Minden iskolának legyen könyvtára! 2018
Minden iskolának legyen könyvtára!
Könyvtáralapítást, -fejlesztést támogató felhívás
 
 
A felhívás célja
Ma Magyarországon még mindig vannak olyan iskolák, amelyeknek nincsen könyvtáruk. Ezekben az iskolákban a gyerekeknek kisebb esélyük van az olvasóvá válásra, a könyvtárak megszeretésére, az önálló tanulás elsajátítására. Miközben tudjuk, hogy ezek nagyon fontosak az életben való sikeres boldoguláshoz.
 
A fenti ügy előmozdítására egy megszűnt könyvtár kézikönyvtárát ajánljuk fel könyvtári célokra. Elsődleges célunk, hogy egy könyvtárral nem rendelkező iskola könyvtáralapítását segítsük, de bármely más intézmény is jelentkezhet, és már működő könyvtárak is további letét/fiók létesítésének vagy az állomány bővítésének céljával.
 
Jelentkezők köre
 • Bármely fenntartó vagy intézmény, mely vállalja, hogy a könyveket könyvtári állományba veszi és szolgáltatja.
 • Iskolai könyvtári célokra való hasznosítás előnyt élvez a pályázatok elbírálása során.
 • Könyvtáralapítási cél szintén előnyt élvez.
 • A pályázók bármely ország területéről jelentkezhetnek.
 
Jelentkezés feltételei
 • Az állományt egy éven belül könyvtári nyilvántartásba veszi.
  • Annak legalább 70-80%-át. A fennmaradó hasznosítását dokumentálja.
 • Szakképzett könyvtárost alkalmaz vagy vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén alkalmazni fog.
 • 3 éven át rövid éves beszámolót küld a könyvtár működéséről, olvasóvá, könyvtárhasználóvá nevelési tevékenységéről. A beszámolót nyilvánosságra hozzuk.
 • A könyvek elszállítását a nyertes intézménynek kell megoldania.
 
Az adomány tartalma
 • Kb. 2 ezer kézikönyv és szakkönyv, nyelvkönyv, feladatgyűjtemény, album…
 • Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalmi művek (szépirodalom) kb. 50 cím, 100 példány.
  • A lista a fenti online mappában olvasható.
  • A kötetek a Magyar Olvasástársaság közvetítésével kerültek az elnyerhető művek közé.
 
Jelentkezés módja
 • Egy adatlap a következő adatokkal (nincs előzetes formanyomtatvány):
  • pályázó szervezet, intézmény neve, címe, nyilvántartási száma
  • hivatalos képviselőjének neve, beosztása, elérhetősége (tel., e-mail)
  • kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége (tel., e-mail) - Ha már van könyvtáros, akkor ő legyen a kapcsolattartó!
 • Egy rövid, legfeljebb 3 oldalas “motivációs levél”, mely az alábbiakat tartalmazza:
  • A jelentkező intézmény rövid bemutatása.
  • Miért jelentkeznek?
  • Milyen terveik vannak az elnyert könyvállománnyal?
Pályázati határidő: 2018. május 5.
Beküldés módja: Kizárólag elektronikusan a következő e-mail címekre: domsody.andrea@opkm.hu, titkarsag@opkm.hu
 
Elbírálás
Szempontok
A pályázók körében nyitottak vagyunk. Célunk, hogy a kötetekkel olyan közösséget támogassunk, ahol eddig nem volt elérhető, vagy kis mértékű volt a könyvtári ellátás. Így fontos számunkra, hogy a gyűjtemény egyben maradjon, mert együtt értékesek, együtt lehetnek egy könyvtár alap kézikönyvei.
Előnyt élveznek:
 • iskolai könyvtár, akár kettős funkciójú is,
 • könyvtáralapítás,
 • hátrányos helyzetű csoportok ellátása,
 • hosszú távú működtetés.
A jelentkezéstől viszont mások se riadjanak vissza, mert azokban a szándékot, értéket, hasznosítási formákat fogjuk keresni. Jelentkezzen mindenki, aki szívesen hasznosítaná a köteteket! A nyertes jelentkezővel pedig a céljaihoz, lehetőségeihez igazított megvalósítási megállapodást kötünk.
 
Az elbírálási folyamatnak részét képezheti, hogy a motivációs levél kapcsán felmerülő kérdések esetén a zsűri felveszi a kapcsolatot a pályázóval.
 
A szakmai zsűri tagjai
 • Dömsödy Andrea iskolai könyvtári referens, EKE OFI OPKM
 • Fehér Miklós  igazgató, Könyvtári Intézet
 • Kamp Alfréd  igazgató, EKE OFI Tankönyvkiadási Igazgatóság
 • Péterfi Rita olvasáskutató, igazgató, EKE OFI OPKM
 • Simon Krisztina könyvtárostanár,  elnök Könyvtárostanárok Egyesülete
További információ
Ha szándéka, kérdése, ötlete, kételye… van, keressen!
 
Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári referens
EKE - OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. (Ide semmit ne postázzanak!)
Postacím: 1581 Bp., Pf. 14.
domsody.andrea@opkm.hu
Telefon:06-70-683-44-32
Irodai telefon: 06-1-323-55-55