Olvasmányok Tudástára

Gyermek -és ifjúsági irodalom mindenkinek
Mit vegyek, mit ajánljak, mit olvassak?

Összeállította: Bakó Katalin és Domokos Dóra (OPKM)

BEVEZETŐ

Az OPKM honlapján közzétett listáink első változatát egy iskolai könyvtár kérésére állítottuk össze 2018 decemberében. Mostani, aktualizált ajánlónk célja, hogy segítse a magyartanárok, a könyvtárostanárok irodalmat ajánló munkáját, valamint a szülők és természetesen a diákok olvasmányválasztási terveit, mert olvasni jó!
Most azonban nemcsak a klasszikus és kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmat, hanem a kerettantervek anyagát is közzétesszük. Válogatásunkat a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárral közösen együttműködve alkottuk.
Emellett további, a tájékozódást segítő tartalmakat is bemutatunk, hogy a terveink szerint rendszeresen bővülő listáink mellett (a naponta változó könyvpiac jellemzőit követve) mindig friss tartalmakat találjon az Olvasmányok Tudástára használója.

LISTÁINK

I. “KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT” * KERETTANTERVEK OLVASMÁNYAI

Válogatásunk az érvényben lévő Nemzeti Alaptantervek (NAT2012 és NAT2020) általános iskolai és négy évfolyamos gimnáziumi kerettantervei alapján készült. Az öt és hat évfolyamos gimnáziumok és a szakképző iskolák anyaga még feltöltésre vár. A kerettantervek listája jelöli a témát, a témára szánható óraszámot, illetve a témához kapcsolódó irodalmi műveket. Az egyes kerettantervek eltérő elvei alapján érthetően mások a listák is, ahol lehetett, igyekeztünk különbséget tenni törzsanyag és ajánlott irodalom között.

Rendeletek
NAT 2012 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A NEMZETI ALAPTANTERV KIADÁSÁRÓL, BEVEZETÉSÉRŐL ÉS ALKALMAZÁSÁRÓL
  A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet és mellékletei
NAT 2020 A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
  Oktatási Hivatal: Tájékoztató kerettantervek alkalmazásáról.
URL: https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/bevezeto


II. SZABADIDŐS SZÉPIRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ OLVASMÁNYOK ÉLETKORI AJÁNLÓJA

A kerettantervek mellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy ún. szabadidős olvasmányként klasszikus és kortárs gyermek- és ifjúsági műveket ajánljunk, méghozzá életkori besorolás alapján és az olvasási rutin figyelembevételével.
Listánk nem lehet teljes, nem is törekedhetünk erre. Ezért kérjük, ha van ötletük, javaslatuk, akkor jelezzék számunkra az alábbi elérhetőségeken:

Bakó Katalin
bako.katalin@opkm.hu
Domokos Dóra
domokos.dora@opkm.hu
https://www.opkm.hu
https://www.facebook.com/orszagos.pedagogiai.konyvtar.es.muzeum/


Az olvasni tanuló és a már gyakorlottan (és sokat) olvasó korosztályok számára közzétett listánkat az alábbi alapelvek mentén állítottuk össze, ezek ismerete remélhetőleg a tudatos használatot és a könnyebb eligazodást is segíti:

 • csak a szerző(k) és a cím adatait adtuk meg,
 • szükség esetén a sorozat nevét és a sorozati tag számát,
 • nem közöljük a kiadók nevét és a kiadási évet.

Az egyes listák tematikus felépítése:

 • gyűjteményes művek, antológiák;
 • klasszikus és kortárs szépirodalmi művek:
  • novellák, elbeszélések, kisregények, regények,
  • versek;
 • díjazott művek;
 • sorozatok;
 • ismeretterjesztő művek, ha lehet téma szerint rendezve.

Az egyes életkori csoportok előtt pár mondatos javaslatot is találnak.

Az életkori csoportok:

05 – 07 éves korig * (nagycsoportos, kisiskolás korosztály – 1-2. évf.)
08 – 10 éves korig * (kezdő olvasó, alsós korosztály – 3-4. évf.)
10 – 12 éves korig * (jól olvasó, felsős korosztály – 5-6. évf.)
12 – 14 éves korig * (stabilan olvasó, felsős korosztály – 7-8. évf.)
14 – 16 éves korig * (jól és sokat olvasók – 9-10. évf.)
16 éves kor felett * (jól és sokat olvasók – 11-12. évf.).


III. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI IRODALMI TARTALMAK
(INTÉZMÉNYEK, GYŰJTEMÉNYEK, BLOGOK, VLOGOK...)

Az olvasás egyik nagyszerű formája a gyermeklapok és a korosztály számára kiadott folyóiratcikk olvasása, fontos része a gyermekek és különösen a fiatalok olvasási szokásainak1. Úgy gondoltuk ezért, hogy megosztjuk az akár könyvtári környezetben (is) olvasásra javasolt, nyomtatott folyóiratokat.

Emellett listáztuk a gyermek- és ifjúsági irodalmat megjelentető kiadók nevét. Szerencsére a kiadók honlapján már lehet az életkor és az olvasó neme szerint keresni (fiú, lány). A nagyobb könyváruházak és antikváriumok oldalait nem soroltuk fel.
Fontosnak tartottuk azt is, hogy a magyartanítást és az olvasmányválogatást, valamint az irodalmi tájékozódást segítő adatbázisokat, honlapokat, szervezeteket, (köz)gyűjteményeket bemutassuk, s hogy a kortárs és a klasszikus irodalmat népszerűsítő blogokat, vlogokat, videókat, podcasteket, a használók szeme elé tárjuk.

Felhasznált irodalmak:

 1. Béres Judit (főszerk.) (2015): Olvass nekem! : ismeretterjesztő és könyvajánló segédlet szülőknek. Pécs : Csorba Győző Könyvtár. URL: https://www.csgyk.hu/olvass-nekem-ismeretterjeszto-es-konyvajanlo-segedlet-szuloknek
  Letölthető: https://www.csgyk.hu/sites/default/files/olvass_nekem_uj_kiadas_0.pdf
 2. Az Olvass nekem! sorozat tagjai: http://www.hunra.hu/konyvajanlo/olvass-nekem-pecs
 3. Fenyő D. György (2014): Közös olvasmányok listája. In: Nagy Attila (szerk.): Kié az olvasás? Budapest, Magyar Olvasástársaság. 79-92. p.
 4. Hollanda Andrea - Nagy Zsófia: Könyvkelengye. Könyvkalauz kicsiknek és nagyoknak Ötletek az olvasás megszerettetéséhez Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, Szentendre, 2019
 5. Kiadói honlapok és listák
 6. Király Levente (összáll.) (2020): Nem kötelező – kortársak és kimaradók. Budapest, Corvina
 7. Az OPKM online elérésű katalógusa, adatbázisa: opac.opkm.hu
 8. Vadadi Adrienn (2015): Mi a szösz? Szentendre, PMK
 9. Vadadi Adrienn - Igor Lazin (2016): Kicsi szösz. Szentendre, PMK
 10. Veres Pálné Gimnázium: Ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke.
  URL: https://vpg.hu/?q=ajanlott-es-kotelezo-olvasmanyok-jegyzeke

Jó munkát, sikeres böngészést és élményekkel teli olvasást kívánunk!
Bakó Katalin és Domokos Dóra könyvtárosok
OPKM - Gyermek- és Ifjúsági Irodalmi Különgyűjtemény

 


 1. Vö.: pl. Ábrahám Mónika (2006): 12–14 éves gyerekek olvasási, könyv- és könyvtárhasználati szokásai. Új Pedagógiai Szemle 56. évf. 1. sz. URL:https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/12-14-eves-gyerekek-olvasasi-konyv-es-konyvtarhasznalati-szokasai [Letöltés ideje: 2020.09.23]