Márton]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018. - 41-62. p.

Mlakár Zsófia: Ajánlás múzeumpedagógiai programok tervezéséhez és megvalósításához a szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetű csoportok bevonására In: Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel / szerk. Dabi-Farkas Rita ; [társszerk. Pacsika Márton]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018. - 81-100. p.

Dabi-Farkas Rita: Egyszerűbben érthetőbb : Megértési nehézséggel élők megjelenése a múzeumpedagógiában In: Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel / szerk. Dabi-Farkas Rita ; [társszerk. Pacsika Márton]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018. - 103-154. p.

Dabi-Farkas Rita: Bejárható terek : Mozgássérültek múzeumi programlehetőségei In: Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel / szerk. Dabi-Farkas Rita ; [társszerk. Pacsika Márton]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018. - 155-184. p.

Dabi-Farkas Rita: Láthatatlan múzeumok : Módszerek a látható múzeumi értékek közvetítésére vakok és gyengén látók számára In: Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel / szerk. Dabi-Farkas Rita ; [társszerk. Pacsika Márton]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018. - 185-228. p.

Alexander-Passe, Neil; SpringerLink (Online service): The Successful Dyslexic [[electronic resource]] : Identify the Keys to Unlock Your Potential Rotterdam : SensePublishers, 2017 URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-6351-107-0

7. Pszichológia

Braun József: Haszon-talanok - kísérlet az átütő tehetség körülírására In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 2. 2019. - 30-39. p.

Bognárné Kocsis Judit: Társas kapcsolatok aspektusai különös tekintettel Karácsony Sándor koncepciójára In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 34-60. p.

Kádár Annamária: Mesepszichológia : Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban : [Tíz EQ-fejlesztő mesével] [Budapest] : Kulcslyuk K., [2018]

Lukács Józsefné: A részképességek játékos fejlesztése az óvodában : Fejlesztő játékok részképesség területenként - az őszi környezeti témákhoz illesztve Budapest : Flaccus, 2019

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018

Demeter László: Kémia a gimnáziumban : II. rész In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 2. 2019. - 40-59. p.

Fenyő Imre: Pedagógiai doktorok kettős szakmai kötődésű tudományos pályán Karácsony és Mitrovics professzorok debreceni körében : Lelkész és irodalmár hallgatók pedagógiai doktori értekezései In: Karácsony Sándor, Mitrovics Gyula és tanítványaik / szerk. Rébay Magdolna. - Debrecen : DE BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, 2018. - 101-163. p.

Martin Jánosné: Ölelj meg egy könyvtárost! - Olvasás és gyerekkönyvtár In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 3. 2019. - 19-28. p.

Dobszay Károly: A társadalomfejlődés matematikai modellrendszerei Budapest : NDP K., 2018

Kaszmán-Saróka Liliána: Az élménypedagógia kulisszái mögé tekintve : 4. rész In: Katedra 26. 4. 2018. - 15-17. p.

Voda Zsófia: A kamaszkor pszichológiai sajátosságai az irodalomtanítás fényében In: Katedra 26. 4. 2018. - 18-20. p.

Czékmány Anna: Pattintás, avagy roma származású diákok a múzeumban In: Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel / szerk. Dabi-Farkas Rita ; [társszerk. Pacsika Márton]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018. - 41-62. p.

Mlakár Zsófia: Ajánlás múzeumpedagógiai programok tervezéséhez és megvalósításához a szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetű csoportok bevonására In: Esélyt a múzeummal : Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása a múzeumpedagógia eszközeivel / szerk. Dabi-Farkas Rita ; [társszerk. Pacsika Márton]. - Szentendre : Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2018. - 81-100. p.


Régebbi listák: 15. hét   14. hét   13. hét   12. hét