Legfrissebb pedagógiai szakirodalom ( 42. hét)

Az alábbi felsorolások tematikus csoportokban tartalmazzák az elmúlt héten feldolgozott, az online adatbázisba került friss és legalább 5 oldal terjedelmű pedagógiai szakirodalmat. Egyes művek több tematikai egység alatt is szerepelhetnek.

1. Oktatáspolitika, iskolaigazgatás, közoktatási és felsőoktatási intézmények, szervezetek

Radó Péter: A szelekcióról nagyon egyszerűen In: Taní-tani 6. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/a_szelekciorol_nagyon_egyszeruen

Nahalka István: Radó esete a brit tudósokkal In: Taní-tani 8. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/rado_esete_a_brit_tudosokkal

Radó Péter: Esetem a brit tudósokkal In: Taní-tani 10. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/esetem_a_brit_tudosokkal

Szilvásy László: Evangéliumi szemmel : Szilvásy László piarista tartományfőnökkel beszélgettünk In: Új Ember 75. 21. 2019. - 9. p.

Pedagógusok Szakszervezete In: Pedagógusok Lapja 74. 3. 2019. - 5. p.

Losoncz Miklós: Magyarország 15 éve az Unióban In: Educatio 28. 1. 2019. - 21-33. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.2

Polónyi István: Versenyben a felzárkózásért In: Educatio 28. 1. 2019. - 3-20. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.1

Gyarmathy Éva: A kulturális sokk és az időutazás In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 7-9. p.

Kovács Ilona - Milanovich Dominika - Tróznai Zsófia - Utczás Katinka: "Elég magas lesz kosarasnak?" : a fiatalok fejlettségi szitjéről nem a naptár árulkodik, de akkor mi? In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 27-31. p.

Borbélyné Bacsó Viktória: Értük, róluk, nekik... : a 62. Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközbemutató In: Fizikai Szemle 69. 5. 2019. - 176-180. p.

Csernyánszky Pál: Teleki Pál, a főcserkész In: Magyar Szemle 28. 1-2. 2019. - 61-69. p.

Hárs Ágnes: Migráció és munkapiac : az EU-tagság 15 éve In: Educatio 28. 1. 2019. - 42-57. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.4

Cserti Csapó Tibor: Az ubiós roma oktatáspolitika - magyar tanulságok In: Educatio 28. 1. 2019. - 58-74. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.5

Pompor Zoltán: Elkötelezetten a gyerekekért In: Reformátusok Lapja 63. 24. 2019. - 12-14. p.

Lannert Judit: Az uniós források felhasználásának tanulságai a közoktatásban a nemzetközi és hazai szakirodalom tükrében In: Educatio 28. 1. 2019. - 91-104. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.7

Horváth Zsuzsanna: Színe és visszája : a nemzeti alaptantervet ért hatások és az alaptanterv hatásai In: Educatio 28. 1. 2019. - 121-134. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.9

Pap Melinda: Alapjaiban alakítanák át a teljes oktatási rendszert In: Magyar közoktatás 4. 2019. - 1-2. p.

Palánkai Tibor: 15 év múlt, jelen, jövő In: Educatio 28. 1. 2019. - 135-149. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.10

Katona Vilmos: Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Pesterzsébet In: Régi-Új Magyar Építőművészet 19. 1. 2019. - 30-33. p. URL: http://meonline.hu/aktualis/tema/ekvilibrium/

Major György: Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Iskola tornaterme, Kőszeg In: Régi-Új Magyar Építőművészet 19. 1. 2019. - 42-45. p. URL: http://meonline.hu/aktualis/tema/iskolak-a-hataron/

Csóka Balázs: Sorakozó : Vörösmarty Mihály Gimnázium új tornaterme, Érd In: Régi-Új Magyar Építőművészet 19. 2. 2019. - 40-43. p.

Hugyecz János: A szegénység és az Isten között : a roma képzés "szalézi modellje" Északkelet-Magyrországon In: Magyar Napló 31. 6. 2019. - 26-29. p.

Szemben a jelenlegi oktatáspolitikával : Totyik Tamás, a PSZ alelnöke az MNB programjáról In: Pedagógusok Lapja 74. 4. 2019. - 8-10. p.

Az államtitkárság szakképzési stratégiája a - a marketingkommunikáció : nyilatkozik Palotás József, a PSZ szakértője In: Pedagógusok Lapja 74. 4. 2019. - 11-13. p.

Imre Anna: A hazai közoktatás indikátorrendszere In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 113-118. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-hazai-kozoktatas-indikatorrendszere

Lukács-Kéméndi Ágnes - Vass Katalin: A tankötelezettséggel és a gyermekek beiskolázásával kapcsolatos tudnivalók, feladatok In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 5. 2019. - 2-19. p.

Veres Gábor: Bölcsőde igénybevétele In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 4. 5. 2019. - 1-3. p.

Henzsel Nóra: Panaszjog gyakorlása a gyermekek napközibeni ellátása során In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 4. 5. 2019. - 3-5. p.

Vass Katalin: Óvodavezetői teendők a nevelési év végén In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 6. 2019. - 1-9. p.

Petróczi Gábor: Portfóliókészítés - 2019 : 2. rész In: Iskolaszolga 29. 10. 2019. - 17-27. p.

Farkas Ildikó: A tankötelezettség akadályozása és a magántanulóvá nyilvánítás vizsgálata az alapvető jogok biztosa gyakorlatában In: Iskolaszolga 29. 10. 2019. - 33-44. p.

Farkas Ildikó: Tanév végi aktualitások : osztályozás, osztályozóvizsga, javítóvizsga, független vizsgabizottság In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 6. 2019. - 10-17. p.

Kapusi Kálmán: Az alapfokú zeneoktatásban tanuló hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának vizsgálata In: Parlando 3. 2019. - 1-12. p. URL: http://www.parlando.hu/2019/2019-3/Kapusi_Kalman.pdf

Rehák Tünde: Adatok és gondolatok a kis- és központi iskola dilemmájáról In: Katedra 26. 6. 2019. - 13-14. p.

Tóth Erika: Az iskolai beiratások küszöbén In: Katedra 26. 6. 2019. - 15-16. p.

Szatmári Bence: Hosszabb lenne a közoktatás kötelező időtartama In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 3-5. p.

Bánfai Bálint - Bánfai-Csonka Henrietta - Betlehem József: Hogyan menthetnek életet gyermekeink? : at elsősegélynyújtás oktatásának lehetőségei az iskolában In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 59-75. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/hogyan-menthetnek-eletet-gyermekeink

Varga József: És "nyakára hágtak" a győri akadémiának : fejezetek Győr 1848/49. évi iskolaügyéből In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 42-57. p.

Zarándi Zsolt Bence: Egy játékos tanár utazása London gyermekkor-múzeumba In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 146-149. p.

Mózes Ernő: Emlékezés a kunszentmiklósi Általános Művelődési Központ hőskorára In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 150-152. p.

Vass Vilmos: A pedagógusmesterség kihívásai a 21. században In: Katedra 26. 7. 2019. - 6-9. p.

Tóth Erika: Iskolaérett(len)ség In: Katedra 26. 7. 2019. - 19. p.

Halász-Szabó Katalin: A mentálhigiéné jelentése és szerepe az iskolában In: Katedra 26. 7. 2019. - 20. p.

Shanda Balázs: Állami egyházjogi modellek Európában - konvergencia és különbözőségek In: Magyar Tudomány 180. 6. 2019. - 813-821. p. URL: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f23847#matud_f23847

Sarkadi Livia - Androsits Beáta - Majdik Kornélia: Milyen lehetőségeket biztosít a kémiatanárok számára a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE)? In: Firka 28. 3. 2018. - 40-43. p.

Ďurkovská, Mária - Sáposová, Zlatica: Hatalmi változások - tannyelvi váltások. Középiskolák, Kassa 1920-1938 In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 52-74. p.

Halbritter András Albert - Pauliczky Nóra - Mátyás Izolda: Iskolakertek: korunk fenntarthatósági és életviteli játszóterei In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 168-171. p.

Legyenek áldottak a hősök : Magyar Örökség díjat kapott nyolc katolikus gimnázium In: Új Ember 75. 27. 2019. - 8. p. URL: https://ujember.hu/legyenek-aldottak-a-hosok/

Ádám Zita: Gondolatok, üzenetek Rozsnyó és a 25. Közoktatási Konferencia kapcsán In: Katedra 26. 10. 2019. - 6-11. p.

Pöllnitz Ilona: Utak és hidak : esélyteremtés együttműködésben a családokkal – módszertani kézikönyv bemutatása In: Magiszter 17. 1. 2019. - 223-226. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_223-226.pdf

Fogarassy Zoltán: A Tanácsköztársaság eseményei és következményeik a debreceni református leánynevelő intézet életében In: Debreceni szemle 27. 2. 2019. - 217-227. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/DSZ_2019_2_Fogarassy.pdf

Pálfi István: Adalékok egy jogtipráshoz : Méhely Lajos bölcsészkari előterjesztése a numerus clausus ügyben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 32-46. p.

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: A középfokú továbbtanulás néhány jellemzője In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 100-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-kozepfoku-tovabbtanulas-nehany-jellemzoje#main-content

Beták Norbert: Az IKT eszközei a sikeres time management szolgálatában In: Katedra 26. 10. 2019. - 23-24. p.

Tengely Adrienn: Az iskolaállamosítás kérdése az őszirózsás forradalom idején : adalékok az őszirózsás forradalom időszakának oktatástörténetéhez In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 95-100. p.

Hornyák Ágnes: Összefügg-e az oktatási eredményesség és méltányosság? In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 135-137. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/osszefugg-e-az-oktatasi-eredmenyesseg-es-meltanyossag

Gergely Ferenc: "Hallod-e Rozika Te, üljünk a moziba be...", avagy: a szovjet film 'diadalútja' Magyarországon - neveléstörténeti aspektusokkal In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 135-148. p.

Takács Géza: űnődések, találkozások : III. In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 140-143. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tunodesek-talalkozasok-iii

Harcsa Tiborné: 190 éves az első magyarországi óvoda In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 149-154. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Szeidlné Lakos Éva (szerk.): 160 éves a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium. Jubielumi Évkönyv. Sümeg, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 161-163. p.

Bányai György, Cs.: Lengvári István (szerk.): Pécsi egyetemi almanach I. 1367-1950. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 174-177. p.

Kovács Klára - Moravecz Marianna - Nagy Ágoston: Vélemények a mindennapos testnevelésről a felsőoktatásban részt vevő hallgatók és oktatók szemszögéből In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 87-99. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: A mindennapos testnevelés iskolai feltételei In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 118-127. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Józsa Gabriella: Lemorzsolódási rizikófaktorok a felvételi adatbázis alapján In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 3-21. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31948

Kovács Krisztina: Die Wirkung der Lebensreform und pädagogischen Reformbewengungen in dem Schulgesundheitwesen In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 40-53. p.

Takács Zsuzsanna Mária: Das Bethlen Gábor Kollegium von Nagyenyed in der Zeit des Dualismus In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 29-37. p.

Takács Ildikó: A székesfehérvári Hosszúsétatéri Óvoda története In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 132-149. p.

Tóbiás László: Révész György (szerk.): Vándortáborozás. Magyar Pedagógiai Társaság Mozgalompedagógiai Szakosztály, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 169-173. p.

Trendl Fanni: Egyre közelebb a felsőoktatási lemorzsolódás kérdésköréhez In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 105-107. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31956

Füle Sándor: A magyar cserkészmozgalom fejlődésének története (1912-1948) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 106-116. p.

Pornói Imre: "Jogok írva és élve" : az I. világháborút lezáró békeszerződések kötelezettségei az oktatás területén, és teljesítésük a '20-as, '30-as években In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 131-146. p.

Molnár Károly: Teleki Géza és Keresztury Dezső a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élén (1944-1946) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 147-153. p.

Füle Sándor: A "legfontosabb" nevelési tényezők együttműködésének történeti előzményei In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 7-16. p.

Takács Zsuzsanna Mária: Das Bethlen Gábor Kollégium von Nagyenyed in der Zeit des Dualismus In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 37-44. p.

Györe Géza: Már 1786-ban, a településalapítás évében felépült az iskola In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 68-84. p.

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Kovács-Bardi Renáta: A székesfehérvári Mancz János Óvoda története In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 98-110. p.

Bognárné Kocsis Judit: The reform of the higher education according to Sándor Karácsony In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 150-154. p.

Trencsényi László: Szakmai - civil - egyesületi lét a pedagógus szakmában In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 162-166. p.

Mikonya György: Az iskolai térszerkezet történeti alakulása In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 74-83. p.

Paksi László: Tanárképzés akkor és most : a klebelsbergi és a 21 századi hazai tanárképzés In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 132-137. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Görög Imréné (szerk.): A 140 éves Kiss Árpád Általános Iskola emlékkönyve 1875-2015. Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 169-172. p.

Kovács Csaba: Mit adtak nekünk a statisztikusok? : család és oktatás a számok tükrében a XIX. és XX. század folyamán In: Könyv és Nevelés 21. 1. 2019. - 114-120. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/mit_adtak_nekunk_a_statisztikusok_csalad_es_oktatas_a_szamok_tukreben_a_xix_es_xx_szazad_folyaman

Tóth Dorina Anna: Erdős István (szerk.): A Boldogasszony Iskolanővérek magyar tartományának története 1858-1989. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 173-176. p.

Komjáthy Zsuzsanna: A kvótarendszer hatása a megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott emberek integrált foglalkoztatására : fókuszban: Nyugat-Dunántúl tíz legnagyobb vállalata In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 109-121. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_109-121.pdf

Komjáthy Zsuzsanna: Fogyatékos személyek foglalkoztatását segítő hazai és nemzetközi tötvények koherenciája In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 233-242. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_233-242.pdf

Nagy Erzsébet: Az ügyelet és a készenlét In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 6. 2019. - 27-31. p.

Lukács-Kéméndi Ágnes: A nyári időszak vezetői feladatai: a nevelési év zárása és az új év előkészítése In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 7-8. 2019. - 2-8. p.

Farkas Ildikó: Személyiségi jogok az óvodában In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 7-8. 2019. - 9-19. p.

Farkas Ildikó: Az óvónő munkavégzési kötelezettsége és megszegésének következményei 2019 : 1. rész In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 7-8. 2019. - 20-30. p.

Nagy Erzsébet: Gyakori kérdések a jubileumi jutalomról In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 7-8. 2019. - 31-38. p.

Ritók Nóra, L.: Szegregációs körkép In: Taní-tani 13. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/szegregacios_korkep

Bókay László: Pedagógusnak lenni méltóság : Erdő Péter bíboros, prímás a hit és a nevelés kapcsolatáról az egri bazilikában In: Új Ember 75. 36. 2019. - 1, 5. p.

Iskolatáskát, utalványt és tanszereket kaptak a perkátai gyerekek In: Új Ember 75. 36. 2019. - 6. p.

Borcsák Marianna: Újdonságok a katolikus tanintézményekben In: Új Ember 75. 36. 2019. - 6. p.

Henzsel Nóra: Kérdezz-felelek a bölcsőde működésével összefüggésben In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 4. 8. 2019. - 3-8. p.

Pivók Lászlóné Gajdár Klára: Fontos hírek In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 2-3. p.

Akikre büszkék vagyunk! In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 3-4. p.

Böddi Zsófia - Takács Evelin: Az óvodakezdés több szempontból : a befogadás sajátosságai, pedagógiai feladatok, különös tekintette az integráló óvodai csoportokba (folytatás) In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 7-9. p.

Körmöci Katalin: Milyen kapcsolattartási formákra van igény? : a cslád és az óvoda együttnevelése In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 25-26. p.

Demarcsek Zsuzsa: Színjáték Tanszak a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában In: Tehetség 27. 2. 2019. - 8-10. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=8

Toplenszkiné Csengeri Anikó: Múlt - Jelen - Jövő : a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola tehetséggondozó programjának bemutatása In: Tehetség 27. 2. 2019. - 12-13. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=12

Kovács-Terge Anita: Tehetségnap a debreceni Mesekert Óvodában In: Tehetség 27. 2. 2019. - 18. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=18

Balogh László: Az elnökség közgyűlési beszámolója a Magyar Tehetséggondizó Társaság 2019. évi munkájáról In: Tehetség 27. 2. 2019. - 21-22. p.

Borsodi Henrietta: Először imádkozták együtt a Miatyánkot : megnyitott a kapuvári Páli Szent Vince Iskolaközpont In: Új Ember 75. 37. 2019. - 11. p. URL: https://ujember.hu/eloszor-imadkoztak-egyutt-a-miatyankot/

Szalontai Anikó: Hogy a mustármagok hatalmas fává nőjenek : átadták a Veresegyházi Katolikus Gimnázium új épületét In: Új Ember 75. 37. 2019. - 11. p. URL: https://ujember.hu/eloszor-imadkoztak-egyutt-a-miatyankot/

Sólyom Barbara - Ponyi László: Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepváltás In: Szín 24. 2. 2019. - 24-27. p.

Rencsik Imola: Partnerségben a közművelődéssel - konferencia a közösségépítés jegyében In: Szín 24. 2. 2019. - 41-44. p.

Farkas Ildikó: A nevelési év kezdetének aktuális kérdései - 2019 In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 9. 2019. - 1-7. p.

Petróczi Gábor: A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása a végrehajtáshoz szükséges kormányrendeletekkel In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 9. 2019. - 7-15. p.

Klész Tibor: Aktualitások a szakképzésben tanévkezdsékor In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 9. 2019. - 15-21. p.

Balogh Vivien: Ahol a mesék és a játékok csodálatos világa tárul elénk! : Hetedhét Játékmúzeum Székesfehérváron In: Szín 24. 2. 2019. - 88-90. p.

Kardosné Gyurkó Katalin: Az ölelő-kártya mint nevelési eszköz : A Nagycsaládosok Országos Egyesületének nemzetépítő feladatai In: Szín 24. 1. 2019. - 5-9. p.

Bakó Gusztávné: Fogyatékkal élőkkel egy családban In: Szín 24. 1. 2019. - 25-28. p.

Balogh M. Mónika: "A közösségben szív szól a szívhez" In: Szín 24. 1. 2019. - 29-31. p.

Perspektívák a neveléstudományban : Válogatás a Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból, 2012 Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., 2013

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola évkönyve Pécs : PTE, 2010

Perspektívák a neveléstudományban : Válogatás a Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból, 2013-2014 Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Nevtudományi Doktori Isk., [2014]

Zafféry 100 : A nyergesújfalui középiskola centenáriumi évkönyve [Nyergesújfalu] : Zafféry Károly Szalézi Középiskola, [2019]

2. Nevelés, család, gyermekvédelem

Balogh Katalin Gabriella - Kendrella Ágnes: Farsang van! In: Óvónők lapja 28. 2019. - 17-22. p.

Oláh Adrienn Réka: Megbízható tanúk-e a gyermekek? In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 24-26. p.

Holics László: Egy téveszme felbukkanása oktatásunkban In: Fizikai Szemle 69. 5. 2019. - 174-176. p.

Sárközi Sára - Szauerné Baumann Mónika: Zoo Ovi Program az Óbudai Almáskert Csicsergő Tagóvodában : [2. rész] In: Óvodai nevelés 72. 5. 2019. - 16-17. p.

Mihályiné Német Csilla - Zsárecz Mónika: A kooperációhoz vezető úz lépcsőfokai a XV. kerületi SNI ellátás tükrében In: A Kisgyermek 13. 1. 2019. - 17-21. p.

Halasi Ágnes: Az első három napos Erdei Óvoda programunk második napjának leírása és értékelés : 6. rész In: A Kisgyermek 13. 1. 2019. - 23-25. p.

Bajcsiné Forgó Éva - Kispál Judit: Egy szegedi honismereti pályázat története In: Honismeret 47. 3. 2019. - 14-15. p. URL: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2019/06/19/honismeret_2019_3_szam.pdf#page=16

Jakab Judit: Roma oktatási helyzetkép egy vidéki térségben In: Fórum 21. 1. 2019. - 115-126. p.

Ábrám Zoltán: Dohánymentes nemzedékek nevelése - nemzetközi összefogással In: Korunk 30. 5. 2019. - 101-105. p.

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Anyanyelvi és irodalmi nevelésről - korszerűen In: Korunk 30. 5. 2019. - 124-125. p.

Kozma Tamás: Társadalmi tanulás és közösségi megújulás In: Korunk 30. 5. 2019. - 10-18. p.

Kerekes Edit: Élmény és olvasójáték - elindult az Erdélyi Könyvfaló In: Magyar közoktatás 4. 2019. - 7. p.

Keresztesi Polixénia: Csúfolódás, piszkálódás - a bántalmazás rejtve maradz formái In: Magyar közoktatás 4. 2019. - 10-11. p.

Turós Mátyás: A nevelés eredménymérésének mérésmetodikai dilemmái In: Educatio 28. 1. 2019. - 150-157. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.11

Bekő Tamás: A haza bölcse zalatárnoki gyermekévei (?) avagy hol nevelődött a kis Deák Ferenc 1803-1808-ig In: Pannon Tükör 24. 2. 2019. - 84-93. p.

Nehéz sorsok - gyermekvédelem In: Pedagógusok Lapja 74. 5. 2019. - 3-5. p.

Paál Zsuzsanna: Új kvalitatív értéklési módszer a vizuális nevelésben In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 46-58. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/uj-kvalitativ-ertekelesi-modszer-a-vizualis-nevelesben

Veszprémi Attila: Három színpad In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 80-85. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/harom-szinpad

Kalózné Gerendai Márta: Boldogságóra képzés In: Kassai figyelő 17. 6. 2019. - 7-8. p.

Farkas Ildikó: A szomszédos országokból érkező gyermekek a magyar óvodában 2019 In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 5. 2019. - 20-25. p.

Henzsel Nóra: Panaszjog gyakorlása a gyermekek napközibeni ellátása során In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 4. 5. 2019. - 3-5. p.

Martin Jánosné: Erőmű az iskolában In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 5. 2019. - 2-8. p.

Martin Jánosné: Összetartozás határtalanul In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 5. 2019. - 9-17. p.

Fehér Anikó: "Jellemképző erő..." : a Kodály-módszert alkalmazó mintaiskolák múltja és jelene, hatásuk a zeneéletre In: Parlando 3. 2019. URL: http://www.parlando.hu/2019/2019-3/FeherAniko-Kodaly.htm

Bús Imre: Gyermekkultúra és pedagógia In: Katedra 26. 5. 2019. - 9-11. p.

Kaszmán-Saróka Liliána: Élménypedagógiai játékok a gyakorlatban In: Katedra 26. 5. 2019. - 15-16. p.

Pángyánszky Ágnes: Tanítványok vagyunk, nem kész keresztények In: Evangélikus Élet 84. 25-26. 2019. - 32-33. p.

Móricz Márk: Örömöm sokszorozódjék a te örömödben, Hiányosságom váljék jósággá benned : a jéghegy víz alatti része In: Tanító 57. 5. 2019. - 21-24. p.

Lendvai Lilla - Pap Anna - Nguyen Luu Lan Anh: A látássérült diákok kortársakkal kapcsolatos megélt tapasztalatainak jellemzői In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 98-118. p.

Fazekas Dorottya - Stefanik Krisztina: Két lépés az önállóság felé - Az önkiszolgálási készségek előmozdítása integrált óvodai keterek között autizmusban In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 133-151. p.

Kaszmán-Saróka Liliána: Élménypedagógiai játékok a gyakorlatban : 2. rész In: Katedra 26. 6. 2019. - 27-28. p.

Kerekes Edit: Nem a telefonhoz ragaszkodunk, hanem a folytonos kapcsolattartáshoz In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 7-9. p.

Kerekes Edit: Erőszakkal nem lehet olvasásra nevelni, tegyük élménnyé In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 16-18. p.

Bányai György, Cs.: Virth László: Magyar nevelés, népi gondolat. Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez. Pilisvörösvár: Muravidéki Baráti Kör Egyesület, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 166-168. p.

Vass Vilmos: A pedagógusmesterség kihívásai a 21. században In: Katedra 26. 7. 2019. - 6-9. p.

Voda Zsófia: A tolerancia erősítése más kultúrájú emberek iránt Babits Mihály Messze... messze... című művével In: Katedra 26. 7. 2019. - 26-27. p.

Pusztai Gabriella: Vallási szocializáció és hatásai In: Magyar Tudomány 180. 6. 2019. - 834-843. p. URL: https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f23852#matud_f23852

Farkas Ferenc: Divatba hozzuk az olvasást! : olvasásnépszerűsítő kezdeményezések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban In: Katedra 26. 8. 2019. - 7-9. p.

Brutovszky Gabriella: "Tiéd a gyűjtemény!" : egy irodalmi projekt margójára In: Katedra 26. 8. 2019. - 9-10. p.

Tóth Anikó, N. - Petres Csizmadia Gabriella: Irodalomnépszerűsítés egyetemi közegben In: Katedra 26. 8. 2019. - 11-14. p.

Kaszmán-Saróka Liliána: Játéktár energetizálásához In: Katedra 26. 8. 2019. - 30-31. p.

Zöldi Anna: Láss, ne csak nézz... : a KultúrAktív Egyesület projektjei (nem csak) építészetről gyerekeknek In: Korunk 30. 7. 2019. - 28-36. p.

Jókai Éva: Élményszerű vizuális nevelés az alapiskolában In: Katedra 26. 9. 2019. - 7-8. p.

Ölveczky Mónika: A művészeti oktatás küldetése In: Katedra 26. 9. 2019. - 9-12. p.

Gyenes Gábor - Szokol Katalin: "A művészet első feladata, hogy megszépítse az életet" : a gútai magániskola "más" szemszögből In: Katedra 26. 9. 2019. - 13. p.

Nagy Edit: Egy serdülőkori krízisben lévő leány esetének elemző leírása In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 11. 2018. - 101-119. p.

Kása Viktória: Az értő olvasás fejlesztése a gyakorlatban In: Katedra 26. 9. 2019. - 27-28. p.

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szekemberek körében In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 146-160. p.

Kaszmán-Saróka Liliána: Játéktár szórakozáshoz In: Katedra 26. 9. 2019. - 30-31. p.

Baksa Brigitta: Épített örökségünk : módszertani foglalkozás pedagógusoknak In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 161-167. p.

Halbritter András Albert - Pauliczky Nóra - Mátyás Izolda: Iskolakertek: korunk fenntarthatósági és életviteli játszóterei In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 168-171. p.

Pető Ildikó: Az anyaság és a fogyatékosság összekapcsolása In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 173-177. p.

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Családi mesék a kortárs magyar gyermeirodalomban In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 21-38. p.

Kiss Melinda: Kisdiákok olvasóvá neveléséről In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 83-92. p.

Ádám Zita: Gondolatok, üzenetek Rozsnyó és a 25. Közoktatási Konferencia kapcsán In: Katedra 26. 10. 2019. - 6-11. p.

Veress Anna Aranka - Kalamár Mária: Az ERASMUS+ program keretében megvalósult intézményközi stratégiai partnerség In: Magiszter 17. 1. 2019. - 219-222. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_219-222.pdf

Máté-Szabó Barbara: A sport és a tanulás közöségi kapcsolata : a sport közösségi és tanulást fejlesztő szerepe Hajdúnánáson In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 25-34. p.

Varga Kitti: Integrált táborok Pécsen In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 45-50. p.

Rajsli-Tokos Elvira: Az inklúzió Szerbiában In: Katedra 26. 10. 2019. - 16-19. p.

Miklós Tamás, P.: 100 éve alakult meg a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 101-109. p.

Gombocz János: A testnevelés, az iskolai sport In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 7-15. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Pethő Villő: Life-reform elements in Kodály's and his successors'music pegagogy In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 16-28. p.

Tölgyesi József: Virth László: Magyar nevelés, népi gondolat. Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 176-178. p.

Paksi László: Református nőnevelés a két világháború között Szabó Magda regényei tükrében In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 117-130. p.

Füle Sándor: A "legfontosabb" nevelési tényezők együttműködésének történeti előzményei In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 7-16. p.

Kovács-Bardi Renáta: A székesfehérvári Mancz János Óvoda története In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 98-110. p.

Langerné Buchwald Judit: A Montessori-pedagógia és a Montessori-intézmények a neveléstudományi irodalomban és a sajtóban In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 27-43. p.

Karacs Zsigmond: Karácsony Sándor a hagyományok vonzásában In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 114-122. p.

Trencsényi László: Reformáció és iskolakultúra In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 158-159. p.

Bereczki Enikő Orsolya: A kreativitás fejlesztése digitális eszközökkel támogatott tanulási környezetben : mit üzennek a kutatások az osztályterem számára és mikor hallgatnak? In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 50-70. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32004

Learning and technology in historical perspective Budapest : Hung. Acad. of Sciences, 2019 : Budapest Univ. of Technology and Economics

Pivók Lászlóné Gajdár Klára: Fontos hírek In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 2-3. p.

Böddi Zsófia - Takács Evelin: Az óvodakezdés több szempontból : a befogadás sajátosságai, pedagógiai feladatok, különös tekintette az integráló óvodai csoportokba (folytatás) In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 7-9. p.

Markovits Judit: Virtuális világ In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 10-11. p.

Szente Józsefné: "A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondhatatlanul" In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 17-19. p.

Gyarmati Dóra: Projektorientált óvodai nevelés az Almáskert Óvodában In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 20-22. p.

Az óvodapedagógus és a cslád együttműködésének alakítása a differenciált bánásmód tükrében In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 23-25. p.

Körmöci Katalin: Milyen kapcsolattartási formákra van igény? : a cslád és az óvoda együttnevelése In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 25-26. p.

Baranyay Katalin: Újpalotai Összevont Óvoda - Napsugár 2. Tagóvoda, Budapest : az érzelmi intelligencia fejlesztése állatasszisztált terápiával kiegészítve In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 29. p.

Kárpáti Árpád - Dóri Éva: Társadalomfejlesztés a közösségi művelődéssel : "A közösségfejlesztés nem cél, hanem eszköz" In: Szín 24. 5. 2019. - 5-10. p.

Balogh Vivien: "Tanulj, gondolkodj, játssz okosan és építs egy olyan települést, ahol te is szívesen élnél" : tanulási rendszer online és offline térben In: Szín 24. 2. 2019. - 21-23. p.

Tóth Vivien: Közösségfejlesztő folyamatok zajlanak országosan In: Szín 24. 2. 2019. - 28-31. p.

Goda Beatrix: A "silent book" alkalmazásának lehetőségei könyvtári foglalkozásokon In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 28. 5. 2019. - 4-10. p.

Arany Zsuzsanna: Kalauz az olvasóvá neveléshez In: Könyv Könyvtár Könyvtáros 28. 5. 2019. - 50-52. p.

Farkas Ildikó: A nevelési év kezdetének aktuális kérdései - 2019 In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 9. 2019. - 1-7. p.

Rocskár Vivien: Az integráció, mint lehetőség : környezet és életminőség - fejelsztési program a Baks Mária telepen In: Szín 24. 2. 2019. - 65-68. p.

Kardosné Gyurkó Katalin: Az ölelő-kártya mint nevelési eszköz : A Nagycsaládosok Országos Egyesületének nemzetépítő feladatai In: Szín 24. 1. 2019. - 5-9. p.

Balogh M. Mónika: "A közösségben szív szól a szívhez" In: Szín 24. 1. 2019. - 29-31. p.

Fodorné Molnár Márta - Gáspár Emese - Réfi Zsuzsanna: Jelentős módszertani fejlesztés zajlik az alapfokú táncművészeti oktatásban a Táncművészeti Egyetem irányításával In: Táncművészet 47. 3. 2019. - 32-34. p.

Jakab Villő Hanga: Kamaszkritikák a Cimbora oldalain In: Korunk 30. 9. 2019. - 70-73. p.

3. Oktatás, tanulás, pályaválasztás

Ritók Nóra, L.: Helyzetbe hozni vagy otthagyni? : L. Ritók Nóra előadása a XI. Miskolci Taní-tani Konferencián 2018. február 2-án In: Taní-tani 13. 2018. URL: http://www.tani-tani.info/helyzetbe_hozni_vagy_otthagyni

Radó Péter: A szelekcióról nagyon egyszerűen In: Taní-tani 6. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/a_szelekciorol_nagyon_egyszeruen

Nahalka István: Radó esete a brit tudósokkal In: Taní-tani 8. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/rado_esete_a_brit_tudosokkal

Adamikné Jászó Anna: A klasszikus magyar irodalom olvasásának szükséges voltáról In: Édes Anyanyelvünk 41. 2. 2019. - 3. p.

Radó Péter: Esetem a brit tudósokkal In: Taní-tani 10. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/esetem_a_brit_tudosokkal

Ritók Nóra, L.: Láthatatlan Magyarország Budapest : Tea K., 2017

Stonawski Tamás: Mozgásszimulációk a légkörben : I. rész : hogyan írjunk érdekes szimulációkat középiskolában? In: Fizikai Szemle 69. 5. 2019. - 163-168. p.

Gál Andrea: A Bölcsészkar és a város : irodalmi műhelyek Brassóban In: Látó 30. 4. 2019. - 92-94. p.

Radnóti Katalin - Nguyen Q. Chinh: Tanulói tévképzetek vizsgálata az elektromosságtan témakörben In: Fizikai Szemle 69. 5. 2019. - 169-174. p.

Árral szemben : ökomenikus diákfilmszemle nyolcadszor In: Evangélikus Élet 84. 23-24. 2019. - 9. p.

Pompor Zoltán: Elkötelezetten a gyerekekért In: Reformátusok Lapja 63. 24. 2019. - 12-14. p.

Hrubos Ildikó: Az európai felsőoktatási térség létrehozása mint az Európai Unió felsőoktatás-politikájának központi eleme In: Educatio 28. 1. 2019. - 75-90. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.6

Hajdu Hajnalka: Középiskolások honismereti vetélkedője Székesfehérváron In: Honismeret 47. 3. 2019. - 16. p. URL: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2019/06/19/honismeret_2019_3_szam.pdf#page=18

Lannert Judit: Az uniós források felhasználásának tanulságai a közoktatásban a nemzetközi és hazai szakirodalom tükrében In: Educatio 28. 1. 2019. - 91-104. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.7

Jakab Judit: Roma oktatási helyzetkép egy vidéki térségben In: Fórum 21. 1. 2019. - 115-126. p.

Györgyi Zoltán: Változások a hazai szakképzésben 2004-2019 In: Educatio 28. 1. 2019. - 105-120. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.8

Kovács Ágnes: Lesz magyar felsőfokú képzés Kassán? In: Kassai figyelő 17. 2. 2019. - 8-9. p.

Horváth Zsuzsanna: Színe és visszája : a nemzeti alaptantervet ért hatások és az alaptanterv hatásai In: Educatio 28. 1. 2019. - 121-134. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.9

Mátyás Hudák Katalin: Csodát tett a Varázskerék a gyerekekkel In: Kassai figyelő 17. 3. 2019. - 15. p.

Kozma Tamás: Társadalmi tanulás és közösségi megújulás In: Korunk 30. 5. 2019. - 10-18. p.

Pap Melinda: Alapjaiban alakítanák át a teljes oktatási rendszert In: Magyar közoktatás 4. 2019. - 1-2. p.

Kiss Előd Gergely: Mindennapos krestivitás skandináv módra In: Magyar közoktatás 4. 2019. - 18-19. p.

Palánkai Tibor: 15 év múlt, jelen, jövő In: Educatio 28. 1. 2019. - 135-149. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.10

Turós Mátyás: A nevelés eredménymérésének mérésmetodikai dilemmái In: Educatio 28. 1. 2019. - 150-157. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.11

Csiszár Imre - Korom Erzsébet - Nagy Anett - Papp Katalin - Sós Katalin - Orosz Gábor, Z.: Tanórai keretek között megvalósítható gondolkodásfejlesztő természettudományos foglalkozások az első hat évfolyamon In: Tanító 57. 5. 2019. - 1-5. p.

Kocsis Zsófia: Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya In: Educatio 28. 1. 2019. - 158-165. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.12

Tódor Imre: Középiskolások eredményessége : Pilot kutatás Hargita megyében In: Educatio 28. 1. 2019. - 166-173. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.13

Kovács Klára: Tanulmámyaikban (is) kitartóbbak : a sportolók? In: Educatio 28. 1. 2019. - 174-182. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.14

Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán : 28.[!27] : a tanulás gazdaságossága In: Tanító 57. 5. 2019. - 8-9. p.

Arató Ferenc: A négydimenziós értékelés néhány gyakorlati aspektusa In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 23-45. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-negydimenzios-ertekeles-nehany-gyakorlati-aspektusa

Paál Zsuzsanna: Új kvalitatív értéklési módszer a vizuális nevelésben In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 46-58. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/uj-kvalitativ-ertekelesi-modszer-a-vizualis-nevelesben

Komjáthy Zsuzsanna: "Fogyatékosító" hatások nyomában - Iskolaérettségi problémák, tanulási nehézségek a 21. században In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 72-79. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/fogyatekosito-hatasok-nyomaban-iskolaerettsegi-problemak-tanulasi-nehezsegek-a

Vígh-Kiss Erika: Tanulási motivációk célorientációs megközelítésben In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 124-128. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanulasi-motivaciok-celorientacios-megkozelitesben

Trencsényi László: „Kilián István 85 – Debreczeni Tibor 90” – Pódiumbeszélgetés a PIM-ben In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 133-135. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/kilian-istvan-85-debreczeni-tibor-90-podiumbeszelgetes-a-pim-ben

Imre Anna: A hazai közoktatás indikátorrendszere In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 113-118. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-hazai-kozoktatas-indikatorrendszere

Kovács Gabriella: Semmit rólunk, nélkülünk! : tanulási mobilitással az inkluzivitás felé In: Educatio 28. 1. 2019. - 187-192. p. URL: http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.16

Borsodi László: Minden pedagógus a gyermek követendő példája kellene legyen In: Székelyföld 23. 1. 2019. - 130-156. p.

Szűts Zoltán: A "jó tanár" felel : az oktatás hatékony módszertana az információs társadalomban In: Korunk 30. 6. 2019. - 104-109. p.

Farkas Ildikó: Az óvodai alkalmazottak egészségügyi alkalmassági vizsgálata 2019 In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 5. 2019. - 41-45. p.

Petróczi Gábor: Portfóliókészítés - 2019 In: Intézményvezetői Tanácsadó Bölcsődéknek 4. 5. 2019. - 5-10. p.

Farkas Ildikó: Tanév végi aktualitások : osztályozás, osztályozóvizsga, javítóvizsga, független vizsgabizottság In: Iskolaszolga 29. 10. 2019. - 2-16. p.

Petróczi Gábor: Portfóliókészítés - 2019 : 2. rész In: Iskolaszolga 29. 10. 2019. - 17-27. p.

Klész Tibor: Szakmatanulás a felnőttoktatásban In: Iskolaszolga 29. 10. 2019. - 45-54. p.

Farkas Ildikó: Tanév végi aktualitások : osztályozás, osztályozóvizsga, javítóvizsga, független vizsgabizottság In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 6. 2019. - 10-17. p.

Petróczi Gábor: Portfóliókészítés - 2019 : 2. rész In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 6. 2019. - 18-23. p.

Martin Jánosné: Összetartozás határtalanul In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 5. 2019. - 9-17. p.

Boronkai Dóra: Játék - nyelv - gyermeirodalom : a kincskereső módszer alkalmazási lehetőségei a gyermekirodalom oktatásában In: Katedra 26. 5. 2019. - 12-14. p.

Ladnai Attiláné - Szerencsés Anita: Kék Madár személyközpontú pedagógiai program - jó gyakorlat bemutatása In: Katedra 26. 5. 2019. - 17-20. p.

Csányi Judit: Alsó tagozatos tehetséggondozás - természettudományos kísérletek kicsiknak In: Tanító 57. 5. 2019. - 11-13. p.

Magyar Kinga - Petik Ágota - Ruzsa Ágnes: Gombolatok In: Tanító 57. 5. 2019. - 14-16. p.

Farkasházi Csilla: Matek-játék : 25.[!24] In: Tanító 57. 5. 2019. - 17-20. p.

Oszoli-Pap Márta: Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj... In: Tanító 57. 5. 2019. - 25-28. p.

Szemelvények az új NAT-tervezet alsó tagozatot (is) érintő fejezeteiből : 4. In: Tanító 57. 6. 2019. - 7-8. p.

Perendi Szófia: Azért lettem tanító, hogy megváltoztassam a világot! : a tanítói hivatás motiváló elemeinek feltárása tanítói életutak vizsgálatával I. rész In: Tanító 57. 6. 2019. - 2-6. p.

Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán : a tanítási óra kezdete : 29.[!28] In: Tanító 57. 6. 2019. - 9-10. p.

Magyar Kinga - Petik Ágota - Ruzsa Ágnes: Gombolatok : 2. In: Tanító 57. 6. 2019. - 12-13. p.

Oszoli-Pap Márta: EU-s vetélkedő alsósoknak - amikor nem a könyvből tanulunk In: Tanító 57. 6. 2019. - 14-17. p.

Farkasházi Csilla: Matek-játék : 26.[!25.] In: Tanító 57. 6. 2019. - 18-20. p.

Lendvai Lilla - Pap Anna - Nguyen Luu Lan Anh: A látássérült diákok kortársakkal kapcsolatos megélt tapasztalatainak jellemzői In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 98-118. p.

Pintes Gábor: A hazai oktatásügy reformtörekvéseinek főbb irányvonalai az elmúlt közel három évtizedben In: Katedra 26. 6. 2019. - 7-8. p.

Ledneczká Gyöngyi - Tímár Lívia: A tananyagtartalmak és a tantervek strukturális változásai a szlovákiai magyar alapiskolákban In: Katedra 26. 6. 2019. - 9-12. p.

Rehák Tünde: Adatok és gondolatok a kis- és központi iskola dilemmájáról In: Katedra 26. 6. 2019. - 13-14. p.

Vetter János: Pillanatkép a szakoktatásról In: Katedra 26. 6. 2019. - 17-18. p.

Kimle Ladislav: A szakközépiskolai oktatás jelenlegi állapota Szlovákiában In: Katedra 26. 6. 2019. - 19-20. p.

Gődény Andrea, G.: Írásélmény In: Katedra 26. 6. 2019. - 23-26. p.

Varga Tamás: A tanítási órán engedélyezett puskázás : a játékmódszertan kihasználásának lehetőségei In: Katedra 26. 6. 2019. - 29. p.

Dobay Beáta: Új lehetőségek a felvidéki magyar óvodások mozgásfejlesztésében In: Katedra 26. 6. 2019. - 30-31. p.

Taródi Anna - Tóth Boglárka - Tassi Timián: A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak bemutatkozása : 1. rész In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 102-112. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-27-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-tehetsegkutato-verseny-legjobbjainak

Szatmári Bence: Hosszabb lenne a közoktatás kötelező időtartama In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 3-5. p.

Pap Melinda: Szórványmegyékben és Bukarestben indul be ősztől a délutáni oktatás In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 6. p.

Antal Erika: Irodalomtanítás másképpen - írók az iskolában In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 10-11. p.

Antal Erika: Dicsőszentmártonban szépen ápolják az anyanyelvet In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 14-15. p.

Kerekes Edit: Erőszakkal nem lehet olvasásra nevelni, tegyük élménnyé In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 16-18. p.

Vida Anna Margareta: Gyakorlati készségek fejlesztése technológiainevelés-órán és nemcsak In: Magyar közoktatás 5. 2019. - 19. p.

Nahalka István: A tapasztalati tanulás elvének kritikája In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 5-20. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tapasztalati-tanulas-elvenek-kritikaja

Soponyai Dóra, G.: "Tanulok embernek lenni" : digitális történetmesélés a Zöld Kakasban In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 44-56. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanulok-embernek-lenni

Bánfai Bálint - Bánfai-Csonka Henrietta - Betlehem József: Hogyan menthetnek életet gyermekeink? : at elsősegélynyújtás oktatásának lehetőségei az iskolában In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 59-75. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/hogyan-menthetnek-eletet-gyermekeink

Erdős Ákos: A rendészeti tisztté válás első nehézségei – a gyermeki elképzelések találkozása a realitással In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 76-99. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-rendeszeti-tisztte-valas-elso-nehezsegei-a-gyermeki-elkepzelesek-talalkozasa

Jáki László: Diáklapoktól a Parnasszus felé In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 58-86. p.

Vass Vilmos: A pedagógusmesterség kihívásai a 21. században In: Katedra 26. 7. 2019. - 6-9. p.

Pintes Gábor: Oktatásügyi reformot: igen vagy nem? In: Katedra 26. 7. 2019. - 16-18. p.

Fenyő D. György: "A kampány lett az olvasásnépszerűsítés fő eszköze" : beszélgetés Fenyő D. Györggyel az irodalomnépszrűsítés lehetőségeiről In: Katedra 26. 8. 2019. - 4-6. p.

Voda Zsófia: A kommunikáció és megértés fejlesztése Tóth Árpád Lélektől lélekig című költeményével In: Katedra 26. 8. 2019. - 15-17. p.

Ágh Barbara: Tájékozódási akadálypálya óvodás korúak számára In: Katedra 26. 8. 2019. - 25-26. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 1. rész In: Katedra 26. 8. 2019. - 27. p.

Horváth Géza: Mikor szabad és mikor tilos kísérletezni (próbálkozni) egy matematikai probléma megoldása során? In: Katedra 26. 8. 2019. - 28-29. p.

Demeter Katalin - Déri András: Digitális dialektusok : a digitális sajátosságok és tanulás generációalapú megközelítésének újragondolása In: Korunk 30. 7. 2019. - 92-102. p.

Oláh Tibor: A tanulói motiváció : a 10-14 éves korosztály motivációjának összefüggései In: Módszertani Közlemények 59. 2. 2019. - 3-16. p.

Csősz Tímea - Hevessyné Husi Angéla - Mezőné Monoki Sophia: A pedagógus szakmai fejlődésének támogatása a nyelvi tehetségazonosítás területén a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében In: Módszertani Közlemények 59. 2. 2019. - 17-34. p.

Császárné Joó Gyöngyi: Mozogj és játsz felszabadultan! : módszertani innovációk testnevelés órán In: Módszertani Közlemények 59. 2. 2019. -35-42. p.

Sápiné Bényei Rita: A témacentrikus interakció (TCI) módszer használatának eredményességi mutatói : I. In: Módszertani Közlemények 59. 2. 2019. - 43-53. p.

Vajner Csilla: A pedagógus és a tanulók közti kapcsolat sajátosságai In: Katedra 26. 9. 2019. - 18-20. p.

Voda Zsófia: Az empátia fejlesztése Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai c. ciklus verseivel és svéd típusú gyermekversekkel In: Katedra 26. 9. 2019. - 25-26. p.

Sarkadi Livia - Androsits Beáta - Majdik Kornélia: Milyen lehetőségeket biztosít a kémiatanárok számára a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE)? In: Firka 28. 3. 2018. - 40-43. p.

Ďurkovská, Mária - Sáposová, Zlatica: Hatalmi változások - tannyelvi váltások. Középiskolák, Kassa 1920-1938 In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 52-74. p.

Kása Viktória: Az értő olvasás fejlesztése a gyakorlatban In: Katedra 26. 9. 2019. - 27-28. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 2. rész In: Katedra 26. 9. 2019. - 29. p.

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szekemberek körében In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 146-160. p.

Homa-Móra Éva: Találkozásaink a mesével In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 39-49. p.

Kiss Melinda: Kisdiákok olvasóvá neveléséről In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 83-92. p.

Barabás Andrea: Puzzle-darabok a tanulói teljesítménymérések történetéből In: Magiszter 17. 1. 2019. - 25-38. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_25-38.pdf

Szász Judit: Alternatívák. Pedagógiai értékelés a Waldorf-iskolákban In: Magiszter 17. 1. 2019. - 39-56. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_39-56.pdf

Kuktin Erzsébet: Órasoroló In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 93-95. p.

Gőgh Előd - Kővári Attila: Az önszabályozott tanulás jellemzői egy szakgimnáziumi felmérés tapasztalatai alapján In: Magiszter 17. 1. 2019. - 57-67. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_57-67.pdf

Hózsa Éva - Horváth Futó Hargita: Az újvidéki Magyar Tanszék módszertani műhelyének két projektje In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 96-105. p.

Jánk István: Nyelvi diszkrimináció a romániai magyartanárok értékelésében In: Magiszter 17. 1. 2019. - 68-81. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_68-81.pdf

Máté Petrik Emese: Érzelem, intelligencia, sakk, avagy sakk-matt a diszlexiának, diszgráfiának és a diszkalkuliának In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 107-120. p.

Koszti Ildikó: Az anyanyelvi képességek fejlesztése mesével előkészítő osztályban In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 141-152. p.

Csizmadia Gertrúd: Nevelés a mese által : meseprojekt a magyarfakultáción In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 153-162. p.

Szász Judit: Pedagógiai értékelés a gyakorlatban, Waldorf módra In: Magiszter 17. 1. 2019. - 82-100. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_82-100.pdf

Fehér Petra: Rólunk szól! : egy identitásfejlesztő innováció In: Magiszter 17. 1. 2019. - 101-107. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_101-107.pdf

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Részképességek fejlesztése az olvasástanítás előkészítő szakaszában In: Magiszter 17. 1. 2019. - 108-116. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_108-116.pdf

Bolgyán-Bora Zsuzsánna: Matematika és környezetismeret integrált munkafüzet II. osztályosok számára In: Magiszter 17. 1. 2019. - 117-133. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_117-133.pdf

Pintér Márta Zsuzsanna: A karácsonyi ünnepkör színjátékai Mgyarországon (11-18. század) In: Irodalomtörténeti Közlemények 123. 1. 2019. - 109-112. p.

Kovács Zoltán: Curriculum vagy syllabus? In: Magiszter 17. 1. 2019. - 147-148. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_147-148.pdf

Gergely Tamás: Összehasonlító tantervelemzés In: Magiszter 17. 1. 2019. - 149-154. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_149-154.pdf

Varga Tünde: A humor forrásai a szóviccekben (a szójátékokban, a többjelentésű és az azonos alakú szavakban, szókapcsolatokban) In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 163-169. p.

Adamikné Jászó Anna: H. Tóth István: Helyesírási gyakorlatok és tollbamondások. Munkafüzet 5. évfolyam számára. Tinta Kiadó, Budapest, 2017. : [könyvismertetés] In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 171-172. p.

Kovács Rácz Eleonóra: A Magyar Nyelvi és Nyelvhelyességi Verseny jelentősége, célja és feladatai a 21. században In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 182-187. p.

Ozsváth Judit: Ad multos annos, Nagyváradi Drámaműhely! In: Magiszter 17. 1. 2019. - 155-187. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_155-187.pdf

Forró László: "Ha valaki nem szereti a gyerekeket és nincs benne igény a tudásmegosztásra, akkor keressen más állást" : beszélgetés Forró Lászlóval In: Katedra 26. 10. 2019. - 12-14. p.

Benke Magdolna: Gondolatok a tanuló közösségek kutatásához In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 5-15. p.

Szűcs Tímea: A kulturális tanulás és a zeneoktatás In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 17-24. p.

Máté-Szabó Barbara: A sport és a tanulás közöségi kapcsolata : a sport közösségi és tanulást fejlesztő szerepe Hajdúnánáson In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 25-34. p.

Varga Kitti: Integrált táborok Pécsen In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 45-50. p.

Pálfi István: Adalékok egy jogtipráshoz : Méhely Lajos bölcsészkari előterjesztése a numerus clausus ügyben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 32-46. p.

Vajner Csilla: A motiváció mint az iskolai teljesítmény egyik alaptényezője In: Katedra 26. 10. 2019. - 15-16. p.

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: A középfokú továbbtanulás néhány jellemzője In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 100-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-kozepfoku-tovabbtanulas-nehany-jellemzoje#main-content

Somogyvári Lajos: Egy "radikális reformterv" a veszprémi vegyipari egyetemen (1959-1960) In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 58-65. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 3. rész In: Katedra 26. 10. 2019. - 25. p.

Voda Zsófia: A kommunikáció és empátia fejlesztése Kosztolányi Dezső A bolgár kalauz v. művével In: Katedra 26. 10. 2019. - 26-28. p.

Kerényi Mária: Iskola Extremisztán határán In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 109-124. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/iskola-extremisztan-hataran

Bánhidi Dominik - Nagy Felicián: A 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobbjainak bemutatkozása : 2. rész In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 125-134. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-27-ifjusagi-tudomanyos-es-innovacios-tehetsegkutato-verseny-legjobbjainak-0

Hornyák Ágnes: Összefügg-e az oktatási eredményesség és méltányosság? In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 135-137. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/osszefugg-e-az-oktatasi-eredmenyesseg-es-meltanyossag

Gombocz János: A testnevelés, az iskolai sport In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 7-15. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Csányi Tamás: Szemelvények az utóbbi tíz év iskolai testnevelés-oktatását szabályozó európai tantervi irányzatokból : következtetések a mindennapos testnevelés tartalmi fejlesztése érdekében In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 16-36. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Borbély Szilvia: A mindennapos testnevelés implementációjának megítélése az Észak-Alföld régióban In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 37-55. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Szakály Zsolt - Bognár József - Lengvári Balázs - Koller Ákos: A mindennapos testnevelés fittségi hatásai alsó és felső tagozatos fiúknál: homok a gépezetben In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 56-69. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Tóth László - Zalai Borbála - Benczenleitner Ottó - Reinhardt Melinda: Testnevelő mentortanárok mindennapos testneveléssel kapcsolatos attitűdjének vizsgálata személyiségük, énhatékonyságuk és intézményük szervezeti kultúrája tükrében In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 70-86. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Bognár József: A testnevelés értékorientációja In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 100-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Révész László: A Komplex Alapprogram Testmozgásalapú alprogramjának kapcsolata a mindennapos testnevelés megvalósítási lehetőségeivel In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 109-117. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Fehérvári Anikó - Híves Tamás: A mindennapos testnevelés iskolai feltételei In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 118-127. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Takács Alexa - Béres Sándor - Benczenleitner Ottó: Innováció a mindennapos testnevelésre: a korcsolya- és jégkorongoktatás bevezetésének tapasztalatai In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 128-139. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

Józsa Gabriella: Lemorzsolódási rizikófaktorok a felvételi adatbázis alapján In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 3-21. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31948

Szabó Lilla - Rausch Attila - Zsolnai Anikó: A pedagógus-diák közötti kötődés jellemzése egy hazai vizsgálat tükrében In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 22-38. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31949

Tóth Dorina: Tanítók a fronton, tanítók otthon : az első világháború mikrotörténeti megközelítésben In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 7-30. p.

Patyi Gábor: Egy ftratégia alapvonalai : Friedrich Althoff és a németországi felsőoktatás a 19-20. század fordulóján In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 7-15. p.

Tengely Adrienn: Kell-e hittan az iskolába? : kísérlet a vallásoktatás eltörlésére az őszirózsás forradalom idején In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 38-53. p.

Gerják Eszter: Az irodalom, mint nrvelési eszköz Karácsony Sánor kezében In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 54-81. p.

Gécziné Laskai Judit: Néprajzi ismerettartalmak a Nemzeti Alaptanterv-struktúrában (1995-2007) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 74-86. p.

Kerpel Péter Józsefné: Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa és munkatársai In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 82-131. p.

Horváth H. Attila: Informális tanulás Kipesten és Pestszentlőrincen a két világháború között In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 87-105. p.

Szűcs Ferenc Károly: Pedagóguspálya az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 150-154. p.

Tóbiás László: Révész György (szerk.): Vándortáborozás. Magyar Pedagógiai Társaság Mozgalompedagógiai Szakosztály, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 169-173. p.

Kárpáti László: Egy nyelvkönyv a sikeresebb idegennyelv-használatért In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 90-102. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31954

Somogyvári Lajos: A hazai felsőoktatásba való bejutás az ötvenes évek első felében In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 103-104. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31955

Trendl Fanni: Egyre közelebb a felsőoktatási lemorzsolódás kérdésköréhez In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 105-107. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31956

Paksi László: Református nőnevelés a két világháború között Szabó Magda regényei tükrében In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 117-130. p.

Pornói Imre: "Jogok írva és élve" : az I. világháborút lezáró békeszerződések kötelezettségei az oktatás területén, és teljesítésük a '20-as, '30-as években In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 131-146. p.

- Kei Daniel, Ben; SpringerLink (Online service): Big Data and Learning Analytics in Higher Education [[electronic resource]] : Current Theory and Practice Cham : Springer, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06520-5

Balog Beáta: Balog Beáta és Hegedűs Judit (szerk.): Égi iskolák, földi műhelyek. Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegytem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 165-168. p.

Lipcsei Imre: Zsidó fiatalok a Békés vármegyei gimnáziumokban a Horthy-korszakban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 27-36. p.

Gécziné Laskai Judit: A néphagyomány, mint tananyag a 2012-es Nemzeti alaptantervben In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 56-67. p.

Györe Géza: Már 1786-ban, a településalapítás évében felépült az iskola In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 68-84. p.

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Hegedűs Judit Judit: Männer und/oder Frauen? : die Vertretung und Differenzierung beider Geschlechter im schülerischen und kindergärtnerischen Beruf in der k.u.k. Monarchie In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 120-130. p.

Bognárné Kocsis Judit: The reform of the higher education according to Sándor Karácsony In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 150-154. p.

Kerpel Péterné: Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 155-161. p.

Nagy Adrienn: Commercial schools in Hungary in the age of dualism In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 44-53. p.

Lipcsei Imre: Jewish students in the evangelical secondary grammar schools of Békés country in the Horthy age In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 84-92. p.

Czakó Kálmán: Das Schicksal der Ziele und der Ergebnisse in dem Veränderungsprozess des Hochschulwesens In: Neveléstörténet 57. 5. 2019. - 123-131. p.

Jáki László: Gondolatok a diákújságokról In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 138-152. p.

Vass Dorottea: Az olvasási érdeklődés fejlesztésének kutatási lehetőségei és relevanciája kisiskoláskorban In: Könyv és Nevelés 21. 1. 2019. - 7-41. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_olvasasi_erdeklodes_fejlesztesenek_kutatasi_lehetosegei_es_relevanciaja_kisiskolaskorban

Kolontár Attila: Oroszország és a Szovjetunió 1945 utáni történelme az ezredforduló utáni magyar középiskolai történelem-tankönyvekben In: Könyv és Nevelés 21. 1. 2019. - 51-75. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/oroszorszag_es_a_szovjetunio_1945_utani_tortenelme_az_ezredfordulo_utani_magyar_kozepiskolai_tortenelemtankonyvekben

Tölgyesi József: Derényi András, Temesi Ferenc (szerk.): A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 172-175. p.

Szoboszlai Regina: A közösség margóján „táncoló iskola” In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 234-237. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_234-237.pdf

Molnár Gyöngyvér - Csapó Benő: A diagnosztikus mérési rendeszer technológiai keretei : az eDia online platform In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 16-32. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32002

Gonda Zsuzsa - Molnár Gábor Tamás: Irodalomértés és kreatív szövegfeldolgozás a digitális magyarórán In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 33-49. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32003

Bereczki Enikő Orsolya: A kreativitás fejlesztése digitális eszközökkel támogatott tanulási környezetben : mit üzennek a kutatások az osztályterem számára és mikor hallgatnak? In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 50-70. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32004

Lanszki Anita: Tanulói kreativitás fejlesztése digitális történetmesélés segítségével In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 71-85. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32005

Kárpáti Andrea - Nagy Angelika: Digitális kreativitás – a vizuális és informatikai kultúra szinergiája In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 86-98. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32006

Lénárd András: A digitális környezet következményei és lehetőségei kisgyermekkorban In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 99-114. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32007

Csók Cintia: „Rögös út vezet a csillagokig”, avagy reziliensígéretek a felsőoktatás útvesztőiben In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 115-117. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32008

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kurucz Rózsa (szerk.): Alma és fája. Pedagógus családok világa. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 176-179. p.

Mona Tamásné: "Kötelező" vagy "olvasmány"? In: Pedagógiai és Módszertani Tanácsadó 5. 6. 2019. - 2-13. p.

Ritók Nóra, L.: Szegregációs körkép In: Taní-tani 13. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/szegregacios_korkep

Kovács Levente - Nagy Dániel - Szakály Marcell - Hömöstrei Mihály - Ispánovity Péter Dusán - Asbóth János - Tüzes Dániel - Jenei Péter: Ifjú Fizikusok Nemzetközi Versenye 2018 - magyar szemmel : 1. rész In: Fizikai Szemle 69. 6. 2019. - 201-208. p.

Keresztény István - Greba Ildikó: A testnevelési kategóriába sorolás helyzetelemzése egy kárpátaljai oktatási intézményben In: Értékteremtő testnevelés : Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében / szerk. Kovács Klára. - [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2016. - 89-97. p.

Demarcsek Zsuzsa: Színjáték Tanszak a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában In: Tehetség 27. 2. 2019. - 8-10. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=8

Toplenszkiné Csengeri Anikó: Múlt - Jelen - Jövő : a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola tehetséggondozó programjának bemutatása In: Tehetség 27. 2. 2019. - 12-13. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=12

Nádasi Ildikó: Esélyegyenlőség - hátránykompenzáció a köznevelésben In: Tehetség 27. 2. 2019. - 15. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=15

Hollókői Beatrix: "Yes we can" : tehetséggondozás és nyelvvizsga felkészítés a tállyai Zempléni Árpád Általános Iskola és AMI-ban In: Tehetség 27. 2. 2019. - 16. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=16

Duró Zsuzsa - Tokai Dalma: Fiatal művészek alkotási attitűdje, fellépési szorongása In: Tehetség 27. 2. 2019. - 19-20. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=19

Havasréti Béláné: Húsz éves a győri Talentum Műhely : a tehetséggondozás évfordulós ünnepe Győrben In: Tehetség 27. 2. 2019. - 5-7. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=5

Balogh László: Az elnökség közgyűlési beszámolója a Magyar Tehetséggondizó Társaság 2019. évi munkájáról In: Tehetség 27. 2. 2019. - 21-22. p.

Balogh Vivien: "Tanulj, gondolkodj, játssz okosan és építs egy olyan települést, ahol te is szívesen élnél" : tanulási rendszer online és offline térben In: Szín 24. 2. 2019. - 21-23. p.

Tóth Vivien: Közösségfejlesztő folyamatok zajlanak országosan In: Szín 24. 2. 2019. - 28-31. p.

Rocskár Vivien: Összefoglaló a kulturális közösségfejlesztés gyakorlata képzésről In: Szín 24. 2. 2019. - 38-40. p.

Klész Tibor: Aktualitások a szakképzésben tanévkezdsékor In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 9. 2019. - 15-21. p.

Klész Tibor: Szakmatanulás a felnőttoktatásban : 2. rész In: Közoktatási és Köznevelési Tanácsadó 9. 9. 2019. - 21-23. p.

Galánfi Ede: A tisztelet In: Szín 24. 1. 2019. - 79-80. p.

Volf Katalin: A cél, hohy én is jól érezzem magam és Vaganova-módszer is... : beszélgetés Volf Katalinnal, a Magyar Táncművészeti Egyetem úl művészeti vezetőjével terveiről, végzős osztályáról és a Vaganova-módszerről In: Táncművészet 47. 3. 2019. - 4-6. p.

Fodorné Molnár Márta - Gáspár Emese - Réfi Zsuzsanna: Jelentős módszertani fejlesztés zajlik az alapfokú táncművészeti oktatásban a Táncművészeti Egyetem irányításával In: Táncművészet 47. 3. 2019. - 32-34. p.

Szabóné Mojzes Angelika: Felsőoktatási történelmi és földrajzi körkép : A magyar felsőoktatás eltömegesedéséhez vezető út In: "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola évkönyve / Pécsi Tudományegyetem ; [... szerk. Nagy Adrienn, Takács Zsuzsanna]. - 2010. - Pécs : PTE, 2008. - 9-28. p.

4. Neveléstörténet

Gál Andrea: A Bölcsészkar és a város : irodalmi műhelyek Brassóban In: Látó 30. 4. 2019. - 92-94. p.

Horváth József: Csurgói pedagóguslexikon Csurgó : Csokonai Vitéz M. Ref Gimn., Ált. Isk. és Koll., 2019 : Csurgó Város Önkormányzata

Hajdu Hajnalka: Középiskolások honismereti vetélkedője Székesfehérváron In: Honismeret 47. 3. 2019. - 16. p. URL: https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2019/06/19/honismeret_2019_3_szam.pdf#page=18

Takács Vera: Volt egyszer egy gyerektelevízió In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 5-22. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/volt-egyszer-egy-gyerektelevizio

Tölgyesi József: Méltón a küldetéshez In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 129-131. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/melton-a-kuldeteshez

Bodnár Gábor: Végigjárt, elvesztett és újra felfedezett utakról In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 122-123. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/vegigjart-elvesztett-es-ujra-felfedezett-utakrol

Borsodi László: Minden pedagógus a gyermek követendő példája kellene legyen In: Székelyföld 23. 1. 2019. - 130-156. p.

Ledneczká Gyöngyi - Tímár Lívia: A tananyagtartalmak és a tantervek strukturális változásai a szlovákiai magyar alapiskolákban In: Katedra 26. 6. 2019. - 9-12. p.

Donáth Péter: Viták a magyarországi tanítóképzés korszerűsítéséről, felsőfokúvá tételéről a változó politikai helyzettel összefüggésben (1916-1919) In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 7-41. p.

Varga József: És "nyakára hágtak" a győri akadémiának : fejezetek Győr 1848/49. évi iskolaügyéből In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 42-57. p.

Jáki László: Diáklapoktól a Parnasszus felé In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 58-86. p.

Gergely Ferenc: A magyar testnevelési és sportmozgalom 1944-1956 között In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 87-145. p.

Péter Imre: Egy régi konferenciára emlékeztek Földesen In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 153-154. p.

Szabóné Fodor Adrienne: Rébay Magdolna (szerk.): "...Szelíd, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban...". Arisztokraták nevelése-oktatása Magyarországon a XIX-XX. században. Szeged: Belvedere Meridionale, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 160-163. p.

Szabóné Fodor Adrienne: Fehér Katalin: Értelmiség és nevelés a felvilágosofás kori Magyarországon. Budapest Eötvös József K., 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 163-165. p.

Bányai György, Cs.: Virth László: Magyar nevelés, népi gondolat. Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez. Pilisvörösvár: Muravidéki Baráti Kör Egyesület, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 166-168. p.

Kéri Katalin: Apáczai Csere János üzenete korunk pedagógusainak In: Katedra 26. 7. 2019. - 10-12. p.

Márkus Éva - Pintér Tibor, M.: Kezdetben vala...Szepeskáptalan : az első német nemzetiségi tanítóképző intézet a történelmi Magyarország területén In: Fórum 21. 2. 2019. - 93-102. p.

Ďurkovská, Mária - Sáposová, Zlatica: Hatalmi változások - tannyelvi váltások. Középiskolák, Kassa 1920-1938 In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 52-74. p.

Fogarassy Zoltán: A Tanácsköztársaság eseményei és következményeik a debreceni református leánynevelő intézet életében In: Debreceni szemle 27. 2. 2019. - 217-227. p. URL: http://szemle.unideb.hu/wordpress/wp-content/uploads/DSZ_2019_2_Fogarassy.pdf

Réthy Endréné: Peter Rosegger (1843-1918), a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 7-31. p.

Pálfi István: Adalékok egy jogtipráshoz : Méhely Lajos bölcsészkari előterjesztése a numerus clausus ügyben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 32-46. p.

Mikonya György: Fürstenerziehung und ihre Bedeutung in der k.u.k. Monarchie In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 47-57. p.

Somogyvári Lajos: Egy "radikális reformterv" a veszprémi vegyipari egyetemen (1959-1960) In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 58-65. p.

Rácz-Fodor Sándor: A líceumról és a tanítóképző akadémiáról szóló 1938-as XIV. sz. törvény és végrehajtása a bajai tanítóképzőben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 66-82. p.

Pethő Villő: Kodály és követői zenepedagógiájának életreform-elemei In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 83-94. p.

Tengely Adrienn: Az iskolaállamosítás kérdése az őszirózsás forradalom idején : adalékok az őszirózsás forradalom időszakának oktatástörténetéhez In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 95-100. p.

Miklós Tamás, P.: 100 éve alakult meg a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 101-109. p.

Karacs Zsigmond: A magyar nőnevelés úttörője, az első magyar újságírónő, Karacs Ferencné Takáts Éva In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 110-134. p.

Tölgyesi József: „Egy ember, aki szétosztotta magát” In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 138-140. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egy-ember-aki-szetosztotta-magat

Harcsa Tiborné: 190 éves az első magyarországi óvoda In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 149-154. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Szeidlné Lakos Éva (szerk.): 160 éves a Sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium. Jubielumi Évkönyv. Sümeg, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 161-163. p.

Somogyvári Lajos: Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (sterk.): Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat K., 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 164-166. p.

Halászi Aladár: Comenius és korunk. Bibliotheca Comeniana XIX. Sárospatak, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 166-168. p.

Németh Andrásné Farkas Gabriella: Varga József: Ki volt Scherer Gyula? Kapuvár Város Önkormányzata, Győr, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 169-171. p.

Torgyik Judit: Langerné Buchwald Judit: Alternatív pedagógiai tanulmányok. Györéné Losoncz Andrea, Veszprém, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 172-174. p.

Bányai György, Cs.: Lengvári István (szerk.): Pécsi egyetemi almanach I. 1367-1950. Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 174-177. p.

Bányai György, Cs.: Dr. Kőrössy László: Diákkori naplóm. Laskai Ostvát Antikvárium. Esztergom, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 179-183. p.

Bányai György, Cs.: Kurucz Rózsa (szerk.): A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében. Pécsi Tudományegyetem Kultúrtudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 183-185. p.

Tölgyesi József: Jáki László: Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján: Jancsó Benedek. Jancsó Alapítvány (h.n.), 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 185-188. p.

Tóth Dorina: Tanítók a fronton, tanítók otthon : az első világháború mikrotörténeti megközelítésben In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 7-30. p.

Kovács Krisztina: Die Wirkung der Lebensreform und pädagogischen Reformbewengungen in dem Schulgesundheitwesen In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 40-53. p.

Patyi Gábor: Egy ftratégia alapvonalai : Friedrich Althoff és a németországi felsőoktatás a 19-20. század fordulóján In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 7-15. p.

Pethő Villő: Life-reform elements in Kodály's and his successors'music pegagogy In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 16-28. p.

Ugrai János: Die protestantische Peregrination und die Verbreitung der aufgeklärten pädagogischen Ideen in Nordost-Ungarn In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 64-73. p.

Takács Zsuzsanna Mária: Das Bethlen Gábor Kollegium von Nagyenyed in der Zeit des Dualismus In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 29-37. p.

Tengely Adrienn: Kell-e hittan az iskolába? : kísérlet a vallásoktatás eltörlésére az őszirózsás forradalom idején In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 38-53. p.

Gerják Eszter: Az irodalom, mint nrvelési eszköz Karácsony Sánor kezében In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 54-81. p.

Gécziné Laskai Judit: Néprajzi ismerettartalmak a Nemzeti Alaptanterv-struktúrában (1995-2007) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 74-86. p.

Kerpel Péter Józsefné: Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa és munkatársai In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 82-131. p.

Takács Ildikó: A székesfehérvári Hosszúsétatéri Óvoda története In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 132-149. p.

Horváth H. Attila: Informális tanulás Kipesten és Pestszentlőrincen a két világháború között In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 87-105. p.

Bányai György, Cs.: Jáki László: Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján: Jancsó Benedek. Jancsó Alapítvány (h.n.), 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 173-175. p.

Tölgyesi József: Virth László: Magyar nevelés, népi gondolat. Adalék a huszadik századi magyar szellemtörténet egy fejezetéhez. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 176-178. p.

Füle Sándor: A magyar cserkészmozgalom fejlődésének története (1912-1948) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 106-116. p.

Paksi László: Református nőnevelés a két világháború között Szabó Magda regényei tükrében In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 117-130. p.

Pornói Imre: "Jogok írva és élve" : az I. világháborút lezáró békeszerződések kötelezettségei az oktatás területén, és teljesítésük a '20-as, '30-as években In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 131-146. p.

Molnár Károly: Teleki Géza és Keresztury Dezső a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élén (1944-1946) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 147-153. p.

Balog Beáta: Pedagóhistória, antropológia és orkesztika egy térben Németh András professzor tiszteletére In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 162-164. p.

Balog Beáta: Balog Beáta és Hegedűs Judit (szerk.): Égi iskolák, földi műhelyek. Tanulmányok a 65 éves Németh András tiszteletére. Eötvös Loránd Tudományegytem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 165-168. p.

Dúzs Miklós: Donáth Péter (szerk.): Filozófia - Művelődés - Történet 2015. Trezor Kiadó, Budapest, 2015. (Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Tudományos Közleményei XXXVI.) : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 171-176. p.

Füle Sándor: A "legfontosabb" nevelési tényezők együttműködésének történeti előzményei In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 7-16. p.

Pirka Veronika: Das Motiv des heiligen Kindes im romantischen Kinderbild anhand der Fachliteratur In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 17-26. p.

Lipcsei Imre: Zsidó fiatalok a Békés vármegyei gimnáziumokban a Horthy-korszakban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 27-36. p.

Takács Zsuzsanna Mária: Das Bethlen Gábor Kollégium von Nagyenyed in der Zeit des Dualismus In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 37-44. p.

Györe Géza: Már 1786-ban, a településalapítás évében felépült az iskola In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 68-84. p.

Kovács-Bardi Renáta: A székesfehérvári Mancz János Óvoda története In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 98-110. p.

Fáyné Dombi Alice: Rezeption der ausländischen Literatur anhand von zwei ungarischen pädagogischen Zeitschriften aus dem 19. Jahrhzndert In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 111-119. p.

Hegedűs Judit Judit: Männer und/oder Frauen? : die Vertretung und Differenzierung beider Geschlechter im schülerischen und kindergärtnerischen Beruf in der k.u.k. Monarchie In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 120-130. p.

Dráviczki Sándor: Felvidéki és kárpátaljai magyar nyelvű tanítóképzés a két világhábrú között In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 145-149. p.

Kerpel Péterné: Egy reformkori pápai diáklap, a Rózsa In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 155-161. p.

Trencsényi László: Szakmai - civil - egyesületi lét a pedagógus szakmában In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 162-166. p.

Molnár-Kovács Zsófia: Neveléstörténeti "perspektívák". Fókuszban a PTE "oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola évkönyvei : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 167-173. p.

Orosz Gábor: Találkozások: Prohászka és Zibolen In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 7-26. p.

Nagy Adrienn: Commercial schools in Hungary in the age of dualism In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 44-53. p.

Németh Regina: Lebensreform und Ritualität des 20. Jahrhunderts in Ungarn In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 54-63. p.

Mikonya György: Az iskolai térszerkezet történeti alakulása In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 74-83. p.

Pallos Zsuzsanna: Juan Luis Vives (1492?-1540) és tanítványa, Mencía Mendoza de Zente a spanyol, arisztokrata, macénásnő (1508-1554) In: Könyv és Nevelés 21. 1. 2019. - 7-25. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/juan_luis_vives_14921540_es_tanitvanya_mencia_mendoza_de_zenete_a_spanyol_arisztokrata_mecenasno

Lipcsei Imre: Jewish students in the evangelical secondary grammar schools of Békés country in the Horthy age In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 84-92. p.

Füle Sándor: A magyar pedagógiai gondolkodók szellemi hagyatéka In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 93-113. p.

Karacs Zsigmond: Karácsony Sándor a hagyományok vonzásában In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 114-122. p.

Jáki László: Gondolatok a diákújságokról In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 138-152. p.

Halászi Aladár: Comenius és szellemi örökösei. Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 164-166. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kurucz Rózsa: Montessori-pedagógia fejlődéstörténete nemzetközi kitekintéssel. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 166-169. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Görög Imréné (szerk.): A 140 éves Kiss Árpád Általános Iskola emlékkönyve 1875-2015. Kiss Árpád Általános Iskola, Balassagyarmat, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 169-172. p.

Tölgyesi József: Derényi András, Temesi Ferenc (szerk.): A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 172-175. p.

Tóth Dorina Anna: Erdős István (szerk.): A Boldogasszony Iskolanővérek magyar tartományának története 1858-1989. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 173-176. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kurucz Rózsa (szerk.): Alma és fája. Pedagógus családok világa. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 176-179. p.

Donáth Péter: Délvidéki magyar pedagógusok és a szolgálati eskü az impériumváltás időszakában In: Bácsország 1. 2019. - 9-20. p.

VPG 150 : 150 éves a Veres Pálné Gimnázium [Budapest] : Veres Pálné Gimnázium, [2019]

Novák László Ferenc: A pedagógus Arany János In: Forrás 51. 10. 2019. - 105-113. p.

A Csurgói Református Gimnázium diákjai, 1792-1867 Pápa : Dunántúli Református Egyházker. Tud. Gyűjt., cop. 2019

Comenius és Európa Sárospatak : M. Comenius Társ., 2012

Comenius és a múzsák Sárospatak : M. Comenius Társ., 2011

Comenius és a jövő Sárospatak : M. Comenius Társ., 2014 : Zempléni Múzsa Társadalomtud. és Kult. Alapítvány

Comenius és szellemi örökösei Sárospatak : M. Comenius Társ., 2015

Comenius és korunk Sárospatak : M. Comenius Társ., 2016

Comenius és a reformáció Sárospatak : M. Comenius Társ., 2018

5. Pedagógus, pedagógusképzés

Szőkéné Mezősi Tímea: Egymásra figyelve, bizalommal : osztályfőnökként közösséget is épít Szőkéné Mezősi Tímea In: Evangélikus Élet 84. 23-24. 2019. - 18-19. p.

Horváth József: Csurgói pedagóguslexikon Csurgó : Csokonai Vitéz M. Ref Gimn., Ált. Isk. és Koll., 2019 : Csurgó Város Önkormányzata

Stifner-Kőháti Dorottya: Csöpikém, semmi baj! : SZtehlo Gáborról egészen személyesen In: Evangélikus Élet 84. 19-20. 2019. - 22-23. p.

Tanai Károlyné: Az óvoda és a közélet vonzásában In: A Kisgyermek 13. 1. 2019. - 3-4. p.

Tölgyesi József: Méltón a küldetéshez In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 129-131. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/melton-a-kuldeteshez

Sáska Géza: Csákó Mihály, a közéleti szereplő, az oktatás kutatója és a tanárember (1941–2019) In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 137-143. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/csako-mihaly-a-kozeleti-szereplo-az-oktatas-kutatoja-es-a-tanarember-1941-2019

Trencsényi László: „Kilián István 85 – Debreczeni Tibor 90” – Pódiumbeszélgetés a PIM-ben In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 133-135. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/kilian-istvan-85-debreczeni-tibor-90-podiumbeszelgetes-a-pim-ben

Kalózné Gerendai Márta: Boldogságóra képzés In: Kassai figyelő 17. 6. 2019. - 7-8. p.

Simon Attila: Beszélgetés a Katedra-díjas Simon Attilával In: Katedra 26. 5. 2019. - 6-7. p.

Károlyfalvi Zsolt: Elhivatottan a lelki és a közösségi nevelésért : Károlyfalvi Zsolt a kollégium speciális feladatairól In: Evangélikus Élet 84. 25-26. 2019. - 18. p.

Donáth Péter: Viták a magyarországi tanítóképzés korszerűsítéséről, felsőfokúvá tételéről a változó politikai helyzettel összefüggésben (1916-1919) In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 7-41. p.

Karlovitz János: A vándordiák I.Egy értelmiségi életpálya hazánkban (1950-2010). A vándordiák II. Tanulmánykötet Mészáros István professzor tiszteletére kilencvenedik születésnapján / szerk. Tölgyesi József. Veszprém : MTA Veszprémi Ter. Biz. Neveléstud. Szakbiz.; Székesfehérvár : Kodolányi J. Főisk., 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 3-4. 2018. - 155-157. p.

Kéri Katalin: Apáczai Csere János üzenete korunk pedagógusainak In: Katedra 26. 7. 2019. - 10-12. p.

Sántha Kálmán: A támogatott felidézés videoadatai a tanári gondolkodás vizsgálatában In: Magiszter 17. 1. 2019. - 16-24. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_16-24.pdf

Márkus Éva - Pintér Tibor, M.: Kezdetben vala...Szepeskáptalan : az első német nemzetiségi tanítóképző intézet a történelmi Magyarország területén In: Fórum 21. 2. 2019. - 93-102. p.

Köllő Gábor: Volt egyszer egy tanár : emlékezés Sütő György, szanosújvári matematikatanárra In: Firka 28. 4. 2018. - 25-26. p.

Iskolai kémiai kísérletekről Salló Ervin professzor úrra (1929-2009) emlékezve In: Firka 28. 4. 2018. - 27-29. p.

Baksa Brigitta: Épített örökségünk : módszertani foglalkozás pedagógusoknak In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 161-167. p.

Lacza Tihamér: "A fizika egyik fejedelme halt meg..." : Eötvös Lóránd In: Prágai tükör 27. 2. 2019. - 46-52. p.

Ferencz-Salamon Alpár: Tudás tapasztalat által : XXVII. Bolyai Nyári Akadémia 2019 In: Magiszter 17. 1. 2019. - 188-191. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_188-191.pdf

Ozsváth Judit: Bolyai Nyári Akadémia 2019 In: Magiszter 17. 1. 2019. - 192-210. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_192-210.pdf

Forró László: "Ha valaki nem szereti a gyerekeket és nincs benne igény a tudásmegosztásra, akkor keressen más állást" : beszélgetés Forró Lászlóval In: Katedra 26. 10. 2019. - 12-14. p.

Muhi Béla: A magyarság megtartó ereje az oktatás : az Apáczai Nyári Akadémia szerepe In: Magiszter 17. 1. 2019. - 211-218. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_211-218.pdf

Réthy Endréné: Peter Rosegger (1843-1918), a méltányos, inkluzív pedagógia előfutára In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 7-31. p.

Rácz-Fodor Sándor: A líceumról és a tanítóképző akadémiáról szóló 1938-as XIV. sz. törvény és végrehajtása a bajai tanítóképzőben In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 66-82. p.

Karacs Zsigmond: A magyar nőnevelés úttörője, az első magyar újságírónő, Karacs Ferencné Takáts Éva In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 110-134. p.

Tölgyesi József: „Egy ember, aki szétosztotta magát” In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 138-140. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/egy-ember-aki-szetosztotta-magat

Mészáros István: Fél évszázad művelődéstörténet, pedagógiatörténet, egyháztörténet : születésnapi beszélgetés Mészáros István professzorral In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 155-160. p.

Németh Andrásné Farkas Gabriella: Varga József: Ki volt Scherer Gyula? Kapuvár Város Önkormányzata, Győr, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 169-171. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kováts-Németh Mária: 50 év a hivatás szolgálatában 1967-2017. Győr, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 177-179. p.

Bányai György, Cs.: Dr. Kőrössy László: Diákkori naplóm. Laskai Ostvát Antikvárium. Esztergom, 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 179-183. p.

Bányai György, Cs.: Kurucz Rózsa (szerk.): A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében. Pécsi Tudományegyetem Kultúrtudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Szekszárd, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 183-185. p.

Tölgyesi József: Jáki László: Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján: Jancsó Benedek. Jancsó Alapítvány (h.n.), 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 185-188. p.

Tölgyesi József: Hudea Árpád(szerk.): Abszolút pedagógusok. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest, 2016. In: Neveléstörténet 15. 1-2. 2018. - 188-192. p.

Gerják Eszter: Az irodalom, mint nrvelési eszköz Karácsony Sánor kezében In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 54-81. p.

Szűcs Ferenc Károly: Pedagóguspálya az Osztrák-Magyar Monarchiától napjainkig In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 150-154. p.

Kriston Vízi József: Kiss Áron, az elfeledett közösségépítő In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 155-159. p.

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Kováts-Németh mária: 50 év a hivatás szolgálatában 1967-2017. Győr, 2017. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 165-167. p.

Németh Andrásné Farkas Gabriella: Szecskó Károly: Szvorényi József. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 167-169. p.

Bányai György, Cs.: Jáki László: Egy oktatáspolitikus a XX. század fordulóján: Jancsó Benedek. Jancsó Alapítvány (h.n.), 2016. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 3-4. 2017. - 173-175. p.

Molnár Károly: Teleki Géza és Keresztury Dezső a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élén (1944-1946) In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 147-153. p.

Balog Beáta: Pedagóhistória, antropológia és orkesztika egy térben Németh András professzor tiszteletére In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 162-164. p.

Dúzs Miklós: Donáth Péter (szerk.): Filozófia - Művelődés - Történet 2015. Trezor Kiadó, Budapest, 2015. (Az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának Tudományos Közleményei XXXVI.) : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 13. 1-2. 2016. - 171-176. p.

Szabó József: Népművelő, művelődési menedzser, andragógua : egy régi-új szak útkeresése gyakorlatorientált képzés bevezetésével In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 45-55. p.

Erdélyi Margit: A magyar pedagógusképzés Szlovákiában In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 137-144. p.

Dráviczki Sándor: Felvidéki és kárpátaljai magyar nyelvű tanítóképzés a két világhábrú között In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 145-149. p.

Bognárné Kocsis Judit: The reform of the higher education according to Sándor Karácsony In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 150-154. p.

Orosz Gábor: Találkozások: Prohászka és Zibolen In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 7-26. p.

Füle Sándor: A magyar pedagógiai gondolkodók szellemi hagyatéka In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 93-113. p.

Paksi László: Tanárképzés akkor és most : a klebelsbergi és a 21 századi hazai tanárképzés In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 132-137. p.

Petriné Feyér Judit: Száz éve született Nagy Sándor iskolateremtő kutató, professzor In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 153-157. p.

Kriston Vízi József - Trencsényi László: Emlékbeszédek : 170 évvel ezelőtt született dz. Kiss Áron In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 160-163. p.

Halászi Aladár: Comenius és szellemi örökösei. Magyar Comenius Társaság, Sárospatak, 2015. : [könyvismertetés] In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 164-166. p.

Farkas Ildikó: Az óvónő munkavégzési kötelezettsége és megszegésének következményei 2019 : 1. rész In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 7-8. 2019. - 20-30. p.

Bókay László: Pedagógusnak lenni méltóság : Erdő Péter bíboros, prímás a hit és a nevelés kapcsolatáról az egri bazilikában In: Új Ember 75. 36. 2019. - 1, 5. p.

Trauttwein Éva: Gyémántjubileum, tanítványsereggel : Jelenits István köszöntése In: Új Ember 75. 36. 2019. - 1, 8. p.

Akikre büszkék vagyunk! In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 3-4. p.

Tóth István, H.: A szeretet - fényháló : Dr. Szőke Anna köszöntése a Brunszvik Teréz-díjjal történt kitüntetése alalmából In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 4-5. p.

Százdi Antal: Egy sikeres élet vezérelvei In: Tehetség 27. 2. 2019. - 17-18. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=17

Sólyom Barbara - Ponyi László: Cselekvő közösségek - aktív közösségi szerepváltás In: Szín 24. 2. 2019. - 24-27. p.

Halmos György: Tudás és tapasztalat, hálózat és közösség In: Szín 24. 2. 2019. - 34-35. p.

Balogh M. Mónika: "A közösségben szív szól a szívhez" In: Szín 24. 1. 2019. - 29-31. p.

Németh István Péter: Pápáról a Parnasszoszra, és vissza... : Varju Dezső tanár úr In: Szín 24. 1. 2019. - 77-78. p.

Galánfi Ede: A tisztelet In: Szín 24. 1. 2019. - 79-80. p.

Novák László Ferenc: A pedagógus Arany János In: Forrás 51. 10. 2019. - 105-113. p.

Comenius és a múzsák Sárospatak : M. Comenius Társ., 2011

Comenius és a jövő Sárospatak : M. Comenius Társ., 2014 : Zempléni Múzsa Társadalomtud. és Kult. Alapítvány

Comenius és szellemi örökösei Sárospatak : M. Comenius Társ., 2015

Comenius és korunk Sárospatak : M. Comenius Társ., 2016

6. Gyógypedagógia, SNI

Mihályiné Német Csilla - Zsárecz Mónika: A kooperációhoz vezető úz lépcsőfokai a XV. kerületi SNI ellátás tükrében In: A Kisgyermek 13. 1. 2019. - 17-21. p.

Mátyás Hudák Katalin: Csodát tett a Varázskerék a gyerekekkel In: Kassai figyelő 17. 3. 2019. - 15. p.

Koósné Sinkó Katalin: Miért nem figyelsz? Miért izegsz-mozogsz már megint? : ADHD-s gyermekek az iskolában : az auditív figyelem játékos fejlesztésének lehetőségei : 3. rész In: Tanító 57. 5. 2019. - 10. p.

Koósné Sinkó Katalin: Miért nem figyelsz? Miért izegsz-mozogsz már megint? : ADHD-s gyermekek az iskolában : a vizuális figyelem játékos fejlesztésének lehetőségei : 4. rész In: Tanító 57. 6. 2019. - 10-11. p.

Németh Vivien - Stefanik Krisztina: Autizmusspecifikus perspektíva a fogászatban In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 77-97. p.

Lendvai Lilla - Pap Anna - Nguyen Luu Lan Anh: A látássérült diákok kortársakkal kapcsolatos megélt tapasztalatainak jellemzői In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 98-118. p.

Nagy Júlia: Diagnózis és kóreredet a törökországi Yalova Tartományban családi körben élő súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek esetében : egy nemzetközi összehasonlító gyógypedagógiai kutatás bemutatása In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 119-131. p.

Fazekas Dorottya - Stefanik Krisztina: Két lépés az önállóság felé - Az önkiszolgálási készségek előmozdítása integrált óvodai keterek között autizmusban In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 133-151. p.

Pechan Eszter: A metamorphoses meseterápiás módszer és a papírszínház technikájának kísérleti alkalmazása mérsékelt, vagy súlyos intellektuális képességzavarral élő fiatal felnőttek körében In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 152-161. p.

Svindt Veronika - Lukács Szandra: A társas (pragmatikai) kommunikáció zavarának szűrési, diagnosztikai és intervenciós lehetőségei In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 163-181. p.

Vermes Renáta: "A gyerekek megérzik a feltétlen elfogadást" : beszélgetés Vermes Renáta lovasterapeutával In: Katedra 26. 7. 2019. - 4-5. p.

Tóth Erika: Az inkluzív nevelés fejlesztése és gyakorlati megvalósulása : 1. rész In: Katedra 26. 8. 2019. - 21-22. p.

Tóth Erika: Ahol a sokszínűség a természetes : az inkluzív nevelés fejlesztése és gyakorlati megvalósulása : 2. rész In: Katedra 26. 9. 2019. - 16-18. p.

Pető Ildikó: Az anyaság és a fogyatékosság összekapcsolása In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 173-177. p.

Fejes Réka: Valóban minden üstökös füédet ér? : a Baltazár Színház Az üstökös című előadásáról In: Pannon Tükör 24. 3. 2019. - 131-133. p.

Máté Petrik Emese: Érzelem, intelligencia, sakk, avagy sakk-matt a diszlexiának, diszgráfiának és a diszkalkuliának In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 1. 1-2. 2018. - 107-120. p.

Tóth Erika: Mire elég egy év? : az inkluzív nevelés gyakorlati megvalósulása : 2.rész [!3. rész] In: Katedra 26. 10. 2019. - 19-20. p.

Lipcsei Imre: Zsidó fiatalok a Békés vármegyei gimnáziumokban a Horthy-korszakban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 27-36. p.

Kocsisné Farkas Claudia: Változatok az oktatásügyi diszkriminációra a fasiszta Olaszországban In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 85-97. p.

Lipcsei Imre: Jewish students in the evangelical secondary grammar schools of Békés country in the Horthy age In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 84-92. p.

Szoboszlai Regina: A közösség margóján „táncoló iskola” In: Képzés és gyakorlat 16. 2. 2018. - 234-237. p. URL: http://epa.oszk.hu/02600/02641/00017/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2018_02_234-237.pdf

Komjáthy Zsuzsanna: A kvótarendszer hatása a megváltozott munkaképességű, mozgáskorlátozott emberek integrált foglalkoztatására : fókuszban: Nyugat-Dunántúl tíz legnagyobb vállalata In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 2. 2016. - 109-121. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00072/pdf/EPA03047_gyosze_2016_2_109-121.pdf

Komjáthy Zsuzsanna: Fogyatékos személyek foglalkoztatását segítő hazai és nemzetközi tötvények koherenciája In: Gyógypedagógiai Szemle 44. 3. 2016. - 233-242. p. URL: http://epa.oszk.hu/03000/03047/00074/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2016_3_233-242.pdf

Nádasi Ildikó: Esélyegyenlőség - hátránykompenzáció a köznevelésben In: Tehetség 27. 2. 2019. - 15. p. URL: http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2019_2.pdf#page=15

Bakó Gusztávné: Fogyatékkal élőkkel egy családban In: Szín 24. 1. 2019. - 25-28. p.

Balogh M. Mónika: "A közösségben szív szól a szívhez" In: Szín 24. 1. 2019. - 29-31. p.

7. Pszichológia

Gyarmathy Éva: A kulturális sokk és az időutazás In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 7-9. p.

Tari Annamária: Hová tűntek az érzelmek In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 10-14. p.

Ullmann Tamás: A háttérbe szorított szolidaritás In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 16-20. p.

Oláh Adrienn Réka: Megbízható tanúk-e a gyermekek? In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 24-26. p.

Kovács Ilona - Milanovich Dominika - Tróznai Zsófia - Utczás Katinka: "Elég magas lesz kosarasnak?" : a fiatalok fejlettségi szitjéről nem a naptár árulkodik, de akkor mi? In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 27-31. p.

Perczel-Forintos Dóra: Légy önmagad terapeutája! : a kognitív pszichoterápia In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 40-45. p.

Mannhardt András: Kulináris terápia In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 46-47. p.

Ligeti György: Motiváció: tényleg szükség van rá? In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 62-64. p.

Kunos Nóra: 12 lépcsőfokon a teljes kiégésig In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 59-71. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/12-lepcsofokon-a-teljes-kiegesig

Komjáthy Zsuzsanna: "Fogyatékosító" hatások nyomában - Iskolaérettségi problémák, tanulási nehézségek a 21. században In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 72-79. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/fogyatekosito-hatasok-nyomaban-iskolaerettsegi-problemak-tanulasi-nehezsegek-a

Koósné Sinkó Katalin: Miért nem figyelsz? Miért izegsz-mozogsz már megint? : ADHD-s gyermekek az iskolában : az auditív figyelem játékos fejlesztésének lehetőségei : 3. rész In: Tanító 57. 5. 2019. - 10. p.

Nemes Orsolya: Alfák kora In: Magyar Krónika 7. 2019. - 118-121. p.

Koósné Sinkó Katalin: Miért nem figyelsz? Miért izegsz-mozogsz már megint? : ADHD-s gyermekek az iskolában : a vizuális figyelem játékos fejlesztésének lehetőségei : 4. rész In: Tanító 57. 6. 2019. - 10-11. p.

Pechan Eszter: A metamorphoses meseterápiás módszer és a papírszínház technikájának kísérleti alkalmazása mérsékelt, vagy súlyos intellektuális képességzavarral élő fiatal felnőttek körében In: Gyógypedagógiai Szemle 47. 2. 2019. - 152-161. p.

Soponyai Dóra, G.: "Tanulok embernek lenni" : digitális történetmesélés a Zöld Kakasban In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 44-56. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/tanulok-embernek-lenni

Vermes Renáta: "A gyerekek megérzik a feltétlen elfogadást" : beszélgetés Vermes Renáta lovasterapeutával In: Katedra 26. 7. 2019. - 4-5. p.

Tóth Erika: Iskolaérett(len)ség In: Katedra 26. 7. 2019. - 19. p.

Berger Krisztina: Tudatos jelenlét, lelassulás, flow! : egy hatékony stresszoldó workshop elmélete és módszere In: Katedra 26. 7. 2019. - 21-23. p.

Voda Zsófia: A kommunikáció és megértés fejlesztése Tóth Árpád Lélektől lélekig című költeményével In: Katedra 26. 8. 2019. - 15-17. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 1. rész In: Katedra 26. 8. 2019. - 27. p.

Molnár Éva, D. - Kovács Dénes: A Gyermeki Viselkedés Kérdőív legrövidebb változatának (CBQ VS) magyar adaptációja In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 20. 2. 2019. - 159-179. p.

Krippel Éva: A mese lélekfrissítő ereje In: Katedra 26. 9. 2019. - 14-15. p.

Voda Zsófia: Az empátia fejlesztése Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai c. ciklus verseivel és svéd típusú gyermekversekkel In: Katedra 26. 9. 2019. - 25-26. p.

Nagy Edit: Egy serdülőkori krízisben lévő leány esetének elemző leírása In: Anyanyelvi és Irodalmi Nevelés 11. 2018. - 101-119. p.

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 2. rész In: Katedra 26. 9. 2019. - 29. p.

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szekemberek körében In: Szociálpedagógia 11. 2018. - 146-160. p.

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Részképességek fejlesztése az olvasástanítás előkészítő szakaszában In: Magiszter 17. 1. 2019. - 108-116. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_108-116.pdf

Zolczer Péter: A nyelvtanulást elősegítő általános készségek : 3. rész In: Katedra 26. 10. 2019. - 25. p.

Voda Zsófia: A kommunikáció és empátia fejlesztése Kosztolányi Dezső A bolgár kalauz v. művével In: Katedra 26. 10. 2019. - 26-28. p.

Hegedűs Szilvia: A proszociális viselkedés egyes altípusainak megjelenése kiscsoportos óvodás gyermekek viselkedésében In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 39-56. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31950

Fehérvári Anikó: Vonzások világa In: Iskolakultúra 29. 2-3. 2019. - 108-109. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/31957

Pléh Csaba: A feladatmegosztás a diszruptív technológiák világában In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 3-15. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32001

Markovits Judit: Virtuális világ In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 10-11. p.

Pivók Lászlóné Gajdár Klára: Figyelemfelhívó gondolatok idézése pedagógus kollégáimnak : a kiégés szindróma már orvosi diagnózis lehet; Út a bizonyítási kényszerről a teljes kimerülésig In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 12-13. p.

Bakonyi Anna: Barátságok, kötődések óvodáskorban a diverzitás, mint érték mentén In: Óvodai nevelés 72. 7. 2019. - 15-16. p.

Szebeni Viola: A gyermekpszichodráma módszere Magyarországon : kamasz technikák a módszeren belül In: Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 20. 3. 2019. - 299-318. p.

Hellinger, Bert: A forrás nem kérdi, merre visz az útja : A családfelállítás lexikonja Budapest : Bioenergetic, 2019

8. Pedagógia, kutatás, általános kérdések

Nahalka István: Radó esete a brit tudósokkal In: Taní-tani 8. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/rado_esete_a_brit_tudosokkal

Radó Péter: Esetem a brit tudósokkal In: Taní-tani 10. 2019. URL: http://www.tani-tani.info/esetem_a_brit_tudosokkal

Szabolcs Éva: Neveléstudományi részdiszciplína? Önálló tudományág? A pedagógiai etnográfia helykeresése In: Neveléstudomány 1. 2019. - 99-101. p. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2019/nevelestudomany_2019_1_99-101.pdf

Ullmann Tamás: A háttérbe szorított szolidaritás In: Mindennapi pszichológia 11. 3. 2019. - 16-20. p.

Radnóti Katalin - Nguyen Q. Chinh: Tanulói tévképzetek vizsgálata az elektromosságtan témakörben In: Fizikai Szemle 69. 5. 2019. - 169-174. p.

Cserti Csapó Tibor: Az ubiós roma oktatáspolitika - magyar tanulságok In: Educatio 28. 1. 2019. - 58-74. p. URL: https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/2063.28.2019.1.5

Arató Ferenc: A négydimenziós értékelés néhány gyakorlati aspektusa In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 23-45. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-negydimenzios-ertekeles-nehany-gyakorlati-aspektusa

Trencsényi László: „Kilián István 85 – Debreczeni Tibor 90” – Pódiumbeszélgetés a PIM-ben In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 133-135. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/kilian-istvan-85-debreczeni-tibor-90-podiumbeszelgetes-a-pim-ben

Előd Nóra: Zsidóság témájú drámafoglalkozás In: Új Pedagógiai Szemle 68. 11-12. 2018. - 86-101. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/zsidosag-temaju-dramafoglalkozas

Farkas Ildikó: A szomszédos országokból érkező gyermekek a magyar óvodában 2019 In: Óvodai vezetési és nevelési módszertani tanácsadó 7. 5. 2019. - 20-25. p.

Farkas Ildikó: A tankötelezettség akadályozása és a magántanulóvá nyilvánítás vizsgálata az alapvető jogok biztosa gyakorlatában In: Iskolaszolga 29. 10. 2019. - 33-44. p.

Bús Imre: Gyermekkultúra és pedagógia In: Katedra 26. 5. 2019. - 9-11. p.

Bredács Alice: A pozitív pedagógia fejlesztési területei – a pszichológiai immunkompetencia és a reziliencia fogalmainak tükrében In: Parlando 3. 2019. - 1-12. p. URL: http://www.parlando.hu/2019/2019-3/BredacsAlice.pdf

Móricz Márk: És tudom, mint a kisgyerek, csak az boldog, ki játszhat In: Tanító 57. 6. 2019. - 21-25. p.

Nahalka István: A tapasztalati tanulás elvének kritikája In: Új Pedagógiai Szemle 69. 1-2. 2019. - 5-20. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tapasztalati-tanulas-elvenek-kritikaja

Iuga-Gombos Márta: A pedagógiai nézetek értelmezése és vizsgálata In: Magiszter 17. 1. 2019. - 3-15. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_3-15.pdf

Sántha Kálmán: A támogatott felidézés videoadatai a tanári gondolkodás vizsgálatában In: Magiszter 17. 1. 2019. - 16-24. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_16-24.pdf

Ágh Barbara: Tájékozódási akadálypálya óvodás korúak számára In: Katedra 26. 8. 2019. - 25-26. p.

Barabás Andrea: Puzzle-darabok a tanulói teljesítménymérések történetéből In: Magiszter 17. 1. 2019. - 25-38. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_25-38.pdf

Szász Judit: Alternatívák. Pedagógiai értékelés a Waldorf-iskolákban In: Magiszter 17. 1. 2019. - 39-56. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_39-56.pdf

Szász Judit: Pedagógiai értékelés a gyakorlatban, Waldorf módra In: Magiszter 17. 1. 2019. - 82-100. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_82-100.pdf

Ozsváth Judit: Ad multos annos, Nagyváradi Drámaműhely! In: Magiszter 17. 1. 2019. - 155-187. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_155-187.pdf

Eperjesi Gergely: Popcorn versus nem-popcorn? : gondolatok Nagy Ádám (szerk.): Nevelj jedit! – a képzelet pedagógiája című könyv kapcsán In: Magiszter 17. 1. 2019. - 227-230. p. URL: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_227-230.pdf

Fazekas Anna - Nagy Ádám: Ablak a világra: szegénynek kicsi, gazdagnak nagy? : nyelvtudás és társadalmi meghatározottság In: Kultúra és Közösség 10. 2. 2019. - 51-67. p.

Bognár József: A testnevelés értékorientációja In: Új Pedagógiai Szemle 69. 3-4. 2019. - 100-108. p. URL: http://folyoiratok.ofi.hu/sites/default/files/journals/upsz_2019_3_4_beliv_online_0.pdf

- Kei Daniel, Ben; SpringerLink (Online service): Big Data and Learning Analytics in Higher Education [[electronic resource]] : Current Theory and Practice Cham : Springer, 2017 URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-06520-5

Szabó József: Népművelő, művelődési menedzser, andragógua : egy régi-új szak útkeresése gyakorlatorientált képzés bevezetésével In: Neveléstörténet 13. 3-4. 2016. - 45-55. p.

Kormos József: Pädagogik und Wirkung von Franz Brentano In: Neveléstörténet 14. 1-2. 2017. - 64-73. p.

Vass Dorottea: Az olvasási érdeklődés fejlesztésének kutatási lehetőségei és relevanciája kisiskoláskorban In: Könyv és Nevelés 21. 1. 2019. - 7-41. p. URL: http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/az_olvasasi_erdeklodes_fejlesztesenek_kutatasi_lehetosegei_es_relevanciaja_kisiskolaskorban

Sinkó István: A Bauhaus-pedagógia és továbbélése a kortárs művészetpedagógiában In: Új Művészet 3. 2019. mell. - 20-21. p.

Kárpáti Andrea: Moholy-Nagy Vizuális Modulok In: Új Művészet 3. 2019. mell. - 22-29. p.

Geisbühl Tünde: Kortárs vizuális művészet a vizuális kultúra órán In: Új Művészet 3. 2019. mell. - 30-31. p.

Kárpáti Andrea - Nagy Angelika: Digitális kreativitás – a vizuális és informatikai kultúra szinergiája In: Iskolakultúra 29. 4-5. 2019. - 86-98. p. URL: http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/view/32006

Perspektívák a neveléstudományban : Válogatás a Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból, 2012 Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., 2013

"Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola évkönyve Pécs : PTE, 2010

Iskola a társadalmi térben és időben, 2009 Pécs : PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., 2010

Perspektívák a neveléstudományban : Válogatás a Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola kutatóinak írásaiból, 2013-2014 Pécs : PTE BTK "Oktatás és Társadalom" Nevtudományi Doktori Isk., [2014]


Régebbi listák: 41. hét   40. hét   39. hét   38. hét