Irodalomkutatás
A küldetésnyilatkozattal összhangban, a rendelkezésre álló dokumentum-feltáró eszközökkel vállalja a könyvtár a megrendelő által meghatározott téma szakirodalmának összegyűjtését, bibliográfia készítését. A szolgáltatás elsősorban a neveléstudományi kutatást és képzést segíti, a tanulmányi követelmények részét képező önálló munkák elvégzését nem vállalhatja át.
Hivatkozásjegyzék készítését a könyvtár óradíjban végzi.
Az irodalomkutatáshoz minden esetben egyéni konzultáció és írásbeli megrendelés szükséges.
Kérdéseivel és kéréseivel forduljon az Olvasószolgálathoz. Tel.: 323-5572